Collectie Hans G. Derks

Krantenknipsels en artikelen betreffende inspraak. 1966-1973.
Pamfletten betreffende inspraak. 1968.
Publicaties betreffende inspraak. 1968-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende stadsgewesten. 1970-1972.
Publicatie betreffende stadsgewesten. 1968.
Krantenknipsels en artikelen betreffende ruimtelijke ordening. 1968-1972.
Krantenknipsels en artikelen uit West-Duitsland betreffende ruimtelijke ordening. 1968-1972.
Publicaties betreffende ruimtelijke ordening. 1960-1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende stedenbouw. 1966-1972.
Krantenknipsels en artikelen uit buitenlandse tijdschriften betreffende stedenbouw. 1965-1971.
Tijdschriften en publicaties betreffende stedenbouw. 1969-1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende stadsvernieuwing. 1968-1974.
Krantenknipsels en artikelen uit het buitenland betreffende stadsvernieuwing. 1964-1971.
Tijdschriften betreffende stadsvernieuwing. 1968-1972.
Briefkaarten betreffende wonen, woonacties en stadsplanning. 1977.
Krantenknipsels betreffende wonen en woonacties. 1968-1973.
Krantenknipsels uit het buitenland betreffende wonen en woonacties. 1964-1973.
Pamfletten betreffende wonen en woonacties. 1970-1971.
Tijdschriften betreffende wonen en woonacties. 1969-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende de woningmarkt en huizenmarkt. 1968-1974.
Krantenknipsels en artikelen uit het buitenland betreffende de woningmarkt. 1964-1972.
Publicaties betreffende de woningmarkt. 1967-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende het verkeer. 1969-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende het verkeer. 1964-1974.
Krantenknipsels en artikelen uit het buitenland betreffende het verkeer. 1964-1971.
Tijdschriften betreffende het verkeer. 1964-1973.
Publicaties betreffende het verkeer. 1969-1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende milieu, recreatie en toerisme. 1967-1973.
  Pamfletten betreffende de milieuproblematiek. 1971.
Tijdschriften betreffende milieu, recreatie en toerisme. 1969-1972.
Publicaties betreffende milieu, recreatie en toerisme. 1970-1972.
Krantenknipsels betreffende planologie en verstedelijking. 1967-1974.
Manuscript betreffende planologie en verstedelijking. 1969.
Tijdschriften betreffende planologie en verstedelijking. 1967-1970.
Publicaties betreffende planologie en verstedelijking. 1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende woningbouw en bouwproductie. 1962-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende het culturele en maatschappelijke leven in Limburg. 1965-1974.
Affiche betreffende het Perpetuum Mijnstreek Festival. N.B. Naar Beeld en Geluid. 1969.
Tijdschrift De Roje Schuit . 1959.
Stukken betreffende milieuvervuiling c.q. waterverontreiniging in het Gooi. 1971-1972.
Stukken betreffende een actie in Naarden tegen fluor in het drinkwater. 1971-1972.
Stukken betreffende ruimtelijke ordening in het Gooi. 1968-1972.
Tijdschriften uit het Gooi. 1971.
Krantenknipsels en artikelen betreffende ruilverkaveling. 1969-1973.
Krantenknipsels betreffende stadsvernieuwing in (o.a.) Den Haag. 1970-1972.
Krantenknipsels betreffende (de haven in) Rotterdam. 1968-1973.
Stukken betreffende Hoog Catherijne (Utrecht). 1970.
Krantenknipsels betreffende de binnenstad van Utrecht. 1969-1972.
Publicaties betreffende de binnenstad van Utrecht. 1965-1971.
Stukken betreffende stadsuitbreiding in Utrecht. 1970-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende buurtacties en stadsproblematiek in Amsterdam. 1968-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende Amsterdam. 1962-1973.
Stukken betreffende de Prinsenhofconferentie in Amsterdam. 1968-1969.
Pamfletten betreffende de stadsproblematiek in Amsterdam. 1969-1971.
Affiches betreffende (buurtacties in) de Jordaan in Amsterdam. N.B. Naar Beeld en Geluid. 1970.
Krantenknipsels betreffende o.a. (buurtacties in) de Jordaan in Amsterdam. 1970.
