Archief Neo-Sannyas Beweging Nederland

Sannyas Magazine. 1973-1981,
 • 1973 (nr. 5 en 6)
 • 1974 (nr. 1 en 4)
 • 1975 (ontbreekt geheel)
 • 1976 (nr. 2 t/m 5)
 • 1977 (nr. 1 t/m 4; 6)
 • 1978 (nr. 1 t/m 6)
 • 1979 (nr. 1 t/m 6)
 • 1980 (nr. 1 t/m 4; 6)
 • 1981 (nr. 1 t/m 5) laatste jaar van uitgave.
Rajneesh Times International, Bhagwan Magazine en enkele andere periodieken.. 1982-1989.
 • Bhagwan Magazine: 1983 (nr. 1 t/m 6) en 1984 (nr. 1, 2, 4, 6, 7, 8 en 9). Uitgave gestopt.
 • Buddhafield Southern Hemisphere: ca.1982 (nr.3).
 • Buddhafield Zeitung Germany: 1982 (nr. 6, 9/10).
 • Rajneesh European Newsletter: 1981 (nrs. 4 t/m 10); 1982 ( nrs. 11 t/m 14).
 • Rajneesh Times International: 1982: nr. 1 (3 September), nr.2 t/m 8 ontbreken, nr.9 t/m 18 (31 December), 1983: 7 January - 15 April.
 • Rajneesh Times International met Nederlandse vertalingen: 1988: enkele nummers.
 • Sannyas News, British Buddhafield: 1981 (nr. 2, February).
 • The Rajneesh Newspaper USA: 1986 (nr. 8, October).
 • Enkele periodieken uit Zwitserland, België, Engeland (1989).
Rajneesh Times International. 1983.
 • 22.04.1983 - 30.12.1983 (nr. 34, 36 t/m 40, 42, 43 ontbreken).
Rajneesh Times International. 1984
 • 06.01.1984 - 29.06.1984 compleet.
Rajneesh Times International. 1984.
 • 06.07.1984 - 28.12.1984 compleet.
Rajneesh Times International. 1985.
 • 04.01.1985 - 05.07.1985 compleet.
Rajneesh Times International. 1985-1986.
 • 12.07.1985 - 29.11.1985 (laatste nummer, opheffing Rajneeshpuram), compleet.
 • Rajneesh Times International , nieuwe editie, vanuit Poona: 1987 nrs. 1 t/m 13 ontbreken; nr. 14 (25.06.1987) t/m december 1987 compleet.
Rajneesh Times International. 1988-1989.
 • 1988 compleet, nummering met 1987 loopt niet synchroon.
 • 1989 compleet. M.i.v. nr. 19 (16.10.1989) naamswijziging: Rajneesh Times International wordt Osho Times International.
Osho Times International. 1990-1991
 • 1990: 16.02.en 16.08 ontbreken.
 • 1991 compleet.
Osho Times International. 1992-1993.
 • 1992 compleet.
 • 1993 compleet.
Rajneesh Times. Nederlandse editie. 1983-1985.
 • 1e jaargang 1983-1984): 0-nummer (19.10.1983) t/m 2 compleet en nr. 3 t/m 20 (1984) compleet.
 • 2e jaargang (1984-1985): nr. 1 t/m 5 (1984) compleet en nr. 6 t/m 25 (1985, nr. 18 ontbreekt).
Rajneesh Times. Nederlandse editie. 1985-1986.
 • 3e jaargang (1985-1986): nr. 1 t/m 5 (1985) compleet, incl. 1 blad Extra Editie oktober 1985; nr. 6 t/m 25 (1986) compleet
Rajneesh Times. Nederlandse editie. 1986-1987.
 • 4e jaargang (1986-1987): nr. 1 t/m 5 (1986) compleet; nr. 6 t/m 24 (1987) compleet, laatste nummer: 13.10.1987
Knipsels (Nederlandstalig). 1977-1980.
 • 1977, 1978 en 1979, met register
 • 1980, met register
Knipsels (Nederlandstalig). 1981.
 • 1981 januari t/m juli, met register
 • 1981 augustus t/m december, met register
 • 1981 restant
Knipsels (Nederlandstalig). 1982.
 • 1982 januari, met register
 • 1982 februari t/m juni, zonder register
Knipsels (Nederlandstalig). 1982-1983.
 • 1982 juli t/m december, met register
 • 1982 restant
 • 1983 januari t/m april, met register
 • 1983 september t/m december, zonder register
 • 1983 restant
Knipsels (Nederlandstalig). 1985.
 • 1984 januari t/m mei, met register
 • 1984 juni t/m december, met register (gedeeltelijk)
 • 1984 restant
Knipsels (Nederlandstalig). Deel 1. 1985.
 • 1985 januari t/m mei, met register
 • 1985 juni t/m augustus, met register
Knipsels (Nederlandstalig). Deel 2. 1985.
 • 1985 september, met register
 • 1985 oktober, met register
 • 1985 restant
Knipsels (Nederlandstalig). Deel 3.
 • 1985 november en december, met register
 • 1985 restant
Knipsels (Nederlandstalig). 1986.
 • 1986 januari t/m maart, met register
 • 1986 april t/m december, met register
 • 1986 restant
Knipsels (Nederlandstalig). 1987-1988.
 • 1987 januari t/m december, met register
 • 1988 januari t/m december, met register
 • 1987 restant, 1988 restant
Knipsels (Nederlandstalig). 1989-1990.
 • 1989 januari t/m december, met register
 • 1989 restant
 • 1990 januari t/m juli, zonder register
 • 1990 restant, zonder register
Knipsels (Nederlandstalig). 1991-1994.
 • 1991 en 1992, zonder register
 • 1993 en 1994, zonder register
Knipsels (Engelstalig). Zonder register. 1980-1990.
Knipsels (Duitstalig). Zonder register. 1980 - 1990.
Sharan RMC te Haarlem. 1981-1984.
 • Stukken betr. begintijd en oprichting, notariële stukken, ook van andere RMC's; oprichting Sharan Ashram (1981-1983)
 • Notulen stafvergaderingen (1981-1982)
 • Logboek (gedeeltelijk) (1982-1983)
 • Interview met Haarlems Dagblad (september 1983)
 • Folders, programma's (1982-1982)
 • Stukken plannen voor commune in Bennebroek; Hertenduin, met foto's; idem Groot-Bentveld (1982)
 • Financiele stukken; rekening, balans, begroting (1982 e.v.)
 • Belastingzaken; correspondentie met Insp. over BTW, LB, Onr. Goed
 • Stukken Sharan Astro-Services 1982-1983 algemeen
 • idem, advertenties, folders etc.
 • Overige stukken, correspondentie
 • Organisatie concert met Ramses Shaffy (mei 1983)
 • Stukken opheffing Sharan RMC, mei 1984.
Grada Rajneesh (later Humaniversity) te Egmond aan Zee. 1981-1987.
 • Stukken Bradford Inc. Netherlands, met aandelen (1981)
 • Stukken Grada Rajneesh, Egmond, algemeen (1982)
 • Grada Rajneesh, open dag (28 maart 1982)
 • Stichtingsbestuur RTI (Rajneesh Therapy Institute): notulen besprekingen 3 december/19 januari (1981-1982) ; 1e en 2e vergadering (1982); 3e t/m 19e vergadering (1982)
 • Info-pakket Grada Rajneesh tbv leden Cie 'Nieuwe Religieuze Bewegingen' (Sekten-commissie) uit de Tweede Kamer (1982) en een ex. van het door deze Cie uitgebrachte Eindrapport (1984).
 • 2 exemplaren van de Grada Mirror (1982)
 • 1 exemplaar Rajneesh Humaniversity Press 1986
 • 1 exemplaar Humaniversity Press 1987.
Grada Rajneesh (later Humaniversity) te Egmond aan Zee, landdagen RMC's Nederland en belastingzaken, belastingzaken Nederlands Boeddhaveld. 1981-1983. -
 • Stukken Grada Rajneesh (later Humaniversity) te Egmond aan Zee: koopakte Grada Rajneesh, huurcontract RTI (1981); stukken bestemmingsplan I en II, Egmondn aan Zee (1982); bespreking met Inspecteur VG te Haarlem (februari 1982); jaarstukken 1981 en 1982; stukken BTW-procedure mr. Prast; inspectie Alkmaar en Hof Amsterdam; statuten RTS-BRTC, algemene juridische structuur, Proposal Grada's Future, Headquarters in Oregon; kwestie verblijfsvergunningen buitenlanders; kerkelijke zaken - kloosters, ook de belastingkant. Origineel van aanmelding als kerkgenootschap.
 • Stukken betr. landdagen RMC's Nederland en belastingzaken: stukken landdagen RMC's, 1983/84 geordend per plaats van vergadering; stukken Stichting Purnima en Gemeenschappelijk Fonds; stukken demonstraties verblijfsvergunning voor Bhagwan in USA, voorjaar 1983; INS-archief USA, brieven van Nederlanders voor steun verblijfsvergunning Bhagwan in USA; stukken agendacommissie.
