Archief Sam Waas

Biographical / Historical Note

Sam Waas; opgegroeid in een Joods sociaal-democratisch arbeidersmilieu in Amsterdam; werkte c. 1938 als bibliotheek-assistent bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG); werkzaam bij de bibliotheek van de Joodse Raad; tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen in een Duits concentratiekamp.

Content

Correspondentie en andere stukken betreffende de SDAP 1934-1938; het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling 1929-1936; de Arbeiders Jeugd Centrale 1932-1939; de Alg. Nederl. Bond van Handels- en Kantoorbedienden 1934-1935; Poale Zion en Palestina 1934-1940; documentatie betreffende de viering van Sinterklaas, diverse stakingen en de opkomst van het nationaal-socialisme.