Notulen van de Gezamenlijke Aktiegroepen Jordaan en het wijkcentrum Jordaan. 1970.
Pamfletten betreffende (buurtacties in) de Jordaan in Amsterdam. 1970.
Publicaties betreffende (buurtacties in) de Jordaan in Amsterdam. 1969-1970.
Tijdschriften uit en betreffende de Jordaan in Amsterdam. 1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende milieuvervuiling en milieuacties. 1966-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende milieuvervuiling en milieuacties. 1968-1974.
Krantenknipsels en andere stukken betreffende milieuvervuiling en milieuacties. 1965-1971.
Tijdschriften betreffende milieuvervuiling en milieuacties. 1968-1971.
Krantenknipsels betreffende jeugd en jongeren. 1959-1962.
Krantenknipsels en artikelen betreffende jongerencultuur en samenlevingsalternatieven. 1968-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende drugs en drugsgebruikers. 1966-1971.
Krantenknipsels betreffende diverse onderwerpen (psychologie, geluk, privacy enz.). 1971-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende jeugd- en jongeren(beweging) en subcultuur. 1969-1973.
Krantenknipsels en andere stukken betreffende China. 1963-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende de Oostbloklanden. 1961-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende de Oostbloklanden. 1962-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende derdewereldlanden en ontwikkelingsproblematiek. 1960-1971.
Krantenknipsels en artikelen betreffende derdewereldlanden en ontwikkelingsproblematiek. 1962-1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende derdewereldlanden en ontwikkelingsproblematiek. 1960-1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende derdewereldlanden en ontwikkelingsproblematiek. 1964-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende derdewereldlanden en ontwikkelingsproblematiek. 1966-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende derdewereldlanden en ontwikkelingsproblematiek. 1968-1973.
Publicaties betreffende derdewereldlanden en ontwikkelingsproblematiek. 1971-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende oorlog en vrede. 1960-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende oorlog en vrede. 1963-1970.
Opstellen uit Atomzeitalter betreffende het wetenschapsbeleid van overheid en industrie. z.j.
Krantenknipsels en artikelen betreffende (discussies over) economie. 1960-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende (discussies over) economie. 1963-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende economie en economische groei. 1963-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende economie en economische groei. 1960-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende landbouwpolitiek. 1961-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende landbouwpolitiek. 1961-1973.
Krantenknipsels en artikelen betrefende arbeidsconflicten. 1962-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende arbeidsconflicten. 1962-1974.
Publicatie De toekomst van de arbeid - een documentatiemap voor het vormingswerk. z.j.
Krantenknipsels en artikelen betreffende media en informatie. 1961-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende elites en hoger personeel. 1963-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende elites en hoger personeel. 1963-1974.
Krantenknipsels betreffende de middenstand en de ontwikkeling van het winkelbedrijf. 1965-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende gastarbeid en migratie. 1965-1973.
Nummers van het Griekenlandbulletin met artikelen over gastarbeid en migratie. 1969-1971.
Publicaties betreffende gastarbeid en migratie. 1971-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende politiek en politieke partijen. 1961-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende politiek en politieke partijen. 1960-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende politiek en politieke partijen. 1960-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende politiek en politieke partijen. 1963-1968.
