Ernest Esra Mandel Papers

Correspondentie. Met bijlagen. 60 mappen, 24 pakken en 4 dozen
1945-1995.
1945-1957. (1 doos)
1956-1958. (5 mappen)
1959-1963. (3 mappen)
1960-1962. (8 mappen)
1962-1963. (1 map)
1963-1964. (1 doos en 1 map)
1964. (6 mappen)
1964. (3 mappen)
1965. (2 mappen)
1965-1966. (3 mappen, 2 pakken)
1967. (2 pakken)
1968. (2 pakken, 1 map)
1969. (2 pakken)
1970. (2 pakken)
1971. (2 pakken)
1972. (2 pakken)
1973. (2 pakken, 1 map)
1974. (2 pakken)
1975. (2 pakken)
1976. (2 pakken)
1976-1977. (1 map)
1977. (1 pak)
1978-1979. (4 mappen)
1980-1982. (2 pakken)
1980-1984. (3 mappen)
1981-1985. (5 mappen)
1986-1988. (5 mappen)
1987-1989. (1 map)
1990-1995. (6 mappen en 2 dozen)
Correspondentie met personen en organisaties. Geordend naar landen en regio's. Met bijlagen. 1968-1990 en z.j. 89 mappen
Afrika en Azië, inclusief het Midden-Oosten. 1969-1983, 1985-1987.
1969-1974.
1974-1976.
1977-1983.
1985-1987.
Australië en Nieuw-Zeeland. 1970-1974, 1983-1987.
1970-1974.
1983-1985.
1986-1987.
België. 1974-1988.
1974-1976.
1977-1981.
1981-1986.
1984-1988.
1985-1987.
1986-1988.
Canada. 1974-1976, 1978-1981, 1986, 1988 en z.j.
Canada en de Verenigde Staten. 1980-1985.
China. 1982- 1984, 1986.
Denemarken. 1974-1975, 1983-1984.
Duitsland (West). 1974-1988.
1974-1976.
1977-1981.
1980-1985.
1985-1988.
1986-1988.
Frankrijk. 1974-1988.
1974-1976.
1977-1981.
1977-1986.
1986-1988.
Grenada. 1984-1985.
Griekenland. 1972-1976, 1986 en z.j.
1972-1974.
1974-1976, 1986 en z.j.
Groot-Brittannië. 1974-1988.
1974-1976.
1977-1981.
1981-1985.
1985-1987.
1986-1988.
Ierland. 1973-1974.
India. 1972-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1988.
1972-1974.
1974-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1988.
Iran. 1973-1976, 1978-1980.
Italië. 1972-1975, 1977-1980, 1984-1985.
Japan. 1972-1975, 1982, 1985, 1987-1988.
1972-1974.
1974-1975, 1982, 1985, 1987-1988.
Latijns-Amerika (m.u.v. Mexico). 1973-1987.
1973-1976.
1977-1981.
1981-1985.
1985-1987.

N.B. Zie ook Mexico.

Luxemburg. 1970-1974.
Mexico. 1971-1976, 1979, 1986-1988.
1971-1975.
1974-1976, 1979, 1986-1988.
Nederland. 1968-1988.
1968-1972.
1972-1976.
1977-1985.
1986-1988.
Oostenrijk. 1975, 1977-1987.
1975, 1977-1980..
1981-1987.
Oost-Europa. 1969-1972, 1978-1986, 1989-1990.
1969-1972.
1978-1985.
1985-1986.
1989-1990.
Philippijnen. 1970-1972.
Portugal. 1974-1975, 1982, 1984, 1987.
Scandinavië (Denemarken, Finland, IJsland, Zweden). 1968-1974, 1978-1988.
1968-1974.
1978-1988

N.B. Zie ook Denemarken.

Spanje. 1977-1987.
Sri Lanka. 1974-1983, 1995.
Turkije. 1984, 1986-1987.
Verenigde Staten. 1973-1975, 1977-1981, 1983-1988.
1973-1975.
1977-1981.
1983-1988.

N.B. Zie ook Canada.

Zuid-Korea. 1981, 1985, 1989.
Zwitserland. 1968-1974, 1977-1988.
1968-1974.
1977-1988.
Agenda's voor de jaren 1949, 1953, 1956-1961. 2 mappen
Cahiers en schrijfblokken met aantekeningen. 1966-1993. 4 dozen
Kopieën van persoonlijke documenten (inentingsbewijzen, schoolrapporten, universitaire diploma's en andere officiële stukken) van Ernest Mandel. 1923-1993. 2 mappen en 1 doos

NB. Originelen bij Anne Mandel-Sprimont in Brussel.

Correspondentie tussen Ernest Mandel en Gisela Scholtz. 1965-1966, 1971, 1980. 3 mappen

N.B. Originelen van Gisela aan Ernest, doorslagen van Ernest aan Gisela.

Stukken betreffende oorlogsschade ('damages de guerre') en het verkrijgen van schade vergoedingen voor Henri Mandel, Roza Mandel-Mateles, Ernest Mandel en andere familieleden en andere stukken betreffende verzekeringen van Roza Mandel-Mateles ('Veuve Henri Mandel'). 1919, 1927-1932, 1936-1939, 1941-1942, 1948, 1955-1973. 2 mappen en 1 doos

