Archief Gerrit Willem Melchers

INLEIDING

Gerrit W. Melchers werd in 1869 geboren. Hij was predikant en vrijmetselaar. Daarnaast was hij redacteur van verschillende arbeidersbladen. Hij was kamerlid voor de SDAP van 1901-1904. Hij was betrokken bij de oprichting van De Centrale en oprichter van de Vereeniging van Fabrikanten en Handelaren in Hulpmeststoffen en Voederstoffen in 1908. Hij was redacteur van Schakels van 1911-1937. Hij was bestuurslid van Vrede door Recht in Almelo, lid van de Pan Europa Beweging van 1928-1940, lid van de Raad van Toezicht Nederlandse Pan Europa Vereniging van 1932-1940 en van het Nationaal Comité van Actie tot Wijziging van het Verdrag met België van 1926-1928. Hij overleed in 1952.

Het eerste deel van het archief werd in 1938 door het IISG ontvangen. Aanvullingen volgden in latere jaren. Het archief bevat stukken betreffende zijn predikantschap, onder meer als hoofdbestuurder van de Vereeniging Vrijzinnige Tehuizen, voornamelijk bestaande uit correspondentie 1917-1922, 1931, en ook enige stukken van de afdeling Rotterdam. Het archief bevat verder SDAP-correspondentie en stukken betreffende zijn benoeming tot kamerlid in 1901 voor de SDAP, stukken betreffende de staking in de confectie-industrie in Almelo in 1914, stukken betreffende het pachtvraagstuk, de Vereeniging van Fabrikanten van Hulpmeststoffen en stukken betreffende Schakels 1908-1937, stukken betreffende pacifisme, waaronder Vrede door Recht te Almelo 1913-1918 en de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad 1914-1918, stukken betreffende het Nationaal Comité van Actie tot Wijziging van het Verdrag met België 1926-1928, de Pan Europa Beweging 1928-1940 en verder artikelen, manuscripten en aantekeningen. Het archief heeft een omvang van 1,15 m.