Archief CPN

N.B.Zie ook inv. nrs. 801-816, 1585-1589 en 1741-1747 .

Brief van 'Johan Wilders' ( Daan Goulooze) aan de partijleiding over het beleid. 9 oktober 1940. 1 stuk
Loading...
'Enkele opmerkingen over de politieke situatie' vermoedelijk door Alex de Leeuw, 14 december 1940. Met een afwijzende reactie 'aan de leeuw', Z.j. 1 omslag
Loading...
Brief van 'Dick' [ Dick Lammes?] aan landelijke leiding betreffende conflicten in de leiding en zijn belastering. Z.j. [1941 ?]. 1 stuk
Loading...
'Politieke brief over de nationale en joodse vraagstukken onder de huidige omstandigheden'. Februari 1941. 1 stuk
Loading...
'Politieke brief over de nationale eenheid voor de nationale bevrijding'. Februari 1942. 1 stuk
Loading...
Brief van de landelijke leiding aan partijgenoten met vermaningen over zorgeloos en paniekzaaiend gedrag. 1 stuk
10 december 1942.
Loading...
Brief van 'Piet' aan landelijke leiding in verband met arrestaties en een vermoedelijk lek in de leiding. 1 stuk
Oktober 1942.
Loading...
Memorandum [van Jan Romein] betreffende de koers van de partij en de opheffing van de Komintern. Met een reactie van de partij. 1 grote omslag
Zomer 1943.
Loading...
'Instructies voor de partij in geval van een invasie in West-Europa'. 1 stuk
Februari 1944.
Loading...
Circulaire van de landelijke leiding aan partijgenoten met vermaan tot voorzichtigheid. 1 stuk
April 1944.
Loading...
'Politieke brief aan de Amsterdamse partijgenoten' ter activering. 1 stuk
Augustus 1944.
Loading...
Brief van de landelijke leiding 'Aan de afdelingen' over de oprichting van plaatselijke werkcomité's in de strijd tegen de Arbeidsinzet. Met bijlage. 1 omslag
Januari 1945.
Loading...
Brief van het district Twente over de positie van Twentse Waarheidsgroepen in de verzetsbeweging. Met bijlage. 1 omslag
Januari 1945.
Loading...
Brief van Nel Postma aan landelijke leiding betreffende levensmiddelenvoorziening. 1 stuk
April 1945.
Loading...
Brief van 'P' (Amsterdam) aan de landelijke leiding betreffende 'kankerstemming' bij het Solfonds en in de plaatselijke leiding. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Rapport van 'J' aan landelijke leiding over diverse personen. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Deel van concept Statuten en reglement voor een 'eenheidssocialistische partij'. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Resumé van de organisatie en de rol van de CPN tijdens de oorlog. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Uitleg over het programmatische CPN-stuk in 'Om Neerlands Toekomst' Z.j. [1943]. 1 stuk
Loading...
Twee conceptteksten van 'Manifest' van VN-Paroolgroep, ter mede-ondertekening aan De Waarheid voorgelegd. Met als bijlage 'Kanttekeningen bij het ontwerpprogram'. 1 omslag
Z.j. [1944].
Loading...
Concept Urgentieprogram en ingekomen reacties betreffende het Urgentieprogram (Volksprogram). 1 omslag
1944.
Loading...
Definitieve teksten van het Urgentieprogram (Volksprogram). 1 omslag
1944.
Loading...
Stuk betreffende partijvorming na de oorlog. 3 pp. Z.j. [1944 ?] 1 omslag
Loading...
'Volksprogram voor een democratisch, welvarend en vrij Nederland'. 1 katern
1944.
Loading...
'Enige richtlijnen met betrekking tot de politieke toestand, de naaste vooruitzichten en de taak van de Communistische partij'. 8 pp. met aantekeningen van M. Bakker in de marge. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Leidraad voor de discussie op de partijconferentie van 21, 22 en 23 Juli 1945, uitgegeven door het illegale partijbestuur. Kopie. 1 stuk
Zomer 1945.
Loading...
Verslag van een 'sociaal democratische Kernbijeenkomst' door een daar aanwezige communist. 1 stuk
Maart 1945.
