Archief Gerrit Willem Melchers

Biographical / Historical Note

Melchers, Gerrit W. (1869-1952). Predikant 1894-1899, 1908-1941; lid van de SDAP 1896; redacteur van verschillende arbeidersbladen; kamerlid 1901-1904; betrokken bij de oprichting van De Centrale; in dienst bij kunstmestfabrikant; oprichter van de Vereeniging van Fabrikanten van en Handelaren in Hulpmeststoffen en Voederstoffen 1908; redacteur van Schakels 1911-1937; vrijmetselaar; bestuurslid Vrede door Recht Almelo; lid van de Pan Europa Beweging 1928-1940, van de Raad van Toezicht Nederlandse Pan Europa Vereniging 1932-1940 en van het Nationaal Comité van Actie tot Wijziging van het Verdrag met België 1926-1928. Zie biografische schets in het BWSA.

Content

Stukken betreffende zijn predikantschap, onder meer als hoofdbestuurder van de Vereeniging Vrijzinnige Tehuizen (voornamelijk correspondentie 1917-1922, 1931), ook enige stukken afdeling Rotterdam; stukken betreffende de SDAP (correspondentie, benoeming tot kamerlid 1901, kandidatuur 1922, staking confectie-industrie Almelo 1914, november 1918, pachtvraagstuk); Vereeniging van Fabrikanten van Hulpmeststoffen en stukken betreffende Schakels 1908-1937; stukken betreffende pacifisme: Vrede door Recht Almelo 1913-1918, Nederlandsche Anti-Oorlog Raad 1914-1918, Nationaal Comité van Actie tot Wijziging van het Verdrag met België 1926-1928, Pan Europa Beweging 1928-1940; verder artikelen, manuscripten en aantekeningen.

Processing Information

Voorlopige lijst gemaakt in 1969