 • Belastingzaken Nederlands Boeddhaveld: vergaderingen jurid./financ. commissie; stukken organisatie Grada, Stad en Anubhava; dossier Santosh RCMT, Uffelte; stukken Satbodh RMC, BV/Admin.ktr. en bewoners-vereniging. Pension Wilhelminapark; stukken schenkingsrecht, aftrek, giftenregeling IB, Stichting ten algemene nutte; stukken Inkomstenbelasting, loon in natura, wet tweeverdieners. Discussiestukken: Rajneesh corporaties, vestigingseisen coffeeshop; stukken Seminar (1983). Met info: Sauna, Hartewens, Redwood, originele belastingnotities Nandan, Purodha; stukken over BTW, algemeen; stukken over vennootschapsbelasting.
Stukken Genezerscollectief en overige stukken. 1984-1985 en z.j.
 • Genezerscollectief: stukken om tot een Genezerscollectief te komen in Sannyas Nederland, coördinator: Swami Anand Baul. 1984
 • Overige stukken: enkele Nieuwsbrieven Amitabh RMC, eind jaren 70; oprichting Vereniging, statuten RNSIC; bestemmingsplan Havenstraat; Zorba the Buddha, Rajneesh Disco; 'kerkelijke' zaken, w.o. belastingen, origineel aanmelding als kerkgenootschap. Nederlandstalig stencil Rajneeshisme; TV-kabel Amsterdam?; verblijfsvergunningen buitenlanders; diversen, w.o. fotokalender R'puram 1983, folders 4e Festival Rajneeshpuram 1985.
Gevoerde (gerechtelijke procedures publiciteit en visumkwestie Bhagwan. 1984-1990.
 • Diverse stukken van procedures gevoerd bij de Raad voor de Journalistiek, Reclame Code Commissie, Rechtbank in Kort Geding etc. ivm kritiek op berichtgeving rond Bhagwan, 1984-1990
 • Visumkwestie Bhagwan's mogelijke komst naar Nederland, 1986.
Contacten met Polen en Rusland vanuit Nederland. 1987-1989.
 • Contacten met Polen, 1987, 1988
 • Stukken betreff. stand op Boekenbeurs Moskou 1987
 • Contacten met Rusland, Russische vertaling Over de Rechten van de Mens (toespraken Bhagwan), vrijheid van meningsuiting. 1988, 1989.
Osho Stad Amsterdam. Vergaderstukken bestuur september 1988 - december 1988. 1988-1989.
Osho Stad Amsterdam. Vergaderstukken bestuur januari 1989 - december 1989 en januari 1990 - februari 1991 (laatste). 1989-1991.
Osho Stad Amsterdam. Vergaderstukken Cie Algemene Zaken General Interest), ondersteuningscie voor het bestuur van Osho Stad Amsterdam september 1988 - maart 1990. Met adreslijsten van sannyasins in Nederland. Uitdraai verschillende bestanden, eind jaren 80. 1988-1990.
Publiciteit. Stukken voorlichting mbt Bhagwan algemeen, w.o. informatiemateriaal, boekjes etc. 1989-1990.
Publiciteit. Stukken voorlichting mbt Bhagwan algemeen, w.o. correspondentie met derden, 1989-1990 en stukken van de Werkgroep Pers & Publiciteit, 1989 - januari 1990. 1989-1990.
Publiciteit. Werkgroep Voorlichting. 1988-1990.
 • Notulen met bijbehorende stukken. November 1988 - mei 1989 januari 1990 - september 1990
 • Diverse stukken 1990
 • Correspondentie met journalisten en kranten 1988/1989
Publiciteit. Presse Releases Poona met reacties en follow-up De Stad Rajneesh. 1987-1989.
Publiciteit en computer netwerk. 1988-1989.
 • Publiciteit: Press Releases Poona met reakties en follow-up De Stad Rajneesh 1990.
 • Computer netwerk: diverse berichten, verschenen op het Rajneesh Computer Netwerk 1989; Rajneesh Computer Newsletter, later Yes Osho genaamd. 1988-1989.
Heruitgave en nieuwe uitgave tijdschriften, Osho's ambassadeur, diverse manuscripten en overige stukken. 1988 en z.j.
 • Heruitgave Nederlandse Rajneesh Times, uitgave nieuw tijdschrift: stukken herstructurering Nederlandse Rajneesh Times
 • Ambassaeur: correspondentie met Swami Deva Amrito (Jan Foudraine), Osho's Ambassadeur voor Nederland; correspondentie Swami Dhyan Veetesh met Amrito.
 • Manuscripten: niet gepubliceerd manuscript Sw. Anand Shunyam: Het Harde Paradijs (Ervaringen van een Sannyasin - Van Poona tot Rajneeshpuram) ca.1990; manuscript Nederlandse vertaling van Osho's boek 'Beware of Socialism' (Pas op voor het Socialisme) en stukken oprichting Politieke Partij (initiatief vanuit Italië), met manuscript The Choice is Ours (The Key to the Future).
 • Overige stukken: correspondentie met Swami Prem Sef, Maastricht; aantal exemplaren Mysteryschool Nieuwsblad 1988; conceptvragen aan Bhagwan over Mystiek en Moderne Natuurkunde.
Osho Magazine. Tweemaandelijks tijdschrift. Oprichting, stukken redactievergaderingen, correspondentie in verband met plaatsing advertenties, opheffing. 1989-1990.
Osho Magazine en stukken m.b.t. AIDS-test. 1990, 1992.
 • Osho Magazine: 5 nummers en diverse redactiestukken.
 • AIDS-test: gegevens rond AIDS, controverse rond AIDS-test, 1990, brochure Een Traditieloze Traditie, door Swami Anand Nandan. 1992
World Academy for Creative Science, Art and Consciouness. 1988-1989.
 • Notariele stukken oprichting WA, 25.08.1988 en ledenlijst WA
 • Stukken bestuursvergaderingen WA 1988
 • Stukken oprichting WA
 • Stukken vergaderingen faculteiten/dekanen
 • Financiele stukken WA, w.o. BTW-kwestie en Stichting tot algemeen nut
 • Boekhouding WA 1988-1989
 • Brief aan geldleners WA om nu dat geld te lenen aan de ROS januari 1989
 • Inschrijvingen leden WA
 • Formulieren met gegevens.
 • Internationale contacten WA
 • Lijst internat. coördinatoren WA, alg. stukken
 • Correspondentie met Max Borlin
 • Stukken WA USSR
 • Plan Sw. Anandraj voor huis in Z-Frankrijk
 • Stukken Meditatieschool Ma Arhato, Wassenaar
 • Stukken Landdag 22 oktober 1988
World Academy for Creative Science, Art and Consciouness. Edit-Project en Type-Marathon, Manifest voor een Gouden toekomst. 1988.
 • Edit-Project en Type-Marathon: organisatie Eerste Type-Marathon, september 1988; stukken Poona, juni 1988, editproject, met verdere correspondentie Pablo, Hasya, Anando en supportbrieven, lijsten met namen editors en typers; organisatie 2e type-marathon; bijdrage f 200,- tegen toezending The Quest. Lijst met daarvoor aangeschreven personen. januari 1989 (gecanceld).
 • Manifest voor een Gouden Toekomst: stukken uit Poona ter voorbereiding op persconferentie Manifest voor een Gouden Toekomst, 8 september 1988; stukken bijeenkomst 5 juni 1988, met ex. Nwsblad Mysteryschool; Regiomeetings Visarjana, verkooporganisatie Manifest voor een Gouden Toekomst; stukken persconferentie 8 september 1988, met persmap, over Manifest voor een Gouden Toekomst; Escape Disco, september 1988; kwestie Tijdschrift JONAS: artikel over Manifest voor een Gouden Toekomst, correspondentie met Ma Archan Sukhita over adressen scholen/antroposofen n.a.v.artikel in Jonas.
World Academy for Creative Science, Art and Consciouness. Correspondentie, concept-teksten en kwesties met personen. 1988-1989 en z.j.
 • Brief aan RMC's om bezoekers geld te vragen voor grote advertentie
 • Stukken speciale aktie voor advertentie in NRC-Handelsblad
 • Uitnodiging aan Belgen om geld bij te dragen
 • Correspondentie met Ma Prem Samadhi, Humaniversity Egmond/Zee
 • Begeleidende brief over Vrijheid van Meningsuiting
 • Antwoordformulier idem
 • Brief aan Centra/Instituten over Vrijheid van Meningsuiting
 • Actie initiatiefnemers om tot een advertentie Vrijheid van Meningsuiting te komen
 • Brochure World Academy
 • Ontwerp tekst advertentie Rajneesh Omroep Stichting ROS
 • Uitnodiging voor discussie op 11 december over Manifest voor een Gouden Toekomst.
 • Vragen aan regering in december 1988 door Glastra van Loon en Vis, antwoord regering 18.01.1989
 • Stukken Institute for Human Rights, CA USA, Swami Prem Niren, 1988
 • Brief aan regering/vaste cie's, originelen + kopieen grote advertentie op 10.12.1988
 • Conceptverklaring (Com. van Aanbeveling) + ondertekenaars
 • Conceptteksten Open Brief (Brundtlandrapport)
 • Conceptteksten 'Wie is Bhagwan Shree Rajneesh?'
 • Brieven aan div.instanties, met kopie grote advertentie
 • Brief aan alle hoofdredacteuren, met verzoek om een standpunt in te nemen.
