Archief Socialistiese Arbeiderspartij

Biographical / Historical Note

De Internationale Kommunistenbond (IKB) is in 1974 ontstaan als opvolger van de groep Proletaries Links; deze groep bestond sinds de zomer van 1970 en trad na de verkiezingen in april 1971 naar voren als actiegroep binnen de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP); na een partijstrijd trad de groep in januari 1972 uit de PSP; eerst werd de Kommunistenbond Proletaries Links opgericht en in december 1974 vormde deze zich, samen met de bestaande Nederlandse sectie van de Vierde Internationale om tot een nieuwe sectie, de IKB; in 1983 werd de naam gewijzigd in Socialistiese Arbeiders Partij (SAP).

Arrangement

Het archief bevat ook stukken vóór het ontstaan van Proletarisch Links en de oprichting van de IKB; deze stukken zijn afkomstig van de Vierde Internationale en meegenomen naar het centraal archief door de leidende personen binnen de IKB, die vóór de oprichting al actief waren in diverse organisaties; aan het archief zijn stukken toegevoegd van een aantal actieve partijleden, die al eerder door het IISG werden ontvangen; het gaat hierbij om stukken afkomstig van Bert van der Kwast (1974, 1989), Wim Bot (1990), Pim Fischer (1989) en Gert-Jan de Groot (1990); de in 1996 gemaakte lijst van het toen aanwezige deel van het archief is hiermee vervallen; naast dit landelijk archief van IKB/SAP is op het IISG nog een apart archief van de jongerenorganisatie Rebel aanwezig; periodieken, boeken, brochures, foto's, affiches die in dit archief zijn aangetroffen, zijn apart gecatalogiseerd.

Content

Correspondentie en notulen van vergaderingen van het Politbureau en van het Partijbestuur; stukken betreffende congressen, conferenties, scholing en acties; interne publicaties; stukken betreffende afdelingen; afdelingsbladen; stukken betreffende Bond van Dienstplichtigen (BVD); stukken afkomstig van verschillende personen als Wim Bot, Pim Fischer, Gert-Jan de Groot, Bert van der Kwast, Wim Schul en Jan Willem Stutje.

Processing Information

Lijst gemaakt door Mehmet Bilgen in 2002, latere aanvullingen eveneens door hem, aanvullingen 2011 door Bouwe Hijma.