Archief Nederlandse Vrouwenbeweging. Afdeling Plantage / Waterlooplein Amsterdam

Biographical / Historical Note

De Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB) werd in 1946 opgericht met het doel om door middel van een brede vrouwenbeweging te werken aan democratisering van de maatschappij, de herleving van het fascisme onmogelijk te maken en te bouwen aan een blijvende vrede; in de jaren zeventig kende het Gewest Amsterdam een tiental afdelingen waarvan afdeling Plantage/Waterlooplein er één was; de meeste afdelingen hadden net als Plantage/Waterlooplein een eigen bestuur; in de jaren zeventig voerde de afdeling actie tegen o.a. het abortusbeleid van CDA en VVD, de slechte kinderopvang en ondersteunde acties om prijscompensatie af te dwingen.

Content

Voornamelijk stencils aan de leden, waaronder veel van het gewest Amsterdam, onder andere Aktie- en Organisatiebulletin; enige aantekeningen 1976-1978.