Archief Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen (Utrecht)

Agenda's, notulen en behandelde stukken van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van het LIZE. 1998-2001. 7 mappen
1998.
1999.
2000.
2001.
Agenda's, notulen en behandelde stukken van de vergaderingen van de raad van bestuur van het LIZE. Met behandelde stukken. 1998-2001. 6 mappen
1998.
1999.
2000.
2001.
Stukken betreffende de studiedagen van het bestuur van het LIZE. 1998-2000. 1 map
Agenda en verslag van het oprichtingscongres van het LIZE, gehouden op 1 oktober 1989. Met de oprichtingsakte. 1988-1989. 1 map
Statuten en huishoudelijke reglementen van het LIZE. Met stukken betreffende de omzetting van het LIZE in stichting in 1998. 1992-2000. 1 map

NB. Bevat ook statuten en ander stukken van enkele Italiaanse verenigingen (1971, 1989-2001)

Stukken betreffende het personeel en bureau van het LIZE. 1992-2001. 3 mappen

Toestemming vereist

Jaarrekeningen van het LIZE. 1989, 1995-2000. 1 map

NB. Bevat ook het jaarverslag van 1996.

Projecten en projectplannen van het LIZE. 1996-2001. 2 mappen
Werkplannen van het LIZE. 1997-2000. 1 map
Stukken betreffende de huisvesting van het LIZE. 1998-2001. 1 map
Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken voornamelijk betreffende subsidiering van activiteiten, toelating tot het landelijk overleg minderheden en minderhedenbeleid. 1994-1999. 2 mappen
Stukken betreffende het overleg met het ministerie van VWS. 1997-1998. 1 map
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). 1998-2001. 5 mappen en 1 doos
1998.
1999. (doos)
2000.
2001.
Stukken betreffende de Beheerstichting Samenwerkingsverbanden Etnische Minderheden (BSEM). 1999-2000. 2 mappen
Stukken betreffende FORUM, Instituut voor multiculturele ontwikkeling. 1999-2001. 1 map
Stukken betreffende het project 'Cultureel erfgoed minderheden'. 1999-2001. 1 map
Stukken betreffende het Platform EU-burger. 1994-2001. 2 mappen
Stukken betreffende de Vereniging Sehara, Bosnische gemeenschap in Nederland. 1995-1997. 1 map
Stukken betreffende het voorlichtingsproject 'Ouder worden in Nederland'. (1989-) 1998-1999. 2 mappen
Stukken betreffende het Europees Netwerk voor Oudere Vrijwilligers. 1995. 1 map
Stukken betreffende het project 'Vice Versa, zorg- en dienstverlening aan allochtone ouderen', door Osmose, partner in multiculturele ontwikkeling. 1996-2001. 2 mappen
Stukken betreffende het Ronde Tafeloverleg Oudere Medelanders (RTOM). 1996-2001. 2 mappen
Stukken betreffende projecten van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) over ouder worden in Nederland. 1997-2001. 1 map

N.B. Zie ook inv. nrs. 41-42.

