Archief Socialistiese Arbeiderspartij

Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van het Landelijk Secretariaat en het Dagelijks Bestuur. Met bijlagen. 1970- 1998. 24 dozen
1970- 1975.
1976- 1977.
1978.
1979.
1980.
1981- 1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991- 1992.
1993.
1994- 1995.
1996- 1997.
1998.
Notulen van vergaderingen en andere stukken van het Politbureau en van het Partijbestuur. 1965-1998. 11 dozen

N.B. Stukken uit 1981-1987 bevatten documenten afkomstig van Rienke Schutte.

1972- 1975.
1976.
1977- 1978.
1979.
1980.
1981- 1982.
1983.
1984- 1985.
1986- 1988.
1989- 1998.
Overigen. 1985-1995.
Stukken betreffende congressen. 1976-1998, 2000. 5 dozen
3e - 5e congres. 1976- 1979.
6e congres. 1981.
7e congres. 1983.
8e - 10e congres. 1985- 1991.
11e - 13e en 15e congres. 1992- 1998, 2000.
Intern Bulletin . 1972-1996. 4 dozen
1972- 1977: nrs. 1-14, 17-28, 30-50.
1977-1979: nrs. 51-63, 65-85.
1980-1985: nrs. 86-113, 115-123, 125-135, 139-142.
1985-1996: nrs. 143-208.
Rode Roerganger . Discussiebulletin Centraal Comité van de IKB. 1977-1998. 8 dozen
1977- 1979: Serie II: 1-4, 6, 8a, 11a, 12, 14-16; Serie III: 1- 3.
1979-1981: Serie III: 1-19.
1981-1982: Serie IV: 7-8a, 14, 17b; 1983 - 1985: Serie V: 1-6b, 8a-12b, 14a.
1985-1987: Serie VI: 1-14b, 15, 18a; 1987-1988: Serie:1-10.
1989-1991: Serie VIII: 1-14a.
1991-1992: Serie VIII: 15-22a.
1992-1995: Serie: IX: 1-24a.
1995-1997: Serie X: 1-13, 15-18b; 1998: Serie: XI: 1-7a.
Landelijk Secretariaat Informeert Dagelijksbestuur (LID) . 1983-1998. 11 dozen
1983- 1984: nrs. 1-21, 23-62.
1985: nrs. 63-97.
1986: nrs. 98-131.
1987: nrs. 132-153, 155-164.
1988: nrs. 165-191.
1989: nrs. 192-206, 208-220.
1990-1991: nrs. 221-289.
1992-1993: nrs. 290-336.
1994-1995: nrs. 337-338, 340-362, 375-384, 387-390.
1996-1998: nrs. 391-443.
Originelen van de LID nrs. 298-331. 1992-1994.
Berichten aan regionaal bestuur (BAR) . 1985-1991. 1 doos

N.B. Nrs. 2-3, 5-7, 9-29, 31-45, 47, 50, 52, 55, 60-89.

Brief aan de afdelingsbesturen (BAAB) . 1976-1984. 1 doos

N.B. Nrs.1-5, 7-166, 168-174, 176-229, 232-243, 245-248, 250-256, 258-267, 270- 271; nieuwe serie: (1985)-(1994): nrs. 174-182, 185, 187-193, 195, 197-198, 201, 203, 206-208, 210, 220-225, 227, 229, 231- 232, 236, 238-241.

Steunleden bulletin . 1984-1988. 1 map

N.B. 1984-1988: nrs.1-13; 1989-1990: nrs. 1-2, 4-5.

Partij in opbouw . 1980-1983. 1 map

N.B. 1980-1982: nrs. 1-5,7-13; 1983: nrs. 1-3.

Ledenbulletin . 1996-1999. 1 map

N.B. nrs. 1-13.

Internationaal intern diskussie bulletin . 1973, 1977-1985, 1989-1995. 1 doos

N.B. 1973: nrs. jan., 1977-1980: nrs. 1-12; 1981-1983: nrs. 1-4; 1984-1985: nrs. 1-6; 1989: nr. 1; 1990: nrs. 2-5; 1991: nrs. 6-7; 1992: nr. 1; 1993: nr. 2; 1994: nr. 3; 1995: nrs. 4- 8.