N.B. De stukken uit de periode 1927-1942 betreffen voornamelijk lidmaatschapsbewijzen van Henri Mandel van de 'Touring Club van België' en de 'Société Royale de Zoologie d'Anvers', de stukken uit 1919 betreffende werkvergunning van Henri Mandel voor Frankfurt am Main.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de diverse dienstverbanden van Ernest Mandel aan de Vrije Universiteit Brussel. 1972-1989. 2 mappen
Stukken betreffende het dienstverband van Ernest Mandel aan de Vrije Universiteit Brussel en de vergoeding van sommige werkzaamheden door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO). 1989-1990. 1 map
Stukken betreffende de verlening van een eredoctoraat aan Ernest Mandel door de Universidad Autonoma de Santo Domingo en zijn verblijf in de Dominicaanse Republiek in april 1992. 1987, 1992. 1 omslag
'Certificate of Appreciation', uitgereikt door 'The American University' in Brussel aan Ernest Mandel. Met bijlage. 1988. 1 map
Certificaat uitgereikt aan Ernest Mandel in zijn hoedanigheid van Miembro Honorario van de Consejo Consultivo van het Museo Casa de Leon Trotsky in Mexico-Stad. Met bijlagen. 1990. 1 omslag
Stukken betreffende de promotie van Ernest Mandel aan de Freie Universität Berlin op het proefschrift 'Der Spätkapitalismus. Versuch einer marxistischen Erklärung'. 1972. 1 omslag
Stukken betreffende het Mandel opgelegde inreisverbod voor West-Duitsland, Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland en pogingen deze, tijdelijk dan wel definitief, ongedaan te maken. 1968-1972. 3 mappen
Stukken betreffende het aan Mandel opgelegde inreisverbod voor West-Duitsland en Zwitserland en pogingen deze, tijdelijk dan wel definitief, ongedaan te maken. 1972-1975. 5 mappen
Stukken betreffende het aan Mandel opgelegde inreisverbod voor West-Duitsland en pogingen dit, tijdelijk dan wel definitief, ongedaan te maken en in het bijzonder de campagne om de burgerrechten van Wolf Biermann en Ernest Mandel te herstellen. 1972-1978. 4 mappen
Correspondentie en andere stukken betreffende het inreisverbod voor Frankrijk en andere landen, opgelegd aan Ernest Mandel en de pogingen dit, tijdelijk dan wel definitief, ongedaan te maken. 1978-1981. 1 map
Stukken betreffende de herdenking van Ernest Mandel bij diens overlijden. 1995. 1 map
Stukken betreffende de door de Ernest Mandel Stichting georganiseerde studiedag over de 'Actualiteit van Ernest Mandel' op 15 maart 1997 te Brussel. 1997. 1 map
Werkstukken 'Dialectische processen en dialectische logica's' door Diderik Batens en 'La dialectique dans quelques développements de la physique aujourd'hui' door Isabelle Stengers, gemaakt in het kader van de door Ernest Mandel verzorgde werkgroep 'Dialectiek' aan de Vrije Universiteit Brussel. Met bijlage. 1979. 1 map
Stukken betreffende het seminar aan de Vrije Universiteit Brussel over dialectiek. 1979-1980. 1 map
Stukken betreffende het door de Vrije Universiteit Brussel van 24 tot 26 november 1983 ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Karl Marx op initiatief van Ernest Mandel georganiseerde colloquium 'De actualiteit van Karl Marx' alsmede stukken betreffende enkele andere vanwege dit jubileum georganiseerde bijeenkomsten. 1982-1983. 2 mappen
Programma van en papers voor het colloquium 'De toekomst van de arbeid', georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel van 14 tot 16 januari 1985. 1984-1985. 1 map
'Werkdocumenten', verschenen bij het Centrum voor Politicologie van de Vrije Universiteit Brussel. 1984-1986. 3 mappen
Typoscript 'La conception des droits de l'homme dans les documents de la "Charte 77" relatifs au mouvement pour la paix' door Bruno Coppieters van de Vrije Universiteit Brussel. Met bijlage. 1985. 1 map
Papers van diverse auteurs, te presenteren tijdens het internationale colloquium over 'The Long Waves of the Economic Conjuncture - The Present State of the International Debate', georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel van 12 tot 14 januari 1989. 1988. 2 mappen
Stukken betreffende de werkzaamheden van Ernest Mandel aan de Vrije Universiteit Brussel. 1990-1991. 1 map
Syllabus 'Politieke strukturen van West-Europa en de U.S.A.' [door Ernest Mandel?]. Z.j. [c. 1982]. 1 map
Syllabus 'Marxistische economie' door Ernest Mandel voor de Vrije Universiteit Brussel. Z.j. 1 deel
Scripties geschreven door studenten in het kader van door Ernest Mandel aan de 'Université Catholique de Louvain' verzorgde colleges c.q. werkgroepen. 1970-1971. 1 map
Stukken betreffende het Hamburger Institut für Sozialforschung. 1984-1986. 4 mappen
1984-1986.
1986.
Stukken betreffende de deelname van Ernest Mandel aan het door het Hamburger Institut für Sozialforschung van 29 september tot 5 oktober 1986 te organiseren colloquium 'Marxismus heute'. 1985-1986. 1 map
Typoscript 'Folter und der Kampf gegen die Folter: Kurzer geschichtlicher Abriß' door Ernest Mandel en andere stukken betreffende een onderzoeksproject van het Hamburger Institut für Sozialforschung naar folter- en martelpraktijken van de staat. 1986. 2 mappen
Stukken betreffende een actie om door middel van belastingfaciliteiten financiële steun te verkrijgen voor het Internationaal Vorsings- en Vormingsinstituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk en Democratisch Socialisme, waarvan Mandel een van de oprichters was. 1989-1991. 1 map
Stukken betreffende Marx, de marxistische economie, Das Kapital en andere geschriften. 1943, 1945, 1960-1961, 1971-1979, 1981, 1984, 1988, 1991-1992 en z.j. 2 dozen
Notitieschrift met tijdens een studieverblijven in Joegoslavië en Polen gemaakte aantekeningen. Met bijlagen. 1956 en z.j. 1 map
Stukken betreffende onderzoek naar aard en omvang van het kapitalisme in België. 1956, 1960, 1967-1972. 2 mappen
Typoscript van hoofdstuk 9 'Is socialism really possible, desirable, necessary', onderdeel van 'Marx's Theoretical Heritage'. Met bijlagen. 1984-1985. 2 mappen
Typoscript van hoofdstuk 7 'Ethics and Politics' met commentaar door H. Dahmer. 1985 en z.j. 1 map

N.B. Onduidelijk is bij welke publicatie dit hoofdstuk hoort.

