Collectie Egbert Tellegen

Biographical / Historical Note

Geboren in Brielle 1937; socioloog; groeide op in een vrijzinnig-protestants milieu in Brielle; studeerde sociologie in Utrecht 1955-1962; promoveerde op de morele uitgangspunten van Max Weber 1968; vanaf 1964 werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam o.a. als gewoon hoogleraar bij de interfacultaire vakgroep Milieukunde; na zijn afscheid onbezoldigd hoogleraar aan het Oost-Europa Instituut van dezelfde universiteit; belangstelling voor het milieu ontstond tijdens gastdocentschap in New York 1970; raakte later mede geïnspireerd door de Russische afkomst van zijn moeder geboeid door de grote milieuproblemen in Oost-Europa; begin jaren zeventig betrokken bij de Bond voor Vrijheidsrechten en de daaraan verbonden stichting Release die zich op alternatieve hulpverlening richtte; voorzitter van de Vereniging Milieudefensie 1973-1976; schreef autobiografie Varen en een beetje voetbal. Herinneringen (1998).

Acquisition

Het archief is door Egbert Tellegen aan het IISG geschonken; met aanvullingen in 2005 en 2007.

Content

Stukken betreffende (werk)loosheid, herverdeling van werk, sociale zekerheid, welzijnswerk, onderwijs en arbeidsethos waarschijnlijk gebruikt voor de publicatie Alternatieven voor werkgelegenheid. Commentaar op idee├źn en voorstellen (1980).

Stukken betreffende de Bond voor Vrijheidsrechten en de stichting Release 1969-1985, de werkgroep Demokratisering van het wetenschappelijk onderwijs van het SISWO 1969-1970 en documentatie betreffende de Maagdenhuisbezetting 1969.

Stukken betreffende de door de Vereniging Milieudefensie en de Stichting Stop de Kindermoord bepleitte autovrije zondag, de zgn. Zonderdag 1974-1976.