Archief Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Ingekomen brieven en briefkaarten. 1877-1905, 1907-1917 en z.j. 269 omslagen en 2 mappen
Abas, Louis. 1893.
Loading...
Adam, J. H.1887, 1898.
Loading...
Akkerman, J.1907.
Loading...
Alberdingk Thijm, K.J.L.1886.
Loading...
Albertine. 1878.
Loading...
Anderson, M.1883.
Loading...
Anseele, Eduard. 1886-1887, 1891-1892 en z.j.
Loading...
Ansing, Willem. Met gedrukte loonlijsten. 1878-1879, 1889 en z.j.
Loading...
Bachman, E.1887.
Loading...
Bähler, L.A.1897-1898.
Loading...
Bakker, Jan D.1888.
Loading...
Bakkum, I. van en G. van Gafferde . 1886.
Loading...
Barnekow, Baron van. Met een afschrift van een brief van Barnekow aan J.A. Fortuyn (1891) en een afschrift van een brief van Fortuyn aan de Sociaal-Demokratische Bond in Zeeland (1893). 1890-1893, 1895 en z.j.
Loading...
Bas, F. de. 1882.
Loading...
Baijlé, Joh.1896.
Loading...
Beerblock, Ch.1890-1894, 1896.
Loading...
Bellaart, J.1881.
Loading...
B[ennink?], G.1896.
Loading...
Berckenhoff, A.1911.
Loading...
Berg, F. van den. 1896
Loading...
Berge, P.1886.
Loading...
Bergh, A.G.A. van der. 1878.
Loading...
Bergmeyer, J.A.1896, 1898-1899, 1917.
Loading...
Bersch, Joh.1888.
Loading...
Bertling, H.M.A.1890.
Loading...
Beveren, Edmond van. 1886-1887.
Loading...
Boer, D.1898 en z.j.
Loading...
Boer, Jac. de. 1894.
Loading...
Boersma, Douwe P.1898-1899.
Loading...
Boetje, H.1883.
Loading...
Borch, J. ten. 1892.
Loading...
Bos, H.1888.
Loading...
Brandt, v.d.1890.
Loading...
Broese van Groenou, W.1916.
Loading...
Bruin, Dirk de. 1904.
Loading...
Bruinsma, Vitus. 1891.
Loading...
Bruin, Joh. de. 1887.
Loading...
Bus, G.1895.
Loading...
Bussche, Van den. 1886-1887.
Loading...
Buys (?). 1886.
Loading...
Bymholt, B.1898.
Loading...
Citroen, B.R. Met afschriften van brieven van en aan Citroen (1874-1875, 1877, 1879, 1887-1888). 1889.
Loading...
Cock, Dr. H. de. 1886.
Loading...
Cohen, Alexander. Met een manuscript van Cohen van het artikel (?) 'De Duitse socialistische parlementaire fractie' (6 augustus 1891), een brief van Cohen aan Piet [Molenaar] en familie (27 september 1896), een brief van Cohen aan mevrouw Domela Nieuwenhuis (19 augustus 1897) en een manuscript van een artikel (?) van Cohen over de brochure 'Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij ' van Cornelis Croll, waarvan p. 2-3, 7-8, 21 en het eind ontbreken (z.j.). 1891-1895, 1897, 1901 en z.j.
Loading...
Cornelissen, Christiaan. Met manuscripten van de artikelen 'Na twintig jaar' en 'Propagandisten' van Cornelissen. 1891, 1898-1900.
Loading...
Cramer. 1879.
Loading...
Cremer, J.1914.
Loading...
Croll, Cornelis. 1887, 1890 en z.j.
Loading...
Daelen, Siska van. 1909-1910.

N.B. Bevat twee sonnetten voor F. Domela Nieuwenhuis, waarvan één van Siska van Daelen en één van Rindert van Zinderen Bakker.

Loading...
Dam van Isselt, J. van. 1880.
Loading...
Damme, B. Met een brief aan Van Loo. 1910.
Loading...
Darien, G. Fotokopieën. 1904.

N.B. Schenking van W. Redfern , Reading via IML, Moskou, 1976.

Loading...
Dekker, A.1883.
Loading...
[Domela Nieuwenhuis-Godthelp?], Egberta, en Riek en Jo. Met begeleidingsbrief van P. Fijlstra (1935). 1908, 1935 en z.j.

N.B. Schenking van P. Fijlstra.

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand Jacobus. 1887.

N.B. Oudste zoon van F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Jan Derk. 1893.

N.B. Zoon van F. Domela Nieuwenhuis ' broer Prof.Mr. Jacob Domela Nieuwenhuis .

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Theodoor. 1887 en z.j.

N.B. Zoon van F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Douma, H.1886.

N.B. Schenking van P. Fijlstra.

Loading...
Douwes Dekker, Eduard (Multatuli). 1884 en z.j.
Loading...
Douwes Dekker-Hamminck Schepel, Mimi. 1886-1887, 1902, 1910-1911, 1916-1917 en z.j.
Loading...
Drucker, Wilhelmina E.1890.
Loading...
Duijl, Gf. van. 1881.
Loading...
Dijkstra, Tjeerd. Met een afschrift van een brief van Dijkstra aan Van Holkema en Warendorf, Uitgevers te Amsterdam. 1910-1912.
Loading...
Eeden, Frederik van. 1905.
Loading...
Emmenes, A. van. Met een brief van Jeanne Sprenger. 1894, 1896-1898, 1903 en z.j.
Loading...
Ensink, J.1885.
Loading...
Ergo, Emil. 1882-1883, 1897-1898.
Loading...
Ernst, A (?). 1888.
Loading...
Esler, J.1889 en z.j.
Loading...
Fonk, Ph.1891.
Loading...
Fortuin, J.A.1890.
Loading...
Fridorp, Mietje. 1885.
Loading...
Friesch Comité van de Volkspartij . 1891.
Loading...
Frowein. 1881-1882.
Loading...
Geel, J.M.1889-1892 en z.j.
Loading...
Geertje en V. (?). 1909.
Loading...
Gerben. 1883.
Loading...
Gerhard, A.H.1887, 1899.
Loading...
Gerhard, H.1883.
Loading...
Gerhard, J.W.1891-1892.
Loading...
Geus van den Heuvel, Ary de. 1917.
Loading...
Gilst, A. van. 1892-1893.
Loading...
Godthelp, Herman. 1892, 1905.
Loading...
Goes, Fr. van der. 1890-1891.

N.B. Met kopiebrief 31-8-1891, originele brief ontbreekt.

Loading...
Gunning, J.H.1882.
Loading...
Gutze (Götze?), E.R.1898.
Loading...
Haan, L. de. 1883.

N.B. In 1988 aangekocht van H.v.d. Ploeg door het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds .

Loading...
Haaneveer, J.1887.
Loading...
Hamon, A.1902.
Loading...
Hans, J.J.1880.
Loading...
Harte van Tecklenburg, Jan J.I.1902.
Loading...
Havers, W.1898, 1916.
Loading...
Heldt, B.H.1882.
Loading...
Helsdingen, W.P.G.1887.
Loading...
Hendrikse, Em.1900.
Loading...
Hengel, J.F. van. 1881.
Loading...
Hermans. 1892.
Loading...
Heteren, Van. 1883.
Loading...
Heyboer, L.M.1898.
Loading...
Heymel, J.1894.
Loading...
Heys [van Zouteveen], Hartogh. 1885 en z.j.
Loading...
Hinlopen, Mr. A.1878-1881.
Loading...
Hobbel, J.1883.
Loading...
Hoedt, P.J.D.1890-1891, 1893-1895 en z.j.
Loading...
Hoeufft, H.1893.
Loading...
Hogerhuis, J.1898.
Loading...
Hogerhuis, Wed.1897.
Loading...
Hommes, J.P.1914.
Loading...
Hoogeveen, Henriëtte. [1902].
Loading...
Hoogh, J.F. de. 1895.
Loading...
Houten, Mr. S. van. 1907, 1917.
Loading...
Hugenholtz, P.H.1882.
Loading...
Huls (?), J.1887.
Loading...
Huygens, Corn.1897.
Loading...
Hijszeler, C.1898.
Loading...
Janssen, G.L. ('Peer Corstiaan'). 1893-1894, 1898 en z.j.
Loading...
Janvion, Emile. Z.j.
Loading...
Kalma, Jac.Z.j.
Loading...
Kamstra. 1907.
Loading...
Kapteyn-Muysken, G.1915-1917.

N.B. Bijlage bij de brief van 29 juli 1916 is opgenomen inv.nr. 34 ( W. Broese van Groenou ).

Loading...
Katz, S.1886.
Loading...
Kempe, E.1894.
Loading...
Keuchenius, L.M.1885.
Loading...
Klatte, J.A.1881.
Loading...
Klok. 1887.
Loading...
Kock, Ch.1893.
Loading...
Koert, L.W. van. 1893-1894.
Loading...
Kol, H. van. Met twee brieven van F. Domela Nieuwenhuis (Redaktie Recht voor Allen ) aan Van Kol (1893) en een brief van C.J.Ph. Feith aan Van Kol (1909). 1881-1894, 1899-1900, 1902, 1909, 1912.
Loading...
Kol, Nellie van. 1884, 1886-1892.
Loading...
Kolthek jr., H.1907.
Loading...
Kolthoff jr., S.A.1892, 1898.
Loading...
Koopmans, B.Z.j.
Loading...
Kropotkin, Pierre. 1899.
Loading...
Kropotkin, Sophie. 1899.
Loading...
Krijthe, H.C.J. Met een brief van Domela aan A. Kuenen (z.j.). 1880, 1884-1885, 1891-1896 en z.j.
1880, 1884-1885, 1891-1896. (map)
Loading...
1897-1901 en z.j. (map)
Loading...
Kuenen, A.1877.
Loading...
Kuiken, Joh.1885.
Loading...
Kuypers, Inspecteur der Registratie. 1902.
Loading...
Labouchere, H.M.1886.
Loading...
Laçet, Carolina. 1883.
Loading...
Landauer, Gustav. 1917.
Loading...
Lansen, A.J.1891.
Loading...
Lee, J.C. van der. 1888.
Loading...
Leeuw, G. de. 1917.
Loading...
Lesturgeon, C.1894.
Loading...
Lootens, A.1885, 1887.
Loading...
Lorgion Stellingwerf, J.J.1894.
Loading...
Louwes, H.J.1891.
Loading...
Luitjes, T.1895-1896 en z.j.
Loading...
Macalester, Loup M.[1877-1878].
Loading...
Mansholt, D.R.1879, 1884, 1980-1891 en z.j.
Loading...
Maritz, Caroline. 1880.
Loading...
Marken, J.C. van. 1885.
Loading...
Methöfer, J.1892.
Loading...
Meijer jr. D.1898 en z.j.
Loading...
Meijer, Desire de. 1894.
Loading...
Meijners, Joh.H. en P.A. Koot , Verveners kiesdistrict Schoterland. 1888.
Loading...
Middaghoogte, De . Z.j.
Loading...
Middelkoop. 1898.
Loading...
Misericordia . Z.j.
Loading...
Molenaar-Dekker, J.189?.
Loading...
Molkenboer, H.B.G.1895.
Loading...
Monchy, R.A. de. 1882.
Loading...
Mondriaan, J.W.1880.
Loading...
Moritz. 1895.
Loading...
Mounier, G.J.D.1883.
Loading...
Mouton, Dr. J.Th.1878, 1883, 1901 en z.j.
Loading...
Mijsberg, D.1878.
Loading...
Nanninga, G.1887.
Loading...
Nauta, D.1898.
Loading...
Nieuwenhuis, Joan. 1885, 1890-1891.
Loading...
Nijhuis, Jeanette. 1903.
Loading...
Oever, J.W. ten. 1908.
Loading...
Oort, H.1887.
Loading...
Oostema, J.Z.j.
Loading...
Ottolander, T.1894-1895, 1898, 1900.
Loading...
Oudens, F.P.1892-1893.
Loading...
Pekelharing, B.H.1892, 1908.
Loading...
Penning, B.J.1891, 1894.
Loading...
Pierre. 1913.
Loading...
Pierson, Allard. 1889-1890 en z.j.
Loading...
Pierson, H.L.1883.
Loading...
Polak, Henri. 1892, 1902.
Loading...
Posthumus, Prof.Mr. N.W.Z.j.
Loading...
Quack, Prof.Mr. H.P.G.1899-1903, 1909-1910, 1913-[1914] en z.j.
Loading...
Quartèl, P.J. de. 1889.
Loading...
Querido, Em.1910.
Loading...
Reens. 1898-1899, 1905, 1913 en z.j.
Loading...
Rees, J. van. 1897.
Loading...
Reyndorp, B.1917.
Loading...
Rhijnvis Feith, George. Visitekaartje. Z.j.

N.B. Zoon uit het eerste huwelijk van Egberta J. Domela Nieuwenhuis-Godthelp.

Loading...
Ritter (?). Z.j.
Loading...
' R.n.' (pseudoniem). Met afschrift van een brief van R.n. aan de 'Amsterdammer'. 1884-1887, 1889.
Loading...
Roesgen von Floss, Philipp von. 1884.
Loading...
Roland Holst, Henriëtte. 1913.
Loading...
Ronner. 1911.
Loading...
Roolvink, W.1884.
Loading...
Roorda van Eysinga, G.1888.
Loading...
Roorda van Eysinga, H.1892, 1894 en z.j.
Loading...
Roorda van Eysinga, S.E.W.1886-1887.
Loading...
Rot, J.Z.j.
Loading...
Royen, Van. Z.j.
Loading...
Rügesacke. Z.j.
Loading...
Rutgers, Dr. Jan. 1893-1895, 1898-1899, 1910.

N.B. Brief 22-2-1894 ontbreekt.

Loading...
Rijkse, Christiaan L.1917.
Loading...
Savornin Lohman, A. de. 1907, 1915.
Loading...
Savornin Lohman, Anna de. 1910.
Loading...
Schaper, J.H.1893.
Loading...
Schermbeek, Van. 1884.
Loading...
Schermerhorn, N.J.C.[1898], 1917.
Loading...
Schort, Tj.P.1892 en z.j.
Loading...
Schoterland, Kiesdistrict . 1888.
Loading...
Schuitemaker, F.P.1890.
Loading...
Schurink, B.1888.
Loading...
Seikel. [1893].
Loading...
Sibil, Peter , Foebes en Goosen. 1917.
Loading...
Siebenhaar, Frans H., W. Siebenhaar, J.E. Siebenhaar-Groot en L.L. Merhottein. 1882.
Loading...
Siebenhaar, W.1885-1887, 1891-1893, 1897-1899.
Loading...
Simons, Dr.1882.
Loading...
Sluiter, J.A.1891.
Loading...
Smit, J.1888-1889.
Loading...
Smit, Dr. J.M.1887, 1892-1893.
Loading...
Smits, Arnold. 1915.
Loading...
Soep, A.B.1897-1898 en z.j.
Loading...
Souffrei, Ch.W.1910.
Loading...
Spohr [Wilhelm?]. 1907.
Loading...
Sprenger, Jeanne. 1895-1896 en z.j.
Loading...
Stadt, P.v.d.1884, 1890.
Loading...
Stapert, A.A.1897.
Loading...
Stautemas, Edw.1890-1891, 1893.
Loading...
Steenis(?), H.J. van. 1898.
Loading...
Stienstra, Tj.1896.
Loading...
Stock, P.V.1896.
Loading...
Stoffel, J.1883-1884.
Loading...
Stoffel, P.1885.
Loading...
Stratemeijer, H.J.1881-1882, 1890-1894, 1898-1899.
Loading...
Stroothenke, F.H.1887.
Loading...
Stuijt, John. 1883.
Loading...
Swart, W.K. de. 1891.
Loading...
Tammens, Jb.1891.
Loading...
Tcherkesof, W.1899.
Loading...
Tindal, Henry. 1890.
Loading...
Tours, J.A.1898.
Loading...
Trapman, A.1896.
Loading...
Troelstra, Mr. P.J.1890, 1892, 1894 en z.j.
Loading...
Veegens, Mr. J.D.1877, 1880, 1882-1883.
Loading...
Veen, Corn. van. 1893.
Loading...
Veer, J.K. van der. 1891-1892, 1894-1897 en z.j.
Loading...
Veersen, E. (?) van. 1898.
Loading...
Vissering, J.W.1878.
Loading...
Vliegen, W.H.1887, 1890-1893 en z.j.
Loading...
Vliet Trowijk, J.H. van der. 1904.
Loading...
Voo, B.P. van der. 1898-1899 en z.j.
Loading...
Voo, G.W. van der. 1884, 1888, 1892.
Loading...
Vredevoogd, J.A.1893.
Loading...
Vries, D.O. de. 1898.
Loading...
Vrijburg, Willem. 1893-1894.
Loading...
Waveren, H.A. van. 1905.