International Internal Discussion Bulletin. Met Internal Information Bulletin (IIB) . 1973-1980, 1982-1985, 1989-1991, 1995. 2 dozen
10(1973): nrs. 1-26; 11(1974): nrs. 2-4; 12(1975): nrs. 1-6; 13(1976): nrs. 1, 3-9; 14(1977): nrs. 1-8; (1978): nrs. 1-7, extranr.'diskussie tussen de Beweging voor Arbeiderszelfbeheer (BAZ) en de IKB'.
16(1979): nrs. 1-9; 17(1980): nr. 1; 18(1982): nrs. 1-7; 19(1983): nrs. 1-4; 20(1984): nrs. 1-7, 12-13; (1989): nrs. 1-2; (1990): nrs. 3-7; (1991): nrs. 8-9; (1995): nrs. 1-8; IIB: (1973): nr. 1; (1985); (1995).
Internationale klassenstrijd . 1972- 1978. 1 doos

N.B. 1974-1978: nrs. 1, 5-14, 17-46, 48-63.

Stukken betreffende statuten en concept-statuten. 1973- 1989. 1 map
Bonnenmap, voorraadlijsten, rekeningen en overige financiële stukken. 1973-1997. 1 doos
Stukken betreffende de afdeling Amersfoort. 1989- 1998. 1 doos
Ingekomen stukken, kopieën van uitgaande stukken, notulen van vergaderingen en overige stukken van het bestuur van de afdeling Amsterdam. 1976- 1991. 4 dozen
1976- 1979.
1980- 1983.
1984- 1987.
1988- 1991.
Stukken betreffende scholing bij de afdeling Amsterdam. 1974- 1981. 1 doos
Mededelingen aan het Landelijk Secretariaat van het Amsterdams Bestuur (MALS) . 1976-1977. 1 map

NB. No.1-8.

Stukken betreffende de Werkgroep Biseksualiteit Amsterdam. 1988- 1991. 1 map
Stukken van de afdeling Breda. 1979-1989. 1 map
Ingekomen stukken, notulen van bestuursvergaderingen en andere stukken van de afdeling Den Haag en Leiden. 1971-1995. 4 dozen
1971- 1977.
1978- 1995.
Stukken betreffende de Scholinggroep Den Haag. Met stukken van de Onderzoekers Groep voor Leiden. 1972-1974. 1 map
Stukken betreffende de Jongeren Aktiegroep Schilderswijk (JAS-Kollektief). 1972-1975. 1 map
Stukken betreffende het Huurderskomitee Schilderswijk. 1975- 1977. 3 mappen
Documentatie betreffende activiteiten van de afdeling Den Haag. 1978-1991. 2 mappen
Stukken betreffende de afdeling Deventer. 1975- 1980. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Eindhoven. 1975- 1991. 1 map
Stukken betreffende de afdeling Haarlem. 1976- 1979. 1 map
Notulen van vergaderingen, ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van de IKB en SAP-Nijmegen. 1975-1996. 3 dozen
1975.
1976.
1977- 1996.
Notulen van vergaderingen, ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van het Afdelingsbestuur van de IKB en SAP-Rotterdam. 1977- 1994. 3 dozen
1976- 1979.
1980- 1981.
1982- 1994.
Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. 1985-1992. 2 dozen
Stukken betreffende Links Rotterdam. 1986- 1991. 3 mappen
Stukken betreffende Saperju , het politiek kafee van SAP-Rotterdam. 1986-1993. 1 map
Stukken betreffende de Afdeling Utrecht van de IKB en SAP. 1974- 1996. 1 doos
Stukken betreffende de afdeling IJmond. 1981- 1991. 3 dozen
1985- 1988.
1989- 1991.
Overige stukken betreffende de afdeling IJmond. 1981- 1991.
Overige stukken betreffende diverse afdelingen. 1977- 1994. 1 doos
Intern bulletin Eindhoven . 1979- 1981. 1 doos

N.B. no.1-34, 36-42.

