Archief Nederlandse Toonkunstenaarsbond

Biographical / Historical Note

Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB). Opgericht in 1919, was tot 1963 aangesloten bij het NVV. Zie ook de website van de Ntb. Vakbond voor musici en acteurs.

Acquisition

Archief ontvangen door het IISG van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) in 2002.

Content

Correspondentie 1947-1995; agenda's, notulen en circulaires van het hoofdbestuur 1947-1977; financiële stukken 1934-1986; stukken betreffende contacten met vakorganisaties, waaronder NVV, Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV), Sectorcommisie Artiesten en Musici (SECAM), Vakgroep Lichte Muziek en Artiesten (LAM), buitenlandse organisaties, waaronder de Fédération Internationale des Musiciens (FIM) en het Deutscher Musikerverband, belangenbehartiging en arbeidsvoorwaarden van muzikanten en artiesten 1948-1995.