Archief K.H.E. de Jong

Biographical / Historical Note

Karel H.E. de Jong (1872-1960);Karel H.E. de Jong 1872 geboren in 1872 in Bieberich bij Wiesbaden, overleden in 1960 in Zeist; op zijn twaalfde kwam hij naar Nederland. Hij doorliep het gymnasium in Den Haag en studeerde klassieke letteren te Leiden, waar hij in 1900 promoveerde op een proefschrift getiteld: ‘De Apuleio Isiacorum mysteriorum teste' classicus, filosoof, parapsycholoog, privaat-docent Leiden; In 1910 werd De Jong privaat-docent in de wijsbegeerte uit de Romeinse keizertijd en in 1940 eveneens in de parapsychologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Dit laatste vak doceerde hij nog tot enkele weken vóór zijn dood. actief in het Verbond van Actualisten (opgericht 1922), Vaderlandsch Verbond en Nederlandsch Verbond van Nationalisten.

Arrangement

Alfabetisch geordende correspondentie; periodieken uit dit archief werden overgebracht naar de bibliotheek en foto's werden overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISG.

Content

Correspondentie en andere stukken van bestuursleden, leden en sympathisanten van het Verbond van Actualisten, Vaderlandsch Verbond en het Nederlandsch Verbond van Nationalisten c. 1914-1949; correspondentie van K.H.E. de Jong en mevrouw J. Coops 1919-1921, 1942-1950; brieven aan K.H.E. de Jong; overige correspondentie 1899-1955; typoscripten en manuscripten van zijn artikelen, stukken betreffende zijn overlijden, knipsels en pamfletten van fascistische partijen en groeperingen en van rechtse splinterpartijen van 1918-1948.

Stukken afkomstig van mevrouw J. Coops: Stichting Door de Eeuwen Trouw 1952-1956; artikelen, levensbeschrijving, testament.