Loading...
Voorstel voor een 'principieel-socialistische' concentratie 'Aan alle socialisten en socialistische groepen' door het Comité voor Concentratie van Socialistische Krachten. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Bericht van het Nederlandsche Comité aangaande de illegale voorbereidingen voor internationale, antifascistische samenwerking in het kamp Buchenwald. 1 omslag
Mei 1945.
Loading...
Verslag van H. van Welzen over besprekingen tussen communisten en sociaal-democraten, onder wie H.B. Wiardi Beckman, te Dachau en Buchenwald 1944 over de toekomst van de arbeidersbeweging. 1 omslag
1946.
Loading...
Richtlijnen voor toespraken en de politieke inhoud daarvan en tekst van twee toespraken kort na de bevrijding in Amsterdam. 1 omslag
1945.
Loading...
Stukken betreffende de organisatie van werknemers, de sociaal-economische ordening en de Eenheidsvakbeweging. 1 omslag
Z.j. [1944-1945].
Loading...
Stukken betreffende de organisatie van de jeugd, de oprichting van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap en een landelijke conferentie van de socialistische jeugdbeweging. 1 omslag
Z.j. 1944-1945.
Loading...
Brief aan 'Marie en Dik' betreffende jonge honden en de oprichting van een kynologenclub ( 6 juli 1944 ) en twee notities van ' Barry' aan 'Fred' betreffende de jeugdbeweging, Z.j. 1 omslag
Loading...
Circulaire betreffende de omroep in overgangstijd. 1 stuk
Z.j. [1945].
Loading...
Voorstel tot vorming van een fonds voor een eigen modern dagbladbedrijf. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Stuk betreffende arrestaties in Amsterdam (Indische Buurt) en diverse daarbij betrokken personen. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Rapport over de Amsterdamse sectie Haarlemmerpoort door 'H'. Z.j. [1945 ?] 1 stuk
Loading...
Rapportje betreffende de arrestatie van Ko Beuzemaker. 1 stuk
Z.j. [1945].
Loading...
Twee brieven van Jan Dieters aan zijn vrouw, voor zijn executie. 1 omslag
1943.
Loading...
Rapport en begroting van de onderduikervaringen van A.S. Dikker en M. Dikker-Joosten, 1943-1945. 1 omslag
Oktober 1945.
Loading...
Afscheidsbrief van Bram Haspels aan vrouw en kinderen. Met een foto. 1 omslag
1942.
Loading...
Afschrift van de afscheidsbrief van Lou Jansen aan vrouw en kinderen. Met een foto van Rita Versteeg te Eerbeek, onderduikadres van Lou Jansen. 1 omslag
1943.
Loading...
Brieven van Lou Jansen aan zijn vrouw en kinderen geschreven in de strafgevangenis in Den Haag, waaronder de originele afscheidsbrief van 9 oktober 1943. Met kopieën van brieven van zijn vrouw F. Jansen-Bakker en de Duitse Reichskommissar (originelen op het NIOD), condoleancebrief van Koningin Wilhelmina en bewijs van toekenning verzetskruis. 1 map
1943, 1946.
Loading...
Stukken betreffende het proces tegen W. Klomp en andere Februaristakers. 1 omslag
1941.
Loading...
Afscheidsbrief van W.J. Kraan. Foto en afschrift. 1 omslag
1942.
Loading...
Stuk betreffende de activiteiten van Jef Last. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Stukken betreffende het proces tegen Jan Postma. 1 omslag
1944.
Loading...
Afscheidsbrief van Henk Prins aan zijn ouders. Met een foto. 1 omslag
1943.
Loading...
Deel van een rapport door Bart Riezouw over Koos Vorrink, J. Schreieder en A. van der Waals. Met aantekeningen. 1 stuk
Loading...
Afrekening van zending kranten door Hannie Schaft(en Annie Averink). Kopie. 1 stuk
Loading...
Politierapport over het aanschieten van de vluchteling Wijnand Springer . Met persoonsbewijs. 1 omslag
1944.
Loading...
Pamflet 'Protesteert tegen de afschuwelijke jodenpogroms' en kennisgeving van B&W Amsterdam over de Februaristaking. Overgetypt. 1 stuk
1941.