Loods . IKB Afdeling Rotterdam. 1977- 1992. 2 dozen
1977: no.1; 1978: no.4, 8-10; 1979: no. II/1, 14 nov., 14 dec.; 1980: no. II/1-15; 1-6; 1981: no.16-33; III/1-4; 1982: no. III/5-18; 1983: no. VI/0- 1,3,5; 1984: no. VI/02, 09/03, 29/03, 19/04, 25/05, 06/06, 11/06, 23/08, 17/09, 05/10, 11/10, 03/11, 16/11; 1985: no1-4; 1-8; 1986: no.4- 7.
1987: no.1-10; 1988: no.1-15; 1989: no.1-12; 1990: no.1-12; 1991: no.1-3; 1992: no.1.
Rode Lamp . Extern bulletin van de SAP-Eindhoven. 1982-1983, 1985. 1 map

N.B. 1982-1983: no. 2-5, 7-8, 10; 1985: no. 5.

Rode Moker . Afdelingsblad van de Utrecht-IKB, met notulen van vergaderingen van het Regiobestuur. 1976-1982. 2 dozen
1976: no. 3-4, 6, 9-11; 1977: no. 13, 15-20, 23-31, 33-37; 1978: no. 38- 56.
1979- 1980: div.nrs.; 1981: no.1-3,5-14; 1982: no.1-2.
Rood Amsterdam . 1977-1994. 2 dozen en 1 pak
1977: no. 4-9; 1978: no.1-6, 10; 1979: serie 2: 7-8; serie 3: 1-7; serie 4: 1-3; 1980: serie 4: 4-14; serie 5:1 -7; 1981: serie 7: 2-4; serie 8: 1-4; serie 10: 2-5; 1982: serie 10: 6, serie 11: 1, 3-5.
1983: no. 04/03, 17/05; 1984 - 1986: no. 1-23, 861-868.
1987: no.1-11; 1988: no.1-11; 1989: no.1-4; 1990: no.1-4; 1991: no. 1-2; 1992: no. 1; 1993: no. 1-4; 1994: no. 1-6. (pak)
Rooie Laken . Maandelijks bulletin van de afdeling Leiden. 1979-1981. 1 map

N.B. 1979-1981: no.18, 21, 23-39, 41-42, 45.

Rooievaar . IKB Afdeling Den Haag. 1978, 1980-1984, 1987-1989, 1991. 1 doos

N.B. 1978: no. 1-4; 1979: no. 5-21; 1980: no. 22-23 en extra's; 1980: no. 24-33; 1981-1982: diversen; 1983: no. 1-5; 1984: no. 1-2; 1987: no. 1,5, 10-13; 1988: no. 1, 4-6; 1989: no. 1, 6a-9; 1991: no. 18 juni.

