Archief H. Verheij

Biographical / Historical Note

Arie Adriaan Verheij, ook wel Verhey, ('Harry' is zijn codenaam uit het verzet); geboren in Amsterdam 26 februari 1917, overleden in Amsterdam 30 juni 2014; afkomstig uit een sociaal-democratisch arbeidersmilieu in de Amsterdamse wijk De Pijp; tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet en lid van de illegale CPN; in 1946 in het partijbestuur van de CPN gekozen; maakte deel uit van het partijsecretariaat als propagandasecretaris; CPN-gemeenteraadslid in Amsterdam 1958-1978; wethouder in Amsterdam van 1966-1978; lid van de Initiatiefgroep Wetenschap en Samenleving van de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk te Amsterdam 1980-1983. Zie ook de in memoriams bij het overlijden van Verheij door Tom Damen in Het Parool, door Peter de Waard in de Volkskrant en door Margriet Oostveen in NRC Handelsblad.

Custodial History

Een gedeelte van het archief van Verheij is door hem zelf overgedragen, een ander gedeelte is op het IISG gekomen, nadat dit eerder door Verheij aan Ger Verrips ten behoeve van zijn onderzoek naar de geschiedenis van de CPN was overgedragen. Na het overlijden van Verheij is een laatste gedeelte aan het IISG overgedragen. Opvallend is dat zich in het archief van Verheij vrij veel aan Gerben Wagenaar geadresseerde stukken bevinden, o.a. in de inv. nrs. 15, 31 en 67-68.

Acquisition

Onbekend (Harry Verheij zelf?) 1996

Arrangement

Een eerste gedeelte van dit archief is in 2001 geordend, latere aanvullingen op het archief, inclusief de in 2014 na het overlijden van Verheij ontvangen aanvullingen, zijn in 2015 geordend. Drie affiches zijn afzonderlijk beschreven. Dit betreft een affiche voor het werven van abonnees op De Waarheid (BG D89/240) en twee Cubaanse affiches (BG D89/238 en BG D89/239).

Content

Correspondentie met bijlagen ontvangen als propagandasecretaris van de CPN 1950-1960; stukken betreffende de CPN 1945-1958 en de Eenheidsvakcentrale 1946-1959; stukken betreffende Verheij's lidmaatschap van de Gemeenteraad van Amsterdam 1958-1978 en zijn wethouderschap 1966-1978.

Aanvulling 2002: correspondentie 1945-1962; stukken betreffende het Partijbestuur van de CPN 1955-1956, Congressen van de CPN 1947-1952, kader, afdelingen en leden van de CPN 1947-1959; stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog en de periode direct daarna 1944-1949; stukken betreffende de ontwikkelingen en conflicten binnen de CPN 1950-1960.

Aanvulling 2014: stukken betreffende de CPN 1943-1978; stukken betreffende onderzoek en publicatie 'CPN-verzet in de regio Rotterdam in 1940-1945' 1967-1990; notulen van de vergaderingen van en andere stukken betreffende de Initiatiefgroep Wetenschap en Samenleving van de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk te Amsterdam 1980-1983.

Processing Information

Inventaris van de nrs. 1-65 gemaakt door Mehmet Bilgen in 2001, herzien door Bouwe Hijma in 2015; lijst van de latere aanvullingen gemaakt door Bouwe Hijma in 2015.