Archief NVV. Jongerencontact

Biographical / Historical Note

NVV-Jongerencontact (NVV-JC) is opgericht in 1966 als opvolger van de NVV-Jeugdorganisatie Jonge Strijd (1950-1965); het NVV-JC hield zich bezig met belangenbehartiging, voorlichting, propaganda, scholing en vorming van vakbondsjongeren; fuseerde in 1983 met de Katholieke Werkende Jongeren tot Jongerenbeweging verbonden met de FNV.

Content

Notulen en vergaderstukken van het algemeen en dagelijks bestuur, van teamvergaderingen, commissies en werkgroepen (onder andere Commissie Internationale Zaken, Werkgroep Vredesstrijd); werkverslagen, correspondentie; stukken betreffende brochures, persinfo's en Knipselkrant; onderwerpdossiers, onder andere betreffende jongerenhuisvesting, jeugdwerkloosheid, jeugdloon, onderwijs; archieven van de districten Zuid-Holland, Zeeland en Gelderland en van Jonge Strijd afdeling Rotterdam.

Processing Information

Inventaris door Loran van Diepen in 2019.

Related Material

De Fotocollectie Jongeren NVV-FNV is ook aanwezig op het IISG.