Loading...
Uittreksel uit de processtukken tegen W. Klomp en andere Februaristakers. 1 omslag
1941.
Loading...
Uittreksel uit de processtukken tegen de daders van de aanslag op het bevolkingsregister te Amsterdam. 1 stuk
1943.
Loading...
Pamflet 'Het raderwerk staat stil', spoorwegstaking 1944. 1 stuk
Loading...
Manifest 'Aan de Nederlandse Vrouwen' en andere stukken betreffende het Voedselcomité en de voedselacties. 1 omslag
1944.
Loading...
Pamflet 'Amsterdammers!' met oproep niet voor de Duitsers te werken. Met het bevel van de Duitse Wehrmacht. 1 omslag
1945.
Loading...
Persoonsbewijzen en distributiestamkaarten van diverse personen. c. 1 omslag
1941.
Loading...
Brief van 'Toon van Kampen' betreffende een conflict met de Amsterdamse Sol-leiding. 1 stuk
1944.
Loading...
Voorraadlijsten van brandstoffen. 1 omslag
1944.
Loading...
Overgetypte circulaire van het Centraal Distributie Kantoor. 1 stuk
Maart 1944.
Loading...
Exemplaar van de door het verzet overvallen Schoonhovensche Courant. Afkomstig van W. van Apeldoorn. 1 stuk
April 1944.
Loading...
Schrift met een plan voor een verbeterde vliegtuigbom van een Duitse communist. 1 katern
1945.
Loading...
Notities voor 'Fr.' betreffende de afdracht van geld. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Briefje van Cor Borst betreffende af te halen en te verspreiden kranten. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Inventarislijst met prijsopgaaf of afrekening van een complete drukkerij. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Verzoek van 'Oome Piet' om brenger dezes een stencilapparaat mee te geven. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Verzoek van 'J. Rondé' om brenger dezes drie zakken met inhoud mee te geven. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Lijst van buitgemaakte goederen bij een overval van de Knok Ploegen op een boerderij. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Brief aan 'Frits' en andere stukken betreffende de aanvraag en produktie van valse persoonsbewijzen. September 1944. 1 omslag
Loading...
Notitie bestemd voor de 'Falsificatie-afdeling van den RV' over valse persoonsbewijzen. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Brief aan 'Karel' en twee notities betreffende te ontvreemden auto's en andere goederen. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Gestolen briefpapier voor vervalsingen en onduidelijke of onleesbare notities uit het verzet. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Brieven, ingekomen bij de illegale Waarheid. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Afschrift van een brief van De Vrije Kunstenaar aan Ons Volk. 1 stuk
1944.
Loading...
Kopij voor de illegale Waarheid. 1 map
1943-1945 en z.j.
Loading...
Enige uitgaven van De Waarheid(in bevrijd gebied). 1 omslag
1944-1945.
Loading...
Enige brochures en pamfletten, gedrukt op de persen van De Waarheid, waaronder 'Manifest aan het Nederlandse volk'. 1 omslag
1941-1945.
Loading...
Kopij voor de eerste illegale aflevering van Scholing en Strijd. 1 omslag
1945.
Loading...
Kopij voor een illegale Jeugd. 1 omslag
1945.
Loading...
Twee concept-hoofdstukken voor een brochure ter herdenking van de Oktober-revolutie. 1 omslag
1943.
Loading...
'Antwoord van een communist op de brochure "De oorlog en het gevaar van het Bolsjewisme"' [door Spectator, Koos Vorrink, 1942]. 1 stuk
April 1943.
Loading...
Opzet van een vlugschrift 'Het Appèl'. 1 stuk
Z.j. [1943].
Loading...
Commentaar op het concept voor een brochure over de Sovjet-Unie. 1 omslag
Z.j. [1944].
Loading...
Concept-hoofdstukken (incompleet) voor brochures (?), 'Het uur der Slaven' en 'De Socialistische Plan-economie' en vertaling van een artikel van de Franse Communistische Partij. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Kopij voor Duitstalige pamfletten. 1 omslag
1942 en z.j.
Loading...
