Archief G.H. Slotemaker de Bruïne

Biographical / Historical Note

Slotemaker de Bruine, Gerard H. (1899-1976). Studeerde rechten en sociale economie in Utrecht; onder andere werkzaam bij de WBS 1945-1947 en het Centraal Planbureau; secretaris van de Raad van Kerken, actief in het verzet, in 1944 lid van College van Vertrouwensmannen; lid van SDAP en PvdA, waarvoor hij in 1947 bedankte in verband met de Indonesië-politiek; actief in Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers en redacteur van Wetenschap en Samenleving; vice-voorzitter van de Wereldfederalisten Beweging Nederland; in 1959 lid van de PSP, lid van de Tweede Kamer 1963-1967 en voorzitter van de PSP. Zie verder in het boek van Paul Denekamp e.a. Onstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP (Amsterdam, 1987, pp. 79-89).

Arrangement

Per archiefdoos genummerd; aanvulling 2012 is gedetailleerder beschreven.

Content

Voornamelijk stukken na 1945: alfabetische geordende correspondentie, aantekeningen correspondentie en andere stukken voor spreekbeurten, lezingen, artikelen en overige publikaties, manuscripten onder andere voor prognoses Centraal Planbureau, dossiers betreffende de PSP en activiteiten in de Tweede Kamer, onder andere buitenlandse politiek (Vietnam); enige stukken over het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers, de Pugwash-beweging, de Wereldfederalisten Beweging Nederland en de Raad van Kerken; enige persoonlijke stukken en documentatie.

Aanvulling 2012: studieschriften 1922-1923, stukken betreffende spreekbeurten 1926-1943; stukken betreffende het artikel 'De Duitse kerkstrijd' en de door de NCSV eind oktober 1939 georganiseerde conferentie over 'De Kerk en deze oorlog' 1938-1940; correspondentie en andere stukken betreffende de vrede 1963-1964.

Processing Information

Voorlopige lijst gemaakt door Jack Hofman, lijst van de aanvulling 2012 gemaakt door Bouwe Hijma in 2013.