N.B. Betreft gedicht op envelop.

Loading...
Wever, J. de. 1883.
Loading...
Wiel, M.A. v.d.1916.
Loading...
Wilhelmi, J.G.H.1883.
Loading...
Wink, P.M.1898.
Loading...
Witt Hamer, Mr. M. Jacq de. 1886, 1899.
Loading...
Witte, Paul de. 1897-1898, 1901.

N.B. Brief uit 1894 ontbreekt.

Loading...
Wolbers, J.1880, 1882, 1886.
Loading...
Wijk, J. van der. 1886, 1896.
Loading...
Zinderen Bakker, Rindert van. 1883, 1885-1893 en z.j.
Loading...
Zwaag, G.L. v.d.1888, 1891.
Loading...
Zwart, G.A.1891.
Loading...
Lege envelop. 1886.
Loading...
Ingekomen anonieme brieven en briefkaarten, voornamelijk scheld- en dreigbrieven. 1876-1879, 1883-1894, 1903, 1919 en z.j. 3 mappen
1876-1879, 1883-1884.
Loading...
1885-1887.
Loading...
1888-1894, 1903, 1919 en z.j.
Loading...
Brieven van F. Domela Nieuwenhuis aan diverse personen. 1890, 1892, 1895, 1898-1900, 1904-1905, 1907-1914, 1916-1919 en z.j. 23 omslagen
Bakels, A.C.1917-1918.

N.B. Schenking van A.C. Bakels; brief 1917 ontbreekt, lege envelop 1917 met opschrift 'in vitrine'.

Loading...
Boorsma, P.1904-1905, 1909, 1911, 1914-1918.
Loading...
Borssum Waalkes, J. van. Met begeleidingsbrief (1956). 1892, 1918.

N.B. Schenking van M. van Borssum Waalkes.

Loading...
Brandsma, A.1912-1913.

N.B. In bruikleen van Ph. Brandsma.

Loading...
' Centrale Raad ' en onbekend. 1895, 1898.

N.B. Schenking van het Nederlandsch Persmuseum.

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Cesar. 1904-1905.

N.B. Jongste zoon van F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Fijlstra, P. Met een aanbevelingsschrijven van F. Domela Nieuwenhuis aan Max Baginsky , Emma Goldman en anderen. 1909.

N.B. Schenking van P. Fijlstra .

Loading...
Geurs, Chr.B. Met begeleidingsbrief van G.L. Geurs (1984). 1916.

N.B. Schenking van G.L. Geurs.

Loading...
Godthelp, Herman en Lilly. 1918 en z.j.

N.B. Zwager en schoonzuster van F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Hoek, Rutten (?) van den. 1899.

N.B. Schenking van Rutten van den Hoek.

Loading...
Hoorn, W. ten. 1908.
Loading...
Kolkman, Dik. 1910.
Loading...
Luiten, J. Met een kopie van de begeleidingsbrief van J.H. Ruijs (1982). 1919.

N.B. Geschenk van J.H. Ruijs.

Loading...
Nijman. Met een brief aan het Antimilitarisch Congres. 1910.
Loading...
Perdeck, A.1913.
Loading...
Rozijn, J.L.1913.
Loading...
Rutgers, Jan. Met krantenknipsel en begeleidingsbrief van S.J. Rutgers (1960). 1916.

N.B. Schenking van S.J. Rutgers.

Loading...
Rijnders, G.1910-1911, 1916.

N.B. Schenking van Mevrouw Rijnders.

Loading...
Schermerhorn, Nico J.C.1907-1908, 1916-1917.

N.B. Schenking van N.J.C. Schermerhorn.

Loading...
Spohr, [Wilhelm?]. 1898, 1900.
Loading...
Steenstra, D.1916.
Loading...
Tindal, H[enry?]. 1890.
Loading...
Onbekend. Z.j.
Loading...
Kopieën en afschriften van brieven van F. Domela Nieuwenhuis aan diverse personen. 1877, 1880, 1883, [1884], 1890-1891, 1893, 1895-1896, 1898, 1901, [1902], 1903, 1914. 14 omslagen
[ Croll, Cornelis (?)]. 1890.
Loading...
Eeden, Frederik W. van. 1895, 1901, 1903.
Loading...
[ Emmenes, Van ]. 1896.
Loading...
[ Friesch Comité van de Volkspartij, Het ]. 1891.

N.B. Brieven waarschijnlijk aan Y. Kuiper, lid SDB Heerenveen .

Loading...
[ Kol, H. van ]. 1893.
Loading...
[ Kuypers, Inspecteur der Registratie ]. [1902].

N.B. Zat bij stukken van het Ministerie van Financiën .

Loading...
[ Mansholt ?]. 1891.
Loading...
Ottolander, T.1895.
Loading...
[ Pierson, J.A. ]. 1883.
Loading...
Schermbeek, Van, Hoofdcommissaris van Politie te Den Haag. [Februari 1884].
Loading...
[ Veegens, Mr. J.D. ]. 1877.
Loading...
[ Wolbers, J. ]. 1880.
Loading...
Zinderen Bakker, Rindert van. 1883, 1914.

N.B. Afschriften ontvangen van R. Bakker, die in bezit is van de originelen.

Loading...
Zola, Emile. Met afschrift van een circulaire van het Hogerhuis Comité . 1898.

N.B. Kopieën ontvangen van B.H. Bakker , Canada; uit: Collection François Emile Zola .

Loading...
Brieven van derden aan derden. 1887, 1891, 1893, 1895, 1898, 1909, 1917 (?), 1919 en z.j. 14 omslagen
Brugman, Joh., aan Klene . 1909.
Loading...
Dias aan onbekende(n). 1887.
Loading...
Emmenes, E. van, aan Joh. Harttorff. [1898].
Loading...
Geel, J.M., aan Mej. Knebel Wamhoff. 1891.
Loading...
Harttorff, Joh., aan E. van Emmenes. 1898.
Loading...
Hellendoorn, Jacques, aan Netty Kloppers. Z.j.
Loading...
Kol, H. van, aan Christiaan Cornelissen. 1893.
Loading...
Kol, H. van., aan J.K. v.d. Veer . 1895.
Loading...
Liebknecht, W., aan [ H. von Barnekow ]. 1891.
Loading...
Mourits, Jan, aan Henk . 1919.
Loading...
Oosterhout, R.A. aan Joh. Harttorff. 1898.
Loading...
Pitsch-Uyldert, L., aan Nijman . 1917 (?).
Loading...
Raaf, E. de, aan A. Kolkman . Z.j.
Loading...
'XYZ ' aan onbekende. 1891.
Loading...
Kopieën en afschriften van brieven van derden aan derden. 1858, 1893-[1896], 1900 en z.j. 8 omslagen
Colins en anderen (?) aan onbekende. 1858.
Loading...
Emmenes, E. van, aan Dien van Emmenes-Harttorff. 1895-[1896].
Loading...
Kol, H. van, aan Christiaan Cornelissen. 1893.
Loading...
Kol, H. van, aan T. Ottolander. 1900.
Loading...
Kol, H. van, aan v.d. Veer. 1895.
Loading...
Ottolander, P.A., aan H. van Kol. 1900.
Loading...
Poutsma, H.J. aan onbekende. 1894.
Loading...
Onbekende aan onbekende. Incompleet. Z.j.

N.B. Afzender ontbreekt.

Loading...
Paspoort. 1861. 1 stuk
Loading...
Testamenten. 1883, 1906, 1908. 1 omslag, groot formaat A2

N.B. Afkomstig van Cesar Domela Nieuwenhuis (1908); testament uit 1883 is een fotokopie uit het protocol van notaris W.S.A. van Eck waarvan een origineel zich bevindt in het Gemeentearchief Den Haag .

Loading...
Afschrift van het uitwijzingsbevel uit België. 1886. 1 stuk
Loading...
Oproep voor de aanmelding van gevangenisstraf. 1887. 1 stuk
Loading...
Brief van de Officier van Justitie over de kwijtschelding van gevangenisstraf. 1887. 1 stuk
Loading...
Bewijs van ontslag uit de gevangenis te Utrecht. 1887. 1 stuk
Loading...
Uitwijzingsbevel uit Duitsland door de Polizei-Verwaltung Bielefeld . 1890. 1 stuk
Loading...
Bewijs van ontslag uit voorlopige hechtenis uit het Huis van Bewaring te Keulen . 1905. 1 stuk
Loading...
Codicil van F. Domela Nieuwenhuis inzake de bepaling om gecremeerd te worden. 1918. 1 stuk

N.B. Uit de nalatenschap van Cesar Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Overlijdensakte van de gemeente Hilversum betreffende F. Domela Nieuwenhuis. 1919. 1 stuk
Loading...
Schrift met algebra aantekeningen. Z.j. 1 katern
Loading...
Schrift met meetkunde aantekeningen. Z.j. 1 katern
Loading...
Diploma's en andere stukken betreffende zijn studie theologie en opleiding tot predikant aan de Universiteiten van Amsterdam, Leiden en Utrecht. 1864, 1866, 1868-1869. 1 omslag, groot formaat A2

N.B. Voornamelijk in het Latijn. Diploma 1869 ontbreekt, fotokopie aanwezig in het archief.

Loading...
Bewijs van lidmaatschap van het theologisch dispuut ' Literis Orientalibus Sacrum' te Amsterdam . 1866. 1 stuk, groot formaat A2

N.B. In het Latijn.

Loading...
Bewijs van honorair lidmaatschap van Studentenvereniging 'Nos Iunxit Amicitia' . 1869. 1 stuk, groot formaat A2
Loading...
Collegedictaten 'Geschiedenis der Philosophie'. Z.j. 1 omslag
Loading...
Schriften (6) met aantekeningen over het Hebreeuws. Z.j. 1 map
Loading...
Schriften en aantekenboekjes met aantekeningen (collegedictaten?) (10) over theologische en bijbelse studies. Z.j. 1 map
Loading...
Uittreksels uit theologische boeken. Z.j. 5 omslagen en 1 map
F.C. Bauer : 'Das Christenthum der drei ersten Jahrhunderte'. Z.j.
Loading...
Ewald : 'Geschichte des Volkes Israel'. Z.j.
Loading...
Küntz : 'Kerkgeschiedenis'. Met een collegedictaat. Z.j.
Loading...
Luthardt : 'Dogmatiek'. Z.j.
Loading...
A. Schwegler : 'Das Nachapostolische Zeitalter'. Z.j.
Loading...
Overige uittreksels uit boeken. Z.j. (map)
Loading...
Aantekeningen, korte studies en referaten. Z.j. 3 omslagen en 1 map
Referaten over bijbelteksten en de hervorming. Z.j.
Loading...
Aantekeningen over de psalmen. Z.j.
Loading...
Aantekeningen over de bijbel en theologie. Z.j. (map)
Loading...
Uittreksels en overige aantekeningen van F. Domela Nieuwenhuis (?) over de theologische geschriften van zijn vader Prof. Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis. Z.j. 1 omslag
Loading...
Stortingsbewijs. 1902. 1 stuk
Loading...
Kwitantie van N.V. Drukkerij 'De Mercuur' Hilversum 'voor de nummers 42 en 43'. 1912. 1 stuk
Loading...
Kwitanties van G.W. Wisselink, arts. 1912. 1 omslag
Loading...
Stukken betreffende Johanna F. Domela Nieuwenhuis-Schingen Hagen naar aanleiding van haar overlijden. 1884, 1886 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2

N.B. Derde vrouw van F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Rouwkaart van het overlijden van Mariane A. Domela Nieuwenhuis-Meijer. 1886. 1 stuk

N.B. Stiefmoeder van F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Knipsel van de rolverdeling van het toneelstuk 'Toverfluit', waarin F. Domela Nieuwenhuis ' dochter Johanna meespeelde. 1902. 1 stuk
Loading...
Stamtafel van het Geslacht Nyegaard-Nieuwenhuis, Domela Nieuwenhuis, bewerkt door J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1909). Ingebonden fotokopieën van gedeelten van het boek. Met een foto van het voorblad van het Jaarboek der Vereeniging voor Nederlandsch-Luthersche Kerkgeschiedenis, uitgegeven door Dr. J.W. Pont (1909) en een fotokopie van het familiewapen. Z.j. 1 map
Loading...
Tabel met het overzicht van de leden van het geslacht Nyegaard-Nieuwenhuis en Domela Nieuwenhuis. Z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Pamflet 'Welkomstlied ter eere van onzen Vriend en Voorganger F. Domela Nieuwenhuis, na zijne onverwachte invrijheidstelling 31 augustus 1887'. Twee versies. Gedrukt. 1887. 1 omslag

N.B. Gedicht van P.C. de R[uyter].

Loading...
Ingekomen felicitatiebrieven ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. 1916-1917. 18 omslagen
Berg, Jacobus de. 1916.
Loading...
Björklund, C.J.1916.
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Jacob. 1916.
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Jan Derk en Elise Domela Nieuwenhuis-Nyëgaard en zoon. 1916.
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Johannes. 1916.
Loading...
Fritzner, Andr., Halger Jensen en Halger Rasmussen. 1916.
Loading...
[ Godthelp], Herman. 1916.
Loading...
Haersolte, C.W. van. 1916.
Loading...
Hansen, H.P., Joh. van Langen en Charles Rasmussen. 1916.
Loading...
Jong Sr., J.F.R. de. 1916.
Loading...
Kopenhagen, Diverse personen uit. Fotokopie. 1916.
Loading...
Landauer, Gustav. Fotokopie. 1917.

N.B. Origineel ontbreekt.

Loading...
Lind, Valdemar. 1916.
Loading...
Nieuwenhuijzen, W.K.1916.
Loading...
Oostra, Th.1916.
Loading...
Quack, H.P.G.1916.

N.B. Schenking van mevrouw Rijnders .

Loading...
Wagenvoort, Maurits. 1916.
Loading...
Zadelhoff, S.H. van. 1916.
Loading...
Huldeliederen, huldeblijken en feestprogramma's ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. 1916-1917 en z.j. 1 map
 • Feestprogramma in het Concertgebouw te Amsterdam . 1916.
 • 'Huldeblijk aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis ', lied van J.A. Goos . 1916.
 • Souvenir, aangeboden door de Chauffeurs-Vereeniging 'Bewust Streven' . 1916.
 • Feestprogramma te Rotterdam. 1917.
 • Programma van het huldigingsfeest te Groningen. 1917.
 • 'Hulde-Cantate' van T. Boot, Uitgeverij De Roode Bibliotheek . Z.j.
 • 'Domela Nieuwenhuis Cantate' door ' De Jonge Proletaar'. Z.j.
 • 'Liederen van Zangvereeniging "Neen Nooit"' . Z.j.
 • 'Aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis , lied van 'Eenige Sympathiseerende Vrouwen'. Z.j.
Loading...
Ingekomen condoleancebrieven aan de weduwe Egberta J. Domela Nieuwenhuis-Godthelp. 1919. 119 omslagen
Bakker, P.
Loading...
Baljeu, Helene F.
Loading...
Bart, A.K.
Loading...
Beek, D.G. van.
Loading...
Bendien, Annie.
Loading...
Berkhout, C.
Loading...
Betsy en Bulo (?).
Loading...
Bevelander, J.
Loading...
Bishoff ( Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV), Afdeling Amsterdam ).
Loading...
Bloem, P.
Loading...
Boer, L. de ( Nederlandsche Propaganda-Vereeniging van Onafhankelijke Typografen ).
Loading...
Boer, Tine de.
Loading...
Borssum-Waalkes, J. van.
Loading...
Bouma, E.
Loading...
Brussé, D. en L. Kloot .
Loading...
Brijker, Yme.
Loading...
Chevallier, M. en M. Chevallier-Termeer.
Loading...
Collijs, N.J. ( Timmerliedenvereeniging 'Bewust Streven', Amsterdam ).
Loading...
Cor en 'meisjes'.
Loading...
Cornelissen, Christiaan.
Loading...
Dame, W. ( Vrije Socialisten-Vereeniging Den Haag ).
Loading...
Dickhout, F.H.
Loading...
Dissel, F.J. ( Landelijke Federatie van Bouwvak-Arbeiders in Nederland ).
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Adriaan J.