Wat te doen? Intern blad van de afdeling Nijmegen. 1975-1984. 2 dozen
1975 - 1978: no. 1-71.
1979 - 1983: no. 72-105, 107-147, 151-173, 175, 178.
Stukken betreffende de steunleden van de SAP. 1984- 1989. 1 map
Stukken betreffende de Bond van Dienstplichtigen (BVD) , afkomstig van Henk Strik . 1971- 1977. 19 mappen en 1 doos
Politiek Komitee (Polkom). 1973- 1974.
Congressen. 1972-1976.
Het Amsterdams Komitee. 1974- 1976.
Afdeling Breda. 1971- 1975
Afdeling Den Bosch. 1974- 1975.
Afdeling Rotterdam. 1977.
Overige afdelingen. 1974
Kompensatie Kommissie. 1973- 1974.
Scholing. 1974-1977.
Het internationaal soldaten treffen in Stuttgart. 1976- 1977.
Overige stukken. 1971-1978. (2 dozen)
Stukken betreffende de Barricade-groep en de studentenbeweging. 1975-1977. 1 map
Stukken van de H. Sneevliet Stichting . 1975-1988. 1 map
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van het Internationale Bureau van de IKB en de SAP, betreffende het USEC-bureau (United Secretariat), Verenigd Secretariaat van de Vierde Internationale. 1962-1992. 5 dozen
1962- 1973.
1974- 1977.
1978- 1979.
1981.
1983- 1992.
Stukken afkomstig van de Socialistische Jonge Wacht (SJW) , de Revolutionaire Arbeiders Liga (RAL) - Belgiese sektie van de IVde Internationale en de Socialistische Arbeiders Partij (SAP) uit België. 1968-1970, 1975-1977, 1984-1985. 2 pakken
Stukken betreffende het Russell-Tribunaal in West-Duitsland. 1976- 1979. 1 pak
Stukken betreffende conferenties van de International Marxist Groep (IMG, British Section of the Fourth International). 1979- 1982. 1 pak
Resoluties van het 11e Wereld Congres. Met discussiestukken en ontwerp- resoluties over Iran, Afghanistan, Zimbabwe, Polen e.a. 1979- 1983. 2 pakken en 1 doos
Stukken betreffende de Europese evaluatie van de partijopbouw. 1983- 1984. 1 doos
Ingekomen stukken afkomstig van de redactie van Revolte . Met stukken van de Federatie van Socialistiese Jongeren Werkgroepen (FSJW) 'Revolte' . 1969-1974. 1 map
Stukken betreffende Proletaries Links . 1972- 1980. 1 doos
Stukken betreffende de Internationale . 1975- 1991. 1 doos
Stukken betreffende de Klassenstrijd . 1979- 1985. 2 dozen
Stukken betreffende de Fokker-brochure. 1985- 1988. 1 map
Stukken betreffende Feitelijk , de bedrijfskrant van de SAP. 1988. 1 map
Stukken betreffende Lopend vuur . 1991- 1997. 1 map
Stukken betreffende Grenzeloze Solidariteit . Met stukken van Konfrontatie . 1991-1995. 1 doos
Originelen van publicaties van SAP. 1988- 1990. 1 doos
Overige stukken betreffende publiciteit. 1970- 1994. 1 doos
Stukken betreffende partijscholing. 1969- 1993. 3 dozen
1969- 1975.
1975- 1983.
1983- 1993.
Stukken betreffende de zomerschool. 1984- 1997. 7 dozen
1984.
1985.
1986- 1988.
1990.
1991.
1992.
1993- 1997.
Documentatie betreffende partijscholing. 1948- 1979. 1 doos
Stukken betreffende diverse commissies en werkgroepen van de IKB. 1975-1978. 1 map
Stukken betreffende het aktiesecretariaat. 1976- 1979. 1 pak
Stukken betreffende de Baader-Meinhof -groep en de Rote Hilfe . Met stukken betreffende de strijd tegen kernwapening in de BRD. 1971-1973, 1977. 1 doos
Stukken betreffende Chili. 1974-1975. 1 map
Stukken betreffende Spanje. 1974-1975. 1 map
Stukken betreffende Portugal. 1975-1976. 1 map
Stukken betreffende Argentinië. 1978. 1 map
Documentatie betreffende Latijns-Amerika. 1978- 1985. 1 doos
Stukken betreffende Midden-Amerika. 1979- 1990. 1 doos
Stukken betreffende solidariteit met Turkije. 1980- 1983. 1 doos
Stukken betreffende solidariteit met Polen. 1981- 1982. 1 doos
Stukken betreffende de staalindustrie en de staalcrisis in Europa. 1981- 1994. 3 dozen
Stukken betreffende solidariteit met Zuid-Afrika. 1986- 1991. 1 doos
Stukken betreffende de commissie Oost-Europa. 1990- 1991. 1 doos
Stukken betreffende de Mexicaanse opstand in 1996 en het Zapatistische leger Ejército Zapatista Liberación Nacional (EZLN) . 1993- 1997. 4 dozen
Stukken betreffende Cuba. 1994-1995. 1 doos
Stukken betreffende de International Workers Aid (IWA) Vakbondsleden voor Bosnië. 1994- 1995. 2 dozen
Stukken betreffende het Platform naar een ander Europa, Landelijke Werkgroep Euromarsen . 1997. 1 map
Overige stukken betreffende internationale activiteiten. 1967- 1993. 3 dozen
Stukken betreffende de Hoogovens. 1973- 1989. 2 dozen
Stukken betreffende de Fokker-fractie. 1974- 1990. 3 dozen
1981- 1986.
1987- 1990.
Documentatie. 1974- 1989.
Stukken betreffende de Landelijke Arbeiderskommissie (LAK) van de IKB . 1976-1980. 1 doos
