Archief Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Afdeling Groningen-Zuid

Biographical / Historical Note

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) afdeling Groningen-Zuid. Kwam tot stand in 1965 door splitsing van de afdeling Groningen in Groningen-Zuid en -Noord. Behoorde tot district D I (Groningen en N. Drenthe), later district Dee 2 (Groningen en Drenthe);

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) afdeling Zuidlaren. Kwam tot stand in 1969 door afsplitsing van de afdeling Groningen-Zuid.

Acquisition

Bewaargeving Y.A. Holthuizen (Ede) 1999

Content

Afdeling Groningen-Zuid: stukken van de Afdelingsnatuurhistorisch Secretaris en van het bestuurslid-zonder-functie 1958-1973; periodieken van NJN-districten, -werkgroepen en -afdelingen 1965-1973; circulaires en periodieken van de CJN 1971, 1973; publicaties van natuurbeschermingsorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe 1960-1973.

Afdeling Zuidlaren: Stukken van de Voorzitter van het Bestuur 1969-1974; periodiek van de afdeling 1969-1971.

Processing Information

Plaatsingslijst gemaakt door Wim Leendertse in 2000.