Stukken betreffende de begrippen 'plan' en 'markt' in de marxistische theorie. 1962, 1966-1967, 1969. 2 mappen
Stukken betreffende de marxistische crisistheorie en typoscripten c.q. publicaties van Ernest Mandel en anderen op dit terrein. 1963, 1965, 1970, 1972, 1974-1976, 1978-1980, 1982-1985 en z.j. 10 mappen
1963, 1965, 1970, 1972, 1978.
1974-1976, 1978-1980.
1978-1979.
1982-1985.
Z.j.
Stukken betreffende het marxisme, de dialectiek en de discussie over het begrip 'vervreemding'. 1968, 1973-1974 en z.j. 1 map
Typoscript van de lezing 'Revolutionäre Strategie im Neokapitalismus' gehouden door Ernest Mandel in Wenen op 6 november 1970. 1 stuk
Manuscript en andere stukken betreffende de studie van de werken van Spinoza. 1973, 1977 en z.j. 1 map
Stukken betreffende het management-seminar over dialectiek op Kreta van 6-10 mei 1974. 1974. 1 map
Uitgewerkt verslag van een discussie tussen Rupert Lay S.J. en Ernest Mandel over de begrippen 'Neo-Marxismus', 'Entfremdung' en 'Soziale Revolution', georganiseerd door het Management Institut Hohenstein op 26 en 27 september 1974 te Luxemburg, een krantenartikel over een discussie tussen Mandel, Lay en aantal topmanagers begin 1976 te Brussel en correspondentie tussen het Management Institut Hohenstein. 1974, 1976. 2 mappen
Stukken betreffende 'dependence' theorieën. 1975-1988. 1 map
Stukken betreffende bezoeken van Mandel aan Engeland en zijn discussies met o.a. Rod Coombs over de 'long-wave theory'. 1976. 1 map
Stukken betreffende het armoedevraagstuk. 1985-1986. 1 map
Stukken betreffende de door Ernest Mandel op 20 oktober 1987 in Delft gehouden lezing over 'Economie' in het kader van de lezingencyclus 'Het onzichtbare in de architectuur. Het verhaal in en achter de façade' en de publicatie van de lezingen. 1986-1991. 2 mappen
Stukken betreffende 'Classes sociales'. 1988, 1990 en z.j. 1 map
Stukken betreffende het internationale symposium over Leon Trotsky in Wuppertal, Duitsland van 26 tot 29 maart 1990. 1990. 2 mappen
Aantekeningen en 'werkmateriaal' betreffende 'l'Insurrection prolétarienne de 1830' [in België]. Z.j. 1 map
Schriften met aantekeningen betreffende geraadpleegde literatuur ('Cahiers Bibliographie', genummerd 1-33) en andere literatuurverwijzingen. Z.j. 5 mappen en 1 doos
Correspondentie met diverse uitgevers. 1961-1995, 1999. 24 mappen en 1 pak
1961-1970. (pak)
1967-1980.
1969-1976.
1969-1979.
1970-1975.
1973-1976.
1977-1979.
1977-1984.
1979-1980, 1983-1985.
1980-1987.
1981-1992.
1982-1995.
1985-1994..
1990-1995.
1992-1995, 1999.
'Werkmateriaal' en aantekeningen betreffende Ernest Mandel's Traité d'Économie marxiste. 1951-1961. 13 mappen
Hoofdstukken 8-10.
Hoofdstuk 12.
Hoofdstuk 14.
Hoofdstuk 15.
Hoofdstukken 16-17.
Divers.
Typoscripten van gedeelten van Ernest Mandel's Traité d'Économie marxiste. c. 1960. 2 dozen
Stukken betreffende de uitgave van Ernest Mandel's Traité d'Économie marxiste en van vertalingen van dit werk. 1960-1986. 6 mappen
1960-1986.
1962-1963.
1963-1965.
1966-1972.
Typoscript van een gedeelte van de Duitse vertaling van Ernest Mandel's Traité d'Économie marxiste. Z.j. 1 map
Typoscript 'La formation de la pensée économique de Karl Marx de 1843 jusqu'à la rédaction du "Capital" (Étude génétique)'. c. 1966. 1 map

N.B. Gepubliceerd als La formation de la pensée économique de Karl Marx. De 1843 jusqu'à la rédaction du 'Capital'. Etude génétique(Paris, 1967).

Typoscript 'Theorie des Spätkapitalismus'. [c. 1970]. 3 pakken
Hoofdstukken 1-4.
Hoofdstukken 5-8.
Hoofdstukken 9-17.
Typoscript 'Der Spätkapitalismus. Versuch einer marxistischen Erklärung'. 3e versie. [c. 1972]. 2 pakken en 1 map
Correspondentie met Suhrkamp Verlag te Frankfurt am Main in verband met de uitgave van Ernest Mandel's Theorie des Spätkapitalismus en met Éditions du Seuil te Parijs, Uitgeverij en boekhandel Van Gennep te Amsterdam, Pathfinder Press te New York en andere uitgeverijen inzake de uitgave van vertalingen. 1972-1976. 3 mappen
Stukken betreffende het schrijven van een inleiding door Ernest Mandel op Das Kapital van Karl Marx. 1972-1973. 1 map
Typoscripten en andere stukken betreffende de 'Introduction' op hoofdstuk III van het Kapitaal. Z.j. 2 mappen
Stukken betreffende het 'Marx-Book/Britain'. 1985-1986. 3 mappen

N.B. Heeft uiteindelijk geresulteerd in Mandel's 'Introduction' in elk van de drie delen van Karl Marx, Capital(London, 1976- 1992), vol. 1, pp. 11-86, vol. 2, pp. 11-79, vol. 3, pp. 9-90.

Typoscripten 'Archipel Gulag oder die unbewältigte Vergangenheit des Stalinismus' en 'Solschenizyn, oder die unbewältigte Vergangenheit des Stalinismus'. Z.j. 1 omslag

N.B. Gepubliceerd als 'Solschenizyns "Archipel Gulag" oder die unbewältigte Vergangenheit des Stalinismus' in Alternative. Zeitschrift für Literatur und Diskussion, 18 (1975), nr. 100, pp. 32-44.

Typoscripten, aantekeningen en werkmateriaal voor "Trotsky's Marxism'. [c. jaren '70]. 2 mappen

N.B. Deze typoscripten resulteerden uiteindelijk in Trotsky. A study in the dynamic of his thought(London, 1979).

Typoscript 'Pourqoi la bureaucratie Soviétique n'est pas une nouvelle classe dominante'. Z.j. 1 stuk

N.B. Verschenen in Quatrième Internationale 38 (1980), pp. 61-77.

Typoscripten van, correspondentie en andere stukken betreffende de uitgave van Ernest Mandel's Delightful murder. A Social History of the Crime Story en de vertalingen in het Duits Ein schöner Mord. Sozialgeschichte des Kriminalromans, Frans Meurtres exquis. Histoire sociale du roman policier, Spaans Delícias do crime. História social do romance policial en mogelijke vertalingen in het Italiaans en Nederlands. 1983-1989. 1 doos en 1 map
Recensies, artikelen en andere stukken betreffende de uitgave van Ernest Mandel's Delightful murder. A Social History of the Crime Story. 1984-1986. 2 mappen
Typoscript 'Hendrik de Man vijftig jaar later'. 1985. 1 map

N.B. Verschenen in Hendrik de Man. Een portret 1885-1953(Antwerpen, 1985). 1 stuk.

Correspondentie en 'werkmateriaal' betreffende de uitgave van Ernest Mandel's The Meaning of the Second World War. 1985-1987. 1 map

N.B. Verschenen als The Meaning of the Second World War(London, 1986).

Drukproeven van Ernest Mandel's The Meaning of the Second World War. Met bijlagen. [1986]. 3 mappen
Typoscript 'Zum Historikerstreit. Ursprung, Wesen, Einmaligkeit und Reproduzierbarkeit des Dritten Reiches' door Ernest Mandel. 1988 en z.j. 1 map

N.B. Verschenen als nawoord bij de Duitse vertaling van The Meaning of the Second World War.

Typoscript 'The role of the individual in history in the light of the Second World War'. Met commentaar op de tekst door Jurriaan Bendien, J. Craeybeckx en Theo van Tijn. 1986. 1 map

N.B. Verschenen onder de titel 'The role of the individual in history. The case of World War Two'. In New Left Review. Nr. 157 (May-June 1986), pp. 61-77.

