Archief PvdA

Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur (DB). 1946-1989. 5 dozen

NB. De notulen uit de jaren 1948 en 1950-1952 zijn incompleet. Notulen vanaf 1989 bevinden zich bij de overige stukken van het DB, zie inv. nrs. 14-21.

1946-1953.
1953-1959.
1959-1965.
1965-1972.
1972-1989.
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, vanaf 1966 voornamelijk circulaires, voornamelijk betreffende vergaderingen van het DB. Met agenda's, nota's, notities en andere stukken. 1946-1992. 16 dozen

NB. Inv.nr. 7 bevat ook een dossier betreffende de herziening van het kiesstelsel. De stukken van het boekjaar 1991/1992 zijn incompleet.

1946-1966.
1966-1968.
1968-1970.
1970-1974.
1974-1978.
1978/1979-1979/1980.
1980/1981-1981/1982.
1981/1982-1982/1983.
1982/1983-1984/1985.
1984/1985-1985/1986.
1986/1987-1987/1988.
1987-1988.
1987/1988-1988/1989.
1988/1989-1989/1990.
1989/1990-1990/1991.
1990/1991-1991/1992.
Notulen van de vergaderingen van het partijbestuur (PB). 1946-1989. 6 dozen en 2 mappen
1946-1953.
1953-1959.
1959-1966.
1966-1972.
1972-1976.
1976-1982.
1982-1989. (mappen)
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken van het partijbestuur, voornamelijk betreffende de vergaderingen van het partijbestuur ('PB volledig'). Met nota's en circulaires betreffende discussie- en andere stukken. 1946-1992. 41 dozen en 35 mappen

NB. Inv.nr. 35 bevat ook stukken betreffende de omroepwet. De stukken uit de periode 1965-1966 zijn incompleet. Inv.nrs. 43-44 bevatten ook stukken betreffende de vertrouwenscrisis tussen de algemeen secretaris Cor Baan en het personeel op het secretariaat.

1946. (mappen)
1946-1949.
1949-1950.
1950-1951.
1951-1960.
1960-1961.
1961-1963.
1963-1964.
1964-1967.
1967-1968.
1968-1969.
1969-1970.
1970-1971.
1971-1972. (2 dozen en 3 mappen)
1972-1973. (doos en 2 mappen)
1973-1974. (doos en 3 mappen)
1974-1975.
1975-1976.
1976-1977.
1977-1978.
1978-1979. (doos en 2 mappen)
1979-1980. (doos en 3 mappen)
1980-1981. (doos en 3 mappen)
1981-1982.
1982-1983. (doos en map)
1983-1984. (mappen)
1984-1985. (doos en 2 mappen)
1985-1986. (doos en map)
1986-1987. (mappen)
1987-1988. (doos en 2 mappen)
1988-1989.
1989-1990.
1990-1991.
1991-1992. (doos en map)
Overige ingekomen en kopieën van uitgaande stukken van het partijbestuur ('PB algemeen'). 1947-1966. 3 mappen en 1 doos
1947-1960.
1960-1966. (doos)
Stukken van het partijbestuur, afkomstig van voorzitter J.G.H. Tans. 1965-1966. 1 map
Notulen van de vergaderingen van de partijraad. 1946-1966. 4 mappen en 2 dozen
1946-1951.
1952-1965. (doos)
1966-1980. (doos)
Correspondentie, agenda's, circulaires, beschrijvingsbrieven, notities, besluitenlijsten en andere stukken betreffende vergaderingen van de partijraad. 1946-1992. 20 dozen en 2 mappen

NB. Inv.nr. 121 bevat voornamelijk stukken betreffende de bijzondere huishoudelijke partijraad van 3 juni 1967.

1946-1954.
1954-1962.
1962-1966.
1966-1967.
1967/1968-1968/1969.
1969/1970-1970/1971.
1971-1972.
1972/1973-1973/1974.
1973/1974-1975/1975.
1975-1976.
1976-1977.
1977/1978-1978/1979.
1979/1980-1980/1981.
1981/1982-1982/1983.
1983-1984.
1984/1985-1985/1986.
1986/1987-1988/1989.
1990-1991. (map)
1991-1992. (map)

NB. De stukken zijn per congres geordend in plaats van op jaartal. Stukken uit jaren tussen congressen zijn gevoegd bij die van het voorafgaande of volgende congres.

Verslag van het oprichtingscongres in februari 1946. 1946. 1 map

NB. Hierbij het verslag van het liquidatiecongres van de SDAP en een ingekomen brief van het partijbestuur van de CPN bestemd voor het congres.

Stukken betreffende het 1e congres van de PvdA (april 1947, Utrecht). 1946-1947. 8 mappen
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken.
Stukken van de congrescommissie.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen.
Stukken betreffende amendementen van afdelingen op congresvoorstellen.
Uitnodigingen en reacties.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het Partijbestuur.
Stukken betreffende het 2e congres van de PvdA (april 1949). 1947-1949. 9 mappen

NB. Inv.nrs. 149-150 bevatten ook enige stukken betreffende het buitengewoon congres van januari 1949.

Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken.
Stukken van de congrescommissie.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen.
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen.
Uitnodigingen en reacties.
Correspondentie betreffende voorstellen voor congresafvaardigingen.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende het 3e congres van de PvdA (februari 1951). 1950-1952. 8 mappen en 2 stukken
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken.
Stukken van de congrescommissie.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen.
Stukken betreffende amendementen van afdelingen op congresvoorstellen.
Uitnodigingen en reacties.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur.
Brief van het dagelijks bestuur van de CPN aan het congres. (stuk)
Nota van de commissie ter nadere bestudering van voorstellen door het 2e en 3e congres. (stuk)
Stukken betreffende het 4e congres van de PvdA (maart 1953). 1952-1953. 4 mappen en 4 omslagen.
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken.
Teksten van redes op het congres door o.a. K. Vorrink, J.A.W. Burger, H.J. Hofstra, M. van der Goes van Naters.
Stukken van de congrescommissie. (omslag)
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen en amendementen op voorstellen. (omslag)
Uitnodigingen. (omslag)
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur. (omslag)
Stukken betreffende het 5e congres van de PvdA (februari 1955). 1953-1956. 11 mappen
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken.
Teksten van redes op het congres door o.a. J.A.W. Burger, D. Roemers, A. de Roos, G. Ruygers.
Stukken van de congrescommissie.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen.
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen.
Uitnodigingen.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende het 6e congres van de PvdA (maart 1957). 1956-1957. 10 mappen
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken.
Teksten van redes op diverse congressen door o.a. E. Vermeer, J.J.A. Berger en J.A.W. Burger.
Stukken van de congrescommissie.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen.
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende het 7e congres van de PvdA (november 1959). 1957-1960. 7 mappen en 1 doos
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken. (doos)
Teksten van redes op het congres door E. Vermeer, J.A.W. Burger, M. van der Goes van Naters en G.J.N.M. Ruygers. Met een notitie van W. Banning betreffende het beginselprogramma.
Stukken van de congrescommissie.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen.
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende het 8e congres van de PvdA (maart 1961). 1959-1962. 6 mappen, 2 omslagen en 1 doos

NB. Inv.nrs. 208-210 bevatten ook beschrijvingsbrieven van het 7e en 8e congres.

Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, presentielijsten, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken. (doos en map)
Teksten van redes op het congres door J.J.A. Berger, J.A.W. Burger, G.J.N.M. Ruygers en J.M. den Uyl.
Stukken van de congrescommissie.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen.
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen. (omslag)
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur. (omslag)
Stukken betreffende het 9e congres van de PvdA (januari 1963). 1962-1963. 7 mappen
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, presentielijsten, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen.
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende het 10e congres van de PvdA (maart 1965). 1964-1966. 4 mappen en 2 dozen
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, presentielijsten, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken. (doos)
Stukken van de congrescommissie.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen. (doos)
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende het 11e congres van de PvdA (november 1967, Amsterdam). 1966-1968. 6 dozen en 5 mappen
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, presentielijsten, resoluties, beschrijvingsbrieven, congresverslag en andere algemene stukken.
Stukken van de congrescommissie. (map)
Teksten van redes door Van Veen , Franssen en Tans. (map)
Verzamelde voorstellen en amendementen. (map)
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen. (3 dozen en 2 mappen)
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende het 12e congres van de PvdA (maart 1969, Den Haag). 1968-1970. 5 mappen en 3 dozen
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, presentielijsten, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken. (dozen)
Stukken van de congrescommissie.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen. (doos)
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende het 13e congres van de PvdA (februari 1971, Amsterdam). 1970-1972. 7 mappen en 2 dozen
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, presentielijsten, resoluties, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken. (doos en map)
Teksten van redes door o.a. A. Vondeling en A. v.d. Louw.
Stukken betreffende ingediende voorstellen van afdelingen.
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor het partijbestuur. (doos)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het congrespresidium van het volgende congres.
Stukken betreffende het 14e congres van de PvdA (september 1973, Amsterdam). 1970-1972. 5 mappen en 2 dozen
Circulaires, correspondentie, verslagen van werkzaamheden, presentielijsten, moties van afdelingen, beschrijvingsbrieven en andere algemene stukken. (doos en map)
Stukken van het congrespresidium.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het Partijbestuur. (doos)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het congrespresidium van het volgende congres.
Stukken betreffende het 15e congres van de PvdA (april 1975, Amsterdam). 1974-1975. 7 mappen en 3 dozen
Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, verslagen van werkzaamheden, beschrijvingsbrief en andere algemene stukken. (doos en 2 mappen)
Stukken van het congrespresidium.
Stukken betreffende amendementen op congresvoorstellen. (doos)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het partijbestuur. (doos en map)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het congrespresidium van het volgende congres.
Tekst van later ingetrokken inventariserend ontwerp-program met amendementen van afdelingen.
Stukken betreffende het 16e congres van de PvdA (oktober 1977, Amsterdam). 1976-1978. 3 dozen en 3 mappen

NB. Inv.nrs. 272-273 bevatten ook stukken betreffende het beginselprogramma.

Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, verslagen van werkzaamheden, beschrijvingsbrief en andere algemene stukken.
Stukken van het congrespresidium. (map)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor de beroepscommissie. (map)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het congrespresidium van het volgende congres. (map)
Stukken betreffende het 17e congres van de PvdA (april 1979, Amsterdam). 1978-1979. 6 mappen en 2 dozen
Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, verslagen van werkzaamheden, beschrijvingsbrief en andere algemene stukken. (doos en map)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het partijbestuur. (doos en 2 mappen)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het congrespresidium van het volgende congres.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor de beroepscommissie.
Stukken betreffende het 18e congres van de PvdA (oktober 1981, Den Haag). 1980-1982. 6 mappen en 2 dozen
Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, verslagen van werkzaamheden, beschrijvingsbrief en andere algemene stukken. (doos en 2 mappen)
Stukken betreffende amendementen op de beleidsnota van het partijbestuur.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het partijbestuur. (doos)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het congrespresidium.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor de beroepscommissie.
Stukken betreffende het 19e congres van de PvdA (april 1983, Den Haag). 1982-1983. 7 mappen en 1 doos
Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, verslagen van werkzaamheden, beschrijvingsbrief en andere algemene stukken. (doos)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het congrespresidium.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor de beroepscommissie.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor de onafhankelijke kandidaatstelling Tweede Kamer.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor de onafhankelijke commissie kandidaatstelling Europese Parlement.
Stukken betreffende het 20e congres van de PvdA (april 1985, Amsterdam). 1984-1985. 6 mappen en 2 dozen
Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, verslagen van werkzaamheden, beschrijvingsbrief en andere algemene stukken. (doos en map)
Pre-adviezen op 'Sociaal-economische dilemma's', voorstel van het partijbestuur.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het partijbestuur. (doos)
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het congrespresidium van het volgende congres.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor de beroepscommissie.
Stukken betreffende het 21e congres van de PvdA (april 1987, Amsterdam). 1986-1987. 6 mappen
Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, verslagen van werkzaamheden, beschrijvingsbrief en andere algemene stukken.
Stukken betreffende het congresvoorstel 'Referendum en volksinitiatief'.
Stukken betreffende het congresvoorstel tot herziening van statuten en reglementen.
Stukken betreffende het congresvoorstel tot wijziging van het reglement kandidaatstelling Tweede Kamer.
Knipsels betreffende het congres.
Stukken betreffende het 22e congres van de PvdA (februari 1989, Amsterdam). Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, verslagen van werkzaamheden, beschrijvingsbrief, congresvoorstellen, kandidaatstellingen voor het partijbestuur en de Tweede Kamer en andere congresstukken. 1988-1989. 2 mappen
Stukken betreffende het 23e congres van de PvdA (februari 1991, Amsterdam). Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, verslagen van werkzaamheden, beschrijvingsbrief, congresvoorstellen, kandidaatstellingen voor het partijbestuur en de Tweede Kamer en andere congresstukken. 1989-1991. 3 mappen
Stukken betreffende het 24e congres van de PvdA (maart 1992, Nijmegen). 1991-1992. 6 mappen
Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, congresvoorstellen en andere algemene stukken.
Teksten van toespraken gehouden tijdens het congres door o.a. Wim Kok en Felix Rottenberg.
Stukken van de projectgroep congres betreffende de voorbereiding van het congres.
Stukken van de projectgroep Van Kemenade betreffende het rapport 'Een partij om te kiezen'.
Stukken betreffende kandidaatstellingen en bereidverklaringen voor het partijbestuur.
Stukken betreffende het buitengewoon congres van de PvdA (november 1966, Rotterdam) naar aanleiding van de verkiezingsnederlaag. Met teksten van toespraken van Joop den Uyl, J.G.H. Tans en G.M. Nederhorst. 1966. 2 mappen
Stukken betreffende het buitengewoon congres van de PvdA (maart 1971, Rotterdam) naar aanleiding van het met D'66 en PPR ontworpen regeringsprogramma. 1971. 1 map
Stukken betreffende het buitengewoon congres van de PvdA (oktober 1972, Den Haag). 1971-1972. 7 mappen en 2 dozen
Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, verslagen van werkzaamheden, beschrijvingsbrief en andere algemene stukken.
Stukken betreffende amendementen van afdelingen op het regeerakkoord met D'66 en PPR. (2 dozen en 2 mappen)
Moties van afdelingen betreffende de samenwerking met confessionele partijen.
Ingekomen brieven van leden van de afdeling Amsterdam tegen samenwerking met de KVP.
Stukken betreffende het buitengewoon congres (november 1977, Den Haag) naar aanleiding van de kabinetsformatie na de Tweede Kamer-verkiezingen in mei 1977. 1977. 1 map
Stukken betreffende het buitengewoon congres (september 1981, Utrecht) naar aanleiding van de kabinetsformatie. 1981. 1 map
Stukken betreffende het extra congres van de PvdA (september 1991, Nijmegen) naar aanleiding van de kabinetsvoorstellen met betrekking tot de ziektewet en de WAO. Circulaires, correspondentie, moties van afdelingen, congresvoorstellen en andere congresstukken. 1991. 2 mappen
Stukken betreffende het statutencongres van de PvdA (12 december 1992, Amsterdam). 1992. 1 map
Correspondentie van Koos Vorrink. 1946-1952. 2 mappen
1946-1948.
1949-1952.
Correspondentie en andere stukken van Evert Vermeer, secretaris, vanaf 1955 voorzitter. 1946-1960. 8 dozen en 8 mappen
1946-1948. (mappen)
1949-1951.
1951-1953.
1953-1955.
1955-1956. (map)
1956-1957. (mappen)
1957-1958.
1958-1959.
1959-1960. (mappen)
Correspondentie en andere stukken van J.G. Suurhoff, partijvoorzitter vanaf april 1961. 1958-1965. 3 dozen
1961-1963.
1963-1964.
1964-1965. Met overige stukken. 1958-1965.
Correspondentie en andere stukken van J.G.H. Tans, partijvoorzitter vanaf juni 1965. 1962-1969. 8 dozen
Correspondentie van Tans als partijvoorzitter.
1965-1966.
1966-1967. Met stukken betreffende H. Dalebout. 1962-1966.
1967-1969.
Correspondentie van Tans als Tweede Kamer-lid en als lid van de vaste kamercommissie voor onderwijs en wetenschappen.

NB. Alfabetisch geordend op naam van de afzender.

A - F.
G - L.
M - Q.
R - U.
V - Z.
Correspondentie van A. Vondeling, voorzitter vanaf maart 1969. 1969-1971. 3 dozen
1969.
1970, januari - augustus.
1970, september, - 1971.
Correspondentie van A. van der Louw, voorzitter vanaf maart 1971. 1970-1974. 2 dozen en 2 mappen
1970 - 1972, juli.
1972, augustus, - 1974, maart.
1974, april - november. (map)
Overige correspondentie. 1971-1974. (map)
Correspondentie van Ien van den Heuvel, waarnemend voorzitter, vanaf april 1975 voorzitter. 1974-1979. 6 mappen en 3 dozen
1974 - 1975, april.
1975, mei - december. (doos)
1976. (doos)
1977, januari - augustus. (doos)
1977, september, - 1979.
Overige correspondentie. 1975-1979.
Correspondentie van Max van den Berg, voorzitter vanaf april 1979. 1979-1986. 12 dozen en 7 mappen

NB. Bevat correspondentie voorzover die niet in andere rubrieken werd ondergebracht en ingekomen stukken en een gedeelte van de kopieën van uitgaande stukken betreffende afdelingen en leden.

Correspondentie.
1979 - 1980, maart.
1980, april, - 1981, maart.
1981, april, - 1983, februari.
1983, maart, - 1985, april.
1985, mei, - 1986. (mappen)
Overige correspondentie, voornamelijk betreffende lidmaatschapsopzeggingen.
1979 - 1980, juni. (mappen)
1980, juni, - 1981, januari.
1981, april - maart.
1981, maart - juli.
1981, juli - november.
1981, december, - 1982, april.
1982, mei - december.
1983 - 1984, februari.
1984, maart, - 1985, augustus.
1985, september, - 1986. (mappen)
Correspondentie van Stan Poppe, waarnemend voorzitter vanaf september 1986. Met teksten van toespraken van Stan Poppe. 1986-1987. 2 mappen
Correspondentie van Marjanne Sint, partijvoorzitter vanaf april 1987. 1987-1991. 10 dozen en 3 mappen
1987, januari - april. (map)
1987, mei - december.
1988, januari - oktober.
1988, november, - 1989, april.
1989, mei - november.
1989, december, - 1990, april.
1990, mei - september.
1990, oktober, - 1991, januari.
1991, februari - april.
1991, mei - augustus.
1991, september. (mappen)
Overige correspondentie. 1987-1991.
Correspondentie van Frits Castricum, waarnemend voorzitter vanaf september 1991. 1991-1992. 2 mappen
Correspondentie van Felix Rottenberg, partijvoorzitter, en Ruud Vreeman, vice-voorzitter. 1992-1992. 3 dozen
1992, maart - juni.
1992, juli - oktober.
1992, oktober - december.
Registers van ingekomen en uitgaande stukken van de partijvoorzitter. 1979-1992. 2 mappen
Uitgaande post.
Ingekomen post.
Correspondentie van algemeen secretaris C. Woudenberg, later E.F. Albrecht, later J.J.A. Berger, vanaf maart 1961 voortgezet door de algemeen secretaris-penningmeester. 1946-1961. 9 dozen en 4 mappen
1946-1947. (mappen)
1948-1949.
1950.
1950-1951.
1951-1952.
1952-1953.
1953-1954.
1954-1955.
1955-1959.
1959-1960.
1960-1961. (mappen)
Correspondentie van algemeen secretaris-penningmeester, vanaf 1973 algemeen secretaris, W. Mensink (1955-1958), E. Meester (1958-1967), E.R. Wieldraaijer (1967-1969), C.G. Baan (1969), A.P. Schilthuis (1969-1971), H.G. Ouwerkerk (1971-1973), G.J. Heyne den Bak (1973-1979), W. van Velzen (1979-1989) en A. Beck (vanaf 1989). 1955-1992. 19 dozen en 3 mappen
1955-1956. (mappen)
1956-1959.
1960-1961.
1962-1964.
1965-1967.
1967-1970.
1970-1973.
1973-1979.
1979-1980.
1981.
1982.
1982-1983.
1984-1985.
1985-1986.
1986-1987.
1987-1988.
1988-1989.
1989.
1990-1991.
1991-1992. (doos en map)
Register van nota's van de algemeen secretaris. 1988-1992. 1 deel
Ingekomen en afschriften van uitgaande telegrammen. 1947-1988. 2 dozen en 2 mappen
1947-1949. (mappen)
1950-1957.
1957-1982, 1987-1988.
Overige ingekomen en kopieën van uitgaande stukken. 1946-1992. 25 dozen en 1 map

NB. Bevat correspondentie voorzover die niet onder een andere rubriek viel en afgehandeld werd door de algemeen secretaris, internationaal secretaris, chef de bureau of een andere functionaris. Vanaf 1955/1956 alfabetisch geordend op naam van de afzender.

1946-1947.
1948.
1949.
1949-1950.
1951-1952.
1952-1953.
1953.
1954.
1955/1956-1956/1957.
1956/1957-1957/1958.
1957/1958-1959/1960.
1959/1960-1960/1961.
1960/1961-1961/1962.
1962/1963.
1963/1964.
1964/1965.
1965/1966.
1966-1967.
1967-1968.
1968-1969.
1969-1970.
1970-1971.
1971-1973.
1973-1975.
1975-1991.
1991-1992. (map)
'Brievenboek', register van uitgaande stukken. 1958-1992. 2 dozen en 1 map
1958-1969.
1969-1985.
1985-1992. (map)
Register van uitgaande stukken namens partijbestuur of dagelijks bestuur. 1968-1970, 1976-1980. 1 map
Register van ingekomen stukken. 1979-1992. 1 doos
Register van circulaires. 1958-1981. 1 doos en 1 map
1958-1962. (map)
1962-1981.
Circulaires van de PvdA. 1947-1981. 37 dozen

NB. De circulaires zijn per boekjaar chronologisch genummerd, onafhankelijk van de andere lettercodes. De periode 1947-1950 is incompleet; voor circulaires van het partijbestuur uit deze periode zie inv.nrs. 31-33. De periode 1972-1978 ontbreekt.

1947-1949.
1950.
1951-1952.
1952-1953.
1953-1954.
1954.
1954-1955.
1955.
1956.
1956-1957.
1957.
1957-1958.
1958.
1959.
1959-1960.
1960.
1960-1961.
1961.
1962.
1962-1963.
1963.
1964.
1965.
1966.
1966-1967.
1967.
1967-1968.
1968.
1969.
1970-1971.
1971-1972.
1978-1981.
Stukken van de Commissie voor de organisatorische opbouw van de partij en correspondentie met de notaris en met de drukker betreffende statuten en huishoudelijke en andere reglementen van de PvdA. 1946-1948 en z.j. 1 doos
Correspondentie, verslagen, voorstellen en andere stukken betreffende vergaderingen van de bijzondere huishoudelijke partijraad over statuten en reglementen van de PvdA. 1962-1965. 1 doos
Correspondentie van het partijbestuur, de voorzitter en de algemene secretaris betreffende speciale onderwerpen. 1947-1963. 2 mappen
1947-1950.
1951-1963.
Correspondentie van partijbestuurders en functionarissen. 1946-1965. 10 mappen, 8 omslagen en 1 doos
Jo de Bruijn. 1947-1950.
Wim van Deelen. 1947-1958.
Kees Egas. 1950-1954. (omslag)
Marinus van der Goes Naters. 1947-1955.
Richard Jokel. 1947-1948. (omslag)
L.N. Palar. 1947. (omslag)
Johan Scheps. 1947-1965.
W. Schra. 1950. (omslag)
Meyer Sluyser. 1953-1958.
Jan Spronkers. 1947-1951. (omslag)
Wim Thomassen. 1946-1951. (doos)
P.L. Toren. 1947-1948. (omslag)
H. Vos. 1954-1955. (omslag)
Joan Willems. 1947-1955. (omslag)
'Rapporten' en 'Verrichtingen', verslagen van de werkzaamheden van partijbestuurders en functionarissen. 1947-1964. 11 mappen en 11 omslagen
Algemeen. 1947. (omslag)
P.Th. Biersma. 1959-1964.
J. Boetje. 1950-1962.
Jan Brouwer. 1947-1957.
Wim J. van Deelen. 1947-1959.
D.J. van Eck. 1948-1949. (omslag)
Kees Egas. 1950-1957.
H. Evers. 1948-1964.
C. Hagen. 1947. (omslag)
F.J.A. van Maanen. 1961-1964. (omslag)
Eibert Meester. 1954-1958. (omslag)
K. Muije. 1960-1964. (omslag)
Jan Spronkers. 1946-1952.
P.L. Toren. 1947-1948. (omslag)
Evert Vermeer. 1947-1948. (omslag)
M.C. de Vogel. 1961-1964. (omslag)
Cor de Vries. 1957-1964. (omslag)
Joan Willems. 1947. (omslag)
Notulen van en correspondentie betreffende bureauvergaderingen. 1946-1950. 1 map
Verslagen van partij-instellingen, verklaringen, persberichten en andere stukken betreffende de voorbereiding van het tweejaarlijks verslag van het partijbestuur. 1967-1968. 2 mappen
Stukken afkomstig van Jan van Muilekom, beleidsmedewerker partijbestuur. 1985-1986. 2 mappen
Kernenergie en de informatieavond 'Kernenergie is niet nodig'.
Kwartaire sector.
Stukken betreffende de taakverdeling en het functioneren van het partijbestuur. 1987-1989. 1 map
Stukken betreffende het directeurenoverleg van PvdA, WBS, EVS en SVP. 1990-1991. 1 omslag
Agenda's van vergaderingen van het managementteam. 1992. 1 omslag
Correspondentie betreffende interne aangelegenheden van het secretariaat, financiën en personeelszaken. 1946-1992. 4 dozen

NB. Voor stukken vanaf 1954/1955 betreffende financiën zie inv.nrs. 625-628 en personeelszaken inv.nrs. 671-673.

1946-1952.
1952-1960.
1960-1970.
1971-1992.
Stukken betreffende de taakomschrijving voor het secretariaat. 1946 en z.j. 1 map
Goedkeuringen, reglementen en administratieve overeenkomsten. 1946-1965. 1 map
Correspondentie betreffende distributieaanvragen, zoals brandstof, kantoorartikelen, auto's en fietsen. 1947-1948. 1 omslag
Minuten van afgegeven getuigschriften en verklaringen aan diversen betreffende personeelszaken, kantoorapparatuur, statutenwijziging en verzekeringen. 1946-1954. 1 omslag
Stukken betreffende de huisstijl van briefpapier en publicaties van de PvdA en PvdA-neveninstellingen. Met circulaires, folders en verkiezingsmateriaal. 1951-1976. 1 doos

NB. Bevat ook liederenbundels voor vrouwengroepen en de bladmuziek van de Willem Dreesmars door Willem Ciere.

Bureauagenda's van het secretariaat. 1958-1992. 3 dozen
1958-1959, 1963-1966, 1976-1980.
1980, 1986-1989.
1990-1992.
'Stencilboekjes', register van gemaakte stencils. 1958-1963. 1 map
Werkagenda's van het secretariaat. 1962-1965. 1 map
Stukken betreffende reorganisatie, functiewaardering, arbeidstijdverkorting en automatisering van werkzaamheden op het partijbureau, in de gewesten en bij PvdA-neveninstellingen, onder andere in 1971 van de Commissie automatisering administratie (Com 29), ook Commissie centrale leden administratie (CLA), en in de periode 1985-1991 van de Stuurgroep automatisering. 1968-1992. 3 dozen en 1 map
1968-1970. (map)
1971-1984.
1985-1988.
1989-1992.
Notulen van vergaderingen van de Staf service-apparaat (SAS), vanaf 1985 Afdelingen-overleg, inzake de organisatie en uitvoering van het beheer op de diverse onderdelen van het partijbureau van de PvdA en neveninstellingen. 1972-1985. 1 map
Besluitenlijsten van vergaderingen van de Korte termijn staf (KTS), ingesteld ter organisatorisch beleidsvoorbereiding, overleg en coördinatie tussen de diverse onderdelen van het partijbureau van PvdA en neveninstellingen, in 1978 opgevolgd door onder andere het COG. 1974-1978. 1 map
Notulen van vergaderingen van het Coördinerend overleg geledingen (COG) inzake onderlinge afstemming van de uitvoering van plannen en activiteiten van intern en extern beleid van diverse onderdelen van het partijbureau van PvdA en neveninstellingen. 1979-1984. 2 mappen
Adreslijsten van leden van partijbestuur, gewesten, Eerste Kamer en Tweede Kamer. 1982-1991. 1 map
Bureauagenda's van de receptie. 1985-1992. 2 dozen
1985-1988.
1989-1992.
Stukken betreffende de adviesstructuur van commissies en werkgroepen rond partijbureau en Tweede Kamer-fractie, vanaf 1991 stukken van de Werkgroep effecten van gezamenlijke lokatie, later Werkgroep synergie en lokatie, betreffende een mogelijke verhuizing van partijbureau en neveninstellingen van Amsterdam naar een nieuwe huisvesting in Den Haag. 1987-1992. 1 doos
Bureauagenda's van algemeen secretaris Alard Beck. 1989-1991. 1 doos
Notulen van vergaderingen en andere stukken van het stafoverleg partijbureau, informatief overleg van bestuurders en beleidsmedewerkers op het partijbureau inzake onderlinge afstemming van beleidszaken betreffende partijbureau, partijbestuur en dagelijks bestuur en de beeldvorming van de PvdA. 1990-1992. 2 mappen
1990.
1991-1992.
Verzekeringspolissen, voornamelijk betreffende bestuurders. 1945-1957. 2 mappen
1945-1953.
1954-1957.
Correspondentie betreffende de financiële boekhouding van de PvdA. 1946-1992. 3 dozen en 2 mappen

NB. Zie ook inv nrs. 593-594. Inv.nr. 624 bevat ook stukken betreffende de financiering van de Tweede Kamer-verkiezingsactie in 1948.

1946-1949.
1950-1957.
1957-1966.
1966-1974. (map)
1975-1992. (map)
Stukken betreffende de SDAP in liquidatie. 1946-1961. 1 map
Correspondentie met de Twentsche Bank NV Amsterdam betreffende overschrijvingen en beheer van safe-loket, rekeningen-courant en andere financiële middelen. 1946-1951, 1954. 1 omslag
Correspondentie betreffende het Kieft-fonds. 1946. 1 omslag
Financiële stukken betreffende buitenlandse contacten en activiteiten. 1947-1951. 2 mappen
Lijsten van frankeer- en stencilkosten. 1949-1954. 1 map
Financiële overzichten. 1947-1961. 2 dozen
1947-1954.
1954-1961.
Balansen. Met bijlagen. 1949-1957. 3 dozen
1949-1952.
1952-1955.
1955-1957.
Begrotingen. 1950-1958. 1 doos
Begrotingen, balansen, overzichten en andere financiële stukken. 1950-1961. 1 doos
Overeenkomsten van geldlening en andere financiële transacties. 1951-1960. 1 map
Stukken betreffende subsidies voor afdelingen, voornamelijk in verband met gemeenteraadsverkiezingen. 1952-1955. 1 map
Jaarrekeningen van en overzichten van vorderingen op afdelingen. 1954-1957. 1 map
Saldolijsten van het colportageorgaan Arbeid. 1954-1955. 1 map
Rapporten van bezoeken van de afdelingscontroleur aan afdelingen. Met correspondentie. 1956-1966. 2 mappen
1956-1959.
1962-1966.
Stukken betreffende de Vrijzinnig Democratische Bond in liquidatie. 1956. 1 omslag
Stukken betreffende het vaststellen van een nieuwe contributieregeling. 1957-1959. 1 map
Stukken betreffende bijeenkomsten met de penningmeesters van de federaties. 1958-1962. 2 mappen
Stukken betreffende bijeenkomsten met de penningmeesters van de afdelingen. 1960-1962. 1 map
Stukken betreffende de voorbereiding van het jaarverslag over de periode 1960-1962. 1960-1962. 1 map
Correspondentie betreffende door het Evert Vermeer-fonds toegekende studiebeurzen. 1962, 1964, 1966. 1 omslag
Stukken betreffende donaties aan het Fonds Internationale Solidariteit. 1964-1965. 1 omslag
Correspondentie van de penningmeester. 1966-1987. 2 mappen
Stukken betreffende landelijke fondsvorming voor de PvdA door middel van contributie van leden aan het Fonds voor bijzondere aktiviteiten (FBA) en aan de Sectie Gemeente, Gewest en Provincie (SGGP), vanaf 1987 Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) van de Wiardi Beckman Stichting (WBS). 1968-1992. 2 mappen

NB. Voor stukken betreffende de SGGP zie ook onder de rubriek Wiardi Beckman Stichting (WBS).

1968-1979.
1980-1992.
Jaarrekeningen. 1973-1985. 2 mappen
1973-1978.
1978-1984.
Stukken betreffende het opstellen van begrotingen. 1981-1990. 2 mappen
1981-1986.
1987-1990.
Stukken betreffende organisatiekosten en kostenbewaking. 1984-1988. 1 map
Kopieën van financiële afrekeningen van de Stichting Dr. J.M. den Uyl-lezing ten laste van de PvdA. 1990. 1 omslag
Stukken van de N.V. Maatschappij tot exploitatie en administratie van verenigingsgebouwen betreffende de exploitatie en het onderhoud van de kantoorpanden. 1946-1980. 2 mappen
1946-1952.
1953-1959, 1967-1980.
Codeboekjes, coderingslijsten van het archief van de PvdA. 1946-1959, 1966/1967 en 1979/1980. 2 mappen

NB. Er is geen coderingslijst van het jaar 1950. Zie inv.nrs. 501-502 voor coderingslijsten uit de periode 1958-1978/1979.

1946-1949.
1951-1959, 1966/1967 en 1979/1980.
Lijst van in het PvdA-archief aanwezige en ontbrekende archief-exemplaren van publicaties door de PvdA. [c. 1948]. 1 stuk
Inventaris van het archief van de Partij van de Arbeid (PvdA), 1946-1966 (-1967). 2001. 1 deel
Correspondentie betreffende individuele arbeidsovereenkomsten en -beëindiging, getuigschriften en andere stukken betreffende persoonsdossiers van medewerkers van PvdA, neveninstellingen en Tweede Kamer-fractie. 2 mappen en 1 doos

NB. Zie ook inv nrs. 593-594.

