Archief Stichting Informatie over Charta '77

Correspondentie. 1984, 1986-1990. 4 mappen
1984, 1986-1990.
1987-1988.
1987-1989.
1988-1990.
Correspondentie met het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en Pax Christi. Met bijlagen. 1983-1990. 4 mappen
1983-1986.
1986.
1987-1988.
1988-1990.
Manuscripten en stukken ingekomen van o.a. diverse dissidenten, Amnesty International, The Charta 77 Foundation in Zweden en Palach Press Limited in Londen. 1980-1989. 1 map
Manuscripten en stukken ingekomen van o.a. diverse dissidenten, Amnesty International, The Charta 77 Foundation in Zweden en Palach Press Limited in Londen. 1980-1989. 1 map
Manuscripten en stukken ingekomen van o.a. diverse dissidenten, Amnesty International, The Charta 77 Foundation in Zweden en Palach Press Limited in Londen. 1980-1989. 1 map
Manuscripten van krantenartikelen, krantenknipsels, stukken betreffende medewerking aan 'Hier en nu', de actualiteitenrubriek van de NCRV, in 1989 en overige stukken betreffende contacten met de pers'. 1980-1986, 1989. 1 map
Draaiboek van een VPRO-radioprogramma op 17 juni 1984 over Tsjechoslowaakse muziek, typoscripten over de underground muziekscene in Praag en enkele andere stukken. 1982-1984 en z.j. 1 map
Stukken betreffende de politiek-kulturele middag onder de titel 'Rudolf Battek 60 jaar in Praag' in De Balie te Amsterdam op 4 november 1984 alsmede het typoscript van de bij deze gelegenheid door Maarten van Traa gehouden inleiding waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan het lot van Battek en aan Van Traa zijn kennismaking met Tsjecho-Slowakije. 1984. 1 omslag
Verslagen van diverse reizen van Nederlanders naar Tsjecho-Slowakije in de periode 1986-1988 en enkele andere stukken betreffende de situatie in dit land. 1984-1989 en z.j. 1 map
Stukken betreffende handtekeningen- en andere acties voor de vrijlating van Petr Cibulka, Václav Havel, Ivan Jirous, Augustin Navrátil, Dana Němcová, David Němec, Jana Petrová, Dušan Skála, Jiři Stencl, Jana Strenová, Jiři Tichý, Ota Veverka, Saša Vondra en anderen. 1988-1989. 1 map
Stukken betreffende handtekeningen- en andere acties voor de vrijlating van Petr Cibulka, Václav Havel, Ivan Jirous, Augustin Navrátil, Dana Němcová, David Němec, Jana Petrová, Dušan Skála, Jiři Stencl, Jana Strenová, Jiři Tichý, Ota Veverka, Saša Vondra en anderen. 1988-1989. 1 map
Stukken betreffende acties voor de vrijlating van Heřman Chromý. 1989. 1 map
Kopie van een brief d.d. 22 maart 1989 van A.F.Th. van der Heijden aan Dr. F. Chlád, de ambassadeur van Tsjechoslowakije in Nederland waarin hij aandringt op de vrijlating van politieke gevangenen. 1989. 1 stuk
Stukken betreffende de zgn. ambassadeprojecten en de 'onofficiële contacten' van de Nederlandse ambassade in Praag. 1989-1990. 1 map
Diverse documentatie betreffende Tsjecho-Slowakije. 1977-1988. 4 mappen

N.B. Deze documentatie is Duits-, Engels- en Nederlandstalig.

Diverse documentatie. 1977-1988.
Diverse documentatie. 1977-1988.
Diverse documentatie. 1977-1988.
Diverse documentatie. 1977-1988.
Brochure 'Denk aan Praag '68. 26 augustus Amsterdam. Demonstratie 13.30 u. Westermarkt. Manifestatie 15.00 u. Roothaanhuis. 1978. 1 katern

N.B. Dit is een uitgave van het Komitee 'Denk aan Praag '68', een 'mantelorganisatie' van de KEN.

Doorslag c.q. fotokopieën van Informace o Chartě 77. Afleveringen 1980/9, 1981/6 en 1988/17-21. 1980-1981, 1988. 1 map
Documentatiemap van de Stichting Informatie over Charta '77 inzake het op 16 mei 1986 in de Pauluskerk te Rotterdam georganiseerde Symposium 'Politiek, Cultuur en Geweten. Een kennismaking met het denken van Václav Havel' ter gelegenheid van de uitreiking van de Erasmusprijs 1986 door de Stichting Praemium Erasmianum aan Václav Havel. 1986. 1 map
Verslag van Jef Helmer 'Gesprekken, impressies, een beeld van "Waarheid en Leugen" in Tsjechoslowakije'. [1980]. 1 stuk
Stukken betreffende dissidenten in Tsjechoslowakije, in het bijzonder de moeizame positie van journalisten en een briefwisseling tussen P. Václav Maly en Edward Schillebeeckx. 1981, 1983-1985, 1989 and n.d. 1 map
Brief d.d. 31 december 1987 van Petr Uhl aan Jef Helmer. 1987. 1 stuk
Brief d.d. 8 februari 1988 van Jan Kavan (Palach Press Limited) aan Jef Helmer. 1988. 1 stuk
Samizdat uitgave met o.a. aandacht voor toneelstukken van Václav Havel en de in 1968 door Milan Hlavsa en Ivan Jirous opgerichte rock band 'The Plastic People of the Universe'. [1981]. 1 deel

N.B. Deze uitgave is verschenen o.a. naar aanleiding van de moord op John Lennon op 8 december 1980 in New York. Het is aflevering 5 van dit blad. Zie de voorzijde van de omslag met hierop 5 afbeeldingen en vak 6 rechtsonder nog leeg.

Ladislav Hejdánek, 'Socialismus včera, dnes a zítra. Vzpomínky, úvahy, otázky. Svazky pro Dialog Svazek 13'. 1982. 1 stuk
Reflexe. Roë. 1, č. 1. 1985. 1 stuk
Programma van de uitreiking van de Erasmusprijs 1986 op 13 november 1986 in de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam aan Václav Havel, 'Acceptance Speech written on the occasion of the Award of the Erasmusprize 1986' van Vaclav Havel en toegangsbewijs B. Hijma. 1986. 1 map
Stukken betreffende de positie en gedwongen sterilisatie van Roma-vrouwen in Tsjechoslowakije en in de latere Tsjechische Republiek en Slowakije. 1979, 1989-1990, 2014, 2017. 1 map
Correspondentie met de Stichting Praemium Erasmianum en andere stukken betreffende de toekenning en uitreiking van de Erasmusprijs 1986 door de Stichting Praemium Erasmianum aan Václav Havel. 1986. 1 map
Artikelen uit kranten en andere bladen betreffende de toekenning en uitreiking van de Erasmusprijs 1986 aan Václav Havel alsmede de toekenning van andere onderscheidingen aan Charta-leden. 1986-1987. 1 map
Stukken betreffende het intiatief van de Stichting Informatie over Charta '77 om te komen tot de oprichting van een Nederlands Huis in Praag. 1990. 1 map