Archief Kritiese Leraren

Notulen van vergaderingen en andere bestuurlijke stukken. 1969-1977. 6 mappen
Algemene correspondentie. 1970-1976. 4 mappen
Correspondentie met leraren. Met bijlagen. 1969-1972. 1 map
Correspondentie met leerlingen. Met bijlagen. 1971-1973. 1 map
Correspondentie met verschillende organisaties. 1969-1972. 1 map
Adressenlijst van de Landelijke Werkgroep Kritiese Leraren. [1972]. 1 stuk
Financiële stukken. 1969-1971. 1 map
Stukken betreffende de Aktiegroep Nijmegen. 1969-1971. 1 map
Stukken betreffende de Amsterdamse groep met stukken betreffende 'Het Rode boekje'. 1969-1972. 1 map
Stukken betreffende de zaak Van Dam . 1969-1970. 1 map
Stukken betreffende acties op scholen. 1969-1970. 1 map
Enquêtes op scholen. 1969-1970. 1 pak
Stukken betreffende selectie van scholieren. 1969-1971. 1 map
Stukken betreffende de kwestie Barlaeus. 1969-1971. 1 map
Stukken betreffende de middenschoolexperimenten. 1970-1975. 1 pak
Stukken betreffende 'De andere agenda'. 1971-1973. 1 map
Stukken betreffende 'scholing in actie'. 1971-1973. 1 map
Stukken betreffende de actie 'spelling en selectie'. 1972. 1 map
Stukken betreffende 'Alle begin is moeilijk: informatie voor beginnende leraren'. 1972. 1 map
Stukken betreffende de 'leesboeken analyse'. 1972-1973. 1 map
Stukken betreffende het leesboekenproject. 1972-1973. 1 map
Stukken betreffende de Werkgroep Projectonderwijs. 1973. 1 map
Stukken betreffende het Aktiekomitee 'Even aftikken en gelijk weer verder gaan'. Met stukken betreffende de 'Nieuwe ontwerp-verordening voor voortgezet onderwijs in Amsterdam'. 1973-1974. 1 map
Stukken betreffende de Projectonderwijsdag. 1973-1974. 1 map
Stukken betreffende het Gemeentelijke Vervoer Bedrijf-project. 1974. 1 map
Stukken betreffende de Wiskundewerkgroep. 1974. 1 map
Stukken betreffende de Anti-Cito-aktie. 1975. 1 map
Stukken betreffende de Scholieren Belangen Organisatie (SBO) en de Experimentele Kritische School (EKS) . 1968-1970. 1 map
Stukken betreffende de Interpedagogische Akademie Groep (IPA). 1969-1970. 1 map
Stukken betreffende het Onderwijsfront . 1969-1971. 1 map
Ingekomen stukken van de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders (BWA) en het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO) . Met kranteknipsels. 1969-1975. 1 map
Stukken afkomstig van de Werkgroep Onderwijs van de PSP in de Tweede Kamer. 1971-1972. 1 map
Stukken afkomstig van de redactie van Vernieuwing . 1971-1974. 1 map
Stukken betreffende de uitgave van Literatuurdokumentatie Onderwijs-Maatschappij. 1969-1974. 1 map
Stukken betreffende overige activiteiten. 1969-1973. 4 mappen
1969-1971.
1969-1973.
1971.
1973.
Documentatie. 1968-1971. 3 mappen en 1 pak
1968-1971.
1969-1974.
1970-1976. 1 pak
1971.
Bestuurlijke stukken van Anton Oskamp . 1969-1974. 3 mappen
Stukken afkomstig van Kees van Baalen . 1969-1974. 2 mappen
Stukken afkomstig van het Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs (IVKO) . 1980-1983. 3 pakken