1946-1958.
1959-1965.
1966-1985. (doos)
Notulen van vergaderingen met de partijleiding, correspondentie, circulaires, notities en andere stukken betreffende de werkzaamheden van de personeelscommissie van de PvdA, vanaf 1958 personeelsvertegenwoordiging (PV), vanaf 1978 personeelsraad. 1949-1992. 5 dozen
1949-1955.
1956-1958.
1958-1960.
1961-1964.
1965-1992.
Circulaires aan het personeel. 1949-1965. 1 doos en 1 map
Stukken betreffende onderhandelingen met de Algemene Bond Mercurius, vanaf 1979 Dienstenbond FNV, over de cao voor het personeel in dienst van de PvdA. 1958-1988, 1991. 2 mappen en 1 doos
1958-1971.
1972-1988, 1991. (doos)
Stukken betreffende pensioenregelingen voor het personeel. 1958-1986. 1 doos en 1 map
1958-1982.
1983-1986. (map)
Correspondentie en circulaires betreffende aangelegenheden inzake leden van de vakbond werkzaam bij de PvdA, later notulen van vergaderingen, jaarverslagen en andere stukken van de bedrijfsledengroep (BLG). 1958-1992. 2 dozen
1958-1961, 1964-1978.
1979-1992.
Notulen van besprekingen tussen de partijleiding en de personeelsvertegenwoordiging. 1961-1991. 2 mappen

NB. Voor notulen uit de periode voor 1961 zie inv.nrs. 674-676.

1961-1979.
1980-1991.
Jaarverslagen van de PV, later personeelsraad, sociaal jaarverslagen van de PvdA en neveninstellingen en jaarverslagen en circulaires van het Sociaal Fonds, vanaf 1984 Stichting Sociaal Fonds van de Partij van de Arbeid en haar neveninstellingen. 1962-1991. 1 map
Stukken betreffende de deelname aan de onderlinge ziektekostenverzekering en vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting Gemeenschappelijke Personeelszaken (SGP), in 1973 overgeheveld naar de coöperatieve Vereniging Gezondheidszorg Centrum Nederland u.a. (VGCN). 1963-1975. 2 mappen
1963-1970.
1971-1975.
Notulen van vergaderingen van de PV, later personeelsraad, en van personeelsvergaderingen. Met notulen van vergaderingen van de personeelsraad met de bedrijfsledengroep. 1966-1992. 4 mappen
1966-1979.
1980-1982.
1983-1987.
1988-1992.
Stukken van de personeelsraad en de adviescommissie Werkgroep financiën betreffende de bespreking door het personeel van de opstelling van de partijbegroting en de besteding van overschotten. 1967-1992. 3 mappen
1967-1975.
1978-1982.
1982-1992.
' Deze Week', mededelingenblad voor medewerkers op het partijbureau van de PvdA en neveninstellingen. 1980-1991. 1 map
' de Plaats', intern informatieorgaan van de PvdA. 1992. 1 omslag

NB. Nrs. 1-4 aanwezig.

Antwoordbrieven op een verzoek per circulaire om gegevensverstrekking van in de oorlogsjaren overleden partijgenoten. 1946. 1 map
Stukken betreffende een statistisch onderzoek naar leeftijd en beroep van de leden van de PvdA in een aantal afdelingen. 1947. 2 mappen
Ingekomen antwoordkaarten van afdelingen betreffende wijzigingen van de ledentallen in januari. 1955. 1 map
Register van ledentallen. 1956-1959. 1 pak
Correspondentie met verspreide leden, ook algemene leden genoemd, leden die wonen in plaatsen zonder PvdA-afdeling, voornamelijk betreffende lidmaatschapszaken zoals inschrijving, contributie, adreswijziging en informatievoorziening. 1946-1992. 5 dozen en 3 mappen

NB. Bevat ook antwoordbrieven een verzoek per circulaire aan afdelingen om gegevensverstrekking van leden in militaire dienst.

1946-1947. (map)
1947-1949.
1949-1954.
1954-1961.
1961-1966.
1966-1976.
1976-1992. (mappen)
Correspondentie met militairen die in Nederland in dienst zijn. Met adreslijsten. 1946-1965. 2 dozen
1947-1950.
1950-1965.
Concept voor een circulaire van E. Vermeer aan militairen in Indonesië. Met circulaires en een lijst van aan partijgenoten-militairen in Indonesië verzonden stukken. 1947. 1 map
Correspondentie met verspreide leden in Indonesië. 1950-1954. 1 map
Correspondentie betreffende lidmaatschapsopzeggingen naar aanleiding van gebeurtenissen in de Amsterdamse gemeenteraad. 1976. 2 mappen
Stukken betreffende ledenwerfacties. 1947, 1950-1964. 4 mappen en 3 omslagen
'Bouwsteen '60'. 1958-1960. (omslag)
Gezinsactie. 1959. (omslag)
'Huisbezoekactie' ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de PvdA. 1950-1951. (omslag)
'Op de man af'. 1963-1964.
Actie voor nieuwe abonnementen op Paraat. 1960-1961.
'Plan '63'. 1959-1962.
Winterwerk. 1947, 1952-1954.
Stukken betreffende ledenwerfacties, chronologisch geordend. 1954-1992. 2 dozen en 2 mappen

NB. Voor stukken betreffende de ledenwinactie 1950-1951, waaronder mededelingenorgaan 'Wordt partijgenoot', zie het deel met ingeplakt verkiezingsmateriaal 1947-1948.

1954-1965, 1968-1971. (mappen)
1975-1976, 1978, 1982-1988.
1989-1992.
Correspondentie betreffende royementen. 1946-1984. 1 doos en 1 map
Correspondentie betreffende diverse kwesties en kritische vragen. 1946-1947. 1 omslag
Stukken betreffende het initiatief van sommige oud-leden van de SDAP tot oprichting van de "Oude SDAP". 1946-1947. 1 omslag
Stukken betreffende de kwestie rond het zogenaamde contact tussen Koos Vorrink en Arnold Meyer. 1946. 1 omslag
Stukken betreffende de kwestie A. van Bolhuis inzake de kandidaatstelling voor de raadsverkiezingen in Emmen. 1950-1953. 3 mappen
Stukken betreffende voornamelijk de infiltratie van leden van de Revolutionair-Communistische Partij (RCP) in de PvdA. 1952-1954. 1 map
Stukken betreffende de behandeling van beroepen tegen beslissingen tot niet-toelating als PvdA-lid of tot royement van lidmaatschap door afdelingen of gewesten. 1972-1991. 3 dozen en 1 map

NB. Voor stukken van de beroepscommissie uit de periode 1978-1985 zie ook onder de rubriek Commissies.

Bolsward. 1991. (map)
Breda. 1981-1989; Brunssum. 1972-1975.
Groningen. 1978-1980; Grouw. 1974-1975; Hilversum. 1978-1982; Hoorn. 1974-1976.
Hoorn. 1976; Kampen. 1981-1983; Landgraaf. 1981-1985; De Wijk / Koekange. 1980-1981.
Stukken betreffende de behandeling van overige kwesties inzake het functioneren van personen in afdelingen en partij en de naleving van partijprocedures en partijbelang. 1974-1992. 2 dozen
Vlagtwedde. 1974-1991.
Gé Miog. 1976; Den Helder. 1980-1982; Helmond. 1980-1982; Putten. 1981-1982; Terneuzen. 1983, 1987; Ben Visser. 1984; Harry van den Bergh. 1987; Rein Hummel. 1987; Rotterdam. 1989-1990; Jan Rietveld. 1989-1990; Winschoten. 1990; Berghem. 1990; Geldrop. 1990; Bolsward. 1990-1991; Haarlem. 1990-1991; Amsterdam De Pijp. 1991; Eindhoven. 1991; Rucphen. 1991; Pier van Dijk. 1991; West Maas en Waal. 1991-1992.
Correspondentie en andere stukken betreffende verjaardagen, jubilea, overlijdensberichten en herdenkingen. 1947-1992. 1 doos en 1 map
1947-1966.
1966-1992. (map)
Rouwbrieven en condoleancebrieven bij het overlijden van partijgenoten. Met stukken betreffende begrafenisplechtigheden. 1947-1966. 3 dozen

NB. Voor overlijdensberichten van partijgenoten vanaf 1966 zie inv.nr. 748.

1947-1955.
1955-1960.
1960-1966.
Stukken betreffende de inzamelingsactie voor een herdenkingsmonument voor Troelstra. 1946-1953. 1 map
Stukken betreffende het samenstellen van een herdenkingsboekje voor Koos Vorrink. 1954-1956. 1 omslag

NB. Zie ook bij correspondentie onder de rubriek Koos Vorrink Instituut.

Correspondentie betreffende het samenstellen van een herdenkingsalbum van foto's van Evert Vermeer. 1960. 1 omslag
Stukken betreffende voorbereiding van culturele manifestaties tijdens het jubileumcongres op 10-11 februari 1956. Met de teksten van de redes van W. Banning en S. Mansholt. 1955-1956. 2 mappen
Correspondentie betreffende Het Guldenboek, gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de PvdA. Met manuscript van een artikel van F. Wibaut over volksgezondheid. 1955-1956. 1 map.
'Gulden Handtekeningenboek van de leden die in 1946 toetreden tot de partij van het democratisch socialisme' met handtekeningen verzameld ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de PvdA. 1956. 3 dozen
Amsterdam; Den Haag; Drenthe; Friesland; Gelderland.
Groningen; Limburg; Noord-Brabant; Noord-Holland.
Overijssel; Rotterdam; Utrecht; Zeeland; Zuid-Holland.
Stukken betreffende de viering van de 70e verjaardag van Dr. W. Drees. 1956. 1 omslag

NB. Zie ook inv.nr. 747.

Receptieboek ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de PvdA. 1966. 1 deel
Stukken betreffende de voorbereiding van de feestelijke bijeenkomst ter viering van het 40-jarig bestaan van de PvdA. 1986. 1 map
Bestelbriefjes van afdelingen met namenlijsten voor de verzending van exemplaren van het jubileumboek Een partij in de tijd: veertig jaar Partij van de Arbeid 1946-1986 aan partijleden die lid zijn vanaf de oprichting. 1986-1987. 1 map
Stukken betreffende de 65e verjaardag van den Uyl en de organisatie van de herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van het overlijden van Joop den Uyl. 1984-1988. Met enkele ingekomen stukken van anderen. 1988. 1 map

NB. Voor andere stukken betreffende de organisatie van de bijeenkomst zie ook bij Den Uyl onder de rubriek Internationaal Secretariaat.

Stukken betreffende de herdenking van Joop den Uyl. 1987-1988. 1 omslag
Condoleanceregisters ter gelegenheid van het overlijden van Joop den Uyl. 1987. 4 dozen en 3 mappen
Friesland.
Lemsterland. (map)
Roermond. (map)
Tilburg. (map)
Correspondentie met afdelingen. Met circulaires, jaarverslagen, periodieken en andere stukken afkomstig van afdelingen. 1946-1992. 239 dozen en 3 mappen
Aalsmeer; Aalsmeerderdijk; Aalst (Gld.); Aalst (N.Br.); Aalst (Gld. en N.Br.).
Aalten; Aardenburg; Aartswoud-Hoogwoud; Abbekerk; Abbenbroek; Abbenes; Abcoude; Achlum.
Adorp; Aduard; Aengwirden; Akersloot; Akkerwoude/Murmerwoude.
Akkrum; Alblasserdam; Albrandswaard; Alkemade.
Alkmaar.
Almelo.
Almkerk; Almere, Alphen aan de Rijn.
Alphen aan de Rijn; Alteveer; Ambt Delden; Amby; Ameide; Ameland; Amerongen.
Amersfoort.
Amersfoort; Ammerstol; Ammerzoden.
Amstelveen.
Amsterdam Federatie.
Amsterdam Admiralenbuurt/de Baarsjes; Amsterdam Binnenstad; Amsterdam Bijlmermeer/Driemond/ Gaasperdam/Zuidoost.
Amsterdam Bijlmermeer/Driemond/Gaasperdam/Zuidoost; Amsterdam Bos en Lommer.
Amsterdam Buitenveldert; Amsterdam Indische buurt/Oostelijk havengebied.
Amsterdam Kostverloren/Oud West.
Amsterdam Nieuwendam/Buiksloot.
Amsterdam Noord/Midden; Amsterdam Noord-West/Westerpark.
Amsterdam Noord-West/Westerpark; Amsterdam Osdorp.
Amsterdam Osdorp; Amsterdam Slotermeer/Geuzenveld en Nieuw-West; Amsterdam Slotervaart/Overtoomseveld.
Amsterdam Transvaal/Oosterpark/Oud Oost; Amsterdam Tuindorp/Oostzaan.
Amsterdam Watergraafsmeer; Amsterdam West, later Amsterdam Kostverloren; Amsterdam Zuid.
Amsterdam Zuid II/De Pijp.
Amsterdam Zuid II/De PijpAmsterdam Rivierenbuurt; Amsterdam Zuid West; Amsterdam Zeeburg.
Andel; Andijk; Angerlo; Anna Pauwlona; Annen; Annerveenschekanaal/Anloo.
Ter Apel; Apeldoorn.
Apeldoorn/Beekbergen.
Apeldoorn/Beekbergen; Appelscha; Appeltern; Appingedam.
Appingedam; Arkel; Arnemuiden.
Arnhem.
Arnhem; Arum; Asperen; Assen.
Assen; Assendelft.
Augustinusga; Austerlitz; Avenhorn; Avereest/Balkburg/Dedemsvaart; Avezaath; Axel; Baard/Baarderadeel; Baarland.
Baarn; Badhoevedorp; Baflo; Bakel; Bakkeveen; Balk.
Balkbrug; Bant; Barendrecht; Barneveld; Barradeel; Barsingerhorn.
Bathmen; Bedum; Beek; Beek en Donk; Beekbergen.
Beemster; Beerta/Drieborg; Beesd; Beesel/Reuver; Beetgum; Beets; Beetsterzwaag.
Beilen; Bellingwedde (Bellingwolde); Bemmel; Bennebroek.
Bennekom; Benschop; Benthuizen; Bergambacht; Bergen (Limburg).
Bergen (N.H.); Bergen op Zoom.
Bergen op Zoom; Bergeijk; Bergentheim; Bergh; Bergschenhoek; Berghem (Bergum)/Oostermeer.
Berkel/Enschot; Berkel/Rodenrijs; Berkenwoude; Berkhout; Berlicum (N.Br.); Berlikum (Fr.)/Wier; Bernisse.
Best; Beuningen/Ewijk; Beusichem/Zoelmond; Noord-Beveland.
Beverwijk; Oud en Nieuw Beijerland;Bierum/Delfzij; Biervliet; Biezelinge.
Het Bildt; De Bilt/Bilthoven.
De Bilt/Bilthoven; Binnenmaas; Birdaard.
Bladel; Blakenham; Blaricum; Bleiswijk; Blijham.
Bloemendaal; Blokker/Zwaag; Blokzijl; Bodegraven; Boekelo.
Boelenslaan; Ten Boer; Boerakker; Bolnes; Bolsward.
Den Bommel; Bontebok; Boornbergum; Borculo; Borger; Borger Compagnie.
Born; Borne; Bors(s)ele.
Bors(s)ele; Boskoop; Bovenkarspel; Boxmeer.
Boxtel; Boyl; Brakel/Aalst; Brantgum; Breda.
Breda.
Breda; Brederwiede; Breskens; Breukelen; Brielle.
Brielle; Broek in Waterland; Broek op Langendijk; Brouwershaven; Bruinisse.
Brummen; Brunssum.
Brunssum; Budel; Buinen; Buitenpost.
Bunnik/Odijk; Bunschoten/Spakenburg; Buren; Den Burg; Burgerveen; Burgh-Haamstede.
Bussum.
Bussum; Buurmalsen; Cadzand; Callantsoog.
Capelle aan den IJssel.
Castricum; De Cocksdorp; Coevorden.
Colmschate; Colijnsplaat; Creil; Cromstrijen; Culemborg; Cuyk.
Daarlerveen; Dalen; Dalerpeel; Dalfsen; Damwoude/Dokkumerwoude; Dantumadeel; Deil; Deinum.
Delden; Delfstrahuizen/Echtererbrug; Delft.
Delft.
Delfzijl; Denekamp; Deurne; Deventer.
Deventer.
Didam; Diemen.
Diepenheim; Diepenveen; Dieren; Diever; Dinteloord.
Dinxperlo; Dirkshorn; Dirksland/Melissant; Dodewaard; Doesburg.
Doetinchem.
Dokkum; Den Dolder/Huis ter Heide; Domburg; Dongemond (Geertruidenberg/Raamsdonk); Dongen; Dongjum.
Doniawerstal; Donkerbroek; Doorn; Doornspijk; Dordrecht/Dubbeldam.
Dordrecht/Dubbeldam.
Dordrecht/Dubbeldam; Drachten.
Drachten; Drachtster Compagnie; Drechterland; Dreischor.
Dreumel; Driebergen/Rijsenburg; Drieborg/Beerta; Driebruggen; Driel; Drimmelen.
Drogteropslagen; Dronrijp; Dronten; Drouwen; Drouwenermond; Drouwenerveen; Drunen; Druten.
Dubbeldam; Duiveland; Duiven/Westervoort; Duivendrecht; Dussen; Dwingeloo, Echt.
Echteld; Edam; Ede.
Ede; Ede-Lunteren; Eelde/Paterswolde; Eemnes.
Eenrum; Eerbeek; Eernewoude; Eestrum; Eethen; Eext; Egmond aan de Hoef/Binnen.
Egmond aan Zee, later Egmond; Eibergen; Eindhoven.
Eindhoven.
Eindhoven; Elburg.
Elim; Ellemeet; Elsloo (Fr.); Elst (Gld.); Elst/Rhenen (Utr.); Emmeloord.
Emmen
Emmen; Emmen Federatie; Emmer-Compascuum; Emst; Engelum; Enkhuizen.
Enkhuizen; Ens; Enschede.
Enschede.
Epe; Erica.
Ermelo; Espel; Est/Opijnen; Etten-Leur.
Etten-Leur; Everdingen; Evensberg; 2e Exloërmond; Exloo/Odoorn.
Eijgelshoven; Eijsden; Ezinge; Ferwerderadeel; Finsterwolde; Foxhol; Franeker.
Franeker; Fijnaart en Heijningen; Gaanderen; Gaasterland; Gameren; Garsthuizen; Garijp; Gasselte.
Gasselternijveen; Geertruidenberg; Geervliet/Simonshaven; Geldermalsen.
Geldrop; Geleen; Gemert; Gendringen.
Gendt; Genemuiden; Gennep; Gerkesklooster/Augustinusga; Giessen-Nieuwkerk; Giessenburg/Giessenland; Giessendam.
Gieten; Gieterveen; Giethoorn; Gilze en Rijen; Glanerbrug.
Goedereede; Goes/Kloetinge; Goirle.
Goor; Gorinchem.
Gorinchem; Gorinchem.
Gorredijk/Kortezwaag; Gorssel/Eefde; Gouda.
Gouda; Gouderak.
Goudswaard; Goutum; Graafstroom; Graft/de Rijp; Gramsbergen; Grave.
's Graveland/Kortenhoef; 's Gravendeel; 's Gravenhage (Federatie).
's Gravenhage (Federatie); 's Gravenhage (I en II).
's Gravenhage (III t/m V).
's Gravenhage (VI t/m X).
's Gravenhage (XI t/m XV).
's Gravenhage (XVI t/m XIX), 's Gravenmoer; 's Gravenpolder.
's Gravenzande; Groede; Groenlo; Groesbeek; Grollo-Schoonlo; Groningen.
Groningen.
Groningen.
Groningen; Groot Ammers/Langerak/Nieuwpoort.
Grootebroek; Grootegast/ Oldekerk; Grootschermer; Grote Veenpolder; Grou(w); Grubbenvorst/Broekhuizen; Grijpskerk; Gulpen.
Haaften; Haaksbergen; Haaren; Haarlem (Federatie, 1946-1966).
Haarlem (Federatie, 1946-1966); Haarlem (I t/m VII, 1946-1966); Haarlem (1968-1981).
Haarlem (1982-1992); Haarlemmerliede; Haarlemmermeer; Haastrecht; Hagestein.
Halfweg/Zwanenburg; Halsteren; Den Ham; Hallum-Marrum; Hansweert; Hardegarijp; Hardenberg; Harderwijk; Hardinxveld/Giessendam; Haren.
Harenkarspel; Harfsen; Harkema; Harkstede; Harlingen; Harmelen; Haskerland; Hasselt.
Hattem; Haule; Haulerwijk; Hauwert; Havelte; Hazerswoude/Kouderkerk/Rijndijk; Hedel.
Heeg; Heel; Heemskerk; Heemstede; Heenvliet; Heer; 's Heer Arendkerke.
Heerde/Wapenveld; 's Heerenberg; Heerenveen; Heerewaarden; Heerhugowaard.
Heerjansdam; Heerlen; Heerlerheide; Heesch; Heeswijk/Dinther.
Heeze/Leende; Hefhuizen; Hei en Boeicop; Heiligerlee; Heiloo; Heinenoord.
Heiningen; Heino. Hekelingen; Helden; Den Helder.
Den Helder; Hellendoorn/Nijverdal; Hellevoetsluis.
Helmond; Hemrik-Wijnjeterp; Hendrik-Ido-Ambacht; Hengelo (Gld.).
Hengelo (Ov.); Hensbroek/Obdam; Herbayum; 's Hertogenbosch.
Herwen/ Aerdt.; Herwijnen; Heteren; Heukelum; Heumen; Heusden; Heijningen/Fijnaart; Hillegom; Hillegommerdijk.
Hilvarenbeek; Hilversum.
Hilversum.
Hilversum (I t/m III, 1948-1955); Hindeloopen; Hippolytushoef; Hoek; Hoeksewaard; Hoek van Holland; Hoenderlo; Hoenkoop; Hoensbroek; Hoevelaken; Hoeven.
Hollandscheveld; Hollum; Holten; Holwerd; Hontenisse; Hoofddorp; Hoogblokland; Hooge en Lage Zwaluwe; Hoogeloon; Hoogersmilde.
Hoogeveen; Hoogezand/Sappemeer; Hoogkarspel; Hoogkerk; Hoogland; Hooglanderveen; Hoogwoud-Aartswoud.
Hoorn; Den Hoorn; Hoornaar; Horst/Sevenum; Houten; Houtigehage.
Huissen; Huis ter Heide/Den Dolder; Huizen; Huizum (Leeuwarden); Hulst/Hontenisse; Hummelo/Keppel.
Hurwenen; Huijbergen; Hijum/Finkum/Oude Leije; Ierseke; Den Ilp; Ilpendam/Purmerland; Ingen-Lienden; Irnsum; Itens-Rien; Jaarsveld/Lopik; Jacobswoude/Woubrugge; Jelsum-Cornjum.
Jipsingboertange/Sellingen; Jisp; Joure; Jubbega; Julianadorp; Jutphaas; Kaatsheuvel; Kamerik.
Kampen; Kantens; Kapelle/Wemeldinge; Kats.
Katwijk/Valkenburg; Kedichem; Kerkdriel; Kerkenveld; Kerkrade; Kerkwerve.
Kerkwijk/Gameren; Kesteren/Opheusden; Kielwindeweer; Kimswerd; Klaaswaal; Klazienaveen; Kloetinge; Kloosterburen; Kloosterhaar; Klundert; Knijpe.
Koedijk; Koekange/de Wijk; Kolham; Kolhorn; Kollum; Kollumerland; De Koog; Koog Zaandijk (Koog aan de Zaan en Zaandijk).
Kootstertille; Korendijk; Kortgene; Koudekerk aan de Rijn; Koudekerke; Koudum; Krabbendijke; De Krim; Krimpen aan de Lek (Nederlek); Krimpen aan de IJssel.
Krimpen aan de IJssel; Krommenie; Kruiningen/Hansweert; Kubaard; Kuinre.
Lage Zwaluwe; Landgraaf; Landsmeer; Langedijk; Langerak-Nieuwpoort; Langeveen; Langezwaag; Laren (Gld.); Laren (N.H.)/Blaricum.
Laren (N.H.)/Blaricum; Leudal/Heythuysen; Leek; Leens; Leerbroek; Leerdam; Leersum.
Leeuwarden; Leeuwarderadeel.
Leiden.
Leiderdorp; Leidschendam; Leimuiden; Lekkerkerk; Lekkum; Lelystad; Lemele.
Lemelerveld; Lemmer; Lemsterland; Leur; Leusden.Lexmond; Lichtenvoorde; Liempde; Lienden; De Lier; Liesveld.
Lieve Vrouwenparochie; Limmen; Lingewaal; Linschoten/Snelrewaard; Lisse; Littenseradiel; Lobith; Lochem; Loenen (Gld.); Loenen/Vreeland (Utr.).
Loon op Zand; Loosdrecht; Lopik; Loppersum; Losser/Overdinkel; Lunteren; Lutten-Slagharen; Maarheeze; Maarn/Maarsbergen.
Maarssen; Maartensdijk; Maasbracht; Maasdam.
Maasdriel; Maasdijk; Maasland; Maassluis; Maastricht.
Maastricht; Made/Drimmelen; Makkinga; Makkum; Mantgum-Jorwerd; Margraten; Markelo; Marken; Marknesse; De Marne.
Marssum/Deinum; Marum/de Wilp; Maurik; Medemblik; Meeden; Meerkerk/Nieuwland; de Meern/Vleuten.
Meerssen; Melick; Melissant; Menaldum; Menterwolde; Meppel; Meijel; Middelburg.
Middelburg; Middelharnis; Middelie-Kwadijk; Middelstum; Middenschouwen; Midlum; Midwolda/M.N.S. (Midwolda, Nieuwolda en Scheemda); Mierlo; Mildam.
Mill; Millingen aan de Rijn; Minnertsga; Moerdijk; Moergestel; Moerkapelle; Monnickendam; Monster; Montfoort/Linschoten; Mook; Moordrecht; Muiden/Muiderberg.
Muntendam; Musselkanaal; Mijdrecht/Wilnis; Mijnsheerenland; Naaldwijk; Naarden; Nagele; Nederhemert; Nederhorst den Berg.
Nederlangbroek/Langbroek; Nederlek; Nederweert; Neede; Neerijnen; Nes (Ameland); Nieuw-Amsterdam; Nieuw-Balinge; Nieuw-Beets; Nieuw-Beijerland.
Nieuw-Buinen; Nieuw-Dordrecht; Nieuwebrug; Nieuwegein; Nieuwendijk; Nieuwenhagen; Nieuwenhoorn; Nieuwe Niedorp/Niedorp; Nieuw- en Sint Joosland; Nieuwe Pekela; Nieuwer-Amstel.
Nieuwerkerk; Nieuwerkerk aan de IJssel; Nieuweroord; Nieuweschans; Nieuwe-Tonge; Nieuw-Ginneken; Nieuw-Helvoet; Nieuwkoop; Nieuwland; Nieuwlande; Nieuw-lekkerland (Rotterdam II).
Nieuwleusen; Nieuw-Loosdrecht; Nieuwolda; Nieuw Scheemda; Nieuw-Vennep; Nieuw-Vossemeer; Nieuw-Weerdinge/Roswinkel; Nigtevecht; Noordbergum; Noord-Beveland.
Noordbroek; Noorddijk (Gr.); Noordeloos; Noorder-Koggenland; Noord-Gouwe; Noordhorn; Noordkennemerland; Noordoostpolder. Noordwolde (Fr.); Noordwijk; Noordwijk aan Zee.
Noordwijkerhout; Nootdorp; Norg/Veenhuizen; Nuenen; Numansdorp; Nunspeet; Nuth.
Nijbeets; Nijberkoop; Nijefurd; Nijega; Nijeholtpade; Nijehorne; Nijeveen; Nijkerk; Nijmegen.
Nijmegen; Nijverdal; Obdam; Ochten/Echteld; Odoorn; Odijk; Oegstgeest.
Oirschot; Oisterwijk; Oldeberkoop; Oldeboorn; Oldebroek; Oldehove; Oldekerk; Oldemarkt; Oldenzaal; Olst.
Ommelanderwijk; Ommen; Onderbanken; Onderdendam; Onna; Onstwedde; Ooltgensplaat; Oostburg; Oostdongeradeel; Oostelijk Flevoland.
Oosterbeek; Oosterbroek; Oosterend (Fr.); Oosterend (Texel); Oosterhesselen; Oosterhoogebrug; Oosterhout; Oosterland; Oostermeer.
Oosterwolde; Oosterzee; Oostflakkee; de Oosthoek (Heerenveen); Oosthuizen; Oostkapelle; Ooststellingwerf; Oostvoorne; Oostwold; Oostwoud/Midwoud.
Oostzaan; Opeinde; Ophemert; Opheusden; Opmeer; Oppenhuizen; Opsterland; Oranjewoud; Oss.
Ossendrecht; Oterleek; Otterlo-Harskamp; Oud-Alblas; Oud-Beijerland; Ouddorp; Oudebildtzijl; Oudega; Oudehaske; Oudehorne; Oudelande; Oudenbosch.
Oudendijk; Oudenhorn; Oude Pekela; Ouderkerk aan de Amstel; Ouderkerk aan de IJssel; Oudeschans; Oudeschild.
Oude-Sluis; Oude-Tonge; Oudewater; Oud Gastel/Nieuw Gastel; Oud-Karspel; Oudorp; Oud-Over; Oud-Schoonebeek; Oud-Vossemeer; Ouwekerk; Overdinkel.
Papendrecht; Peins; Peize; Peizerweg; Pekela; Peperga; Petten; Piershil; Pieterburen; Pingjum; Poortugaal.
Poortugaal/Hoogvliet (Rotterdam 18); Posterholt; Prinsenbeek; Purmerend; Purmerland; Putte.
Putten; Puttershoek; Pijnacker; Raalte; Raamsdonk; Rauwerd; Rauwerderhem; Ravenstein; Ravenswaay.
Reeuwijk; Reiderland; Reimerswaal; Rekken; Renesse; Renkum; Renswoude; Retranchement; Reusel; Reuver; Rheden.
Rhenen; Rhoon; Ridderkerk; Ried; Rilland/Bath; Rockanje; Roden.
Roermond; Rolde; De Ronde Venen; Roordahuizen; Roosendaal.
Roosendaal; Rosmalen; Rossum; Roswinkel; Rotterdam; Rotterdam I; Rotterdam II; Rotterdam III (Centrum-Oost).
Rotterdam IV (Centrum-Noord); Rotterdam V (West); Rotterdam VI (Zuid-West); Rotterdam VII (Zuid-Oost).
Rotterdam VII (Zuid-Oost); Rotterdam VIII (Oost); Rotterdam IX; Rotterdam X; Rotterdam XI (Pernis).
Rotterdam XII; Rotterdam XIII (Hillegersberg/Schiebroek); Rotterdam XIV; Rotterdam XV (Overschie); Rotterdam XVI (IJsselmonde); Rotterdam XVII (Heyplaat).
Rotterdam XVIII (Hoogvliet/Poortugaal); Rotterdam XIX (Hoek van Holland); Rotterdam XX; Rotterdam XXI; Rotterdam XXII; Rotterdam XXIII; Rottevalle; Rozenburg; Rozendaal (Gld.); Rucphen; Ruinen.
Ruinerwold; Rutten; Ruurlo; Rijen; Rijk; Rijneveld; Rijnmond-Kieskring; Rijnsburg; Rijnwaarden.
De Rijp; Rijsbergen; Rijsenhout; Rijsoord; Rijssen; Rijswijk (N.Br.); Rijswijk (Z.H.).
Rijswijk (Z.H.); Santpoort; Sappemeer; Sassenheim; Sas van Gent; Schaesberg.
Schagen; Schagerbrug, Schalsum-Peins; Scharsterland; Schaijk/Reek; Scheemda/Heiligerlee; Scheerwolde; Schelluinen; (Groot) Schermer; Shermerhorn; Scherpenisse; Scherpenzeel.
Schiedam; Schiermonnikoog; Schildwolde; Schinnen; Schinveld; Schipluiden; Schoondijke; Schoonebeek.
Schoonhoven; Schoonoord; Schoonrewoerd; Schoorl; Schoorldam; Schijndel; Sellingen; Serooskerke.
Siddeburen; Siebengewald; Silvolde; Simonshaven; Simpelveld; Sint Annaland; Sint Annaparochie; Sint Jacobiparochie; Sint Maartensbrug; Sint Maartensdijk; Sint-Michielsgestel; Sint-Oedenrode; Sint Pancras.
Sittard; Slagharen/Lutten; Sleen; Sleeuwijk; Sliedrecht; Slochteren; Sloten; Sluis; Sluiskil.
Smilde; Sneek; Soest/Soesterberg.
Soesterberg; Someren/Asten; Son en Breugel; Souburg; Spanbroek; Spannum; Spekholzerheide; Sprang Capelle; Spijk; Spijkenisse.
Spijkenisse; Stad aan 't Haringvliet; Stad Delden; Stadskanaal (Gr.); Stadskanaal (Ov.); Standdaarbuiten.
Staphorst; Stavoren; Stedebroec; Stedum; Steenbergen; Steenderen; Steenwijk/Steenwijkerwold; Steggerda.
Stein/E.S.U. (Elsloo, Stein en Urmond; Stellendam; Stiens; Stramproy; Streefkerk; Stolwijk; Stramproy; Strijen; Stuifzand; Suameer; Surhuisterveen; Susteren.
Swalmen; Sijbekarspel; Sijbrandaburen; Tegelen; Ten Boer; Ter Apel; Ter Apelkanaal; Terborg; Terheijden; Terhorne; Termunten; Ternaard.
Terneuzen; Terschelling; Terwispel; Terwolde; Teteringen; Texel; Tholen. Tiel.
Tiendeveen; Tietjerk-Rijpenkerk; Tilburg; Tjerkwerd; Treebeek; Tripscompagnie; Trijnwouden; Tubbergen; Twello.
Twisk/Opperdoes; Twijzel; Twijzelerheide; Tijnje; Tytsjerksteradiel (Tietjerksteradeel); Tzum; Tzummarum; Ubbergen; Uden; Udenhout.
Uffelte; Ugchelen; Uitgeest; Uithoorn; Uithuizen; Uithuizermeeden; Ulrum; Ureterp; Urk.
Usquert; Utingeradeel; Utrecht (federatie).
Utrecht I; Utrecht II en VII; Utrecht III; Utrecht IV en VIII; Utrecht V.
Utrecht VI; Utrecht VII; Utrecht VIII; Utrecht IX; Vaals; Vaassen; Valburg.
Valkenburg (L.); Valkenburg (Z.H.); Valkenisse; Valkenswaard; Valom; Valthe; Valthermond; Varik-Heesselt; Varsseveld; Veendam.
Veenendaal; Veenhoop; Veenhuizen; Veenoord; Veenwouden; Veere; Veghel; Veldhoven; Velp (Gld.).
Velsen; Venhuizen; Venlo; Venray; Vianen; Vierpolders.
Vinkeveen; Vlaardingen; Vlagtwedde; Vledder; Vledderveen; Vlieland.
Vlissingen; Vlist; Vlijmen; Vollenhove; Voerendaal; Voorburg.
Voorburg; Voorhout; Voorschoten; Voorst; Vorden; Vreeland; Vreeswijk.
Vries; Vriescheloo/Veelerveen; Vriezenveen; Vriezenveensewijk; Vroomshoop; Vught; Vuren en Dalen; Vijfhuizen.
Waalre/Aalten; Waalwijk; Waardenburg; Waddinxveen; Wadenoyen; Wagenborgen; Wageningen.
Wamel; Wanneperveen; Wapenveld; Wapserveen; Warder; Warffum; Warga; Warmenhuizen; Warmond; Warns; Warnsveld.
Wartena; Waspik; Wassenaar; Watergang; Wateringen; Waterland; Wauback/Nieuwenhagen; Wedde; Weerdinge; Weert.
Weesp; Weesperkarspel; Weidum; Wehl; Wemeldinge; Werkendam; Westbroek; Westdongeradeel; Westerbork; Westerbroek.
Wester-Koggenland; Westerschouwen; Westervoort; Westerwolde; West Graftdijk; Westkapelle; West Maas en Waal; Weststellingwerf; West Terschelling; Westvoorne; Westwoud; Westzaan; West Zeeuws-Vlaanderen.
Wetering; Wezep; Wier; Wierden; Wieringen; Wieringermeer; Wieringerwaard; Wieringerwerf; Wieuwerd; Wildervank; Willemstad.
Willeskop; De Wilp; Windesheim; Winkel; Winschoten; Winsum (Fr.); Winsum (Gr.); Winterswijk.
Wirdum; Wisch; Wissenkerke; Witmarsum; Wittem; Woensdrecht; Woerden; Wognum.
Woldendorp; Wolfaartsdijk; Wolvega; Wommels; Wonseradeel; Workum; Wormer/Wormerland; Wormerveer; Woubrugge.
Woudenberg; Woudrichem; Woudsend; Wouw; Wijchen; Wijdenes; Wijhe; De Wijk; Wijk en Aalburg; Wijk aan Zee; Wijk bij Duurstede; Wijmbritseradeel.
Wijnaldum; IJlst/Wijmbritseradeel; IJmuiden/Velsen; IJsbrechtum; IJsselham; IJsselmuiden; IJsselstein; IJzendijke; Zaamslag.
Zaandam; Zaltbommel; Zandeweer; 't Zandt; Zandvoort.
Zederik; Zeevang; Zeewolde; Zeist; Zelhem; Zetten; Zevenaar.
Zevenbergen; Zevenhuizen; Zierikzee; Zoelen; Zoetermeer; Zoeterwoude; Zonnemaire.
Zuid-Beijerland; Zuidbroek; Zuid-Haskerland; Zuidhorn; Zuid-Kennemerland; Zuidland; Zuidlaren; Zuid Westhoek; Zuidwolde (Dr.); Zuidwolde (Gr.); Zuidzande; Zuid-Zijpe.
Zuilen; Zuilichem; Zundert; Zutphen; Zurich; Zwaagwesteinde; Zwartemeer; Zwartewaal.
Zwartsluis; Zweelo; Zwolle.
Zwolle (map).
Zwijndrecht (map).
Zijpe (map).
Correspondentie met en stukken betreffende meerdere afdelingen. 1946-1992. 6 mappen
1946-1948.
1949.
1950-1951, 1954-1960
1960-1965.
1966, 1970-1986.
1989-1992.
Huishoudelijk reglement voor de afdelingen. Z.j. Met 'Bronnenboekje voor de afdelingen van de PvdA over de wijze van vergaderen' (1960) en 'Adressenboekje ten behoeve van het afdelingswerk' (1966). 1 map
Circulaires aan de afdelingen. 1946-1950. 4 mappen
1946.
1947.
1948-1950.
Stukken betreffende hulp aan afdelingen in oorlogsgetroffen gebieden. 1947-1948. 1 map
Brieven van afdelingen in het rampgebied in Zuidwest-Nederland. 1953. 1 map
Stukken betreffende bezoeken van F. van Praag aan afdelingen. 1953-1954 1 omslag
Stukken betreffende bijeenkomsten met penningmeesters en secretarissen van afdelingen. 1960-1961. 1 map
Correspondentie en overzichten van opbrengsten betreffende de inzamelingsactie 'Regelrecht Gebaar' ten bate van de Mayflowerschool in Nigeria. 1965-1966. 1 map
Werkschema's, jaarlijkse overzichten van geplande activiteiten voor afdelingen. 1966-1986. 1 map
Correspondentie en overige stukken betreffende afdelingen in het buitenland. 1968-1992. 3 omslagen en 1 map
Brussel (België). 1968-1991. (map)
Colombia. 1986-1992.
Genève (Zwitserland). 1982-1992.
New York (Verenigde Staten). 1990-1991.
Overige correspondentie met afdelingen, streek- en gemeentelijke federaties. Met circulaires, jaarverslagen, periodieken en andere stukken afkomstig van afdelingen, streek- en gemeentelijke federaties. 1969-1992. 12 mappen
Aalsmeer - Amsterdam Zeeburg.
Annen - Cuyk.
Dodewaard - Epe.
Frankeradeel - Gorinchem.
Graft/De Rijp - Haarlemmermeer.
Haren - Krimpen aan de IJssel.
Laren/Blaricum - Noordwijk.
Oldekerk - Roermond.
Rotterdam - Soest/Soesterberg.
Spijkenisse - Vlagtwedde.
Vlissingen - Woerden.
IJmuiden - Zwolle.
Ondertekende en gedrukte huishoudelijk reglementen van afdelingen, gemeentelijke en streekfederaties en correspondentie betreffende opstelling, wijzigingen, aanvullingen en goedkeuring door het partijbestuur. 1970-1988. 6 mappen
Algemeen; Akersloot - Buren.
Capelle a/d IJssel - Grubbenvorst.
Haagse agglomeratie - Losser.
Maarssen - Opsterland.
Putte - Tilburg.
Uden - Zundert.
Bezoekrapporten en andere stukken betreffende begeleiding van afdelingen door de medewerker voor de afdelingen inzake onder andere financiën en administratie. 1971-1979. 2 mappen
Afdelingen in de gewesten Amsterdam - Groningen.
Afdelingen in de gewesten Limburg - Zuid-Holland.
Jaarverslagen, niet in periodieken gepubliceerd, afkomstig van de afdelingen, streek- en gemeentelijke federaties. 1972-1986. 12 dozen en 1 map
Aalsmeer - Axel.
Baarderadeel - Cuyk.
Dalen - Fijnaart.
Geldermalsen - Hazerswoude.
Heemstede - Kerkrade.
Klazienaveen - Maastricht.
Made - Opmeer.
Oss - Rotterdam Centrum-Noord (IV en II).
Rotterdam West (V en IX) - Sprang Capelle.
Spijkenisse - Veldhoven.
Venhuizen - Wezep/Oldebroek.
Wieringermeer - Zoetermeer.
Zuidhorn - Zijpe; Afdeling onbekend (map).
Stukken betreffende de Presentatiegroep en de Begeleidingscommissie experiment afdelingswerk (Com 18) inzake een poging tot verbetering van de PvdA-organisatie in de afdeling Bleiswijk als representatieve afdeling. 1975-1977. 3 mappen
1975-1976.
1976.
1976-1977.
Stukken betreffende de begeleiding van de organisatie van fusies, samenwerkingsverbanden of federaties van afdelingen, verkiezingen en kandidaatstelling voor gemeenteraden bij gemeentelijke herindelingen. 1976-1988. 4 dozen
Algemeen. 1984, 1987-1988; Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. 1980-1985; Almere. 1982-1984; Beuningen, Ewijk, Heumen en Overasselt. 1979-1980; Blaricum, Huizen en Laren. 1984-1985; Bommelerwaard en Midden-Betuwe. 1985-1986; Friesland. 1980-1983; Groesbeek. 1979; Groningen. 1984-1989; Hoeksche Waard. 1983; Krimpenerwaard. 1978-1984; Land van Maas en Waal. 1982-1985.
Lelystad. 1979-1980; Linschoten en Montfoort. 1979; Poortugaal/Rhoon. 1983-1984; Purmerend. 1980; Rotterdam. 1980; Uithuizen/Uithuizermeeden. 1978-1979; Utrecht-West. 1988; Voorne-Putten. 1979-1981; West-Betuwe. 1976-1977.
Westfriesland-Oost. 1977-1981.
Zuid-Limburg. 1979-1981.
Correspondentie betreffende diverse rayonbesturen. 1964-1967. 1 map
Correspondentie betreffende afzonderlijke rayons. 4 omslagen en 2 mappen
Rayon Noord (Friesland, Groningen, Drenthe). (mappen)
Rayon Oost (Overijssel, Gelderland).
West I (Noord-Holland, Utrecht, Amsterdam).
Rayon West II (Zuid-Holland, Zeeland, Rotterdam, Den Haag).
Rayon Zuid (Noord-Brabant, Limburg).
Correspondentie met meerdere federaties. 1946-1991. 1 doos
Correspondentie met gemeentelijke en streekfederaties. 1947-1957, 1967-1992. 3 dozen en 2 mappen