 • Antwoordformulieren van ondertekenaars
 • Brief aan European Directors van de WA
 • Kwestie Ronald Brautigam
 • Kwestie Jaap van Zweden
 • Kwestie Annette van Trigt
 • Correspondentie met Sonja Barend
 • Interview in Onkruid n.a.v. verschijnen Manifest voor een Gouden Toekomst.
World Academy for Creative Science, Art and Consciouness. Ko-Hsuan School, Project The Quest, project Osho-bibliotheek en overige stukken. 1989 en z.j.
 • Aanmeldingen van Belangstellende voor een Congres over Manifest voor een Gouden Toekomst, zoals aangekondigd in grote advertentie, december 1988
 • Stukken Faculteit Theater en Kunst WA, werkplan Dramaschool
 • Indices WA op postboek, documentatiemateriaal
 • Stukken oprichting 'Friends of Rajneesh'
 • Correspondentie met Poona over beëindiging WA en verslag aktie grote advertentie
 • Stukken Osho Ko-Hsuan School, Engeland.
 • Project The Quest: organisatie QUEST-weekend 15.04.1989, met modellen, info etc. Overige aktiviteiten, verkoop database etc.
 • Project Osho-bibliotheek: oproep boeken aan de bibliotheek te schenken, via publicatiebord RMC's (april 1989). Verder opbouw bibliotheek.
Rajneesh Omroep Stichting (later: Zender Osho Nederland). Oprichting. 1989-1993.
 • Stukken uit archief Poona over Satelliet-TV mogelijkheden, met eigen knipsels en aantekeningen
 • Stukken voorbereiding aanvraag zendtijd Commissariaat voor de Media; onderzoek mogelijkheden, met kopieën beschikkingen op aanvraag zendtijd andere organisaties als IOS, HOS, Humanistisch verbond, etc. (1989)
 • Diverse stukken rond aktiviteiten verkrijging zendtijd, o.m. Aktie Osho op de Kabel, Salto Amsterdam, St. Ommekeer, etc. (1989)
 • Aanvraag zendtijd ROS (ZON) bij Commissariaat voor de Media (1989), toelichting bij en uitspraak van het Commissariaat, beroep bij de Raad van State, pleitnota, beschikking Raad van State (1993).
Rajneesh Omroep Stichting (later: Zender Osho Nederland). Oprichting en vergaderingen. 1988-1989.
 • Oprichting, Statuten, wijziging Statuten etc. (1988)
 • Vergaderstukken Stichtingsbestuur: 1e vergad. t/m 10e vergad. (1989); 11e vergad. t/m 15e verg. (1989); 16e vergad. t/m 20e verg. (1989).
Rajneesh Omroep Stichting (later: Zender Osho Nederland). Vergaderstukken Stichtingsbestuur: 21e verg. t/m 30e verg. (1991-1993) en 31e verg. 1991-1993.
Stichting Vrienden van Osho. Oprichtingsakte, statuten, vergaderingen uni 1989 - juni 1990 en diverse stukken 1991-1997. 1989-1997.
Aanvullingen op de tijdschriften, overige publicaties en overige stukken. 1975-1997.
 • Aanvulling op doos 1: Sannyas Magazine 1975 (maart) en 1980 (nr. 5); Bhagwan Magazine 1984, nrs. 3 en 5
 • Aanvulling op doos 2: Rajneesh Times (1982, nr. 2)
 • Aanvulling op doos 11: Rajneesh Times, Nederlandse editie, 1985, nr. 18
 • Aanvulling op doos 26: The Oregonian, juli 1985
 • Aanvulling op doos 31: Rajneesh Nieuwsbrief: nr. 1 t/m 7 (1978, 1e jaargang, compleet), nr. 2 (maart/april), nr. 3 (mei/juni) (1979, 2e jaargang), nrs. 2, 3 en 4 (1981, 4e jaargang) en nr. 2 (1983)
 • Die Rajneesh Times (Duits) (1983 (nr. 13, 10 augustus; 1988, nr. 1 (1 januari)
 • The Mysteryschool (Nederlands) (1988, jrg. 1, nrs. 3 en 4)
 • Brochure Shree Rajneesh Ashram, Poona, 1980
 • Div. brochures De Stad Rajneesh, 1983
 • Div. stukken Anubhava RMC, Groninger Opende, 1983
 • Materiaal betreff. Rajneeshpuram, 1985
 • Osho Tameer Meditatie Centrum A'dam; Nwsbrief nr. 1, okt. 1994
 • Supernova Amsterdam; aktie voor nieuwe impuls, 1997
 • Ashram Poona; welkom mapje en brochure Aidsfree Zone, 1997
Aanvullingen op Osho Times International in doos 10. Deel 1. 1994-1996.
 • jaargang 7, 1994, nr. 1 t/m nr. 24, compleet
 • jaargang 8, 1995 , nr. 1 t/m nr. 8, compleet
 • 1995: nr. 6 t/m nr. 12 (juni t/m dec.): overgang naar Magazine Formaat per juni 1995 (nummering loopt niet synchroon)
 • jaargang 9, 1996: nr. 1 t/m nr. 9 (jan t/m sep), nr. 10 ontbreekt, nr. 11 en nr. 12 (nov/dec)
Aanvullingen op Osho Times International in doos 10. Deel 2. 1997-1999.
 • jaargang 10, 1997 nr. 1 t/m nr. 3 (jan t/m mrt), nr. 4 ontbreekt , nr. 5 t/m nr. 12 (mei t/m dec)
 • jaargang 11, 1998 nr. 1 t/m nr. 3 (jan t/m mrt), overgang naar kwartaalblad nr. 4 summer issue, nr. 5 october, fall issue
 • jaargang 12, 1999: nr. 1 winter issue, nr. 2 en nr. 3 ontbreken, nr. 4 fall issue.
Aanvullingen op Grada Rajneesh (later Humaniversity) in doos 29, Stad Rajneesh (doos 36), Mysteryschool (doos 42) en diverse brochures en ander drukwerk. 1984-1989.
 • Grada Rajneesh: enkele stukken Humaniversity, Egmond, o.a. Aum Marathon en brochure, 1988.
 • Grada Rajneesh: Humaniversity Press 1984 nr. 1; 1987 september/november; 1988 januari/maart/juli/september (laatste uitgave)
 • Grada Rajneesh: Osho Freestate Magazine: 1989 maart/juli/september/november; 1990 februari/mei/augustus ;1991 mei/oktober; 1992 februari/mei/augustus/november; 1993 februari/mei/augustus/november; 1994 februari/september; 1995 augustus (Home, Special Issue of OFM); 1996 juli.
 • Stad Rajneesh (Osho Stad): enkele stempels in gebruik bij Osho Stad Amsterdam; naamplaat 'De Stad Rajneesh, Neo-Sannyas Commune'
 • Myseryschool: aantal exemplaren van The Mysteryschool, 2-maandelijks Nwsblad van de Rajneesh Mysteryschool , 1e jaargang, nrs. 0 t/m 4 (1988)
 • Stad Osho, Amsterdam, open brief en oproep aan sannyasins, 21 maart 1988; programmaboekje mei t/m augustus 1989
 • Diverse brochures, folders, programmaboekjes, zoals: programmaboekje 4e kwartaal 1989 van Surmani RMC Baarn; enkele stukken RMC's (Toshen, Saaralya, Darshan), z.j.; programma Kalba RMC Groningen, z.j.; programma Mudita, Amsterdam-Gein, voorjaar 1989; diverse brochures Juicy Gossip, uitg. van Belgian Buddhafield, juni en aug. 1989 en programmablad Osho Rajneesh Instituut Keulen, juli-dec. 1988.
Aanvullingen op Stichting Zon in doos 51. Stukken betreff. overdracht archief en bibliotheek en overige stukken. 1988-1999.
 • Vergaderstukken bestuur Stichting ZON t/m de 36e en laatste vergadering dd. 27.04.1998
 • Contact met IISG; correspondentie over overdracht archieven Neo-Sannyas Beweging Nederland aan het IISG te Amsterdam, 1999
 • Contact met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag over overdracht van de Osho-bibliotheek van de Stichting ZON aan de KB, en stukken geldinzamelingsaktie ter completering van deze bibliotheek, 1999
 • Lezing Swami Prem Sef over 'Manifest voor een Gouden Toekomst', 1988
 • Poona, Computer Newsletter 1988 en 1989
Aanvullingen op World Academy for Creative Science, Art and Consciouness in doos 48. 1988-1989.
 • Secretariaatsstukken WA ingekomen post, maart t/m juni 1988
 • Secretariaatsstukken WA ingekomen post, juli 1988 t/m juli 1989
 • Secretariaatsstukken WA uitgegane post, mei 1988 t/m sept. 1988
 • Secretariaatsstukken WA uitgegane post, okt. 1988 t/m jan. 1989
Aanvullingen op World Academy for Creative Science, Art and Consciouness in doos 58. 1979-1988.
