Archief L.W. van den Muijzenberg

Biographical / Historical Note

Leendert W. van den Muijzenberg (1905-1987); geboren in Warschau, hogere technische opleiding in Nederland; lid CPH/CPN 1932-1956, actief in Marxistische Arbeidersschool (MAS); in dienst van Philips maar ontslagen wegens vakbondsactiviteiten; actief in het verzet; 1945-1950 verbonden aan het Landelijk Scholingsbureau der CPN/Marx- Instituut; voorzitter van de Algemene Bedrijfsbond van Werknemers in Handel-, Bank- en Verzekeringswezen; 1952-1971 in dienst van Coöperatieve Vereeniging Ingenieursbureau Van Steenis, mede-oprichter en bestuurslid 1959-1974 van de Associatie van Bedrijven op Coöperatieve Grondslag, redactiesecretaris Productie Coöperatie, actief in de Internationale Coöperatieve Bond, bestuurslid Methöferstichting en Nederlands Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking, redacteur Zeggenschap en Links-om.

Content

Het archief bestaat voornamelijk uit stukken betreffende de coöperatieve beweging en Zeggenschap, onafhankelijk diskussiemaandblad voor bedrijfsdemokratisering 1974-1979, Coöperatieve Vereeniging Ingenieursbureau Van Steenis, de Methöferstichting, de Associatie van Bedrijven op Coöperatieve Grondslag; stukken betreffende de NVV- commissie Internationale Aangelegenheden, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales, Werkgroep surplusmateriaal voor ontwikkelingslanden, de Werkgroep voor een Maatschappij-Kritische Vakbeweging; verder stukken betreffende het Marx-Instituut (Landelijk Scholingsbureau CPN) 1945-1947, vooral cursussen, Radio Werkend Nederland en Vereniging voor Volksontwikkeling 1946, het hoofdbestuur van de Algemene (Bedrijfs) bond van Werknemers in Handel-, Bank- en Verzekeringswezen (EVC) 1948-1950; financiële bescheiden betreffende Stichting Anton Struik Scholingsfonds 1946- ca 1955, met biografie van Anton Struik, 5 pp.; stuk betreffende de uitgave van de brieven van Anton Struik, ca 1979; enige kopij voor en stukken betreffende Links-om, bedrijfskrant voor de arbeider ... Verzorgd door personen die eens lid waren of nog zijn van EVC, NVV en/of CPN; stukken betreffende de vredesbeweging, enige correspondentie en agenda's; documentatie.