Krantenknipsels en artikelen betreffende vorming en onderwijs. 1965-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende universitair onderwijs en onderzoek. 1960-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende communes, emancipatie, gezin en sexualiteit. 1968-1974.
Krantenknipsels en artikelen betreffende communes, emancipatie, gezin en sexualiteit. 1967-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende underground en tegencultuur. 1963-1971.
Krantenknipsels en artikelen betreffende studentenbeweging en studentenacties. 1968-1970.
Stukken betreffende de Fodor conferenties, bijeenkomsten waarop een aantal mensen uit de kunst en cultuur debatteerde over cultuurpolitiek. 1968-1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende (moderne) kunst. 1960-1970.
Stukken betreffende het vierde Bergeykse congres dat op 20 en 21 september 1968 werd gehouden met als thema (‘Hoe anoniem is de bewoner?') de invloed van de burger c.q. bewoner op de woning/stedenbouw. 1968.
Krantenknipsels en artikelen betreffende vrije tijd, recreatie, welzijn en planning. 1962-1971.
Krantenknipsels en artikelen betreffende wetenschap en technologie. 1961-1974.
Stukken betreffende de Universiteit van de Socio-Ruimte. 1966-1969.
Stukken betreffende de industriële vormgevers William Graatsma en Jan Slothouber. 1968-1970.
Tijdschriften betreffende kunst en stedenbouw. 1967-1970.
Stukken betreffende architectuur en stedenbouw. 1957-1968.
Krantenknipsels en artikelen betreffende christenen en christendom. 1960-1972.
Krantenknipsels en artikelen betreffende godsdienst(en). 1960-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende wetenschap en wetenschapskritiek. 1963-1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende wetenschap en wetenschapskritiek. 1961-1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende wetenschap en kritiek. 1961-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende sociale aktie en andragogie. 1968-1972.
Tijdschriften betreffende sociale aktie en andragogie. 1969-1970.
Publicaties betreffende sociale aktie en andragogie. 1969-1970.
Krantenknipsels en artikelen betreffende bejaarden. 1965-1973.
Krantenknipsels van advertenties en reclame. 1965-1973.
Krantenknipsels en artikelen betreffende literatuur. 1964-1972.
Stukken betreffende het Aktie, Informatie en Documentatiecentrum voor het woon- en leefmilieu. 1969-1972.
Stukken betreffende de Stichting Wonen (ter bevordering van de woonkultuur). 1968-1970, 1976.
Publicaties van de werkgroep ‘Goed Wonen' van de KHI-Utrecht. 1976.
Stukken betreffende ‘Citizen and city in the year 2000', een congres over urbanisatie dat van 24 tot 30 mei 1970 in het Bouwcentrum in Rotterdam werd gehouden. 1969-1970.
Stukken betreffende de Werkgroep 2000. 1970-1971.
Krantenknipsels en artikelen betreffende afwijkend gedrag. 1969-1974.
Overdrukken van hoofdstukken uit publicaties betreffende ontwikkelingsproblematiek. z.j.
Overdrukken van hoofdstukken uit publicaties betreffende massacommunicatie. z.j.
Nummers van het tijdschrift Discorsi . 1967-1969.
Publicaties van de Subfaculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (FSW-A). 1967-1968.
Manuscripten betreffende de Universiteit van Amsterdam. 1970.
Correspondentie en een manuscript betreffende stellingen van Lucas van der Land. 1967-1968.
Notulen en andere stukken betreffende de Subfaculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (FSW-A). 1968-1969.
Tijdschriften (afkomstig) van de Werkgroep ‘Ruimte als politiek' van de Kritiese Universiteit Amsterdam. 1968-1969.
Stukken betreffende de Kritiese Universiteit en de Werkgroep ‘Ruimte als politiek'. 1968-1970.
Manuscripten betreffende de Werkgroep ‘Ruimte (als politiek)' van de Kritiese Universiteit Amsterdam. 1968.