 • Algemene stukken organisatiestructuur World Academy
 • Stukken oprichting, akte dd. 25.08.1988
 • Notulen faculteitsvergaderingen, mei 1988
 • Stukken faculteiten, met namen deelnemers
 • Contact met Postbank over actie paginagrote advertenties
 • Doctoraalscriptie Swami Prem Sanatana (drs. J. Smets, Universiteit van Nijmegen, Faculteit Psychologie): 'Bhagwan Shree Rajneesh en zijn bijdrage tot de Westerse Psychologie en Psychotherapie'. (1979)
 • Doctoraalscriptie mw. drs. J.J. Wesseldijk (Universiteit van Amsterdam, Faculteit Poli-tieke Antropologie): 'De Bhagwanbeweging in Amerika; Een Beschrijving van de Vestiging, Expansie en Neergang van een Religieus Regime in Oregon'. (1995)
 • Cari Shay, Ph.D., Western Oregon State College. Politics, Planning and the Public Interest: The Case of the 1000 Friends of Oregon. Verslag, gemaakt in september 1983.
 • Vijf gedichtenbundels van Swami Anand Visarjana (G. van Gent): 1. Here we are; Painting in Words / 2. Nothing is Said; My Reflections on the Non-Sayings of Osho / 3. For You; Happenings in Words / 4. Seeing As It Is; Dedicated to All the Windows Opening into Existence / 5. Maybe Tomorrow; Dedicated to Osho, Master of Masters.
Rajneesh Foundation Newsletter. 1976-1985.
 • 1976 nr. 24
 • 1978 nr. 3 t/m 6 en 21 t/m 23
 • 1979 nr. 9 t/m 15 en 19 t/m 24
 • 1980 nr. 1 en 7; 9 en 10; 12 t/m 15; 17 t/m 19
 • 1981 nr. 9
 • 1982 nr. 1 en 7; 10 t/m 12; 14; 16 t/m 18
 • 1983 nr. 19 en 20; 22 t/m 24
 • 1984 nr. 1 t/m 8; 11
 • 1985 nr. 4
Sukhama OMC Rotterdam. Knipsels en foto's mbt Sukhama OMC 1989; Notulen en bestuursstukken 1989-1992; statuten; diverse stukken woongemeenschap, wo. verzekeringen, contact nutsbedrijven etc.1989-1992.
Sukhama OMC Rotterdam. Diverse stukken financiële admininistratie. Deel 1.1989-1993.
Sukhama OMC Rotterdam. D diverse stukken financiële admininistratie. Deel 2. 1989-1993.
Stukken van privé-personen, waaronder van mw. drs. J.J. Wesseldijk: privémateriaal, voorbereiding scriptie 'De Bhagwanbeweging in Amerika', met o.a. gehouden interviews en van mw. N. Heemskerk, Nieuw-Scheemda, Privémateriaal 1979-1984.
Osho Multiversity / Centrum Venwoude. Brochures en het kwartaalblad 'In Balans' . 1986-1994.
 • Brochures Osho Multiversity Poona, 1989-1993
 • Uitgave 'In Balans', kwartaalblad van het Centrum Venwoude, Lage Vuursche: 1986, mei/aug/sep; 1987, mei/aug; 1988, maart/mei/aug/sep; 1989, mei/aug; 1990, feb/mei/aug//nov/dec; (1990: dubbele edities, Venwoude en De Marckhoeve; editie de Marckhoeve houdt de naam In Balans, editie Venwoude wijzigt de naam in Body and Soul); 1991, april/sep.
 • Uitgave 'Body and Soul': 1991, jan/maart/mei/aug/nov; 1992, jan/mei/nov; 1993, sep/dec; 1994 (zomer), Leven in Verbondenheid; Catalogus Centrum Venwoude.
Aanvulling op knipsels (Nederlandstalig) in doos 21. Met enkele foto's (o.a. afkomstig van Sukhama OMC, Rotterdam. 1980-1999.
Aanvulling op knipsels (Nederlandstalig, Engelstalig en Duitstalig) afkomstig van de Humaniversity, Egmond aan Zee. 1978-1982.
Aanvulling op knipsels (Nederlandstalig, Engelstalig en Duitstalig) afkomstig van de Humaniversity, Egmond aan Zee. 1988-1992.
Aanvulling op knipsels (Nederlandstalig, Engelstalig en Duitstalig) afkomstig van de Humaniversity, Egmond aan Zee. 1993-1999
Brochures, eigen uitgaven van personen en krantenknipsels (Nederlandstalig, Engelstalig en Duitstalig) afkomstig van de Humaniversity, Egmond aan Zee. 1978-2002.
 • Doctoraalscriptie 'God Ontmoeten' door Wim Bonarius (1985)
 • Bhagwan Shree Rajneesh 'A Community to Provoke God'; brochure 1978
 • Bhagwan Shree Rajneesh 'A Space where God can Descend'; brochure 1979
 • Osho Multiversity Guide (ca 1995)
 • The Osho Experience; booklet (2002)
 • Resultaat onderzoek naar documentatie Ramses Shaffy in verband met een te maken TV-documentaire
 • De Kosmische Weg (Hoera, Ik Ben Jaloers). Boek (fotokopie) uitgegeven in eigen beheer door Swami Satyamurti (C. Snoek) (1985-87)
 • Doe de Guru(-)weg. Boek (fotokopie) uitgegeven in eigen beheer door Ton Draaisma (1989-90)
 • Een Binnenbrandje. Hartverslag uit Oregon. Boek (fotokopie) uitgegeven in eigen beheer door Anubhava RMC, Opende (Groningen) (1982)
 • Divers materiaal, w.o. een schoolwerkstuk over Bhagwan Shree Rajneesh uit Kollumerland (ca 1985)
 • Krantenknipsels 1989-1993.
Correspondentie Rudie Kagie over een interview in Vrij Nederland met Swami Deva Ojas (ca 1989); correspondentie Osho Publikaties Amsterdam met Peter Faber over een voorwoord in het boek De Tantra Visie (2000); Devayani van Spanje te Velzen. Textiel uit Rajneeshpuram.
Brochures en aanvullingen op tijdschriften in doos 53. 1981-1984.
 • Satnam RMC en Satnam Travel, Groningen; diverse brochures etc. 1982/1983
 • Anubhava RMC en Commune, Opende (Groningen); diverse brochures etc. (1982/83)
 • Rajneeshpuram, OR USA. Brochures 2e en 3e Wereld Festival. (1983/84)
 • Satdhyan RMC, Dordrecht. Brochure (ca 1982)
 • De Stad Rajneesh, Heerde/Amsterdam. Diverse brochures, programma's etc. (ca 1983/84)
 • Sahajo RMC, Antwerpen, België. Nieuwsbrief 1981
 • Medina Rajneesh, Engeland. Brochure (ca 1983)
 • Sangam RMC en Commune, Zuid-Frankrijk. Brochure (ca 1983)
 • Aanvulling op doos 53: Rajneesh Nieuwsbrief: 3e jaargang nr. 1 (maart 1980) en 3 (september 1980); 5e jaargang nr. 1 (maart 1982), 2 (juni 1982) en 3 (oktober 1982); 6e jaargang nr. 1 (januari 1983)
 • Aanvulling op doos 53: Rajneesh Foundation Newsletter: vol. 1, Nr. 3, 15 april 1982; Nr. 6, 1 juni 1982; Nr. 13, 15 september 1982; Nr. 21, 15 januari 1983; vol. 2, Nr. 9, 15 juli 1983; Nr. 10, 1 augustus 1983; Nr. 11, 15 augustus 1983; Nr. 13, 15 september 1983; Nr. 14, 1 oktober 1983.
Stukken Osho Symposium 'De Wetenschap van het Hart', Egmond aan Zee. 2002. (2003)
Stukken Osho Symposium 'De Wetenschap van het Hart', Egmond aan Zee en aanvulling krantenknipsels (Nederlandstalig, Engelstalig en Duitstalig) afkomstig Humaniversity, Egmond aan Zee. 2000-2008.
 • Stukken Osho Symposium 'De Wetenschap van het Hart', Egmond aan Zee (2003) en diverse folders.
 • Aanvulling krantenknipsels in doos 69. 2000-2008.
Stukken Osho Symposium 'De Wetenschap van het Hart', Egmond aan Zee. Met eindverslag. 2003.
Stukken over De Stad Rajneesh (Osho Stad). Voortzetting van doos 36 (en deels 56). Meest vóór 1990
Stukken betreffende STARA Holding, Rajneesh Reizen, Rajneesh Times, Centrum Supernova, Osho Tameer. Voortzetting doos 76. Meest vóór 1995.
Statuten Stichtingen, Kamer van Koophandel, Stichting ZON, Briefpapier etc. Voortzetting doos 51. 1989-2005.
Stichting Vrienden van Osho. Stukken betreffende vergaderingen van het bestuur. Voortzetting doos 52. 1989-2005.
Stichting Vrienden van Osho. Financiën; Donateurs (brieven); Jaarverslagen; VVO-Nieuws. Voortzetting doos 52. 1989-2005.
Stichting Vrienden van Osho. Post (geselecteerd) en persberichten. 1989-2005.
Stichting Vrienden van Osho. Osho op de Kabel, Salto-Amsterdam; Slor-Rotterdam; RTV-Utrecht; RTV-Haaglanden.
Osho Symposium Egmond aan Zee (2003), Osho Film Festival Rotterdam (2006) en overig materiaal: Centra, Landdagen e.d. 2003-2006.