Typoscript in eerste versie 'Où va l'URSS?' ('Réponse marxiste à Gorbatchov'. 'Interprétation marxiste de Gorbatchov') door Ernest Mandel. [c. 1988]. 2 pakken
Typoscript 'Où va l'URSS?' ('Réponse marxiste à Gorbatchov'. 'Interprétation marxiste de Gorbatchov') door Ernest Mandel. [c. 1988]. 3 mappen
Typoscript en drukproeven van Ernest Mandel's Où va l'URSS de Gorbatchev?[1989]. 3 mappen
Manuscript van bijdrage aan 'Eine Chance für Gorbatschow?!'. Met bijlage. c. 1989. 1 omslag
Typoscript van het nawoord bij de Spaanse, Mexicaanse, Japanse en Arabische uitgave en de tweede Engelse uitgave van Ernest Mandel's Où va l'URSS de Gorbatchev?. 1990. 1 omslag
Typoscripten 'Bureaucratie et alternatives de politique économique (La tragédie de N.I. Boukharine)' en 'Boukharine et le problème de la bureaucratie pendant la periode de transition du capitalisme au socialisme'. c. 1988. 1 map

N.B. Deze typoscripten hebben bijgedragen aan het artikel 'Einparteiensystem und Bürokratie in der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus' in Theodor Bergmann und Gert Schäfer (Hrsg.), "Liebling der Partei" Nikolai Bucharin. Theoretiker und Praktiker des Sozialismus(Hamburg, 1989), pp. 314-324.

Typoscript 'The Reasons for Founding the Fourth International and why they remain valid to-day'. Met bijlagen. c. 1988. 1 map

N.B. Gepubliceerd in Tom Barrett (ed.), The Fourth Internationale. Fifty years. Commemorating the fiftieth anniversary of the Fourth Internationale. World party of socialist revolution(New York, 1990), pp. 80-112.

Correspondentie met het Spaanse tijdschrift El Socialismo del Futuro. Revista de debate politico betreffende een artikel van Ernest Mandel en de uitgave van het desbetreffende tijdschriftnummer in het Frans. 1989-1990. 1 map
Typoscript van het hoofdstuk 'The Impasse of Schematic Dogmatism. The simplistic Marx and the logical Harman' in 'The Fallacies of State Capitalism'. 1989, 1991. 1 map

N.B. Gepubliceerd in Ernest Mandel, The fallacies of state capitalism: Ernest Mandel and Chris Harman debate the USSR(London, 1991).

Typoscript 'Die Dialektik von Produktivkräften, Produktionsverhältnissen und Klassenkampf'. Z.j. 1 omslag

N.B. Gepubliceerd onder de titel 'Die Dialektik von Produktivkräften, Produktionsverhältnissen und Klassenkampf neben Kategorien der Latenz und des parametrischen Determinismus in der materialistischen Geschichtsauffassung' in Thomas Brüsemeister et. al. (Hrsg.), Die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen bringen. Beiträge zur Marxistischen Theorie heute[Leo Kofler zum 80sten Geburtstag] (Berlin, 1991), pp. 100-112.

Manuscript 'Jakob Moneta, zum 75 Geburtstag'. Z.j. 1 stuk

N.B. In relatie te zien tot Mandel's 'Zum Geleit. Drei Niederlagen der deutschen Revolution: Eine weltgeschichtliche Tragödie' in: Jakob Moneta, Mehr Macht für die Ohnmächtigen. Reden und Aufsätze(Frankfurt am Main, 1991), pp. 7-20.

Typoscript 'The roots of the present crisis in the Soviet economy'. Z.j. 1 omslag

N.B. Gepubliceerd in The Socialist Outlook, Vol. 27 (1991), pp. 194-210.

Drukproeven met aantekeningen van Ernest Mandel's Trotzki als Alternative. 1992. 1 map

N.B. Verschenen als Trotzki als Alternative(Berlin, 1992).

Typoscript van 'In defence of the October Revolution'. Met bijlagen. 1992. 1 map
Typoscripen van en 'werkmateriaal' betreffende de tweede herziene uitgave van Ernest Mandel's Long Waves of Capitalist Development. A Marxist Interpretation. 1970-1972, [1975-1976], 1981-1982, 1984, 1987, 1990-1994 en z.j. 3 mappen en 1 doos
Correcties op een eerdere versie van Ernest Mandel's Power and Money. A Marxist Theory of Bureaucracy, een interview met Mandel over dit boek en enkele recensies. 1993. 1 map
Typoscript'Die zukünftige Funktion des Marxismus'. Z.j. 1 omslag

N.B. Lezing gehouden tijdens het Salzburger Humanisten Gespräch, 14-16 oktober 1990 en gepubliceerd in Inprekorr, Nr. 259 (1993), pp. 17-23.

Typoscripten 'Rätesozialismus' en 'Freiheitsrechte und Sozialismus' voor een Liber Amicorum voor Peter von Oertzen. 1994 en z.j. 1 omslag

N.B. Verschenen in: Karin Benz-Overhage, Wolfgang Juettner und Horst Peter (hrsg.), Zwischen Rätesozialismus und Reformprojekt.Lesebuch zum 70. Geburtstag von Peter von Oertzen(Köln, 1994).

Typoscript 'The international Debate on Long Waves of capitalist Development: an intermediary Balance-sheet'. Z.j. 1 stuk

N.B. Gepubliceerd in: Christopher Freeman (ed.), Long wave theory(Cheltenham, 1996), pp. 608-630.

Typoscript van artikel over Willy Boepple bij diens overlijden. 1994. 1 stuk. N.B. Gepubliceerd als 'Vorwort'in Wolfgang Alles (Hg.), Gegen den Strom. Texte von Willy Boepple (1911-1992)(Köln, 1997), pp.11-15.
'Exposés, sur les reformes de structure, conçus et réalisés par Monsieur Mandel, rédacteur en chef du Journal La Gauche, et collectés par Marc Claus'. Met bijlagen. Z.j. [c. 1965]. 1 map
Typoscript 'A propos de Gouvernement Ouvrier et Paysan'. Met bijlagen. 1983 en z.j. 1 map
Typoscript 'Pour la Révolution'. [c. 1989]. 2 mappen
Typoscript 'The high Price of Campism' [discussion with comrade Geoffrey]. 1991. 1 stuk
Typoscript 'Behoefte aan ruimte, veranderende ruimte, bevrijde ruimte' door Ernest Mandel. 1992. 1 stuk
Typoscript(en) betreffende de Oktoberrevolutie in Rusland in 1917, de verwording hiervan en het gedachtegoed van Trotski (Trotsky). Z.j. 1 map

N.B. Het typoscript is deels Engels- en deels Franstalig.