NB. Vanaf 1967 alfabetisch geordend.

1947-1948. (map)
1949-1950, 1952-1957. (map)
Achtkarspelen t/m Odoorn.
Oost-Groningen t/m Twente.
Utrecht t/m Zuidwest Friesland.
Stukken betreffende een bijeenkomst met vertegenwoordigers van gewestelijke en stedelijke federaties. 1947. 1 map
Verrichtingen betreffende de werkzaamheden in gewesten. 1962-1965. 1 map
Stukken betreffende gewestelijke secretarissenvergaderingen. 1964-1992. 3 mappen
1964-1965.
1974-1986.
1987-1992.
Correspondentie met alle gewesten. 1966-1991. 3 dozen
1966-1973.
1974-1980.
1981-1991.
Ondertekende en gedrukte huishoudelijk reglementen van gewesten en correspondentie betreffende opstelling, wijzigingen, aanvullingen en goedkeuring door het partijbestuur. 1969-1988. 2 mappen
Algemeen; Amsterdam - Noord-Brabant-West.
Noord-Holland-Noord - Zuid-Holland.
Stukken betreffende politieke teams, regionale overleggroepen ter ondersteuning van districtskamerleden inzake regionale aangelegenheden in een district, en het ombudsteam Tweede Kamerfractie inzake lokaal en regionaal ombudswerk. 1970-1979. 1 map
Stukken betreffende de begeleiding van gewesten en federaties inzake bestuurlijke organisatie, financiële regelingen, werkplannen van gewesten en afdelingen, politiek opbouwwerk in de gewesten en het oprichten, functioneren en herindelen van afdelingen. 1972-1992. 8 dozen
Algemeen en zuidelijke gewesten. 1973-1992 en z.j.; Amsterdam. 1973-1990; Drenthe. 1974-1989.
Flevoland. 1982-1987; Friesland. 1974-1990.
Gelderland. 1974-1988, 1991; Groningen. 1976-1990; Limburg. 1974-1979.
Limburg. 1980-1986.
Limburg. 1987-1989; Noord-Brabant Oost. 1974-1990.
Noord-Brabant West. 1974-1985.
Noord-Brabant West. 1986-1989; Noord-Holland-Noord.1975-1987.
Noord-Holland-Zuid. 1976-1985; Overijssel. 1976-1986; Rotterdam. 1980-1990; Utrecht. 1975-1983; Zeeland. 1972-1990; Zuid-Holland. 1975-1984.
Gewestelijke penningmeestersvergaderingen. 1973-1991. 2 mappen
1973-1983.
1984-1991.
Stukken betreffende het Regionaal Overleg, platform van gewesten met sociaal-economische achterstandsgebieden ter advisering aan partijbestuur en kamerfracties inzake het te voeren regionaal niet-grote-steden-beleid als onderdeel van het landelijk beleid. 1978-1988. 4 mappen
1978-1982.
1983-1985.
1985-1986.
1987-1988.
Gewestelijke delegatievergaderingen. 1987-1991. 1 map
Gewestelijke voorzittersvergaderingen. 1988-1992. 1 map
Correspondentie met de federatie Amsterdam. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van de federatie. 22 dozen
1946-1948.
1948-1949.
1949-1950.
1950-1951.
1952-1953.
1953-1955.
1955-1956.
1957-1958.
1958-1959.
1959-1961.
1961-1963.
1963-1966.
1966-1969.
1970-1972.
1973-1974.
1974-1975.
1975-1977.
1977-1979.
1979-1981.
1982-1985.
1985-1988.
1989-1992.
Correspondentie met het gewest Drenthe. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 7 dozen en 1 map
1946-1953.
1953-1958.
1958-1964.
1964-1971
1972-1977.
1978-1983.
1984-1990.
1991-1992. (map)
Correspondentie met het gewest Flevoland. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1985-1991. 1 map
Correspondentie met het gewest Friesland. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1946-1992. 12 dozen
1946-1948.
1948-1949.
1950-1951.
1952-1953.
1954-1955.
1956-1958.
1958-1961.
1961-1966.
1966-1975.
1976-1980.
1981-1988.
1989-1992.
Correspondentie met het gewest Gelderland. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1946-1992. 11 dozen
1946-1947.
1948-1949.
1950-1952.
1952-1954.
1955-1957.
1957-1960.
1961-1966.
1967-1972.
1973-1976.
1977-1981.
1982-1992.
Correspondentie met het gewest Groningen. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1947-1992. 6 dozen en 1 map
1947-1953.
1953-1956.
1957-1961.
1962-1966.
1967-1977.
1978-1985.
1986-1992. (map)
Correspondentie met de federatie Den Haag. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van de federatie. 1946-1992. 11 dozen
1946-1948.
1949-1950.
1950-1952.
1952-1953.
1953-1955.
1955-1957.
1958-1960.
1960-1966.
1966-1971.
1972-1976.
1977-1992.
Correspondentie met het gewest Limburg. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1946-1992. 8 dozen
1946-1952.
1953-1956.
1956-1960.
1961-1966.
1966-1973.
1974-1978.
1979-1981.
1982-1992.
Correspondentie met het gewest Noord-Brabant. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1946-1973. 2 dozen
1946-1958.
1958-1973.
Correspondentie met het gewest Noord-Brabant-Oost. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1973-1992. 2 dozen
1973-1979.
1980-1992.
Correspondentie met het gewest Noord-Brabant-West. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest.1973-1992. 2 dozen
1973-1984.
1984-1992.
Correspondentie met het gewest Noord-Holland-Noord. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1946-1992. 4 dozen en 1 map
1946-1955.
1956-1966.
1966-1980.
1981-1989.
1990-1992. (map)
Correspondentie met het gewest Noord-Holland-Zuid. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1946-1992. 5 dozen
1946-1954.
1955-1966.
1966-1978.
1979-1986.
1987-1992.
Correspondentie met het gewest Overijssel. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1946-1992. 5 dozen
1946-1952.
1953-1958.
1959-1966.
1966-1973.
1973-1992.
Correspondentie met de federatie Rotterdam. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van de federatie. 1946-1992. 10 dozen
1946-1949.
1949-1951.
1951-1953.
1954-1957.
1958-1961.
1962-1966.
1966-1970.
1971-1973.
1973-1980.
1981-1992.
Correspondentie met het gewest Utrecht. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1947-1992. 5 dozen
1947-1952.
1953-1960.
1961-1966.
1966-1980.
1981-1992.
Correspondentie met het gewest Zeeland. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1947-1992. 6 dozen
1947-1955.
1956-1966.
1966-1970.
1971-1975.
1976-1983.
1984-1992.
Correspondentie met het gewest Zuid-Holland. Met jaarverslagen, circulaires en andere stukken afkomstig van het gewest. 1946-1966. 11 dozen
1946-1951.
1952-1954.
1955-1956.
1956-1957.
1958.
1959-1960.
1960-1962.
1962-1964.
1964-1966.
1966-1977.
1978-1991.
Jaarverslagen, niet in periodieken gepubliceerd, afkomstig van de gewesten en federaties. 1954, 1961-1963, 1973-1986. 5 dozen
Amsterdam. 1974-1984; Drenthe. 1974-1984; Friesland. 1978; Gelderland. 1976-1978; Groningen. 1973-1978.
Groningen. 1979-1985; Den Haag. 1975-1985; Limburg. 1954, 1961-1963, 1974-1975.
Limburg. 1976-1984; Noord-Brabant-Oost. 1978; Noord-Brabant-West. 1975-1977.
Noord-Brabant-West. 1978-1985; Noord-Holland-Noord. 1973-1985; Noord-Holland-Zuid. 1974-1986.
Overijssel. 1980, 1983; Rotterdam. 1977-1979, 1983; Utrecht. 1980-1982; Zeeland. 1973-1984; Zuid-Holland. 1977-1985.
Correspondentie met de drie Werkverbanden, later Werkgemeenschappen, in de PvdA en het werkgemeenschappenoverleg, later Overkoepelingsorgaan werkgemeenschappen. 1947, 1951-1972. 2 mappen
1947, 1951-1966.
1967-1972.
Stukken betreffende het Humanistisch Werkverband in de PvdA, vanaf 1947 de Humanistische Werkgemeenschap (HWG) in de PvdA. 1946-1969. 2 dozen
1946-1955.
1956-1969.
Correspondentie betreffende Vernieuwing, orgaan van de HWG. 1950-1964. 2 mappen
1950-1957.
1958-1964.
Stukken betreffende het Katholiek Werkverband in de PvdA, vanaf 1947 de Katholieke Werkgemeenschap (KWG) in de PvdA. 1946-1970. 1 doos

NB. Bevat tevens notulen van de vergadering van het partijbestuur van de PvdA op 20 september 1945.

Correspondentie betreffende De Katholiek in de PvdA, vanaf 1965 Opening naar Links, organen van het Katholiek Werkverband in de PvdA. 1946-1966. 1 map
Stukken betreffende het Protestants-Christelijke Werkverband in de PvdA, vanaf 1947 de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de PvdA (PCWG), vanaf 1965 Werkgemeenschap van protestantse christenen in de PvdA (WPC). 1946-1966. 6 dozen en 3 mappen
1946-1950.
1950-1953.
1954-1956.
1956-1958.
1958-1960.
1961-1963.
1964. (map)
1965. (map)
1966-1970. (map)
Correspondentie betreffende Doorbraak, orgaan van de PCWG. 1948-1965. 1 map
Stukken betreffende het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek (CLP), uitgaande van de PvdA, opgericht in 1973 als opvolger van de werkgemeenschappen voor belangstellenden van de progressieve partijen ter bezinning op de samenhang tussen politiek en levensbeschouwing, in 1980 opgegaan in het Trefpunt van Socialisme en Levensovertuiging (TSL). 1973-1980. 2 mappen
1973-1974.
1975-1980.
Stukken betreffende de Werkgroep Christenen in de PvdA (Com 23). 1976-1979. 1 map
Stukken betreffende het Trefpunt van Socialisme en Levensovertuiging (TSL), als opvolger van het CLP en de Werkgroep Christenen in de PvdA opgericht in 1980 voor overleg tussen partijbestuur, PvdA-fracties in Nederlands en Europees parlement, kerken, Humanistisch Verbond en verwante groeperingen. 1980-1992. 1 doos
Correspondentie met de Vrouwenbond van de PvdA, vanaf 1969 Vrouwencontact (VC), vanaf 1975 Rooie Vrouwen (RV) in de PvdA, beleidsstukken en stukken betreffende congressen van de Vrouwenbond. 1946-1992. 2 dozen en 2 mappen
1946-1958. (map)
1959-1966. (map)
1966-1978.
1978-1992.
Correspondentie met Nieuwe Koers, de jongerenorganisatie van de PvdA, vanaf 1959 Federatie van Jongerengroepen (FJG) van de PvdA, vanaf 1977 Jonge Socialisten (JS) in de PvdA. 1946-1992. 9 dozen
1946-1952.
1952-1957.
1957-1967.
1968-1974.
1974-1977.
1977-1979.
1980-1981.
1981-1982.
1982-1992.
Stukken betreffende jongerencongressen van de PvdA. 1952, 1954, 1961-1964. 1 doos
Correspondentie betreffende het jongerenwerk binnen de PvdA. 1959-1961. 1 map
Stukken betreffende een studiereis van PvdA-jongeren naar Brussel over EEG, EGKS en Euratom. 1960. 1 map
Stukken betreffende de Projektgroep, later Projectcommissie, inzake een project ter verbetering van de wisselwerking tussen de PvdA en jongeren door middel van oprichting en begeleiding van JS-afdelingen. 1983-1986. 1 map
Stukken van de Commissie Jongerenbeleid. 1989-1992. 1 map
Stukken betreffende de gezamenlijke functionele werkgroepen en diverse werk- en locale werk- en actiegroepen. 1975-1976, 1979-1992. 1 map
Stukken van de Basisprogramcommissie (bpc, Com 3). 1966-1970. 3 mappen
1966-1968.
1968.
1968-1970.
Stukken van de Beginselprogram-commissie (Com 8). 1946-1947. 3 mappen
Stukken van de Commissie Herziening beginselprogramma (Com 12). 1957-1960. 3 mappen en 1 doos
1957/1958.
1958/1959-1959/1960. (doos)
Notulen van vergaderingen van de Beginselprogram-commissie (Com 12) en stukken betreffende de redactie van het ontwerp-beginselprogramma 'Om te overleven' (1976) en van het beginselprogramma (1977). 1973-1978, 1989. 3 mappen en 2 dozen
1973-1975. (doos)
1976. (doos)
1977.
1978,1989.
Discussienota Socialisme tussen nu en morgen(1974) en Beginselen als het ware(1975), tussentijds verslag van reacties op de nota. 1974-1975. 1 map
Ingevulde vragenlijsten en andere reacties van discussiegroepen, afdelingen en anderen op de nota. 1974-1975. 2 dozen
Stukken van de Commissie Buitenlandse politiek (B 4), vanaf 1948 Commissie Buitenland (Com 13), vanaf 1975 Brede Kommissie Buitenland (BKB). 1946-1991. 5 dozen en 1 map

NB. Zie voor de periode 1975-1992 ook onder de rubriek Internationaal secretariaat.

1946-1947. (map)
1947-1949.
1950-1958.
1959-1961.
1961-1964.
1965-1981, 1986-1991.
Stukken van de Commissie voor culturele vraagstukken buiten het onderwijs, vanaf 1948 Culturele commissie (Com 8). Met stukken van onder andere subcommissies Cultuurfinanciering, Industriële vormgeving en Sociale bijstandsregeling. 1947-1958. 2 dozen

NB. Per oktober 1958 overgegaan naar WBS.

1947-1955.
1955-1958.
Stukken van de werkgroep Cultuur, samenvoeging uit 1982 van de subgroepen Theater, Muziek en Beeldende kunst. 1979-1988. 1 doos
Stukken van de Kerngroep Cultuur. 1986-1987. 1 map
Verslagen van de Commissie Cijfers, ingesteld voor de analyse van de resultaten van kiezersonderzoeken. Met rapporten van kiezersonderzoeken. 1979-1980. 2 mappen
1979-1980.
1980.
Stukken van de Contact-commissie voor culturele betrekkingen met Duitsland (Com 14) en van de Duitsland commissie betreffende het verzenden van voedselpakketten naar Duitsland (Com 19). 1948-1952. 3 mappen
1948-1949.
1950.
1951-1952.
Stukken van de Commissie Evaluatie congresprocedure (Com 4). 1978-1982. 3 mappen
1978-1979.
1980.
1981-1982.
Stukken van de Financiële commissie (Fico, Fiko, Com 2), ook Commissie Financieel beraad partij en Commissie Financieel beraad PvdA. 1970-1992. 2 dozen
1970-1988.
1989-1992.
Herzieningscommissie ter bestudering van functies en samenstelling partijbestuur (Com 26). 1949-1953. 2 mappen
1949-1950.
1950-1953.
Stukken van de Commissie Indonesië (Com 2), vanaf 1948 Commissie Indonesië, Suriname en Curaçao (Com 1). 1946-1950. 3 mappen
1946.
1947.
1948-1950.
Stukken van het Comité van Nederlanders uit Indonesië van de PvdA (Commissie Gerepatrieerden, Com 1). Met exemplaren van en stukken betreffende de Wegwijzer, het orgaan van het comité, en lijsten van gerepatrieerden uit Indonesië. 1953-1966. 1 doos
Correspondentie van J.H. Scheps en rapporten betreffende de werkzaamheden van de Commissie Internationaal hulpwerk uit NVV en PvdA (CIH, Com 21) en de behandeling van vluchtelingenzaken. 1946-1962. 3 dozen

NB. Alfabetisch geordend op naam.

A-G.
H-N.
O-Z.
Stukken van de Commissie Internationaal hulpwerk (CIH) (Com 21). 1948-1972. 5 dozen
1948-1952.
1953-1957.
1957-1959.
1960-1962.
1963-1972.
Persoonsdossiers betreffende individuele vluchtelingen. 1949-1962. 3 dozen
B - G.
H - M.
M - W.
Stukken betreffende de Entraide Ouvrière Internationale (EOI), ook bekend als Internationales Arbeiterhilfswerk (IAH) en als International Labour Assistance (ILA). 1951-1964. 1 doos
Stukken van het Werkcomité van de Nationale commissie voor vluchtelingenhulp, vanaf 1954 de Nederlandse federatie voor vluchtelingenhulp. 1952-1960. 2 dozen
1952-1956.
1957-1960.
Stukken van het Voorlopig comité van contact inzake de tijdelijke opneming van buitenlandse kinderen in Nederland, vanaf 1954 Contactcomité voor het tijdelijk opnemen van buitenlandse kinderen. 1953-1963. 2 mappen en 1 doos.
1953-1961. (doos)
1961.
1961-1963.
Persoonsdossiers betreffende kinderen van vluchtelingen uit Oost-Europa. 1953, 1959-1962. 6 dozen
1953, 1959-1960.
1960.
1961.
1961-1961/1962.
1961/1962.
Stukken van de Commissie Interne partijdemocratie (Com 18). 1959-1980. 3 mappen
1959-1962.
1962-1963.
1963-1967, 1978, 1980.
Stukken van de Commissie Kiezersonderzoek, later Commissie Kiezersonderzoek en presentatie (Com. 20) en stukken betreffende de verkiezingscampagne in 1965-1966, waaronder lustrumbijeenkomsten en huis-aan-huisbezoeken. 1960-1966. 2 dozen
1960-1964.
1965-1966.
Stukken van de Kommissie Kulturele minderheden (KKM), vanaf 1984 Commissie Etnische groepen (CEG, KEG) (Com 10), en Stuurgroep van de CEG. 1977-1992. 4 dozen
1977-1984.
1984-1986.
1986-1989.
1989-1992.
Stukken van de Commissie Meerjarenramingen en partijorganisatie (MEP) (Com 19). 1973-1981. 2 dozen
1973-1978.
1978-1981.
Ingekomen enquêteformulieren van het onderzoek van de commissie naar het functioneren van afdelingen, ingevuld door afdelingsbesturen. 1977. 3 mappen
Aalsmeer - Franeker.
Geldermalsen - Oudewater.
Peize - Zweeloo.
Stukken van de functionele werkgroep Milieu en energie (FWME), vanaf 1989 adviescommissie Milieu, vanaf 1990 landelijke werkgroep Milieu en energie (LME), het onderdeel PvdA-werkgroep Ekologie en ontwikkeling (EkO), het Mileuberaad van de progressieve partijen en intergewestelijke en locale PvdA-werkgroepen Milieu en energie. 1979-1992. 5 dozen
1979-1982.
1982-1983.
1984-1985.
1985-1987.
1988-1992.
Stukken van de Commissie Onderzoek materiële oorlogsschade (Com 9). 1946-1947. 2 mappen
Correspondentie van Koos Vorrink met het ministerie van defensie. 1948-1953. 1 map
Stukken van de Militaire commissie (Com 28, later Com 9), vanaf 1973 Defensiecommissie PvdA. 1949-1979. 2 dozen

NB. Zie voor de periode 1976-1986 ook onder de rubriek Internationaal secretariaat.

1949-1968.
1968-1979.
Stukken van Harry van den Bergh, voorzitter van de Defensiecommissie, betreffende de Staatscommissie van advies inzake de personeelsvoorziening voor de krijgsmacht (SPVK), ook Staatscommissie Mommersteeg, Staatscommissie vrijwilligersleger. 1975-1977. Met enige stukken uit 1971-1974. 3 dozen
1971-1975.
1975-1976.
1976-1977.
Stukken van de Commissie NAVO - Oost-West-verhouding (Com 1), ook Commissie De NAVO en de ontspanning tussen Oost en West. 1966-1970. 2 mappen
1966-1970.
Documentatie. 1966-1969.
Stukken betreffende de functionele werkgroep Ombudswerk (Com 30), vanaf 1990 landelijke werkgroep Ombudswerk, ingesteld ter organisatie van het ombudswerk in het algemeen en vorming van ombudslieden. 1979-1991. 2 mappen

NB. Voor huur-ombudswerk zie werkgroep Volkshuisvesting.

1979-1980.
1981-1991.
Stukken van de Radiocommissie van de PvdA-VARA (R/6, Com 10). 1946-1950, 1954. Met het verslag van de Radiocommissie Terugkeer uit 1943 en stukken uit 1942 en 1945. 1 doos
Stukken van de Kleine Radiocommissie (Com 12). 1947. 1 omslag
Stukken van de Werkgroep Radio- en TV-bestel (Com 7). 1961-1965. 2 mappen
1961-1962.
1962-1965.
Stukken van de Commissie Omroepbestel, ook Omroepcommissie (Com 30), vanaf 1973 de Multi-media-commissie (Com 34, later Com 8), later ook Commissie Mediabeleid, vanaf 1978 de Commissie Omroeppolitiek, en vanaf 1982 de Kommissie Omroepzaken, ook Mediakommissie. 1971-1987. 2 mappen
1971-1973.
1973-1987.
Stukken van de Onderwijscommissie (Com 5, vanaf 1948 Com 4). 1946-1958, 1962. 1 doos en 1 map.
1946-1956.
1956-1958, 1962. (map)
Commissie Onderwijs (Com 28). 1971-1973. 1 omslag
Stukken van de functionele werkgroep Onderwijs (FWO), later werkgroep Onderwijs, vanaf 1990 landelijke werkgroep Onderwijs. 1979-1992. 3 dozen
1979-1983.
1984-1988.
1989-1992.
Stukken van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de PvdA (COS, Com 15), vanaf 1989 Zuid-Noord commissie van de PvdA (ZNC). 1974-1992. 3 dozen en 1 map

NB. Zie voor de periode 1976-1986 ook onder de rubriek Internationaal secretariaat.

1974-1979.
1980-1989.
1990-1992.
1992. (map)
Stukken van de Suriname commissie van de PvdA, subcommissie van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (Com 15). 1981-1990. 3 mappen
1981-1984.
1985.
1986-1990.
Stukken van de Commissie Oorlog en vrede in het atoomtijdperk (Com 14). 1959-1963, 1965. 2 dozen
1959-1961.
1961-1963, 1965.
Stukken van de werkgroep Organisatie (worg) ter bestudering van verbetering van het functioneren van afdelingen door taakverlichting en wijziging van prioriteiten en taakverdeling. 1982-1984. 3 mappen
1982.
1983.
1983-1984.
Stukken van de adviesgroep Ouderenbeleid PvdA (Com 37), vanaf 1990 partijwerkgroep of landelijke werkgroep Ouderenbeleid. 1985-1992. 6 mappen
1985-1987.
1987-1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
Stukken van de ad hoc-commissie Beleid m.b.t. zedelijkheidswetgeving en seksuele integriteit, later Commissie Overheid en sexuele integriteit. 1987-1992. 2 mappen
1987-1990.
1991-1992.
Stukken van de Commissie Parlementaire democratie (Com 19), subcommissies Kiesstelsel (I), Tweekamerstelsel (II) en Contact kiezers-gekozenen (III) en Werkgroep Vernieuwing parlementaire democratie. 1963-1970. 3 mappen
1963.
1964-1965.
1967-1970.
Stukken van de Commissie Partijdemocratie (Com 20). 1978-1980. 2 mappen
1978.
1979-1980.
Stukken betreffende de Commissie Partijvorming (Com 24) en Nieuw Links. 1966-1972, 1975. 2 mappen
1966-1967.
1967-1972, 1975.
Stukken van de werkgroep Patiënt centraal (WPC), vanaf 1990 adviesgroep Volksgezondheid/WPC voor gecombineerde functies en activiteiten, bij uitzondering onderscheiden in de stichting WPC inzake discussie, scholing en nieuwsbrief en de adviesgroep Volksgezondheid inzake advies aan partijbestuur en Tweede Kamer-fractie. 1982-1992. 2 dozen en 2 mappen
1982-1989.
1990-1991.
1991. (map)
1992. (map)
Stukken van de Presentatieraad (Com 7). 1968-1970. 2 mappen
1968.
1969-1970.
Stukken van de begeleidingscommissie van het onderzoek Proeftuin der demokratie (Com 10), ook Proeftuinonderzoek. 1968-1972. 2 mappen
1968.
1968-1972.
Stukken van de Reglementencommissie (Com 22), in de periode 1968-1969 ook Commissie Huishoudelijke reglementen, in de periode 1971-1973 Commissie Reglementen kandidaatstelling (Com 11) en vanaf 1984 Werkgroep Reglementen. 1968-1992. 3 dozen en 3 mappen
1968-1969. (map)
1969. (map)
1971-1973. (map)
1973-1979.
1980-1984.
1984-1992.
Stukken van de Projectgroep Sociale vernieuwing (Com 40). 1989-1991. 1 doos en 1 map
1989-1990.
1991. (map)
Stukken van de adviesgroep tegen opkomend racisme (Com 4). 1983-1988. 1 doos en 1 map
1983-1985.
1985-1988. (map)
Stukken van de Commissie Verkiezingsprogramma (Com 4, vanaf 1948 Com 3). 1947-1948, 1952, 1962, 1966. 3 mappen
1947-1948.
1948.
1952, 1962, 1966.
Stukken van de Commissie Programmatische vernieuwingen (Com 37), ook vernieuwingscommissie Commissie A en Rapport A, ook Commissie Pronk, rapport, conferentie en discussieproject 'Schuivende panelen'. 1986-1988. 4 dozen

Het rapport Schuivende panelen en Discussiehandleiding voor de afdelingen zijn ook digitaal beschikbaar als PDF (zie inv.nos. 2938-2939)

1986-1987.
1987-1988.
Reacties van afdelingen, gewesten en andere. 1988.
Stukken betreffende de Commissie Kok en rapport 'Bewogen Beweging', ook vernieuwingscommissie Commissie B en Rapport B. 1987-1989. 3 mappen

Het rapport Bewogen Beweging is ook digitaal beschikbaar als PDF (zie inv.no. 2941)

Stukken betreffende de Commissie Middel en rapport 'Politiek à la carte', ook vernieuwingscommissie Commissie C en Rapport C. 1987-1988. 1 map

Het rapport Politiek à la carte is ook digitaal beschikbaar als PDF (zie inv.no. 2940)

Stukken betreffende de projektgroep Vernieuwingen, het Vernieuwingsoverleg, discussies over de resultaten van onder andere de drie vernieuwingscommissies A (Pronk), B (Kok), C (Middel) en commissies Van Kemenade en Wolfson, de Organisatiecommissie, de taakgroep Partijorganisatie, rapport 'Om de kwaliteit van de toekomst', de uitvoering van 'Bewogen Beweging' en de implementering van de partijvernieuwing in de PvdA. 1986-1992. 1 doos en 1 map.
1986-1987. (map)
1988-1992.
Stukken van de Commissie Van Kemenade (CVK), commissie inzake partijvernieuwing van de PvdA en rapport 'Een partij om te kiezen', voorafgegaan in 1990 door de projectgroep Partij-organisatie en opgevolgd in 1991 door de projectgroep Van Kemenade ter voorbereiding van congressen, werkgroep Intern referendum en Commissie Verzorgingsstaat (Commissie Wolfson en rapport 'Niemand aan de kant'). Met documentatie. 1990-1992. 5 dozen

Het rapport Een partij om te kiezen en Discussiehandleiding voor de afdelingen zijn ook digitaal beschikbaar als PDF (zie inv.nos. 2942-2943)

1990.
1991.
1991-1992.
Stukken van de Commissie Verzorgingsstaat (Com 23). 1982-1988. 2 dozen

NB. Voor de stukken van de Commissie Verzorgingsstaat (Commissie Wolfson) zie onder de Comissie Van Kemenade, vnl. inv.nr. 1468.