N.B. Broer.

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Henrietta Frances (Fanny) . Met een condoleancebrief aan Cesar Domela Nieuwenhuis .

N.B. Zuster.

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Johannes M.

N.B. Broer.

Loading...
Domela Nieuwenhuis-Weissenborn, Ulrika D.A.

N.B. Echtgenote van Adriaan Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Douwes Dekker, Wed. Fotokopie.
Loading...
Drucker, Wilhelmina. Fotokopie.
Loading...
Ek, J. ( Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hilversum ).
Loading...
Electrische Drukkerij 'Volharding', N.V.
Loading...
Elzendoorn, Familie.
Loading...
Ende, W.K. v.d. ( Vereeniging van Bakkerij-Arbeiders(sters), Chocolade- en Suikerbewerkers(sters) 'Nieuw Leven' ).
Loading...
Espeet-Molenaar, M.
Loading...
Friedeberg.
Loading...
Geraets-Gottmann, W.
Loading...
Gien en Barend.
Loading...
Giezen, W.
Loading...
Groot, Gurina.
Loading...
Haadsma, F. ( Vrije Groep Franeker ).
Loading...
Haersolte, C.W. van.
Loading...
Hafman, F.J.
Loading...
Havers.
Loading...
Heino, Familie E.
Loading...
Hermans, W.J. ( Heiwerkersvereeniging 'Broederschap' ).
Loading...
Heldoorn, H.
Loading...
Hendrikz.
Loading...
Henke, J.
Loading...
Hertz, E.
Loading...
Hess, J.V.
Loading...
Heijermans, Herman.
Loading...
Hof, J.J.
Loading...
Horst, D. v.d. en J. v.d. Horst-Gerritsen.
Loading...
Hijszeler.
Loading...
Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV), afdeling Haarlem .
Loading...
Jansen, A.G.
Loading...
Johan, 'mij' (?) en Lieske.
Loading...
Jong, Albert de.
Loading...
Jong, J. de.
Loading...
Jongelieden Geheel Onthouders Bond, Afdeling Zuidbroek .
Loading...
Kapteijn-Muijsken, G.
Loading...
Klene, Bern.
Loading...
Kloek, A.
Loading...
Kramer, P.A. ( Algemeene Nederlandsche Geheelonthouders-Bond, Afdeling Rotterdam ).
Loading...
Lambeck, C. ( Utrechtsche Bestuurdersbond ).
Loading...
Langen, Joh. van.
Loading...
Lansink Sr., B.-
Loading...
Lansink Sr., B., B. Lansink Jr. en H. Maters ( Nationaal Arbeids-Secretariaat ).
Loading...
Leith, Jo en Jans.
Loading...
Leys, C.A. en H.C. Kloek ( Asbest-Cementbewerkers-Vereeniging 'Ons Belang' ).
Loading...
Ligt, Bart de.
Loading...
Ligt, Bart de ( Bond van Revolutionair Socialistische Intellectueelen ).
Loading...
Linge, A.R. van.
Loading...
Lodewijk, Joh.J. ( Anarchisten-Socialistenvereeniging Amsterdam ).
Loading...
Losekoot, J.A.
Loading...
Maud.
Loading...
Menogé Challa, Nelly.
Loading...
Mesnil, Jacques.
Loading...
Mieters, P.J. (' s-Gravenhaagsche Coöperatieve Broodbakkerij Verbruiksvereeniging en Ziekenfonds 'De Volharding' ).
Loading...
Molenaar, Jelle.
Loading...
Mootz, Wed. en Lien Mootz .
Loading...
Mounoury, Louis.
Loading...
Mozer, W.F.
Loading...
Nieuwenhuis, F.J.
Loading...
[Oostra], Theotardus.
Loading...
Patienten van een ziekenhuis in Den Haag.
Loading...
Reitsma, Y.J.
Loading...
Rep, P. ( Oostzaansch Drankweer-Comité ).
Loading...
Rocker, Milly en Rudolf.
Loading...
Ronner, J. en G.A. Ronner-van Zomeren.
Loading...
Roos, C.H. van het.
Loading...
Rijnders ( De Roode Bibliotheek ).
Loading...
Saarberg, Jos.
Loading...
Schenk, J. ( Nederlandsche Federatieve Bond van Personeel in Openbare Dienst ).
Loading...
Schermerhorn, N.J.C. ( De Wapens Neder ).
Loading...
Scheuter-Aalderink, Mej.
Loading...
Schild, P.H.
Loading...
Spendel, J.
Loading...
Spin, A.M.H.
Loading...
Spin, J.W.
Loading...
Swierstra, R. ( 'De Dageraad' Vereeniging tot Bevordering der Vrije Gedachte ).
Loading...
Teding van Berkhout, Govert.
Loading...
Tel, Guurtje An de.
Loading...
Tindal, Wilhelmine.
Loading...
Tol, J.v.d.
Loading...
Vaillant Muysken, A.C.
Loading...
Verbelen, Frans.
Loading...
Verteeg, H.A.P.
Loading...
Vis, Simon en G. Vis-Peijs .
Loading...
Vries, Joh. de ( Schildersgezellen-Vereeniging 'Nieuw Leven' ).
Loading...
Vrije Socialisten-Vereeniging Haarlem .
Loading...
Wagt, Ch.v.d.
Loading...
Westman Koning.
Loading...
Wiencke, L.
Loading...
Willem.
Loading...
Wink-Nijhuis, Jeannette.
Loading...
IJetsenga, S.S.J.
Loading...
IJzerman, Fie en Arie.
Loading...
Zwaag, G.H.v.d.
Loading...
Zwieten, E.J. van en L.A. van Zwieten-Hoek.
Loading...
Uitnodiging aan Frits Schingen Hagen tot het bijwonen van de crematie van F. Domela Nieuwenhuis. 1919. 1 stuk
Loading...
Gedenkboek ' F. Domela Nieuwenhuis 31 december 1846 - 18 november 1919'. Met krantenknipsels, foto's en een bewijs van afvaardiging tot het bijwonen van de crematie. 1919. 1 omslag, groot formaat A2

N.B. Geschenk van de heer van Gijn (Amsterdam) aan het IISG ,1974.

Loading...
Manuscript (concept?) van een gehouden toespraak ter gelegenheid van de herdenking van het overlijden van F. Domela Nieuwenhuis . Auteur onbekend. 1929. 1 stuk
Loading...
Kaart met foto en een na zijn dood te publiceren tekst van F. Domela Nieuwenhuis. Z.j. 1 stuk
Loading...
Manuscript van het boek De geschiedenis van het socialisme . Ingebonden. 1901. 1 doos en 1 omslag
Deel I.
Loading...
Deel II.
Loading...
Deel III.
Loading...
Manuscript van het boek Van christen tot anarchist . Z.j. 1 deel
Loading...
Manuscripten van 'grotere geschriften'. [1871], [c. 1880] en z.j. 19 omslagen en 2 omslagen, groot formaat A2
' Alpertus van Metz en zijn geschrift 'de diversitate temporum''. Z.j.

N.B. F. Domela Nieuwenhuis ' eerste geschrift op kerkelijk gebied.

Loading...
'Proeve eener monografie over Franciscus Sonnius '. [1871].
Loading...
'Maarten Luther (10 november 1483 - 18 februari 1546)'. Z.j.

N.B. Incompleet.

Loading...
Manuscript over Thomas Münzer. Met hoofdstukindeling en aantekeningen. Z.j.
Loading...
'Thomas Münzer 1490 (?) - 1525'. Met hoofdstukindeling en aantekeningen. Z.j.
Loading...
'Het leven en werken van Giordano Bruno '. Met aantekeningen en sonnetten van Bruno. Z.j.
Loading...
'De Prometheus-legende'. Z.j.
Loading...
'Michaël Bakunine. 30 mei 1814 - 1 juli 1876'. Z.j.

N.B. [Verschenen in De Nieuwe Plutarchus ].

Loading...
'Ferdinand Lasalle. 11 april 1825 - 31 augustus 1864'. [1879?]

N.B. Niet gepubliceerd; mogelijk bestemd voor tweede deel van De Nieuwe Plutarchus (?); zie ook: Gé Nabrink. Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis, p. 23, 1879/62.

Loading...
'Staathuishoudkunde. In praatjes en plaatjes'. Met knipsels uit kranten en tijdschriften. Z.j. (omslag, groot formaat A2)

N.B. Niet gepubliceerd.

Loading...
Manuscript over sociologie, verdeling van de arbeid, arbeidsloon, kapitaal en bevolkingsleer. [c. 1880].
Loading...
Fragmenten van een onvoltooid boek over de toestand van de arbeiders en het bevolkingsvraagstuk. Z.j.
'De toestand der arbeiders in het algemeen'. Z.j.
Loading...
'De risiko der arbeiders'. Z.j.
Loading...
'Het arbeidsloon' [en de voeding] en 'De woning'. Met een lijst van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij van aantallen vervoerde reizigers in de jaren 1872-1882. Z.j.
Loading...
'De toestand der arbeiders in ons land'. Z.j.
Loading...
'Internationale arbeidswetgeving'. Z.j.
Loading...
Manuscript over het bevolkingsvraagstuk, het Malthusianisme en het economisch leven en 'Het voorbeeld van Frankrijk'. Z.j.
Loading...
Aantekeningen, voornamelijk over productiegegevens, woonomstandigheden, bevolkingsgroei, aantallen handenarbeidende bevolking en arbeiders in Engeland en Zwitserland. Z.j.
Loading...
'Handboek van den vrijdenker'. Met een hoofdstukindeling, een knipsel van het gedicht 'Atheïsme', een uit het Duits vertaald gedicht door T. Boot : 'In zake teleologie', een brief van B. Reyndorp aan Drukkerij N.H. Luigies & Zn ., een Vliegend Blaadje, getiteld 'De vrijdenker en de zedelijkheid' en een brochure Vrijdenkers en militaristen . Z.j. (omslag, groot formaat A2)

N.B. Zie ook: Gé Nabrink . Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis , p. 405, 1917/12 en p. 422 1922/1.1.

Loading...
Manuscripten van 'kleinere geschriften', artikelen, 'voorwoorden' en manifesten. 1871, [1877], 1897-1901, 1905, 1909, 1914, 1917 en z.j. 25 omslagen en 1 map
'Beschouwingen omtrent de vertaling der evangeliën naar de nieuwe Bijbelvertaling'. 1871.
Loading...
'Aan wien behoort de grond wettelijk? Aan wien rechtens?'. Met drie pagina's met voetnoten. [1877].
Loading...
'Anarchisme'. Onvoltooid. Z.j.
Loading...
'Katechismus van het socialisme'. Z.j.
Loading...
'Wat is kapitaal?'. Z.j.

N.B. [Voorstudie voor hoofdstuk III van 'Het kommunisme en de officiëele wetenschap'].

Loading...
'Weg met de klassenjustitie'. Z.j.
Loading...
'Open brief aan Mevrouw....'. Z.j.
Loading...
'John Stuart Mill en zijn school' en 'Sociale grondhervormers' ( Henry George, Michaël Flürscheim en Theodor Herztka ). Z.j.
Loading...
Manuscript over de libertaire opvoeding. Z.j.
Loading...
Manuscript van de bespreking van het boek Herinneringen van Mr. H.P.G. Quack. Z.j.

N.B. Zie ook: Gé Nabrink . Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis , p. 406, 1917/20.

Loading...
'Wat de ekonomische strijd beteekent'. Z.j.
Loading...
'Gezag of anarchie?'. Z.j.
Loading...
Manuscript over de slavernij en Spartakus. Z.j.
Loading...
'Wie en wat zijn anarchisten?'. Onvoltooid. Z.j.
Loading...
Manuscript over opvoedkunde en fröbelonderwijs. Z.j.
Loading...
Manuscripten van citaten. Z.j.
Loading...
Manuscript over sterrenkunde. Onvoltooid. Z.j.
Loading...
'Verband tusschen godsdienst en wetenschap?'. 1917.
Loading...
'Die Holländische Bastille. Z.j.
Loading...
Manuscripten van korte schetsen en propagandistische stukjes. Z.j.
Loading...
Manuscripten van artikelen, o.a. over anarchisten/martelaren in Chicago, SDAP , Anti-militarisme, staat en algemeen kiesrecht, P.J. Troelstra, F. Ferrer , Owen en diversen. Deels incompleet. Z.j. (map)
Loading...
Manuscripten van het voorwoord voor het tweede gedeelte van 'Een vijf en twintigjarige veldtocht tegen het kapitalisme', voorwoord voor de tweede druk van 'Een vergeten hoofdstuk' (onvoltooid), 'Een woord vooraf' bij De Nieuwe Plutarchus, en het naschrift voor de brochure De Internationale (1864-1914) voor de tweede druk. Met de brochure met correcties. 1905, 1909, 1914 en z.j.
Loading...
Manuscripten van manifesten 'Aan alle antimilitaristen en anarchisten, manifest beginnend met 'Wie met ons de gebeurtenissen van het begin van de oorlog...', 'Antimilitaristen!' en 'An die Arbeiter Deutschlands'. Z.j.
Loading...
Manuscripten van artikelen en enkele niet door F. Domela Nieuwenhuis geschreven gedichten, verschenen in Recht voor Allen en de Vrije Socialist . Met een inhoudsopgave. 1897-1898.
Loading...
Manuscripten van artikelen, deels in handschrift van F. Domela Nieuwenhuis en deels in handschrift van anderen. 1899-1901 en z.j.
Loading...
Manuscript van 'Een galerij van bijbelsche personen ter leering en navolging voorgehouden'. Z.j.

N.B. Schenking van J. van Loo.

Loading...
Manuscripten van lezingen over humanitaire, socialistische en atheïstische onderwerpen en over personen: Darwin , Luther, Fröbel, Spinoza, Schiller en anderen of naar aanleiding van gebeurtenissen: Pasen, Pinksteren, Oudjaar, zevenjarig bestaan van de SDB . 1879-1885 en z.j. 1 map

N.B. Na uittreden uit de kerk (1879) gehouden voor arbeidersgezelschappen.

Loading...
Manuscripten van lezingen over socialisme en andere onderwerpen. 1870, 1876, 1878, [1882], 1909, 1913 en z.j. 12 omslagen

N.B. Merendeels gehouden vóór en in de eerste tijd na het verlaten van de kerk.

'Opwekking tot den Vredebond'. 1870.
Loading...
Rede over het socialisme. 1876.
Loading...
Lezing voor de Vredebond. [1878].
Loading...
Lezing over het socialisme. [1882].

N.B. [Gehouden voor studenten te Utrecht].

Loading...
Rede over de voorbereiding van de sociale revolutie. [1909].
Loading...
Rede over zelfdoen en anarchisme. 1913.

N.B. Gehouden voor studenten te Groningen.

Loading...
'Het socialisme de vorm der toekomstige maatschappij'. Z.j.
Loading...
'Wat kunnen de socialisten?'. Z.j.
Loading...
Rede over sociale rechtvaardigheid. Z.j.
Loading...
Rede over socialisme en maatschappij. Z.j.
Loading...
'Heeft een mensch recht op het leven, ja of neen?'. Z.j.
Loading...
Lezing over Wielands 's Geschiedenis der Abderieten . Z.j.
Loading...
Manuscripten van lezingen en redevoeringen over de godsdienst. Z.j. 3 mappen
Lezingen over godsdienst. Z.j. (map)

N.B. Kort na het verlaten van de kerk gehouden.

Loading...
Lezingen over godsdienst, andere godsdiensten en het geloof. Z.j. (map)

N.B. Uit zijn predikantentijd, kort na het verlaten van de kerk en uit latere tijd.

