Archief Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid

Biographical / Historical Note

Ontstaan in 1955 door fusie van de Nederlandse Christelijke Bouwbedrijfsbond, voorheen Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond, en de Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Houtindustrie (Christelijke Houtbewerkersbond); vanaf 1973 Hout- en Bouwbond CNV.

Arrangement

In het archief werden stukken aangetroffen afkomstig van de Districten II en III. Deze stukken zijn in de plaatsingslijst opgenomen (nrs. 20-24). De contributiestaten van de afdelingen Apeldoorn en Kampen zijn vernietigd.

Content

Notulen en verslagen van vergaderingen van bond en voorlopers 1923, 1931-1965; ledenregisters 1945-1967; stukken van afdelingen Kampen 1945-1966 en Apeldoorn 1945-1965 en districten II 1950-1959 en III 1945-1976; stukken van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV) en de Internationale Federatie van Christelijke Houtbewerkers- en Bouwvakarbeiders 1937, 1945-1970.

Processing Information

Plaatsingslijst deel 1 (inv.nrs. 1-128) gemaakt door Cees Smit in 1993.

Plaatsingslijst aanvulling (inv.nrs. 129-177) gemaakt door Ed Kool in 2000.