Archief Nederlandse Vereniging Platform Vrijwilligerswerk

Biographical / Historical Note

Platform Vrijwilligerswerk; begonnen als werkgroep van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk (ca 1975) werd het platform (een bundeling van vrijwilligersorganisaties en van organisaties die met vrijwllligers werken) in 1982 een zelfstandige stichting; in 1991 fuseerde het platform met het landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Landelijke Vereniging van Vrijwilligerscentrales tot het Nederlands Centrum Vrijwilligerswerk.

Content

Notulen, correspondentie, circulaires, jaarverslagen; stukken betreffende congressen en conferenties (ook internationaal), studiegroepen, werkgroepen; documentatie 1974-ca. 1988.