Stukken betreffende de conferentie 'Remigratie in beweging', gehouden in 2001. 1997-2001. 1 map
Stukken betreffende de dag van de ouderen. 1999. 1 map
Stukken betreffende het Nederlands Platform Ouderen en Europa. 1999-2001. 1 map
Stukken van de Ouderencommissie van het LIZE. 1993-2001. 1 map
Stukken betreffende de conferentie 'Een briljant schittert door zijn vele kleuren'. 2000. 1 omslag
Stukken betreffende het project WAVE (Waardering, acceptatie van elkaar). 2001. 1 omslag
Stukken betreffende de Taskforce Ouderen en Arbeid. 2001. 1 omslag
Stukken betreffende de Stichting Cura Migratorum. (1998-) 2000-2001. 1 doos
Notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur van LIZE. Met bijlagen. 1995. 2 pakken
Deel 1.
Deel 2.
Notulen van het dagelijks bestuur van LIZE. Met bijlagen. 1995-1999. 2 pakken
1995-1997.
1998-1999.
Stukken betreffende de vergaderingen van de ledenraad van LIZE en correspondentie betreffende het lidmaatschap van LIZE. 1990-1995. 1 pak
Jaarverslagen en beleids- en werkplannen van LIZE. 1989-1999, 2001-2002. 1 doos
Stukken betreffende de oprichting van LIZE. 1988-1989. 2 pakken
Verslag van het door medewerksters van LSOBA en LIZE georganiseerde kadertrainingsweekend voor Zuid-Europese jongeren op 12-13 oktober 1991. 1991. 1 katern
Werkboek en programma's "Kadertraining Zuideuropese Ouderen'. LIZE in samenwerking met Travers. Training, vorming en advies. 1995-1996. 1 pak
Stukken betreffende door LIZE in samenwerking met Intercultureel Bureau SES. Training & Advies georganiseerde trainingen. 2009-2010. 4 mappen
Training Empowerment Zuideuropese Vrouwen. 7-8 november 2009 te Doorn. 2009.
Training "Vinden en binden". LIZE Jongeren. 14-15 november 2009 te Den Haag. 2009.
Trainingen Empowerment en Empowerment & Kadertraining Zuideuropese Vrouwen. 17-18 april 2010 te Doorn. 2010.
Training LIZE Jongeren. 29-30 mei 2010 te Driebergen. 2010.
Verslag door Angelina Scalzo en Marije van Zomeren van de door NietNix in samenwerking met LIZE georganiseerde spelmiddag 'Prioriteiten voor de Nederlandse politiek'. Z.j. 1 omslag
Rapport 'Zuideuropeanen in Nederland (Portugezen, Spanjaarden, Italianen, Grieken en Joegoslaven). Een verkenning van hun positie en inventarisatie van onderzoek'. Uitgevoerd door de vakgroep europa en het mediterrane gebied (Euromed) Antropologisch-Sociologisch Centrum Universiteit van Amsterdam door Flip Lindo met medewerking van Toon Pennings. Uitgave ministerie van WVC. 1988. 1 deel
Brochure 'Studiedag van de Portugese gemeenschap georganiseerd door: CCPH. Federatie van de Portugese organisaties in samenwerking met LIZE'. Amsterdam. December 1989. 1989. 1 katern
'Op de kleintjes letten. Aandacht voor enkele problemen onder leden van "kleine" nationaliteiten' door Paul Brassé m.m.v. S. Malko. 1989. 1 katern
Notitie 'Ouderen' ten behoeve van het Algemeen Bestuur van LIZE, samengesteld door Dario Secchi en Emiliano Ruiz. 1990. 1 map
'Integratie én differentiatie. Advies inzake de beleidsnota "Onderwijs in de eigen taal" door Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen' alsmede 'OETC-beleid; theorie en praktijk. Een analyse van het beleid, wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur' door Naci Demirbaş. Uitgave Nederlands Centrum Buitenlanders. 1990. 1 map
'Uit het oog, uit het hart. De Zuid Europese gemeenschappen in het regeringsbeleid. Een reaktie van het Landelijk Inspraakorgaan Zuid Europeanen op de "Voorlopige Regeringsreaktie op het WRR-rapport 'Allochtonenbeleid" en de nota "Sociale Vernieuwing"'. 1990. 1 map
'Een congres voor de toekomst'. Verslag van het eerste congres van de Portugese gemeenschap in Nederland op 17 november 1990 te Amsterdam. 1991. 1 katern
Verslag van het themaweekend 'Jongeren van nu bestuursleden van morgen'. Uitgave van LIZE en LSOBA (Landelijke Samenwerking van Organisaties van Buitenlandse Arbeiders). 1992. 1 map
Tekst voor de brochure 'Nederland is ook ons land. De Landelijke Advies- en Overlegstructuur minderhedenbeleid'. 1993. 1 map
'Zuideuropese ouderen thuis in Nederland. Concept projectvoorstel, projectbeschrijving en subsidie-aanvraag. Commissie Ouderen LIZE. April 1993. 1993. 1 map
Onderzoeksrapport '"Verder uit het zicht". Onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie van het minderhedenbeleid voor het functioneren van de lokale zelforganisaties van Zuid-Europeanen in Nederland' door A. van der Kraan. Uitgave van LIZE. 1994. 1 map
Rapport 'Remmende voorsprong. Zuideuropese vrouwen op de arbeidsmarkt. Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van Zuideuropese vrouwen in Utrecht'. Uitgave van LIZE. Met concept door A. van der Kraan. 1994. 1 katern