Correspondentie van de Werkgroep ‘Ruimte (als politiek)' van de Kritiese Universiteit Amsterdam. 1968-1970.
Kopiën van een affiche voor een studieweek van de Akademie voor Bouwkunst in Amsterdam over de (binnen)stad. N.B. Origineel bij Beeld en Geluid. 1968.
Pamfletten en affiches betreffende woon- en leefklimaat, stedenbouw en kunstonderwijs. 1968.
Overdrukken van teksten betreffende architectuur, stedenbouw en revolutionaire kunst. 1966.
Publicaties en andere stukken van groeperingen verwant aan de Werkgroep ‘Ruimte (als politiek)'. 1964-1970.
Publicaties van de Kritiese Universiteit en de studentenbeweging. 1967-1968.
Publicaties en overdrukken van teksten van de Kritiese Universiteit (Amsterdam). 1968-1970.
Stukken van en betreffende de Kritiese Universiteit Amsterdam. 1967-1968.
Stukken betreffende de publicatie Met betrekking tot Limburg , een boek met opstellen van 19 Limburgse publicisten samengesteld door Hans Derks. 1964-1967.
Manuscript van (en stukken gebruikt voor) een artikel over de pers in Limburg dat niet is opgenomen in het boek Met betrekking tot Limburg . 1947-1966.
Krantenknipsels over en recensies van Met betrekking tot Limburg . 1966-1967.
Krantenknipsels met recensies van Tussen hemel en aarde, stad en platteland : kritiek van het religieuze kapitalisme . 1970-1971.
Manuscript van ‘Opmerkingen over intellectuelen', een artikel voor/uit Anatomie van Links , met een commentaar van A. Kwast (Kritiese Universiteit Amsterdam). 1968.
Krantenknipsels met recensies van Anatomie van links . 1968.
Stukken betreffende de studentenbeweging. 1967-1968.
Stukken betreffende het huurconflict tussen Hans Derks en de SVB (Studenten Vakbeweging). 1969-1970.
Publicaties betreffende universiteiten en studentenbeweging. 1960-1969.
Cliché's voor de publicatie De persessie vaan Sjerrepenheuvel . 1964.
Publicatie De persessie vaan Sjerrepenheuvel en krantenknipsels met recencies van deze publicatie. 1964.
Correspondentie naar aanleiding van de publicatie De persessie vaan Sjerrepenheuvel . 1964-1965.
Administratie naar aanleiding van de publicatie De persessie vaan Sjerrepenheuvel . 1964-1965.
Stukken uit de periode waarin Hans Derks bedrijfsjournalist was bij KNP (Koninklijke Nederlandse Papierfabriek N.V.). 1961-1966.
Manuscript van ‘De politieke cultuur van een buitenbeentje', niet gepubliceerd manuscript over het stemgedrag in Limburg, n.a.v. de landelijke verkiezingen in 1967. 1967.
Stukken van Hans Derks betreffende de Universiteit Limburg en de cultuurpolitiek in Limburg. 1966-1967.
Stukken betreffende het tijdschrift Mosaiek . 1963-1964.
Foto's van o.a. ‘huishappenings' van Harry Bartels, en een tentoonstelling (en papierexperiment?) van Constant (Nieuwenhuis). N.B. Naar Beeld en Geluid. 1966.
Teksten van toespraken van Hans Mol uitgesproken bij de opening van twee tentoonstellingen. 1966.
Nummers van het tijdschrift Ontbijt op Bed . 1966-1967.
Krantenknipsels betreffende Provo Maastricht en Ontbijt op bed . 1966-1967.
Fotokopie van een nummer van het tijdschrift Whammm en stukken betreffende Ontbijt op Bed . 1966-1970.
Manuscripten van Ton Jonker die hij toestuurde aan Ontbijt op bed en Provo maar die niet zijn geplaatst. 1966.
Stukken betreffende de teach-in op 3 juni 1966 in de Dominicanerkerk in Maastricht. 1966.
Stukken betreffende het Provo-concilie in Borgharen. 1966.
Stukken betreffende de conferentie van ‘Tien over Rood' en ‘Ontbijt op bed' in februari 1967 over socialistische cultuurpolitiek. 1967.
Niet geplaatste kopij voor Ontbijt op bed . 1966-1967.
Nummer van het tijdschrift Universet (Universiteit in Limburg). 1969.
Krantenknipsels betreffende een overtreding van een ‘plakverbod' in Maastricht door o.a. Hans Derks. 1966-1968.
Pleitnota inzake Cornelis Slager in verband met een overtreding van het ‘plakverbod'. 1966.
Stukken betreffende de Stichting Land zonder Grens die zich ten doel stelde ‘het ontplooien van activiteiten, van welke aard ook, ter bevordering van het eigentijdse denken op het gebied der cultuur in de meest ruime zin.' 1964-1965.
