Archief PSP. Jongerengroepen

Notulen van het bestuurskollektief van 1981-1986, 1988-1989. 2 pakken
1981-1986.
1988-1989.
Notulen van het werkoverleg. 1979-1988. 5 delen

N.B. Inv.no. 3 bevat tevens agenda van ingekomen en uitgegane stukken december 1980- maart 1981. 5 delen.

1979-mei 1980.
juni 1980-1982.
1983-1984.
1985-1986.
1987-1988.
Kladnotulen werkoverleg. ca.  1985. 1 omslag
Kongreskranten, kongresverslagen en stukken betreffende de voorbereiding van jg-kongressen. 1978-1986. 1 pak
Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven 1976-1987. 3 pakken
1976-1981.
1976-1981.
1981-1987.

N.B. inv.no. 10 heette 'Uitpost onderwerpen', inv.no. 11 'Uitpost bestuur' . Beide nummers bevatten onder andere correspondentie betreffende nieuwe leden. Inv.no. 11 bevat daarnaast ook een aantal convocaties voor bestuursvergaderingen.

Ingekomen brieven. 1985-1988. 1 map

N.B. Zaten ingevouwen in de inv.no's 6 en 7.

Agenda van ingekomen en uitgegane stukken. 1985-1986. 1 deel
Jaarverslagen van de Stichting Jongerenwerk PSP . 1976-1977. 1 map
Stukken betreffende de oprichting en doelstellingen van de PSP-jg. 1976-1978. 1 map
Stukken betreffende de organisatie en verenigingsopbouw. 1980-1986. 1 pak
Stukken betreffende de verhouding met de moederpartij. 1980-1986. 1 pak
Stukken betreffende subsidieregeling vanwege het Ministerie van CRM. 1975-1988. 2 pakken
Kasboek. 1980-1984. 1 deel
Stukken betreffende personeelsleden. 1 981, 1985. 2 stukken
Verslagen van bij de PSP-jg gelopen stages. Met bijlagen. 1982-1983. 1 pak
Stukken betreffende de aanstelling van stagiaires en tijdelijke medewerkers. 1984-1986. 1 pak
Stukken betreffende de procedure tegen het bureau TEG van het Ministerie van Sociale Zaken vanwege een afwijzende beschiking op het verzoek een erkend gewetensbezwaarde aan te kunnen stellen. 1985-1986. 1 pak
Jaarprogramma's. 1984-1985. 1 map
Stukken betreffende de redacties van ' Jonggenoegen ', de ' Jongerencourant ' en ' Rampspoed '. 1977-1988. 1 pak
Geretourneerde enquêteformulieren verspreid onder de abonnees van Rampspoed . 1984. 1 map
Stukken betreffende de aktiviteiten van de 'Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad' (NPJCR) . 1972-1974. 1 pak
Stukken betreffende het werk in het bestuur van het 'Politiek Jongeren Kontakt' (PJK). 1975-1981. 4 pakken
1975-1976.
1977.
1978.
1979-1981.
Stukken betreffende het werk in het bestuur van 'M 50'. 1982-1986. 2 pakken
1982-1984.
1985-1986.
Stukken betreffende de werkgroep 'politiek jongerenwerk' in het PJK. 1978-1979. 1 pak
Stukken betreffende de 'Evaluatiecommissie politiek jongerenwerk' van het PJK. 1977-1978. 1 pak
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande stukken aan andere jongerenorganisaties. 1976-1984. 1 pak
Ingekomen stukken van het Nederlands Platform Internationaal Jongerenwerk . 1979-1986. 2 pakken
1979-1984.
1985-1986.
Stukken betreffende sociaal-economische aangelegenheden. 1978-1980. 1 pak
Ingekomen en kopieën van uitgegane stukken met organisaties van werkende jongeren. 1977-1982. 2 pakken en 1 map
KWJ.
NVV-JC .
WJ-CNV . (map)
Stukken betreffende het thema arbeid, arbeidsmoraal en inkomen. Met dossierinventaris. 1981-1985. 2 pakken
1981-1982.
1982-1985.
Stukken betreffende de jongerenhuisvestingsgroep en de door haar georganiseerde aktiviteiten. 1977-1982. 3 pakken
Convocaties met notulen en bijlagen. 1978-1982.
Stukken betreffende themadagen. 1977-1980.
Uitgaven op het gebied van de jongerenhuisvestingsproblematiek. Met concepten. 1977-1979.
Ingekomen stukken op het gebied van de jongerenhuisvestingsproblematiek. 1976-1980. 1 pak
Stukken betreffende het 'Landelijk Anti-Vrijwilligersleger Komité'. 1975-1979. 1 pak
Stukken betreffende de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM). 1976-1980. 1 pak
Stukken betreffende de Vereniging Dienstweigeraars (VD). 1977-1980. 1 pak
Stukken betreffende de Bond voor Dienstplichtigen (BVD). 1978-1979. 1 omslag
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgegane stukken betreffende totaalweigeren en 'Onkruit'. 1979-1980. 1 omslag
Verslag van de discussiedag over dienstplicht en anti-militaristische strategie in 1980. Met presentielijst en financieel verslag. 1980. 1 omslag
Stukken betreffende het nationaal onderwijsbeleid. 1976-1977. 1 pak
Stukken betreffende het 'PSP-studentenoverleg'. 1976-1980. 1 pak
Stukken betreffende de positie van middelbare scholieren. 1977-1984. 1 pak
Stukken betreffende de PJK-werkgroep 'Machtig onderwijs'. 1980. 1 pak
Stukken betreffende het thema minderjarigheid. 1976-1986. 1 pak
Stukken betreffende jeugd en seksualiteit. 1977-1981. 1 pak