Loading...
Korte lezingen over atheïsme, godsdienst, moraal en de hervorming ( Münzer, Cromwell ). Deels incompleet. Z.j. (map)
Loading...
Manuscripten van redevoeringen en lezingen over diverse onderwerpen. [1878], 1903 en z.j. 12 omslagen en 1 map
Algemeen kiesrecht en staatsmacht. [1878].
Loading...
Anti-militarisme en oorlog. Z.j.
Loading...
Commune van Parijs. Z.j.
Loading...
Coöperatie, vakverenigingen, economische aktie, 1 mei, achturendag, werkloosheid. Z.j.
Loading...
Duurte, vegetarisme en overige onderwerpen. Z.j.
Loading...
Liberalen en sociaal-democratie. Z.j.
Loading...
Onderwijs en opvoeding. Z.j.
Loading...
Personen (anarchisten van Chicago, Barendrecht , Francisco Ferrer, A. de Jong , Louise Michel, Multatuli ). Z.j.
Loading...
Positie van de vrouw en over prostitutie. Z.j.
Loading...
Rechtspraak, justitie en klassejustitie. Z.j.
Loading...
Socialistische beweging, arbeiderstoestanden, socialisme, anarchisme en propaganda redevoeringen. Z.j. (map)
Loading...
Stakingen. 1903.
Loading...
Overige lezingen en aantekeningen. Z.j.
Loading...
Manuscripten van gehouden redevoeringen op buitenlandse congressen. [1890]-1891, 1904-1905 en z.j. 12 omslagen
Internationale sociaaldemocratie o.a. Congres van Duitse Sociaal-Democraten. Plaats onbekend. In het Duits. 1890.
Loading...
Anti-militarisme. [Congrès Ouvrier International in Brussel?]. In het Frans. 1891.
Loading...
Parlementarisme. [Congrès Ouvrier International in Brussel?]. In het Frans. [1891].
Loading...
Anti-militarisme. Congres in Amsterdam. In het Frans. [1904].
Loading...
Scheiding van kerk en staat. Vrijdenkerscongres in Rome. In het Frans. 1904.
Loading...
Anti-militarisme. Congres in Parijs. In het Frans. [1905?].
Loading...
Vrijdenkers en militarisme. [Vrijdenkerscongres in Parijs]. In het Frans. [1905].
Loading...
Gebroeders Hogerhuis. In het Engels. Z.j.
Loading...
Kapitalisme, arbeid en anarchisme o.a. In het Duits. Z.j.
Loading...
Libertaire ideeën. In het Frans. Z.j.
Loading...
'Commission des voeux' (wensencommissie) van het 'Congres de la Libre Pensée' [Vrijdenkerscongres in Parijs?]. In het Frans. Z.j.
Loading...
Anti-militaristencongres in Amsterdam en over anti-militarisme. In het Frans. Z.j.
Loading...
Manuscripten van vertalingen. Z.j. 7 mappen en 13 omslagen
Michail Bakunin : 'De kleine burgerij en de jeugd onzer hoogescholen', 'De middelen der vrijmaking volgens het bourgeois-socialisme: I 'Het volledig onderricht'; II 'De Koöperatie'; III 'De politiek der Internationale'. Z.j.
Loading...
[ Etienne de la Boétie ]: 'De vrijwillige slavernij'. Onvoltooid. Z.j.

N.B. Beschadigd.

Loading...
Heinrich Heine : 'Bijdrage tot de geschiedenis van den godsdienst en van de wijsbegeerte'. Z.j.
Loading...
Paraf Javal : 'De ongerijmdheid van de politiek'. Z.j.

N.B. Beschadigd.

Loading...
John Most : 'Gedenkschriften' (eerste deel); Met door T. Boot vertaalde gedichten. Z.j.
Loading...
Pierre-Joseph Proudhon : 'Confessions (Ik belijd)'. Onvoltooid. Z.j.
Loading...
Elisée Reclus : 'Nieuwe algemeene aardrijkskunde. Europa en zijn bewoners'. Onvoltooid. Z.j. (7 mappen)

N.B. Vertaald in de gevangenis [1887].

'Zuid-Europa (Griekenland, Turkije, Rumenië, Servië, Italië, Spanje en Portugal)'. Z.j.
Map 1
Loading...
Map 2
Loading...
'Frankrijk'. Z.j.
Loading...
'Midden-Europa (Zwitserland, Oostenrijk-Hongarije en Duitschland)'. Z.j.
Map 1
Loading...
Map 2
Loading...
'Noord-Westelijk Europa (België, Luxemburg, Nederland, Britsche eilanden, Faro-eilanden en IJsland)'. Z.j.
Map 1
Loading...
Map 2
Loading...
Elisée Reclus : 'L'Homme et la terre' (verkort). Onvoltooid. Z.j.
Loading...
'De organisatie van het geluk'. Auteur onbekend. Z.j.

N.B. Beschadigd.

Loading...
'Het vraagstuk der rechten van den mensch'. Auteur onbekend. Z.j.

N.B. Beschadigd.

Loading...
Supplement op de 'Reis van Bougainville'. Auteur onbekend. Z.j.
Loading...
Manuscript zonder titel, beginnend met 'Voor u, waarde Catullus, heb ik deze bladzijden geschreven, die vernietigend zijn voor het ideaal'. Met hoofdstukken-indeling. Auteur onbekend. Z.j.
Loading...
Manuscripten van artikelen, boekfragmenten en overige manuscripten. Z.j.
Kopij voor kranten (?).Voornamelijk literair-propagandistisch. Deels incompleet. Z.j.
Loading...
Deels kopij voor kranten (?), o.a. rede van Marx over het Vrijhandelstelsel, over Malthusianisme, Darwinisme en pessimisme. Z.j.

N.B. Waarschijnlijk om studieredenen vertaald.

Loading...
Manuscript van het boek ' West-Indische schetsen. Reisherinneringen van K. Martin, Professor in de Geologie te Leiden'. Z.j. 1 map

N.B. Waarschijnlijk door F. Domela Nieuwenhuis in 1887 in de gevangenis overgeschreven; het bevond zich bij de vertaling van Elisée Reclus ' "Nieuwe algemeene aardijkskunde'.

Loading...
Manuscripten van gedichten en enkele fabels, voornamelijk in het handschrift van F. Domela Nieuwenhuis. Z.j. 1 map

N.B. Voornamelijk in het Nederlands en het Duits.

Loading...
Aantekeningen over diverse onderwerpen. 1887, 1891 en z.j. 21 omslagen
Algemeen kiesrecht en staatsmacht. Z.j.
Loading...
Antimilitarisme en oorlog. Z.j.
Loading...
Arbeiderstoestanden en acht-urendag. Z.j.
Loading...
Boeken. Z.j.
Loading...
Catalogus wetenschappelijke periodieken en overige aantekeningen. Z.j.
Loading...
Commune van Parijs. Z.j.
Loading...
Domela Nieuwenhuis. 1891 en z.j.

N.B. Overgeschreven krantenartikelen.

Loading...
Eigendom en grondbezit. Z.j.
Loading...
Franse revolutie en Marat. Z.j.
Loading...
Geschiedenis, o.a. over de Tachtigjarige oorlog. 1887 en z.j.

N.B. Uit zijn gevangenistijd (1887) en waarschijnlijk ook uit zijn studententijd.

Loading...
Godsdienst en atheïsme. Z.j.
Loading...
Hogerhuis affaire, Francisco Ferrer en Albert R. Parsons (anarchisten van Chicago, 1887). Z.j.
Loading...
Koningschap en het Oranjehuis. Z.j.
Loading...
Liberalen en radikalen. Z.j.
Loading...
Luther, Münzer en de Boerenopstand. Z.j.

N.B. Ook uit zijn studententijd, o.a. vertaling van Luther's vermaning aan de predikanten om tegen de woeker te preken.

Loading...
Multatuli. Met een krantenknipsel. Z.j.
Loading...
Onderwijs en opvoeding. Z.j.
Loading...
Resoluties, moties en voorstellen. Z.j.
Loading...
Sociaal-democratie, SDB en SDAP . Z.j.
Loading...
Stakingen van 1903. Z.j.
Loading...
Vrouwenkwesties. Z.j.
Loading...
Citaten, korte notities en aantekeningen. 1891, 1907 en z.j. 1 map, 1 band, 2 katernen en 4 omslagen
Citaten en korte notities. Z.j. (map)
Loading...
Citaten en korte notities. Met krantenknipsels. 1891 en z.j.
Loading...
'F.D.N. Excerpten 1870-1919'. Ingebonden aantekeningen, citaten en korte notities. Met twee krantenknipsels. Z.j. (band)

N.B. Afkomstig van Cesar Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Cijfermateriaal en korte statistieken. Losbladig. Z.j.
Loading...
Notitieboek met cijfers en statistieken over sociale en economische toestanden. Met citaten van Lessing. Z.j. (katern)
Loading...
Notitieboek met cijfers en statistieken over sociale en economische toestanden. Z.j. (katern)
Loading...
Notitieboekjes (3) en een schrift met citaten, adressen en korte notities. Z.j.
Loading...
Notities, aantekeningen, concepten van ingezonden brieven en artikelen (?) aan een krant of tijdschrift. Met krantenknipsels, twee briefkaarten en een briefje aan J.H. v.d. Steeg (1907). 1907 en z.j.
Loading...
Aantekeningen, voornamelijk van cijfermateriaal over arbeiderstoestanden, sociale- en economische toestand (lonen, arbeidsbudgetten, belastingen, landbouwgegevens). Met krantenknipsels. c. 1873-1887. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Aantekeningen betreffende polemieken gevoerd door F. Domela Nieuwenhuis. Z.j. 1 stuk
Loading...
Typen. Karakter-Studiën . Boek. Uitgegeven door S.L. van Looy te Amsterdam. 1903. 1 deel
Loading...
Contract van F. Domela Nieuwenhuis met S.L. van Looy betreffende de uitgave van De Geschiedenis van het Socialisme door F. Domela Nieuwenhuis. Getypt. 1905. 1 stuk

N.B. Geschonken aan het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds door H.C. Huber.

Loading...
Folder ('prospectus') van Een vijf en twintig jarige Veldtocht tegen het Kapitalisme door F. Domela Nieuwenhuis . Z.j. 1 stuk
Loading...
Manuscripten van preken. 1868-1879 en z.j. 2 mappen
1868-1872.
Loading...
1873-1879 en z.j.
Loading...
Bekendmaking van zijn beroeping tot predikant in Harlingen. 1870. 1 stuk
Loading...
Liederen gezongen bij zijn vertrek als predikant uit Beverwijk. Gedrukt en handgeschreven. 1875. 1 omslag
Loading...
Gedicht van J. Lechner naar aanleiding van F. Domela Nieuwenhuis ' weigering om op Hemelvaartsdag te preken. Gedrukt. 1876. 1 stuk
Loading...
Politieverslag van de vergadering van Sociaal-Democraten te Amsterdam, onder voorzitterschap van Willem Ansing , opgemaakt door C. Butelt, politie-rechercheur. Handgeschreven. Met de brochure Het doel der Arbeidersbeweging van Dr. Johann Jacoby. Gedrukt. 3 november 1878. 1 omslag

N.B. Schenking van J. Kamp.