Brochures 'Het beste van twee werelden. Zuideuropese jongeren over zichzelf, Nederland en de toekomst' door Amalia Deekman en 'Zichtbaar aanwezig. Zuid-Europeanen over zichzelf, de samenleving en beleid' door A.G. Roelfsema, M. Branco en R.G. Scalzo. Beide uitgegeven door LIZE. 1995-1996. 2 katernen
Stukken betreffende het thuistaalproject inclusief het eindrapport 'Thuistaal op school. Onderwijs in eigen taal en cultuur aan zuideuropese basisschoolleerlingen'. Uitgave van LIZE. 1995. 1 map
LIZE Nieuwsbrieven 1-4 over de verschillende soorten verblijfstitels in Nederland en de rechten die daaraan ontleend kunnen worden. Nieuwsbrief 1 in meerdere talen. 1996-1998, 2000. 1 map
Rapport 'Samen en apart verder. Slovenen, Kroaten, Joegoslaven, Macedoniërs en Bosniërs in Nederland na 1992' door Boudewijn Sittrop. Uitgave van LIZE. Met uitnodiging voor en programma van de bijeenkomst op 20 juni 1996 te Den Haag, waar dit rapport werd gepresenteerd. 1996. 1 map
Rapporten 'Oud worden in Amsterdam. Stadsgesprek Zuid-Europese gemeenschappen. Gehouden op 6 juni 1996 in het gebouw van de Portugese Vereniging in Amsterdam. 1996. 1 map
Rapport 'Hogar, dulce hogar! Remigratie van Spanjaarden' door Susanne Krupe, alsmede de brochure-uitgave met dezelfde titel. Uitgave van LIZE. Met uitnodiging voor en programma van de bijeenkomst op 19 april 1998 te Utrecht, waar dit rapport werd gepresenteerd. 1998. 1 map
Rapport 'Kent u ons nog? Griekse, Italiaanse, Spaanse, Portugese, Kaapverdiaanse, Kroatische, Joegoslavische, Macedonische en Bosnische ouderen in Nederland' door Boudewijn Sittrop. Uitgave van LIZE. 2000. 1 map
'Methodiekboek Ervaren Jaren. Griekse, Italiaanse, Spaanse, Portugese, Kaapverdiaanse, Sloveense, Kroatische, Joegoslavische, Macedonische en Bosnische ouderen in Nederland'. Uitgave van LIZE. Met 5 foto's. 2001. 1 omslag
Verslag van de themadag 'Zuideuropeanen georganiseerd' op 9 december 2000. Met begeleidende brief d.d. 19 maart 2001. 2001. 1 omslag
Stukken betreffende de stage bij LIZE van Daniëla Petric, in het kader van haar opleiding 'Culturele Maatschappelijke Vorming' aan de Haagse Hogeschool, gericht op de Kroatische gemeenschap in Nederland. (2002) 2006-2007. 3 mappen
Algemeen. Deel 1.
Algemeen. Deel 2.
'Kroaten in Nederland. Inventarisatie van Kroatische organisaties door Daniëla Petric. 2007.
Eindrapport 'Vervolgonderzoek kosten en baten van de Remigratiewet' door A. Berkhout, uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek te Amsterdam in opdracht van LIZE en diverse andere organisaties. 2003. 1 katern
Diverse brochures, flyers en overige stukken betreffende het LIZE project 'Opkomstbevordering allochtone kiezers gemeenteraadsverkiezingen 2006' en diverse vergelijkbare projecten in de periode 2000-2010. 2003, 2006, 2009 en z.j. 1 map en 1 pak
Brochure 'Allochtone ouderen in Nederland. Inkomen en sociale zekerheid'. Uitgave van Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, en de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). 2004. 1 katern
'Handleiding film "De nieuwe zorgverzekering ..., een jaar later"'. Uitgave van RTOM, NIGZ en LOM-samenwerkingsverbanden. 2006. 1 katern
Rapport 'Over de grenzen. Oudere migranten en de zorgverzekering'. Uitgave van LOM-Samenwerkingsverbanden. 2006. 1 omslag
Brochure 'Variatie in grijs. Quick scan van organisaties van en voor allochtone ouderen'. Uitgave Fonds PGO. 2006. 1 deel
'Un Sentimento Italiano. Italianen en hun organisaties in Nederland 1945-2007'. Master Afstudeerscriptie 'History of migrants and cities in a changing world' door Marthe Mulder universiteit Leiden. 2008. 1 map
'Veelkleurig Nederland. de verwerving van erfgoed van migrantengemeenschappen' door Mariska Heijmans. Scriptie masterexamen Archiefwetenschap. Universiteit van Amsterdam. 2008. 1 map
Scriptie 'Geïntegreerde verdeeldheid: De gemeenschap van burgers uit Bosnië en Herzegovina in Nederland' door Marijke van der Ploeg. 2008. 1 katern
Brochure 'Kracht van de dialoog. 25 Jaar Landelijk Overleg Minderheden. Uitgave LOM. 2011. 1 katern
Brochure 'Quickspan. Kaapverdiaanse zelforganisaties in Rotterdam en omstreken. Z.j. 1 katern
Diverse kleine brochures en overig informatiemateriaal van LIZE, LOM en verwante organisaties. 1993, 2000-2001, 2004-2005, 2007, 2009-2010, 2012 en z.j. 1 map
Diverse projectaanvragen, -voorstellen, gevraagd dan wel ongevraagd uitgebrachte adviezen etc. van LIZE. 1991-1994, 1996-1997 en z.j. 5 mappen
1991.
Deel 1.
Deel 2.
1992-1994.
1996-1997.
Z.j.
Diverse DVD's, CD's en diskettes. 2001, 2006-2010 en z.j. 1 doos