Archief Maastrichtse Bestuurdersbond

Biographical / Historical Note

Maastrichtse Bestuurdersbond (MBB); opgericht in 1907.

Content

Jaarverslagen 1922, 1926-1927, 1933, kopieën van verzonden brieven 1920-1921; uit de overige jaren enige verspreide kopieën, enkele ingekomen stukken, financiële stukken en diversen, maandstaten van het ledental van aangesloten plaatselijke bonden 1929-1930.