Manuscript betreffende de 'Théorie générale du travail salarié, du mouvement ouvrier et du socialisme'. Z.j. 1 map
Typoscript 'Krise des Marxismus. Krise der Herrschaftssystemen. Gespräch [Johannes] Agnoli - [Ernest] Mandel'. Z.j. 1 map
Typoscript 'New Social Movements and the Workers Movement'. Z.j. 1 stuk
Typoscript 'What is the Theory of Permanent Revolution?'. Z.j. 1 stuk
Typoscript 'L'économie socialiste doit être pleinement émancipatrice'. Z.j. 1 stuk
'Wat is fascisme en hoe bestrijdt men het succesvol?'. Z.j. 1 stuk
Manuscripten en typoscripten. c. 1984-1992 en z.j. 4 dozen en 4 mappen

N.B. Deze manuscripten en typoscripten zijn in veel gevallen incompleet, zonder titel en niet of onduidelijk gedateerd.

Uitnodiging van de ambassadeur van de Sovjet-Unie in België aan Ernest Mandel in zijn hoedanigheid als redacteur van 'Peuple' voor het bijwonen van een receptie ter gelegenheid van de 38ste verjaardag van de Russische Revolutie op 7 november 1955 te Brussel. 1955. 1 stuk
Stukken betreffende de oprichting van het tijdschrift La Gauche en de vergaderingen van het redactiecomité. 1956-1957. 1 omslag
Correspondentie van de redactie van La Gauche. 1956-1969. 47 mappen
1956-1957.
1958-1959.
1959-1960.
1960-1961.
1962-1964.
1963-1965.
1964.
1965.
1965-1966.
1965-1966.
1966-1967.
1967-1969.
Agenda's met aantekeningen van de vergaderingen van het redactiecomité van La Gauche. 1957-1959. 1 map
Manuscripten van artikelen en andere stukken betreffende de redactie van La Gauche. 1961-1962, 1965-1968. 6 mappen
1961-1962.
1965-1966.
1967-1968.
Stukken betreffende de administratie en het coöperatief van La Gauche. 1962-1967, 1971. 1 map
Brief van M. Dupont aan La Gauche, waarin deze zijn ziekte- en invaliditeitsgeschiedenis schetst. Met bijlagen. 1971. 1 map
Stukken betreffende de door Mandel geredigeerde uitgave Ricardo, Marx, Sraffa. The Langston Memorial Volume(London, 1984) ter nagedachtenis van de Noord-Amerikaanse trotskist en marxistische theoreticus Robert (Bob) H. Langston (1932-1977) en de aan deze bundel ten grondslag liggende symposia in de jaren zeventig. 1977-1986. 10 mappen
Correspondentie.
Typoscript bijdrage Ernest Mandel 'Gold, Money and the Transformation Problem'.
Typoscripten van anderen.
Commentaar op de typoscripten.

N.B. Ernest Mandel was de drijvende kracht van de 'Robert H. Langston Foundation'.

Statuten van de Vierde Internationale. 1938, 1948, 1970. 1 omslag
Stukken betreffende de Vierde Internationale. 1948-1949, 1951. 3 katernen.
Bulletin Interieur du Sécretariat International de la Quatrième Internationale en Bulletin d'Information de la Quatrième Internationale. 1954-1963 en z.j. 1 doos
Stencils Vierde Internationale. 1954, 1956-1958, 1962-1963. 2 mappen
Correspondentie en andere stukken betreffende de Vierde Internationale. 1956-1965. 6 dozen en 3 mappen
1956-1957.
1958-1959.
1960.
1961.
1962.
1963. (map)
1964-1965. (mappen)
Correspondentie en andere stukken betreffende de Vierde Internationale en Azië. 1958-1960. 1 map
Internal Bulletin of the International Secretariat of the Fourth International en Information Bulletin of the International Secretariat of the Fourth International. 1958-1962 en z.j. 1 pak
International Bulletin. 1961-1962. 1 map. [Vol. 1 (1961-1962), nrs. 2, 9, 11, 18/19, 21, 23-26, 28.
Notulen van de vergaderingen van het United Secretariat (USEC) van de Vierde Internationale alsmede correspondentie. 1963-1984. 9 mappen en 2 dozen
1963-1975. (doos)
1976-1979. (493 doos)
1979-1984
Correspondentie met en andere stukken betreffende het USEC en het Bureau van de Vierde Internationale. 1963-1964, 1972-1987, 1994-1995. 8 mappen
1963-1964.
1972.
1973-1976.
1977-1985.
1986-1987.
1994-1995.
Correspondentie met Livio [Maitan] in Rome. 1968-1972. 1 map
Reports on Youth Work of the Fourth International. Nos. 1-6 (van no. 6 zijn er 2 versies). 1969-1970. 1 map
Stukken betreffende het 9e Wereldcongres van de Vierde Internationale in 1969. 1969, 1973. 1 map
Stukken betreffende de conferentie van de Europese sectie van de Vierde Internationale op 21-22 november 1970 in Brussel. 1970. 1 map
Aantekeningen betreffende de vergaderingen van het United Secretariat (USEC) en het Bureau van de Vierde Internationale. 1977-1982. 1 deel
Stukken betreffende het 11e Wereldcongres van de Vierde Internationale in november 1979. 1978-1979. 5 mappen
'Préparation'.
'Documentation'.
'Rapport politique'.
'Résolution politique'.
Typoscript 'Origins of the Fourth International' door Ernest Mandel. [1987]. 1 stuk

N.B. 'The following is based on a talk given November 1987'.