1982-1983.
1983-1988.
Stukken betreffende advisering in huurkwesties en tot 1979 begeleiding van huur-ombudswerk, vanaf 1973 werkgroep Huur en sanering, vanaf 1974 werkgroep Volkshuisvesting, vanaf 1980 functionele werkgroep Volkshuisvesting (FWG, fwg VHV), vanaf 1988 werkgroep VHV jaren '90. 1966-1988. 6 dozen
1966-1972.
1972-1975.
1975-1976.
1976-1980.
1981-1983.
1984-1988.
Stukken van de Commissie Democratisering bedrijfsleven (Com 27), ook werkgroep, adviesgroep, adviescommissie en Commissie Bedrijfsdemokratisering, vanaf 1978 functionele of landelijke werkgroep Werkgelegenheid en bedrijfsdemocratisering (LWBD, WBD). 1970-1992. 7 dozen en 2 mappen
1970-1976.
1976-1977.
1977-1979.
1979-1982.
1982-1984.
1985-1988.
1988-1989.
1990. (map)
1991-1992. (map)
Stukken betreffende overige commissies en werkgroepen. 1946-1992. 63 omslagen, 29 mappen, 8 dozen en 5 stukken
Commissie, later werkgroep, ook landelijke werkgroep Aktivering vrouwelijke leden (WAV, WAVL, Com 29). 1978-1987. (map)
Commissie Activiteitenfonds (Com 14). 1957. (omslag)
Commissie Alternatieve dienstplicht (Com 20). 1969-1970. (map)
Commissie Arbeid (Com 24). 1979, 1982. (omslag)
Commissie Atoombewapening (Com 5). 1959. (omslag)
Begrotingscommissie (Com 17). 1967, 1970. (omslag)
Beroepscommissie (Com 7). 1978-1985. (omslag)

NB. Zie ook onder de rubriek Royementen en kwesties.

Commissie Beroepskeuzevoorlichting (Com 48). 1954, 1956. (omslag)
Projektgroep, later kerngroep, later werkgroep Biogenetica, ook Commissie Biotechnologie. 1987-1992. (doos)
Chili-commissie (Com 6), in 1979 uitgebreid tot Latijns Amerika Kommissie (LAK). 1976-1986. (doos)

NB. Zie ook Chili en Latijns-Amerika onder de rubriek Internationaal secretariaat.

Commissie Congreservaringen 1969 (Com 23). 1969. (omslag)
Commissie Congresorde (Com 4). 1967-1968. (map)
Contact-commissie met Belgische socialisten (Com 36). 1951. (stuk)
Contributiecommissie (Com 2). 1964,1966. (omslag)
Controlecommissie, in 1965 Begrotingscommissie (Com 17). 1949-1959, 1965. (omslag)
Commissie Cumulatie en onverenigbaarheid van functies in en namens de partij (Com 32). 1979-1981. (map)
Comité Democratisch appèl in de PvdA. 1968-1970. (map)
Commissie Economie (Com 25). 1979. (omslag)
Economische commissie (Com 12, vanaf 1948 Com 16). 1947-1948. (omslag)
Economische commissie uit de Tweede Kamer-fractie en een aantal partijgenoten (E 5), vanaf 1948 werkgroep voor Economische aangelegenheden (E 3). 1947-1949. (omslag)
Commissie Efficiency-onderzoek. (Com 6). 1967-1969. (omslag)
Emancipatiecommissie van de PvdA (Com 4), ook Commissie Emancipatie man/vrouw. 1973-1974, 1979. (omslag)
Commissie Europese grondwet (Com 47). 1953-1954. (omslag)
Commissie Evaluatie kandidaatstelling Tweede Kamer. (Com 5). 1978-1980, 1989. (omslag)
Commissie Federatief Europa (Com 16). 1948-1949. (omslag)
Friese commissie (Com 39). 1951-1953. (map)
Commissie Functionele taakverdeling (Com 33). 1951-1953. (map)
Werkgroep GATT van de progressieve partijen (Com 10). 1973. (stuk)
Commissie Gemeenteclassificatie in de loonpolitiek (Com 8). 1961-1962. (omslag)
Werkgroep Gemeenten en ontwikkelingssamenwerking. 1991-1992. (omslag)
Grondwetscommissie (Com 30). 1950-1951. (omslag)
Commissie Herziening kieswet (Com 29). 1950-1951. (map)
PvdA-homogroep en adviesgroep Homo/lesbisch-emancipatiebeleid (HLEB). 1979-1991. (map)
Commissie Hongaarse socialisten (Com 22). 1957-1958. (map)
Commissie Honorering bestuurders (Com 26), ook Commissie Bezoldiging bestuurders. 1974-1975, 1981. (omslag)
Commissie Hulp aan de watersnoodgebieden betreffende de boekeninzameling (Com 46). 1953-1954. (mappen)
Commissie Incompatibiliteiten (Com 35). 1951. (omslag)
Commissie Jeugdvorming (Com 10), vanaf 1948 Commissie Vorming buiten schoolverband (Com 7). 1947-1958. (doos)

NB. Per oktober 1958 overgegaan naar WBS.

Jongerenberaad (Com 21). 1974-1977. (map)
Commissie Jongerenorganisaties (Com 20). 1948. (stuk)
Commissie Levensbeschouwing en maatschappelijke Vraagstukken (Com 34). 1951-1956. (map)
Lustrumcommissie (Com 5). 1964-1965. (omslag)
Commissie Maatschappelijke strategie (Com 31). 1979. (omslag)
Commissie Maatschappelijke strategie. 1986-1987. (map)
Commissie Meiviering (Com 5, vanaf 1960 Com 4). 1954-1956, 1960-1961, 1964-1965. (map).
Commissie Midden- en kleinbedrijf (Com 25). 1969-1974. (omslag)
Werkgroep Middenniveau. 1986. (omslag)
Middenstandscommissie (M 2), vanaf 1948 Commissie voor de middenstand (Com 14). 1946-1951, 1954. (map)
Commissie Milieubeheer (Com 31), ook werkgroep Milieubeheer of werkgroep Milieu. 1971-1974. (omslag)
Commissie Milieuheffing (Com 5). 1973. (omslag)
Commissie Minimumloon en soldateninkomen (Com 22) 1963-1965. (map)
Commissie Natonaal jeugdplan (Com 32). 1951. (stuk)
Commissie Nevenorganisaties (Com 41). 1952-1958, 1961-1963. (map)
Commissie Nieuw-Guinea (Com 37). 1951. (omslag)
Commissie Ontwapeningsvraagstukken, later Commissie Vrede en ontwapening (Com 15). 1962-1966. (map)
Organisatiecommissie, later Commissie Methodiek partijbijeenkomsten, vanaf 1960 Commissie Vergadertechniek (Com 2). 1960-1961. (omslag)
Commissie over de gevolgen van het verplaatsen van het secretariaat naar Den Haag (Com 43). 1953. (omslag)
Commissie over geschillen betreffende kandidaatstellingen voor de gemeenteraad. 1948 (Com 18). (omslag)
Commissie over geschillen over het reglement kandidaatstelling (Com 42). 1953. (omslag)
Palestina-commissie (Com 5). 1947. (omslag)
Commissie Pauka, begeleidingscommissie Amsterdam van de Presentatiegroep PvdA. 1975. (omslag)
Commissie Penningmeesterschap (Com 16). 1958-1960. (omslag)
Commissie Persconcentratie (Com 16). 1968-1969. (omslag)
Plan-commissie ter opstelling van een sociaal-economisch meerjaarplan (Com 23). 1949. (omslag)
Commissie Plattelandsproblematiek. 1988-1992. (omslag)
Begeleidingscommissie Positieve actie (PA). 1987-1992. (doos)
Commissie Prioriteiten en meerjarenraming. 1983. (map)
Referendumcommissie (Com 10). 1955-1960. (omslag)
Commissie Rombouts (Com 4), commissie en klankbordgroep inzake minderhedenbeleid en anti-racismebeleid, ook klankbordgroep CD/CP. 1990-1992. (doos)
SER-overleg (Com 1), overleg van PvdA-bestuur met leden van de Sociaal Economische Raad (SER). 1976-1977, 1979. (map)
Socialisatie commissie (Com 13). 1947. (omslag)
Commissie Sociale verzekering (Com 38). 1951. (omslag)
Initiatiefgroep Socialisme 2000, discussiegroep over de toekomst van de sociaal-democratie. 1989-1990. (omslag)
Werkgroep Socialistiese politiek (WSP), ook WESP, groep Reckman en groep Odijk. 1981-1982. (map)
Commissie Socialistische opvoeding (Com 17), Werkgroep Progressieve opvoeding (WPO) en Vereniging voor Socialistische opvoeding (VSO) 1975-1980. (omslag)
Commissie Stakingsrecht (Com 16, later Com 23). 1963-1965. (map)
Commissie Stemgedrag jongeren (Com 33), ook Commissie VVD-jongeren. 1982. (omslag)
Structuurcommissie. (Com 5). 1967-1968. Met enige stukken betreffende oudere verwante commissies. 1949, 1952, 1959-1965. (doos)
Commissie Stuiveling (Com 27), ook Commissie Verhouding Nederland / buitenlandse arbeiders, inzake extreem-rechts stemgedrag. 1982-1983. (map)
Commissie Taakverdeling (Com 26). 1970-1972. (omslag)
PvdA-komitee tegen Berufsverbote (Com 3), ook Radikalenerlass. 1976-1986. (doos)

NB. Zie ook bij BRD (West-Duitsland) onder de rubriek Internationaal secretariaat.

Tentoonstellingscommissie (Com 6). 1960-1961. (omslag)
Commissie ter bestrijding van werkloosheid van boven 45-jarigen (Com 24). 1950. (omslag)
Commissie ter bestudering van de incidenten tijdens de verkiezingsactie in Limburg (Com 11), opgericht door PvdA en KVP. 1956-1957. (omslag)
Commissie ter bestudering van de uitslagen van de verkiezingen (Com 25). 1949. (stuk)
Commissie ter bestudering van het congresvoorstel over het contributievraagstuk (Com 44). 1953. (omslag)
Commissie ter bestudering van het Duitse vluchtelingenvraagstuk (Com 22). 1949-1950. (omslag)
Commissie ter bestudering van het rapport-Van Rhijn over de herziening van de sociale verzekering (Com 27). 1948-1950. (omslag)
Commissie ter bestudering van overheidssubsidies aan politieke partijen (Com 14), ook Commissie Subsidiëring politieke partijen. 1969, 1974-1977. (omslag)
Commissie ter bestudering van voorbereidende maatregelen in verband met dreigend oorlogsgevaar (Com 31). 1951. (omslag)
Commissie ter voorbereiding van de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer-verkiezingen in 1963 (Com 11). 1962. (omslag)
Commissie tot het opstellen van een ontwerp urgentie-program voor de gemeenteraadsverkiezingen (Com 6). 1946. Met Crisisprogram voor de raadsverkiezingen 1935, publicatie van de SDAP. 1934. Met typoscript van een artikel. 1944. (omslag)
Studiegroep UNCTAD (Com 10). 1972. (omslag)
Commissie Verkiezingsprogramma (Com 3). 1966. (omslag)
Commissie Verzelfstandiging sociale zekerheid (Com 24). 1982-1984. (map)
Commissie Vliegveldproblematiek (Com 32), ook Commissie Nationale vliegveldproblematiek, Luchthavenproblematiek, Tweede nationale luchthaven of Situering luchthaven. 1972-1973. (omslag)
Commissie Volksgezondheid (Com 11, later Com 9). 1947, 1950. (omslag)
Klankbordgroep Volksgezondheid. 1992. (omslag)
Commissie voor de rechtspositie bezoldigde partijbestuurders (Com 45). 1953-1965. (map)
Commissie voor het zuiden (Com 15). 1953-1958. (map)
Commissie voor tussen- en kleinhandel (Com 15). 1948-1949. (omslag)
Commissie Welzijnspolitiek (Com 18). 1978-1979. (omslag)
Commissie Werkgelegenheid (Com 25), ook Commissie Ordening en werkgelegenheid. 1982-1983. (map)
Werkgeversgroep in de PvdA (W 8). 1946-1963. (doos)
Correspondentie met en notulen van vergaderingen van het bestuur van de Evert Vermeer Stichting voor Internationale Solidariteit (EVS). 1966-1992. 3 mappen en 1 doos

NB. Voor stukken uit de periode 1976-1987 zie ook onder de rubriek Internationaal secretaris.

1966-1972.
1973-1974.
1975.
1976-1992. (doos)
Correspondentie van het Koos Vorrink Instituut (KVI) ter bestudering van internationale vraagstukken, ondergebracht bij de internationaal secretaris van de PvdA, in 1972 ondergebracht en geïntegreerd in de Wiardi Beckman Stichting. 1955-1972. 4 mappen
1955-1967.
1968.
1969.
1970-1972.
Register van circulaires van het Koos Vorrink Instituut. 1958-1973. 1 deel
Stukken van de Commissie EEG-Engeland. 1966-1967. 1 map
Stukken van de Commissie minderontwikkelde gebieden, later Commissie ontwikkelingssamenwerking. 1967-1970. 2 mappen
1966-1968.
1969-1970.
Stukken van de EEG-commissie. 1968-1971. 3 mappen
1968.
1969.
1970-1971.
Correspondentie betreffende het Sociaal-Democratisch Centrum (SDC). 1946-1947, 1955-1961. 1 map
Stukken van de Stichting De Mei, fonds van de PvdA voor het stimuleren van wetenschap en cultuur. 1986-1992. 2 mappen
1986, 1988-1989.
1990-1992.
Stukken betreffende de Stichting Vormingswerk in de PvdA (SVP), in 1975 opgericht als opvolger van de Vormingscommissie en in 1992 opgevolgd door het Opleidingsinstituut Partij van de Arbeid (OIP). 1977-1992. 3 mappen

NB. Voor stukken betreffende de Vormingscommissie zie inv.nrs. 1954-1955.

1977-1986.
1987-1990.
1991-1992.
Stukken betreffende de Wiardi Beckman Stichting (WBS), wetenschappelijk bureau ten dienste van het socialisme. 1946-1992. 3 mappen en 1 doos.
1946-1949.
1950-1951.
1952.
1953-1959, 1965, 1967-1992. (doos)
Teksten van studies. [1955], 1961 en z.j. 2 mappen en 1 doos
'De weg naar vrijheid'. Z.j. (doos)
'Herkomst, positie en opvattingen van het kader van de PvdA'. [1955].
'De "ideeënbus der democratie", portret van een partij-enquête', doctoraalscriptie van R.J. Mokken. 1961.
Stukken betreffende de Sectie Gemeente, Gewest en Provincie (SGGP), vanaf 1987 Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) van de WBS. 1966-1992. 1 doos en 2 mappen

NB. Voor stukken betreffende contributie aan de SGGP zie ook onder de rubriek Secretariaat.

1966-1977.
1978-1982.
1983-1992. (doos)
Stukken betreffende beginsel- en urgentieprogramma van de PvdA. 1946-1949, 1952. 1 map
Beginselprogramma's, statuten van en informatiemateriaal over de PvdA. 1947-1962. 1 map
Stukken betreffende conferenties en congressen van de PvdA. 1946-1992. 28 mappen, 26 omslagen en 5 dozen
Diverse. 1949-1989. (dozen)
Aardgasvraagstuk. 1963. (omslag)
Actieplan voor het noorden in 1972. 1971. (omslag)
Actieve cultuurpolitiek. 1946-1947. (omslag)
Agrarische congressen. 1947-1971. (dozen)
Aktieven - anders-aktieven. 1983-1984.
Atoomvraagstukken. 1955-1957.
Bejaardenvraagstukken. 1956. (omslag)
Belgische Socialistische Partij en de PvdA. 1946-1947. (omslag)
Bezitsvorming. 1956-1957. (omslag)
Buitenlandse politiek en buitengewoon congres in 1947 over Indonesië. 1947, 1950-1951, 1954-1955, 1958. (doos)
Crematievraagstuk. 1955. (omslag)
Culturele taak van de arbeidersbeweging. 1956-1957. (omslag)
Cultuurpolitiek (buiten het onderwijs). 1951. (omslag)
Economisch congres. 1947-1948.
Economische deskundigen van Europese Socialistische Partijen. 1948-1949. (omslag)
De gemeenten in de klem. 1964.
Intellectuelen. 1956, 1958.
Intern partijberaad. 1958. (omslag)
Koekoek-verschijnsel. 1963. (omslag)
Kunstenaarsconferenties. 1952-1957.
Middenstand. 1951-1957, 1962-1963.
Nieuw-Guinea. 1956-1957.
Noordelijke provincies. 1957-1958.
Onderwijs. 1950-1955, 1970.
Partijleidersconferentie van de Socialistische Internationale. 1977.
Peace and Security. 1976.
Plancongressen. 1951-1952.
Politieke aspecten van de gebeurtenissen in de mijnindustrie. 1957. (omslag)
De positie van de PvdA in het Nederlandse volksleven. 1954. (omslag)
Propaganda-congres. 1953-1954.
Rusland. 1958-1959. (omslag)
Sociale vernieuwing. 1990.
Socialistische welzijnspolitiek. 1978. (omslag)
Sport. 1953-1957. (omslag)
Sprekers tijdens de verkiezingsactie. 1956. (omslag)
Suriname en Nederland. 1992. (omslag)
Tinbergen en de verhouding tussen socialistische en communistische partijen. 1957-1958. (omslag)
De verhouding van de PvdA tot het communisme. 1947. (omslag)
Verkeersveiligheid. 1956. (omslag)
Verkiezing van de burgemeester. 1969. (omslag)
Volkshuisvesting. 1955.
Volledige werkgelegenheid. 1978.
Vrede en veiligheid. 1974. (omslag)
Vrouwenbond. 1967-1971. (omslag)
Weekendconferenties. 1948-1949.
Weg uit de armoede. 1989.
Werkgelegenheidsbeleid. 1975. (omslag)
Correspondentie betreffende propagandacampagnes en propaganda materiaal. Met brochures, pamfletten en ander propagandamateriaal. 1946-1966. 3 dozen
1946-1953/1954.
1953/1954-1957/1958.
1957/1958-1966.
Manifesten van de PvdA. Met correspondentie. 1946-1947, 1954, 1956. 1 omslag
Correspondentie betreffende de liederencompetitie om nieuwe liederen te verwerven voor de PvdA. Met teksten van liederen. 1946-1949. 2 mappen
1946-1947.
1948-1949.
Stukken betreffende de campagne van de PvdA 'Actie tegen reactie'. 1947. 1 omslag
Correspondentie met het Bureau voor Muziekauteursrechten (BUMA) betreffende het uitvoeren van muziek tijdens de bijeenkomsten van de PvdA. 1949-1965. 2 mappen
1949-1950.
1950-1965.
Stukken betreffende de meeting en de nationale demonstratie van de PvdA op 22 mei 1952 te Amsterdam. 1951-1953. 2 dozen
Notulen van vergaderingen van het werkcomité en algemene stukken betreffende de voorbereiding.
Stukken betreffende de muzikale begeleiding, het spaarfonds voor de demonstratie en het vervoer van deelnemers.
Stukken betreffende de nationale werkersdag van de PvdA op 10 mei 1956 te Amsterdam. 1956. 1 map
Stukken betreffende demonstratieve vergaderingen, congressen en bijeenkomsten van de PvdA. 1961-1986. 2 mappen
1961-1976.
1977-1986.
Stukken betreffende deelname aan en organisatie van eenmalige propaganda-acties. 1980-1992. 3 mappen en 2 omslagen
Informatie- en actiedag 1980 Solidair met de FNV en tegen het gevoerde regeringsbeleid. 1980. (omslag)
Actie- en blokkadeweek Kerncentrale Dodewaard moet dicht. 1981. (omslag)
1 meiviering in Den Bosch. 1988.
Toogdagen, regionale ontmoetingsdagen voor landelijke PvdA-politici, kader en leden. 1991-1992.
Dag van de Arbeid Festival Zaandam en elders. 1992.
Ingekomen ingevulde enquêteformulieren en brieven, enige lijsten met uitkomsten en enige stukken betreffende begeleidende televisie-uitzendingen in het kader van de actie 'Voor een dubbeltje geboren, voor een kwartje gepakt' en de armoede-enquête over de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet Lubbers voor gewone huishoudens. 1983. 3 dozen
Correspondentie en andere stukken betreffende de landelijke propaganda-tournee met het optreden van Enny Mols-de Leeuwe in het toneelstuk 'Naast u is mijn plaats' van Maurits Dekker. Met de tekst van het toneelstuk. 1954-1956. 1 doos
Correspondentie, circulaires, rapporten, teksten van redes en andere stukken betreffende fakkeldragers en fakkeldragersdagen. 1952-1963. 3 dozen
1952/1953-1955/1956.
1956/1957-1957/1958.
1958/1959-1963.
Correspondentie betreffende de activiteiten van cabaretgroepen binnen de PvdA. Met verslagen van het landelijk bestuur van de cabaretgroepen en stukken betreffende 't Spotlicht, maandblad voor politieke cabaretgroepen. 1947-1967. 9 dozen
1947-1949.
1949-1950.
1950/1951-1952/1953.
1953/1954-1955/1956.
1955/1956-1956/1957.
1956/1957-1957/1958.
1957/1958-1958/1959.
1958/1959-1959/1960.
1959/1960-1967.
Teksten van cabaretvoorstellingen. 1948-1962. 2 dozen
1948-1956.
1956-1962.
Stand van zaken, Documentatiemateriaal voor sprekers, No. 1-13. 1946. 1 omslag
Kopieën van uitgaande stukken van de secretaris betreffende verzoeken om medewerking aan de voortzetting van documentatiemateriaal voor sprekers na de verkiezingen. 1946. 1 omslag
Correspondentie betreffende sprekers en spreekbeurten in de afdelingen. Met lijsten. 1947-1966. 7 dozen en 1 map

NB. Zie voor mei-sprekers ook inv.nrs. 1736-1753.

1947-1948.
1948-1950/1951.
1950/1951-1951/1952.
1951/1952.
1951/1952-1952/1953.
1952/1953-1954/1955.
1955/1956-1962/1963.
1963/1964-1965/1966. (map)
Correspondentie betreffende afspraken met plansprekers, deskundigen die voorlichting geven aan PvdA-leden over het plan 'De Weg naar Vrijheid'. 1952. 2 mappen
'Voer voor kandidaten, verkiezingsdocumentatie 1967 van de PvdA' en 'Sprekersdocumentatie'. Met documentatie. 1967, 1974-1991. 1 doos

NB. 'Sprekersdocumentatie' (1984) en (1986) zijn niet compleet.

Lijsten en andere stukken betreffende de coördinatie van afspraken voor spreekbeurten door sprekers van de PvdA. 1976-1991. 3 mappen
1976-1977.
1977.
1981, 1989-1991.
Verzoeken aan en bereidverklaringen van meisprekers, rapportages over meivieringen en andere stukken van het Landelijk Meicomité van PvdA en NVV betreffende de organisatie van plaatselijke en landelijke 1 mei-bijeenkomsten. 1947-1992. 18 dozen

NB. Zie voor meisprekers ook inv.nrs. 1722-1729 en 1733-1735.

1947-1949.
1950.
1950-1953/1954.
1953/1954.
1954/1955.
1954/1955-1955/1956.
1955/1956.
1955/1956-1956/1957.
1956/1957-1957/1958.
1958/1959.
1959/1960.
1960/1961.
1961/1962.
1962/1963-1964/1965.
1964/1965.
1964/1965-1965/1966.
1966-1969.
1972-1992.
Correspondentie betreffende de voorbereiding en uitvoering van meispelen. Met teksten van meispelen. 1947-1959. 7 dozen
1947-1949.
1950.
1951/1952.
1951/1952-1952/1953.
1953/1954-1954/1955.
1954/1955-1956/1957.
1956/1957-1958/1959.
Correspondentie met afdelingen, meicomités en andere groepen betreffende toezending en opvoeringsrechten van toneelstukken uit het toneelfonds van de PvdA. Met teksten van toneelstukken. 1950-1957. 3 mappen
1950-1952.
1952.
1953-1957.
Jaaroverzichten van bestellingen van meispelen en van andere toneelstukken. Met jaaroverzichten van stencil- en papierkosten voor meispelen en andere financiële stukken. 1950-1958 en z.j. 1 map
Ingevulde antwoordformulieren van een enquête van het landelijk meicomité onder afdelingen en meicomités betreffende gebruikmaking van toneelstukken van het mei- en toneelfonds. 1958. 1 map
Teksten van radio-uitzendingen van de VARA tijdens de verkiezingen van 1946. 1946. 1 map
Teksten van speeches door C. Woudenberg en anderen. Met pamfletten, brochures en documentatiemateriaal gebruikt voor de speeches. 1946-1952. 2 mappen
Teksten van radiotoespraken door E. Vermeer in het programma 'Op de korrel'. Met correspondentie. 1950-1955. 1 doos
Teksten van overige radiotoespraken door E. Vermeer. Met enkele correspondentie. 1951, 1955-1960. 3 mappen
1951, 1955-1957.
1957-1958.
1958-1960.
Teksten van 'Socialistisch Commentaar', radiospeeches van K. Voskuil. 1950-1960. 4 mappen
1950-1954.
1954-1956.
1956-1957.
1957-1960.
Teksten van uitzendingen door de PvdA in het kader van de zendtijd voor de politieke partijen voor de radio en vanaf 1964 voor televisie. 1958-1965. 1 doos
Correspondentie betreffende radio- en televisie-uitzendingen. 1959-1966. 3 mappen
1959-1960.
1961-1962.
1963-1966.
Correspondentie betreffende radio- en televisie-uitzendingen en teksten van uitzendingen door de PvdA in het kader van de zendtijd voor de politieke partijen. 1966-1991. 2 dozen en 2 mappen
1966-1979.
1980-1988.
1989. (map)
1990-1991. (map)
Teksten van redevoeringen door PvdA-kaderleden. 1957-1962. 3 mappen
1957-1958.
1959-1960.
1961-1962.
Teksten van toespraken van Joop den Uyl. 1974-1977, 1986-1987. 1 map
Teksten van toespraken en kopieën van interviews met partijbestuurders en kamerleden. 1974-1976, 1986-1992. 2 mappen
1974-1976.
1986-1992 en z.j.
Correspondentie met geïnteresseerden in nadere informatie over de PvdA, beleid en standpunten, later algemene correspondentie van de afdeling voorlichting. 1959-1992. 11 dozen en 2 mappen

NB. Voor nota's en andere stukken betreffende voorlichtingsbeleid van de PvdA zie onder de rubriek Periodieken.

1959-1962.
1962-1963.
1964-1965.
1965-1966.
1966-1970.
1971-1975.
1975-1978.
1978-1984.
1985-1987.
1988-1989.
1990-1991.
1991. (map)
1992. (map)
Correspondentie betreffende de productie en verhuur van films. 1959-1966, 1974, 1985, 1987. 1 map
Correspondentie betreffende de productie en verhuur van diaseries en diaprojectie-apparatuur. 1959-1966. 1 omslag
Teksten van voordrachten als begeleiding bij diaseries en films ter uitlening door de PvdA bij voorlichtings- en discussiebijeenkomsten. c.1959-c.1963. 1 map
Correspondentie betreffende overige voorlichtings- en propaganda-activiteiten door de PvdA en door anderen. 1960-1966. 1 omslag
Correspondentie met leden en niet-leden betreffende kwesties inzake PvdA, beleid, standpunten en lidmaatschapsopzeggingen en uitgaande stukken aan de fractie en anderen betreffende doorverwijzing voor beantwoording. 1966-1992. 10 dozen
1966-1968.
1969-1974.
1975-1976.
1977-1978.
1979-1981.
1981-1983.
1983-1986.
1986-1989.
1990-1991.
1991-1992.
'Rode map', ook 'Dokumentatie', in 1970-1971 en 1972 samengestelde documentatiemappen bestaande uit aan leden van fractie, partijbestuur en gewestelijke besturen verzonden gerubriceerde en genummerde circulaires betreffende het politiek beleid van de PvdA en andere politieke partijen. 1970-1972. 1 doos

NB. Documentatiemap 1972 is niet compleet.

Bij voorlichting, redacties en anderen ingekomen stukken en lijsten van rubrieken betreffende in 1974/1975 en 1975/1976 bijgehouden documentatiemappen voor interne en externe voorlichting. 1971-1976. 2 mappen
Documentatiemappen nrs. 2 - 19, 26D, 29.
Documentatiemap nr. 25.
Stukken betreffende de taakomschrijving van het hoofd afdeling voorlichting en andere stukken van de afdeling voorlichting. 1982-1989. 2 mappen
1982-1987.
1988-1989.
Teksten van op de automatische antwoordtelefoon, ook partijlijn, informatietelefoon of 06-lijn, ingesproken informatieve berichten voor geïnteresseerden over PvdA, beleid en standpunten. 1984-1992. Met lijsten betreffende aantallen luisteraars en stukken betreffende de beëindiging van de lijn. 1991-1992. 1 doos
Projectlijsten en agenda's van bespreekpunten voor het weekoverleg afdeling voorlichting, vanaf 1986 voorlichtings- of afdelingsoverleg, vanaf 1990 verspreid als bulletin 'Intern PvdA Voorlichting Amsterdam'. 1984-1990. 1 doos
Stukken betreffende de inschakeling van een reclamebureau voor de PvdA. 1987-1988. 1 map
Correspondentie met de directie van De Arbeiderspers. 1946-1966. 4 mappen
1946-1947.
1948-1952.
1952-1960.
1960-1966.
Notulen van vergaderingen van en andere stukken betreffende de Raad van Commissarissen van de NV De Arbeiderspers. 1947-1957, 1961-1966. 3 mappen
1947-1957, 1961-1964.
1964.
1965-1966.
Correspondentie met De Arbeiderspers betreffende financiële aangelegenheden. 1946-1966. 5 mappen
1946-1951.
1951-1956.
1956-1958.
1958-1959.
1959-1966.
Correspondentie met De Arbeiderspers betreffende het verzenden en uitgeven van partijpublicaties. Bevat ook jaarverslagen en andere ingekomen stukken van De Arbeiderspers. 1946-1966. 4 dozen
1946-1949.
1950-1952.
1952-1956.
1956-1966.
Correspondentie met de hoofdredactie van Het Vrije Volk. 1946-1966. 4 mappen
1946-1948.
1949-1954.
1954-1958.
1958-1966.
Stukken betreffende de verzelfstandiging van De Arbeiderspers. 1965, 1967-1968. 1 map
Algemene correspondentie met en betreffende De Arbeiderspers en Het Vrije Volk. 1966-1975, 1985-1986. 2 mappen
1966-1968.
1969-1975, 1985-1986.
Correspondentie betreffende Paraat, vanaf 1965 Opinie. 1946-1966. 10 dozen

NB. Alfabetisch op plaatsnaam tot 1953/1954, alfabetisch op achternaam vanaf 1954/1955.

1946-1953/1954.
1953/1954-1955/1956.
1955/1956-1957/1958.
1957/1958-1958/1959.
1958/1959-1959/1960.
1959/1960-1960/1961.
1960/1961-1961/1962.
1961/1962-1962/1963.
1962/1963-1964/1965.
1964/1965-1965/1966.
Correspondentie en andere stukken betreffende artikelen, toezending en betaling van Met Volle Zeilen, vanaf september 1950 Arbeid, en andere colportagebladen en in 1962 betreffende de colportagebladen Zo is ons leven en Leven in vrijheid. 1946-1957, 1962. 1 doos
Correspondentie betreffende Socialisme en Democratie. 1947-1981. 4 mappen
1947-1951, 1953-1956.
1957-1962.
1963-1966.
1967-1981.
Correspondentie betreffende het correspondentieblad Partijcontact, vanaf 1949 ledenorgaan In de Partij. 1947-1952. 1 map
Correspondentie betreffende de inhoud van Documentatie-materiaal van de PvdA (in samenwerking met de WBS), ook genoemd Partij-documentatie, en betreffende de toezending van ander documentatiemateriaal van de PvdA. 1947-1965. 3 mappen
1947-1949.
1950-1951.
1953-1954, 1957, 1963-1965.
Correspondentie van de afdeling Documentatie en notities betreffende de abonnementadministratie van Documentatie-materiaal en betreffende de toezending van ander documentatiemateriaal van de PvdA. 1948-1950. 3 dozen

NB. Alfabetisch op plaatsnaam en naam van de afdeling.