Enige manifesten en oproepen kort na de bevrijding. Afkomstig van W. van Apeldoorn. 1 omslag
1945.
Loading...
Een memorandum en twee nota's van De Waarheid aan de linkersectie van de GAC betreffende de vorming van een Raad der Illegaliteit. 1 omslag
1944.
Loading...
Redactieplan en beginselprogram van De Vrije Katheder voor de linkersectie van de GAC. 1 omslag
Z.j. [1944].
Loading...
Verslag van een bespreking van vertegenwoordigers van de Nederlandse pers, de ' Kern' en een koerier van koningin Wilhelmina over de verdeling van gelden voor de pers. 1 stuk
1944.
Loading...
Verslag van een bespreking tussen de RVV en het Nationaal Comité van Verzet op 1 Maart 1944. 1944. 1 stuk
Loading...
Circulaire van de Contact-Commissie der GAC aan alle illegale groepen. Met bijlage. 1 omslag
1945.
Loading...
Circulaire van de gezamenlijke verzetsbeweging aan bedrijfsdirekties betreffende de arbeidsinzet. 1 stuk
1945.
Loading...
Vijf rapporten van de RVV-Amsterdam betreffende het gewapend verzet en overvallen ter verkrijging van levensmiddelen. Februari 1945. 1 omslag
Loading...
Materiaal voor het Signalementenblad met lijsten en foto's van gevaarlijke personen ten behoeve van het gewapend verzet. 1 map
1943-1944.
Loading...
Notitie voor de RVV Amsterdam betreffende een overval op een Sparwinkel onder dekmantel van de partij. 1 stuk
Z.j. [1945].
Loading...
Rapportjes voor de RVV-Amsterdam betreffende represaille voor de aanslag op Rauter en razzia's door de Amsterdamse politie. 1 omslag
Maart 1945.
Loading...
Concept verklaring van de Indische Commissie van de GAC. Z.j. 1 omslag
[1945].
Loading...
Verslag van 'Tom' [ J. Brandenburg] van een bijeenkomst van de linkersectie van de GAC over de overgangstijd. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Brief van 'Frans' aan 'Rie' betreffende problemen met 'Freek' [ G. Wagenaar] en zijn uittreden uit de door hem opgebouwde organisatie [RVV]. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Rapportje van 'R' over plaatselijk contact met Paraat- en Trouwgroepen. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Stukken van het 'Voorlopig Committee voor de vorming van een Europese Federatie', gericht aan de 'verzetspartijen,- bewegingen en -groepen in Nederland'. 1 omslag
1944.
Loading...
Organisatieplan van de Stichting Neerlands Volksherstel en een aflevering van Kroniek van de Week, Mei 1945. 1 omslag
Z.j. [1944].
Loading...
Drie circulaires van het Comité van Actie tegen het Neofascisme ( A. den Doolaard, J. Gans, H.A. Gomperts en andere Nederlanders te Londen). 1 omslag
1944.
Loading...
Ontwerp voor een nationaal eenheidsprogram en een stuk over de naoorlogse staatkundige ordening uit calvinistische kring. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Enige illegale uitgaven van andere organisaties, waaronder De Opdracht, tijdschrift gewijd aan het Nieuwe Indië. 1 omslag
1944-1945.
Loading...
Dagorders voor de Binnenlandse Strijdkrachten op 5,6 en 7 Mei 1945. 1945. 1 omslag
Loading...
Verslag van een persconferentie en brief van Verduin (Binnenlandse Strijdkrachten). 1 omslag
Januari 1945.
Loading...
Stellingname van de KPD sectie Ruhr over de situatie en taak van de Duitse Communistische partij. Midden november 1940. 1 stuk
Loading...
Tekst van een gedeelte van een toespraak door een Franse communist. Z.j. [1944 ?]. 1 stuk
Loading...
Anoniem rapport over het Nederlandse leger in de meidagen van 1940 : 'een geprüft geschrift'. Z.j. 1 stuk
[1940].
Loading...
Brief van ' Heinz', gelegerd in Duitsland, aan 'Trude', 23.4. 1940 'bis wir Holland besetzen kommen'. 1 stuk
1940.
Loading...