Stukken betreffende een initiatief van de Vierde Internationale om door middel van een internationale advertentiecampagne op te roepen tot rehabilitatie van de slachtoffers van de processen in Moskou in de jaren dertig. 1987-1988. 2 mappen
Varia Vierde Internationale. Jaren '50-'60. 3 mappen en 1 doos.
Stukken betreffende door Ernest Mandel voor de kaderschool van het Centre Régional d'Éducation Ouvrière (CREO) de Bruxelles verzorgde cursussen over de geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging, het kapitalisme, sociale ongelijkheid en andere onderwerpen. 1954-1959. 4 mappen
Manuscripten en typoscripten van door [Ernest Mandel] voor de Fédération Bruxelloise des Jeunes Gardes Socialistes verzorgde cursussen over de marxistische economie, het historisch materialisme, de Russische revolutie en andere onderwerpen. [c. 1956-1957]. 1 map
Stukken betreffende de bijeenkomsten van het Centraal Comité (CC) en het Politiek Bureau (PB) van de Belgische afdeling van de Vierde Internationale alsmede betreffende de Union de la Gauche Socialiste (UGS), de Parti Wallon des Travailleurs (PWT), de Jeune Garde Socialiste (JGS) en de Confédération Socialiste des Travailleurs (CST). 1963-1969. 1 doos
Stukken betreffende de bijeenkomsten van het Bureau en de diverse Comités van de Union de la Gauche Socialiste (UGS) alsmede stukken betreffende de Parti Communiste de Belgique (PCB) en de Confédération Socialiste des Travailleurs (CST). 1965-1967. 5 mappen
Stukken betreffende de bijeenkomsten van het Politiek Bureau (PB) van en andere stukken betreffende de Revolutionaire Arbeidersliga (RAL). Belgische afdeling van de Vierde Internationale. 1976-1979. 1 doos
Intern Bulletin ('Info', 'Materialen'/'Materiaux') van de RAL. 1976-1979. 1 doos
Stukken betreffende de Parti Ouvrier Socialiste (POS). Section Belge de la Quatrième Internationale/Socialistische Arbeiderspartij (SAP). Belgische afdeling van de Vierde Internationale. 1988-1992. 3 mappen
Stukken betreffende de kandidatuur van Alain Krivine voor het Franse presidentschap. 1969. 1 map
Rapport van de 'Fact finding commission of the United Secretariat on the internal situation within the International Marxist Group, British section of the Fourth International'. 1972. 1 katern
Stukken betreffende de Workers Revolutionary Party (WRP) in Groot-Brittannië en het door een International Control Commission ingesteld onderzoek naar de beschuldiging van corruptie aan het adres van G. Healy e.a. 1985-1986. 1 omslag
'Communists in the Trotsky Mold. A Report on the Socialist Workers Party and the Young Socialist Alliance' door het 'Committee on Internal Security' uit het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. 1971. 1 stuk
Stukken betreffende de Socialist Workers Party (SWP) in de Verenigde Staten en in het bijzonder de uitsluiting van leden van de als 'Rival Party' gekwalificeerde Internationalist Tendency (IT). 1973-1976. 2 mappen
Stukken betreffende het door de International Control Commission (ICC) op verzoek van het United Secretariat (USEC) van de Vierde Internationale ingestelde onderzoek naar de beschuldiging 'made by the PC of the SWP that the "leadership of the International Majority Tendency including elected members of the United Secretariat was involved in the split operation carried out by the IT"' en het uitgebrachte rapport. 1974-1975. 1 map
Stuk betreffende het proces waarbij de SWP en de 'Attorney General of the United States of America' tegen over elkaar stonden. [1975]. 1 stuk
Stukken betreffende de Vierde Internationale en in het bijzonder de opstelling van de SWP in diverse kwesties. 1975-1976 en z.j. 1 map
Passages uit en commentaar op het Control Commission Report betreffende de SWP. [1979]. 1 stuk
'Their Trotsky and ours: Revolutionary Continuity today. Transcript of a public talk presented by SWP National Secretary, Jack Barnes, on December 31, 1982, at the McCormick Inn in Chicago, as one of the public events of national convention of the Young Socialist Alliance. [1983]. 1 map
Aankondigingen van discussiebijeenkomsten, lezingencycli etc., waaraan Mandel deelnam. 1966, 1968-1969, 1973, 1978, 1980-1985, 1987, 1989, 1991 en z.j. 2 mappen
Stukken betreffende de door het Europese Parlement ingestelde Commissie van Onderzoek naar de opkomst van racisme en fascisme in Europa binnen en buiten de Gemeenschap. 1984-1985. 3 mappen
'De sociaal-economische achtergrond van de groei van fascisme en racisme' door Ernest Mandel. In: Zittingsdocumenten Europees Parlement 1985-1986. Bijdragen van de deskundigen aan de hoorzittingen van de Onderzoekscommissie fascisme en racisme. 1985. 1 deel
Artikelen van c.q. over Mandel uit kranten en tijdschriften. 1956, 1962-1997 en z.j. 4 dozen en 4 mappen
1956. (map)
1962-1969. (doos)
1970-1979. (dozen)
1980-1989. (doos)
1990-1997. (mappen)
Z.j. (map)
Exemplaren van periodieken en andere publicaties met artikelen van c.q. over Mandel. 1962-1985, 1988-1995, 1997 en z.j. 7 dozen en 2 mappen
1962-1965. (mappen)
1966-1969.
1970-1972.
1973-1975.
1976-1979.
1980-1985.
1988-1995, 1997.
Z.j.
Stencils met teksten van Mandel in het Grieks. 1969 en z.j. 1 map
Nazi-propaganda. 1936, 1939-1940, 1943-1944 en z.j. 1 map
'Der Schutzgeist der Stalinschen Justiz. Eine Abrechnung mit Lion Feuchtwanger'. 1937. 1 katern
'Bericht der Minderheit der Untersuchungskommission in der Streitsache Bernhard-Caro einerseits, Schwarzschild andererseits für die Association des Journalistes Allemands Emigrés'. 1937. 1 deel
Documentatie Vierde Internationale. 1943-1945, 1947 en z.j. 1 map
Belgische documentatie. 1943-1947. 1 doos
Poolse documentatie. 1946-1947. 1 map
Stukken betreffende de verkiezingen in België voor Kamer, Senaat en Provincieraden op 26 juni 1949. 1949. 1 map
Typoscript [stencil] 'Die neue Phase des monokapitalistischen Systems' door B. Thomas. 194?. 1 map
Stukken betreffende de Volksraadpleging in België over de koningskwestie op 12 maart 1950. 1950. 1 map
Stukken betreffende de verkiezingen in België voor Kamer, Senaat en Provincieraden op 4 juni 1950. 1950. 1 map
Artikel uit het Leidsch Dagblad van 22 juni 1961 betreffende de benoeming van M. Mandel tot gewoon hoogleraar in de fysische chemie aan de Leidse Universiteit. 1961. 1 stuk
Marcelo Segall, 'Las luchas de clases en las primeras décadas de la República de Chile 1810-1846'. Santiago, 1962. Met opdracht van auteur aan Mandel. 1 katern.
