Archief Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties

Biographical / Historical Note

Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties (NFO). Opgericht in 1973 als federatie van de KOV, Sint Bernardus, Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Akademies, PCO en Vereniging voor Christelijke AVO; de NFO kende een tiental werkverbanden; in 1982 opgeheven.

Content

Notulen, ingekomen en uitgaande stukken, circulaires, stukken bijzondere commissie, werkverbanden en commissies; de stukken uit 1978 ontbreken.

Annex: archief van het Agrarische Werkverband van de NFO.