Archief Werkgroep Energie Diskussie (Amsterdam)

Biographical / Historical Note

Werkgroep Energie Diskussie (WED) is in 1978 opgericht door de Aktie Minder Energie en de Initiatiefgroep Energie Diskussie, welke organisaties op deze manier hun activiteiten wensten te integreren.

Acquisition

Schenking Werkgroep Energie Discussie 1997

Arrangement

Het archief van de WED is in 1997 aan het IISG overgedragen. Bij de beschrijving en het overpakken van het archief zijn de oorspronkelijke series notulen, ingekomen stukken en dossiers gehandhaafd.

Content

Notulen en andere vergaderstukken, statuten, correspondentie, financiële stukken en documentatie 1976-1986.

Processing Information

Plaatsingslijst gemaakt door Mehmet Bilgen in 1998.