Loading...
Afschrift van het Koninklijk Besluit van de weigering van de erkenning van de Sociaal-Democratische Bond . 23 maart 1884. 1 stuk
Loading...
Manuscripten van artikelen waarschijnlijk bestemd voor publicatie in Recht voor Allenen De Vrije Socialist. Deels met begeleidingsbrieven. 1882, 1891, 1893-1894, 1897, 1904, 1909, 1914, [1916] en z.j. 1 map
 • B., J. Z.j.
 • F., A. 1894.
 • G., J. Z.j.
 • Heijboer, J. Z.j.
 • Hogerhuis, J.W.Z.j.
 • [ Hommes, J.P.]. [1914].
 • Jong, J. de. 1904.
 • Levita, A.S. de. Z.j.
 • N. Z.j.
 • Poutsma, H.J. 1891.
 • Rien . [1916].
 • [ Roesgen von Floss, Philipp]. Z.j.
 • S., N.J. Z.j.
 • Seikel. 1893.
 • Soep, A.B.1897 en z.j.
 • Susanna, J.A. Z.j.
 • Terpstra, Ids. Z.j.
 • Woudt Jr., P.1893.
 • Wijn, E. ('Aegis'). 1909.
 • Zonder naam. 1882 en z.j.
Loading...
Ingekomen felicitatiebrieven, -telegrammen en -kaarten betreffende zijn 25 jarig redacteurschap van Recht voor Allen . en De Vrije Socialist . 1903-1904 en z.j. 81 omslagen
Addicks, Anna G.1904 en z.j.
Loading...
Akens (?). 1904.
Loading...
Altink, A.1904.
Loading...
Beek, H.A.1904.
Loading...
Bendink. 1904.
Loading...
Bergsma, A.J.Z.j.
Loading...
Blinxma, Bloemsma , Bosma en Hoek. 1904.
Loading...
Boer, Hate de, Ruurd Eisenga , Sieger de Haan, Age Hoekstra , Jacob de Jong, P. de Jong , Tjitte Looyenga, Antoon Mersinga, G.L. v.d. Zwaag en Nicolaas Zwart. 1904.
Loading...
Boorsma, P.1904.
Loading...
Bruin, Dirk de. 1904.
Loading...
Bruls, J.1904.
Loading...
Buijzen (?), W. de. Z.j.
Loading...
Croix, G.F. la. 1904.
Loading...
Cuypers, J.1904.
Loading...
Dickhout, F.H.1904.
Loading...
[Domela Nieuwenhuis], Theodoor en Alice. 1904.
Loading...
Ellingsen, E.H.1904.
Loading...
Enzlin, N. George. 1903.
Loading...
Erkel, G. van, en J.W. Bonnet . 1904.
Loading...
Ferwerda, H.Z.j.
Loading...
Flörke, H.H.1904.
Loading...
Groot, J.J.1903.
Loading...
De Groot, De Jong , Labordus, Oostendorp , Trychelaar en Vonk. 1904.
Loading...
Haarlemsche Vrije Socialisten Vereeniging . Z.j.
Loading...
Harff, Christiaan. 1904.
Loading...
Harff, J.B. en C.J.A. Harff-de Haas. 1904.
Loading...
Hensema, S. en E. Hofman . 1904.
Loading...
Heijermans. 1904.
Loading...
Hielkema, W.1904.
Loading...
Hoff, J.J. en H.B. Hof-Doze . 1904.
Loading...
Hommes, J.P.1904.
Loading...
Honig, A.1904.
Loading...
Hulsman. 1904.
Loading...
Hijszeler, C.1904.
Loading...
Ipenbuur en Seldam (?), 'Typo's'. 1904.
Loading...
Jacobs, Aletta H.1904.
Loading...
Jansen, A.G.1904.
Loading...
Jong Sr. en Jr., J.F.R. de. 1903.
Loading...
Jong, Jac. de. 1904.
Loading...
Jonkman, W.F.1904.
Loading...
Klaui, M.C.1904.
Loading...
Kogel, A.J.N. v.d.1904.
Loading...
Kok, J.W.1904.
Loading...
Koning, Marie M.1904.
Loading...
Kooistra, K.Z.j.
Loading...
Koomen, J.1904.
Loading...
Landré, Corneille L.1904.
Loading...
Leeuwen, Cornelis van. 1904.
Loading...
Leguit Czn, H. en W.M. van Vliet . 1904.
Loading...
Looy, S.L. van. 1904.
Loading...
Lotten (?), J.J.1904.
Loading...
Mester, H.P.1904.
Loading...
Meijer, W.1904.
Loading...
Pel-de Vries, N.1904.
Loading...
Priem, G.H.1904.
Loading...
Quadel (?), L.1904.
Loading...
Reens. 1904.
Loading...
Ruewaard. 1904.
Loading...
Sanders, Trijntje. 1904.
Loading...
Scheelé, J.1904.
Loading...
Schuurmans, Th.1904.
Loading...
Sligting, W.1904.
Loading...
Stawenga, Tj.H. ( GGB Afdeling Harlingen ). 1904.
Loading...
Stratemeijer, H.J.1904.
Loading...
Vermeeren, M.P. ( Vrije Socialisten Federatie Breda ). 1904.
Loading...
Verstraaten, L.1904.
Loading...
Viersen, Weduwe. Z.j.
Loading...
Volharding, De. ('s-Gravenhaagsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging) . 1904.
Loading...
Vorm, A.v.d.1904.
Loading...
Vries, C. de. 1904.
Loading...
Vrije Groep Culemborg, De . 1904.
Loading...
Vrije Groep Goor, De . 1904.
Loading...
Vrije Groep Leeuwarden, De . 1904.
Loading...
Vrije Groep Mechelen, De . ( Verbelen ). 1904.
Loading...
Vrije Socialisten Nijmegen ( Kedde ). 1904.
Loading...
Want Gzn., P. van der. 1904.
Loading...
Watermulder, Antoon e.a. 1904.
Loading...
Wesselink, A.C.M. en W. Wesselink-v.d. Berg. 1904.
Loading...
Wolters, W.1904.
Loading...
Zanen, J. van. e.a. 1904.
Loading...
Onbekend. 1904.
Loading...
Huldeliederen en feestprogramma betreffende zijn 25 jarig redacteurschap van Recht voor Allen en De Vrije Socialist . 1904. 1 omslag
 • Aubade.
 • 'Na vijf en twintig jaren!'. Huldelied door Excelsioren De Vrije Zangers .
 • Welkomstlied door Kinderkoor De Jonge Proletaar .
 • Kaart met handtekeningen van medewerkers van Recht voor Allen, aangeboden door de 'Typen'.
 • 'Groote herdenkingsbijeenkomst en Avondfeest'. Programma.
 • 'Hulde aan F. Domela Nieuwenhuis!'. Lied van de Vrouwenvereniging 'OZOD' .
Loading...
Album met manuscripten, tekeningen, aquarellen en overige stukken van het aangeboden gedenkboek: 'Aan F. Domela Nieuwenhuis : eerlijk strijder voor de rechten der arbeiders, krachtig figuur in den strijd tegen onrecht... Als herinnering aan de oprichting van "Recht voor Allen" deze hulde, 1879-1904': gedenkboek, samenstelling Joh.J. Lodewijk , voorwoord van G.L. van der Zwaag. 1904. 1 band, groot formaat A2
Manuscripten van Lodewijk de Schutter en Maurits Wagenvoort.
Loading...
Manuscript van Emmanuel de Bom. Incompleet.
Loading...
Manuscript van G. van Hulzen.
Loading...
Manuscripten van Johan Schmidt en Paul Birault.
Loading...
Manuscripten van Lucien Descaves , Elisée Reclus, Johan Schmidt en Oscar Six.
Loading...
Manuscript van H. Everaerts.
Loading...
Manuscript van Julius van Etsen.
Loading...
Manuscripten van Herman Teirlinck, Titia van der Tuuk en Emile Verhaeren .
Loading...
Manuscripten van Leo J. Kryn en Gustav Landauer.
Loading...
Manuscripten van A. Kempe , Johan J. Lodewijk en José Prat.
Loading...
Manuscript van Lode Baekelmans.
Loading...
Manuscripten van Jan Eelen en Ed. Thorn Prikker.
Loading...
Manuscript van Anna de Savornin Lohman .
Loading...
Manuscripten van Edouard Jacobs en Fernand Toussaint.
Loading...
Manuscript van Sam W. Coltof.
Loading...
Manuscript van G.H. Priem.
Loading...
Manuscripten van Siska van Daelen en Willem Gijssels.
Loading...
Manuscripten van Frederik van Eeden , Georges Eekhoud en Geert L. van der Zwaag.
Loading...
Manuscript van Soledad Gustavo.
Loading...
Manuscript van Victor Dave.
Loading...
Manuscript van Fred W.H. Emons.
Loading...
Manuscripten van Julius Hey , Johanna Polak-Steketee en Herman de Schutter .
Loading...
Manuscripten van A. Hamon , Edward B. Koster, Jeanette Nijhuis en Edmond Picard.
Loading...
Manuscript van Federico Urales.
Loading...
Manuscript van W. Tcherkesoff.
Loading...
Manuscript van Alexander Cohen.
Loading...
Manuscripten van C.P. Brandt van Doorne en Christiaan Cornelissen.
Loading...
Manuscripten van A.D. van Egmond , Pierre Kropotkine en Victor de Meijere .
Loading...
Manuscripten van B. Kampffmeyer en Frans Netscher.
Loading...
Manuscript van Victor Thomas.
Loading...
Manuscript van J. van Overloop.
Loading...
Tekening van Alois de Laet.
Loading...
Tekening van Richard Baselaer.
Loading...
Tekeningen van Ch. Agard , Walter Crane en W. Knaap en een foto met opdracht van John Most.
Loading...
Tekening van J.H. Toorop.
Loading...
Tekening van Cees van Dongen.
Loading...
Tekening van H.J. Haverman.
Loading...
Tekening van Walter Vaes.
Loading...
Aquarellen van Herman Heijenbrock .
Loading...
Tekening van Georg Rueter.
Loading...
Tekening van Kaya Cohen.
Loading...
Tekening van Luce.
Loading...
Foto met opdracht van Carl Spohr.
Loading...
Tekening van Fidus.
Loading...
Tekening van Petitjean.
Loading...
Tekeningen van Arthur Verbeeck.
Loading...
Tekening van Karel Verbruggen.
Loading...
Tekening van Van Mieghem.
Loading...
Aan F. Domela Nieuwenhuis 1879-1904 . Gedenkboek opgedragen aan F. Domela Nieuwenhuis, uitgegeven door S.L. van Looy (Amsterdam). Met een knipsel van de recensie van het gedenkboek door H.C.D., gepubliceerd in het tijdschrift Boek en Kunst . 1904. 1 omslag
Loading...
Kwitanties van Recht voor Allen aan J.W. Bonnet. 1883-1884. 1 omslag

N.B. Getekend door F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Pamflet 'Bulletin van Recht voor Allen ' naar aanleiding van de gevangenisstraf van F. Domela Nieuwenhuis . [1886]. 1 stuk
Loading...
Overzicht van de inhoud van jaargang 14 [1892] en een gedeelte van een onbekend jaargang van Recht voor Allen . Handschrift van F. Domela Nieuwenhuis (?). Z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...

De Vrije Socialist

N.B. Zie ook Recht voor Allen .

Manuscripten en drukproeven van F. Domela Nieuwenhuis en anderen, waarschijnlijk geschreven en gecorrigeerd als kopij voor De Vrije Socialist . Met enige correspondentie en krantenknipsels. c. 1906-1910 en z.j. 2 mappen

N.B. Mogelijk afkomstig van Nijman.

c. 1906 en z.j.
Loading...
c. 1907-1910 en z.j.
Loading...
Visitekaartje van F. Domela Nieuwenhuis. Met aan de keerzijde de tekst: 'Als verslaggever van De Vrije Socialist wordt bij dezen aangewezen J. Goubitz, F. Domela Nieuwenhuis, Redacteur'. 1900. 1 stuk
Loading...
Stukken betreffende een door F. Domela Nieuwenhuis gehouden enquête onder arbeiders naar hun arbeids- en levensomstandigheden. Met kopieën van brieven van J.S. van der Wijk aan A.H. Gerhard (1886-1888, 1890-1891) uit archief A.H. Gerhard , kopieën van brieven van O. Stellingwerf en zijn vrouw ' G.C.S.-J. ' aan Jan Stoffel (1890, 1892-1896 en z.j) uit archief Jan Stoffel , een kopie van een brief van La Société de Lecture Socialiste aan 'Messieurs' (1902) en een kopie van een brief van Rindert van Zinderen Bakker aan zijn zoon Jacob (1907), mogelijk gebruikt voor het boek van J.M. Welcker. 1880-1881 en z.j. 2 mappen

N.B. Gepubliceerd in: Heren en arbeiders van J.M. Welcker, Amsterdam 1978; schenking van het Nederlands Letterkundig Museum (1973).

Ingekomen brieven en lijsten met antwoorden. 1880-1881 en z.j.
Loading...
Kopieën van brieven (c. 1886-1907). Z.j.
Loading...
Stukken betreffende (bijgewoonde?) congressen. 1883, 1889, 1891, 1893, 1896. 6 omslagen
Algemeene Vergadering van de Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerksnijverheid in Nederland , gehouden in Amsterdam. 1883.
Loading...
Congrès International Ouvrier Socialiste , gehouden in Parijs. 1889.
Loading...
Congrès Ouvrier International , gehouden in Brussel. 1891.
Loading...
Congrès Ouvrier International , gehouden in Zürich. 1893.
Loading...
Congrès International Socialiste , gehouden in Londen. 1896.
Loading...
Congres Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland (SDAP) , gehouden in Utrecht. 1896.
Loading...
Stukken betreffende een door P.S. Nieuwkerk , J.C.P. Schwencke en J. Kranenburg bij de Arnhemsche Hypotheekbank aangegane geldlening. Kopieën uit het protocol van notaris W.S.A. van Eck . 1883. 1 omslag, groot formaat

N.B. Fotokopieën afkomstig uit het Gemeentearchief Den Haag ; betreft lening van f. 20.000,- voor de aankoop van het pand in de Westerbaenstraat, gebouw Walhalla, van de Sociaal-Democratische Bond afdeling Den Haag ; F. Domela Nieuwenhuis had hierin geld gestoken.

Loading...
'Copie van het Rapport der Commissie tot onderzoek der grieven van H. van Kol tegen F. Domela Nieuwenhuis door haar goedgekeurd in hare vergadering van 21 augustus 1898'. Handgeschreven rapport van de geschillencommissie. 17 p. 1898. 1 stuk
Loading...
Bewijs van lidmaatschap van de Vrije Socialistische Vereeniging (VSV) te Amsterdam van F. Domela Nieuwenhuis en Egberta J. Domela Nieuwenhuis-Godthelp. Z.j. 2 stukken
Loading...
Gedrukte artikelen van en over F. Domela Nieuwenhuis in De Vredebond . Met knipsels van gedrukte artikelen in de Friesche Courant en de Harlinger Krant en een onbekende krant. 1870-1871. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Gedrukte artikelen van F. Domela Nieuwenhuis in De Hervorming, Nieuw Kerkelijk Weekblad, Het Vaderland, De Vrijheid en het Weekblad voor het Kanton Beverwijk . Met knipsels van ingezonden brieven. 1871-1873, 1877, 1879 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2

N.B. Uit zijn predikantentijd.