Tekst van een toespraak van Hellmut Lessing, tweede voorzitter van de Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS), gehouden op 18 mei 1964 tijdens het 'Deutschlandtreffen' in Oost-Berlijn. 1964. 1 stuk
Typoscript 'La Explotacion de la Clase Obrera en el "Socialismo Real"' door Zbigniew Martin Kowalewski, alsmede kopieën van 'El papel de la guerra revolucionaria en el desarollo de la cultura'en 'Guerilla estrategica: vanguardia y metodo de movilizacion campesina' van dezelfde auteur. [1967], [1972], 1983. 1 omslag
'Redefinicion de la dependencia y proceso de marginalizacion en America Latina' por Anibal Quijano. Santiago de Chile. 1970. 1 map
Typoscript van essay 'Towards a Reevaluation of Friedrich Engels'Origins of the Family, Private Property and the State in the light of modern anthropology and questions raised by recent feminist writers' door J. Garrett. 1971. 1 stuk
Typoscript 'The Marxism of Ernest Mandel'. [c. 1972]. 1 stuk
Paper 'An apparent contradiction in Marx's theory of productive and unproductive labor; a proposed 'Marxian'solution' by ?. [c. 1973]. 1 map
Typoscript 'Logique et dialectique' door Leo Apostel. Met bijlage. 1974 en z.j. 1 map
Paper 'Labor Migration and Rural Modernization in Africa. Remarks on Sociocultural Continuity' door Peter Skalník en typoscript 'The early State. Theories and Hypotheses' door Henri J.M. Claessen en Peter Skalník. 1975 en z.j. 1 omslag
'Spécificités de l'Internationalisation de Capital en Amérique Latine' door Pierre Salama. Overdruk met opdracht van auteur aan Mandel. Alsmede een syllabus van deze auteur zonder titel. 1975-1976, 1978. 1 omslag
'A contribution to the scientific study of the history of trade unions'. door Th. van Tijn. Overdruk met opdracht van auteur aan Mandel. 1976. 1 katern
Papers 'The absurdity of the rich men's trade doctrine and institutions for the present day world economy and an attempt to reformulate','International trade and investment and destruction of world welfare' en 'Self-Management and Cooperation as the Vehicle of the New World Economic Order', alle door J. Vanek. 1976-1977 en z.j. 1 omslag
Typoscript 'Der Rechtstaat und die Linke. Thesen zu einem Aspekt der linken Staatsdiskussion' door Peter von Oertzen. 1978. 1 stuk
'The Asiatic mode of production and feudalism in Indian history and historiography' door Vinayak Purohit, Senor Fellow, Department of Sociology, Bombay University. 1979. 1 stuk
Typoscript [copie] 'Primitive Accumulation and the Origins of the American Civil War 1790-1861' door Charles Post. 1979. 1 stuk
Typoscript 'El caracter destructivo del desarrollo de las fuerzas productivas' door Fco. Cepeda Flores, Jesus Cervantes Servin en Ignacio Cepeda Flores. [1979]. 1 stuk
Tekst van Jürgen Treulieb uitgesproken tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor Rudi Dutschke in de Freie Universität Berlin op 3 januari 1980 en andere stukken betreffende het overlijden van Rudi Dutschke, alsmede begeleidend briefje van Treulieb. 1979-1980. 1 map
Paper 'L'impossible Keynesianisme de gauche' door Jean François Godchau. 1982. 1 omslag
Typoscript 'The current World Economic Crisis. Causes and Implications'door Anwar Shaikh. 1982. 1 stuk
Manuscript 'The s(k)illed labour problem reexamined' by Makoto Itoh, Faculty of Economics, University of Tokio. [c. 1982]. 1 map
Typoscript van een te publiceren interview van Alec Nove met Ernest Mandel. Met begeleidende brief van 'Robin' aan Mandel. 1984. 1 map
Typoscript 'Zur Diskussion der Forderung eines allgemeinen Mindesteinkommens' door Götz Rohwer. 1984. 1 stuk
Typoscript 'Le travail du mineur de fond en Pologne. Entretien avec un militant de "Solidarnosc" de Haute Silèsie'. Vertaling uit het Poolse tijdschrift Inprekor. Met aantekeningen. 1984-1985. 1 omslag.
Typoscript 'Cuba. El estado Marxista y "la nueva clase" (Un estudio dialéctico materialista)' door Ariel Hidalgo. [1984]-1985. 1 map
Typoscript 'Einige Überlegungen zum Gegen- und Miteinander liberaler und konservativer Ideologien' door Wolfgang Schneider. 1985. 1 stuk
'Marxismus als Tendenzwissenschaft im Werk von Ernst Bloch' door Arno Münster. Overdruk met opdracht van auteur aan Mandel. 1985. 1 katern.
Paper van Louis Gill 'Sur "Le Socialisme sans Marx" d'Alec Nove' en typoscript van BM 'What is Wrong with Mandel's Approach to Nove' alsmede een niet gedateerd manuscript over het werk van Alec Nove.1985 en z.j. 1 map
Tekst van kardinaal Joseph Ratzinger van de Congregatie voor de Geloofsleer 'Instruktion über die christliche Freiheit und die Befreiung'. 1986. 1 stuk
Typoscript van 'Gesprek met de muze' door Jan Kempen. Met opdracht van de auteur aan Ernest Mandel. 1986. 1 stuk
Typoscript 'Über die Beziehung von politischer Ökonomie und historischem Materialismus in dem theorethischen Auffassungen N.Bucharins unter Berücksichtigung der Kritik W.I. Lenins'door S. Hedeler. 1986. 2 mappen
Typoscript 'Profit rate, competition and the choice of technique' by Paolo Giussani. 1986. 1 map
Typoscript 'Accumulation, finance and effective demand in Marx, Keynes and Kalecki' by Anwar Shaikh, Department of Economics, Graduate Faculty, New School for Social Research. 1987. 1 map
Typoscript 'New Social Movements in the West. Their Causes and Prospects of Development' door Alex. D. Khlopin. c. 1987. 1 stuk
'The Challenge of the Nicaraguan Revolution' door Paul Le Blanc. 1994. 1 katern
Typoscript 'La vie de Trotsky (1879-1940)' door Camille Huysmans. Met aantekeningen. Z.j. 1 stuk
Typoscript 'Marxismus up to date gebracht'door Dov Bar-Nir. Z.j. 1 stuk
Typoscript van een recensie door Elmar Altvater van 'Die amerikanische Herausforderung' door J.J. Servan-Schreiber en 'Die EWG und die Konkurrenz Europa-Amerika. Eine Antwort auf Servan-Schreiber's "Amerikanische Herausforderung' door Ernest Mandel. Z.j. 1 stuk
'The new Working Class and Revolutionary Youth', lezing te Tilburg door H. Gintis. Z.j. 1 stuk
Typoscript 'Man as history-maker. C. Wright Mills' Struggle to unite knowledge and action' door Fredy Perlman. Z.j. 1 map
Typoscripten en artikelen door Ricardo Martínez Lacy, verbonden aan de Universiteit van Mexico. Z.j. 1 map
'Marxismus und Psychoanalyse'door Ernst Federn. Overdruk met opdracht van auteur aan Mandel. Z.j. 1 katern
Typoscript 'L'Innovation selon Marx'. Met begeleidende brief van Christian, waarin deze om commentaar van Mandel vraagt. Z.j. 1 map
Typoscript 'La Belgique entre l'état fort et le socialisme' door ?. Met bijlagen. Z.j. 1 map

