Archief Cornelis Geugjes

Ingekomen brieven. 1936-1950, 1953-1955 en 1958. 4 mappen
A-E. 1936-1946.
F-L. 1936-1946.
Ongeordend. 1943- 1950.
Ongeordend. 1953-1955, 1958.
Rapporten, lijsten, aantekeningen en andere stukken betreffende de illegaliteit in de Zaanstreek. 1944-1945. Met enkele krantenknipsels. 1947-1949, 1955 en 1958. 1 doos en 1 map
Aantekeningen, teksten van redevoeringen en documentatie betreffende het lidmaatschap van de Eerste Kamer voor de CPN . Met enige correspondentie. 1951-1957. 2 mappen en 1 doos
Teksten van redevoeringen en artikelen. 1945-1956 en z.j. 2 dozen
Stukken betreffende congressen van de CPN . 1946-1947, 1950, 1952, 1955-1956 en 1958. 1 doos en 1 map
Documentatiemateriaal en andere stukken inzake de CPN . 1937-1939, 1945-1964. 1 doos
Stukken betreffende bezoeken aan congressen van buitenlandse communistische partijen. 1955-1956. 2 mappen en 1 doos
Danmarks Kommunistiske Parti , 18. partikongres. 1955.
Partito Comunista Italiano (PCI) , VIII Congresso Nazionale. 1956. (doos)
Stukken betreffende een bezoek aan de SOBSI National Conference van de Indonesische bond van vakverenigingen Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia . 1952. 2 mappen
Stukken betreffende de Eenheidsvakcentrale (EVC) . 1946-1958. 2 mappen
Stukken betreffende de door de CPN ondersteunde ANJV -periodiek Jeugd . 1945-1952. 1 map
Lidmaatschapsbewijs van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden . 1939-1941 ; Lidmaatschapsbewijs van de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond , Afdeling Zaandam I. 1940 ; Perskaarten van De Waarheid 1944 en z.j. ; Lidmaatschapskaart van de Wereldbibliotheek-Vereniging . 1949 ; Lidmaatschapsbewijs van de CPN . 1957-1958. 1 map
Stukken betreffende de vakbeweging en communistische partijen in Nederland en elders. 1946, 1948-1957. 1 map
Documentatie betreffende diverse jeugdorganisaties. 1945, 1949 en 1952. 1 map
Krantenknipsels betreffende de vredesbeweging De Derde Weg . 1951. 1 map