Loading...
Krantenknipsels van recensies van zijn boeken. 1878-1879, 1888, 1897, 1899, 1901-1904, 1910-1911. 1 omslag, groot formaat A2
 • Het Vraagstuk der Eedsformule. In: Het Vaderland. 1878.
 • Een oproep ten Strijde. In: De Amsterdammer. 1879.
 • Hoe ons land geregeerd wordt op Papier en in de Werkelijkheid. In: De Nieuwe Merwedebode. 1888.
 • Autoritair en Libertair Socialisme. In: De Controleur. 1897.
 • Vredes-Stemmen. In: De Amsterdammer. 1899.
 • De Geschiedenis van het Socialisme. In: de Bredasche Courant, De Controleur, Mercure de France, Nieuwe Courant , Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Couranten De Telegraaf. 1901-1902.
 • Peter Kropotkine. De Gedenkschriften van een Revolutionair . Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. In: de Nieuwe Courant, Het Vaderlanden het Volksdagblad. 1902-1903.
 • N.B. In De Controleur, waarin De Geschiedenis van het Socialisme wordt besproken (zie hierboven), wordt ook dit boek besproken.
 • Typen. In: de Arnhemsche Courant, Bredasche Courant, Lucifer, Nieuwe Courant, De Telegraaf en Het Vaderland. 1903-1904.
 • Een vijf-en-twintigjarige veldtocht tegen het kapitalisme. In: De Controleur(?). [1904].
 • Van Christen tot Anarchist . In: het Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, De Controleur, Het Leven , Makassarsche Courant, Nieuwe Courant , Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, De Samenleving, Strijdkreet, De Tijd , De Tijdspiegel, Het Volk, De Voorzorg, Wohlstand für Alleen een onbekend blad. 1910-1911 en z.j.
Loading...
Gedrukte artikelen en knipsels betreffende zijn uittreding uit de kerk in De Hervorming, Provinciale Drentsche en Asser Courant en De Vrijheid . 1879-1880. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Gedrukte artikelen en knipsels van polemieken van en met F. Domela Nieuwenhuis in De Amsterdammer, Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, De Echo van het Nieuws , De Hervorming, Kamper Courant, Kerkelijk Weekblad, Nederland, Nieuwe Groninger Courant, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Het Nieuws van den Dag, Het Paleis van Justitie , Provinciale Drentsche en Asser Courant, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, Utrechtsch Dagblad , Volksblad en een onbekende krant. 1879-1884. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Gedrukte artikelen en knipsels van lezingen van en artikelen over F. Domela Nieuwenhuis in het Algemeen Handelsblad , Alkmaarsche Courant, De Amsterdammer , Amsterdamsche Courant, Arnhemsche Courant , Bolswardsche Krant, De Boodschapper , Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, Friesche Courant, Friso, Goesche Courant, De Haarlemmer, Heilige Familie, De Hervorming, Hoogeveensche Courant, Kerkelijke Courant, Leidsch Dagblad, Le National Belge , De Nieuwe Courant, Nieuwe Groninger Courant , Nieuwe Purmerender Courant, Nieuwsblad Nederland, Oostergo, Provinciale Drentsche en Asser Courant, Provinciale Groninger Courant, Purmerender Courant, Rotterdamsch Nieuwsblad , Het Schoolblad, Steenwijker Courant, Studenten Weekblad, Het Vaderland, Volkswil, Vox Studiosorum, West-Friesland, De Vrijheid, Zaanlandsche Courant, Zaanlandsch Nieuwsblad, De Zaanstreek, Zutphensche Courant, een krant uit Soerabaja, een advertentieblad uit de Zaanstreek en één onbekend blad. 1879-1885. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Gedrukte artikelen van en knipsels over F. Domela Nieuwenhuis in het Algemeen Handelsblad, De Amsterdammer, Het Bouwvak, Brand, Bredasche Courant, De Controleur, De Echo, L'Eclair, Friesch Volksblad, Illustrirter Aachener, Nieuwe Provinciale Drentsche en Asser Courant, Maas en Scheldebode, Le Matin , Middelburgsche Krant, Nabats, New York Herald, Nieuwe Rotterdamsche Courant , Revolt, De Standaard, De Telegraaf , Het Vaderland, Het Volksblad, De Volkswil van Hulst, Vorbote, De Waarheid, Der Wahre Jacob en onbekende kranten. 1886, 1888, 1890-1892, 1895, 1898, 1902-1903, 1905, 1911, 1914, 1917 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Gedrukte artikelen van F. Domela Nieuwenhuis . 1888, 1892-1893, 1895, 1905-1906, 1913-1914, 1916. 1 omslag, groot formaat A2
 • Coopération et Socialisme. In: L'Avenir. 1888.
 • Lettre de D.N. In: Le Parti Ouvrier . 1892.
 • Kunnen anti-parlementaire socialisten en kommunistische anarchisten samengaan? In: Recht voor Allen. 1893.
 • Lettre de Hollande. In: La Petite République. 1895.
 • Pierre Joseph Proudhon. In: Vorbote(Chicago). 1905.
 • Individueller Anarchismus. In: Vorbote. 1905.
 • Die anarchistische Bewegung in den verschiedenen Ländern. In: Vorbote . 1905.
 • De Geschiedenis der Godsdiensten (slot). In: De Vrije Gedachte(Overgenomen uit Levensrecht). 1906.
 • Tu ne tueras pas. In: Les Révoltés. 1909.
 • Kautsky: Der Ursprung des Christentums. In: Der Pionier. 1913.
 • Een geschiedkundige herinnering. In: De Meiklok. 1914.
 • Een gedenkdag. In: Jubileumnummer De Arbeider. 1916.
Loading...
'La Pédagogie individuelle'. Gedrukt artikel van F. Domela Nieuwenhuis in het tijdschrift L' École Rénovée . 1908. 1 deel
Loading...
Gedrukte artikelen van F. Domela Nieuwenhuis (?) in De Vrije Socialist over H.P.G. Quack en over Peter Kropotkin. 1913, 1916-1917. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Herdenkingsuitgave van het Steuncomité Rochester , Het Anarchistisch Traktaatje over het leven en werken van F. Domela Nieuwenhuis, no. 1, uitgave van De Roode Bibliotheek en een gedicht van Frederik van Eeden over de uitvaart. 1919. 1 omslag
Loading...
Krantenknipsels van publicaties van F. Domela Nieuwenhuis. In het Duits. 1922. 1 omslag
Loading...
Overige krantenartikelen en -knipsels over F. Domela Nieuwenhuis. 1933, 1940, 1962, 1965-1967, 1986 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Krantenartikelen en -berichten over zijn proces en gevangenschap wegens majesteitsbelediging en over zijn invrijheidsstelling. 1886-1887, [1912]. 4 omslagen, groot formaat A2
Proces en veroordeling. 1886-1887, [1912].
Loading...
Voor- en tegenstanders van gratieverlening. 1887.
Loading...
Bijeenkomst ten behoeve van zijn invrijheidsstelling. 1887.
Loading...
Invrijheidsstelling. 1887.
Loading...
Krantenartikelen en -berichten over zijn verkiezing en optreden in de Tweede Kamer . 1888-1889. 4 omslagen, groot formaat A2
Verkiezing. In: Algemeen Handelsblad, De Amsterdammer, Amsterdamsche Courant, Argus , De Echo, Multatuli, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Recht voor Allen, La Réforme, Vooruit en één onbekend blad. 1888.
Loading...
Interpellatie naar aanleiding van de staking van de verveners. In: Algemeen Handelsblad, De Amsterdammer ; Nieuwe Provinciale Drentsche en Asser Courant, Nieuwe Rotterdamsche Courant en Soerabaja Krant . 1888.
Loading...
Wetsvoorstel inzake de gedwongen winkelnering. In: Advertentieblad Tiel, Algemeen Handelsblad, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Steenwijk en Omstreken, De Amsterdammer, Arnhemsche Courant, Centrum, Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage , De Echo, Familiebode, Franiker Krant, Groninger Courant, Middelburgsche Courant, Nieuwe Rotterdamsche Courant , Nieuwe Utrechtsche Courant, De Opmerker, Provinciale Groninger Courant, Rotterdamsch Nieuwsblad , Purmerender Courant, Volkscourant , Weekblad Rheden, Standaard, De Zeeuw , Zeeuwsch Dagblad, Zierikzeesche Nieuwsbode , Zondagsblad Rotterdam en een onbekende krant. 1888.
Loading...
Bankwet. In: Friesch Volksblad, Haagsche Courant, Nieuwsblad voor Nederland, Oldambster Courant, Rotterdamsch Nieuwsblad en Standaard.1888-1889.
Loading...
Speciale uitgaven van kranten ter gelegenheid van de herdenking van zijn 25 jarig redacteurschap. In: Geïllustreerd Zondagsblad van Het Volksdagblad, De Toekomst. Vrij-Socialistisch Orgaan van de Federatie der Zuidelijke Groepen en De Vrije Socialist . 1904. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Krantenknipsels en kranten- en tijdschriftartikelen ter gelegenheid van de herdenking van zijn 25 jarig redacteurschap in o.a.: Algemeen Handelsblad, De Hollandsche Revue, Geïllustreerd Zondagsblad van Het Volksdagblad en Het Volksdagblad . 1904. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Krantenknipsels en -artikelen betreffende zijn 70e verjaardag. In: Algemeen Handelsblad, De Amsterdammer (met een artikel van F. Domela Nieuwenhuis ), De Arbeider (Jubileumnummer), De Gemeente-Arbeider, De Nieuwe Amsterdammer, Opwaarts, De Telegraaf , De Tribune en De Vrije Socialist . 1916-1917. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Schriften met ingeplakte artikelen over zijn overlijden en crematie. In: Algemeen Handelsblad, Alkmaarsche Courant , De Amsterdammer, De Arbeid, De Arbeider (Groningen), Arnhemsche Courant, La Bataille, Bloemendaalsch Weekblad, Bouwvak, De Courant, Dagblad voor Den Helder, De Dageraad, Delftsche Courant , Deutsche Wochenzeitung für die Niederlande und Belgien , Deventer Dagblad, Erkenntnis und Befreiung , L'Etoile Belge, Evolutie, De Fakkel, La Gazette de Hollande (Den Haag), De Gelderlander, De Gemeenschap, De Groene Amsterdammer, Haarlemsch Dagblad, The Herald (Fremantle, Western Australia), De Internationale (België), Kamper Courant, Het Leven, Le Libertaire (met artikelen van F. Domela Nieuwenhuis ), La Libre Pensée, De Meerbode , Naar de Vrijheid, De Nieuwe Amsterdammer , De Nieuwe Courant, Nieuwe Rotterdamsche Courant, De Nieuwe Tijd, Nieuwe Winschoter Courant, Het Nieuws van den Dag, Oprechte Haarlemsche Krant, Opwaarts, Recht voor Allen , Révolte, Der Syndikalist, De Telegraaf, Temps Nouveaux, De Toekomst , De Tribune, Union Havenarbeiders , Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, Het Vaderland, La Vie Ouvrière, Het Volk, De Vrije Socialist en De Wapens Neder . 1919. 1 map
Loading...
Krantenknipsels (opgeplakt) naar aanleiding van zijn overlijden. 1919. 3 mappen
18-21 november.
Loading...
22-26 november.
Loading...
27 november - 15 december.
Loading...
Uitgaven van kranten gewijd aan zijn overlijden. In: De Arbeid, De Arbeider, Het Bouwvak, De Dageraad, Naar de Vrijheid, Opwaarts, Recht door Zee, De Tribune en De Vrije Socialist . 1919. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Krantenartikelen, -knipsels, Tweede Kamer -verslagen, pamflet en een overdruk betreffende zijn overlijden en crematie. In: Algemeen Handelsblad, De Arbeid (N.A.S.), De Dageraad, Freedom, Gooisch Volksblad, Het Leven, De Nieuwe Amsterdammer , Nieuwe Arnhemsche Courant, De Nieuwe Rotterdammer, De Nieuwe Winschoter Courant, Het Nieuws van de Dag, Prov. Overijselsche en Zwolsche Courant, Recht voor Allen, Sljucht en Rjucht , De Telegraaf, De Tribune, Tubantia, De Tijdspiegel (overdruk), Het Volk, De Voorzorg, De Vrije Socialist en onbekende kranten. 1919-1920. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Krantenknipsels over socialisten en personen in verband met het socialisme: Gerrit Bennink, Cornelis Croll , Jean Grave, Victor Hugo , Multatuli, Pieter J. Troelstra . In: De Amsterdammer, Nieuwe Arnhemsche Courant, Tubantia en onbekende kranten. 1883, 1895, 1903 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Krantenknipsels over de gebroeders Hogerhuis . In: Recht voor Allen en 3 onbekende kranten. 1898 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Pamfletten en een drukproef van een artikel betreffende de terechtstelling van Francisco Ferrer. [c. 1909]. 1 omslag
Loading...
Krantenknipsels, kranten- en tijdschriftartikelen over de terechtstelling van Francisco Ferrer. In: Algemeen Handelsblad, De Amsterdammer, La Dernière Heure, Heilige Familie, Nieuwe Courant , Nieuwe Rotterdamsche Courant, Het Nieuws van den Dag, Rotterdammer, Schager Courant , De Telegraaf, Het Volk, Voorwaarts, De Vrije Socialist, Die Welt am Montag en 7 onbekende kranten. 1909. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Krantenknipsels en -artikelen over het socialisme en de arbeidersbeweging. 1878-1879, 1883-1886, 1888-1892, 1896, 1899, 1901-1904, 1906, 1912 en z.j. 3 omslagen, groot formaat A2
In: Berliner Freie Presse, Kennemerland , De Werkmansvriend en Zondagsblad Rotterdam . 1878-1879, 1883 en z.j.
Loading...
In: De Amsterdammer, De Fabrieksbode , De Maasbode, Radicaal Weekblad, Recht voor Allen, La Réforme, Der Sozial-Demokrat, De Tijd en Zondagsblad Rotterdam . 1884-1886, 1888-1891 en z.j.
Loading...
In: General-Anzeiger, Kleine Courant van Rotterdam, The Labour Leader, Limburger Koerier, Het Nieuws van den Dag, Recht voor Allen, La Réforme, De Standaard, Het Volk, Het Volksdagblad, Vorbote , Zutphensche Courant en 4 onbekende kranten. 1892, 1896, 1899, 1901-1904, 1906, 1912 en z.j.
Loading...
Krantenknipsels en -artikelen over het socialisme, o.a. congresresoluties en SDAP -ministerschap. In: De Amsterdammer, De Echo, Limburger Koerier , Provinciale Groninger Courant, De Strijd , De Tribune, Het Volk, Vorwärts, De Werkmansbode en onbekende kranten. 1882-1884, 1886, 1892, 1894, 1900, 1904, [1906?], 1913, 1918 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Krantenknipsels over 'Socialisme in Nederland'. 1885-1888. 3 mappen en 1 omslag, groot formaat A2
1885-1886.
Loading...
jan.-april 1887. omslag, groot formaat A2
Loading...
mei-juni 1887.
Loading...
sept-okt. 1887.
Loading...
okt. 1887-feb. 1888.
Loading...
Tweede Kamerstukken en een vlugschrift inzake de wetgeving als gevolg van de spoorwegstaking. Met aantekeningen van F. Domela Nieuwenhuis. 1903 en z.j. 1 omslag
Loading...
Krantenknipsels, kranten- en tijdschriftartikelen over de stakingen in 1903. In: Algemeen Handelsblad, Berliner Lokal Anzeiger, Die Freie Presse, De Echo , General-Anzeiger, Kölnische Zeitung, Die Neue Zeit, De Nieuwe Tijd, De Standaard , De Telegraaf, De Vrije Socialist , Het Volk, Wereldkroniek, Die Zukunft en 2 onbekende kranten. 1903-1904. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Manifesten, beginselverklaringen en propaganda geschriften voornamelijk over dienstplicht en stemrecht. Met kanttekeningen van Christiaan Cornelissen. 1868, c. 1882, 1884-1885, 1888, 1891, c. 1893, 1903, 1906, c. 1907, 1915 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Knipsels van artikelenseries in kranten en polemieken over diverse onderwerpen. 1876, 1878, 1880, 1889, 1895, 1897, 1904, 1906, 1909, 1917. 1 omslag, groot formaat A2
 • 'De zending in Indië'. In: De Hervorming . 1876.
 • 'De Nederduitsch hervormde kerk'. In onbekend Friesch blad. 1878.
 • 'De Nederlandsche Bank'. In: Provinciale Drentsche en Asser Courant. 1880.
 • 'Wat een burgerman aan belasting betaalt' door Vitus Bruinsma. In: De Amsterdammer (Dagblad voor Nederland) . 1889.
 • 'De Vrouw'. In: Asmodée. 1895.
 • 'Opvoeding en ouderlijk gezag'. In: Volksrecht. 1897.
 • 'Immanuel Kant '. In: Het Nieuws van den Dag. 1904.
 • 'Om en bij het Hof in Den Haag'. Feuilleton. Incompleet. In onbekend blad. 1906.
 • Artikelen over Calvijnen -herdenking. In: de Nieuwe Rotterdamsche Couranten De Telegraaf. 1909.
 • 'Oorlog in het licht van China's gewijde boeken en geschiedenis' door Ko Ngen Diën. In onbekend blad ( De Nederlander ?). 1917.
Loading...
Krantenknipsels van gedichten en fabels. 1878, 1880, 1883, 1886, 1895, 1902-1903, 1908, 1910-1911, 1915 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Krantenknipsels en -artikelen over onderwijs, godsdienst, citaten, cijfers, statistieken en overige onderwerpen. In: De Amsterdammer , Het Huisgezin, Korrespondent, Het Nieuws van den Dag, Recht voor Allen, De Telegraaf, Watergeus en onbekende kranten. 1882, 1886, 1888-1889, 1891, 1893-1894, 1897, 1902-1903, c. 1907, c. 1910, 1912, 1916 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Gedichten en liederen. Gedrukt. 1882, 1887-1888, 1891, 1897, 1915 en z.j. 1 omslag

N.B. Met fotokopieën van de gedrukte teksten van 'Vrijheidslied' en de 'Internationale'.

Loading...
Krantenknipsels en -artikelen over oorlog, anti-militarisme en dienstweigering. In: De Nieuwe Courant, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Het Nieuws van den Dag, De Standaard, De Telegraaf, De Vrije Socialist en onbekende kranten. 1899, 1903-1904, 1915 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Pamfletten, voornamelijk naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. 1914 en z.j. 1 omslag
Loading...
Overige documentatie. 1867 (?), 1870-1871(?), 1887, 1894, 1904 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...

Adriaan Jacob Domela Nieuwenhuis (1850-1935)

N.B. Jongste broer van F. Domela Nieuwenhuis ; zie ook IISG -inventaris Adriaan J. Domela Nieuwenhuis.

Ingekomen brieven. 1863, 1865-1889, 1905, 1920 en z.j. 12 mappen, 8 omslagen en 4 stukken

N.B. Soms ook aan zijn vrouw Ulrika (Ulli).

Bouwer. 1887. (stuk)

N.B. Directeur van de gevangenis in Utrecht waar F. Domela Nieuwenhuis verbleef.

Loading...
Domela Nieuwenhuis-Meyer, Antoinette Mariane. 1869-1885 en z.j.

N.B. Stiefmoeder.

1869-1877. (map)
Loading...
1878-1885 en z.j. (map)
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand. 1869-1881, 1884, 1887-1889. (map)
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand Jacobus. 1879, 1889.

N.B. Zoon van Ferdinand Domela Nieuwenhuis ' broer Jacob Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Francis Coenraad. 1863, 1867-1868.

N.B. Broer van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Hendrik Bernard. 1865-1882.

N.B. Broer van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

1865-1875. (map)
Loading...
1876-1882. (map)
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Henriette Frances (Fanny). 1869-1889.
1869-1877. (map)
Loading...
1878-1885. (map)
Loading...
1886-1889. (map)
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Jacob (Co) en Elisabeth (Betsy) Domela Nieuwenhuis. 1869-1881, 1883, 1885-1889.

N.B. Broer en schoonzuster van F. Domela Nieuwenhuis.

1869-1880. (map)
Loading...
1881, 1883, 1885-1889. (map)
Loading...
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Jan Derk. 1889. (stuk)
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Johannes Marinus. 1869-1870, 1872-1873, 1886-1889.

N.B. Broer van F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Mariane Petronella. 1879, 1881, 1888.

N.B. Dochter van F. Domela Nieuwenhuis ' broer Jacob Domela Nieuwenhuis, echtgenote van Charles Krafft. .

Loading...
Eyk, A. van der. 1871. (stuk)
Loading...
Falkner, Roland P.1920.
Loading...
Fellner, S.C.1877.
Loading...
Höbzel, A.1905. (stuk)
Loading...
Krafft, Charles E.1888-1889.

N.B. Echtgenoot van Mariane Petronella Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Nieuwenhuis, Ferdinand Jacobus. 1869-1878, 1881. (map)

N.B. Zoon van Ferdinand Domela Nieuwenhuis ' oom Coenraad Jacobus Nieuwenhuis, neef van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Schalk, H.J. v.d.1867, 1870-1876, 1883 en z.j. (map)
Loading...
Vernée-Schuitemaker, C.J.1887.