1948-1950.
1950-1952.
Correspondentie betreffende voornamelijk de verzending van en het abonnementsgeld voor Klein Bestek. 1950-1959. 1 doos.
Stukken betreffende PvdA-bedrijfskranten voor personeel van diverse bedrijven. 1950, 1952-1957. 1 omslag
Stukken voornamelijk betreffende abonnementen op en toezending van het agrarisch maandblad Ploegen en Zaaien. 1952-1955. 1 omslag.
Correspondentie en adreslijsten voor toezending van Werkersdocumentatie, documentatiemateriaal voor de werkers in de verkiezingsactie. 1956. 1 map
Stukken betreffende vernieuwing van Paraat. 1958-1959. 1 map
Correspondentie betreffende Modern Platteland, voorheen Ploegen en Zaaien, orgaan van de PvdA. 1960-1964. 3 mappen.
1960-1961.
1961-1962.
1962-1964.
Notulen van de vergaderingen van de redactieraad en de redactie van het partijorgaan Paraat in een veranderde wereld (Paraat), vanaf 1965 Opinie. 1962-1966. 1 omslag
Correspondentie betreffende de plaatsing van advertenties in periodieken van de PvdA. 1964-1966. 1 omslag
Stukken betreffende de productie en notulen van vergaderingen van de redacties van PK partijkrant van de PvdA, Roos in de Vuist, Voorwaarts, later PvdA Ledenkrant,De Toekomst,Witsenkader en Rood. Met nota's en andere stukken betreffende herstructurering van de partijpers en reorganisatie van de taken redactie, publiciteit, informatiebeleid, propaganda, in- en externe voorlichting en documentatie. 1966-1992. 4 dozen
1966-1975.
1975-1981.
1982-1987.
1987-1992.
Correspondentie betreffende toezending, ingezonden stukken en artikelen van Paraat, vanaf 1965 Opinie, vanaf 1970 PK partijkrant van de PvdA, ledenblad en partijorgaan, en Roos in de Vuist, kader- en informatieblad voor abonnees en functionarissen, in 1975 opgericht en in 1980 samengevoegd met PK tot Voorwaarts, opinieblad met een leden- en een abonnementeneditie, later partijbladen PvdA Ledenkrant,De Toekomst,Witsenkader en Rood. 1966-1990. 3 dozen en 2 mappen.
1966-1973.
1974-1976.
1976-1980.
1981-1982. (map)
1983-1990. (map)
Stukken betreffende een kort geding van de redacteur van Voorwaarts tegen de PvdA inzake verschillen van inzicht over de positie van de redacteur en de redactionele onafhankelijkheid bij herstructurering van het blad. 1989. 1 map
Ingeplakte brochures van de PvdA, werkgemeenschappen, De Arbeiderspers en de Wiardi Beckman Stichting. 1946-1950. 1 deel.
Correspondentie betreffende de productie van en de toezending van brochures. 1947. 1 omslag
Correspondentie met de schrijvers van diverse brochures van de PvdA. Met teksten van brochures. 1947-1951, 1954. 1 map
Manuscripten van bijdragen aan het boek Politiek ABC, samengesteld door E. Meester. 1947. 4 mappen
Correspondentie betreffende brochures van anderen. 1948, 1951. 1 omslag.
Lijst van naar M.C. Bolle (Groot-Brittanië) gezonden publicaties en andere stukken van de PvdA uit de periode 1945-1952. 1952. 1 stuk.
Correspondentie en notities betreffende de toezending en betaling van brochures van de PvdA, grammofoonplaten en enige andere niet-gratis publicaties en artikelen. 1959-1987. 7 dozen
1959-1960.
1960-1961.
1962-1963.
1963.
1964-1965.
1965-1966.
1966-1987.
Brief van J. Le Poole betreffende de publiciteit rond de oprichting van de PvdA naar aanleiding van een artikel in Het Parool. 1946. 1 omslag.
Persverklaringen, persberichten en partijbestuursverklaringen van de PvdA, teksten van toespraken en correspondentie met de pers en anderen betreffende publicaties en andere publiciteit. 1947-1992. 2 dozen
1947-1983.
1984-1992.
Stukken betreffende plaatsing van advertenties door de PvdA in diverse tijdschriften. 1948-1987. 4 mappen
1948-1954, 1959.
1960-1962.
1963-1966.
1967-1984, 1987.
Naamlijsten van partijgenoten journalisten. Met correspondentie. 1952-1957. 1961-1962. 1 omslag
Stukken betreffende bijeenkomsten over het plaatsen van ingezonden stukken in tijdschriften door 'pendragers'. 1965-1966. 1 omslag
Teksten van een cursus over gemeenterecht en gemeentebeleid voor gemeenteraadsleden van de KVP en tekst van een cursus over de atoombom. Z.j. 1 map
Lijsten, circulaires en correspondentie met cursusleiders, cursisten, sprekers en anderen betreffende deelname aan, kosten, declaraties en organisatie van kadercursussen voor bestuurders, gespreksgroepen voor leden en gespreksleiders- en andere kaderscholingsbijeenkomsten. 1946-1975. 7 dozen.
1946-1959/1960.
1960/1961-1961/1962.
1962/1963-1963/1964.
1963/1964-1964/1965.
1964/1965.
1965/1966.
1966-1975.
Verslagen van mobilisatievergaderingen en van gewestelijke en plaatselijke kadervergaderingen. Met uitnodigingsbrieven en andere correspondentie. 1946-1948, 1950-1951. 1 map
Correspondentie betreffende de organisatie van en syllabi voor de politieke scholingscursus 1946-1947 door de federatie Amsterdam. 1946-1947. 1 map.
Correspondentie betreffende de Stichting Scholendienst en betreffende vergaderingen van het stichtingsbestuur. Met correspondentie betreffende scholingskampen en stukken van de kascontrolecommissie van de stichting. 1947-1961. 1 doos
Correspondentie betreffende scholingskampen. 1947-1948, 1950-1961. 4 dozen en 1 map.
1947-1951.
1952-1954.
1954-1956.
1957-1958.
1959-1961. (map)
Correspondentie betreffende cursussen georganiseerd door anderen. 1947-1948. 1 omslag
Stukken betreffende sprekerscursussen. 1948-1949, 1954-1956. 3 mappen en 2 omslagen.
1948.
1949. (omslag)
1954-1955.
1956. (omslag)
Lijsten, circulaires, correspondentie en betalingsbewijzen van deelnemers betreffende de schriftelijke cursussen 'De veranderende maatschappij', 'De mens in de nieuwe maatschappij' en 'Socialisme in staat en maatschappij'. 1950-1953. 3 dozen en 1 map.
Algemeen. (map)
'De veranderende maatschappij'. 1949-1950.
'De mens in de nieuwe maatschappij'. 1950-1951.
Stukken betreffende de organisatie van en teksten van redevoeringen gehouden op de nationale kadervergadering in verband met het mandement van de Nederlandse bisschoppen. 1954. 1 map
Stukken van het Scholingsinstituut van de PvdA voornamelijk betreffende internationale vraagstukken. 1961-1966. 1 map
Lijsten en circulaires betreffende regionale vergaderingen. 1966, 1968. 1 omslag.
Stukken betreffende de organisatie en begeleiding van discussieprojecten en gespreksgroepen. 1967-1992. 9 mappen.

NB. Voor het project Vrede en veiligheid zie ook onder de gelijknamige rubriek bij de internationaal secretaris; voor discussieproject Schuivende panelen zie Commissie Programmatische Vernieuwingen.

Discussieproject Socialisme Nu en Socialisme Nu - Internationaal. 1971-1972.
Discussieproject Vrede en veiligheid. 1972-1975.
Discussieproject Bewapeningsproblematiek, ook Vredespolitiek: wapenbeheersing en ontwapening. 1973.
Discussie over congresthema's economie, vrede en veiligheid, maatschappelijke strategie en emancipatie. 1979-1980.
Discussieproject-vervolg en conferentie Politie in diskussie (Zutphen, maart 1981), conferentie Van Maagdenhuis tot Dodewaard (Amsterdam, december 1981) en initiatief ter instelling van een adviesgroep openbare orde. 1980-1984.
Briefings, informatie- en discussiebijeenkomsten over actuele politieke PvdA-beleidskwesties en centra-besprekingen. 1992.
Overige. 1967, 1971-1975, 1981.
Nota's en notulen van vergaderingen van de Vormingscommissie (Com 8), ingesteld in 1968 met overname van onder andere de taken van het Scholingsinstituut, in 1975 opgevolgd door de Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid (SVP). 1967-1975. 2 mappen

NB. Voor stukken betreffende de SVP zie inv.nrs. 1609-1611.

1967-1969.
1970-1975.
Stukken betreffende de begeleiding van de werkgroep werkende jongeren, cursussen gesprekstechniek en andere begeleiding van vormingsbijeenkomsten. 1970-1975. 1 map.
Algemene correspondentie van de Vormingscommissie. 1971-1976. 1 map.
Agenda's, correspondentie, circulaires, verslagen, ontwerp-verkiezingsprograms, amendementen en andere stukken betreffende verkiezingscongressen van de PvdA. 1948-1989. 27 mappen, 12 dozen en 1 omslag.

NB. De stukken zijn per congres geordend in plaats van op jaartal.

Mei 1948, Amsterdam. (omslag)
April 1952, Nijmegen.
Maart 1956, Rotterdam.
Januari 1958, Utrecht.
Januari 1959, Amsterdam.
Januari 1962, Arnhem.
November 1965, Nijmegen.
Januari 1967, Haarlem.
Januari 1970, Groningen. 1969-1970. (doos)
Oktober 1972, Den Haag.
Januari 1974, Breda. (doos en map)
Januari 1977, Amsterdam. (dozen)
Europese verkiezingen, 10 februari 1978, Den Haag. (doos)
Raads- en Statenverkiezingen, 11 februari 1978, Den Haag. (doos en 3 mappen)
'Weerwerk', februari 1981, Amsterdam. (dozen)
Raads- en Statenverkiezingen, februari 1982, Amsterdam. (doos)
'Eerlijk delen', juli 1982, Amsterdam.
Europese verkiezingen, februari 1984, Amsterdam.
'De toekomst is van iedereeen', februari 1986, Amsterdam. (dozen)
'Kiezen voor kwaliteit', juli 1989, Den Haag.
Gedrukte exemplaren, stukken betreffende de samenstelling en correspondentie betreffende verkiezingsprograms van de PvdA. 1946-1989. 10 dozen en 2 mappen.
1946-1948, 1951-1952. (map)
1955-1956, 1958-1959, 1962-1963, 1965-1966. (map)
1966-1970.
1971-1976.
1977-1980.
1980.
1980/1981.
1980/1981-1984.
1985.
1985-1988.
1988-1989.
Notulen van vergaderingen en andere stukken betreffende verkiezingsacties voor gemeenteraads-, Provinciale Staten- en Tweede Kamer-verkiezingen, in 1989 ook Europese verkiezingen. Met verkiezingsmateriaal, stukken betreffende kandidatenlijsten voor verkiezingen, fakkeldragersacties, toernees en de permanente campagne. 1946-1991. 27 dozen en 1 map.
1946.
1947-1948.
1948.
1949-1951/1952.
1951/1952.
1952-1954.
1954-1955/1956.
1955/1956.
1955/1956-1957/1958.
1957/1958-1958/1959.
1958/1959-1961/1962.
1961/1962-1963.
1963-1966.
1966-1971.
1971-1972.
1972-1975.
1976-1977.
1977-1978.
1979-1981.
1981.
1981-1982.
1982-1985.
1985-1986.
1986.
1987-1989.
1989.
1989-1990.
1991. (map)
Stukken betreffende de evaluatie van verkiezingen, waaronder stukken van de Evaluatiecommissie verkiezingen 1986, en stukken betreffende reacties op verkiezingsuitslagen, waaronder ingevulde reactieformulieren 'Ons belangrijkste partijorgaan' met afbeelding van het luisterend oor van de PvdA in het kader van de actie 'De PvdA luistert voor, op en na 21 maart (1990) naar u!'. 1955-1991. 6 dozen
1955-1956, 1966.
1966-1973.
1973-1986.
1986.
1987-1990.
1990-1991.
Stukken betreffende teksten van drukwerk voor verkiezingsmateriaal, machtigingen en handleidingen en reglementen voor kandidaatstellingen voor kamer-, staten- en gemeenteraadsverkiezingen. 1957-1958, 1961-1966. 1 map
Rapporten betreffende resultaten van kiezersonderzoeken voor PvdA en WBS door onder andere NIPO, inter/view groep en Bureau Ferro naar stemgedrag en andere politieke voorkeuren. 1962-1992. 5 dozen en 2 mappen.
1962-1964. (map)
1965-1966. (map)
1966-1975.
1976-1981.
1981-1982.
1982.
1983-1992.
Correspondentie en teksten van redevoeringen van de lijstaanvoerder. 1966-1967. 2 mappen
1966.
1967.
'Berichten', circulaires betreffende resultaten van steekproeven onder de bevolking door het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek (NIPO) naar voorkeuren over diverse actuele zaken. 1970-1986. 3 mappen

NB. Niet compleet.

1970-1975.
1975-1977.
1978-1986.
Stukken betreffende de verzorging van de publiciteit voor campagnes van de campagnecommissies en Polka door Bode, Kooijman en van Kasteren (BKK), reclamebureau Informatieoverdracht Bode, Bosman + Kompagnons (BBK), Saatchi & Saatchi Nederland en andere. 1973-1991. 2 dozen
1973-1976, 1982-1986.
1987-1991.
Notulen van vergaderingen en andere stukken betreffende verkiezingsacties voor Europese verkiezingen en vanaf 1987 de informatiecampagne, waaronder Commissie Van Velzen. Met enkele stukken betreffende de Eurofractie van de PvdA, PvdA Euro-parlementariërs of PvdA EP-groep. 1977-1990. 5 dozen

NB. Voor stukken betreffende Europese verkiezingen in 1989 zie ook inv.nrs. 2034-2036.

1977-1979.
1979-1983.
1983-1984.
1984-1988.
1988-1990.
Correspondentie, circulaires, krantenknipsels, lijsten en financiële stukken betreffende het verkiezingsfonds en busjes- en andere inzamelingsacties. 1946-1966. 16 dozen, 4 mappen en 1 portefeuille.
'Met volle zeilen'. 1946.
Strijdfonds 1948 'Niet praten, maar doen!' 1947-1949.
Strijdfonds 1952 'Het komt in de bus - Wij werken voor 2', 'Fonds Jan van Zutphen (ƒ 100.- actie)' en de actie ter dekking van het financieel tekort 'Één klap, één gulden'. 1951-1953. (dozen en portefeuille)
'Doorbraakfonds', 'Fonds ter propagering van de doorbraak betreffende de inzamelingsactie 1 millioen', '1 cent per lid per dag' en '1 cent maakt in twee jaar 1 millioen gulden'. 1954-1957.
'Actie Revanche' 1958, Strijdfonds 1959 'Het komt er nu op aan' en 'Donateursactie'. 1958-1962. (mappen)
'Dr. W. Dreesfonds'. 1963.
1963-1966. (map)
Correspondentie betreffende schenkingen aan het verkiezingsfonds. 1966-1983, 1986-1987. 2 mappen
1966-1969.
1970-1983, 1986-1987.
Verkiezingskranten, -bulletins, -circulaires, -pamfletten en ander verkiezingsmateriaal van de PvdA. Met correspondentie en verzend- en oplagelijsten. Bevat ook documentatie en correspondentie betreffende verkiezingsmateriaal van andere politieke partijen in Nederland en elders. 1946-1989. 5 dozen, 3 mappen en 1 deel.

NB. Zie ook inv.nrs. 2010-2037. Inv.nr. 2088 bevat ook ingeplakte stukken betreffende de ledenwinactie 1950-1951.

1946, 1948.
1947-1948. (deel)
1953-1955/1956.
1955/1956-1959.
1961-1963.
1966-1979.
1981-1985. (map)
1986-1988. (map)
1989 en z.j. (map)
Correspondentie betreffende ontwerpen, bestellingen en toezending van partij- en afdelingsvlaggen, partij-insignes en ledenwinactie-wimpels. 1946-1951, 1953. 1 map
Correspondentie met en betreffende de leden van de Eerste Kamer-fractie van de PvdA. 1947-1991. 1 doos
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor de Eerste Kamer. 1946-1991. 6 dozen

NB. Zie ook inv.nrs. 2113-2114.

1946-1969.
1970-1976.
1976-1980.
1979-1983.
1982-1987.
1986-1991.
Circulaires en correspondentie met secretariaat en leden van de Tweede Kamer-fractie van de PvdA betreffende zaken ter behandeling door leden van de fractie. 1946-1992. 9 dozen.
1946-1952.
1953-1964.
1965-1969.
1970-1972.
1973.
1974.
1974-1976.
1976-1983.
1983-1992.
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de Eerste en Tweede Kamer. 1946-1966. 2 dozen
1946, 1948, 1951-1953.
1955-1966.
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, waaronder stukken van de door de partijraad benoemde Commissie, later Onafhankelijke commissie, kandidaatstelling Tweede Kamer (Com 11, later Com 36) ter voorbereiding van de opstelling van de kandidatenlijsten, vanaf 1992 Adviescommissie en ook ter werving van kandidaten voor Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement. 1966-1992. 8 dozen en 2 mappen.
1966-1970/1971.
1970/1971-1974.
1976-1978/1979.
1979/1980-1980/1981.
1980/1981-1984.
1985.
1986-1987/1988.
1988/1989.
1990-1991. (map)
1992. (map)
Stukken betreffende bezwaren tegen de kandidatuur van J. Lageveen voor de Tweede Kamer-verkiezingen wegens zijn houding in de bezettingstijd. 1946-1954. 1 omslag
Stukken betreffende het aftreden van J.A.W. Burger als kamerlid en fractievoorzitter. 1961-1964. 1 omslag
Stukken betreffende de nota 'Hoofdstrijdpunten voor de komende twee jaar', opgesteld door de Tweede Kamer-fractie. 1969. 1 map
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het PvdA-bewindspersonenoverleg (BPO), ook bewindsliedenoverleg. Met bijlagen. 1989-1992. 1 doos
Stukken betreffende de Stuurgroep van de PvdA Tweede Kamer-fractie. 1991-1992. 1 map
Overige stukken van de partijraad en de voorzitter betreffende aangelegenheden van de Tweede Kamer-fractie van de PvdA. 1987-1992. 1 map
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de verkiezingen van het Europees Parlement, waaronder stukken van de door de partijraad benoemde Onafhankelijke commissie kandidaatstelling Europese Parlement (Com 35, cie KEP) ter voorbereiding van de opstelling van de kandidatenlijsten. 1977-1990. 2 dozen
1977-1979.
1983-1984, 1988-1990.
Stukken van de Eurofractie van de PvdA. 1989-1992. 1 map
Correspondentie met ministers betreffende diverse klachten en verzoeken van burgers en afdelingen. 1947-1991. 2 mappen
1947-1957.
1965-1966, 1973-1983, 1990-1991.
Stukken betreffende de opstelling van de Tussenbalans, bijstelling van het financieel- en sociaal-economisch beleid van het regeerakkoord van het kabinet. 1990-1991. 1 doos.
Stukken betreffende het PvdA-congres over gemeentepolitiek. 1946. 2 mappen
1946, aug. - sept.
1946, sept. - okt.
Stukken betreffende kwesties rond gemeenteraden en wethouders in gemeenten. 1946, 1957-1966, 1970-1971. 4 mappen, 4 omslagen en 1 stuk.
Apeldoorn. 1970-1971. (omslag)
Beerta. 1962-1965. (omslag)
Culemborg. 1962-1966.
Ede. 1963. (omslag)
Gorinchem. 1965-1966. (omslag)
Menaldumadeel. 1946. (stuk)
Rotterdam. 1957-1966.
Algemene correspondentie en andere stukken betreffende gemeentelijke aangelegenheden. 1947-1959, 1962, 1967-1987. 1 doos
Correspondentie betreffende het blad De Gemeente en betreffende andere werkzaamheden van de Sectie Gemeente en Provincie van de PvdA. 1947, 1949-1954. 1 map
Stukken betreffende gemeenteraadsverkiezingen. 1958-1992. 2 mappen
1958-1966.
1970-1982, 1992.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor de gemeenteraden en de registratie van de partijnaam. 1958-1990. 3 dozen
1958-1974.
1975-1983.
1984-1990.
Correspondentie met afdelingen en gewestelijke federaties en rapporten betreffende de nieuwe procedure inzake de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden. 1965-1966. 2 mappen
Stukken betreffende de formulering van een adres van gemeente- en provinciebestuurders aan ministers van het kabinet De Jong wegens bezorgdheid over het economische en financiële beleid. 1969. 1 map
Stukken betreffende kwesties inzake kandidaatstellingen en het functioneren van gemeenteraadsleden en wethouders in gemeenten. 1973-1992. 5 dozen en 3 mappen.
Abcoude. 1982; Amsterdam Slotermeer/Geuzenveld. 1989-1992. (mappen)
Appingedam en Delfzijl. 1982-1984; Avereest, Balkbrug en Dedemsvaart. 1981-1982; Brederwiede. 1982-1988; Buren. 1983-1984; Bussum. 1980-1982; Capelle a/d IJssel. 1981-1982; Cuijk. 1982,1986; Dinxperlo. 1982; Egmond. 1990; Enschede. 1989; Etten-Leur. 1978-1980.
Gieten. 1981-1983; Gouda. 1986-1987; Hardinxveld-Giessendam. 1980-1982; Harmelen. 1980-1984; Heerenveen. 1981-1982; Heerlen. 1983; Helmond. 1984-1985.
Helmond. 1985-1986; Huissen. 1983-1984; Hulst. 1985-1988; Liempde. 1987; Lienden. 1982-1984; Lochem. 1981-1984.
Losser. 1980-1983; Maastricht. 1984-1986; Made. 1982-1984.
Middelburg. 1986; Numansdorp. 1988; Nijefurd. 1985; Papendrecht. 1980-1982; Purmerend. 1986-1989; Rheden. 1981-1982; Rucphen. 1990; Schiedam. 1973-1984; Swalmen. 1982-1984; Tilburg. 1982-1985; Veendam. 1981-1982; Veghel. 1988; Venray. 1983-1984; Vlissingen. 1982; Warmenhuizen. 1986-1989.
Wieringen. 1986-1988; Winschoten. 1990; Wisch. 1982; Wijk en Aalburg. 1982; Zeevang. 1982. (map)
Correspondentie en andere stukken betreffende sollicitaties voor burgemeestersvacatures en burgemeestersbenoemingen. Met stukken betreffende de organisatie van een weekend voor partijgenoten-burgemeesters in 1951 te Bennekom. 1946-1992. 2 dozen

NB. Bevat ook stukken betreffende benoemingen inzake commissarissen der Koningin.

1946-1957.
1957-1992.
Correspondentie met leden van de Provinciale Staten. 1947-1948, 1955, 1957, 1962, 1965-1966, 1969-1972. 1 map

NB. Bevat ook een verslag betreffende de Provinciale Staten-fractie in Noord-Holland. 1958-1959.

Ingekomen stukken van de gewesten betreffende de vaststelling van de kandidatenlijsten in de kieskringen voor de Provinciale Staten-verkiezingen en circulaires en correspondentie betreffende verkiezingsmateriaal en -acties. 1953-1991. 2 dozen en 1 map.

NB. Bevat ook stukken betreffende verkiezingen voor de Eerste Kamer in 1955 en de gemeenteraadsverkiezingen in 1958 en 1962.

1953-1955. (map)
1957-1958, 1961-1962, 1969-1974.
1976-1991.
Stukken betreffende de kwestie inzake het functioneren van de Provinciale Staten-fractie in Noord-Holland. 1981, 1984-1985. 2 mappen
Correspondentie met diverse organisaties in Nederland. 1946-1992. 20 dozen en 3 mappen.
1946-1957/1958.
1958/1959-1960/1961.
1961/1962-1962/1963.
1963-1964.
1965-1966.
1966-1969.
1969-1971.
1971-1973.
1973-1974.
1974.
1975-1976.
1976-1977.
1977.
1977-1979.
1979-1980.
1980-1982.
1982-1984.
1984-1985.
1985-1986.
1986-1989.
1990-1991. (map)
1991. (map)
1991-1992. (map)
Correspondentie met de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), vanaf 1957 AJC-Werkplaats en vanaf 1959 Jeugd- en Jongerencentrum Ruimte. 1947-1967. 2 mappen en 1 doos.
1947-1949.
1949-1956. (doos)
1956-1967.
Correspondentie met de Beweging van Europese Federalisten. 1948. 1 omslag.
Correspondentie met de Bond van Arbeiderszangverenigingen in Nederland. 1947-1965. 1 map
Correspondentie met en stukken van de Contact-commissie van Organisaties van Werknemers ter Koopvaardij en de Centrale van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij (CKO). Met een rapport van T.A. Vos over de bescherming van koopvaardij. 1948-1951. 1 map
Correspondentie met de Democratisch Socialistische Studenten-Vereniging Politeia. 1946-1966. 1 doos
Correspondentie met en stukken van de Europese Beweging in Nederland. 1958-1991. 3 dozen

NB. Bevat ook het PvdA-rapport over de reacties op de discussie over de Europese integratie. 1966.

1958-1968.
1968-1970.
1970-1991.
Correspondentie met de Federatie Demos, Democratisch-Socialistische Studenten Disputen. 1965-1966. 1 omslag
Stukken betreffende een gesprek tussen delegaties van de Gereformeerde Kerken en de PvdA. 1989. 1 map
Correspondentie met Humanitas, de Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag. 1947-1975. 1 map
Correspondentie met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO), vanaf 1960 Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON). 1947-1992. 2 dozen
1947-1956.
1956-1992.
Correspondentie met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). 1948-1992. 2 mappen

NB. Bevat ook een rapport van besprekingen bij het IISG over de oprichting van een internationaal archief voor de arbeidersbeweging. 1947.

1948-1985.
1986-1992.
Correspondentie met het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag. 1950-1951. 1 omslag
Stukken van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB). 1990. 1 omslag.
Correspondentie met de Nederlandse Culturele Sportbond. 1947-1965. 2 mappen.
1947-1956.
1957-1965.
Correspondentie met de Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (Novib). 1966-1992. 2 mappen
1966-1987.
1988-1992.
Correspondentie met het NVV, later de FNV. 1946-1990. 2 dozen.

NB. Bevat ook enige correspondentie met aangesloten bonden en verslagen van gesprekken tussen de NVV en de PvdA.

1946-1954.
1954-1990.
Correspondentie met de internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland. 1968-1987. 1 omslag
Correspondentie en stukken betreffende een gesprek met de Raad van Kerken. 1989-1991. 1 map
Correspondentie en stukken betreffende een gesprek met de RK Bisschoppenconferentie en met het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO). 1982-1991. 1 map
Correspondentie met de Socialistische Jeugd van Nederland. 1963-1965. 1 omslag
Correspondentie met de Stichting Algemene Spaarbank voor Nederland. 1962-1963. 1 omslag
Correspondentie met de Stichting Brugprojecten voor Jongeren. 1990-1991. 1 omslag
Correspondentie met diverse studentenorganisaties. 1966-1985. 3 mappen.
1966-1968.
1968-1970.
1970-1985.
Correspondentie met het Thuisfront-Humanitas. 1948-1952. 1 omslag.
Correspondentie met de redactie van de Uitkrant. 1990-1991. 1 omslag
Correspondentie met de VARA, notulen van bestuursvergaderingen, verslagen van gesprekken met de VARA, teksten van redevoeringen, circulaires van de VARA en stukken betreffende de uitzendingen. 1946-1992. 5 dozen.
1946-1954.
1955-1958.
1958-1963.
1963-1975.
1975-1992.
Correspondentie met de Vereniging Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. 1983-1991. 1 omslag
Correspondentie met de Vereniging Nederland-Indonesië. 1946-1948. 1 omslag.
Correspondentie met de Vereniging Vrij Spanje. 1946-1948. 1 omslag.
Correspondentie en stukken van het tijdschrift Zeggenschap. 1991. 1 omslag
Correspondentie met de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). 1968-1980. 1 omslag.
Correspondentie met de Christelijk-Historische Unie (CHU).1967-1979. 1 omslag.
Correspondentie met het Christen Democratisch Appèl (CDA). 1973-1991. 1 omslag
Correspondentie met de Communistische Partij van Nederland (CPN). 1972-1991. 1 omslag
Correspondentie met de Democraten'66 (D'66). 1967-1990. 1 map en 1 omslag.
1967-1972. (omslag)
1972-1990.
Correspondentie met de Democratisch Socialisten '70 (DS'70). 1971-1975. 1 omslag
Correspondentie met de Evangelische Solidariteits Partij (ESP), vanaf 1978 Evangelische Progressieve Volkspartij (EPV), vanaf 1981 Evangelische Volkspartij (EVP). 1970-1989. 1 omslag
Correspondentie met de Katholieke Volkspartij (KVP). 1946-1978. 1 map.
Correspondentie met de Pasifistisch Socialistische Partij (PSP). 1966-1986. 1 map
Correspondentie met de Politieke Partij Radikalen (PPR). 1968-1990. 1 doos.
Correspondentie met de Socialistische Unie (SU). 1956-1957. Met begeleidende stukken. 1970-1971. 1 omslag
Correspondentie met en teksten van radio-uitzendingen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). 1966-1991. 2 mappen

NB. Bevat ook correspondentie met de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD).

1966-1973.
1973-1991.
Correspondentie met overige politieke partijen. 1970-1990. 1 omslag.
Stukken van de werkgroep Progressief Akkoord (PAK), landelijk overlegorgaan van PPR, PSP, PvdA en leden van ARP, D'66 en KVP. Met enige andere stukken betreffende het PAK. 1968-1973. 2 mappen
1968-1969.
1969-1973.
Correspondentie betreffende en notulen van vergaderingen van het samenwerkingsverband overleg progressieve volkspartij (PVP), later overlegorgaan van D'66, PPR en PvdA, later overlegorgaan van de vier progressieve partijen PvdA, PPR, D'66 en PSP, later van PvdA en PPR, ook Progressief Overlegorgaan en Permanent Overlegorgaan (PO, POO). 1970-1977. 1 doos en 1 map.
1970-1974.
1975-1977. (map)
Stukken betreffende het discussieproject Samen-Over-Leven (SOL), opgericht door PvdA, D'66 en PPR naar aanleiding van het rapport van de Commissie van Zes, ook 'Rapport Mansholt', en het rapport aan de Club van Rome. 1972-1974. 1 doos.
Stukken betreffende het Progressief Overleg (PO) van PvdA, PSP, PPR, EVP en CPN, later zonder EVP. 1979-1989. 1 map
Correspondentie betreffende de uitvoering van de pensioenwet, de ongevallenwet en andere sociale aangelegenheden. 1947-1952, 1961-1965. 7 mappen, 2 omslagen en 1 stuk.
Algemeen. 1947-1952.
Concentratie van het verzekeringswezen. 1947. (stuk)
Consumentencredietaanvragen. 1947. (omslag)
Onregelmatigheden bij de textieldistributie. 1947. (omslag)
Pensioenwet en AOW- en AWW-uitkeringen. 1961-1965.
Correspondentie betreffende kwesties over tactische aangelegenheden. 1946-1947, 1965-1966. 7 mappen en 6 omslagen.
Algemeen. 1946-1947. (omslag)
Kwestie over de melding van de landing van parachutisten in april 1945 bij Haulerwijk. 1947. (omslag)
Het huwelijk van prinses Beatrix. Met stukken betreffende de toestemmingswet. 1965-1966.
Het wetsvoorstel voor de verhoging van het inkomen van het Koninklijk Huis. 1966.
Kwestie Graf von Kielmansegg (NAVO). 1966. (omslag)
Vrijlating van de oorlogsmisdadiger W. Lages. 1966. (omslag)
Kwestie rond het zelfstandig optreden van partijbestuurder J. Nagel. 1966. (omslag)
De prijsverhoging van een aantal artikelen en de verhoging van de vergoeding voor de kamerleden. 1966. (omslag)
Nota's en rapporten bestempeld als vertrouwelijk, voornamelijk betreffende internationale aangelegenheden. 1946-1948, 1964. 1 map
Correspondentie betreffende annexatie van grensgebieden. 1946. 1 omslag
Correspondentie betreffende de actie voor plaatsing van Oostenrijkse kinderen in Nederland. 1947-1950. 1 map
Correspondentie betreffende het organiseren van een Beneluxcongres van de socialistische partijen uit Nederland, België en Luxemburg. 1949. 1 omslag
Correspondentie met Jacques de Kadt en Marinus van der Goes Naters betreffende de aanwezigheid op NVV-vergaderingen over Korea. 1950. 1 omslag
Stukken betreffende de Bund der Verfolgten des Naziregimes (BVN) en het internationale congres van verzetsstrijders en van slachtoffers van het fascisme in 1951. 1950-1952. 1 map
Stukken betreffende de Comisco (Commission International Socialist Conference). 1950-1952. 2 mappen en 2 omslagen.
Grondslagen van het democratisch socialisme.
Saar-commissie en het Saar-vraagstuk.
Socialist parties in exile. (omslag)
Italiaanse socialistische partijen. (omslag)
Stukken van Radio Free Europe betreffende de eerste uitzending naar Tsjechoslowakije. Met een doorslag van een uitzending over de situatie van vrouwen in Nederland. 1951. 1 omslag
Documentatie en PvdA-publicaties in Arbeid, Paraat en Ons Werk betreffende Berlijn en 'Die Berliner Viermächtekonferenz', conferentie van de Berlijnse viermogendheden in 1954 te Berlijn. 1953-1954. 1 map
Correspondentie betreffende een bespreking in 1960 over het vraagstuk van de Palestijnse vluchtelingen in Israël. 1958-1960. 1 omslag
Stukken betreffende de handtekeningenactie van een aantal vooraanstaande Nederlanders tegen het sabotageproces in Pretoria. 1963-1964. 1 omslag
Stukken betreffende de medewerking aan de organisatie van het IUSY-camp, internationaal jongerenkamp, georganiseerd door de International Union of Socialist Youth (IUSY, Internationale Unie van Socialistische Jeugd) in 1968 te Vierhouten. 1967-1968. 2 mappen
Stukken betreffende de actie 'Houd Portugal vrij' ter ondersteuning van de Portugese Socialistische Partij bij de verkiezingen. 1974-1975. 1 map
Stukken betreffende de Spanje-actie, een gezamenlijk met andere organisaties georganiseerde inzamelingsactie voor financiële steun aan een aantal op kansarme groepen gerichte projecten in Spanje. 1975-1978. 2 mappen
1975.
1976-1978 en z.j.
Register van uitgaande stukken van de internationaal secretaris. 1979-1991. 1 map
Correspondentie van Alfred Mozer, hoofd afdeling buitenland, later internationaal secretaris. 1953-1958. 16 dozen en 2 mappen.

NB. De stukken zijn per twee of meer maanden alfabetisch geordend. Inv.nr. 2319 bevat ook het reisverslag van het bezoek van delegaties van PvdA en NVV aan Israël.

1953, januari/april (A-G). (mappen)
1953, januari/april (K-Z) - juni.
1953, juli - 1954, januari.
1954, februari - mei.
1954, juni - november.
1954, december - 1955, maart.
1955, april - augustus.
1955, september - december.
1956, januari - maart/april.
1956, maart/april - juli/september.
1956, juli/september - november.
1956, november - 1957, januari/februari.
1957, januari/februari - mei.
1957, mei - augustus/september.
1957, augustus/september - november/1958, januari.
1957, november/1958, januari - maart.
1958, maart - juli.
Correspondentie van internationaal secretaris Max van der Stoel. 1958-1965. 4 dozen
1958-1960.
1961-1963.
1963-1964.
1965.
Correspondentie van internationaal secretaris Piet Dankert. 1965-1970. 2 dozen
1965-1966.
1966-1970.
Correspondentie van internationaal secretaris Harry van den Bergh, aanvankelijk als adjunct en plaatsvervangend voor Relus ter Beek. 1970-1977. 5 dozen.
1970-1974.
1974-1975.
1975-1976.
1976.
1977.
Correspondentie van internationaal secretaris Wim Bogaard. 1977-1978. 1 doos
Correspondentie van internationaal secretaris Relus ter Beek, vanaf mei 1979 Maarten van Traa, vanaf april 1987 Jan Marinus Wiersma. 1978-1992. 8 dozen en 1 map.
1978/1979-1979/1980.
1979/1980-1980/1981.
1981/1982-1982/1983.
1982/1983-1984/1985.
1984/1985-1985/1986.
1986/1987-1987/1988.
1987/1988-1990.
1990-1992.
1992. (map)
Algemeen. 1948-1992. 45 mappen, 30 dozen en 12 omslagen.
Agee, Philip. 1976-1977. (omslag)
Amnesty International en mensenrechten. 1975-1989, 1992.
1975-1982.
1983-1989, 1992.
Atlantische Commissie, Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) en Vrede en Veiligheid. 1973-1990.
1973-1978. (doos)
1979-1990. (doos)
Avise News Agency. 1983-1984, 1986. (omslag)
Bertrand Russell stichting en tribunaal. 1978. (omslag)
Bisschoppenconferentie. 1983. (omslag)
COC en PvdA-Homogroep buitenland. 1978-1988.
Commissie Buitenland van de PvdA (Com 13), later Brede Kommissie Buitenland (BKB), gewestelijke werkgroepen buitenland van de PvdA en politiek team van Wim Albers. 1950-1992.
1950-1958, 1966.
1975-1981. (doos)
1981-1984. (doos)
1985-1987. (doos)
1988-1992. (doos)
Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de PvdA. 1976-1986.
1976-1985. (doos)
1985-1986.
Conferentie gemeenten en buitenlandse politiek. 1990-1991.
DDR- en andere ombudsgevallen. 1975-1977.
Defensiecommissie van de PvdA. 1976-1986.
Dost, Harm. 1986. (omslag)
Evert Vermeer-Stichting voor Internationale Solidariteit (EVS) en EWP-Informationsstelle für Entwicklungshilfe. 1964-1966, 1976-1987. (doos)

NB. Voor stukken uit de periode 1966-1992 zie ook onder de aparte rubriek Evert Vermeer Stichting.