Stukken betreffende de conferentie ‘Agenda for Europe II' die november 1969 in Windsor Castle werd gehouden. 1966-1969.
Stukken betreffende de Stichting Artishock. 1964-1966.
Krantenknipsels betreffende de Stichting Artishock. 1965-1967.
Correspondentie van de Stichting Artishock. 1965.
Stukken betreffende de PvdA Limburg. 1964-1966.
Publicaties van de Stichting Artishock. 1965.
Persberichten van de Stichting Artishock. 1965.
Tijdschriften en publicaties van de Stichting Artishock. 1965-1966.
Nummers van het tijdschrift Confrontatie . 1965.
Stukken betreffende de Universiteit van de socio-ruimte en het congres ‘Citizen and city 2000'. 1966-1977.
Stukken van en betreffende Provo. 1966.
Jaarboeken van de gemeente Maastricht. 1964-1966.
Teksten van Kees Vollemans en Hans Derks. 1977-1978.
Publicaties uit Nederland betreffende o.a. de toneelgroep Proloog. 1962-1974.
Tijdschriften uit West-Duitsland. 1969-1974.
Nummer van het tijdschrift World student news uit Oost-Duitsland. 1971.
Nummer van het tijdschrift Recherches libertaires uit Frankrijk. 1967.
Tijdschriften van studentenorganisaties uit Tsjechoslowakije. 1969.
Nummers van het tijdschrift The elements uit de Verenigde Staten. 1976.
Tijdschriften uit Engeland. 1966-1977.
Nummers van het tijdschrift China reconstructs uit China. 1977.
Tijdschriften uit Nederland. 1966-1981.
Nummers van het Informatie bulletin voor de Russen wonende in Nederland . 1961-1964.
Nummers van Hoger Onderwijs Cahiers 1973.
Publicaties uit West-Duitsland betreffende stadplanning en verkeersbeleid. 1969.
Civitasjaarboeken en de congresmap voor het congres ‘Wetenschap en Welzijn', dat van 29 juni tot 2 juli 1970 aan de Universiteit van Leiden werd gehouden. 1968-1970.
Publicatie met als titel Community participation in city decision making . 1973.
Publicaties en andere stukken betreffende stadsvernieuwing, stadsontwikkeling en wonen in Rotterdam. 1955-1973.
Publicatie betreffende de ‘Stationswijk-in-afbraak' te Utrecht. 1971.
Kommentaar op de ‘Nota sanering en reconstructie Alkmaar', samengesteld door de Werkgroep Sanering. 1971.
Publicaties betreffende stadsvernieuwing, wonen en bewonersparticipatie in Groningen. 1973-1975.
Publicaties betreffende stadsvernieuwing, stadsontwikkeling en wonen in Maastricht. 1971-1977.
Publicatie betreffende stadsvernieuwing, wonen en buurtactie in Nijmegen. 1977.
Publicaties betreffende stadsvernieuwing, wonen en buurtacties in Amsterdam. 1970-1978.
Publicaties betreffende stadsvernieuwing, wonen en buurtacties in Amsterdam. 1968-1977.
Publicaties betreffende stedenbouw, bouwkunde en architecten. 1972-1976.
Publicaties betreffende stadsvernieuwing, bouwkunde en wonen in Nederland. 1970-1975.
Stukken betreffende stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening in Leeuwarden. 1972-1973.
Publicaties betreffende (het beleid van) de gemeente Harlingen. 1972.
Stukken van de afstudeergroep ‘Sneek' van de Academie van Bouwkunst in Groningen. 1973.
Nummers van het tijdschrift Waddenbulletin . 1971.
Publicaties betreffende diverse onderwerpen. 1935-1970.
Publicaties betreffende derdewereldlanden en ontwikkelingsproblematiek. 1962-1975.
Publicaties van situationisten. 1966-1968.
Publicatie betreffende het Midden Oosten en andere stukken. 1970-1979.
Pamfletten betreffende diverse onderwerpen uit Amsterdam. 1968-1970.
Stukken betreffende diverse onderwerpen. 1966-1970.
Publicaties van de Stichting Planbureau Suriname. 1980-1981.
Publicaties en andere stukken uit en betreffende Suriname. 1962-1980.
Publicaties van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en andere ministeries in Suriname. 1955-1981.
Uitgaande correspondentie van Hans Derks. 1964-1968.
Ingekomen correspondentie van Hans Derks (A t/m M). 1964-1968.
Ingekomen correspondentie van Hans Derks (N t/m Z). 1964-1968.
Stukken betreffende de Stichting Planbureau Suriname. 1981.