N.B. Huishoudster bij F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Brieven van derden aan derden. 1835, 1837, 1841-1845, 1851, 1856, 1864, 1868, 1880 en z.j. 2 omslagen
Hoffmann, Carl, aan onbekend. Met extract van de vertaling van een brief in het Engels van Friedrich Overbeck aan Friedrich Wassmann (1868). 1880.
Loading...
Overbeck, Friedrich, aan Friedrich Wassmann. 1835, 1837, 1845, 1856, 1864, 1868.
Loading...
Schroind, W. van, aan Ferdinand Fellner. 1841-1845, 1851 en z.j.
Loading...
Manuscripten van het artikel 'De betekenis van het geld'. Twee versies. Z.j. 1 omslag
Loading...
'Leitfaden für die Vorlesungen über Allgemeine Wirthschaftslehre an der polytechnischen Schule zu Carlsruhe'. Ingebonden aantekeningen over economie. Met losse aantekeningen over economie en aantekeningen over socialisten. Z.j. 1 omslag
Loading...
Notitieboekjes (2) met aantekeningen over economie en losse aantekeningen oa. over familiebezittingen. Z.j. 1 map
Loading...
Aantekeningen over de biografie van Moritz von Schwind en een gedrukt artikel over hem en over tentoonstellingen. 1904 en z.j. 1 omslag

N.B. Aantekeningen zijn niet van Adriaan J. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Overige aantekeningen. Z.j. 1 omslag
Loading...
Overdrukken van artikelen van Adriaan J. Domela Nieuwenhuis . 1878-1887, 1893, 1900-1902, 1904-1909 en z.j. 26 omslagen
'Nederlandsche vestigingen in Noord-Duitschland'. Uit De Banier (?) 1878.
Loading...
'Onze voorouders in den vreemde. De Hollandsche-gereformeerde gemeente te Hamburg-Altona-Stade'. Uit De Banier, 6e jaargang afl. 5. c. 1878(?).
Loading...
'Iets over kunstacademiën'. Uit De Banier (?). c. 1878(?).
Loading...
Sociale studiën: 'Sociale ellende', 'Getuigen en redden', 'Proletariaat', 'De prostitutiegeschiedenis', 'De systemen van onzen tijd', 'De sociale hervorming'. Uit De Tijdspiegel . 1879-1880.

N.B. Nr. I, III en VIII ontbreken.

Loading...
'Eene landbouwkundige studie'. Uit De Tijdspiegel . 1880.
Loading...
'Keerzijde der sociaal-democratische medaille'. Uit De Tijdspiegel . 1881.
Loading...
'Seehausen, eene Hollandsche stad in de Pruisische Altmark'. Uit De Tijdspiegel . 1882.
Loading...
'Een en ander over voeding in verband met het vegetarisme'. Boekbespreking. Uit De Tijdspiegel . 1883-1884.
Loading...
'De Vrouwenquaestie'. Boekbespreking. Uit De Tijdspiegel . 1885.
Loading...
'De levensverzekering. Eene economische studie'. Uit De Tijdspiegel . 1886.

N.B. Nr. I ontbreekt.

Loading...
'De Magdalenavraag'. Uit De Tijdspiegel . 1887.
Loading...
'Iets over den invloed der Dietsche kolonisten uit de 12de en 13de eeuw op de ontwikkeling der architectuur in de Mark Brandenburg'. Uit De Tijdspiegel . 188?
Loading...
'De zegevierende republiek'. Boekbespreking. Uit De Tijdspiegel . 1893.
Loading...
'Het Oberammergauer passie-spel'. Uit De Tijdspiegel . 1900.
Loading...
'De eerste schrede op den socialen weg in verband met de ongevallenwet'. Uit De Tijdspiegel . 1901.
Loading...
'De oude sleur ten aanzien van politieke adviezen en politieke partijen'. Uit De Tijdspiegel . 1901.
Loading...
'Phantasie en fatalisme'. Uit De Tijdspiegel . 1902.
Loading...
'De openbare meening en de kunst'. Uit De Tijdspiegel . 1904.
Loading...
'Des schilders woord'. Boekbespreking. Uit De Tijdspiegel . 1905.
Loading...
'De kern der sociale quaestie'. Boekbespreking. Uit De Tijdspiegel . 1906.
Loading...
'Aristoteles, de ruggegraat der levens- en wereldbeschouwing?'. Boekbespreking. Uit De Tijdspiegel . 1907.
Loading...
'Terugblik op Rembrandt's jubeljaar'. Boekbespreking. Uit De Tijdspiegel . 1907.
Loading...
'Het nationaliteitsbewijs in de hand der bureaucratie'. Uit De Tijdspiegel . 1908.
Loading...
'Het geestelijk en het wereldlijk spel'. Uit De Tijdspiegel . 1909.
Loading...
'De uitbreiding der verzekering en haar oeconomisch belang'. Uit het Archief voor de verzekeringswetenschap en aanverwante vakken . Deel II, afl. 6. Z.j.
Loading...
'De levensverzekering en haar toegankelijkheid voor de vrouw'. Uit het Archief voor de verzekeringswetenschap en aanverwante vakken . Deel III, afl. 6. Z.j.
Loading...
Mededeling van de overdracht van zijn fabriek in chemische producten in Düsseldorf aan Oswald Günther. Met een niet-ingevulde factuur. 1885. 1 omslag

N.B. Waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het I nternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .

Loading...
Rekening van U. Linhardt, Tapeziergeschäft, München aan ' Frau Dr. Domela '. 1893. 1 stuk
Loading...
Herdenkingsartikelen over Prof.Dr. Julius Naue in Prähistorische Blätter en Unterhaltungsblatt des Fränkischen Kurier . 1907. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Krantenknipsel over A.J. Domela Nieuwenhuis . Z.j. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Afbeeldingen op papier van schilderijen van Moritz von Schwind (?) en tekeningen van Julius Theater (?) en een afbeelding op papier van een foto van Jocza Savitsj . Z.j. 1 omslag
Loading...

Annie Domela Nieuwenhuis (1892-1899)

N.B. Dochter van F. Domela Nieuwenhuis en Johanna E. Domela Nieuwenhuis-Godthelp .

Ingekomen brief van F. Domela Nieuwenhuis en Johanna E. Domela Nieuwenhuis-Godthelp. 1896. 1 stuk

N.B. Afkomstig van Cesar Domela Nieuwenhuis.

Loading...

Egberta Johanna Domela Nieuwenhuis-Godthelp (1863-1933)

N.B. Vierde echtgenote van F. Domela Nieuwenhuis.

Ingekomen brieven. 1893, 1895, 1899, 1904-1905, 1914 en z.j. 4 omslagen
Domela Nieuwenhuis, Cesar. Z.j.
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand. 1904-1905, 1914 en z.j.
Loading...
Erdbrink, mevr.Z.j.
Loading...
Krijthe, H.C.J.1893, 1895, 1899.
Loading...
Brief van Egberta J. Domela Nieuwenhuis-Godthelp aan Annie. Z.j. 1 stuk

N.B. Huishoudelijke hulp in het huis van F. Domela Nieuwenhuis en zijn vrouw.

Loading...
Lijst met handtekeningen van aanwezigen bij de crematie van Egberta J. Domela Nieuwenhuis-Godthelp. 1933. 1 omslag
Loading...

Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis (1808-1869)

N.B. Vader van F. Domela Nieuwenhuis.

Ingekomen brieven. 1834, 1842, 1845, 1863-1864, 1868-1869 en z.j. 7 omslagen
Amorie van der Hoeven, A. des. 1842, 1845.
Loading...
Amorie van der Hoeven, M. des. Z.j.
Loading...
Clarisse. 1834.
Loading...
Costa, Isaac da. 1842.
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Francis Coenraad. 1863-1864, 1868.

N.B. Zoon.

Loading...
Duymaar van Twist. 1869.
Loading...
Meijere, Joh.C. de. [1869].
Loading...
Brieven van F.J. Domela Nieuwenhuis aan diverse personen. 1846, 1859-1866, 1868-1869 en z.j. 4 omslagen
Domela Nieuwenhuis-Meijer, Antoinette Mariane . 1859-1866, 1868-1869.

N.B. Tweede echtgenote.

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Henriette Frances (Fanny) . 1863 en z.j.

N.B. Dochter.

Loading...
Nieuwenhuis, Coenraad Jacobus Nicolaas. 1846.

N.B. Halfbroer.

Loading...
'Aan eene diep nedergedrukte..'. Z.j.

N.B. Ook als brochure uitgegeven.

Loading...
Afschriften van uitgaande brieven. 1849, 1858. 2 omslagen
Kerkeraad van de Evangelisch Luthersche Gemeente te Utrecht . 1858.
Loading...
Nieuwenhuis, Mr. Adriaan Jacob. 1849.

N.B. Halfbroer.

Loading...
Identiteitspapieren en andere officiële stukken van Ferdinand J. Domela Nieuwenhuis. 1822, 1826, 1833, 1839, 1844, 1846, 1860-1861, 1863-1864, 1866 en z.j. 1 omslag, groot formaat A2
 • Diploma's. 1822, 1826. N.B. Diploma april 1826 komt waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .
 • Uittreksels uit het doop- en geboorteregister. 1833, 1839.
 • Kwitantie en kennisgevingen van de overdracht van grafrechten en een 'Plan' van de begraafplaats te Muiderberg. 1844, 1846, 1864 en z.j. N.B. Betreffende 'plan' begraafplaats Muiderberg: waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .
 • Kennisgevingen van het Theologisch Seminarie waarin F.J. Domela Nieuwenhuis genoemd wordt. In het Latijn. 1845, 1848. N.B. Waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .
 • Paspoort. 1860.
 • Kennisgevingen van de opbrengst van collectes. 1861, 1863, 1866.
Loading...
Manuscripten en handschriften van F.J. Domela Nieuwenhuis. 1826, 1828, 1858 en z.j. 1 map
 • 'Oratio Ciceronis de philosophia habita die Mercurio I Mensis'. 1826.
 • N.B. Waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .
 • 'Oratio De si et efficacia Philosophiae Cartesianae in nostra patria'. 1828.
 • Gedichten, o.a. opgedragen aan Fanny (moeder van F. Domela Nieuwenhuis). 1858 en z.j.
 • Expositio 'Opinionum Pythagoreorum de Transmigratione animi'. Z.j.
 • 'Memoranda van D.N.'. Aantekeningenboekje. Met losse krantenknipsels en aantekeningen van [ Adriaan J. Domela Nieuwenhuis]. Z.j.
Loading...
Manuscripten en handschriften van anderen. 1834, 1844, 1849 en z.j. 1 map
 • 'Huwelijks-Fuik ter eere van Ferdinand J. Domela Nieuwenhuis en Henriette Francis Berryin het huwelijk vereenigd binnen Amsterdam, opgedragen door hunnen liefhebbenden broeder C.J.N. Nieuwenhuis'. Boekje met handgeschreven voordrachten in dichtvorm. 1834.
 • Manuscripten en aantekeningen van diverse personen, waaronder een tekst met de inhoud van de leerrede van F.J. Domela Nieuwenhuis. 1844, 1849 en z.j.
 • Brief van Francis Coenraad Domela Nieuwenhuis (broer van F. Domela Nieuwenhuis) aan zijn vader betreffende zijn geloofsbelijdenis. Z.j.
 • Testament van Margaretha Johanna Meijer-Rijzendaal (moeder van F. Domela Nieuwenhuis' stiefmoeder). Z.j.
Loading...
Reisdagboeken. 1827-1828, 1833. 3 katernen
Brabant. 1827.
Loading...
Duitsland en Frankrijk. 1828.
Loading...
Berlijn. 1833.

N.B. Handschrift is niet van F.J. Domela Nieuwenhuis ; in het Duits; met een foto (onbekende man) en een losse notitie: 'Grosseltern Wagner Verwandtenreise 1833'.

Loading...
Boeken en geschriften. 1933-1834, 1845, 1852, 1855-1856, 1859, 1862. 9 delen
De autocheirias facinore ex religiones Chrisienae praeceptis et indole judicando . Proefschrift. In tweevoud. Gepubliceerd in Amsterdam. 1833.
Loading...
De hooge feesten der christelijke kerk in derzelver oorsprong en bestemming . Gepubliceerd in Leeuwarden. 1834.
Loading...
Geschiedkundig overzigt der predikwijzen in de Ned. Luth. kerk . Gepubliceerd in Utrecht. 1845.
Loading...
De leer van het H. Avondmaal in de Nederlandsche Luthersche kerk; een bijdrage tot hare geschiedenis. Gepubliceerd in Utrecht . 1852.
Loading...
De vroegere zorg der Nederlandsche Luthersche kerk voor de opleiding tot het herder- en leeraarambt (Feestuitgave, Abm. des Amorie van der Hoeven aangeboden). Gepubliceerd in Amsterdam. 1852.
Loading...
Gebeden-boekje voor Christenen. Met een wegwijzer tot het lezen van het Nieuwe Testament . Derde druk. Gepubliceerd in Amsterdam. 1855.
Loading...
Geschiedenis der Amsterdamsche Luthersche gemeente . Gepubliceerd in Amsterdam. 1856.
Loading...
Leven en karakter van Am. des Amorie van der Hoeven . Gepubliceerd in Amsterdam. 1859.
Loading...
Handleiding bij het onderwijs in de Christelijke godsdienst . Zevende Druk. Gepubliceerd in Amsterdam. 1862.
Loading...
Diverse gedrukte stukken. 1831, 1840, 1843, 1845, 1857-1858, 1860, 1863, 1867 en z.j. 1 omslag
 • Aankondigingen van leerreden en preekbeurten. 1831, 1843, 1845, 1861, 1863.
 • Gedichten en verzen. 1840, 1845, 1857-1858, 1860 en z.j.
 • N.B. Onder meer twee verzen van F. Domela Nieuwenhuis ' vader: aan zijn broer C.J.N. Nieuwenhuis , aan F. Domela Nieuwenhuis ' moeder ( Fanny ) en een vers bij het tweede huwelijk van F. Domela Nieuwenhuis ' vader.
 • 'Drie gedachten' van M. des Amorie van der Hoeven en 'Gezegden van Luther' (auteur onbekend). Religieuze teksten. 1862 en z.j.
 • Overlijdensbericht van het overlijden van Anna M.E.C. Nieuwenhuis-van Pesch, weduwe van Jacob Nieuwenhuis , gepubliceerd in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken . 1867.
 • N.B. Tweede echtgenote van F. Domela Nieuwenhuis ' grootvader.
 • Visitekaartje van F.J. Domela Nieuwenhuis. Z.j.
 • 'Assignat de deux mille francs'. Papiergeld uitgegeven tijdens de Franse Revolutie. Z.j.
Loading...
Aankondigingen van preekbeurten van F.J. Domela Nieuwenhuis en anderen. 1833. 1 stuk, groot formaat A2

N.B. Waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .

Loading...
Gedicht van P.A. de Genestet. Met een opgeplakte foto met bloemen en een kruis. Z.j. 1 stuk, groot formaat A2

N.B. Waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis . Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .

Loading...

Francis Coenraad Domela Nieuwenhuis (1839-1868)

N.B. Broer van F. Domela Nieuwenhuis.

Aankondiging van redevoeringen in het Latijn door F.C. Domela Nieuwenhuis en anderen, als leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Amsterdam . 1857. 1 stuk

N.B. Waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .

Loading...
Aankondiging van de preekbeurt van F.C. Domela Nieuwenhuis. 1862. 1 stuk
Loading...
Studieaantekeningen. Z.j. 11 omslagen

N.B. Deze aantekeningen bevonden zich bij de studieaantekeningen van F. Domela Nieuwenhuis.

'Bedeutung des Ausdrucks, Die'. Z.j.
Loading...
Collegedictaten (?). Zonder titel. ' Hoekstra '. Z.j.
Loading...
'Dogmengeschiedenis'. Z.j.
Loading...
'Encyclopaedie', ' Loman '. Z.j.
Loading...
'Geschiedenis van den Kanon', ' Loman '. Z.j.
Loading...
'Kristelijke zedeleer'. Z.j.
Loading...
'Religionsphilosophie', ' Loman '. Z.j.
Loading...
'Romeinen', ' Johannes Loman '. Z.j.
Loading...
'Visioenen'. Z.j.
Loading...
Zonder titel. Z.j.
Loading...
Zonder titel. Z.j.
Loading...
Het wezen der straf . Eerste deel van het academisch proefschrift. Gepubliceerd in Utrecht. 1867. 1 deel
Loading...

N.B. Broer van F. Domela Nieuwenhuis

Ingekomen brieven van A.H. Meijer. 1858-1859. 1 omslag

N.B. Zuster van Antoinette Mariane Domela Nieuwenhuis-Meijer.

Loading...

Johanna [L'Arbalestrier-]Domela Nieuwenhuis (geb.1875)

N.B. Dochter van F. Domela Nieuwenhuis en Johanna A. Domela Nieuwenhuis-Verhagen.

Ingekomen brieven. 1890, 1893-1896, 1898-1901, 1904-1914, 1917, 1919-1920, 1922, 1932. 1 map en 6 omslagen

N.B. Afkomstig van Cesar Domela Nieuwenhuis .