'Fahndungsnachweis': alfabetische lijst van door de Duitsers gezochte personen. 1 stuk
1943.
Loading...
Lijst van in Amsterdam gevestigde joodse firma's door de Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft. 1 stuk
1944.
Loading...
Notitie over de joodse firma Confectiebedrijf Bugo en Haar te Amsterdam en Max Haar. 1 stuk
1944.
Loading...
'Dienstplan' en 'Streifeberichte' van de Wehrmachtsstreifendienst Amsterdam 1944. 1 omslag
Loading...
Opgave van uit Duitse legeronderdelen gedeserteerden, veelal van Nederlandse afkomst. Met foto's. 1 omslag
1944.
Loading...
Oproep 'An die Generale und Offiziere der deutschen Wehrmacht' tot verzet tegen Hitler, ondertekend door Dr. Franck, Generalleutnant Kommandeur der 73. Inf. Div. 1 stuk
Z.j.
Loading...
'Statement by Captain Wezelman' over de toestand op Nederlandse koopvaardijschepen. 1 stuk
1943.
Loading...
Opgave van door de Duitse Wehrmacht vernielde objecten in Amsterdam door de waarnemend politiepresident van Amsterdam 1944. 1 stuk
Loading...
Stukken betreffende aanklachten tegen (mogelijk) collaborerende bedrijven en personen. ( 1946 ). 1 map
1944-1945
Loading...
Adreslijsten van nationaal-socialistische instellingen en personen. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Twee circulaires over de houding van artsen tegenover de Nederlandsche Artsenkamer. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Overgetypte radio-uitzendingen Aethernieuws, 22 Maart 1945-10 April 1945. 1 omslag
Loading...
Plan voor repatriëring van in Duitsland verblijvende Nederlanders en te nemen hygiënische maatregelen. 1 omslag
1945.
Loading...
Stukken van en betreffende Th. Koesen, ambtenaar van de Contrôledienst van het Ministerie van Landbouw en verbalisant van zwarthandelaren in tuindersprodukten. 1945. Met retro-acta ( 1944 ). 1 omslag
Loading...
Verklaring van P. Wapperom over zijn illegale werk. 1 omslag
1945.
Loading...
Briefwisseling van J. Bossink en J.J. Verhulst, direkteur van de Distributiekring Den Bosch, over corruptie bij de Distributiekring. Met retro-acta.(1942), 1945. 1 omslag
Loading...
Anoniem stuk 'Herinneringen van voor, tijdens en na de bezetting', voornamelijk over de houding van sociaal-democraten in bezettingstijd. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Twee oningevulde circulaires van de Nederlandsche Volksdienst, afdeling Kinderuitzending. 1 omslag
Z.j.
Loading...
Ingekomen stukken na een oproep in De Waarheid tot het samenstellen van een 'erelijst', een gedenkboek voor de gevallen kameraden. 41 mappen
1945-1947.

NB. Bevat ook formulieren met biografische gegevens, veelal foto's, notities en korte biografietjes opgesteld door familieleden, medestrijders of bekenden, soms [afschrift van] afscheidsbrieven kort voor executie. Per district geordend..

Zie ook het door Joop IJisberg gemaakte overzicht van de CPN-leden omgekomen in de oorlog

Amsterdam en landelijke leiding, A. 1 map
1945-1946.
 • Aalders, Gerrit Herman
 • Adriaanse, Cornelis Hooite Gilles
 • Adrian, Wilhelmina Henriëtte(ook Wiessing-Adrian, Jet.)
 • Arkenbout, Gerardus Cornelis Hendricus
 • Arler, Petrus Cornelis
 • Arondeus, Willem Jan Cornelis
 • Assem van, Dirk Jan Pieter van
 • Auener, Willem Carl
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, B. 1 map
1945-1946.