Toestemming vereist

Stukken betreffende het Europees Ontwikkelingsfonds. 1975-1981.

Toestemming vereist

Stukken betreffende de Nederlandse hulp aan Suriname: inventarisatie 1 januari 1981. 1981.

Toestemming vereist

Stukken betreffende de Nederlandse hulp aan Suriname: projektenlijst 1 juli 1980. 1980.

Toestemming vereist

Stukken betreffende de Nederlandse hulp aan Suriname: inventarisatie 1 januari 1980. 1980.

Toestemming vereist

Stukken betreffende het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 1980. 1980.

Toestemming vereist

Stukken betreffende het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 1978-1979. 1978-1979.

Toestemming vereist

Stukken betreffende het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma. Projekten 1978. 1978.

Toestemming vereist

Stukken betreffende het eerste en tweede Vijfjarenplan voor het rijksdeel Suriname. 1970-1975.

Toestemming vereist

Stukken betreffende besluitvormingsprocedures bij Nederlandse ontwikkelingsprojekten. 1979.

Toestemming vereist

Notitie betreffende de besluitvormingsprocedure bij projekten van de Stichting Planbureau Suriname. z.j.

Toestemming vereist

Publicatie betreffende de besluitvormingsprocedure bij het Europees Ontwikkelings Fonds. z.j.

Toestemming vereist

Notitie betreffende DOS-betalingen. N.B. DOS staat voor Directie Ontwikkelingssamenwerking Suriname (?). 1980.

Toestemming vereist

Notitie betreffende het tienjarenplan van oktober 1954.

Toestemming vereist

Stukken betreffende de Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland Suriname (CONS). 1976-1981.

Toestemming vereist

Stukken betreffende een workshop over coöperaties. 1979.
Stukken betreffende een workshop over coöperaties. 1975-1979.
Stichtingsakte van de landbouwcoöperatie Nickerie. 1955.
Publicatie betreffende ‘wilde occupatie', de illegale land- en tuinbouw in Suriname. 1974.
Verslag van een onderzoek naar rijstboeren in Middenstandspolder en Paradise. z.j.
Manuscript van een artikel over de Belangengroep Curaçaoweg in Lelydorp. 1973.
Nota's van D.J.H. Ferrier die als socioloog verbonden was aan LVV (Landbouw, Veeteelt en Visserij) 1967-1970.
Jaarverslagen van de districtscommissaris van het district Suriname. 1945-1960.
Stukken betreffende de firma Kersten & Co, het handelshuis van de Missionsanstalt der Evangelischen Brüder-Unität in Paramaribo. 1915-1942.