N.B. Dit typoscript is vermoedelijk niet van Mandel.

Overige documentatie (gedrukten). 1918, 1930, 1937, 1943-1947 en z.j. 1 pak
Ingekomen brieven. 1949-1967, 1972-1975. 7 pakken en 1 map
1949-1958.
A-K.
L-Z.
1954-1963.
A-H.
I-Z.
1961-1967.
A-H.
K-M.
N-Z.
1972-1975. Met bijlagen (map)
Ingekomen brieven van familieleden. 1955-1972. 5 pakken
1955-1961.
1962-1969.
1967-1972.
Felicitatiebrieven bij de verloving van Gisela Scholtz en Ernst-Albert Ortmann in juli 1960. 1960. 1 map
Felicitatiebrieven bij het huwelijk van Gisela Scholtz en Klaus Meschkat op 3 juli 1962 te Berlijn. 1962. 1 map
Brieven van Klaus Meschkat. 1961-1969. 1 pak
Correspondentie van Gisela Meschkat met Ute Martin, werkzaam bij de Forschungs- und Beratungsdienst für Industrie und Wirtschaft G.m.b.H. te Hamburg en verslagen van gesprekken van 'Mehta' met diverse personen over de politieke situatie in India. 1965-1969. 1 map
Stukken betreffende de 'Youth Coordination', gerelateerd aan het United Secretariat (USEC) van de Vierde Internationale. 1968-1969. 2 pakken
Stukken betreffende de Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS), de studentenrevolte en de tournee van Gisela door de Verenigde Staten. 1968-1971. 1 doos
Stukken betreffende de verhindering door de Sabena op instigatie van de Amerikaanse ambassade te Brussel van een reis van Gisela Mandel naar de Verenigde Staten. 1970. 1 map
Interne discussie bulletins en andere stukken betreffende de International Marxist Group (IMG). 1971. 1 map
Stukken betreffende de International Marxist Group (IMG) in Groot-Brittannië en in het bijzonder de onderzoekscommissie inzake de conflicten binnen deze Britse sectie van de Vierde Internationale, waarbij de discussies over de rol van vrouwen binnen de beweging een grote rol speelden. 1971-1972. 3 mappen
Inprekorr. Internationale Presse Korrespondenz der IV. Internationale en correspondentie van Gisela Mandel met Willy Boepple, Ingo Speidel, Theo Wiering en anderen. 1971-1972. 1 pak
Notulen van de bijeenkomsten van het Comité Central (C.C.) van de Ligue Révolutionnaire des Travailleurs (LRT), Section Belge de la Quatrième Internationale / Revolutionaire Arbeiders Liga (RAL), Belgische Afdeling van de Vierde Internationale en andere stukken betreffende de Vierde Internationale in België, inclusief de Jeune Garde Socialiste. 1971-1974. 7 pakken
1971.
1971-1972.
1971-1973.
1973-1974.
Stukken betreffende de bijeenkomsten van het Politiek Bureau (PB) van en andere stukken betreffende de Revolutionaire Arbeidersliga (RAL). Belgische afdeling van de Vierde Internationale. 1974-1976. 1 doos en 1 map
1974.
1974-1976.
Vertalingen door Gisela Mandel van Engels- en Franstalige artikelen in het Duits. Jaren '60-'70. 2 mappen
'Auszüge und Arbeiten' van Gisela Scholtz. 1955-1959. 2 pakken
Kopie van artikel 'Die rote Nacht der Quartier Latin' door Gisela Scholtz in 'Pariser Mai. Extra'. Z.j. 1 omslag
Kopieën van diverse typoscripten en andere stukken. 1989 en z.j. 1 map
Officiële documenten van de Belgische sectie van de Vierde Internationale gemaskeerd als verzonden brieven aan vrienden. 1954-1960. Met begeleidende brief. 2005. 1 map
Brieven van Ernest (en Gisela en later Anne) Mandel aan Ernst en Hilde Federn. 1946-1955, 1959, 1962, 1965-1967, 1969-1970, 1974, 1976, 1978, 1982, 1984, 1986-1988, 1990, 1992. 1 map
Brief van ? (handtekening onleesbaar) aan Ernst en Hilde Federn. 1945. 1 stuk
Brief van Karl en Lotte Kautsky aan Ernst Federn. 1950. 1 stuk

N.B. Nrs. 677-679 door Ernst Federn 'geretourneerd' aan Anne Mandel.

Uitgetypte tekst van een interview van Tariq Ali met Ernest Mandel. Z.j. 1 map
Kopieën van de door de 'Archief- en documentatiedienst' resp. de Statutendienst' aangelegde dossiers over Henoch Mandel, Rosa Mateles en Ernest Mandel. 1944-1964. Met begeleidende brief. 2002. 2 mappen
Kopieën gemaakt van documenten in het persoonsdossier Ernest Mandel van de Vrije Universiteit Brussel. 1972-1973, 1990 en z.j. 1 map
Brief d.d. 29.10.1979 van Gisela Mandel-Scholtz uit Parijs aan Helmut Wendler en brief d.d. 28.03.1982 van Ernest Mandel aan Helmut Wendler na het overlijden van Gisela Mandel-Scholtz. 1 map
1979, 1982.

N.B. Toegevoegd is de brief d.d. 05.12.2009 van Helmut Wendler aan het IISG waarin hij beide door hem aan het IISG geschonken brieven toelicht evenals de door hem geschonken geluidsbanden van een door Mandel thuis voor een Duits publiek ingesproken rede ten tijde van zijn inreisverbod voor de Duitse Bondsrepubliek.

Fotokopie van een vervalst identiteitsbewijs waarmee Ernest Mandel zich tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgaf voor Joseph Arsène Leopold Navez. 1 stuk
1943.

N.B. Fotokopie ontvangen van het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis in Gent.

Briefje d.d. 3 april 1979 van Ernest Mandel aan Leni en wenskaart van Ernest Mandel en Gisela Scholtz aan Leni Jungclas (1917-2009), vrouw van Georg 'Schorsch' Jungclas. 1 omslag
1979 en z.j.
Tekst van een gastcollege 'Inleiding in het histories-materialisme. I. De wetenschap van het histories-materialisme; II. De burgerlijke maatschappij'. 'Kollege van 20 september 1976 te Utrecht' door Ernest Mandel. 1 omslag
[1976].

N.B. Dit college is door Mandel gegeven ten behoeve van: 'I.P.A.W., afdeling Voorkandidaats Pedagogiek, Bijlhouwerstraat 6 Utrecht'.

'Restanten', overgebleven na ordening van het archief Mandel. 1 doos
Correspondentie, interne bulletins en overige stukken. 10 dozen
Ca. 1937 - ca. 1947.
Deel 1. 1 doos
Deel 2. 1 doos
Deel 3. 1 doos
Deel 4. 1 doos
Deel 5. 1 doos
Deel 6. 1 doos
Deel 7. 1 doos
Deel 8. 1 doos
Deel 9. 1 doos
Deel 10. 1 doos
3 digitale foto's van de metalen kist waarin de stukken, die zich nu bevinden in de archiefdozen, genummerd 689-698, gedurende vele jaren in het geheim in België zijn bewaard.
Z.j.

N.B. De foto's zijn gemaakt na overdracht van de stukken aan het IISG. De originele kist is niet bewaard.

Diverse stukken. 3 dozen
Deel 1. 1 doos
Deel 2. 1 doos
Deel 3. 1 doos