Archief Sam de Wolff

Biographical / Historical Note

Sam de Wolff (1878-1960); econoom, privaatdocent Universiteit van Amsterdam; baarde opzien met zijn publikatie `Het Economisch Getij' 1929; lid van de SDAP (met een korte onderbreking als lid van de SDP) en daarna PvdA; oprichter en voorzitter van het eerste Sociaal-Democratisch Centrum vanaf 1946; mede-initiatiefnemer tweede Sociaal-Democratisch Centrum 1955-1959; publiceerde in De Vlam. Zie biografische schets in het BWSA.

Content

Correspondentie (1929) 1945-1958, onder meer betreffende eerste Sociaal-Democratische Centrum; aantekeningen, lezingen, artikelen en manuscripten, onder meer `Mathematische grondslagen van de Joodse mystiek' (onvolledig); dossier (met correspondentie) Stichting Hollandsche Schouwburg 1946-1960, H. Polakschool in Israël 1951-1956, Sociaal-Democratisch Centrum 1955, Comité Huldiging S. de Wolff 1938, Humanistisch Verbond (J. van Praag) 1951-1955; receptieboeken verjaardagen.

Condoléancebrieven en andere brieven aan mevrouw A. de Wolff-Gruntjes 1960; in memoriam artikelen.

Related Material

Zie het archief van J. van der Wijk op het IISG.