Zie ook doos 75 (Symposium).

Stukken Satbodh RMC, Utrecht Stukken Deepam RMC, Nijmegen- Diverse brochures (1980-1985) brief van Ma Anand Sheela over naamgeving Zorba the Buddha Rajneesh Restaurants (1981); 'Media en Bhagwan', lezing door Swami Deva Amrito (Jan Foudraine) (1983); krantenipsels uit diverse jaren. 1980-1985.
Diverse stukken Universiteit van Nijmegen over nieuwe religieuze bewegingen, waaronder de Neo-Sannyas Beweging (o.a. de onderlingen vergelijking, uittreding etc. (1982); rapport 'Overheid en nieuwe religieuze bewegingen (1983-1984) en doctoraalscriptie van P.J.D. Baas (Swami Anand Paul) 'Het begrip sekte in de media (1985). 1982-1985.
Osho Film Festival Rotterdam. Organisatie en draaiboeken. 2006.
Stichting Vrienden van Osho. Aanvulling op vergaderstukken bestuur ( 2001-2007) en brochures en folders vanaf 2000. 2001-2007.
Aanvullingen op tijdschriften Rajneesh Nieuwsbrief en Osho Times International. 1979-1981, 1997-2002.
 • Rajneesh Nieuwsbrief, aanvulling op doos 72): november 1979, november en december 1980, maart, mei en juni 1981
 • Osho Times International, (aanvulling op doos 55): 1997 nr. 4; 1999 nrs, 2 en 3, 2000-2002.
Osho Times International. Aanvulling. 2003-2005 .
Osho Times International. Aanvulling. 2006-2008.
Viha Connection. 1996-1999.
Viha Connection. 2000-2003.

Van 2002 ontbreekt Jan/Feb & March/April

Viha Connection. 2004-2008.

Van 2005 ontbreken Sept/Oct & Nov.Dec.

De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam . Perscontacten. 1982-1984.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Ledenregister 1985-juni 1986 en persoonsgegevens leden Vereniging De Stad Rajneesh. Letters A t/m L (1985-1986). 1985-1986.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Persoonsgegevens leden Vereniging De Stad Rajneesh. Letters M t/m Z (1985-1986) en diverse correspondentie 1985. 1985-1986.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Lidmaatschap en oprichting kerkgenootschap. 1982, 1985.
 • Stukken oprichting van een Rajneesh Neo-Sannyas European Commune (1985)
 • Aanvraagformulieren lidmaatschap Vereniging De Stad Rajneesh (1985)
 • Onderzoek oprichting van een kerkgenootschap (ca 1982)
 • Statuten van de Stad Rajneesh (1985); aanmelding als kerkgenootschap
 • Verklaringen omtrent overlijden
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Gegevens ziektekostenverzekering (ca 1984) en check-in/check-out met correspondentie (ca 1985). 1984-1985.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Binnengekomen en uitgegane telexberichten. ca.1985.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Correspondentie, o.a. verzekeringskwesties en Rajneesh Reizen. 1985.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam- Uitgaande correspondentie januari-maart 1985 en reisgegevens (telexberichten). 1985.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Diverse stukken. 1985-1989.
 • Notariele stukken, Statutenwijziging, Plattegrond Pijnackerstraat 7
 • Ledenvergaderingen en bestuursbesluiten (1985-1987)
 • Rapporten aan de Vereniging inzake Jaarrekeningen (1985-1989)
 • Faxberichten en administratie (1989)
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Diverse stukken. 1986-1990.
 • Belastingzaken
 • Ledenbestand (tot 7 maart 1986)
 • Ledenvergaderingen (1987-1990)
 • Bestuursbesluiten (1987-1990)
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Diverse stukken. 1987-1990.
 • Ledenbestand (1988-1990)
 • Voorraad- en omzetlijsten Boeken en Tapes (1987-1989)
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Jaarstukken. 1987-1988.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Diverse stukken. 1984-1985.
 • Jaarstukken (1984-1985)
 • Jaarrapport, contract met Stichting Pelgrimsreizen, opheffing Landgoed Heerde (12 juli 1984), beëindiging worship-overeenkomst, etc.
 • Contracten groepsdeelnemers (eerste halfjaar 1984)
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. 1982-1988.
 • Bestuursbesluiten (1982-1987)
 • Correspondentie (1982-1983)
 • Jaarstukken (1983)
 • Diverse correspondentie, w.o. opheffing Stichting Stad Rajneesh 1988
 • Financiële Jaarverslagen (1983-1986)
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Diverse stukken. 1985-1986.
 • Financiële jaarstukken (1985)
 • Gegevens over de 'worshipstructuur', met belastingadviezen
 • Deelnemerslijsten en afrekeningen; betreft Rajneesh Instituut voor Spirituele Therapie en Meditatie
 • Diverse stukken (1985), w.o.: 4th Annual World Celebration
 • Correspondentie 1986 (1e halfjaar)
 • Correspondentie 1986 (2e halfjaar)
 • Correspondentie 1986 (overig)
 • Correspondentie (telex, t.m maart)
 • Correspondentie (distributie)
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Jaarstukken met achterliggende stukken, etc. en ledenbestand. 1986.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Correspondentie (1984-1985, o.a. mbt sannyasaanvragen Poona), beslissingen toelatingscommissie (1988-1989) en bewonerslijst. 1984-1989.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Jaarverslagen en rapportages aan diverse Stichtingen (sedert 1978), waaronder: Amitabh, Satnam, De Stad Rajneesh, Sadhana, Huisvesting, Rajneesh Times Nederland, Stara Horeca BV en Stara Holding BV. Z.j.
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Overige stukken. Z.j.
 • Diverse plattegronden (w.o.: Stad Rajneesh, Zorba the Buddha-discotheek)
 • Diverse stukken, w.o.: eigen receptenboek
 • Overleg over verenigingsstructuur
 • Idem, betreffende De Stad Rajneesh
 • Gegevens over kloosterlingen
 • Diverse stukken, w.o. brochures, richtlijnen AIDS-preventie
 • Diverse stukken, w.o. richtlijnen vertalingen
De Stad Rajneesh (Osho Stad) Amsterdam. Overige stukken. Z.j.
 • Kwestie BTW op meditaties
 • Overleg over fiscale zaken
 • Contact met Belastingkantoor Meijburg
Rajneesh Times Nederland. Contact met van Gelder papier. 1984-1987.
Rajneesh Times Nederland. Jaarverslag 1987 met achterliggende stukken. 1987.
VERVALLEN
Rajneesh Times Nederland. Jaarstukken. 1983-1985.
Rajneesh Times Nederland. Jaarstukken. 1986.
VERVALLEN
Rajneesh Times Nederland. Belastingzaken, betreft BTW, loonbelasting etc. 1985-1989.
Rajneesh Times Nederland. Jaarrekening en correspondentie. 1983-1987.
 • Jaarrekening 1987
 • Diverse correspondentie
 • Bestuursvergaderingen (1987)
 • Gegevens mailing, met geboortehoroscoop (1983)
 • Algemene correspondentie (1983-1984, gedeeltelijk)
Rajneesh Times Nederland. Correspondentie en bestuursvergadering. 1984-1987.
 • Correspondentie (1984, vervolg)
 • Correspondentie (1985-1990)
 • Correspondentie met Poona (1987)
 • Bestuursvergaderingen (1987)
Rajneesh Times Nederland. Stukken Kamer van Koophandel (ca 1989) en advertenties en advertentie-acquisitie. 1989 en z.j.
Stichting Sadhana Ashram. Grondslag, jaarekeningenven overige financiële stukken. 1983-1987.
 • Grondslag
 • Jaarrekeningen (1983-1987)
 • Vereffening (1987)
 • Stukken Aansprakelijkheidsverzekering (sedert 1984)
Stichting Amitab. Diverse stukken. 1981-1985.
 • Diverse brochures
 • Jaarrekening (1983) met toelichtende stukken
 • Idem (1983/1985)
 • Correspondentie met Oregon (1981/1982)
 • Correspondentie (1981-1984, 1e halfjaar)
 • Correspondentie (1984 (2e halfjaar)
 • Correspondentie 1985
 • Stukken Huisvesting Havenstraat (1981-1985)
 • Statuten en Kamer van Koophandel
Stichting Amitab. Financiële stukken. 1978-1985.
 • Financiële stukken (1978-1982)
 • Financiële stukken 1983 w.o.: onroerend goed belasting, financieel jaarverslag 1984-1985, loonbelasting, vennootschapsbelasting, financiële afwikkeling na 31 december 1985
Stichting Amitab jaarverslagen en Stara Holding BV financiële stukken. 1978-1984. .
 • Stichting Amitab: jaarverslagen (1978-1985)
 • Stara Holding BV: stukken 1982-1984 w.o.: financiële jaarstukken, ook mbt Restaurant Zorba the Buddha in Groningen en Diogenes Software te Amsterdam.
Stara Holding BV. Correspondentie. 1982-1985.
VERVALLEN
Stara Holding BV. Financiële stukken. 1987.
Stara Holding BV. Financiële stukken (1988, met bankafschriften) en diskettes
Stara Holding BV. Balansen. 1986-1988.