Stukken betreffende acties bij de werven NSM en ADM . 1980-1983. 1 map
Stukken betreffende acties bij Philips . 1981. 1 map
Stukken afkomstig van het landelijk groepsbestuur jongeren van de Abvakabo . 1981-1985. 1 pak
Stukken betreffende 'de ondergang van de Rijn-Schelde-Verolme (RSV) '. 1982-1983. 2 mappen
Ingekomen stukken afkomstig van de Bondsraad van de Industriebond FNV . 1982- 1985. 1 pak
Stukken betreffende de Vrouwengroep van de SAP in de Industriebond FNV. 1982-1988. 1 doos
Ingekomen stukken en notulen van vergaderingen van de Industriebond-commissie van de SAP. 1982-1992. 4 dozen
1982- 1986.
1986- 1990.
Overige. 1982-1992.
Stukken betreffende activiteiten bij Stork . 1983. 1 map
Stukken betreffende activiteiten bij Unilever . 1983-1988. 1 map
Stukken betreffende solidariteitsactiviteiten met de Britse mijnwerkers. 1984. 1 map
Stukken betreffende de Abvakabo -commissie van de SAP. 1985. 1 pak
Stukken betreffende de Spoorwegwerkgroep. 1985- 1990. 1 doos
Stukken betreffende de Arbeidersconferentie van de SAP. 1986- 1987. 1 map
Stukken betreffende vakbondswerkgroepen en de vakbondscommissie. 1986-1996. 1 map
Stukken betreffende solidariteitsacties met de havenstaking in Rotterdam. 1987. 1 map
Stukken betreffende de steunactie voor de buitenlandse arbeiders bij Melkunie in Amsterdam. 1988. 1 map
Stukken betreffende de Actiecentrale scholieren staking. 1993. 1 map
Stukken van het Landelijke Vrouwen Komitee van de IKB en de SAP. 1975-1991. 11 dozen
1975- 1978.
1979- 1980.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989- 1991.
Stukken betreffende de scholing 'vrouwen en klassenstrijd'. 1975- 1977. 1 doos
Stukken betreffende het marxistisch feminisme. 1977- 1980. 1 map
Stukken betreffende Wij Vrouwen Eisen . 1979-1988. 2 dozen
Stukken betreffende de Algemene Vrouwenstaking op 30 maart 1981. 1981. 1 map
Stukken betreffende het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid . 1985-1996. 11 mappen en 1 doos
1980- 1981.
1982.
1983. (doos)
1984.
1985.
1986.
1987- 1988.
1988- 1989.
1990.
1993- 1996.
Stukken van de Landelijke Studenten en Jongeren Kommissie (LSJK) van de IKB. 1967-1983. 2 dozen
Stukken betreffende de Studenten Vakbond (SVB) van de Katholieke Sociale Academie (KSA) . 1972- 1973. 1 doos
Stukken betreffende de Socialistiese Studentenbond Politikologie (SSP) , afkomstig van Rienke Schutte. 1972- 1974. 1 doos
Notulen van vergaderingen van het bestuur van de Socialistiese Studentenbond Politicologie . Met discussiestukken. 1974-1975. 1 doos
Stukken van de Studentenkommissie (Stukie). 1988- 1995. 2 dozen
1988- 1989.
1990- 1995.
Stukken betreffende de Jongerenbeweging verbonden met de FNV. 1990-1991. 1 doos
Stukken betreffende het Landelijk Aktiekomitee Scholieren (LAKS). 1993-1994. 1 map
Stukken betreffende internationale jongerenkampen. 1994- 1998. 1 doos
Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen. 1977- 1998. 7 dozen
1977- 1981.
1981.
1986.
1987.
1988- 1990.
1994.
1995- 1998.
Stukken betreffende Gemeenteraadsverkiezingen. 1984- 1990. 1 doos
Stukken betreffende Europese verkiezingen. 1979- 1989. 1 doos
Stukken betreffende andere politieke partijen. 1973- 1991. 1 doos
Stukken betreffende de commissie anti-militarisme en activiteiten tegen het militarisme. 1967-1993. 3 dozen
1967- 1979.
1980- 1986.
1988- 1993.
Stukken betreffende de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) en de Afdelingspost . 1970- 1986. 2 dozen
Stukken betreffende anti-fascisme en anti-racisme. 1976- 1993. 1 doos
Stukken betreffende vredesactiviteiten. 1981- 1995. 1 doos
Stukken betreffende anti-racisme. 1982-1998. 2 dozen
Stukken betreffende de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) . 1983-1993. 1 doos
Stukken betreffende het Komitee Anti-Golfoorlog (KAGO) . 1990-1991. 1 doos
Stukken afkomstig van de Stichting Atoomvrijstaat . 1992-1995. 1 map
Stukken betreffende kernenergie. 1977-1983. 1 doos
Stukken van de milieucommissie. 1980-1995. 1 doos
Stukken betreffende de Noord-Zuid Metrolijn. 1994- 1996. 3 dozen
Stukken betreffende de Stadspolitiekgroep. 1990- 1995. 1 doos
Stukken betreffende rechten van migranten. 1981- 1995. 1 doos
Kopie van de statuten van de Vierde Internationale . 1938. 1 stuk
Vertalingen en teksten van het Europees secretariaat en Internationaal Executive Comité (IEC) van de Vierde Internationale . Met enkele aantekeningen. 1945-1946. 1 map
Bulletin interieure . 1946-1950. 1 pak
Documentatie betreffende diverse campagnes en thema's. Met enkele andere stukken. 1971-1996. 32 dozen, 6 pakken en 7 mappen

