Archief Hein Vos

Correspondentie. 1951, 1953, 1956-1957. 1 map

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de map, letter V.

Correspondentie (alfabetisch geordend op correspondent). 1957-1958, 1961-1968. 2 mappen en 2 portefeuilles
1957-1958. (2 mappen)
A-L. 1962-1968.
M-Z. 1961-1968.
Correspondentie met zijn zus Margot Vos en met haar dochter Ine ter Weeme Hilvers. 1941, 1947, 1957, 1960, 1965, 1967-1972. 1 omslag
Brieven met felicitaties naar aanleiding van het verkrijgen van een koninklijke onderscheiding, ter gelegenheid van zijn benoeming tot directeur van "De Centrale", zijn benoeming tot SER-lid en andere stukken. 1948-1954. 1 omslag
Correspondentie, brieven, poëzie, aantekeningen van een reis door de Verenigde Staten ( 1954 ), brieven aan A. van de Werfhorst . 1954, 1960, 1972, z.j. 1 omslag
Autobiografisch stuk van Hein Vos. z.j. 1 omslag
Gedetaileerde lijst met een beschrijving van een deel van het archief van Hein Vos. z.j. 1 omslag
Artikelen van Hein Vos betreffende het Plan van de Arbeid, artikelen en gedichten in Kentering, Contact en Opgang. 1924-1925, 1930, 1935-1937. 1 map en 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in map 11, letter B.

Krantenartikelen van Hein Vos in het Volk. 1934-1937. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter C.

Artikelen, inleidingen, toespraken en syllabi van Hein Vos over verschillende onderwerpen. 1935-1971. 4 portefeuilles

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in portefeuille 14, letter Z2.

Redevoeringen en toespraken voor radio-debatten, onder andere van Hein Vos. 1937-1966. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter H.

Boekbesprekingen van Hein Vos. 1938, 1950, 1968. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter K.

Publicaties van Hein Vos. Na 1945. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter F.

Artikelen geschreven door Hein Vos over verschillende onderwerpen. 1947, 1957, 1969. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter Z6.

Handgeschreven manuscripten van artikelen van Hein Vos. 1948, 1961-1969. 1 omslag
Rede van Hein Vos in de Westeuropese Unie. 7-12-1967. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter P.

Correspondentie betreffende het artikel van Hein Vos in het weekblad Economische Statistische Berichten over de toekenning van de Nobelprijs aan Prof. Tinbergen. 1969. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter Z5.

Lezingen, syllabi, artikelen, manuscripten en notities over diverse onderwerpen en voor diverse organisaties. Diverse jaren. 3 portefeuilles

NB. No. 27 bevat ook enkele personalia, zoals een curriculum vitae en een "in memoriam" van H. Vos .

Stukken, waaronder nota's, betreffende het Wetenschappelijk Bureau van de SDAP. 1934, 1937, 1939. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter M.

Stukken betreffende het Plan van de Arbeid van SDAP / NVV (gedrukten), o.a. een Plan Meispel door A. van de Werfhorst en H. Wispel (pseudoniem van H. Vos ). 1935-1936. 1 omslag
Krantenartikelen met betrekking tot het Plan van de Arbeid. 1935-1937, 1961. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter J.

Stukken betreffende het Wetenschappelijk Bureau van de SDAP : artikelen in "Publicatie" no.'s 1-5, in "Contact" no.s 3-5. 1938-1939. 1 omslag
Correspondentie met onder andere [Gielen], Drees, het Parool, het PB (PvdA), programma's en nota's. 1946-1962. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de map, letter D.

Artikelen betreffende Nieuw Guinea en een brief aan Koos Vorrink. 1950-1962. 2 mappen

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in map 33, letter E.

Correspondentie met betrekking tot het terugtreden van Hein Vos uit het Partijbestuur in verband met de Nieuw-Guinea-Politiek. 1950-1951, 1954-1955, 1969, 1972. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter G.

Toespraken van H. Vos als voorzitter van de Plan-commissie voor de PvdA-Congressen van 1951 en 1952. 1951-1952. 1 omslag
Correspondentie met en stukken betreffende de Wiardi Beckman Stichting (o.a. betreffende ruimtelijke ordening). 1951-1952, 1962. 1 omslag
Stukken betreffende het Welvaartsplan van het NVV (gedrukten). 1952. 1 omslag
Toespraken, nota's e.d. voor het PvdA-Congres van 1955. 1955. 1 omslag
Stukken betreffende de PvdA-commissies Buitenland en Oorlog en vrede (gedrukten). 1960. 1 omslag
Stukken betreffende de Socialistische Internationale . 1948-1959, z.j. 1 map
Stukken betreffende de Socialistische Internationale (verslagen van congressen met rapporten van H. Vos) en betreffende de Europese Samenwerking. 1950-1962. 2 mappen en 1 portefeuille

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in map 42, letter N.