Stara Holding BV. Diverse stukken. 1983-1990.
 • Statuten en notariele stukken
 • Handelsregister (sedert 1987)
 • Bestuursbesluiten en aandeelhoudersvergaderingen (1983-1990)
 • Correspondentie met ABN-bank sedert 1985
 • Relatie tot Stara Horeca BV (1986-1990)
Stara Holding BV. Jaarrapporten (1982-1985) en Financiële stukken. (1985, 1992-2001). 1982-2001.
Stara Holding BV. Belastingaanslagen. 1987-1995 en z.j..
 • Belastingaanslagen (t/m januari 1987)
 • Idem (februari 1987-februari 1989)
 • Idem (sedert februari 1989)
 • Idem (sedert 1995)
Stara Holding BV. Financiële stukken. 1990.
Stichting Satnam RMC (Groningen, tevens Satnam Travel). Diverse stukken, w.o.: statuten, correspondentie 1981-1984, vereffening 1986
Satnam Travel. . Stukken sedert 1979 (Groningen) t/m 1983 en jaarstukken 1983-1985. 1979-1985.
VERVALLEN
Stichting Huisvesting. 1982-1987.
 • Bestuursvergaderingen (1985)
 • Kamer van Koophandel
 • Financiële Jaarverslagen (1982-1987)
 • Correspondentie
 • Onroerend goed in Groningen
 • Huur Prinsengracht 719 Amsterdam
Stichting Huisvesting. 1982, 1985 en z.j.
 • Landgoed Heerde (aankoop 1982)
 • Hypotheek
 • Achtergestelde leningen
 • Verkoop 1985
-Stichting Huisvesting. Contact gemeente Heerde, verzekeringen en bosbeheer. Z.j.
Publicaties, audiovisueel materiaal en enkele voorwerpen. 1982-2012 en z.j.
Z.J.

NB. Bewegend beeld materiaal is overgenomen van (oude) video's. De beeldkwaliteit is daarom wisselend.

 • 'Sannyas! Een kwart eeuw zoeken en vinden'. 14 januari 1980-14 januari 2005, door Satyamo Uyldert.
 • 'Enlightende Art' by Bhagwan Shree Rajneesh. First Signatures Series. Z.j.
 • Brochure 'A Silent Explosion'. Uitg. Osho International. 1994 .
 • Afstudeerschriptie 'Hoe word ik God?' Een studie naar charismatisch spiritueel leiderschap. Fac. Sociale Psychologie, UvA, door Annemarie Hogervorst. 2002
 • 'In de Ban van je Kinderbeelden', door Sw. Deva Siddharta. 1981.
 • 'Religieuze Subcultuur in Nederland. Bewustzijnsverandering en sexualiteit', Nico Tydeman en Martin Heymans. Amersfoort. 1973.
 • 'Religieuze Bewegingen'. Osmose, najaar 1981. Verzameling knipsels over diverse religieuze bewegingen, w.o. die van Bhagwan Shree Rajneesh. 1981.
 • 'Een Tuin der Lusten? Een reconstructie van de leer van Bhagwan Shree Rajneesh in vergelijking met de traditie van het Tantrisme'. Doctoraalscriptie van Sietse Visser, Universiteit van Groningen. Z.j.
 • 'De blinde vlek van het denken. Een kritische beschouwing over de waarde van het denken voor de mens'. Doctoraalscriptie van Frank Uit de Weerd, januari 1987, Universiteit van Amsterdam. 1987.
 • 01.1. Russian.Documentary.avi / 49.3 MB / 12 min. / februari 1989. (Russische TV-documentaire met voice-over, door Press Office Poona gemaakt).
 • 01.2. On. Kreta.avi / 99.6 MB / 24 min. / 1986. (Beelden Osho op Kreta, Athene).
 • 02.1. I.leave.you.my.dream.avi / 116.5 MB / 30 min. / 19 januari 1990. (Swami Prem Amrito over het overlijden van Osho)
 • 03.1. The. New. Dawn.avi / 155.7 MB / 38 min. / Datum ? (Documentaire over Osho's werk en commune).
 • 04.1. Eine.Wahnsinn.Sekte. ZDF.1990.avi / 22.3 MB / 3 min. / 12 november 1990 (TV-film ZDF. Daaruit: het slot met een stukje over Bhagwan)
 • 05.1. Panorama.BRT.2.1990.avi / 216.4 MB / 52 min. / 19 juli 1990 (Amerikaanse documentaire over Osho. BRT 2,'Panorama', met Nederlandse voice over. Poona 1978, energy darshan, beelden kantoren, poort ashram, snuffen, Osho in wit, Ma Prem Sunshine, Hugh Milne, energy delen, inkomsten uit boeken, schenkingen, pers, drugshandel, arrestaties overal ter wereld, veel donaties uit drugsgeld, verhalen over vechten, Ramesh Tapar, journalist, achterstallige belasting, in 1972 naar USA?, zou huisarrest in India krijgen, beelden New York, beelden villa New Jersey, Sheela Silverman, bracht hem in USA tot ze in gevangenis belandde, beelden en geschiedenis Sheela, sneeuwbeelden ranch, bush, Bob Harvey: Sheela was de supreme boss, Michael Sullivan, Officier van Justitie, stoorde zich niet aan bouwwetten Oregon. Gevolgd door Interview met Amrito in 'Rondje van het Huis'. NCRV dd. 6 januari 1993, 11 min.)
 • 06.1. Bhagwans.Erben.WDR.1993.avi / 187.7 MB / 44 min. / 1993 (WDR Documentaire).
 • 06.2. Everyman.BBC.avi / 163.7 MB / 40 min. / 23 januari 1994 (BBC documentaire in de serie 'Everyman'; proces Sue en Savita).
 • 07.1. Kruispunt.TV.avi / 63.3 / 16 min. / maart 1994. (Samenvatting BBC-documentaire over Sue en Savita).
 • 08.1. The.Killing.of.the.Red.Ranch.RTL.5.1993.avi / 231.9 MB / 58 min. / 23 oktober 1994 (RTL 5 met voice-over Loretta Schrijvers. 'A very good and complete story').
 • 09.1. Osho.vormals.Bhagwan.ARD.2003.avi / 179.9 MB / 45 min. / 20 oktober 2003 (ARD Documentaire, Ein Film von Marieke Schroeder).
 • 10.1. Detectives.Net5.avi / 50.6 MB / 12 min. / Datum ? (Documentaire over Bioterrorisme in Oregon. Net 5 - Detectives, met voice-over Christien van der Aar).
 • 11.1. TROS-Aktua.1985.avi / 184.4 MB / 45 min. / november 1984 (TROS-Aktua. Presentatie Tineke Verburg, verslag Marcel Bruins. Beelden: Oregon, Roll Rouce, Osho, Swami Deva Ojas, speurhonden, eigen vliegtuigen, boerderij, hotel, interview met Arup, Krishna Deva, Sheela, Osho-Mandir, bewaking met geweren, interview met Osho (overbevolking is schuld Ayatolla, de paus). Gevolgd door verslag (september 1985): Interview met Sheela op weg naar Duits Wadden-eiland, met groepje sannyasins, Toespraak Osho over ‘misdadigers’, interview Dassana, homosexualteit en AIDS, commune Amsterdam, weer Osho.
 • 11.2. Sonja Barend.1985.avi / 96.0 MB / 23 min. / november 1985 (?) (Programma Sonja Barend. 'Veel rode mensen (met mala) hoewel Bhagwan het verbood’. Laatste weken verhalen over oplichting, uitstoten homo’s’. Sonja stelt vragen, publiek stelt vragen, interview met Dassana, weer vragen en reacties).
 • 11.3. v d Meijden van Duin.Prem.Dhyana.avi / 56.7 MB / 14 min. / Datum ? (Programma Henk van der Meijden aan tafel met André van Duin. Swami Prem Dhyana schuift aan, lachmeditatie met de zaal).
 • 11.4. Marcel.Bruyns.Kreta.avi / 46.0 MB / 11 min. / 1986 (Reportage Marcel Bruyns, Osho op Kreta).
 • 12.1. Sonja Barend.1983.avi / 102.7 MB / 25 min. / eind 1983 ? (Programma Sonja Barend. Sonja ontvangt Arup aan haar tafel. Daarna: muziek door Andreas Vollenweider. Dan: interview Sonja en Amrito (Jan Foudraine), vragen uit publiek).
 • 12.2. We.gaan.door.met.de.Bhagwan.1983.avi / 111.3 MB / 27 min. /1983 ?
 • (‘We gaan door met de Bhagwan’.Reportage Sjors Hustler (?) of Mutsers (?). Interview met Swami Satranga, apotheker in Leeuwarden. Muziek, dansende sannyasins. Beelden commune A’dam, klussenbedrijf, architectenburo, arts, 1000 sannyasins bijeen in A’dam, Hotel Krasnapolsky, Sheela aldaar, 3 slachtoffers AIDS, geen vrije sex meer, beelden commune Rajneesh Times, oplage 10.000, reisbureau, beelden Sheela, disco Zorba de Boeddha, interview met Ma Prem Vino, idem met Niketana (over religie en rijkdom), opnieuw Sheela, Egmond aan Zee, interview met Ma Prem Samadhi. Gevolgd door: TROS-AKTUA. Bhagwan in Zaken. Oregon, beelden commune A’dam, interview Niketana, beelden disco, beelden Rajneeshpuram. Datum: februari 1984. Gevolgd door: Journaal met Fred Emmer, verslag: Hugo van Rhijn. Full Moon Festival A’dam, intervieuw met Arup. Datum: April 1981. Gevolgd door: Televizier Magazine, aankondiging Ria Bremer. Viering ( 27 juli 1981 = Volle Maan) door 1000den sannyasins, interview Arup, beelden Osho, interview met Amrito (Jan Foudraine), opnieuw Arup, Jaap van Meekeren: ‘een van de mildere sektes’. Datum: juli 1981).