 • Bakker, Hendrik
 • Bakker, Jan
 • Bakker, Tjalling
 • Bakker-Visser, Maria
 • Bakx, Antonius Johannes Hendrik
 • Barend, Jacob ('Levie')
 • Beek ter, Wilhelmus Franciscus
 • Becker, Ice Christiaan
 • Beeren van, Jacobus
 • Beers, Klaas
 • Beguin, Achille Camille Theodoor
 • Bentvelzen, Jacobus Andries
 • Berg, Achilles van den
 • Bergen, Isaäc Simon van
 • Berger, Wilhelm August
 • Bergsma, Nicolaas Johannes
 • Berlijn, Johannes
 • Berlijn, Jacob
 • Blitz, Aron (Arie)
 • Blits, Soesman
 • Boas, Marcus (Max)
 • Bobrownitzki, Alphons
 • Boekdrukker, Nico
 • Boissevain, Gideon Willem
 • Boissevain, Jan Karel
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, B. 1 map
1945-1946.
 • Bonnes, Jan
 • Bonneveld, Johannes
 • Bood, Jan
 • Bood, Cornelis Hendrikus de (Kees)
 • Booleman, Max
 • Borm, Hendrik
 • Bosch, Gerardus van den
 • Botterman, Hendricus Joseph
 • Botterman, LouisJohannes
 • Bouwhuis, Willem
 • Boverhuis, Frits Reinder
 • Braven, Klaas den
 • Brehm, Friedrich
 • Breuker, Jan
 • Breur, Krijn Martinus
 • Brouwenstijn, Jan
 • Bruin, Gerard du
 • Burgemeester, Hendricus Johannes
 • Burgh, Willem van der
 • Busscher, Hendrikus Florus
 • Buurman, Willem
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, C. 1 map
1945-1946.
 • Carstens, Cornelis Willem
 • Cerneus, Willem Frederik
 • Claassen, Johannes
 • Coenradi, Hermanus Mattheus Hendricus
 • Coenradi, Petrus Franciscus
 • Cohen, Maurits
 • Cost, Jan
 • Cozijn, Barend
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, D. 1 map
1945-1946.
 • Daemen, Wilhelmus Cornelis Hendricus
 • Davids, Koert
 • Defourny, Johannes Christiaan
 • Degen, Simon
 • Degen-Tas, Rebecca
 • Dekker, Ariën
 • Dettingmeijer, Arie
 • Dieters, Jan
 • Douwma, Petrus
 • Dovianus, Willem Pieter
 • Draaisma, Johan Christiaan
 • Drukker, Herman
 • Duinen, Jan van
 • Duis, Martijn
 • Duk, Gaston Guilaume Goidefroid
 • Duk, George Jack Léon
 • Dijk, Johannes Hendrik van
 • Dijkstra, Hendrik
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, E. 1 map
1945-1946.
 • Elferink, Antoon (Tom)
 • Engelander, Cornelis
 • Engelmoer, Johannes
 • Es, Johannes van
 • Es, Johannes Cornelis van
 • Eschweiler, Ferdinand (Freek)
 • Esteje, Hendrik Cornelis
 • Eijl, Joseph (Joop)
 • Eijl, Meijer
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, F-G. 1 map
1945-1946.
 • Fambach. Gerard
 • Fleer, Jan Cornelis Hendrik
 • Fleer, Maurits Dirk (Max)
 • Fleeré, Theodorus Andreas Antonius
 • Franschman, David
 • Frens, Willem
 • Gelder, Maurits (Maup) van
 • Gelderen, Evert van
 • Gerrissen, Jan
 • Gerritze,Johannes Geerbertus
 • Giliam, Meindert
 • Gilse, Jan Hendrik van (Janrik)
 • Gilse, Maarten van
 • Glas, Johannes Jacob
 • Godfroid, Hendrikus
 • Goosen, Dirk (Ome Jan)
 • Goudsmit, Leendert
 • Goulooze, Daniël
 • Gragt, Lucas Hendrik van der
 • Grimbergen, Frederik Cornelis (Frits)
 • Groenescheij, Jan
 • Groenteman, Rebecca (Beppie)
 • Groenteman, Hartog
 • Groep, Gerardus van der
 • Groot, Geert de
 • Guldemond, Johannes
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, H. 1 map
1945-1946.
