Archief Peter Cohen

Ingekomen stukken betreffende verschillende organisaties en onderwerpen. Alfabetisch geordend - A t/m R. 1970-1971. 1 map.
Ingekomen stukken betreffende verschillende organisaties en onderwerpen. Alfabetisch geordend - S t/m Z. 1969-1970. 1 map.
Ingekomen stukken betreffende verschillende organisaties en onderwerpen. Alfabetisch geordend - A t/m Q. 1970-1972. 1 map
Ingekomen stukken betreffende verschillende organisaties en onderwerpen. Alfabetisch geordend - R t/m Z. 1969-1972. 1 map
Ingekomen stukken betreffende verschillende organisaties en onderwerpen. Alfabetisch geordend - A t/m Z. 1972. 1 map
Correspondentie met o.a. de OECD en andere stukken. 1969-1970. 1 map
Correspondentie met o.a. de OECD en andere stukken. 1968-1969. 1 map
Stukken betreffende (een werkcongres van) de Kritiese Artsen in de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders (BWA) en andere stukken. 1971. 1 map
Stukken betreffende (de beleidsgroep van) de Kritiese Artsen in de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders (BWA). 1970-1972. 1 map
Stukken betreffende de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders. 1970-1971. 1 map
Stukken betreffende de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders. 1971-1972. 1 map
Stukken betreffende de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders en de Kritiese Artsen in de BWA. 1971-1972. 1 map
Stukken betreffende wetenschapsbeleid. Alfabetisch geordend - A t/m N. 1971-1972. 1 map
Stukken betreffende wetenschapsbeleid. Alfabetisch geordend - N t/m Z. 1969-1972. 1 map
Stukken betreffende het Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja. 1971-1972. 1 map
Stukken betreffende de Commissie Werkgelegenheid Sociologen en Antropologen van de Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging en de Vakgroep Sociale Wetenschappen van de BWA. 1972. 1 map
Stukken betreffende een seminar over ‘the crisis in higher education - role of students in the academic community' georganiseerd door de OECD. 1969. 1 pak
Ledenbrieven en circulaires van de BWA. 1969-1970. 1 map
Ledenbrieven en circulaires van de BWA. 1970. 1 map
Ledenbrieven en circulaires van de BWA. 1970-1971. 1 map.
Ledenbrieven en circulaires van de BWA. 1971-1973. 1 map
Stukken betreffende diverse onderwerpen. 1967-1973. 1 map