N.B. met dossierinventaris.

Stukken betreffende het jongerentribunaal 1979. 1 map
Stukken betreffende de 'meidengroep' binnen de PSP-jg. 1980-1983. 1 pak
Stukken betreffende de politieke situatie in een aantal andere landen. 1976-1985. 2 pakken
1976-1980.
1981-1985.
Stukken betreffende het 'Wereldjeugdfestival' in 1978 in Cuba. 1977-1978. 1 pak
Stukken betreffende de criminalisering van aktievoerders. Met dossierinventaris. 1977-1985. 1 pak
Stukken betreffende het project 'Taxistop'. 1980. 1 map
Stukken betreffende het thema drugs. Met dossierinventaris. 1981-1985. 1 map
Stukken betreffende fascisme en anti-fascisme. 1981-1984. 1 map
Stukken betreffende een boycotactie van de fast-foodketen McDonalds . 1990-1991. 1 pak
Diverse uitgaven van de PSP-jg. 1976-1986. 1 pak
Brochures van de NPJCR en het PJK. 1972-1980. 1 pak
Brochures betreffende internationale jongerencontacten. 1973-1980. 1 pak
'Naar een puberaal socialisme, een verslag van vijf jaar aktiviteiten bij de PSP-jongeren, 1981-1985 '. 1987.
Stukken afkomstig van bestuurslid Paul van Dun . 1979-1981. 1 pak

N.B. Bevat o.a. notulen van de bestuursvergaderingen over deze periode.

Notulen van bestuursvergaderingen en bestuursstukken. 1976-1989. 1 map
Congreskranten, congresverslagen en stukken betreffende de voorbereiding van PSP-jg- en PSJG-congressen. 1978-1989. 1 map
Statuten en huishoudelijke reglementen. 1965-1980. 1 map
Ingekomen brieven en andere stukken van afdelingen. 1977-1988. 2 mappen
Stukken betreffende de PSJG-meidengroep. 1986 en z.j. 1 map
Notulen van vergaderingen en andere stukken betreffende werkgroepen, waaronder het 'Sociaal-Ekonomisch werkgroepje' WeSociEko en de Antifagroep. 1990 en z.j. 1 map
Stukken betreffende bijeenkomsten van de eigen organisatie, waaronder weekends en kampen. 1982 en z.j. 1 map
Informatie- en propagandamateriaal, waaronder pamfletten en 'boekjes'. 1978 en z.j. 1 map
Brochures en andere stukken betreffende verschillende thema's. 1974-1990 en z.j. 4 mappen
Homoseksualiteit en krijgsmacht. 1974-1985.
Jongerenhuisvesting. 1977, 1987.
Leger en anti-miltarisme. 1979, 1990 en z.j.
Studenten. Z.j.
Brochures 'Over Popmuziek en Politiek' en 'Weiger werk'. 1979, 1982. 1 omslag
Knipsels betreffende de PSP-jg en de PSJG. 1981, 1988 en z.j. 1 omslag
Knipsels en documentatiemateriaal betreffende andere organisaties, waaronder BIVAK. 1981-1989 en z.j. 1 map
Verzamelde pamfletten betreffende ondermeer de rechtsstaat, beroepsverboden, anti-fascisme, het Anti Repressie Komitee (ARKA) en de volkstelling van 1981. 1977-1981. 1 map