 • 12.4. Snuiters.1984.avi / 103.8 MB / 25 min. / 1984 (Jeugdprogramma ‘Snuiters’, presentatie Cees Grimbergen. Met kinderen uit commune, o.a. dochters van Samveq, Haarlem, kinderen Dassana etc.)
 • 12.5. Sheela,in.Rajneeshpuram.avi / 30.5 MB / 7 min. / Datum ? ( KRO (Brandpunt, zie aftiteling). Beelden van een huwelijkssluiting door Sheela in Rajneeshpuram).
 • 13.1. Prem.Dhyana.Lachmeditatie.BBC.avi / 30.5 MB / 7 min / zomer 1991 (BBC. Swami Prem Dhyana Lachmeditatie).
 • 13.2. AVRO.Pauze.TV.Commune.Amsterdam.1990.avi / 19.7 MB / 5 min. / januari 1990 (AVRO Pauze TV. Commune Amsterdam).
 • 13.3. Prem. Dhyana.Lachmeditatie.BRT.1991.avi / 28.5 MB / 7 min. / voorjaar 1991 (BRT. Swami Prem Dhyana Lachmeditatie, Havenstraat).
 • 14.1. The.Last.Testament.Interview.with.Der Spiegel.1985.07.19.avi / 497.2 MB / 120 min / 19 juli 1985 (The Last Testament = Interview with the World Media. Der Spiegel, Duitsland. Engels, geen Nederlandse ondertiteling)
 • 14.2. Arrest.Osho.Kreta.1986.03.04.avi / 72.7 MB / 17 min. / 1986 en 1985 (Arrestatie Osho op Kreta, 4 maart 1986. Nieuws van Amerikaanse TV n.a.v. arrestatie Osho, 29 oktober 1985. Aankomst Osho in Delhi, 17 november 1985).
 • 15.1. The.Way.of.The.Heart.avi / 203.0 MB / 30 min. / 1984 (Documentaire over Osho's werk en commune).
 • 17.1. Communekind.2004.avi / 347.2 MB / 50 min. / 13 december 2004 (NCRV-documentaire door Maroesja Perizonius).
 • 18.1. Prabhu Haremaker.2002.avi / 34.8 MB / 8 min. / 5 december 2001 (RVU Televisie, François de Waal, serie 'Kaap de Goede Hoop'. Interview met Prabhu Haremaker in Wageningen, uitgezonden 9 januari 2002).
 • DVD Anubhava RMC en Commune, Groninger Opende 1982 Muziekgroep Kirtano (Arnold). Duur: 12 min . 1982.
 • DVD Foto en filmmateriaal over Rajneeshpuram Afkomstig van musicus (viool) Swami Prem Bhavito (Volodya Asriev) wonende te Cambridge, UK, voorjaar 2012.
 • DVD Master, The Greatest Mystery Compilatie over de relatie Meester-Discipel. Toespraakgedeelten Osho. Beelden Poona I, Rajneeshpuram, Poona II Engelstalig, geen ondertiteling 1990/1991, 35 minuten, matige beeldkwaliteit. Overgenomen van Youtube. Juli 2011.
 • DVD Rebirth of Mysteries Performances of Gurdjieff Sacred Dances Poona, December 12th, 1989 / March 20th, 1990 Osho Community, 29 minutes. 1989-1990.
 • DVD GURU. Documentary about Osho cr 2010, 1 hour 35 minutes, English language. Das Kollektiv. A film by Sabine Gisiger and Beat Häner. Producer: Philip Delaguis. 2010.
 • CD radio-opname "Simek 's nachts' dd. 14 december 2008 met Dhyan Sutorius Uit: Met het oog op morgen. 15 januari 2009.
 • DVD Verzameling VVO-Nieuwsbrieven. 2002-2010 .
 • DVD Documentaire Osho 1931-1990 His Life.
 • Tasje met opdruk 'uit Rajneeshpuram'.
 • Pen met bovenin een portret van Osho, Rajneeshpuram.
 • Sticker van stof 'The Goose is Out', Rajneeshpuram afkomstig van Mayo de Oude, Hilversum. 2012.
 • Flesopener uit Rajneeshpuram, met afbeelding Osho afkomstig van Prerna Giebel, Amsterdam.
Diverse stukken. 1988-2009.
 • Tijdschrift 'Amsterdam Connection'. 1992-1998.
 • Osho op de Kabel: SALTO - Amsterdam; Amsterdam - Den Haag - overige steden, w.o. Utrecht - Rotterdam; diversen. 2003-2004, 2008-2009.
 • Website VVO - Installatie The Quest - Aanpassingen en reacties. 2001-2002.
 • Osho Publikaties Amsterdam - Divers archiefmateriaal, betreffende o.a. Jan Willem van de Wetering, Maurits Kwee, Peter Faber. Ca. 1993-2004.
 • Diverse stukken w.o. Programma's 1988 en 1989 Wajid OMC Den Haag. 1988-1989, 2001.
Diverse documenten, waaronder correspondentie en stukken betreffende Jan Foudraine, Ramses Shaffy, festivals. 1999-2011. -
 • Plannen voor een Internetforum 2003; Osho citaten op de website? 2003; Diverse onderwerpen 2004: Hoe sannyas te vragen? - Osho's horoscoop - Zijn meditatieleiders bevoegd? - Zijn er nog sannyascommunes? - 'I want to join the sannyas religion' - VVOwebsite onder Vedanta? - Rotterdam, Wereldvrede en Osho/Maitreya - 'Ik wil alles achter me laten ....'; Mogelijkheden voor een Digitaal Magazine 2004; Concept Spirituele TV-omroep 2004. 2003-2004.
 • Correspondentie VN New York 1999 / Oproep aan Amnesty International (2005); Correspondentie Ojas de Ronde met de Stichting Skepsis 2002; Stukken Ramses Shaffy 2002; Stukken Deva Amrito (Jan Foudraine) 2002; Correspondentie Sunder Maria, Beuningen 2003; Idem met journalist René Groeneveld 2003; Idem met Duncan Stutterheim 2003-2004; Ervaringen met sannyasins 2004 ; Stukken over een evt. reunie van sannyasins, Wajid OMC, Den Haag 2006; Nalatenschap Anand Virendra Giebel, 2009. 1999-2009.
 • Cartoon Kamagurka 2004; Diverse stukken 2004 en 2005; Idem juli 2005; NCRV-documentaire 'Communekind' door Maroesja Perizonius 2006; Diverse correspondentie. w.o. met Ma Prem Dassan op Ibiza. 2004-2006.
 • Correspondentie met studenten die een werkstuk over Osho maken Vera Siteur 2005 ; Dries van Betten 2005; Martijn Visser 2005 ; Merel Rijsdijk 2005.
 • Gegevens Audio- en Videocollectie 2001-2003. Met intentieverklaring over het beheer tussen de Stichtingen Wajid, Den Haag en Gandha, Voorburg; agenda's Commissie Bibliotheek en Documentatie 1999-2001. 1999-2003.
 • Diverse aktiviteiten: Strandfeest ca. 2002-2003; Osho Symposium Egmond aan Zee 2003, Follow-up; Opzet voor een Filmfestival in Moskou 2006; Osho Festival Rotterdam 2009; Voorbereidingen (afgelast) Symposium Osho, Meditatie en Lichaamswerk 2011. 2002-2011,
Diverse aktiviteiten. 2003-2012.
 • Info-pakketje voor nieuwe donateurs; Opzet voor 'Mededelingen Donateurs' ; Voorstel knop 'Oproepen' op de website; Aktie 'Uitbreiding Asdressenbestand'.
 • Aktie folders, visitekaartjes, postertje bij New Age Centra; Mini-advertenties in De Volkskrant. Trouw, Parool; Kwestie aftrekbaarheid giften; Advertenties op de website; Column; Brief aan OMC's: 'Steun de VVO'; Model Sannyas-contact via de website (ICQ); VVO-folder + visitekaartje.
 • Folders Osho Publikaties (2009-2012); Folders Osho Humaniversity (2010); Osho Diary (2003); The Poona Program (1988-1989); Diverse knipsels (2008-2011); Cursusboekje 'Osho Meditatietraining' (2012).
 • Diverse documentatie betr. overbrengen van documentaires van video naar DVD (uit doos 154).
Beeldmateriaal. Foto's. 1985 en z.j.
 • 10 foto's van Osho afkomstig van Osho Publikaties, Amsterdam. Z.j.
 • 19 foto's van de Zorba the Budha Discoteque. afkomstig van Syaname en Devabodhi (?). 1985.
