Archief Buitenlandse Persvereniging in Nederland

Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken.     1945- 1980. 89 mappen

N.B. Bevat tevens jaarstukken, notulen van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, rapporten van de toelatingscommissie en ledenlijsten.

1939-1945.
Mei - augustus 1945.
September - december 1945.
Januari - mei 1946.
Juni - september 1946.
Oktober - december 1946.
Januari - april 1947.
Mei - augustus 1947.
September - december 1947.
Januari - augustus 1948.
September - december 1948.
Januari - maart 1949.
April - juli 1949.
Augustus - december 1949.
Januari - maart 1950.
April - juni 1950.
Juli - september 1950.
Oktober - december 1950.
Januari - mei 1951.
Juni - december 1951.
Januari - februari 1952.     
Maart - juni 1952.     
Juli - december 1952.
Januari - april 1953.
Mei - oktober 1953.
November - december 1953.
Januari - maart 1954.
Maart - juni 1954.
Juli - december 1954.
1955. A - L.
1955. M - Z.

N.B. De stukken over 1955 zijn alfabetisch geordend. Soms op naam, soms op onderwerp,vaak onduidelijk.

Januari - mei 1956.
Juni - december 1956
Januari - maart 1957.
April - juni 1957.
Juli - december 1957.
Januari - mei 1958.
Juni - december 1958.
Januari - maart 1959.
April - juli 1959.
Augustus - december 1959.
Januari - april 1960.
Mei - september 1960.     
Oktober - december 1960.
Januari - februari 1961.
Maart - juni 1961.
Juli - december 1961.
Januari - maart 1962.
April - juni 1962.
Juli - december 1962.
Januari - april 1963.
Mei - augustus 1963.
September - december 1963.
Januari - februari 1964.
Maart - mei 1964.
Juni - december 1964.
Januari - februari 1965.
Maart - mei 1965.
Juni - december 1965.
Januari - mei 1966.
Juni - december 1966.
Januari - maart 1967.
April - september 1967.
Oktober - december 1967.
Januari - mei 1968.
Juni - december 1968.
Januari - april 1969.
Mei - juni 1969.
Juli - december 1969.
Januari - mei 1970.
Juni - december 1970.
Januari - juni 1971.
Juli - december 1971.
Januari - juni 1972.
Juli - december 1972.
Januari - april 1973.
Mei - december 1973.
Januari - juni 1974.
Juli - december 1974.
Januari - augustus 1975.
September - december 1975.
Januari - juni 1976.
Juli - december 1976.
Januari - mei 1977.
Juni - december 1977.
1978.
Januari - juni 1979.
Juli - december 1979.
1980 [incompleet], z.j.

Algemene ledenvergaderingen en jaardiners

N.B. Zie de ingekomen en kopieën van uitgaande stukken (inv.nrs. 1-89).

Stukken betreffende het jaardiner van de BPV op de 'Westerdam' van de Holland-Amerika-lijn. 1950. 1 map
Stukken betreffende de jaarvergadering, met aansluitend het jaardiner, van de BPV . 1954. 1 map
Stukken betreffende de buitengewone algemene ledenvergadering van 3 april 1954. 1 omslag
Stukken betreffende de jaarvergadering, met aansluitend het jaardiner, van de BPV. 1962. 1 omslag
Stukken betreffende de algemene ledenvergadering van 26 januari 1963 en van de buitengewone algemene ledenvergaderingen van 16 en 23 maart 1963 [waarop besproken de statutenwijziging zoals voorgesteld door de commissie-Van Raalte]. 1 map

N.B. Zie ook inv.nr. 100.

 Stukken betreffende jaardiners van de BPV. 1963, 1967, 1968. 2 omslagen en 1 map
1963.
1967.
1968. (map)
Gastenlijsten en programma's van jaardiners en balavonden. 1958-1977. 1 map
Gedrukte statuten. 1926, 1936, 1953 en z.j. 1 omslag
 Stukken betreffende een statutenwijziging, zoals voorbereid door de commissie-Van Raalte. 1962-1963. 1 omslag

N.B. Zie inv.nr. 94.