 • Haagsma, Cathrinus
 • Haan, Abraham de
 • Haan, Jacob de
 • Haan, Philip de
 • Haan-Overst, Cato de
 • Haas, Arie de
 • Hali, Sjouke Cornelis (Nelis)
 • Hall, Frederik Jan van
 • Hamburger-d'Oliveijra, Marie Jeanne
 • Hamming, Freerk
 • Harmsen, Laurens
 • Harthoorn, Cornelis
 • Haspels, Abraham
 • Heemskerk, Johannes Christiaan
 • Hellendoorn, Eduard Carel Frederik (Ward)
 • Hendriks, Hendrikus
 • Henriët, Hendricus Antonius
 • Heuvel, Pieter van den
 • Heijninge, Pieter Adrianus van
 • Heijser, Casper Hermanus
 • Hiensch, Hendrik Jan
 • Hilbolling, Jakob
 • Hilster, Frederikus Johannes Martinus
 • Hoepelman, Louis
 • Hof, Jan
 • Hoffman, Simon Isaäc
 • Hogerheiden, Andries
 • Hondt, Pieter de
 • Horst, Gerard Arnoldus van der
 • Hottinga, Berend
 • Huizinga, August Ferdinand
 • Huijbrechts, Jacobus Johannes
 • Huijsen, Willem
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, I-J. 1 map
1945-1946.
 • Inzelstain, Abram Perec
 • Iperen, Huig van
 • Israël, Nathan Frederik (Frits)
 • Janse, Douwinus Johannes (Rinus)
 • Jansen, Johan Christiaan.
 • Jansen, Johan Hendrik
 • Jansen, Louis
 • Jansz, Theodorus Josephus
 • Janzen, Johan Hinrik (Jan)
 • Jessurum Lobo, Samuel Jacques
 • Jong, Markus de
 • Jong-de Vries, Margaretha de
 • Jonge, Johan de (Joop)
 • Jonker, Andries
 • Jourgrau, Dov (Dubi)
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, K. 1 map
1945-1946.
 • Kanteman, Iwan Hugo
 • Kar, Albert van de
 • Kar, Alida van de
 • Kar, Jules van de
 • Katan, Hans
 • Kesseler, Gerrit Wilhelm
 • Keune, Johannes Stephanus
 • Klaveren, Emanuel Cornelis Jacobus van (Herman)
 • Klaveren, Maria Johanna, van
 • Kleerekoper, Joseph
 • Klein, Johannes Casper Nicolaas
 • Klok, Johannes
 • Klompien, Jaap
 • Klijzing, Ernst Adrianus
 • Knies, Andries
 • Koekebakker, Hein Johan
 • Köhler, Georg
 • Koentjes, Johan Herman Heinrich
 • Kogenhop, Simon
 • Kolder, Franciscus Adolf
 • Konings, Christiaan
 • Koot, Johannes
 • Koren, Elisabeth
 • Kors, Jacobus Hindrichs
 • Kraan, Wilhelmus Johannes
 • Kramer, Dirk
 • Kuiper, Abraham Kornelis
 • Kuiper, Sape
 • Kuiper-Slijper, Pauline Virginie
 • Kuijsten, Johannes Karel
 • Kwetser, David
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, L. 1 map
1945-1946.
 • Lakmaker, Samuel (John)
 • Landtman, Laurens Jan
 • Langerhorst, Jantina Christina
 • Lauffer, Willem
 • Leeuw, Alexander Salomon de
 • Lensen, Pieter Frederik
 • Licher, Johannes Bernardus
 • Lisser, Marcus
 • Loen, Israel van
 • Lu-A-Si, Charles Désiré
 • Lund, Jacobus Hendricus (Henk)
 • Luza, Bernard
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, M. 1 map
1945-1946.
 • Margaroli, Carlo
 • Marinus, Cornelis
 • Martens, Elibertus
 • Mattijsen, Mattijs Dirk
 • Meer, Hendrikus Hendrik van der
 • Meza, Aäron de
 • Metz, Meijer de
 • Meijer, Dorotheus Marinus
 • Meijer, Johannes
 • Meijer, Johannes Frederik
 • Meijer, Simon
 • Meijer, Simon Johannes Jacobus
 • Meijning, Andries
 • Mooseker, Cornelis Coenradus
 • Mooseker, Hendrikus Johannes
 • Moscoviter, Leendert
 • Mozes, Piet
 • Mühlbauer, Heinrich
 • Mulder, Willem
 • Muller, Antonius Cornelis
 • Muller, Frederik (Frits)
 • Munster, Gijsbert Jasper van
 • Musikant-Eijl, Suzanna
 • Mijzen, Willem
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, N-O. 1 map
1945-1946.