Toestemming vereist

Krantenknipsels en artikelen uit Nederland betreffende Suriname. 1979-1984.
Krantenknipsels en artikelen uit Suriname betreffende Suriname. 1979-1981.
Nota's van Hans Derks betreffende diverse onderwerpen op het gebied van het sociaal-economisch en ontwikkelingsbeleid in Suriname. 1975-1981.
Nota met een samenvatting van het Lomé-II verdrag. 1979.
Nota betreffende een aanpak van de Kleine Industrie ten behoeve van de sociaal-economische ontwikkeling van de Republiek Suriname. 1978.
Memo's van B.H.P. Mbango, medewerker van de Stichting Planburau Suriname. 1981.

Toestemming vereist

Memo's van H.O. Goedschalk, onderdirecteur van de Stichting Planbureau Suriname. 1977-1978.

Toestemming vereist

Publicatie met artikelen betreffende het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 1974-1978. 1976-1978.
Stukken betreffende het Nederlands Economisch Instituut. 1978.
Macro economische beschouwingen van de Stichting Planbureau Suriname. 1968.
Stukken van het Bureau Landelijke Opbouw. 1955-1974.
Stukken betreffende de interne organisatie van de Stichting Planbureau Suriname. 1981.
Stukken betreffende het ontwikkelingsbeleid van Suriname. 1979-1980.

Toestemming vereist

Voortontwerp van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 1972/1973. 1972-1973.

Toestemming vereist

Rapporten van het IMF en de Wereldbank en stukken betreffende bauxietwinning en het Kabalebo-projekt. 1976-1981.

Toestemming vereist

Stukken betreffende Nedeco (Netherlands Engineering Consultants). 1980.

Toestemming vereist

Stukken betreffende landbouwprojekten in het eerste en tweede vijfjarenplan. 1954-1965.
Notitie betreffende toerisme in Suriname. 1981.
Stukken betreffende een oliepalmprojekt in Patamacca. 1975-1980.
Nota's van drs. H. Rijsdijk, directeur van de Stichting Planbureau Suriname. 1974-1980.
Stukken betreffende de betalingsbalans van Suriname. 1980.
Stukken betreffende werkgelegenheid gecreëerd door ontwikkelingsprojekten. 1979-1983.
Stukken betreffende een projekt in de polder La Poule. 1957-1961.
Protocollen en conclusies inzake de onafhankelijkheid Suriname. 1975.
Stukken betreffende de verzekeringsmaatschappij Self Reliance. 1980.
Notitie betreffende salarisschalen van ambtenaren. 1979-1980.
Notities van het Centraal Planbureau in Nederland betreffende Suriname. 1980.
Rapport van de Unido (United Nations Industrial Development Organisation) betreffende de industrie in Suriname. 1972-1973.
Stukken betreffende de Saramaccapolder. 1938-1956.
Notitie betreffende de internationale arbeidsverdeling en de ontwikkeling van de wereldeconomie (met speciale aandacht voor Suriname). z.j.
Stukken betreffende de uitgifte en het beheer van landbouwgronden. 1943-1974.
Nota's betreffende de reorganisatie van het overheidsapparaat in Suriname. 1977-1979.

Toestemming vereist

Begroting van de sektor Bosbouw van het Ministerie van Opbouw. 1977.
Nota van de Stichting Planbureau Suriname betreffende een feasibility rapport van Imeconsult. 1980.
Notitie betreffende het jaarplan 1977 van de Stichting Planburau Suriname. 1977.
Nota betreffende Suriname van het (Nederlandse) Ministerie voor Buitenlandse Zaken. 1975.
Stukken betreffende de aanbesteding van het multi-purpose Corantijnkanaal projekt. 1978-1979.

Toestemming vereist

Publicaties en andere stukken betreffende Suriname. 1975-1981.
Verkenningen ten behoeve van het Jaarplan 1980. 1980.
Stukken betreffende diverse onderwerpen in Suriname. 1960-1980.
Restmateriaal van Hans Derks. 1972-1976.