Archief Willem van Ravesteyn

Biographical / Historical Note

Geboren in Rotterdam 1876, overleden in Rotterdam 1970; studeerde in Leiden Nederlands en geschiedenis; een van de oprichters van de afdeling Leiden van de SDAP; redacteur van het Rotterdamse blad Voorwaarts; sloot zich in 1907 aan bij de Tribune-groep, richtte na royement in 1909 met anderen de SDP op; schreef veel over de buitenlandse politiek in De Tribune, De Nieuwe Tijd en Duitse partijbladen; lid van de Tweede Kamer voor de CPH 1918-1926 en van de Rotterdamse gemeenteraad 1919-1927; in 1925 geschrapt als partijlid; sinds 1927 conservator van de Rotterdamse gemeentebibliotheek; schreef een vervolg op het werk van H.P.G. Quack, `De Socialisten' en `De Wording van het Communisme' 1948. Zie biografische schets in het BWSA.

Content

Familiecorrespondentie en overige correspondentie 1908-1957; brieven van Jan Romein 1918-1956; schoolrapporten 1885-1888; manuscript van zijn autobiografie 'De roman van mijn leven'; manuscripten 'opstellen over democratie'; speeches 1939, 1949; documentatie 1924 en z.j.

Location of Originals

In particulier bezit