Domela Nieuwenhuis, Adriaan. 1919-1920, 1922, 1932.

N.B. Jongste broer van F. Domela Nieuwenhuis (1850-1935).

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand. Met enkele brieven aan 'lieve kinderen' , een brief van F. Domela Nieuwenhuis aan de heer Roos (1914), een telegram van Godthelp (1914) en stukken betreffende de bepalingen over de toegankelijkheid (1986, 1993 en z.j. 1890, 1893-1896, 1898-1901, 1904-1914, 1917, (1986, 1993 en z.j.). (map)

N.B. Vader; met fotokopie van briefkaart 29-9-1904 aan Johanna, origineel ontbreekt.

Loading...
Domela Nieuwenhuis-Godthelp, Egberta Johanna . 1899, 1907, 1912, [1914].

N.B. Stiefmoeder; zie ook inv.nr. 229.

Loading...
Domela Nieuwenhuis, Theodoor. 1899.

N.B. Broer (geb. 1872).

Loading...
Lulofs, Jan. 1914.

N.B. Oom van Johanna Domela Nieuwenhuis en broer van Johanna Lulofs, eerste vrouw van F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Spohr, Wilhelm, en anderen. 1900.
Loading...
Tcherkesov, W.1899.
Loading...
Aantekeningen over gedane kuren door 'ma'. Z.j. 1 stuk

N.B. Afkomstig van Cesar Domela Nieuwenhuis.

Loading...

Jacobus Domela Nieuwenhuis

N.B. Broer van F. Domela Nieuwenhuis. hoogleraar in Groningen.

De straf der afzonderlijke opsluiting. Historisch en kritisch beschouwd, vooral in hare beteekenis tot ons vaderland . Historisch-juridisch proefschrift. Gepubliceerd in Amsterdam. 1859. 1 deel
Loading...

Johannes Marinus Domela Nieuwenhuis (geb. 1844)

N.B. Broer van F. Domela Nieuwenhuis.

'Eene bijdrage tot de kennis van het maatschappelijk leven in de laatste jaren der achttiende eeuw'. Overdruk uit De Tijdspiegel . 1897. 1 deel
Loading...
Catalogus der bibliotheek - J.M. Domela Nieuwenhuis van geschriften en plaatwerken over armwezen, toebehoorende aan de Evangelisch Luthersche Diaconie te Amsterdam . Gepubliceerd in Amsterdam. 1901. 1 deel
Loading...

Mariane Antoinette Domela Nieuwenhuis-Meijer (overl.1886)

N.B. Tweede echtgenote van Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis.

Ingekomen brieven. 1843-1844, 1858, 1883 en z.j. 5 omslagen
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand. 1883.

N.B. Zoon van F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Meijer-Rijzendaal, Wed. Margaretha J. 1844.

N.B. Moeder.

Loading...
[Meijer?], Marie. 1843.

N.B. Zuster.

Loading...
[Meijer?], Nancy. Z.j.

N.B. Zuster.

Loading...
Pronckert-Thierry de Bijes, Wed.1858.
Loading...

Adamina Jacobus Nieuwenhuis (1807-1826)

N.B. Zoon van Jacob Nieuwenhuis .

Bericht van toelating tot de senaat van Studentenvereniging Amicitia van de Universiteit van Leiden . In het Latijn. 1825. 1 stuk, groot formaat A2

N.B. Waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .

Loading...

Jacob Nieuwenhuis (1777-1857)

N.B. Grootvader van F. Domela Nieuwenhuis

Manuscripten en aantekeningen. 1794, 1810, 1812, 1830 en z.j. 1 omslag
 • 'Einleitung in die philosophische Wissenschaften'. 1794.
 • 'Verhandeling over de Twijfelarij'. 1810.
 • N.B. Waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .
 • Aantekeningen van grondstellingen over de godsdienstleer. 1812.
 • Gedicht voor H.J. Matthes. 1830.
 • Aantekeningen over titels van boeken en namen van auteurs. Z.j.
 • N.B. Waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .
Loading...
Uittreksels uit het 'Tauf Register, 'Confirmation-Register' en 'Kirchen-Buche und Sterbe-Register' te Braunschweig van Caroline F.W. Domela. 1800. 1 stuk

N.B. Eerste echtgenote.

Loading...
Boeken en geschriften. 1808, 1815. 2 delen
Leerredenen . Gepubliceerd in Zutphen. 1808.
Loading...
De luisterrijke overwinning der bondgenoten in den veldslag van Belle-Alliance . Leerrede. Gepubliceerd in Utrecht. 1815.
Loading...
Gedrukte stukken. 1809-1810, 1819, 1823, 1834. 1 omslag, groot formaat A2
 • Gedrukt vers ter gelegenheid van de beroeping tot 'Leeraar der Luthersche Gemeente'. 1809.
 • 'Sommatie-billet tot inzending der Memorie van Aangeving voor de belasting op het Regt der Successie'. 1810.
 • Preekbeurten in de Luthersche Gemeente. 1819, 1834.
 • 'Boomgaard, bloemtuin en broeijerij'. Maandelijks schema voor het tuinieren. 1823.
Loading...
Aankondiging van lessen door Nieuwenhuis en anderen in de periode 1820-1821 aan de Universiteit van Deventer . In het Latijn. 1820. 1 stuk, groot formaat A2

N.B. Waarschijnlijk uit het archief van Dr. Adriaan Domela Nieuwenhuis. Teruggevonden in de kisten met de door de Duitsers weggevoerde en in 1957 uit Polen teruggekeerde bezittingen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis .

Loading...

Geertje de Haan-Fleur

N.B. In 1988 aangekocht van H.v.d. Ploeg door het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds .

Ingekomen brieven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis . Fotokopieën. 1892. 1 omslag
Loading...
Schrift met notulen van de Sociaal-Democratische Vrouwenvereeniging te Sneek . 1892-1893. 1 katern
Loading...
Schrift met twee toespraken van G. de Haan-Fleur voor de Sociaal-Democratische Vrouwenvereeniging en het gedicht 'De laatste dag der Hollanders op Java'. Z.j. 1 katern
Loading...

L. de Haan

N.B. In 1988 aangekocht van H.v.d. Ploeg door het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds .

Ingekomen brieven. 1882-1885, 1887. 3 omslagen
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand. 1882-1885.

N.B. In 1883-1884 twee brieven aan de Sociaal Democratische Vereeniging Afdeling Sneek , waarvan De Haan secretaris is.

Loading...
Stad Jbzn, P.v.d.1887.
Loading...
Zinderen Bakker, Rindert van. [1884].
Loading...
Beschrijvingsbrief van de Afdeling Amsterdam van de Sociaal-Democratische Bond . 1885. 1 stuk
Loading...
Manuscripten van geschriften, artikelen en lezingen. 1875, 1881-1882, 1885, 1893 en z.j. 10 katernen en 1 omslag
'Een woord aan de moderne theologen, alsmede aan allen, die zich geroepen gevoelen, door woord of schrift waarheid te prediken'. 1875.
Loading...
'De Arbeidersbeweging en De Sociaal-Démocratie'. Voordracht. 1881.

N.B. Het handschrift is niet van Krijthe.

Loading...
'De redding der Maatschappij door het communistisch huishouden der Arbeiders'. 1882.
Loading...
'De Verdwaalde Moderne Richting'. Lezing. 1885.
Loading...
'De Voortplanting. Een licht op eene verborgen en gevaarlijke rots. Voor kinderen bewerkt, door den heer C. Croll, 1889. Beoordeeld en nader toegelicht, niet voor kinderen maar voor denkende lezers'. 1893.
Loading...
'Slotwoord'. Reactie op artikelen over zekerheid en twijfel in De Dageraad . 1893. (omslag)
Loading...
'Opdat het beter moge worden in ons Vaderland. Een inleidend woord ter opwekking'. Z.j.
Loading...
' Mej. Elise A. Haighton (Humanisme) en F. Domela Nieuwenhuis (Socialisme) of Ons Pogen'. Z.j.
Loading...
'Die brennende Frage und ihre Lösung. Allen Staatslenkern nebst allen Denkern gewidmet'. Z.j.
Loading...
Lezing over Spinoza. Z.j.
Loading...
' Is de wil vrij of onvrij? Door het orgaan der "Vrije gedachte" De Dageraad een plaats ontzegd. Met een hierop betrekking hebbend naschrift'. Z.j.
Loading...
Gedichten, opgedragen aan F. Domela Nieuwenhuis en diens echtgenote. Handgeschreven. Z.j. 1 omslag
Loading...
Manuscript van een stuk van [C.W.] Opzoomer aan Krijthe betreffende diens geschrift 'Die brennende Frage und ihre Lösung'. Z.j. 1 omslag
Loading...
Gedrukte geschriften van Krijthe. 1874, 1880 en z.j. 3 delen en 1 katern
Om der waarheid wille. Open brief aan Mr. C.W. Opzoomer, over de gewichtigste belangen der menschheid. Een opwekkend woord aan alle vrienden der waarheid (Koevorden) . Met aantekeningen van Krijthe. 1874.
Loading...
Opzoomer-Rauwenhoff. Twee open brieven. I. "Onze Godsdienst" 1875. II. "Idealisme zonder ideaal." 1880. (Haarlem).1880.
Loading...
'God' en 'Over geloof en ongeloof volgens moderne begrippen'. Overdruk (?). Z.j. (katern)
Loading...
[Religionsreise]. Incompleet. Z.j.

N.B. Eerste 32 blz. ontbreken.

Loading...

M. Jacq. de Witt Hamer

N.B. Betreft proces F. Domela Nieuwenhuis .

Ingekomen brieven en telegrammen. 1881, 1884-1887, 1916. 17 omslagen
Beuningh, F.W.1886.
Loading...
Bisdom, W.1886.
Loading...
Boelens, Adrianus. 1886.
Loading...
Bruinsma, Vitus. 1887.
Loading...
Croll, Cornelis. 1886-1887.
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand. 1881, 1884-1887.
Loading...
Domela Nieuwenhuis, Prof. Mr. J.1887.

N.B. Broer van F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Houten, Mr. Sam van. 1886-1887.
Loading...
'Ooggetuigen, Eén van de'. 1886.
Loading...
Penning, P.J.1886.
Loading...
Pontier, J.M.J.1886.
Loading...
Schermerhorn, N.J.C.1916.
Loading...
Schuitemaker, Wed. D.1887.
Loading...
Stadig. 1886.
Loading...
'Unie, Vereeniging tot opwekking van staatkundig leven en bevordering van maatschappelijke belangen 'De, afdeling Amsterdam . 1887.

N.B. Ondertekend door G. Ribbink en F. van der Goes.

Loading...
Vlielander Hein-Couperus, C(atharina). 1886(?).
Loading...
Onleesbaar. Z.j.
Loading...
Kopieën van brieven van Mr. M.J. de Witt Hamer. 1886. 2 omslagen
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand. [1886].
Loading...
Gerechtshof, Den Haag . 1886.

N.B. Twee versies.

Loading...
Pleidooien, manuscripten en overige stukken betreffende het proces en de veroordeling van F. Domela Nieuwenhuis. 1886, [1916] en z.j. 6 omslagen
Dagvaardingen van F. Domela Nieuwenhuis. 1886.
Loading...
Pleidooien en aantekeningen. Z.j.
Loading...
Reglement van het Comité voor Algemeen Stemrecht . Z.j.
Loading...
Manuscript van een artikel van Mr. M.J. de Witt Hamer over F. Domela Nieuwenhuis. Z.j.

N.B. Kort na zijn veroordeling.

Loading...
Manuscript van een artikel van Mr. M.J. de Witt Hamer over het vonnis tegen F. Domela Nieuwenhuis in 1886 en over de vredesbeweging. [1916].
Loading...
Manuscript van een artikel van Mr. M.J. de Witt Hamer over F. Domela Nieuwenhuis. [1916].

N.B. Verschenen in het Gedenkboek 1916 over F. Domela Nieuwenhuis.

Loading...
Doorslag van een brief van P.C. Molhuysen aan Cesar Domela Nieuwenhuis (?) inzake de bibliotheek van F. Domela Nieuwenhuis. Getypt. 1933. 1 omslag
Loading...
Afschriften van brieven van mevrouw Schagen van Soelen aan E.L.J. van der Kemp, officier van justitie en D.K.J. Schoor, notaris. 1886. 1 omslag
Loading...
Brief van A.P.E. Kruyt aan Van der Tol o.a. over een pentekening van F. Domela Nieuwenhuis, gemaakt door dominee Martin Beversluis . Met een kopie van de pentekening en een briefkaart van Martin Beversluis aan A. Kruyt over de pentekening (1940). 1940, 1966. 1 omslag

N.B. De pentekening is overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid van het IISG.

Loading...
Brief van Alph. Bigot-Brouwer aan P.A. Meijer, o.a. over een persoonsverwisseling met F. Domela Nieuwenhuis. Fotokopie. 1960. 1 omslag

N.B. Uit PSP archief.

Loading...
'Winterlandlied'. Handgeschreven gedicht van S.E.W. Roorda van Eijsinga aan zijn oom en tante. Met begeleidend schrijven. 1835. 1 stuk
Loading...
Aantekeningen van overgeschreven krantenberichten over F. Domela Nieuwenhuis uit de Heraut, over zijn uittreding uit de Kerk uit de Kerkelijke Courant, overgeschreven krantenbericht over een adres van Bos en Penning aan de Amsterdamse gemeenteraad uit De Amsterdammer, aantekeningen over ongelijke belastingtarieven, kamerdebatten, salarissen, ploegendiensten en overige aantekeningen. (1850-1851) 1871, 1885-1886, [1887] en z.j. 1 map

N.B. Handschrift onbekend.

Loading...
Manuscripten van gedichten van T. Boot (o.a. vertalingen), Johanna F. Domela Nieuwenhuis-Schingen Hagen (derde echtgenote van F. Domela Nieuwenhuis ), J.C. de Ruijter, Rindert van Zinderen Bakker en anderen. [1880]-1881, 1884, 1886 en z.j. 1 map

N.B. Deels kopij voor Recht voor Allen en De Vrije Socialist .

Loading...
Manuscript van het artikel 'Wij leven in de omgekeerde wereld' van Ad Astra, [gepubliceerd in De Vrije Pers, Rotterdam]. Deels gedrukt en geschreven. [1886]. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Manuscript van het toneelstuk 'De dood van Jezus', sociaal drama van Xavier Sauriac 'La Mort de Jésus'. Onvoltooid. Handschrift van W. Siebenhaar en anderen. Met aantekeningen en een brief van Siebenhaar aan 'Geachte vriend'. 1886 en z.j. 1 omslag
Loading...
Manuscript van het gedicht 'Want bedenken wij...' van 'L.B.H.' Met begeleidende brief van Helbins (?). 1915. 1 omslag, groot formaat A2
Loading...
Manuscript van ' B. Spinoza. Manier om te leven. Vrij naar het fransch'. Z.j. 1 katern
Loading...
Manuscript van 'Lid van den Raad, Toneelspel in vijf bedrijven door N.J.C. Schermerhorn te N. Niedorp", 'overgeschreven door W. Arema, secretaris der Rederijkerskamer "Cicero" te Nieuwe Niedorp '. Z.j. 1 katern
Loading...
Muziekstuk 'Vrijheidslied'. 'Op muziek gezet door N.N.' Z.j. 1 stuk
Loading...
Bewijs van toegang tot de voordrachten van F. Domela Nieuwenhuis. Z.j. 1 stuk
Loading...
'Een Domela Nieuwenhuis plantsoen?'. Getypt verslag van een bijeenkomst door J. de Ronde. Z.j. 1 omslag
Loading...
Xavier Marnier, Lettres sur la Hollande. Paris: H.-L. Delloye, 1841. 1841. 1 deel

N.B. Dit boek is afkomstig uit de privé-bibliotheek van Marianne Antoinette Domela Nieuwenhuis-Meyer, de stiefmoeder van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Met aantekeningen van haar betreffende geboorte, huwelijk en overlijden van enkele van haar familieleden waaronder het overlijden van haar man en van de eerste echtgenote van Ferdinand.

N.B. Niet gedigitaliseerd

Your List of Requests