Archief Arie Keppler

Biographical / Historical Note

Arie Keppler (geboren in Amsterdam 15 oktober 1876 - overleden in 1941); studeerde in Delft waar hij onder invloed van prof.B.H. Pekelharing kwam; behaalde in 1903 diploma civiel-ingenieur; een van de oprichters (1904) en penningmeester van de Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten (STV); vanaf 1905, eerst als volontair na 1908 als adjunct-directeur; zette zich in voor woningverbetering en onbewoonbaarverklaring van krotten; in 1915 benoemd tot directeur van de nieuw opgerichte Gemeentelijke Woningdienst; onder zijn leiding kwamen tal van gemeentelijke woningcomplexen tot stand; gaf steun aan de oprichting van woningbouwverenigingen en had veel internationale contacten; moest in 1937 tegen zijn zin aftreden als gevolg van een besluit van het gemeentebestuur om een aantal directeuren van diensten op 60-jarige leeftijd te pensioneren. Zie biografische schets in het BWSA.

Arrangement

Foto's van Arie Keppler en enkele andere personen uit de jaren 1909, 1932, 1935 en 1939 zijn afzonderlijk beschreven bij de afdeling Beeld en Geluid van het IISG.

Content

Artikelen van en over Keppler; persoonlijke stukken, onder andere betreffende benoeming, jubilea en ontslag; correspondentie; rapporten en andere stukken betreffende biologische reinigingswerken slachthuis Leiden; stukken betreffende (internationale) congressen, Gemeentelijke Woningdienst en de STV.

Processing Information

Lijst gemaakt door Tiny de Boer in 1987