Archief PSP. Jongerengroepen

Biographical / Historical Note

De subsidie die het Ministerie van CRM sinds 1976 aan de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen ten behoeve van het politiek jongerenwerk ging geven, maakte dat de PSP de Stichting jongerenwerk in de PSP oprichtte. Deze stichting deed het voorwerk voor de oprichting in 1978 van de PSP-jongerengroepen (PSP-jg). Ieder PSP-lid onder de 26 jaar werd daarvan automatisch lid. Inhoudelijk was het de bedoeling dat de PSP-jg zich vooral zou richten op specifieke jongerenproblemen. Op landelijk niveau werkte de PSP-jg met andere politieke jongerenorganisaties samen in het Politiek Jongerenkontakt (PJK). Het landelijk bureau van de PSP-jg werd gevormd door twee van de CRM-subsidie betaalde deeltijd krachten. Het landelijk bestuur van de jongeren werd gekozen door het eigen kongres van de PSP-jg. De voorzitter van de jongeren was q.q. als jongerensecretaris lid van het partijbestuur van de PSP. Aan deze vertegenwoordiging in het partijbestuur kwam een eind na het PSP-kongres van 31 oktober 1981 in Amsterdam. Daar werd besloten de vacature voorlopig niet meer in te vullen. Aan deze beslissing was een verwijdering tussen de PSP en de PSP-jg vooraf gegaan. Deze had haar oorsprong had in een konflikt over de mate van autonomie die de jongeren voor zich opeisten. Een en ander uitte zich in een konflikt met de landelijke verkiezingscommissie over de vraag wie inhoudelijk mocht bepalen hoe het aan jongeren gerichte verkiezingsfoldertje voor de kamerverkiezingen van 1981 er uit moest komen te zien. De dieper liggende oorzaak was een steeds verdere radikalisering van de jongeren. Een volgende caesuur in de geschiedenis van de jongeren lag eind 1985 toen het PSP-kongres in Wijk aan Zee Andrée van Es tot lijsttrekster koos, en de radikale vleugel van de partij de Partij voor Socialisme en Ontwapening (PSO) oprichtte. Ook Fred van der Spek werd lid van deze nieuwe partij. Binnen de PSP-jg had je meerdere stromingen. De meest radikale stroming wilde met de PSO meegaan, terwijl er ook een stroming was die achter de lijsttreksterskeuze van het PSP-kongres stond. De overgrote meerderheid koos echter voor het midden en wilde geen van beide stromingen kwijt raken. Hierom werd in 1986 door de PSP-jg besloten voortaan als Pacifistisch Socialistische Jongerengroepen (PSJG) door het leven te gaan. Door de nieuwe naam wilde men onafhankelijker ten opzichte van de PSP komen te staan. Na de oprichting van Groen Links ging uiteindelijk ook de PSJG op in de Groen Linkse jongerenorganisatie 'Dwars'.

Acquisition

Het archief werd in 1991 door de PSP aan het IISG geschonken; met aanvullingen in 1993 en 2006 van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLInks.

Content

Notulen Bestuurskollektief en werkoverleg; correspondentie; congresstukken; financiële stukken; stukken betreffende de oprichting, verenigingsopbouw, personeel, samenwerking met andere jongerenorganisaties, jongerenhuisvesting, dienstplicht en dienstweigering, buitenlands beleid, sociaal-economische aangelegenheden, welzijn en rechtspositie jongeren; overige stukken; documentatie (1972-) 1976-1991.

Processing Information

Inventaris gemaakt door Paul van Dun in 1993, aanvulling door Sabine Aarts in 2008.