Fractiecommissie Buitenlandse Zaken. 1978-1987.
Greenpeace. 1981, 1984, 1986. (omslag)
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), Pax Christi, vredesbeweging en burgerlijke ongehoorzaamheid. 1977-1991.
1977-1984.
1985-1991.
Internationaal Secretariaat, verslagen en nota's. 1976-1988.
Internationale vrouwenconferenties. 1975-1980, 1984, 1987.
1975-1980.
1984, 1987.
Jongerenberaad en Federatie Jongeren Groepen (FJG), later Jonge Socialisten (JS) in de PvdA. 1975-1988.
Kabinetsformaties, binnen- en buitenlandse politieke partijen en vakbonden. 1976, 1979-1987.
1976, 1979-1982.
1983-1987.
Kernbewapening en non-proliferatie. 1977-1990.
1977-1980. (doos)
1981-1990. (doos)
Kernenergie. 1984-1985.
Komitee Kruisraketten Nee (KKN). 1983-1990.
1983. (mappen)
1984-1985. (doos)
1985-1987. (doos)
1988-1990. (doos)
Koos Vorrink Instituut ter bestudering van internationale vraagstukken (KVI). 1956-1966. (doos)
Militaire commissie van de PvdA (Com 9). 1958-1966.
Miog, Gé. 1975. (omslag)
Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR). 1975-1976.
1975.
1976.
Nederlands instituut voor volksontwikkeling en natuurvriendenwerk (Nivon). 1990-1991.
Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand, later Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB). 1958-1966, 1983-1989.
1958-1966.
1983-1985.
1985-1989.
Nobelprijs voor de vrede. 1985. (omslag)
Noord-Zuid-conferentie, Amsterdam. 1984.
Overlegorgaan tegen de kernbewapening. 1978-1988.
1978.
1979-1985. (doos)
1986-1988.
Paraat en Opinie, Socialisme en Democratie, Voorwaarts en PvdA- en WBS-werkgroepen buitenlandse zusterpartijen, volkenrechtelijke erkenning, deregulering en ecologie en ontwikkeling. 1963-1966, 1975-1987.
Partijbestuur, partijraad, PvdA-beleid en -congressen. 1948-1992.
1948-1953, 1957-1966. (doos)
1975-1979. (doos)
1980-1981. (doos)
1981-1985. (doos)
1986-1992. (doos)
Reshaping the International Order (RIO). 1981-1982. (omslag)
Sociaal-economische politiek. 1981-1987.
Socialist International (SI, Socialistische Internationale). 1953, 1966-1969, 1974-1992.

NB. Voor stukken betreffende de SI uit de periode 1947-1991 zie ook de afzonderlijke rubriek Socialistische Internationale.

1953, 1966-1969, 1974-1976. (doos)
1977-1978. (doos)
1980-1981. (doos)
1981-1983. (doos)
1984-1985. (doos)
1985. (doos)
1986-1987. (doos)
1987-1988. (doos)
1988-1989. (doos)
1989-1991. (doos)
1991.
1992.
Stam, Ruud. 1976. (omslag)
Stern Tribunal of Concern. 1977. (omslag)
Strategic Defense Initiative (SDI). 1984-1987.
Terrorisme. 1977-1978, 1986.
Uyl, Joop den. 1982-1988.
VARA. 1980. (omslag)
Verenigde Naties. 1975-1991.
Vereniging van dienstplichtige militairen (VVDM). 1975-1990.
Vluchtelingen-, vreemdelingen- en minderhedenbeleid. 1977-1989.
Wapens en werk, wapenopslag, -transport en -handel. 1975-1988.
1975-1979.
1980-1981.
1981-1988.
Afrika. 1959-1991. 19 mappen, 10 omslagen en 5 dozen.
Afrika diverse en Afrika-werkgroep van de WBS en van de PvdA. 1959-1962, 1966, 1978-1991. (doos)
Angola, Mozambique en Namibië. c.1961, 1975-1991.
c.1961, 1975-1984.
1985-1991.
Centraal Afrikaanse Republiek. 1979-1982. (omslag)
Egypte. 1989, 1991. (omslag)
Equatoriaal Guineé. 1976-1991.
Eritrea en Ethiopië. 1978-1987.
1978-1982.
1983-1987.
Ghana. 1979.
Kaapverdische Eilanden. 1978-1981.
Kameroen. 1982. (omslag)
Libië. 1981, 1984. (omslag)
Malawi. 1982. (omslag)
Marokko en Frente Polisario. 1975-1991.
1975-1982. (doos)
1983-1991.
Mauritius. 1986. (omslag)
Nigeria. 1968-1969.
Oeganda. 1983-1985. (omslag)
Opper-Volta. 1977-1981. (omslag)
Senegal. 1978-1979. (omslag)
Soedan. 1982. (omslag)
Tsjaad. 1978-1980.
Tunesië. 1972-1991.
1972-1974.
1978-1991.
Zaïre. 1979-1991.
1979-1984.
1985-1991.
Zimbabwe. 1979-1985.
Zuid-Afrika. 1962-1991.
1962-1966.
1975-1979.
1980-1983. (doos)
1984-1985. (doos)
1986-1989. (doos)
1990-1991.
Amerika. 1971-1992. 33 mappen, 17 dozen en 8 omslagen.
Indianenproject. 1978-1979. (omslag)
Latijns-Amerika. 1976-1989.
1976-1982. (doos)
1983-1984. (doos)
1985-1989. (doos)
Argentinië. 1976-1986.
1976-1977.
1978.
1978-1981. (doos)
1981-1986. (doos)
Aruba en Nederlandse Antillen. 1971-1992.
1971-1984.
1985-1992.
Bolivia. 1976-1989.
1976-1979.
1980-1981.
1982.
1983-1989.
Brazilië. 1976-1989.
1976-1979.
1979.
1980-1989.
Canada. 1981-1988.
Chili. 1973-1989.
1973-1977. (doos)
1977-1979. (doos)
1979-1986. (doos)
1987-1988.
1988-1989.
Colombia. 1979-1990.
1979-1980.
1981-1990.
Costa Rica. 1982-1986. (omslag)
Cuba. 1980-1984.
Dominicaanse Republiek. 1978, 1984-1986.
El Salvador. 1976-1991.
1976-1981. (doos)
1981-1983. (doos)
1983-1991. (doos)
Grenada. 1979-1985.
1979-1982.
1983-1985.
Guatemala. 1979-1990.
1979-1980.
1980-1990. (doos)
Guyana. 1980-1981. (omslag)
Haïti. 1979-1982.
Honduras. 1985-1986. (omslag)
Jamaica. 1979-1984. (omslag)
Mexico. 1976-1987.
Nicaragua. 1978-1989.
1978-1979.
1980-1982.
1982-1984. (doos)
1985-1989. (doos)
Panama. 1982-1985. (omslag)
Paraguay. 1978-1987. (omslag)
Peru. 1978-1989.
Suriname. 1975-1981.
1975-1983. (doos)
1983-1991. (doos)
Uruguay. 1977-1989.
1977-1979.
1979-1980.
1980-1989. (doos)
Venezuela. 1976-1989. (omslag)
Verenigde Staten. 1975-1988.
1975-1976, 1979-1981.
1982-1983.
1984.
1985-1988.
Australië en Nieuw-Zeeland. 1985, 1988. 2 omslagen
Australië. 1988. (omslag)
Nieuw-Zeeland. 1985. (omslag)
Azië. 1951-1992. 23 mappen, 8 dozen en 8 omslagen.
Verre Oosten, later Oost- en Zuidoost-Azië, later Azië. 1984-1992.
1984-1988. (doos)
1989-1992. (doos)
Midden-Oosten. 1971-1991.
1971, 1973-1979. (doos)
1979-1980. (doos)
1981-1991. (doos)
Afghanistan. 1980-1987.
1980-1982.
1983-1987.
Armeniërs. 1983. (omslag)
Bangladesh. 1983-1986. (omslag)
Cambodja en Vietnam. 1965-1990.
1965-1969, 1972-1979.
1979-1990.
China. 1979-1990.
Filippijnen. 1979-1990.
1979-1984.
1985.
1986-1990.
India. 1975-1985. (omslag)
Indonesië. 1975-1992.
1975-1985. (doos)
1986-1987.
1987-1992.
Irak. 1980-1981, 1991.
Iran. 1977-1989.
1977-1982.
1983-1990.
Israël. 1975-1992.
1975-1980.
1980-1984.
1985-1992.
Japan. 1975-1992.
Koerden. 1976-1991.
1976-1986.
1987-1991.
Korea. 1980-1987.
Libanon. 1982-1987.
Maleisië en Singapore. 1975-1989. (doos)
Nepal. 1984-1985. (omslag)
Nieuw-Guinea. 1951-1962. (doos)
Pakistan. 1982-1990. (omslag)
Palestina. 1977-1991.
Sri Lanka. 1980-1990.
Taiwan. 1986-1991. (omslag)
Thailand. 1976-1984. (omslag)
Tibet. 1987. (omslag)
Europa. 1949-1992. 44 mappen, 38 dozen en 13 omslagen.
Alfred Mozer Stichting (AMS), Oost-Europa stichting van de PvdA, en Oost-Europa diverse. 1984-1992.
1984-1988.
1989-1992.
Anne Vondeling Stichting Ondersteuning Europees Socialistische Politiek (AVS), ter coördinatie en organisatie van medewerkers en de Nederlandse PvdA-delegatie in de Socialistische fractie Europees Parlement, ook PvdA-Eurodelegatie, -Eurofractie en -Europarlementariërs, en individuele leden. 1979-1992.
1979-1983. (doos)
1984-1992. (doos)
Congres te Wenen en Oostenrijks neutraliteitsverdrag. 1953.
EEG-commissie, later EG-commissie van de PvdA (Com 16), vanaf 1990 als Advies Commissie Europese Politiek (ACEP) onder verantwoordelijkheid van de Anne Vondeling Stichting. 1959-1960, 1975-1989.
1959-1960, 1975-1976.
1976-1982. (doos)
1983-1989. (doos)
Eurolux, SAMAK, Scandilux en zes partijen-overleg, bijeenkomsten van socialistische partijen van diverse Europese landen. 1977-1991.
1977-1986. (doos)
1986-1991. (doos)
European Nuclear Disarmament (END). 1980-1991.
1980-1987. (doos)
1988-1991.
Europese Beweging. 1954, 1963-1964.
Tweede Economische Conferentie te Westminster. 1954.
Commissie Atlantic Partnership. 1963-1964.
Europese Defensie Gemeenschap (EDG). 1952-1953.
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en het Schumanplan. 1949-1952. (doos)
Europese kernmacht (Multilateral Force-MLF). 1963-1964.
Europese Politieke Aktiegroep (EPAG), belast met de oprichting van een Progressieve Europese Partij (PEP). 1969-1970.
Europese Werkgemeenschap. 1962. (omslag)
Europese zaken, met name Duitsland. 1950-1953.
Federatie van socialistische partijen in de EG (Confederation of the Socialist Parties of the European Community, CSPEC), ook Socialistische fractie Europees Parlement. 1974-1992.
1974-1981. (doos)
1981-1982. (doos)
1983. (dozen)
1984. (doos)
1984-1985. (doos)
1985-1986. (doos)
1986. (doos)
1986-1987. (doos)
1987-1988. (doos)
1988-1989. (doos)
1989-1990. (doos)
1991-1992. (doos)
Kommissie PvdA en de Europese samenwerking, ook Europaclub, Europakommissie en Kommissie EG-rapport. 1981-1982.
1981.
1982.
Socialistische beweging voor de verenigde staten van Europa te Milaan. 1954.
Stuurgroep Europese Politiek (STEP). 1979-1989. (doos)
Overig overleg en conferenties betreffende Europa. 1973-1986.
1973-1983.
1982-1983.
1985-1986.
Albanië. 1982. (omslag)
België. 1978-1991.
BRD (West-Duitsland). 1975-1992.
1975-1977. (doos)
1977-1978. (doos)
1978-1980. (doos)
1981-1985. (doos)
1985-1992. (doos)
Bulgarije. 1981-1990 .
DDR (Oost-Duitsland). 1974-1990.
1974-1982.
1983-1990.
Denemarken. 1985-1988. (omslag)
Estland. 1972-1975, 1990. (omslag)
Finland. 1975-1991.
Frankrijk. 1976-1990.
1976-1982.
1983.
1983-1990. (doos)
Griekenland. 1968-1969, 1974-1988. (doos)
Groot-Brittannië. 1976-1992. (doos)
Hongarije. 1977-1990.
1977-1983.
1984-1990.
Ierland. 1976-1988.
1976-1984.
1985-1988.
Italië. 1975-1991.
1975-1982.
1983-1986.
1987-1991.
Joegoslavië. 1976-1981.
1976-1981.
1983-1991.
Letland. 1989-1990. (omslag)
Litouwen. 1989-1990. (omslag)
Luxemburg. 1986. (omslag)
Malta. 1979-1991. (omslag)
Noorwegen. 1980-1990. (omslag)
Oostenrijk. 1980-1991.
1980-1987.
1987-1991.
Polen. 1978-1991. (doos)
Portugal. 1959-1990.
1959-1961, 1967-1968, 1975-1983. (doos)
1984-1990.
Roemenië. 1972-1991 (doos)
San Marino. 1986-1987. (omslag)
Slovenië. 1992. (omslag)
Sovjet-Unie. 1976-1991.
1976-1980.
1980-1985. (doos)
1986.
1986-1991.
Spanje. 1968-1970, 1975-1990. (doos)
Tsjecho-Slowakije. 1978-1991. (doos)
Turkije. 1979-1991.
1979-1983. (doos)
1983-1991. (doos)
IJsland. 1986. (omslag)
Zweden. 1974-1991.
1974-1985.
1986-1991.
Zwitserland. 1986, 1989. (omslag)
Documentatie over het Indonesië-vraagstuk. 1942, 1945-1947 en z.j. 1 map
Stukken betreffende reacties op het politionele optreden in Indonesië. 1946-1949. 2 mappen
1946-1947.
1947-1948.
Circulaires 'Aan onze partijgenoten-militairen en geestverwanten in Indonesië' en andere circulaires en drukwerk betreffende Indonesië. 1947-1949. 1 map.
Uitgaven van de Regeerings Voorlichtings-Dienst (RVD) over Indonesië. 1947. 1 doos
Correspondentie met militairen in Indonesië en stukken betreffende adressen van militairen in Indonesië. 1948-1951. 6 dozen en 2 mappen.

NB. Zie ook correspondentie onder de rubriek Leden.

1948, januari - mei.
1948, mei - oktober.
1948, oktober - 1949, februari.
1949, maart - juli.
1949, juli - september.
1949, september - 1950, januari.
1950, februari - maart. (map)
1950, maart - 1951. (map)
Correspondentie van Koos Vorrink met militairen, voornamelijk in Indonesië. 1948-1953. 5 mappen
G.C. van Gorcum. 1950-1953.
B. Koning (Nederland). 1948-1953.
A.P.N. Pielage. 1950.
J. Schouwenaar. 1948-1953.
W. Wierda. 1948-1953.
Stukken betreffende een boekeninzamelingsactie van de PvdA voor de militairen in Indonesië. 1948-1950. 2 mappen
1948.
1949-1950.
Correspondentie met en stukken betreffende buitenlandse partijen. Met stukken betreffende andere buitenlandse contacten. 1946-1987. 5 dozen

NB. Chronologisch geordend.

1946-1950.
1950-1953.
1953-1966.
1966-1974.
1975-1987.
Correspondentie met en stukken betreffende buitenlandse partijen. Met stukken betreffende andere buitenlandse contacten. 1947-1966, 1986-1988. 19 mappen en 2 dozen

NB. Alfabetisch geordend op land.

Amerika (Verenigde Staten, Canada en Jamaica). 1951-1957.
België. 1947-1966, 1979.
Denemarken. 1947-1950, 1956-1957.
Duitsland. 1947-1966, 1986-1988. (dozen)
Frankrijk. 1947-1964.
Groot-Brittannië. 1947-1966.
Hongarije. 1947-1948.
Italië. 1947-1966.
Oostenrijk. 1947-1966.
Polen. 1947-1948.
Tsjecho-Slowakije. 1948-1949.
Zwitserland. 1947-1964.
Correspondentie met de Socialistische Internationale (Socialist International, SI) te Londen. Met rapporten, nota's en andere stukken betreffende contacten met en congressen en vergaderingen van de SI. 1947-1991. 5 dozen en 2 mappen.

NB. Voor stukken betreffende de SI uit de periode 1953, 1966-1969 en 1974-1992 zie ook onder de rubriek Internationaal Secretariaat.

1947-1948. (map)
1949-1950. (map)
1950-1954.
1954-1957.
1958-1962.
1962-1968.
1969-1991.
Stukken betreffende congressen van de Socialistische Internationale. 1947-1966, 1982-1983. 3 dozen en 1 map.
1947-1963.
1963-1966.
1982-1983.
1983. (map)
Correspondentie met de International Union of Socialist Youth (IUSY). 1946-1983. 1 map
Correspondentie met de Nederlandse Raad der Europese Beweging. 1948-1953. 1 map
Correspondentie met het verbindingsbureau van de socialistische partijen van de landen van de Europese Gemeenschap. 1962-1989. 1 doos.
Stukken betreffende overige contacten. 1947, 1953-1954, 1958, 1962. 1 omslag.
Notulen van vergaderingen en andere stukken van de Federatie van Omroepverenigingen. 1945-1948. Met enige stukken uit 1938, 1944 en z.j. 2 dozen en 1 map.
1938, 1944-1946.
1946-1948.
1948. (map)
Vergaderstukken van het hoofdbestuur van de VARA. 1945-1947. 1 doos en 1 map.
1945-1947.
1947. (map)
Notulen van vergaderingen en andere stukken van de verenigingsraad van de VARA. 1946-1952. 2 mappen
1946-1947.
1948-1952.
Notulen van vergaderingen en vergaderstukken van de Nederlandsche Radio-Unie (NRU). 1947-1948. 2 mappen
1947.
1948.
Doorslagen van artikelen van Vermeer. 1948-1960 en z.j. 3 mappen.
1948-1949 en z.j.
1950-1955.
1956-1960.
Correspondentie betreffende het vervullen van spreekbeurten. 1958-1959. 1 map
Teksten van toespraken van Vermeer. 1959-1960. 1 map
Stukken betreffende de Socialistische Internationale. 1956, 1959. 1 omslag
Correspondentie betreffende zijn voorzitterschap van het verbindingsbureau van de zes socialistische partijen in de Europese Gemeenschap. 1958-1959. 1 omslag
Stukken ontvangen als lid van de Tweede Kamer-fractie van de PvdA. 1958-1959. 3 mappen
Circulaires en andere stukken van het Partijbestuur. 1958-1959. 2 mappen.
Circulaires en andere stukken van de Commissie Buitenland van de PvdA. 1958-1959. 1 map
Stukken van de Verkiezingsprogramcommissie van de PvdA. 1958-1959. 1 omslag.
Correspondentie en andere stukken van betreffende zijn functie als gedelegeerd-commissaris van De Arbeiderspers. 1958-1959. 2 mappen
Stukken betreffende het Koos Vorrink Instituut (KVI). 1958-1959. 1 omslag
Circulaires van Nieuwe Koers, jongerenorganisatie van de PvdA. 1958-1959. 1 map
Circulaires van de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de PvdA (PCWG). 1958-1959. 1 map
Lijsten van besluiten van de redactievergaderingen van Socialisme en Democratie. 1958-1959. 1 omslag
Circulaires van de WBS. 1958-1959. 1 map
Notulen van vergaderingen en andere stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Legercommissie van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag (NISWG, SWG), later van het bestuur van het NISWG, vanaf 1959 Landelijke Stichting Weerbaar en Paraat. 1947-1952, 1957-1959. 3 mappen
1947-1948.
1949-1952.
1957-1959.
Correspondentie met het ministerie van oorlog en andere stukken betreffende de behandeling van klachten van dienstplichtigen en officieren en andere militaire aangelegenheden. 1948-1959. 2 dozen
1948-1954.
1954-1959.
Correspondentie betreffende dienstweigeringszaken. 1948-1951. 1 map.
Correspondentie betreffende gevallen van uitstel of vrijstelling van de militaire dienst. 1949-1960. 2 mappen
1949-1952, 1956-1958.
1958-1960.
Correspondentie betreffende gevallen van kostwinnersvergoeding voor militairen. 1949-1951, 1958-1959. 1 map
Correspondentie betreffende de pensioenregeling van het militaire personeel. 1950-1960. 4 mappen
1950-1953.
1953-1958.
1958-1959.
1959-1960.
Notulen van vergaderingen van de Commissie Vorming van de soldaat. 1951-1952. 1 omslag.
Notulen van vergaderingen en correspondentie betreffende de Nationale Raad Welzijn Militairen (NRWM). 1952-1954, 1958-1959. 1 doos
Circulaires van de militaire commissie van de PvdA. 1958-1959. 1 omslag.
Grootboek en kas-, inkoop- en verkoopboeken uit de boekhouding afkomstig van vermoedelijk ijs- en puddingfabriek H.S.W. Nijhof te Bussum en/of een toeleveringsbedrijf. 1941-1943. Met enige notities betreffende boekhouding, kas- en voorraadoverzichten en kladbalansen. [1941-]1944. 1 doos
Notulen van vergaderingen, jaarverslagen en andere stukken van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Gezondheidskolonies. 1947-1959. 2 dozen
1947-1953.
1955-1959.
Stukken betreffende de klachten van W.L.A. Koudijs tegen gezuiverde ambtenaren van het Departement van Financiën. 1947-1953. 1 omslag
Documentatie over de CPN en enige andere linkse organisaties, voornamelijk publicaties en kopieën van interne stukken van linkse organisaties. 1948-1960. 1 doos
Correspondentie en andere stukken van het Humanistisch Thuisfront. 1949-1959. 3 mappen
1949-1954.
1954-1958.
1958-1959.
Correspondentie met het Internationaal secretariaat van de Conferentie van parlementsleden uit de NAVO-landen. 1957-1959. 1 map.
Correspondentie en andere stukken betreffende de Atlantische Commissie en het Nationaal Comité Atlantisch Congres Londen. 1958-1959. 1 doos.
Vergaderstukken van de Europese Beweging in Nederland. 1958-1959. 2 mappen.
Stukken van de Nederlandse Groep der Interparlementaire Unie. 1958-1959. 1 map.
Stukken van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad. 1958-1959. 2 mappen
Stukken van de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking (BBB). 1958-1959. 3 mappen
Circulaires van de Stichting Western World. 1958-1959. 1 omslag.
Statuten van de Vereniging van Democratisch-Socialistische Hongaren in Nederland. 1958. 1 stuk.
Correspondentie betreffende een vergadering van de redactieraad van Vrij Nederland. 1958. 1 omslag
Stukken betreffende de Commissie Studietoelagenbeleid. 1962-1966. 1 omslag
Teksten van toespraken van Tans. Met documentatie. 1965-1968. 1 map
Vergaderstukken van de Dekenale Adviesraad Maastricht. 1965-1967. 1 omslag
Vergaderstukken van de Culturele Raad Limburg. 1965-1966. 1 map
Stukken betreffende de start van de ad hoc-commissie Coördinatiecommissie Hoger Onderwijs van de WBS. 1965-1966. 1 omslag
Stukken betreffende PvdA districtenwerk, gewest en politiek team Limburg. 1966-1969. 1 map
Stukken betreffende de loskoppeling van de PvdA en Het Vrije Volk. 1966-1968. 1 map
Jaarverslag van de Academische Raad over 1966 en boekje van een congres van de Academische Radio Omroep (ACRO). 1966-1967. 1 map
Lijsten van besluiten van het actualiteitsoverleg van de Tweede Kamer-fractie van de PvdA. 1967-1970. 1 map
Teksten van toespraken van Vondeling en Tweede Kamer-stukken. 1969-1970. 1 map
Stukken betreffende de basisprogramcommissie van de PvdA. 1969-1970. 1 omslag
Krantenknipsels betreffende de betrekkingen tussen de PvdA en de KVP. 1970. 1 omslag
Stukken van het Samenwerkingsverband Oude Wijken en andere stukken betreffende de problemen rond de huisvesting van buitenlandse werknemers in Rotterdam. 1971-1973. 1 map
Vergaderstukken van het dagelijks bestuur van de PvdA. Met stukken betreffende Vietnam. 1971-1973. 1 map
Vergaderstukken van het partijbestuur van de PvdA. 1971-1972. 1 map
Stukken van de Commissie Van der Louw, opgericht naar aanleiding van een conflict tussen het gewestelijk bestuur en de gemeenteraadsfractie van de PvdA in Rotterdam. 1971-1972. 3 mappen
Teksten van toespraken van Van der Louw. Met enige begeleidende correspondentie en teksten van een toespraak van Den Uyl en een interview van Harry van den Bergh met Harold Wilson (Labour Party). 1972. 1 map
Stukken betreffende Australië, Chili, Portugal, Roemenië en Vietnam. 1974-1978. 1 map
Stukken betreffende de Emancipatie Kommissie, adviescommissie van de regering. 1974-1976. 1 map
Correspondentie en documentatie betreffende de behandeling van gevangenen van de Baader-Meinhof-groep. 1974-1975. 1 map
Teksten en krantenknipsels van artikelen van Van den Heuvel. Met enige correspondentie en documentatie. 1975-1978. 1 map
Nota's en andere stukken betreffende het functioneren van het partijbestuur. 1975-1977. 1 omslag
Stukken betreffende een landelijke boycot van de Amro Bank wegens leningen aan Zuid-Afrika. 1975-1976. 1 map
Stukken betreffende het conflict tussen het gewestelijk bestuur en de gemeenteraadsfractie in Amsterdam en de gebeurtenissen in de Nieuwmarkt. 1975-1976. 2 mappen
Stukken betreffende de Study Group on Equality of Women in Politics van de Socialist International. 1976. 1 omslag
Stukken betreffende het Ultracentrifuge-project in Almelo. 1976-1977. 1 omslag
Stukken betreffende de mede-ondertekening van een manifest en een protestbrief aan president J. Carter tegen het opheffen van het discriminatieverbod van homoseksuelen in Florida (VS). 1977. 1 omslag
Stukken van de Tweede Kamer-fractie betreffende Zuid-Molukkers in Nederland. 1977. 1 omslag
Stukken betreffende de Europese verkiezingen en samenwerking met de andere partijen bij de verkiezingen. 1978-1979. 1 omslag
Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen. 1978. 1 map
Stukken betreffende een conferentie in Groningen over de mogelijkheden van de Duits-Nederlandse grensregio's. 1979. 1 omslag
Teksten van toespraken van Van den Berg. Met concepten, samenvattingen en correpondentie 1979-1987. 1 doos
Stukken betreffende reizen en bezoeken. 1979-1985. 2 mappen, 1 doos en 1 omslag.
Bezoeken en spreekbeurten bij afdelingen. 1979-1981.
Gewestelijke tournee van het Partijbestuur. 1979-1980. (omslag)
Suriname (1980), Engeland (1980), Sovjet-Unie (1985) en Verenigde Staten (1985). 1980-1985. (doos)
Teksten en krantenknipsels van artikelen en interviews van Van den Berg. Met correspondentie. 1979-1984. 3 mappen
1979.
1980.
1981-1984.
Stukken betreffende zijn deelname aan studiebijeenkomsten, symposia en conferenties. 1979-1985. 1 doos
Bureauagenda's van Van den Berg. 1981-1986. 1 doos
Stukken betreffende agendapunten voor het reguliere overleg met Den Uyl. 1984-1986. 1 omslag.
Stukken betreffende de campagne voor het voorzitterschap van de PvdA. 1977-1978. 1 map.
Stukken betreffende werkplannen en het functioneren van de Tweede Kamer-fractie van de PvdA. 1978-1986. 1 map
Stukken van de commissie kandidaatstelling partijbestuur. 1978, 1983, 1986. 1 omslag.
Stukken betreffende de campagne en uitslagen van de Europese verkiezingen. 1979. 1 map.
Stukken betreffende het PvdA-bewindsliedenoverleg. Met ingekomen brief van Den Uyl. 1981-1982. 1 omslag
Stukken betreffende de campagne voor de Tweede Kamer-verkiezingen. 1982. 1 map.
Stukken van de Europolka, campagnegroep voor de Europese verkiezingen. 1983-1984. 2 mappen
Stukken betreffende voorbereidingen en uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in 1986, de PvdA-campagne voor etnische groepen en een verkiezingsbijeenkomst in Geleen. 1985-1986. 1 map
Stukken betreffende de organisatie van de Provinciale Staten-verkiezingen 1987. 1986-1988. 1 map
Stukken betreffende zijn afscheidsfeest als partijvoorzitter. 1986. 1 map
Stukken betreffende diverse beleidsterreinen. 1974, 1977-1987. 33 mappen en 9 omslagen.
Belasting- en premiefraude. 1980-1985. (omslag)
Buitenlandse aangelegenheden.
Europa. 1979-1984.
Latijns Amerika. 1980-1986.
Overige. 1979-1986.
Burgerlijke ongehoorzaamheid. 1974, 1980-1987.
Centrumpartij (CP), minderheden en racisme. 1981-1985.
1981-1984.
1984-1985.
Emancipatiebeleid. 1979-1986. (omslag)
Financieringstekort. 1981-1986. (omslag)
Huisvesting en woonlasten. 1979-1986.
Jongerenbeleid. 1985-1987. (omslag)
Inkomensbeleid. 1981-1986.
Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP). 1979-1985.
Kabinetsformaties. 1981-1982.
Kernenergie en kerncentrale Dodewaard. 1979-1986.
Kunstbeleid. 1982-1983.
Macro-economisch beleid. 1979-1986.
Mediawet. 1983-1986. (omslag)
Mensenrechten. 1977-1983. (omslag)
Midden- en kleinbedrijf (MKB) en landbouwkringen. 1979, 1983-1984.
Milieu- en energiebeleid. 1980-1986.
Miljoenennota's. 1979-1980, 1983, 1985-1986.
Onderwijs. 1984-1986. (omslag)
Ontwikkelingsbeleid. 1980-1986.
Regionaal social-economisch beleid. 1979-1987.
Rellen in Amsterdam op 30 april 1980. 1980.
Reorganisatie van het binnenlands bestuur. 1984-1985.
Ruimtelijke ordening. 1985-1986.
Sociale zekerheidsbeleid. 1983-1986.
Technologiebeleid. 1981-1987.
Veiligheidsbeleid en kernwapens. 1980-1986.
Voedsel en voedselveiligheid. 1986. (omslag)
Voorjaarsnota. 1982.
Voorlichtingsbeleid van de PvdA. 1979. (omslag)
Werken met behoud van uitkering. 1984-1987.
Werkgelegenheid. Met het rapport Om een werkbare toekomst(1984). 1980-1985.
Ziektewet. 1982.
Stukken betreffende diverse commissies en organisaties. 1979-1988. 12 mappen en 1 omslag.
Commissie Arbeid van de WBS. 1979-1981. (omslag)
Commissie Jeugdwerkloosheid van de PvdA. 1981-1983.
Initiatiefgroep El Salvador. 1982-1984.
Komitee Kruisrakketen Nee (KKN). 1983-1984.
PvdA-komitee tegen Berufsverbote en overleg met de SPD. 1978-1987.
1978-1979.
1980-1982.
1983-1987.
Sectie Gemeente, Gewest en Provincie (SGGP) van de WBS, later Centrum voor Lokaal Bestuur. 1980, 1984-1988.
Stichting Wonen. 1978-1980.
1978-1979.
1980.
VARA. 1976-1987.
Stukken betreffende overleg tussen PvdA en vakbonden. 1979-1987. 3 mappen.
1979-1982.
1983-1984.
1985-1987.
Stukken betreffende het Progressief Overleg tussen PvdA, PSP, PPR, EVP en later CPN. 1979-1986. 1 doos
Stukken betreffende het SER-overleg van de Tweede Kamerfractie. 1979-1981. 1 omslag.
Stukken betreffende het bij aandeelhoudersvergaderingen van Shell pleiten voor stopzetting van investeringen in Zuid-Afrika. 1980-1982, 1986. 1 omslag.
Stukken betreffende de herdenkingsbijeenkomst van de PvdA ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Karl Marx. 1982-1983. 1 omslag
Stukken betreffende het overleg van partijvoorzitters over racisme. 1983-1986. 1 map
Fractiestukken betreffende een gesprek van een delegatie van de PvdA met de directie van Philips Nederland. 1986. 1 omslag
Teksten van toespraken van Sint. 1986-1991. 1 doos
Stukken betreffende contacten met vakbonden. 1987-1992. 1 map
Stukken betreffende afspraken voor spreekbeurten. 1987-1991. 1 map
Artikelen, interviews en ingezonden stukken van Sint. Met documentatie. 1987-1990. 2 mappen
Stukken betreffende gesprekken met de Bisschoppenconferentie, Raad van Kerken, Gereformeerde Kerken in Nederland en andere maatschappelijke organisaties. 1987-1990. 1 map
Stukken betreffende tournees voor het project Schuivende Panelen, de Europese verkiezingen in 1989 en de gemeenteraadsverkiezingen in 1990. 1987-1990. 1 map
Stukken betreffende het discussieproject en rapport 'Schuivende Panelen'. 1987-1988. 1 map

NB. Zie ook Commissie Programmatische vernieuwingen onder de rubriek Commissies.