N.B. Geordend en beschreven op grond van de oude opschriften.

Diverse jongeren organisaties. 1965- 1982.
Black Panther Party . 1969-1970. (map)
Kritiese Leraren . 1969-1970. (map)
Bond van Wetenschappelijke Arbeiders en Verbond van Weteschappelijke Onderzoekers . 1969-1971. (map)
VVDM . 1970-1985. (pak)
Suriname en Antillen. 1971- 1993.
Aktie Andere Koers (AAK) . 1972- 1974. (map)
Franse leger. 1973-1975.
Anti-militarisme. 1975-1977. (pak)
Arbeidspatronen en thuiswerk. 1976- 1992.
Duitsland. 1977-1985. (pak)
Bangladesh. 1977-1992. (map)
Marokko en Sahara. 1978-1993. (map)
Racisme en fascisme. 1978- 1993.
Latijns-Amerika en Nicaragua. 1979- 1990.
Abortus en sterilisatie. 1979- 1992.
Energie. 1980-1990.
Europese Unie . 1980- 1994.
El Salvador en Brazilië. 1981- 1992.
Seksueel geweld, prostituees en pornografie. 1981- 1992.
Bewapening. 1981. (pak)
Sri Lanka en Tamils. 1981-1985. (pak)
Migranten. 1981-1993.
Fokker . 1982- 1988.
Vrouwen. 1982-1992.
Individualisering en zelfstandigheid. 1982-1993. (pak)
Gezondheidszorg. 1983-1990. (map)
Racisme. 1983-1998.
Sociale zekerheid. 1983- 1988.
Ruimtelijke ordening en natuurbouw. 1983- 1993.
Inkomens en armoede. 1983- 1993.
Wonen. 1983-1993.
Ouderen. 1984- 1993.
Buitenlandse soldatenorganisaties. 1985- 1989.
Zuid-Afrika. 1985-1996.
Milieu. 1986-1992.
Gifbodem. 1986-1993.
Vluchtelingen en immigratie. 1988- 1994.
Vakbonden. 1990-1992.
Problemen van de Derde Wereld. 1990- 1993.
Krantenknipsels over economische en politieke onderwerpen, vakbondsactiviteiten, jongeren e.d. 1977-1997. 2 dozen
Overige documentatie. 1940-1999. 2 dozen
Stukken betreffende het organisatiebureau, de programkie, de centrale leiding, de scholing en de strategie van Proletaries Links . 1971- 1974. 1 doos

N.B. Met enkele oudere stukken van de Vierde Internationale . c. 1962-1966.

Stukken betreffende Proletaries Links in Amsterdam, de studentenbeweging en overige stukken. 1971-1974. 1 doos
Stukken betreffende de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (NCSV) . 1966-1972. 1 doos

N.B. Nr. 361 is verwijderd uit het IKB/SAP-archief en toegevoegd aan het persoonlijk archief van Bert van der Kwast (september 2010); een kleine in 2010 van Van der Kwast ontvangen aanvulling betreffende Proletaries Links en het opzeggen van zijn activiteiten binnen PL is toegevoegd aan nr. 360.

