Collectie Landelijke Stichting Strijdmuziek (Deventer)

Biographical / Historical Note

Landelijke Stichting Strijdmuziek is het overkoepelend orgaan voor strijdmuziekgroepen in Nederland; de LSSM verzamelt strijdmuziek en verzorgt onderlinge contacten.

Acquisition

Het archief is in 1996 door de Landelijke Stichting Strijdmuziek na bemiddeling door Bas Tummers aan het IISG geschonken; met een aanvulling in 2013 van Joep Zander.

Content

Collectie strijdliederen met bladmuziek, tekst en enige documentatie; aanvulling 2013 bevat voornamelijk stukken over de voorbereiding en organisatie van drie landelijke Strijkmuziekdagen in Alkmaar 1983, Deventer 1985, Rotterdam 1988, notulen, programma's, en knipsels.