Stukken ter voorbereiding van een gesprek met de directie van Shell Nederland. 1987. 1 omslag
Stukken betreffende het bezoek aan de Socialistische Partij van België. 1987. 1 omslag
Stukken betreffende gewesten. 1988-1992. 1 map
Stukken betreffende een congres van de Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI). 1988. 1 map
Stukken van de Communicatie-brainstormgroep. 1988. 1 map
Stukken betreffende de Duitse eenwording. 1989-1990. 1 map
Stukken betreffende het bewindsliedenoverleg. 1989-1990. 3 mappen
1989.
1990.
Stukken betreffende de kabinetsformatie. 1989. 1 map
Stukken betreffende het verkiezingsprogramma. 1989. 3 mappen.
Stukken betreffende een werkbezoek van een PvdA-delegatie aan de ESSO Flexi-coker en de Tiofine titaandioxide-fabriek in Rotterdam. 1989. 1 omslag
Stukken betreffende de conferentie 'Building a Future on Solidarity - The Role of the Labour Movement in Europe' van de Friedrich Ebert Stiftung. 1989. 1 omslag
Krantenknipsels met vermelding van Sint. 1990-1991. 2 mappen.
Stukken betreffende Berlage-bijeenkomsten, debatten in de Beurs van Berlage over sociaal-democratie en kwesties van cultuur, wetenschap en politiek. 1990. 1 omslag
Ingekomen brieven van en uitnodigingen aan partijleden voor een bijeenkomst in reactie op het bezoek van Sint aan PLO-leider Jasser Arafat in Tunis. 1990. 1 map
Notitieboekje en andere stukken betreffende zijn activiteiten voor politiek-cultureel centrum De Balie in Amsterdam. Met stukken betreffende zijn woning. 1986-1991. 1 map
Stukken betreffende zijn kandidaatstelling samen met Ruud Vreeman voor het gecombineerd voorzitterschap van de PvdA. 1990-1992. 1 map
Ingekomen steunbetuigingen en felicitatiebrieven ter gelegenheid van zijn kandidatuur, later zijn verkiezing tot voorzitter van de PvdA. 1991-1992. 1 map
Schuivende panelen- continuïteit en vernieuwingin de sociaal-democratie.
1987.

Zie ook inv.nos 1454-1457

Het rapport Schuivende panelen.
Loading...
Discussiehandleiding voor de afdelingen.
Loading...
Politiek à la carte in plaats van politiek als dagschotel.
1987.

Zie ook inv.no 1461

Loading...
Bewogen Beweging- Sociaal-democratie als program en methode.
1988.

Zie ook inv.nos 1458-1460

Loading...
Een partij om te kiezen.
1991.

Zie ook inv.nos 1464-1468

Het rapport Een partij om te kiezen.
Loading...
Discussiehandleiding voor de afdelingen.
Loading...
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 9 dozen, 3 mappen
1991-1992, 1994-2001.
1991-1992.
1994-1996.
1997.
1998.
1998-1999.
1999. (2 dozen)
2000-2001. (2 dozen, 3 mappen)
Agenda's van het dagelijkse bestuur. 2 mappen
1993-1994.
1993.
1994.
Notulen en agenda's van de vergaderingen van het partijbestuur. 16 mappen
1993-2003.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999-2002.
2001.
januari-maart 2002.
april-juni 2002.
juli-september 2002.
oktober-november 2002.
2003.
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken van het partijbestuur, voornamelijk betreffende de vergaderingen. Met bijhorende notulen, agenda's en circulaires. 14 dozen, 39 mappen
1991-2002.
1991-1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000-2001.
2002.
Correspondentie, agenda's, circulaires, beschrijvingsbrieven, notities, besluitenlijsten en andere stukken betreffende vergaderingen van de partijraad. 4 mappen
1991-1993.
Correspondentie en andere stukken van het Congres Presidium. 1 doos, 3 mappen
1992-1994, 1997, 1999, 2001.
1994. (1 doos)
1997, 1999.
2001.
Congresverslagen. 4 mappen
1967-2007.
1967-1977.
1978-1985.
1986-1997.
1997-2007.
Stukken betreffende het congres van de PvdA op 13 en 14 maart 1992 te Nijmegen met als onderwerp partijvernieuwing en de verkiezingen voor partijvoorzitter en vice-voorzitter. 2 mappen
1992.
Stukken betreffende het 24ste congres van de PvdA op 12 december 1992 te Amsterdam. 4 mappen
1992.
Stukken betreffende het 25ste congres van de PvdA op 10 en 11 december 1993 te Amsterdam. 5 mappen
1993.
Evaluaties van de 24ste en 25ste congressen van de PvdA. 1 map
1993-1994.
Stukken betreffende het Formatiecongres van de PvdA op 20 augustus 1994 in Utrecht. 2 mappen
1994.
Stukken betreffende het 25ste Huishoudelijke congres van de PvdA op 4 maart 1995 te Maastricht. 1 doos, 2 mappen
1994-1995.
Stukken betreffende het Partijcongres van de PvdA op 4 november 1995 te Amsterdam. 1 map
1995.
Stukken betreffende het congres van de PvdA op 10 februari 1996 te Zwolle. 8 mappen
1995-1996.
Notulen ter voorbereiding van het congres.
1995-1996.
Begrotingen.
1996.
Correspondentie.
1995-1996.
Moties, correspondentie en achtergrondinformatie.
1996.
Draaiboek.
1996.
Verschillende stukken waaronder ontwerp-resoluties en besluitlijsten voor het congres.
1996.
Verschillende stukken waaronder agenda's en evaluatie van het congres.
1996.
Correspondentie.
1996.
Stukken betreffende de congresconferentie van de PvdA op 12 oktober 1996 te Zwolle. 1 map
1996.
Stukken betreffende de voorbereiding voor een PvdA congres in november 1996 rond het verkiezingsprogramma 'Wat mensen Bindt'. 1 map
1996.
Stukken betreffende het congres van de PvdA op 14 en 15 februari 1997 te Den Haag. 9 mappen
1996-1997.
Beleidsverslag 1994-1996 en congresresolutie.
1997.
Verschillende stukken waaronder congresstukken en beschrijvingsbrieven.
1997.
Verschillende stukken waaronder correspondentie en evaluatie van het congres.
1996-1997.
Verschillende stukken waaronder het draaiboek en de beschrijvingsbrief.
1997.
Perscompilatie.
1997.
Conferentiebundel.
1996.
Correspondentie.
1996-1998.
Correspondentie met betrekking tot de PES kandidaten.
1997.
Bereidverklaringen van kandidaten voor de PES delegatie.
1997.
Stukken betreffende een congresconferentie van de PvdA op 6 september 1997 te Utrecht. 1 map
1997.
Stukken betreffende het congres van de PvdA op 16 en 17 januari 1998. 1 map
1998.
Stukken betreffende het formatiecongres van de PvdA op 1 augustus 1998 te Zwolle. 1 map
1998.
Correspondentie betreffende de Kabinetsformaties van 1994 en 1998 (Kabinet-Kok I en Kabinet-Kok II). 1 map
1994, 1998.
Stukken betreffende het verkiezingscongres van de PvdA op 16 en 17 januari 1998 te Amsterdam. 9 mappen
1997-1998.
Congresdocumenten en correspondentie met betrekking tot de pers.
1997.
Congresstukken.
1998.
Documentatie van het evenement.
1998.
Algemene correspondentie.
1998.
Correspondentie met betrekking tot accommodatie.
1998.
Algemene stukken waaronder het draaiboek en foto's gemaakt tijdens het evenement van o.a. Wim Kok.
1998.
Stukken met betrekking tot de catering.
1997-1998.
Stukken met betrekking tot de financiën en de tolk.
1997-1998.
Stukken met betrekking tot de evaluatie van het congres.
1995-1997.
Stukken betreffende het Congresconferentie van 12 september 1998 te Zwolle met bijhorende foto's van het evenement. 1 map
1998.
Stukken betreffende het congres van de PvdA op 20 februari 1999 te Utrecht. 1 map
1999.
Audiocassettes met opnames van sprekers op verschillende congressen. 1 doos
1992-1997.
Stukken betreffende het partijcongres van de PvdA op 27 mei 2000 te Rotterdam. 2 mappen
2000.
Losse stukken betreffende verschillende congressen. 1 map
1992-2001.
Losse stukken, met name correspondentie, betreffende verschillende congressen. 3 mappen
2002-2006.
2002-2003.
2005.
2006.
Stukken met betrekking tot het congres van de kandidaten voor het partijvoorzitterschap. 1 map
1999.
CV's van diverse partijvoorzitters. 1 map
1993.
Correspondentie en bijlagen met betrekking tot de verkiezingen voor het partijvoorzitterschap in 2001 met als winnaar Ruud Koole. 2 mappen
2001.
Aanmeldingen van kandidaten voor het partijvoorzitterschap van de PvdA, waaronder winnaar Michiel van Hulten. 2 mappen
2005.
Stukken betreffende kandidaten Anne-Marie Hoogland en Johannes Logtens.
Stukken betreffende kandidaten Bert Middel en Michiel van Hulten.
Diverse correspondentie en bijlagen betreffende actuele kwesties. 3 mappen
1993-1994.
1993.
1994.
Persoonlijke correspondentie. 1 map
1994.
Speeches en interviews. 1 map
1992-1996.
Agenda's. 1 map
1993.
Briefboeken. 1 map
1991-1993.
Correspondentie betreffende een mini-conferentie over arbeidsomstandigheden. 1 map
1996.
Diverse correspondentie en bijlagen betreffende actuele kwesties. 5 mappen
1993-1996.
1993.
1994.
1995.
1996.
Persoonlijke correspondentie. 7 mappen
1993-1997.
1993.
1994.
1995.
1996-1997.
Correspondentie betreffende de Rietveld Academie, waar Rottenberg in het bestuur zat. 2 mappen
1994-1995.
1994.
1995.
Correspondentie betreffende het Internationale Film Festival Rotterdam, waar Rottenberg in het bestuur zat. 1 map
1994-1996.
Stukken betreffende werkbezoeken. 3 mappen
1994-1996.
Stukken betreffende speeches en interviews. 3 mappen
1992-1995.
Correspondentie betreffende Muziekcentrum De IJbreker. 1 map
1994-1995.
Dossier betreffende de progressieve samenwerking tussen de Politieke Partij Radikalen, D66 en PvdA gedurende de periode 1971-1974. 1 map
1971-1974, 1995.
Correspondentie betreffende tournees van de voorzitter. 2 mappen
1993, 1995.
1993.
1995.
Diverse correspondentie en bijlagen betreffende actuele kwesties. 1 map
1997-1998.
Persoonlijke correspondentie. 3 mappen
1997-1998.
Dagbrieven. 1 map
1997-1998.
Werkoverleggen.
1997-1998.
Stukken betreffende werkbezoeken. 1 map
1997-1998.
Diverse correspondentie en bijlagen betreffende actuele kwesties. 2 mappen
1999-2000.
1999.
2000.
Persoonlijke correspondentie. 1 map
1999-2000.
Correspondentie en bijlagen met betrekking tot het onmiddelijke aftreden van Van Hees ten gevolgen van een vertrouwensbreuk. 7 mappen
2000-2002.
Persbericht en financiële documentatie.
2000.
Correspondentie betreffende een informatieve bijeenkomst voor de partijleden over het aftreden.
2000.
Correspondentie tussen Marijke van Hees, Jan van Ingen Schenau en andere betrokken personen.
2000.
Retourbrieven aan bezorgde leden.
2000.
Stukken betreffende de media.
2000.
Correspondentie betreffende de afwikkeling en de gevolgen van de bestuurscrisis.
2000-2002.
Persoonlijke correspondentie. 1 doos, 3 mappen
2002.
Brieven met felicitaties. 1 map
2001.
Emails met felicitaties. 1 map
2001.
Sollicitatiebrieven voor de functie van secretariaatsmedewerker. 1 map
2001.
Uitnodigingen en verzoeken. 1 doos, 1 map
2001.
Kopieen van agenda's, notulen en andere stukken met betrekking tot het Partijbestuur. 2 mappen
2001.
Stukken betreffende werkbezoeken. 4 mappen
2001-2002.
Correspondentie, notulen en agenda's van de beleidsstaf van het PvdA-Sioo traject, een onderdeel van het vernieuwingsproces van de PvdA zoals aangeraden in de discussienota 'Nieuwe uitdagingen' van het PvdA congres van 20 februari 1999. 3 mappen
1998-2000.
Stukken van Jan Nekkers, beleidsadviseur van de PvdA, verzameld als bronnen voor o.a. het boek 'Regerenderwijs'. 7 dozen, 39 mappen
1990-1997.
Stukken met betrekking tot een werkbezoek aan 'PTT research'.
1993.
Stukken met betrekking tot onderzoeksstages.
1993.
Stukken met betrekking tot het verenigingsonderzoek.
1992-1993.
Correspondentie tussen Jan Nekkers en de kerkraden.
1990.
Stukken met betrekking tot het PRO project waaronder verschillende uitgetypte interviews.
1994.
Speeches van o.a. Wim Kok en Felix Rottenberg.
1992-1994.
Stukken met betrekking tot arbeidsverhoudingen.
1992-1993.
Stukken met betrekking tot het debat rond migratie en azielzoekers.
1993.
Correspondentie.
1993-1994.
Interviews met PvdA bewindslieden voor 'Regerenderwijs'. 9 mappen
1994.
Wim Kok.
Jacques Wallage.
Jan Pronk.
Piet Dankert.
Ed van Thijn.
Jo Ritzen.
Hans Simons.
Elske ter Veld.
Aad Kosto.
Notities en andere stukken voor Felix Rottenberg. 2 dozen, 3 mappen
1994-1996.
Stukken voor Felix Rottenberg met betrekking tot de 'Sociale Staat van Nederland'. 5 mappen
1995.
Stukken met betrekking tot de nota 'Sociale Zekerheid bij de tijd' met o.a. uitgeschreven scenario's. 3 dozen, 6 mappen
1995-1997.
Stukken met betrekking tot het project 'Moderne Zekerheid' met o.a. uitgeschreven scenario's. 3 dozen, 1 map
1996.
Dossier met stukken van de 'organisatie-ontwikkeling partijbureau en synergie' betreffende reorganisatie en vernieuwing binnen de PvdA. 1 map
1991-1997.
Correspondentie met betrekking tot vragen naar de reorganisatie. 1 map
1994, 1996, 1998.
Correspondentie, notulen en andere stukken van de Synergiegroep die verder ging met het advies van Nekkers. 3 mappen
1999-2000.
1999.
2000.
2001.
Stukken betreffende verschillende bijeenkomsten in PvdA-centra over de aanstaande partijvernieuwing, geordend op alfabetische volgorde. 4 mappen
1993.
Algemene stukken.
Doorn.
Utrecht.
Zaandam.
Stukken betreffende een werkconferentie over partijvernieuwing op 1 september 2000 in Utrecht. 1 map
2000.
Correspondentie betreffende de statuten en statutenwijzigingen. 1 map
1997, 1999-2000, 2002.
Beginselprogramma's, statuten, huishoudelijke regelementen en regelementen kandidaatstelling van de PvdA voor de periode 1948-1954. 1 map
1947.
Statuten en huishoudelijke regelementen. 2 mappen
1965, 1969.
Voor de periode 1965-1969.
1965.
Voor de periode 1969-1972.
1969.
Statuten/huishoudelijke regelementen en regelementen kandidaatstelling. 12 mappen
1973.
1977.
1979.
1980.
1981.
1982.
1983.
1985.
1987.
1988.
Geldig tot en met 1992.
Onbekend.
Geldig vanaf 1992.
Onbekend.
Model huishoudelijk reglement afdelingen. 8 mappen
1970.
1976.
1977.
1979.
1981.
1982.
1983.
1985.
Model huishoudelijke reglement gemeentelijke federaties. 6 mappen
1970.
1977.
1979.
1981.
1982.
1985.
Reglement Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid. 1 map
1977-1987.
Model huishoudelijk reglement voor samenwerkingsverbanden, betrekking hebbende op gemeentelijke herindeling (geldig t/m april 1988). 1 map
Model stichting fractie-assistentie. 1 map
1982.
Handleiding voor afdelingsbesturen bij Statuten en Huishoudelijke reglement (geldig vanaf mei 1988). 1 map
Correspondentie betreffende wijzigingen in de statuten. 2 mappen
1948-1987.
1948-1978.
1979-1985.
Correspondentie, verslagen, voorstellen en andere stukken betreffende nieuwe ontwerpstatuten en regelementen. 4 mappen
1986.
Voorstellen voor wijzigingen in de statuten en huishoudelijke regelementen. 4 mappen
1973-1986.
1973-1975.
1976.
1977-1979.
1980-1982, 1884-1986.
Adresboekjes. 1 map
1993.
'Brievenboek', register van uitgaande stukken. 1 map
1993-1995.
Agenda's en correspondentie betreffende het directieoverleg. 2 mappen
1995-1996, 1999-2000.
1995-1996.
1999-2000.
Correspondentie van directeur Victor Verhoeven. 3 mappen
1993-1997.
1993-1994.
1995-1996.
1997.
Correspondentie van directeur John Huige. 3 mappen
1997-1999.
1997.
1998.
1999.
Correspondentie van diverse personen binnen de directie. 5 mappen
2000, 2002, 2005-2008.
2000, 2002.
2005-2007.
2008.
Correspondentie betreffende interne zaken van het partijbureau. 2 mappen
1994-1997, 2000, 2005, 2006.
1994-1997.
2000, 2005, 2006.
Correspondentie van de afdeling verenigingsonderhoud, met als directeur Victor Verhoeven. 1 doos, 9 mappen
1988-1989, 1993-1996.
1988-1989.
1993. (1 doos)
1994.
1995.
1996.
Notulen, agenda's en correspondentie van het management-plus team. 8 mappen
2001-2002.
2001.
januari 2002.
februari 2002.
maart 2002.
april 2002.
mei 2002.
juni 2002.
juli-augustus 2002.
Stukken met betrekking tot de automatisering van verschillende systemen binnen de partij waaronder het starten van een website. 1 map
1995-1998, 2000.
Correspondentie en bijlagen met betrekking tot de ontwikkeling van een website voor de PvdA onder leiding van Tessel Schouten. 5 mappen
2001-2002.
Stukken betreffende de ontwikkeling van de emailkrant 'Onderstroom' van de PvdA. 1 map
1999-2000.
Correspondentie, voornamelijk memo's, en andere stukken van de penningmeester. 1 map
2000.
Jaarrekeningen. 1 doos, 3 mappen
1966-1973, 1984-2006.
1966-1973, 1984-1995. (1 doos)
1996-1999.
2000-2002.
2003-2006.
Stukken met betrekking tot een onderzoek naar de kostentoerekening aan de neveninstellingen binnen de PvdA. 1 map
1999-2000.
Correspondentie betreffende onkostenvergoedingen. 1 map
1994-1996, 1998-2000.
Stukken met betrekking tot de verhuizing van het partijkantoor naar een nieuw pand aan Herengracht 54, Amsterdam. 13 mappen
1996.
Verkoop van het oude pand aan de Nicolaas Witsenkade en veiling van de inboedel.
1996-1997.
Offerte onderhoudsplan.
1995-1996.
Verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek op locatie Nicolaas Witsenkade.
1996-1997.
Financiele overeenkomsten rond de verhuizing naar en verbouwing van het nieuwe pand.
1997.
Bouwvergunning Herengracht 54.
1997.
Kostenoverzicht van de verbouwing aan de Herengracht 54.
1997.
Bouwtekeningen van Herengracht 54.
1997.
Correspondentie met betrekking tot de verbouwing van o.a. de kantine van Herengracht 54.
1998-1999.
Stukken met betrekking tot een rechtsprocedure rond asbest en brandmeldinginstallaties.
2000.
Correspondentie betreffende onderhoudswerkzaamheden. 2 mappen
1993, 1996-2000.
1993, 1996.
1997-2000.
Komend werkschema. 1 map
1993.
Correspondentie en bijlagen betreffende een grote reorganisatie binnen de PvdA in 2000. 1 doos, 1 map
1992-2000.
Statuten, jaarrekeningen en bijhorende correpondentie van de Stichting Vrijwillig Vervroegd Pensioen van de PvdA. 3 mappen
1983-2002.
Jaarekeningen 1984-1987 en 1989-1992.
1985-1988, 1990-1993.
Jaarrekeningen 1994-2002.
1995-2003.
Correspondentie en de statuten uit 1983.
1983-2000.
Correspondentie, notulen en agenda's van de ondernemingsraad van de PvdA. 4 mappen
1993-1996, 1998-2000, 2002.
1993-1995.
1994-1996, 1998-1999.
2000.
2002.
Correspondentie betreffende sollicitaties naar functies binnen het partijbureau. 1 map
1994, 1996-1998.
Correspondentie met betrekking tot stageplekken en stagiairs bij de PvdA. 1 map
1994-1999.
Correspondentie van het Partijbestuur aan leden van de PvdA in reactie op vragen, verzoeken en opinies rond beleid. 34 mappen
1992-2002.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
Correspondentie tussen het Partijbestuur en de landelijke leden van de PvdA. 2 mappen
1994-1997, 2002, 2005-2006.
1994-1997.
2002, 2005-2006.
Stukken van de Beroepscommissie. 10 mappen
2005, 2007.
Algemene correspondentie.
1993.
Correspondentie en bijlagen betreffende de conflictbemiddeling tussen het partijbestuur van de PvdA en D.M. Panacho.
2005.
Correspondentie en bijlagen betreffende de bemiddeling tussen het partijbestuur van de PvdA en R. Tonnaer.
2007.
Correspondentie en bijlagen betreffende de bemiddeling tussen het partijbestuur van de PvdA en de gemeente Graft-de Rijp.
2011-2012.
Correspondentie en bijlagen betreffende de bemiddeling tussen het partijbestuur van de PvdA en J. Merkies.
2013.
Correspondentie betreffende royementen.
1993, 1997, 1999-2000.
Correspondentie en bijlagen met betrekking tot het Politiek Forum van de PvdA. 3 mappen
2001-2002.
2001.
2002.
Correspondentie met betrekking tot het vertrek van PvdA woordvoerder Rob van Gijzel in verband met de bouwfraude, waarna veel leden het PvdA lidmaatschap introkken. 2 mappen
2001-2002.
Correspondentie betreffende nalatenschappen. 1 map
1997-2000.
Rouwbrieven en condoleancebrieven bij het overlijden van partijgenoten. Met stukken betreffende begrafenisplechtigheden. 1 map
1998-2000, 2002, 2005-2006.
Correspondentie van een onbekende stuurgroep binnen de PvdA, waarschijnlijk verbonden aan de ledenregistratie. 1 map
1993.
Correspondentie met afdelingen, geordend op alfabetische volgorde. Met circulaires, jaarverslagen, periodieken en andere stukken afkomstig van afdelingen. 3 mappen
1993-1996.
Almelo t/m Geleen.
1993-1996.
Gieten-Gieterveen t/m Nuth.
1993-1996.
Oostzaan t/m Zaanstad.
1993-1996.
Correspondentie met afdelingen, geordend per jaartal. Met circulaires, jaarverslagen, periodieken en andere stukken afkomstig van afdelingen. 16 mappen
1993-2007.
1993.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2005.
2006.
2007.
Probleemafdelingen. 6 mappen
1994-1997.
Correspondentie betreffende een royementsprocedure vanuit de afdeling Amsterdam-Buitenveldert.
1994-1997.
Correspondentie betreffende de opheffing van een samenwerking met de coalitie in Abcoude.
1995-1996.
Correspondentie betreffende een mogelijk overname van het afdelingsbestuur in de gemeente Made.
1996-1997.
Correspondentie betreffende een conflict over het voorzitterschap van het afdelingsbestuur in Helmond.
1997.
Correspondentie betreffende de uitzetting van enkele bestuursleden vanwege het oprichten van een eigen politieke organisatie in Vlaardingen.
1994-1995.
Stukken met betrekking tot een open huis evenement voor de afdelingen op 7 oktober 1995. 1 map
1995.
Stukken van het gewestelijke overleg. 3 mappen
1993, 1996, 1998.
1993.
1996.
1998.
Stukken betreffende de gewestelijke voorzitters, penningsmeesters en secretarissen. 1 map
1993-1999.
Correspondentie met verschillende gewesten over o.a. de provinciale statenverkiezingen, geordend op alfabetische volgorde. 7 mappen
1993.
Flevoland.
Friesland.
Gelderland.
Noord-Brabant.
Noord-Holland.
Utrecht.
Zuid-Holland.
Correspondentie met alle gewesten, geordend op alfabetische volgorde. 8 mappen
1994-1995, 1997-2000, 2002, 2007.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2002.
2007.
Stukken betreffende de projectbegroting aan gewesten. 1 map
1993.
Stukken met betrekking tot de PvdA-vernieuwingsbeweging NietNix. 5 mappen
1994-1996.
Reacties op de opheffing van NietNix.
1994-1996.
Verslagen en andere stukken met betrekking tot het NietNix toekomstfestival in 1997.
1996-1997.
Stukken met betrekking tot het Vlugschriftcafé.
1997.
Correspondentie en bijlagen betreffende de eerste twee jaargangen van het Vlugschrift.
1995-1997.
Correspondentie met de Rooie Vrouwen(RV) in de PvdA. 3 mappen
1993-1995.
1993.
1994-1995.
1995.
Stukken met betrekking tot het ROSA-programma, een vernieuwingsproject binnen de PvdA en voorloper van de Rosa-leergang. 3 mappen
1995-1998.
Correspondentie.
1996-1998.
Stukken met betrekking tot de tweede, derde, vierde en vijfde ROSA-conferenties.
1995-1996.
Het ROSA handboek 'Methoden en praktijken voor maatschappelijke oriëntatie en werving'.
1997.
Correspondentie met de Jonge Socialisten(JS). 1 map
1993-2000 en 2002.
Notulen. 2 mappen
1997-1998.
1997.
1998.
Correspondentie. 7 mappen
1993-1996, 1998-2000.
1993.
1994-1995.
1996.
1996, 1998-2000.
Notulen, verslagen en correspondentie. 5 mappen
1999-2002.
1999.
2000.
2001-2002.
2002.
Stukken met betrekking tot een studiedag.
1998.
Algemene stukken betreffende Amsterdam.
2001-2010.
Stukken betreffende een fraudezaak in stadsdeel De Baarsjes, Amsterdam.
2002-2009.
Stukken betreffende stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Amsterdam.
2004-2010.
Verslag door de Kandidaatstellingscommissie over Amsterdam.
2003-2009.
Algemene achtergrondinformatie over Amsterdam.
2004-2008.
Achtergrondinformatie over Rotterdam, met name over het vertrek van oud-raadslid Dos Santos.
2001-2011.
Stukken betreffende de deelgemeente Charlois, Rotterdam.
2008-2013.
Stukken betreffende de deelgemeente Delfshaven, Rotterdam.
2002-2011.
Stukken betreffende de deelgemeente Feijenoord, Rotterdam.
2010-2013.
Stukken betreffende de Rotterdamse deelgemeentes Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJselmonde, Kralingen-Crooswijk, Rotterdam-Noord en Overschie.
2002-2010.
Stukken betreffende de deelgemeente Prins Alexander, Rotterdam.
2002-2007.
Stukken betreffende Amsterdam Zuidoost.
2005-2013. (1 doos, 1 map)
Stukken betreffende onderzoek naar resultaten van de PvdA in Zeeland gedurende de Provinciale Statenverkiezingen van 2007.
2007.
Stukken betreffende de gemeente Vlissingen, Zeeland.
2002-2009.
Stukken betreffende de gemeente Oostflakkee.
2008-2009. (1 doos, 4 mappen)
Stukken van de Werkgroep Patiënt Centraal (WPC). 8 mappen
1993-2000, 2002.
1993.
1993-1994.
1995-1998.
1999.
2000.
2002.
Advies Commissie Europese Politiek(ACEP). 2 mappen
1993-2000.
Adviescommissie Kandidaatstelling van de Eerste Kamer. 5 mappen
1994-1995.
Correspondentie, notulen en kandidaatlijsten.
Bereidverklaringen.
Adviesgroep Van der Louw betreffende een samenwerking tussen de PvdA en D66. 1 map
1992-1993.
Adviesstructuur en verschillende adviescommissies. 1 map
1993-1994.
Begeleidingscommissie 'Positieve Actie'. 1 map
1993.
Beginselprogramma Commissie. 1 map
1998.
Commissie Buitenland. 1 map
1993-1995, 1997.
Commissie Etnische Groepen. 1 map
1994.
Commissie Overheid en Sexuele Integriteit. 1 map
1993-1995.
Commissie Signaal betreffende het internationale beleid van de PvdA. 1 map
1996.
Commissie Vreeman. 2 dozen, 2 mappen
2006-2007.
Eindversie van het rapport met bijhorende reacties van het Partijbestuur.
2007.
Achtergrondinformatie en correspondentie rond het onderzoek van de Commissie Vreeman.
2006. (2 dozen)
Commissie Zuid-Noord. 1 map
1993.
Financiële Commissie. 1 map
1993.
Landelijke Werkgroep Onderwijs. 1 map
1993.
Taakgroep Luchtvaart. 3 mappen
1998, 2000.
Trefpunt van Socialisme en Levensovertuiging. 2 mappen
1994-2000, 2002.
Werkgroep Biotechnologie betreffende genetische modificatie. 1 doos, 2 mappen
1993.
Werkgroep Duurzame Ontwikkeling. 1 map
1993.
Werkgroep Jongeren. 1 map
1996.
Werkgroep Milieu en Energie. 2 mappen
1996-2005.
Werkgroep Randstad. 1 map
1993.
Werkgroep Water betreffende het waterbeleid en de evaluatie van de Waterschapswet. 1 map
1994-1996.
Stukken van het Kenniscentrum voor Bedrijfsleven en Arbeid, met betrekking tot verschillende bijeenkomsten en conferenties. 7 mappen
1994-1996.
Bijeenkomst op 17 en 18 november 1994 te Eindhoven.
1994.
Bijeenkomst 24 februari 1995 te IJmond.
1995.
Conferentie 'Toekomst van de arbeidsvoorziening' op 31 maart 1995 te Utrecht.
1995.
Conferentie 'Stadseconomie' op 4 december 1995 te Eindhoven.
1995-1996.
Correspondentie met Godfried Lambriex betreffende het organiseren van partijdebatten.
1995.
Stukken betreffende het organiseren van bijeenkomsten rond de 'Sociale Politiek' van minister Ad Melkert.
1996.
Stukken betreffende de conferentie 'Industrie- en technologiebeleid' op 22 april 1996.
1996.
Correspondentie betreffende het Kenniscentrum voor Bedrijfsleven en Arbeid. 2 mappen
1994-1995, 1999-2000, 2002.
Notulen en andere stukken van het CLB bestuur.
1995-1996.
Correspondentie. 3 mappen
1993, 1995-2000, 2002.
1995.
1996.
1997-2000, 2002.
Stukken betreffende fondsenwerving.
1997.
Stukken betreffende het jaarbericht van 1995 'Politiek Bestuur. Een vak apart'.
1995.
Stukken met betrekking tot de Statenavond op 14 september 1994 voor de Provinciale Statenverkiezingen van 8 maart 1995.
1994.
Regionale verkiezingsprogramma's voor de Provinciale Statenverkiezingen van 8 maart 1995.
1994.
Stukken betreffende de notitie Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie.
1995.
Agenda's met bijhorende correspondentie.
1996.
Correspondentie met betrekking tot enkele CLB bijeenkomsten.
1995.
Stukken met betrekking tot overleggen tussen het CLB en enkele wethouders over onderwijs.
1995.
Stukken met betrekking tot de Burgemeestersdag op 30 oktober 1995.
1995.
Stukken met betrekking tot een studiebijeenkomst over Volkshuisvesting.
1995.
Correspondentie met betrekking tot het netwerk vrouwelijke burgemeesters en wethouders.
1995.
Stukken met betrekking tot een bijeenkomst op 29 mei 1995 betreffende de Algemene Bijstandswet.
1995.
Stukken met betrekking tot een studiedag voor de PvdA op 23 september 1995.
1995.
Stukken met betrekking tot de notitie 'Integriteit van de openbare sector'.
1995.
Stukken met betrekking tot het convenant Grote-Stedenbeleid Kabinet-G15.
1995.
Speeches voor studiedagen.
1995.
Notities en enkele publicaties.
1995.
Correspondentie betreffende de gedeputeerden. 2 mappen
1995-1996.
1995.
1996.
Correspondentie betreffende publicaties van het CLB.
1995.
Publicaties en bijlagen. 2 mappen
1995-1996.
1995.
1996.
Stukken met betrekking tot de financiele verhoudingswet.
1995.
Stukken met betrekking tot de VNG en het debat 'De PvdA en de toekomstige positie van gemeenten.
1996.
Agenda van Jacques Monasch.
1996.
Dossier met achtergrondinformatie voor het Metropolitane Debat.
1996.
Correspondentie en andere stukken betreffende verschillende CLB bijeenkomsten.
1996.
Correspondentie en andere stukken betreffende verschillende CLB studiedagen.
1996.
Stukken met betrekking tot de conferentie 'Een plan voor de krijgsmacht' door het PvdA-Kenniscentrum Buitenland. 1 map
1999.
Correspondentie en bijlagen met betrekking tot de Evert Vermeer Stichting (EVS). 2 mappen
1992-1994, 1996-1998, 2002.
1992-1993.
1994, 1996-1998, 2002.
Correspondentie met de Wiardi Beckman Stichting(WBS). 2 mappen
1993-2000.
1993-1995.
1996-2000.
Correspondentie met betrekking tot het Opleidingsinstituut van de PvdA (OIP). 1 map
1993-1996, 1999-2000.
Correspondentie met de Alfred Mozer Stichting(AMS). 4 mappen
1990-2000.
Correspondentie met de Anne Vondeling Stichting(AVS). 2 mappen
1993-2000.
1 mei-bijeenkomsten (Dag van de Arbeid). 11 mappen
1993-2000.
1993.
Viering in combinatie met het 100-jarig jubileum van de PvdA.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998-2000.
Correspondentie met betrekking tot het bijwonen van bijeenkomsten. 11 mappen
1993-1999.
Algemene correspondentie.
1994.
Algemene correspondentie.
1995,1999.
Gericht aan Ruud Vreeman.
1993-1994.
Gericht aan Felix Rottenberg.
1993-1996.
Gericht aan Karin Adelmund.
1997
Gericht aan Victor Verhoeven.
1993-1994.
Gericht aan Jan Marinus Wiersma.
1993-1994.
Stukken met betrekking tot de Den Uyl lezingen. 7 mappen
1995-2000, 2002.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2002.
Stukken met betrekking tot de Ko Suurhoff Penning die elke twee jaar wordt uitgereikt aan een project dat bijdraagt aan de emancipatie van ouderen. 8 mappen
1998, 2000, 2002, 2006.
1998.
2000.
2002.
2006.
Stukken met betrekking tot de David Lopes Dias prijs. 1 map
1998-2001.
Stukken met betrekking tot een lezing van Karin Adelmund voor de 'Bernardijn ten Zeldam Stichting'. 1 map
1997.
Correspondentie met verschillende gemeenten betreffende de herverdeling van de fracties na de gemeenteraadsverkiezingen. 1 map
1997.
Stukken met betrekking tot het Willem Banning Symposium. 1 map
1999.
Stukken met betrekking tot de bijeenkomst 'sociaal-democratische belastingspolitiek' op 19 juni 1999. 1 map
1999.
Correspondentie met betrekking tot een opera-project over Domela Nieuwenhuis. 1 map
2000.
Correspondentie van het Partijbestuur aan niet-leden van de PvdA in reactie op vragen, verzoeken en opinies rond beleid. 46 mappen
1993-2002.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
Correspondentie tussen het Partijbestuur, leden en niet-leden van de PvdA in reactie op vragen, verzoeken en opinies rond beleid. 11 mappen
1998-2000, 2002, 2005-2007.
1998-1999.
2000, 2002.
2005.
2006.
2007.
Correspondentie betreffende het PvdA maandblad Pro. 2 mappen
1994-1997, 2000, 2002.
1994-1995.
1996-1997, 2000, 2002.
Speeches van derden waaronder enkele partijvoorzitters van de PvdA. 3 mappen
1990-1995.
Correspondentie betreffende de herdenkings-sluitzegels ivm het 50-jarig bestaan van de PvdA. 1 map
1995-1996.
Correspondentie met betrekking tot het samenstellen van nieuwe verkiezingsprogramma's voor de periodes 1994-1998 en 1995-1999. 1 map
1993-1994, 1998.
Stukken met betrekking tot een electoraal onderzoek. 1 map
1993-1996.
Stukken met betrekking tot ledenwerfacties. 2 mappen
1993-1995.
Campagne voorstellen en evaluaties. 6 mappen
1997-2003.
Terugblik op de campagnes voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten.
2003.
Evaluatie van campagnes.
2002.
Voorstel voor de PvdA campagnes voor de Gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamer in 2002.
2001-2002.
Verkiezingsprogramma voor 2002-2006 met bijhorende documenten.
2002.
Evaluatie van de campagne voor de Provinciale Verkiezingen.
1999.
Evaluatie.
1980.
Correspondentie met de Kiesraad betreffende de afwikkeling van verschillende verkiezingen. 3 mappen
1998-1999.
Tweede Kamerverkiezingen.
1998.
Eerste Kamerverkiezingen.
1999.
Europa Parlementsverkiezingen.
1999.
Correspondentie betreffende verschillende campagnes van o.a. Wim Kok. 1 map
1993, 1998-1999.
Stukken met betrekking tot een opinie-onderzoek over de PvdA met behulp van focusgroepen. 1 map
1999-2000.
Correspondentie van Jacques Monasch betreffende verschillende verkiezingscampagnes. 1 map
1995-1997.
Correspondentie, notulen en bijlagen met betrekking tot de Eerste Kamerverkiezingen van 1995. 4 mappen
1994-1995.
Correspondentie tussen het Partijbestuur en de gewestelijke besturen met informatie over de verkiezingen.
1994-1995.
Verklaringen van instemming met de kandidaatstelling.
1995.
Gegevens kandidaten Eerste Kamer.
1995.
Overige correspondentie.
1995.
Correspondentie, notulen en bijlagen met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 1994. 14 mappen
1993.
Correspondentie en bijlagen van het programma commissie met betrekking tot de procedures voor het opstellen van verkiezingsprogramma's.
1993.
Notulen, correspondentie en evaluaties met betrekking tot de opstelling van het verkiezingsprogramma.
1993.
Stukken van Ruud Vreeman.
1993.
Stukken van Jan Marinus Wiersma.
1993.
Verkenningen van verschillende beleidsterreinen voorafgaand aan het verkiezingsprogramma, met oog op een aankomende modernisering binnen de PvdA. 10 mappen
1993.
Sport.
Financiën.
Milieu.
Genetisch onderzoek.
Tripartisering.
Inkomen.
Investeringen.
Immigratie.
Industerie.
Criminaliteit.
Stukken met betrekking tot het electoraal vooronderzoek. 5 mappen
1993-1994.
Reacties op het verkiezingsprogramma van de PvdA.
1993.
Onderzoeksrapport vanuit het onderzoek met focusgroepen.
1993.
Kwantitatief schriftelijk onderzoek door Hans Anker naar o.a. stemintenties.
15 februari 1994.
Onderzoeksrapporten over de economische gevolgen van het verkiezingsprogramma 'Wat mensen bindt'.
1994.
Overige correspondentie.
1994.
Correspondentie en bijlagen met betrekking tot de doelgroep ouderen. 1 map
1994.
Stukken met betrekking tot de Europese Parlementsverkiezingen van 1994 en de Tweede Kamerverkiezingen van 1994. 6 mappen
1993-1995.
Stukken met betrekking tot de kandidaten op alfabetische volgorde van A t/m K.
1993.
Stukken met betrekking tot de kandidaten op alfabetische volgorde van L t/m W.
1993.
Stukken met betrekking tot de Adviescommissie kandidaatstelling.
1994.
Correspondentie tussen het partijbestuur en de kandidaten voor zowel het Europees Parlement als de Tweede Kamer.
1993-1995.
Bereidverklaringen en notulen met betrekking tot de kandidaten van het Europees Parlement en de Tweede Kamer.
1993.
Vragenlijsten en correspondentie met betrekking tot de kandidaten van het Europees Parlement en de Tweede Kamer.
1993.
Correspondentie, notulen en bijlagen met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 1998. 31 mappen
1997-1998.
Correspondentie met betrekking tot de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1998. 1 map
1997.
Correspondentie met betrekking tot het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1998. 1 map
1997.
Correspondentie, notulen en andere stukken met betrekking tot de opstelling van het nieuwe verkiezingsprogramma.
1997.
Notulen en andere stukken van de projectgroep.
1997.
Speeches van Wim Kok.
1997-1998.
Correspondentie en andere stukken met betrekking tot de verkiezingstournee van Wim Kok.
1998.
Campagne memo's en correspondentie.
1997-1998.
Stukken met betrekking tot de evaluatie van de campagne.
1998.
Presentaties.
1998.
Notulen.
1997-1998.
Stukken met betrekking tot TV-spotjes.
1998.
Correspondentie betreffende de documentaire 'De keuken van Kok', een verfilming van de verkiezingscampagne.
1998.
Correspondentie van de Adviescommissie voor de kandidaatstelling.
1996-1998.
Vergaderstukken van de Adviescommissie voor de kandidaatstelling.
1996-1997.
Convocaties van de Adviescommissie voor de kandidaatstelling.
1996-1997.
Correspondentie, notulen en bijlagen met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. 10 mappen
2001-2002.
Speeches van o.a. Ad Melkert en Ruud Koole.
2001.
Algemene correspondentie.
2001-2002.
Correspondentie met betrekking tot het verkiezingsprogramma.
2002.
Stukken ter voorbereiding op de debatten van PvdA lijsttrekker Ad Melkert.
2002.
Stukken van de voorbereidingsgroep voor de campagne.
2000-2002.
Correspondentie en bijlagen van de politieke campagne commissie.
2002-2003.
Stukken betreffende het aanschaffen van campagnemateriaal.
2002.
Stukken betreffende het campagnemateriaal van de Tweede Kamerverkiezingen van 2003. 2 mappen
2002-2003.
Correspondentie, notulen en bijlagen met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. 16 mappen
2006.
Evaluatie en plannen ter voorbereiding voor de campagne.
2006.
Kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op alfabetische volgorde. 15 mappen
2006.
Crone.
van Dam, van Dekken, Demir-Yijcel, Depla, van Dijken.
Dijksma, Dijkman, Dijsselbloem, Dubbelboer.
Eijsink, van Esch, Gill'ard.
van de Haar, van Haeften, Hamer, Hauptmeijer.
Heemskerk, Heerts, Heijnen, Hijlckama, Hooghiemstra.
Jacobi, Kalma, Koenders, Kooye, Krähe.
Kraneveldt-van der Veen, Kuiken, Laaper-ter Steege, Laffeber, Larouz.
Leerdam, Linhard, Macrander, Muller, van Munster.
Oonk, Prijten, Roefs, Roelfsema, Riem Vis.
Sahin, Samsom, Saraç, Schaapman, Serry.
Smeets-Spekman, Sprokkereef, Tang, Teeuwsen-de Haas.
Tichelaar, Timmer, Timmermans.
van der Veen, Verbeet, Verdaas.
Verdel, Vermeij, Vos, Waalkens.
de Werd, Wolfsen, Wolkert, van Zuilen.
Campagnemateriaal van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 1 doos
2017.
Stukken met betrekking tot de Gemeenteraadsverkiezingen van 1994. 4 mappen
1993-1995.
Kandidaatstelling per gemeenten.
1994.
Kwantitatieve onderzoeksgegevens waaronder demografische informatie per gemeente.
1993-1994.
Correspondentie en overzicht van resultaten met bijhorende analyses.
1994-1995.
Correspondentie tussen het Partijbestuur en verschillende gemeenten.
1993-1994.
Correspondentie, notulen en bijlagen met betrekking tot de Provinciale Statenverkiezingen van 1995. 4 mappen
1993-1995.
Correspondentie.
1993-1994.
Correspondentie.
1995.
Overzichten van campagne activiteiten en bijhorende correspondentie.
1995.
Correspondentie met betrekking tot de verkiezingen van het Europese Parlement en de Provinciale Staten. 2 mappen
1998-1999.
Algemene correspondentie betreffende de Eerste Kamer. 1 map
1995, 1997-2000, 2002.
Correspondentie van de Adviescommissie Kandidaatstelling Eerste Kamer. 1 map
1994, 1999.
Vrijdagbrieven aan de Tweede-Kamerfractie van de PvdA. 1 map
1993.
Notulen, agenda's en bijlagen van het fractiebestuur. 2 dozen, 1 map
2001-2002.
Correspondentie en bijlagen betreffende het fractiebestuur. 3 mappen
1993, 1995-2000, 2002.
1993.
1995-1997.
1998-2000, 2002.
Stukken betreffende het afscheidsfeest van Wim Kok. 11 mappen.
2002.
Notulen van vergaderingen van de verantwoordelijke projectgroep.
Draaiboek en begroting.
Speeches.
Correspondentie met betrekking tot filmfragmenten tijdens het feest van o.a. Nelson Mandela.
Documenten met betrekking tot de locatie en de vormgeving.
Documenten met betrekking tot de receptie.
Documenten met betrekking tot de rozenactie.
Artiesten.
Reacties vanuit de media.
Nazorg na het feest.
Overige stukken.
Correspondentie en andere stukken betreffende sollicitaties voor burgemeestersvacatures en burgemeestersbenoemingen. 3 mappen
1993-2000.
1993-1994.
1995-1996.
1997-2000.
Correspondentie en bijlagen betreffende de Provinciale Staten. 3 mappen
1995-1996, 1999-2000, 2005, 2006.
1995.
1996, 1999-2000, 2005, 2006.
Correspondentie met de heer Bleichrodt over een arbeidsconflict met stadsdeelraad Amsterdam Noord. 2 mappen
1992-1998.
Correspondentie en bijlagen betreffende verkiezingen en fracties van verschillende gemeenteraden. 1 map
1997, 1999-2000, 2002.
Correspondentie met betrekking tot het PvdA-burgemeestersoverleg. 1 map
1994.
Stukken met betrekking tot de Institute for Multiparty Democracy (IMD). 2 dozen, 5 mappen
1999-2003.
Notulen, besluiten en correspondentie van het bestuur.
1999-2003. (2 dozen, 5 mappen)
Correspondentie.
1999-2001.
Stukken met betrekking tot de conferentie 'Network Democracy - Enhancing the Role of Political Parties' op 24 en 25 april 2001.
2001.
Stukken met betrekking tot een missie naar Zuid-Afrika in 2001.
2001.
Correspondentie en bijlagen met betrekking tot onderzoeken naar verschillende landen.
2001.
Stukken met betrekking tot de stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika (NZA). 2 dozen, 13 mappen
1996-1999.
Notulen, agenda's en bijlagen van het bestuur.
1996-2000. (1 doos, 2 mappen)
Notulen en bijlagen voor de vergaderingen betreffende Contactpersonen Invulling Spiegelfunctie.
1996-2000.
Correspondentie en notulen met betrekking tot een conferentie in 1995 en nieuwsbrieven.
1995-1999.
Stukken met betrekking tot het ANC.
1995-1999.
Stukken betreffende verschillende spiegelfunctie projecten.
1995-1999. (1 doos, 2 mappen)
Correspondentie met de Federatie Nederlandse Vakbeweging(FNV). 1 map
1993, 1995, 1997-1999.
Correspondentie met het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk(Nivon). 1 map
1993, 1995.
Correspondentie met de Arbeiders Jeugd Centrale(AJC). 1 map
1993.
Correspondentie met betrekking tot externe jongerenorganisaties. 1 map
1995.
Correspondentie tussen de PvdA en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 2 mappen
1993-1999, 2000, 2006.
Correspondentie tussen het bestuur van de PvdA en het Ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking tot partijfinanciering. 2 mappen
1983-1984, 1989-1990, 1994, 1998-2000.
Correspondentie betreffende de financiering van Europese politieke partijen.
1983-1984, 1989-1990, 1994.
Correspondentie betreffende de wet 'Subsidiëring politieke partijen'.
1998-2000.
Correspondentie tussen de PvdA en het ministerie van Algemene Zaken. 1 map
1994-1995.
Correspondentie tussen de PvdA en het ministerie van Financiën. 1 map
1995.
Correspondentie met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis(IISG). 3 mappen
1993-2000, 2002, 2006.
1993-1994.
1995-1998.
2000, 2002, 2006.
Stukken met betrekking tot de Katholieke Kerk. 5 mappen
1993-1999, 2002.
Correspondentie van de Katholieke Raad betreffende conferenties rond het thema 'Kerk en Wereld'.
1993.
Correspondentie van het Interkerkelijk Vredesberaad.
1993, 1996.
Correspondentie betreffende de Bisschoppenconferenties.
1994, 1996-1997.
Correspondentie van verschillende kerkelijke organisaties.
1998-1999, 2002.
Algemene correspondentie betreffende de kerk.
1995-1996.
Correspondentie met het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). 1 map
1994.
Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 1 map
1993.
Correspondentie met de Nationale ombudsman. 1 map
1994.
Correspondentie betreffende andere politieke partijen. 5 mappen
1994-1999.
CDA.
1994-1996, 1998-1999.
D66.
1994-1995, 1999.
Diverse, voornamelijke lokale, partijen.
1994, 1997-2000, 2002, 2006.
Groenlinks.
1993-1995, 1998, 2000.
VVD.
1994-1996, 1998-1999.
Correspondentie met bedrijven zoals Shell en Philips. 1 map
1993.
Correspondentie met de VARA. 1 map
1993, 1997.
Correspondentie met betrekking tot het tijdschrift 'Zeggenschap'. 1 map
1993.
Correspondentie met Oxfam Novib. 2 mappen
1993-1995, 1997-1999.
Correspondentie met de Jubilee 2000 organisatie die zich inzet voor een schuldenvrije start voor de armste landen. 1 map
2000.
Correspondentie met de Vereniging Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. 1 map
1993-1995.
Correspondentie met Stichting de Mei. 1 map
1995-1998.
Correspondentie betreffende de ondernemersvereniging 'Rode Rotary'. 1 map
1997, 2000.
Correspondentie tussen de PvdA en de 'Felix Meritis Stichting'. 1 map
1993, 1995, 2002.
Correspondentie met betrekking tot gezondheidszorg. 4 mappen
1993-2000.
Stukken van de klankbordgroep Volksgezondheid.
1993.
Algemene correspondentie.
1993.
Algemene correspondentie.
1994-1995.
Algemene correspondentie.
1996-2000.
Correspondentie met betrekking tot het milieubeleid waaronder stukken over de aanleg van de Betuwelijn. 8 mappen
1993-2000, 2002.
1993.
1994.
1995.
1996-2000.
2002.
Correspondentie met betrekking tot sociale democratie. 4 mappen
1993-1995.
Algemene stukken betreffende sociale democratie.
1993-1995.
Sociale vernieuwing.
1993-1994.
Sociale zekerheid.
1993.
Sociale Zaken Volksgezondheid.
1993.
Correspondentie met betrekking tot cultuurbeleid. 7 mappen
1993-1999.
1993
1994.
1995.
1996-1998.
1999.
Correspondentie met betrekking tot drugsbeleid. 5 mappen
1993-1996.
1993.
1994.
1995.
1996.
Correspondentie met betrekking tot het onderwijs. 7 mappen
1993-2000.
1993.
1994.
1995-1996.
1997-2000.
2002.
Correspondentie met betrekking tot de Flora en Faunawet tussen het partijbestuur en geinteresseerden. 2 mappen
1997.
Correspondentie met betrekking tot stadsvernieuwing. 1 map
1993.
Correspondentie met Buma met betrekking tot het muziekgebruik tijdens evenementen in 1998 en 1999. 1 map
2000.
Correspondentie met de Adviesraad van de regering voor het emancipatiebeleid. 1 map
1993-1995.
Correspondentie met betrekking tot migratiebeleid. 2 mappen
1993-1996.
Correspondentie met betrekking tot vluchtelingenbeleid. 1 map
1994,1997.
Correspondentie met betrekking tot een landelijk debat over het asielbeleid op 7 juni 1999. 2 mappen
1999.
Correspondentie met betrekking tot vreemdelingenbeleid. 1 map
1998-2000, 2002.
Correspondentie met betrekking tot een debat over illegale immigratie op 14 november 1992 in Den Haag. 1 map
1992.
Correspondentie met betrekking tot minderheden. 1 map
1993, 1995.
Correspondentie met betrekking tot rascisme. 1 map
1994, 1996-1998.
Correspondentie met betrekking tot extreem rechtse politiek. 1 map
1994.
Correspondentie met betrekking tot werkgelegenheid. 1 map
1993-1994.
Stukken met betrekking tot het mediabeleid. 1 map
1994-1998, 2000.
Correspondentie met betrekking tot volkshuisvestiging. 1 map
1994-1999, 2002.
Correspondentie met betrekking tot nationalisme. 1 map
1993, 1997.
Correspondentie met betrekking tot de WAO. 1 map
1993-1995, 1999.
Correspondentie met betrekking tot defensie. 1 map
1993-1994.
Correspondentie met betrekking tot de actiegroep 'Slachtoffers Algemene Nabestaandenwet'. 1 map
1998.
Correspondentie met betrekking tot de netwerkorganisatie 'Europese Beweging Nederland' (EBN)1993-1995, 2000. 1 map
Stukken met betrekking tot de mobiliteit van Schiphol. 1 map
1989-1993.
Correspondentie met betrekking tot het basisinkomen. 1 map
1993.
Correspondentie met betrekking tot de Waddenzee. 1 map
1993.
Brief met betrekking tot het organiseren van een adviserend referendum over Europese kwesties. 1 map
1997.
Stukken met betrekking tot voorlichtingsmateriaal van de PvdA. 1 map
1997.
Stukken met betrekking tot sociale vernieuwing. 1 map
1993.
Stukken met betrekking tot diverse kwesties. 1 map
1993, 1995, 2000, 2002, 2005.
Correspondentie met betrekking tot de Bijstandswet en uitkeringsgerechtigden. 1 map
1993-1996.
Notulen, besluitlijsten en agenda's van het Internationaal Secretariaat. 1 map
2002.
Uitgaande correspondentie en bijlagen betreffende een werkconferentie over buitenlandthema's van de PvdA. 1 map
1997.
Ontvangen correspondentie betreffende het buitenlandbeleid van de PvdA. 1 map
1998.
Correspondentie betreffende de formatie en het bezoek van een PvdA-delegatie aan het 5e PES congres in Berlijn. 1 map
2000.
Stukken van Internationaal Secretaris Alvaro Pinto Scholtenbach. 4 mappen
1996-2000, 2002.
Correspondentie.
1994, 1998-2000.
Uitgaves, kostenoverzichten en declaraties.
1997-2001.
Onderzoeksrapporten en verslagen van conferenties.
1996-2000.
Losse artikelen en verslagen.
2002.
Stukken van Internationaal Secretaris Jan Marinus Wiersma. 5 mappen
1991-1995.
Uitgaande correspondentie en bijlagen van Wiersma betreffende beleid en besluiten aan o.a. het Dagelijks Bestuur van de PvdA en PES.
Uitgaande correspondentie en speeches van Wiersma betreffende acties en beleid tegen onrecht in het buitenland.
1987, 1991.
Reisbulletins en maandkalenders met betrekking to Wiersma's activiteiten.
1995-1996.
Uitgeschreven speeches van Wiersma.
Beleidsplannen van verschillende buitenlandse ministeries.
Ontvangen correspondentie en bijlagen betreffende diverse onderwerpen, gericht aan Internationaal Secretaris Jan Marinus Wiersma. 3 mappen
1993-1995.
1993.
1994.
1995.
Uitgetypte interviews van kamerleden met betrekking tot buitenlands beleid en stukken betreffende verschillende werkconferenties over o.a. defensie. 2 mappen
1999-2000.
Stukken betreffende internationale conferenties en overleggen van de Europese internationale secretarissen van sociaal-democratische partijen. 1 map
1995-1998.
Stukken van Maarten van Traa betreffende o.a. de nota 'Het buitenland van de PVDA. Voorbij de waterlinie'. 3 mappen
1996.
Correspondentie betreffende ontwikkelingssamenwerking, met name in verband met het verkiezingsprogramma van 1997. 1 map
1993-1995, 1997, 1999.
Bundel van artikelen door leden van het Internationaal Secretariaat. 2 mappen
2003.
Correspondentie, notulen en verslagen van internationale conferenties. 1 doos, 1 map
1995-2000.
Stukken met betrekking tot een discussiebijeenkomst op 9 juli 1995 genaamd 'Europa waarheen?' georganiseerd door de Advies commissie Europese politiek. 1 map
1995-1996.
Binnengekomen correspondentie met betrekking tot de vredesbeweging in Israël. 1 map
1993.
Stukken betreffende verkiezingen in verschillende landen en buitenlandse missies, met name in Chilie. 3 mappen
2001.
Stukken betreffende een congres van de SPD in Duitsland. 1 map
1989.
Stukken betreffende de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie(NAVO). 1 map
1992-1993, 1997.
Correspondentie betreffende Amnesty International. 1 map
1993, 2006.
Ontvangen correspondentie van het Palestina Komitee. 1 map
1995.
Correspondentie met betrekking tot de sociale democratie in Afrika. 1 map
1993.
Correspondentie met betrekking tot de Friedrich Ebert Stiftung(FES). 1 map
1993.
Stukken betreffende de conferentie van de Federatie van socialistische en sociaal-democratische partijen in Europa en de socialistische fractie in het Europees Parlement. 3 mappen
1992.
Het draaiboek, algemene stukken en catering.
Uitnodigingen, jeugd, veiligheid, de begroting, cultuur en vervoer.
Conferentiepapers.
Stukken betreffende Europa, Europese partijen en de EU. 7 mappen
1995.
Correspondentie betreffende verschillende sociaaldemocratische partijen in Europese landen.
1997.
Correspondentie betreffende de vorming van de EU.
1993-1996.
Correspondentie betreffende de delegaties voor het Europese Parlement.
1992, 1994, 1996-1999, 2005.
Correspondentie betreffende diverse onderwerpen gerelateerd aan de EU.
1993-1995, 1998, 2000.
Artikelen over Europa. 1 map
1999-2000.
Correspondentie en bijlagen betreffende Albanië, België, Canada, China, Colombia, Duitsland, Groot-Brittanië, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Iran, Israël en Italië. 1 doos
1993.
Correspondentie en bijlagen betreffende Joegoslavië, Koerden, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Spanje, Suriname, Tsjechoslowakije, Tunesië, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zweden. 1 doos
1993.
Correspondentie en bijlagen betreffende Afrika, Australie, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Finland, Noord-Ierland, Israel, Italië, Japan, Joegoslavië, Koerden, Midden-Amerika, Nederlandse Antillen, Noorwegen,Oostenrijk, Oost-Europa, Palestijnen, Portugal, Spanje, Tsjechië en Turkije. 1 doos
1994.
Correspondentie en bijlagen betreffende Zuid-Afrika. 1 map
1994.
Correspondentie en bijlagen betreffende Zuid-Amerika en Zweden. 1 map
1994.
Correspondentie en bijlagen betreffende Afrika, Azië, België, Cyprus en Denemarken. 1 map
1995.
Correspondentie en bijlagen betreffende Duitsland. 1 map
1995.
Correspondentie en bijlagen betreffende Filipijnen, Finland, Frankrijk en Griekenland. 1 map
1995.
Correspondentie en bijlagen betreffende Groot-Brittannië, Joegoslavië, Japan, Ierland, Italië, Israël, Iran, Indonesië, Koerden, Midden-Amerika, Midden-Oosten, Nederlandse Antillen, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Suriname, Tunesië, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en Zweden. 1 doos
1995.
Correspondentie en bijlagen betreffende Afrika, Azië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland en Letland, Filippijnen, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, IJsland, Italië, Israël, Iran, Japan, Joegoslavië, Koerden, Marokko, Noord-Ierland, Noorwegen, Oost-Europa, Oostenrijk, Rusland, Spanje, Suriname, Tsjechoslowakije en Tunesië. 1 doos
1996.
Correspondentie en bijlagen betreffende Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Zweden en Zwitserland. 1 map
1996.
Correspondentie en bijlagen betreffende België en Zuid-Afrika. 1 map
1997.
Correspondentie en bijlagen betreffende de Nederlandse Antillen. 1 map
1998.
Correspondentie en bijlagen betreffende Kosovo. 1 map
1999.
Notulen en bijlagen van de Socialist International Committee for Central and Eastern Europe(SICEE). 1 map
1996-1999.
Ontvangen correspondentie betreffende coucil meetings van de Socialist International. 2 mappen
1993-1995.
1993-1994.
1995.
Correspondentie betreffende internationale congressen van de Socialist International. 2 mappen
1993, 1996.
1993.
1996.
Correspondentie en verslagen betreffende raadsvergaderingen van Socialist International in Rome, New York en Genève. 2 mappen
1995-1998.
Correspondentie betreffende het financial committee van de Socialist International. 1 map
1996.
Correspondentie en verslagen betreffende het Afrika commissie van Socialist International. 1 map
1995-1996.
Correspondentie en bijlagen betreffende het Burgemeester commissie van Socialist International. 1 map
1996-1998.
Ontvangen circulaires van de Socialist International. 2 mappen
1993-1994.
1993-1994.
1995.
Correspondentie betreffende Oost-Europa. 3 mappen
1993-1996.
1993-1994.
1995.
1996.
Ontvangen correspondentie betreffende ontwapening. 1 map
1993-1995.
Correspondentie betreffende het milieu en milieubeleid. 1 map
1993-1994, 1996.
Correspondentie betreffende mensenrechten. 1 map
1993-1996.
Corresponentie betreffende het Midden-Oosten. 1 map
1993-1996.
Correspondentie betreffende het nieuws en mediabeleid. 1 map
1993-1995.
Correspondentie betreffende Latijns-Amerika. 1 map
1994-1996.
Correspondentie betreffende Zuid-Europa. 1 map
1995.
Correspondentie en bijlagen betreffende de vaststelling van een PES manifest. 1 map
1995-1996.
Stukken betreffende het formuleren van een missie voor de PES. 1 map
2001.
Stukken betreffende onderzoeksrapporten en missieverklaringen van het PES. 1 map
1995.
Ontvangen notulen van vergaderingen van het PES bureau in Brussel. 1 map
1992-1993.
Correspondentie betreffende de bureauvergaderingen van PES. 2 mappen
1994-1996.
Ontvangen notulen van vergaderingen van het PES bureau in Straatsburg. 1 map
1992-1993.
Binnengekomen, algemene correspondentie van het PES betreffende mededelingen en uitnodigingen voor conferenties. 3 mappen
1992-1993, 2000-2001.
1992-1993.
2000.
2001.
Algemene uitgezonden correspondentie met bijlagen zoals partijverslagen van de PvdA. 1 map
2000.
Ontvangen nieuwsbrieven van PES. 1 map
1992-1993, 1996.
Ontvangen circulaires en nieuwsbrieven van het hoofdkantoor van de PES. 1 map
1995.
Ontvangen verzoeken van verschillende internationale partijen die projecten willen opzetten met de PvdA. 2 mappen
1997-1999.
Ontvangen correspondentie betreffende het beleid van politieke partijen in Nederland en in Centraal en Oost-Europa. 1 map
1992-1993.
Correspondentie met Willy Claes betreffende de internationale activiteiten van de PvdA. 2 mappen
1994, 1996.
Ontvangen correspondentie, gericht aan Inge Kliphuis, PvdA medewerker betrokken bij PES aangelegenheden. 1 map
2002.
Correspondentie tussen Inge Kliphuis en Alvaro Pinto Scholtbach. 1 map
2002.
Correspondentie en bijlagen betreffende de opstelling van een handvest van rechten van de EU. 1 map
1999.
Correspondentie en bijlagen betreffende de Koerdische kwestie. 3 mappen
1999-2000.
Correspondentie en bijlagen betreffende de Derde weg, een christen-democratische stroming voornamelijk toegepast door Tony Blair. 2 mappen
1999-2000.
Correspondentie en bijlagen betreffende de financiën en opstelling van een begroting voor de PvdA. 1 map
1992-1993.
Correspondentie betreffende PES jongerenconferenties en zomerkampen voor jongeren. 1 map
1994-1995.
Corresponentie betreffende de PES partijleiders conferentie. 1 map
1994, 1996.
Stukken betreffende een PES congres op 5 en 6 november 1993. 1 map
1994.
Stukken betreffende een PES congres van 6 t/m 8 maart 1995 in Barcelona. 1 map
1995.
Stukken betreffende het 'Europees forum voor Midden- en Oost-Europa' van PES. 1 map
1994.
Stukken betreffende het 'Europees forum voor democratie en solidariteit' van PES. 1 map
1995.
Verslagen van seminars en conferenties betreffende politieke problemen in Oost-Europa. 1 map
1992-1993.
Stukken betreffende buitenlandse werk-conferenties over terrorisme in het Midden-Oosten. 1 map
2001.
Stukken betreffende een 'buitenlandbijeenkomst' en essays over Europese politieke partijen. 1 map
2001.
Ontvangen besluiten van PES conferenties in Brussel, Edinburgh en Kopenhagen inclusief stukken over corruptie binnen de PES. 1 map
1992-1993.
Stukken met betrekking tot een seminar over de jeugd in Chili en correspondentie met de ambassade van China over een partij-conferentie in Beijing. 1 map
2002.
Ontvangen conferentieverslagen van verschillende sociaal-democratische partijen in het buitenland. 1 map
2002.
Stukken met betrekking tot een Europadag op 9 september 2002. 2 mappen
2002.
Correspondentie en bijlagen met betrekking tot de organisatie van het evenement zoals catering.
Verzamelde aanmeldingen gericht aan Inge Kliphuis.
Correspondentie betreffende de PES werkgroepen cultuur en werkgelegenheid. 1 map
1994-1995.
Stukken betreffende de werkgroep 'Programmatic Renewal' en een rapport over de toekomst van sociaal-democratische partijen in Europa door Fischer en Posch. 1 map
1992-1993.
Rapport van Fischer en Posch en notulen van de werkgroepen 'Architectuur in Europa' en 'Internationale Relaties'. 1 map
1991-1993.
Stukken betreffende het PES 'Coordination team'. 1 map
2001-2002.
Stukken betreffende een 'Afrika-Europa' commissie van het PES. 1 map
2002.
Bevestiging van deelname van de PvdA aan diverse internationale commissies gerelateerd aan PES. 1 map
1997-1998.
Stukken met betrekking tot het bezoek van Cubaanse activist Oswaldo Payá aan Nederland. 1 map
1995-1998.
Correspondentie betreffende een delegatie bezoek van de PvdA aan Israël en de Palestijnse gebieden. 1 map
1999.
Correspondentie en bijlagen betreffende conflictgebieden in Zuid-Amerika, met name Chiapas in Mexico. 1 map
1996-1998.
Correspondentie en bijlagen betreffende de verkiezingen in Roemenië en de winst van de Roemeense PDSR. 3 mappen
2000-2001.
Correspondentie en bijlagen betreffende de PES campagne van de 'campaign working party', geleid door Wiersma, voor de Europese verkiezingen van 1994. 1 map
1994.
Correspondentie betreffende een stageproject van PES in Londen met bijhorende aanmeldingen en CV's van kandidaten. 1 map
2001.
Stukken betreffende de aanslagen op 9 september 2001 in New York, de vervangen van de F16 en een PvdA delegatiebezoek tijdens een conferentie over veiligheid. 1 map
2001.