Correspondentie betreffende de toelating van nieuwe leden. 1926-1939. 4 mappen
  1926-1932.
1933-1935.
1936-1937.
1938-1939.
Stukken betreffende de ledenadministratie en het ledenbestand. 1955, 1958, 1960. 2 omslagen en 1 map
1955. (map)
1958.
1960.
Ledenlijsten (drukwerk). 1936-1980. 2 mappen

N.B. Zie ook inv.nrs. 1-89.

 1936-1942, 1946-1955, 1959-1963.
1968-1975, 1979-1980.
Stukken betreffende het vijftigjarig journalistenjubileum van H. Antcliffe , voorzitter van de BPV. 1948. 1 map
Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan van de BPV. 1950. 2 mappen
Stukken betreffende de viering van het 30-jarig bestaan van de BPV. 1955. 3 mappen en 2 omslagen
Correspondentie met genodigden en andere betrokkenen. (mappen)    

N.B. Alfabetisch geordend op naam van persoon of organisatie [zeer inconsequent]. Daarnaast categorieën opgenomen als 'Gelukwensen', 'Verhinderingen' en ledenlijsten.

Stukken betreffende de organisatie van de jubileumviering [o.a. lijst van genodigden, teksten van toespraken]. (map)     
Stukken betreffende het congres, gehouden op 2 december 1955.
Knipsels over het jubileum van de BPV.
Stukken betreffende de viering van het 35-jarig bestaan van de BPV. 1960. 1 omslag
Stukken betreffende de viering van de 80e verjaardag van het lid M.S. Vaz Dias. 1961. 1 omslag
Oude inventaris van het archief van de BPV. c. 1980. 1 stuk
Stukken betreffende de excursie van BPV-leden naar Utrecht. 1950. 1 omslag
Stukken betreffende de ontvangst door H.M. Koningin Juliana van een delegatie van de BPV op Soestdijk. 1952. 1 omslag
Stukken betreffende de excursie van de BPV naar Wageningen. 1954. 1 omslag
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken bij de redactie van het BPV-orgaan De buitenlandse pers. 1950-1953. 1 map en 1 omslag
1950-1951.
1952-1953. (map)
Correspondentie betreffende advertenties voor De buitenlandse pers. 1950-1954. 1 omslag
 Correspondentie betreffende het conflict tussen de BPV-leden dr. F.M. Hübner en dr. G. Panstingl . 1928-1929. 1 map
Stukken betreffende een conflict inzake de verstrekking door de Nederlandse Spoorwegen van een reductiebewijs voor journalisten. 1976. 1 map
Documentatie betreffende de BPV. 1945-1979 en z.j. 1 map en 1 portefeuille
Pers en publiciteit. Nieuws en documentatie op voorlichtingsgebied. 1955-1957 [incompleet]. 1 map
Overige documentatie. 1933, 1946-1953, 1966-1971. 1 map en 1 portefeuille
Correspondentie van en andere stukken betreffende de Buitenlandse Persvereniging in Nederland en in het bijzonder de viering van de eigen jubilea en feestelijke bijeenkomsten. 1951-1956, 1975, 1977-1978, 1980-1981, 1986-1987, 1989-1991, 1999. 13 mappen

N.B. Bevat vooral correspondentie van Pál Balázs en Herman Bleich.

1951-1953.
1951-1954.
1952-1955.
1952, 1955, 1975, 1980-1981, 1986-1987, 1989.
1954-1955.
1955-1956.
1977.
1978, 1981-1985.
1990-1991.
1999.
Envelop met diverse reclameuitingen van de 'N.V. Amsterd. Likeurst. " 't Lootsje " der Erven Lucas Bols Amsterdam - Aan de leden van de Buitenlandse Persvereniging Aan de borrel verenigd bij Erven Lucas Bols op Woensdag 6 Januari 1954'. 1954. 1 omslag

N.B. Bevat o.a. een reclamekaart voor Bols getekend door Cees Bantzinger.

Menukaarten van de maaltijden aangeboden aan de 'vertegenwoordigers der binnen- en buitenlandse pers' ter gelegenheid van hun bezoeken aan de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs in Utrecht in november 1948, september 1949 en maart 1950. 1948-1950. 1 omslag