 • 26 foto's afkomstig van Syaname en Devabodhi (?), waaronder foto's van Osho.
 • Materiaal van de Nederlandse Rayneesh Times.
 • 8 zwart/wit foto's van Mevlana voor de renovatie in 1985.
 • 9 zwart/wit foto's met uitzicht op het Rembrandtplein in Amsterdam vanaf de discotheek.
 • 8 zwart/wit fotos'vam het Cornelis Troostplein 23 / Pijnackerstraat 5 in Amsterdam, waarschijnlijk van de renovatie in 1985 .
Beeldmateriaal. Negatieven en dia's.
 • Ca. 1456 negatieven van foto's (met contactafdrukken), afkomstig van Osho Stad Amsterdam.
 • 116 dia's afkomstig van Osho Publikaties, Amsterdam.
 • 89 dia's betreffende Rajneeshpuram, afkomstig van Marc Simons (Virla)
Ca. 480 negatieven van foto's, afkomstig van Osho Stad Amsterdam.
Contactafdrukken, afkomstig van Osho Stad Amsterdam.
116 dia's afkomstig van Osho Publikaties, Amsterdam en 89 dia's betreffende Rajneeshpuram, afkomstig van Marc Simons (Virla)
Ca. 176 negatieven van foto's (met contactafdrukken) afkomstig van Osho Stad Amsterdam.
Ca. 120 negatieven van foto's (met contactafdrukken) afkomstig van Osho Stad Amsterdam.
Ca. 168 negatieven van foto's (met contactafdrukken) afkomstig van Osho Stad Amsterdam.
Ca .136 negatieven van foto's (met contactafdrukken) afkomstig van Osho Stad Amsterdam.
Ca. 100 negatieven van foto's (met contactafdrukken) afkomstig van Osho Stad Amsterdam.
Ca.160 negatieven van foto's (met contactafdrukken) afkomstig van Osho Stad Amsterdam.
Opzet voor een bibliografie van Osho. 2004.
Bibliotheek en Documentatie, contact IISG Amsterdam en gegevens over aanpak en opzet van teksten op website VVO. 1999-2001 en z.j..
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag en overige bibliotheken. Correspondentie (1997-2012), memoires Swami Deva Ojas (2012) en Project 'Hoe Osho in Mijn Leven Kwam' (2012) 1997-2012.
Bestuursvergaderingen VVO. 2003-2010.
Bestuursvergaderingen VVO. 2011-2012.
Bestuursvergaderingen VVO en correspondentie Devabodhi Lampe.
Vergaderingen 2013 (1e deel).
Vergaderingen 2013 (2e deel).
Vergaderingen 2014.
Vergaderingen 2015.
Correspondentie van Ma Devabodhi Lampe vanuit Poona aan haar moeder in Nederland. 1980-1983.
Diverse stukken. 2012-2015.
Project advertenties in spirituele bladen en Psychologie Magazine. 2014-2015.
Ideeën over een filmdocumentaire over Osho. 2013-2014.
Nederlandstalige introducties bij video's toespraken Osho op YouTube. 2014.
Discussies over Rajneeshpuram tussen Ojas de Ronde, Hans Grimm en Nandan Bosma. 2012-2013.
Diverse draaiboeken (Verzending jaarlijke Donateursbrief, Osho Festival Wajid, Inrichting Voorlichtingstafel VVO). 2013-2014.
Introducties bij interviews met sannyasins, geplaatst op YouTube. 2014-2015.
Contact met Sugit, Samadhan, Rudra, Neeten, over bibliografie boeken van en over Osho en Osho Sourcebook; Osho Heritage Trust. Contact met Bhagawati, publikaties op OshoNews.com. 2012-2015.
Stukken betreffende Osho Friends International, Zürich.
Kroniek gebeurtenissen rondom OFI (2009-2011), onderzoek Michiel Dorenbosch naar 'democratie' in Meditation Resort, Poona (2010-2011), oproep Mahadevi voor nieuwe energie en correspondentie VVO en OFI betreffende uitzending Osho's toespraken op Internet 2014. 2010-2014.
Kwestie verkoop stukken grond Meditation Resort en Osho's 'Testament'. 2013-2015.
Registratie van de naam Osho als Handelsmerk (deel I). 2006-2011.
Registratie van de naam Osho als Handelsmerk (deel II). (2002) 2006-2015.
Uitgave van 'Hoe Osho in Mijn Leven Kwam'.
Diverse gegevens betreffende de eerste druk 2012. (2012-2013), contact met Uitgeverij Probook Media in Zwolle (2013 en 2015), en voorbereiding tweede druk 2015. 2012-2015.
Bijdragen voor de tweede druk, met correspondentie.
Exemplaar van de eerste en de tweede druk.
Stukken organisatie Osho Boeken Seminar. 2015.
Gegevens betreffende de voorbereiding, waaronder 'Journey of a Book' en draaiboekversies.
Inleidingen van Nandan Bosma, Divyam Aat de Kwanten, Sugit Schoenmakers, Ojas de Ronde. Verslagen van het Seminar, waaronder voor OshoNews en Viha Connection.seminar en gegevens over het seminar voor de website VVO.
Exemplaar van de Seminar-map, Glossy Jezus! Glossy Mohammed.
Divers materiaal. 1979-2015.
Knipsels uit de periode 1980-1985 (1989), afkomstig van Ma Devabodhi Lampe.
Tijdschrift Osho-In (mei 1992-december 1992). Uitg. Prabodh Sadhyo, Premraj, Anuraga. Met: brochures 'I Leave You My Chair' (Anand Nito); 'A Disciple's Manifesto' (Sadhyo); Declaration of an Alarmed Disciple (Hamido).
Divers materiaal I, waaronder: tijdschrift Yes Osho (1990-1991); Osho Tameer Nieuws (1991); Poona Guide (1990 en 1992/1993); folders Centrum AUMM te Usquert (2013); Diverse folders (2013-2015).
Divers materiaal II, waaronder: audio-interview (CD-Rom) door Hans van Wetering met Ojas de Ronde en Nandan Bosma (2013) over te schrijven boek door Van Wetering over de brand in Barlo (Achterhoek), DVD 'Louis Theroux's Weird Weekends' aflevering 2, India: Enlightenment. Documentaire BBC 2000, laatste nummer van Osho Times (International) (March 2009), programma 1993 Osho UTA, Keulen, boekje over Osho Meditaties, tijdschrift De Nieuwe Linie (1979) 'De Oost/West-Paradox', folder Medina Rajneesh, Engeland (1984).
Osho Publikaties Amsterdam / Dinxperlo. Overzicht van de boekuitgaven en de publikatiegeschiedenis (Abhivandan) (1975-1915); foldermateriaal (2013-2015), berichten in de Nederlandse pers over Osho (2013-2015).
Foldermateriaal van de Osho Humaniversity te Egmond aan Zee (verschillende jaren 1988, 1995-2015).
Tijdschrift Viha Connection , jaargangen 2009 t/m 2014. Aanvulling. 2009-2014.
Divers materiaal. 1 doos
Rajneesh Diaries. Geïllustreerde uitgave's. 1976-1979 en 1997. Los materiaal
Bhagwan Shree Rajneesh Diary 1977. 1976. 1 deel
The Bhagwan Shree Rajneesh Diary 1979. 1978. 1 deel
Osho Celebration 1997. A Weekly Play-nner For the Meditator. Presented by Osho Times International. [1997]. 1 deel
Brochure Bhagwan Shree Rajneesh over de rechten van de mens. Twee lezingen gehouden op 25 en 28 december 1986 in Bombay, India. 1987. 1 deel

N.B. Aanvulling 2020.

Brochure Priesters & politici. De maffia van de ziel. door Bhagwan Shree Rajneesh. Alsmede kaart met foto van Bhagwan Shree Rajneesh vanuit India geadresseerd aan een gelijkgezinde. 1987. 1 deel
Brochure Osho Boeken Seminar. 12 december 2015. Uitgave van Stichting Vrienden van Osho. Alsmede flyer 'Wat doet de Stichting Vrienden van Osho?'. 2015 en z.j. 1 katern
Brochure Shree Rajneesh Ashram. Published by Rajneesh Foundation. Z.j. 1 katern
Flyer Osho Now! Met uitklapbare plattegrond van de Osho Commune International. Z.j. 1 deel
Horloge. Limited edition 14/200. Z.j. 1 horloge
Shawl, waarschijnlijk gemaakt door Ma Shira. Z.j. 1 shawl
Artikelen over de Bhagwanbeweging in de Nederlandse pers. 2015, 2018. 1 map

N.B. Bevat: 'Bhagwan trouw' door Rob Gollin in de Volkskrant van 23 februari 2015, 'Wild wild disco aan de Oudezijds' door Lex Boon in Het Parool van 14 april 2018, 'Denkend aan Bhagwan. Naar aanleiding van de hitdocu "Wild wild country" kijkt V met vijf toenmalige Nederlandse Bhagwan-volgelingen terug op hun verblijf in Oregon' door Haro Kraak in de Volkskrant van 17 april 2018 en 'Bhagwan verdient alle respect' door Swami Anand Aadhar (René P.B.A. Meijer) in de Volkskrant van 19 april 2018.