Notulen en andere stukken van het IKB regiobestuur Utrecht. Met diverse stukken van de IKB-afdeling Utrecht. 1975-1976,1978-1982. 1 doos
Stukken betreffende De Rode Moker . 1982. 1 map
Stukken betreffende de studenten werkgroep/ Barrikadegroep IKB Utrecht en stukken van het 5e IKB congres 1971 en het 6e IKB congres 1981. 1971- 1981. 1 pak
Stukken van de SAP. 1983-1984. 1 map
Stukken van het 5e en 6e IKB congressen en de arbeidersconferentie in 1986. 1981-1986. 1 pak
Stukken betreffende Stork Werkspoor Diesel . 1984-1985. 1 pak
Stukken betreffende de Regio Amsterdam van de SAP. 1983- 1988. 1 pak
Verslagen van bestuurs- en 7 afdelingsvergaderingen van de IKB Utrecht. 1977-1982. 1 doos
Stukken betreffende het Project Kollektieve Voorzieningen (Utrecht). 1975-1979. 1 doos
Notulen van vergaderingen van het Centraal komitee van de IKB en van het Partijbestuur van de SAP. 1980-1990. 1 pak
Stukken betreffende het Horizontaal Overleg van Communisten (HOC) en besprekingen tussen de SAP en de VCN Partij van Communisten in Nederland . 1983-1992. 1 map
Stukken betreffende SAP-Rotterdam, afkomstig van een lid van de afdeling. 1986-1988. 1 doos
Stukken van het Centraal Comité, van het Politiek Bureau en betreffende scholing van de IKB, afkomstig van Wim Schul . 1975- 1980. 1 doos
Stukken betreffende een beroepsverbodzaak (ontslag uit vertrouwensfunctie PTT) in 1992 rondom een lid van de toenmalige SAP. (1988), 1992-1995. 1 doos
Handgeschreven notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Partijbestuur. 1978-2000. 2 mappen
Stukken betreffende congressen. 1977-1995. 5 mappen en 2 dozen
4e congres. 1977.
5e congres. 1979.
6e - 7e congres. 1981-1983. (doos)
8e - 11e congres. 1985-1992. (doos)
12e congres. 1995.
Extra SAP-congres (in verband met verandering van de Kieswet). 1989. (map)
Interne publicaties. 1974-2000. 3 mappen
Intern Bulletin. 1974-1996: no. 16, 114a-114b, 124-125, 136-140, 208.
Rode Roerganger . Discussiebulletin Centraal Comité van de IKB. 1999-2000: Serie XI: 7A-13A, 16-17.
Ledenbulletin. 1999: no. 14.
Stukken betreffende de afdeling Amsterdam. 1980-1995. 2 dozen
Stukken betreffende de 'Arbeiderskonferentie van de SAP'. 1986. 1 map
Pamfletten van IKB, SAP en Rebel . 1986-1987. 3 mappen
Stukken betreffende Tweede Kamer-verkiezingen. 1994. 1 map
Verzameld materiaal van Amsterdam Anders / De Groenen . 2000-2004. 1 doos
Ongeordende stukken. ca. 1978-2002. 12 doosjes
Brief d.d. 7 januari 1998 van het International Institute for Research and Education (IIRE) en stukken betreffende de SAP-Rebellijst en Grenzeloos/SAP. 1994, 1998 en z.j 1 omslag
Stukken betreffende de discussie over een 'homoplek' tijdens het internationale zomerkamp. 1996 en z.j. 1 omslag
Stukken betreffende IKB en Rebel. 1980-1981. 4 mappen
Afleveringen van Roje (Rode) Moker. Afdelingsblad van de afdeling Utrecht. Met notulen van vergaderingen en aantekeningen. 1980-1981. 2 mappen
Documentatie betreffende de Nederlandse Spoorwegen, de PTT, de Landmacht, Hoogovens en beroepsopleidingen, mede verzameld met oog op mogelijk te voeren acties. 1979-1981 en z.j. 1 map
Documentatie betreffende BVD, VVDM en FNV, mede verzameld met oog op mogelijk te voeren acties. 1981 en z.j. 2 mappen
Documentatie van de IKB zelf en betreffende acties van organisaties van werkende jongeren en de acties tegen de kruisraketten. 1981-1983. 1 map
Diverse stukken betreffende de SAP. 1987-1989, 1993-1994, 1996. 2 mappen
Deel 1. 1 map
Deel 2. 1 map