Archief Kritiese Leraren

Biographical / Historical Note

De Landelijke Werkgroep Kritiese Leraren kende actiegroepen in meerdere plaatsen waarvan die in Amsterdam en Nijmegen de belangrijkste waren. De radicalere Nijmeegse groep richtte in 1970-1971 een andere organisatie op, het Socialistisch Onderwijs Front. De Amsterdamse groep bleef de drijvende kracht in de organisatie, die zich voortaan `Kritiese Leraren Amsterdam' (KLA) noemde. In 1977 voortgezet als `Onderwijswinkel'.

Arrangement

Het archief van de Landelijke Organisatie van de Kritiese Leraren werd door Anton Oskamp in 1995 aan het IISG geschonken; daarna zijn enige stukken van Kees van Balen aan dit archief toegevoegd; daarom bevatten de bestuurlijke stukken zowel landelijke als Amsterdamse stukken; periodieken zijn naar de Afdeling Bibliotheek overgebracht, videobanden naar de Afdeling Beeld en Geluid.

Content

Notulen 1969-1977; correspondentie 1969-1976; financiƫle stukken 1969-1971; stukken betreffende de Aktiegroep Nijmegen 1969-1971, de Amsterdamse groep 1969-1972, acties en werkgroepen 1969-1975, samenwerking en contacten met andere organisaties 1968-1974; documentatie 1968-1971.

Stukken afkomstig van A. Oskamp en K. van Balen 1969-1974; Stukken betreffende het Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs (IVKO).

Processing Information

Plaatsingslijst gemaakt door Mehmet Bilgen in 1995