Archief Bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en in Semi-Overheidsdienst

Biographical / Historical Note

De Bond van Technische Ambtenaren in 's-Rijksdienst werd opgericht in 1919; na kleine naamswijzigingen werd in 1979 de naam verkort tot Bond van Technische Ambtenaren (BTA); de BTA was een zelfstandige bond, die zich na 1945 aansloot bij het Ambtenarencentrum; in 1991 ging de BTA op in de NOVON, Nederlandse Onafhankelijke Vakbond voor de Overheids- en Non-profitsector.

Acquisition

NOVON te Amersfoort 1998

Geen acq. doc., waarschijnlijk is dit archief meegekomen met de van NOVON ontvangen periodieken en vlaggen.

Arrangement

Een eerste deel van dit archief (0,25 m) was ontvangen in 1998 en beschreven door Bouwe Hijma in 2000; in 2017 werd een grote aanvulling (1 m.) ontvangen en in 2019 maakte Laura Loch een nieuwe inventaris van het gehele archief.

Content

Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1919-1941, 1946-1991; notulen van de vergaderingen van de commissie inzake fusie 1922; notulen van de vergaderingen van de redactiecommissie 1926-1929; registers op de inhoud van het Bondsorgaan 1925-1930; jaarboeken 1981-1991; statuten en reglementen 1979-1989; stukken betreffende het pensioenfonds 1989-1996; overzicht van `loopende acties' Z.j.

Processing Information

Inventaris gemaakt door Laura Loch in 2019.