Archief Maurice Ferares

Biographical / Historical Note

Maurice Ferares werd in 1922 te Amsterdam geboren en groeide op in een joods arbeidersgezin; studeerde viool aan het Conservatorium van Amsterdam totdat hem begin 1942 als jood de toegang werd geweigerd waarna hij onderdook; vanaf december 1940 tot aan het einde van de oorlog nam hij deel aan het kunstenaarsverzet; na de oorlog werd hij trotskist en zette hij zich in voor de Vierde Internationale; het Internationaal Secretariaat van de Vierde Internationale was enige tijd gehuisvest in zijn woning aan de Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam; werd in 1957 secretaris van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond en secretaris van het Sociaal Democratisch Centrum (SDC); schreef romans, waaronder Violist in het verzet (1991) over zijn ervaringen als onderduiker en slachtoffer van de jodenvervolging, Het Latrinecommando (1999) en Het Avondconcert (1999).

Acquisition

Schenking Maurice Ferares 1998

Content

Stukken betreffende de RCP 1938, 1946-1948, Vierde Internationale 1950-1969; proces Santen-Raptis 1960-1961, de Internationale Revolutionaire Marxistische Tendens 1963-1988, het Comité van Revolutionaire Marxisten (CRM), de Beweging voor Arbeiders Zelfbeheer (BAZ) 1966-1981; Rode Oktober 1972-1977, Proletaries Links 1972-1973, Socialisties Feministies Platform 1984-1985, Algerije 1958-1965, Angola, Portugal, Kaap Verdië en Guinee 1961-1965, Indonesië 1946, 1976, Vietnam 1949, 1966, Ethiopië, Eritrea en Somalië 1965-1967, Nederlandse Toonkunstenaars Bond (NTB) en NVV 1951-1989; overige stukken 1951-1988.

Aanvulling 2011: typoscript 'Een verraden revolutie' door M. Ferares (over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië), correspondentie gevoerd en stukken verzameld in het kader van het schrijven van dit typoscript alsmede stukken betreffende de door het Nederlandse leger op 9 december 1947 in het dorp Rawagede uitgevoerde executie en in het bijzonder de ontvoering van vijf mannelijke bewoners uit dit dorp en de bij de Nederlandse staat ingediende claim tot schadevergoeding 2008-2011.

Processing Information

Plaatsingslijst van een deel van het archief (0.6 m.) gemaakt door Marja Musson in 2002.