Deze tweede aanvulling uit 2016, die om de een of andere reden bij het partijbureau was achtergebleven, bevat veel overeenkomsten met de eerste aanvulling over de periode 1945-1992. De meeste archiefstukken uit deze aanvulling gaan over de congressen en de interne organisatie van de PvdA. Vanwege de omvang van de aanvulling is er niet gekozen voor het ontdubbelen en is dit deel apart beschreven, waarbij een overlap tussen twee delen onvermijdelijk is.

Stukken van het Dagelijks Bestuur, voornamelijk agenda's, correspondentie en verslagen betreffende de vergaderingen. 1 doos
1986-1993.
Notulen en besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur. 1 doos, 2 mappen
1983-1993.
1983-1991.
1991/1992.
1993.
Brievenboeken van de afdeling bestuursassistentie. 1 map
1980-1992.
Besluitenboekjes van het Dagelijkse Bestuur en het Partijbestuur. 2 mappen
1949-1969.
1949-1966.
1966-1969.
Stukken met betrekking tot de kandidaatstelling van het partijbestuur, de partijpresident en de partijsecretaris. 3 mappen
1999.
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken van het partijbestuur, voornamelijk betreffende de vergaderingen van het partijbestuur ('PB volledig'). Met nota's en circulaires betreffende discussie- en andere stukken. 1 doos, 7 mappen
1985-1992.
1985-1986.
1986-1992 (1 doos).
Ingekomen correspondentie.
1989-1991.
Kandidaatstelling.
1991.
Nummerboekje met te beschrijven moties van partijraden. 1 map
1976-1987.
Notulen van de vergaderingen van de partijraad. 4 mappen
1977-1992.
1977-1982.
1983-1988.
1989-1992.
Samenstelling van de partijraad tijdens de laatste vergadering van 12 maart 1992.
1992.
Onderzoeksrapporten en bijlagen betreffende de interne organisatie van het partijbestuur en de partijraad. 1 doos
1973-1996.
Correspondentie, agenda's, circulaires, beschrijvingsbrieven, notities, besluitenlijsten en andere stukken betreffende vergaderingen van de partijraad. 5 dozen
1980-1982.
1980-1983.
1983-1986
1986-1987.
1987-1989.
1990.
Notitieboekje waarin congresstukken staan genoteerd die uitgetypt moeten worden. 1 map
1973-1987.
Stukken betreffende het 18e congres van de PvdA (22, 23 en 24 oktober 1981, Den Haag). 1 map
1981.
Stukken betreffende het 19e congres van de PvdA (21, 22 en 23 april 1983, Den Haag).
1983.
Stukken betreffende het 20e congres van de PvdA (11, 12 en 13 april 1985, Amsterdam). 3 mappen
1984-1986.
Stukken betreffende het 21e congres van de PvdA (2, 3 en 4 april 1987, Amsterdam). 2 mappen
1986-1987.
Stukken betreffende het 22e congres van de PvdA (24 en 25 februari 1989, Amsterdam). 1 map
1989.
Stukken betreffende het 23e congres van de PvdA (1 en 2 februari 1991, Amsterdam). 3 mappen
1990-1991.