Archief Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers

Biographical / Historical Note

Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO), opgericht in 1946; het VWO ging ervan uit dat de wetenschappelijke onderzoeker niet alleen verantwoordelijk was voor de resultaten van zijn onderzoek, maar ook dat de resultaten gebruikt werden ten bate van de gemeenschap als geheel; fuseerde in 1980 met de BWA tot Vereniging van Wetenschappelijke Werkers; geschiedenis van het VWO beschreven in boek Leo Molenaar, 'Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten' (Rijswijk 1994).

Content

Stukken afkomstig van bestuursleden, onder anderen secretaris S. Wiegersma: statuten en reglementen, notulen, ledenlijsten en ledenadministratie, correspondentie; stukken betreffende congressen, jaarvergaderingen en jaarverslagen, werkgroep Wetenschapsbeleid, VWO-afdelingen en the World Federation of Scientific Workers; documentatie 1946-1981.

Archief Ger Harmsen (bestuurslid): dossiers uit de periode 1969-1973 met notulen, correspondentie, rondzendbrieven, stukken over congressen, symposia.

Archief Joop Limburg (secretaris subcommissie Internationale Problemen): stukken betreffende het VWO in het algemeen en de subcommissie Internationale Problemen in het bijzonder 1947-1949, documentatie betreffende de discussie in de Verenigde Staten over nut en gevaren van atoomenergie 1946-1947.

Archief Leo Molenaar: notulen van vergaderingen van het bestuur 1971-1980; bestuursstukken 1955-1970, 1977; jaarvergaderingen 1966-1979; congresstukken 1947, 1956-1957, 1972-1977; correspondentie 1971-1980; ledenlijsten 1963-1981; werkgroep wetenschapsbeleid 1972-1974.

Processing Information

Inventaris gemaakt door Sabine Aarts in 2006