Nota van de Socialistische Internationale : De EEG en de neutralen. 1959-1962. 1 omslag
Stukken betreffende de Raad van Europa I. 1957-1961. 3 mappen

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in map 46, letter Q1.

Stukken betreffende de Raad van Europa II. 23 april 1961-1963, 1965, 1967. 1 portefeuille

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de portefeuille, letter Q2.

Stukken betreffende de Raad van Europa III. 1958, 1963-1967. 1 portefeuille

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de portefeuille, letter Q3.

Stukken met betrekking tot Indonesië. 1945. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter Y.

Nota's, notulen van vergaderingen en verslagen met betrekking tot Indonesië. 1946-1947. 3 mappen en 1 portefeuille

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in map 52, letter Z1.

Stukken betreffende de houding van de PvdA ten opzichte van de Indonesië-kwestie. 1947-1950. 2 mappen

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in map 56, letter W.

Ongedateerde stukken betreffende Indonesië. 1 omslag
Stukken van de Tweede Kamer. 1948. 1 omslag
Stukken betreffende de Eerste Kamer (met H. Vos als woordvoerder). 1957-1963. 1 portefeuille
Stukken betreffende redevoeringen in de Eerste Kamer en betreffende de Mijnwet. 1957-1967. 1 portefeuille

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de portefeuille, letter A.

Correspondentie betreffende het zuiveringsbesluit inzake het ontslag van Hirschfeld, mede gericht aan Hein Vos als Minister van Handel en Nijverheid. 1945. 1 map

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de map, letter Z3.

Stukken betreffende het wetsontwerp goederenvervoer. 1945-1954. 1 map

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de map, letter R3. KLM-conflict ontbreekt

Stukken ontvangen als minister van verkeer en waterstaat. 1946-1948. 1 omslag
Stukken betreffende het ministerschap. Documentatie voornamelijk met betrekking tot buitenlandse politiek. 1946-1948. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter R1. Rede van Alg. secr. van de Ver. Naties (no.1) onbreekt.

Stukken met betrekking tot de Verzekeringsbank de Centrale gedurende oorlogstijd (H. Vos was directeur). 1940-1942. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter I.

Stukken betreffende de Mijnraad . 1955-1966. 1 portefeuille en 4 mappen
Rechtsvorm van de Staatsmijnen ; commissie rechtsvorm. 1955-1963 ; notulen van de Mijnraad . 1964,1966. (1 portefeuille)
Stukken betreffende een discussienota ten behoefte van de Mijnraad. Oktober 1965. (1 map)

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de map, letter U.

Problemen rond de hoofddirectie van de Staatsmijnen . 1966 ; concessies voor bitumiawinning in Noord-Nederland. 1964-1965 ; continentaal plat (Mijnwet). 1963-1965. (3 mappen)
Stukken betreffende de Staatsmijn Beatrix . 1959-1962. 1 portefeuille
Stukken betreffende aardgaswinning. 1960-1963. 1 portefeuille
Stukken betreffende de staatsmijnen. 1960-1965. 1 omslag
Stukken betreffende het Nederlandse aardgasbezit. 1963-1964. 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van de aandelen Breedband aan de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken. 1964-1965. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter O.

Stukken betreffende de DSM / Staatsmijnen (hoofdzakelijk gedrukten). 1965-1972. 3 mappen en 4 portefeuilles
1965-1967. (3 mappen)
1968-1970.
1969-1970.
1971.
1971-1972.
Stukken van de SER (o.a. inzake de PBO). 1946-1956. 1 map
Stukken van de SER inzake de Commissie Ouderdomsvoorzieningen. 1951-1956. 1 map
Correspondentie betreffende de medewerking van Hein Vos aan de Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie (ENSIE). 1946 - augustus 1959. 1 map

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de map, letter S.

Stukken betreffende het IISG (H. Vos was bestuurslid). 1965-1970. 1 portefeuille
Stukken betreffende een conflict tussen "Vrij Nederland" en "Het Parool", waarbij o.a. H. Vos bemiddelde. 1968. 1 omslag
Correspondentie betreffende de medewerking van Hein Vos aan de nota 'de vierde Technische Hogeschool in Friesland' van het Comité Wetenschappelijk Onderwijs in Friesland. 1969. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter Z4.

Stukken van de Raad van State. 1972. 3 mappen
Krantenartikelen waarin Hein Vos wordt genoemd. 1934-1938, 1946-1948, 1957, 1968. 1 map

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de map, letter L.

Artikelen en publicaties van en over Hein Vos. 1937-1968. 5 mappen

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in map 94, letter Z7.

Artikelen van en over Hein Vos. 1955, 1972, 1981. 1 omslag
Stukken betreffende kernenergie. 1958-1960. 1 omslag
Rede colloquium Gemein-Wirtschaft, Brussel. 1961. 1 omslag

NB. Uitgebreide beschrijving in handschrift in de omslag, letter T.

Stukken betreffende het toetreden van Engeland tot de EEG, betreffende Afrika en andere stukken. 1961-1963, 1965 en z.j. 1 portefeuille