Archief Brecht van den Muijzenberg-Willemse

Biographical / Historical Note

Muijzenberg-Willemse, Brecht van den (1897-1984). Onderwijsvernieuwster, communiste; als vertegenwoordigster van de Jeugdbond De Zaaier in 1921 in Moskou; voorvechtster voor toepassing van Montessori-methode in het volksonderwijs; vanaf oprichting in 1935 betrokken bij de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs; illegaal werk 1940-1945; onderwijsspecialiste voor de CPN in de Tweede Kamer 1946-1948; redactiesecretaris van Vernieuwing 1945-1956; leidster Werkschuit 1952-1962. Zie biografische schets in het BWSA.

Arrangement

De invno's 1-103 zijn in nov. 1984 geschonken; de invno's 104-106 zijn een aanvulling uit april 1986; de rest van de in april 1986 binnengekomen archivalia is ingevoegd in de nummers 1-103

Een aanvulling uit febr. 1987 is beschreven in invno's 16A, 16B, 20B en 104.

Content

Persoonlijke stukken, voornamelijk correspondentie vooral 1970-1984; aantekeningen (en manuscripten) voor lezingen en artikelen, veelal over onderwijs; stukken betreffende Ravensbrück-comité 1946-1964, 1970-1979, Nederlandse Montessori Vereniging vooral 1945-1950, WVO en Vernieuwing, de Werkschuit, Freinet Beweging Nederland, CPN, voornamelijk onderwijsconferenties 1948, 1949, De Brug 1958-1959, Humanistisch Verbond 1947-1949, Société Européenne de Culture 1962-1965, 1974-1983; documentatie en kranteknipsels.

Related Material

Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV), Amsterdam.