Collectie Hans G. Derks

Biographical / Historical Note

Hans Derks, geboren in 1938 in Maastricht; studeerde MO geschiedenis; studeerde politieke en sociale wetenschappen in Amsterdam; bedrijfsjournalist bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek N.V. in de jaren zestig; redacteur van het tijdschrift Mosaik; oprichter van de Stichting Artishock; actief in de (Werkgroep Ruimte van de) Kritiese Universiteit; hoofdredacteur van het maandblad Wonen; van oktober 1970 tot juli 1971 coördinator van het Aktie, Informatie en Documentatiecentrum voor het woon- en leefmilieu in Amsterdam; doceerde milieukunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en geschiedenis van stedenbouw en architectuur, urbane en rurale planning aan enkele Academies van Bouwkunst in Nederland; werkzaam voor de Stichting Planbureau Suriname in Paramaribo met 'algemene en welvaartsplanning' 1979-1981, financieel-economisch planner in Kenya; in de jaren zestig publiceerde hij (een vertaling van) De persessie vaan Sjerrepenheuvel (1964), Met betrekking tot Limburg. Röntgenfoto van een gewest (1966), Anatomie van links (1968); in de jaren zeventig en tachtig publiceerde hij o.a. Tussen hemel en aarde, stad en land. Kritiek van het religieuse kapitalisme (1970), en Milieu en maatschappij. Bijdragen aan een sociaal-economische milieukunde (1977), zijn proefschrift Stad en land, markt en oikos (1986) en Kroniek van 3 eeuwen revoluties (1989).

Acquisition

De collectie is in 1985 aan het IISG geschonken; met een aanvulling in datzelfde jaar.

Arrangement

Dit archief behoort tot de Collectie Sociale Documentatie (CSDVRZ010), ook wel Centrum voor Sociale Documentatie (CSD). Bij de ordening van het archief is de oude mapnummering aangehouden. Deze nummering staat los van de nummering op de dozen. (In doos 23 zit bijvoorbeeld nummer 31.1.)

Content

Correspondentie 1964-1968; stukken betreffende zijn activiteiten in Limburg o.a. de tijdschriften Mosaiek en Ontbijt op Bed, de Stichting Artishock, de Universiteit van de socio-ruimte, en de publicaties "De persessie van Sjerrepenheuvel" en "Met betrekking tot Limburg"; stukken van en betreffende de Kritiese Universiteit (Werkgroep Ruimte), en ontwikkelingsbeleidsstukken betreffende Suriname; documentatie betreffende o.a. planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw, wonen, stadsvernieuwing, inspraak en buurtacties.

Processing Information

Lijst gemaakt door Jan van der Hoef in 2000