Archief Johannes H. Kramers

Stukken betreffende de loopbaan van J.H. Kramers bij het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 1912-1921 . Met een paspoort van J.H. Kramers en stukken betreffende zijn aanstelling als hoogleraar. 1925, 1940, 1945. 1 map
Uittreksels van berichten uit de Turkse pers. 1919. 1 deel
Korrespondentie met zijn vrouw tijdens zijn verblijf in Zwitserland. 1922-1923. Met korrespondentie van mevr. Kramers met D. Wilton Douglas. 1920, 1930. 1 map
Dagboek van het verblijf in Koerdistan. 1925. 1 deel
Aantekeningen van het verblijf in Koerdistan. 1925. 1 deel
Korrespondentie van J.H. Kramers tijdens zijn reis naar en het verblijf in Koerdistan. Met korrespondentie met vertegenwoordigers van de Volkenbond na zijn terugkeer in Nederland. 1925. 1 map
Manuscript van "in de schaduw van Allah", z.j. 1 map
Manuscript van een verhandeling over Turkse, Perzische en Arabische dichtkunst. z.j. 1 map
Korrespondentie van mevr. G.A. Kramers-de Vlaming Pleysier betreffende de wetenschappelijke nalaten-schap van Prof. J.H. Kramers. Met exemplaren van overdrukken en knipsels van artikelen betreffende Prof. J.H. Kramers en van recensies van zijn in 1956 verschenen vertaling van de Koran. 1952-1967. 1 map