Archief CPN. Afdeling Amsterdam Bijlmermeer

Stukken betreffende het bestemmingsplan Bijlmermeer. 1973-1974 en z.j.
Stukken betreffende colportage en abonneewerving voor het dagblad De Waarheid. 1977-1979.
Stukken betreffende de propaganda. 1977-1979.
Stukken betreffende de ledenwerving en de opzeggingen. 1977-1979.
Stukken betreffende de huren in de Bijlmermeer. 1975-1980.
Stukken betreffende de financiën. 1976-1980.
Stukken betreffende de organisatie (hierin o.a. presentielijsten, agenda's en uitnodigingen voor de vergaderingen, correspondentie, verslag van de werkzaamheden over 1978-1979, besluitenlijsten 1980). 1976-1980.
Stukken betreffende de wijkopbouw en het welzijn. 1977-1979.
Stukken betreffende de studie en de politieke scholing. 1977-1979.
Stukken betreffende het bedrijfswerk (documentatie). 1976-1979.
Stukken betreffende de bestemmingsplannen, het openbaar vervoer en de wegen. 1975-1979.
Stukken betreffende de comité's in de Bijlmermeer. 1976-1979.
Stukken betreffende de Lokale Omroep Bijlmermeer (LOB). 1977-1978 en z.j.
Stukken betreffende de Surinamers in de Bijlmermeer (o.a. LOSON en anti-racisme, documentatie en aantekeningen). 1975,1978 en z.j.
Stukken betreffende de Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB), afdeling Bijlmermeer. 1977-1978.
Stukken betreffende de adhesiebetuigingen en de persverklaringen. 1975-1978.
Ingekomen stukken van de PvdA en de PSP . 1976-1978.
Stukken betreffende de Staten-, de Gemeenteraads- en de Tweede Kamerverkiezingen. 1972,1974,1977-1978.
Stukken betreffende de vredesdemonstraties en andere bijeenkomsten voor de vrede. 1978-1979.
Verslag van de werkzaamheden over 1978-1979 en een werkplan voor 1980 van de CPN , Afdeling Bijlmermeer. 1979.
Diverse documentatie. 1975,1977-1978.