Archief Fritz Behrendt

Biographical / Historical Note

Fritz Alfred Behrendt; geboren in Berlijn 17 februari 1925, overleden in Amstelveen 4 december 2008; politiek tekenaar voor Vrij Nederland, het Algemeen Handelsblad , Het Parool en De Telegraaf; zijn tekeningen werden ook gepubliceerd in o.a. The New York Times, Time Magazine en Der Spiegel; vestigde zich met zijn ouders in Amsterdam 1937; begin 1945 ter dood veroordeeld wegens zijn deelname aan het verzet maar bevrijd uit de SS-gevangenis in Amsterdam; als idealist en socialist trok hij kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog naar het Joegoslavië van Tito; werkte ook in de DDR als ontwerper en tekenaar bij de Freie Deutsche Jugend onder Erich Honecker; gearresteerd in de DDR vanwege zijn contacten met Joegoslavië 1949; na een half jaar gevangenis in de DDR teruggestuurd naar Nederland, ontwikkelde Behrendt zich tot een felle anticommunist; won tal van vooral buitenlandse prijzen en ontving in 2000 de United Nations Award voor een van de beste tekeningen van dat jaar.

Content

Correspondentie o.a. betreffende het totstandkomen van het boek Schön wär's 1967; idem Bitte recht freundlich. Ein Rückblick auf das Jahr 1968 1968-1969; idem De volgende a.u.b. Twintig jaar wereldgebeuren in 160 politieke prenten en Der Nächste bitte. Zwanzig Jahre Weltgeschehen in 160 politischen Karikaturen von F. Behrendt 1971-1972; brief van Nijgh & Van Ditmar en basismateriaal betreffende Hebt U Marx nog gezien? Het gezicht van het Stalinisme in 80 politieke prenten 1978; proefexemplaar met ingeplakte tekeningen van '30 Jahre schwarz auf weiss. Politische Karikaturen zum Weltgeschehen von Fritz Behrendt' z.j.; verzameling van door Behrendt uit kranten en tijdschriften geknipte en opgeplakte fotoportretten ca. 1981.

Aanvulling 2011: Nachtmerrie over Nederland. Een herinneringsalbum door Jordaan. Met opdracht van L.J. Jordaan aan Fritz Behrendt en een brief van Jordaan 1956, 1976; correspondentie betreffende tentoonstellingen 1975-1977; overige stukken 1992-2007.

Aanvulling 2017: correspondentie met ESVIJF Schoolkrant voor de SGZ te Enschede 1972.

Aanvulling 2018: brieven aan De Telegraaf en knipsels met tekeningen van Behrendt dan wel over hulpacties waar hij zich voor inzette 1992-2004.

Processing Information

Lijst gemaakt door Bouwe Hijma in 2011 evenals aanvullingen 2012, 2017 en 2018.