Archief Komité Macedonië en Kosova

Biographical / Historical Note

Opgericht in 1992, opgeheven in 2003; doelstellingen waren het verzamelen van informatie en het geven van voorlichting in Nederland over de benarde positie van de bevolking van Macedonië en Kosova na het uiteenvallen van de Joegoslavische federatie, ondersteuning van de democratische en geweldloze krachten in Macedonië, herstel van in 1990 aan Kosova ontnomen autonome status en het ongedaan maken van de onderdrukking van de grote Albanese minderheid in Kosova.

Acquisition

Schenking Komité Macedonië en Kosova 1998

Content

Notulen van vergaderingen van het Komité, correspondentie, Nieuwsbrief en overige stukken 1992-2003; stukken betreffende de opheffing 2003.