 • Nebig, Abraham
 • Nievaard, Johannes Christoffel
 • Nippes, Louis
 • Nooter, Isaac John
 • Nol, Adolf van
 • Nijkerk, Espérance Alida (Rannie)
 • Onsia, Jacob Andries
 • Ooievaar, Dirk
 • Oomen, Wilhelmus Hendricus Nicolaas Johannes
 • Oostenrijk, Pieter Otto
 • Ooijevaar, Evert
 • Ott, Hendricus Johannes
 • Oudeweetering, Herman van de
 • Ox, Fredrik Johannes Marcus
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, P. 1 map
1945-1946.
 • Paardje, David
 • Paeper, Lambertus
 • Pardoen, Johan
 • Pekelharing, Karel August
 • Pels, Johannes Theodorus Anthonius
 • Peper, Meijer
 • Pesch, Johannes Lourens
 • Peters, Jan
 • Plas, Joseph
 • Ploeger, Ferdinand
 • Poel, Jozef Petrus Johannes van der
 • Poel, Willem van der
 • Pooters, Petrus Antonius Martinus
 • Post, Klaas
 • Postma, Jan
 • Posthuma, Jelle
 • Pottuijt, Dirk
 • Presser, Gerrit
 • Prins, Hendrik (Henk)
 • Prins, Thomas
 • Prinsen Geerligs, Reina
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, R. 1 map
1945-1946.
 • Rabbie, Simon
 • Rabbie-Eijl, Mietje(vrouw van Rabbie, S.)
 • Reckewell, Heinrich Philipp Hermann
 • Rees, Dirk Albertus van
 • Remiëns, Dionisius
 • Reus, Evert Jan de
 • Ringeling, Johannes Cornelis
 • Ritmeester, Isaac
 • Rondaij , Lambertus Leonardus
 • Roodenburg, Leendert
 • Rooij-Roosendaal, Jansje de
 • Rossum, Hendricus Marinus van
 • Rijnders, Albertus
 • Rijnders, Jacobus
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, S. 1 map
1945-1946.
 • Samsonowicz, Israël
 • Schilperoort, Mattheus (Theo)
 • Schonenberg, Hendrik Johannes.
 • Schönhagen, Hendrik Frederik Catharinus Maria
 • Schoumans, Anthonie
 • Schouten, Antonius Henricus
 • Schraa, Anton Cornelis
 • Schrijver, Adriana (Jeanne)
 • Schrijver, Hubrecht Dingenis
 • Schrijver, Leonard
 • Schuit, Simon Bertus
 • Schuurman, Cornelis
 • Schuurman, Gerard
 • Schijveschuurder, Leendert
 • Seegers, Leendert Jacobus
 • Seegers-Budde, Helena Margaretha
 • Sibum, Cornelis Petrus
 • Siemer, Frans
 • Slagter-Dingsdag, Johanna
 • Smit, Frederik Jacobus
 • Smit, Willem Frederik
 • Smit, Pieter Daniel de
 • Snel, Diederika Bernhardina (Riek)
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, S. 1 map
1945-1946.
 • Spaaij, Albertus
 • Spegt, Willem
 • Spreekmeester, Elias
 • Staalberg, Henri
 • Starrevelt, Hendrik Jacobus
 • Steen, Karel
 • Steenbrugge, Adrianus Johannes
 • Steenbrugge, Jacob Andries
 • Stelten, Gerardus Wilhelmus van
 • Stevense, Jacobus
 • Stouten, Izaäk
 • Stroz, Laja
 • Struik, Thomas Antonie
 • Swenger, Jan Anthonius
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, T-Ve. 1 map
1945-1946.
 • Tak, Jacob
 • Takes, Frederik Christiaan Marinus(Pseudoniem Mulder, Jan)
 • Tiel, Gerard Hendrik
 • Top, Heiko
 • Tops, Paulus Johannes
 • Touw, Cornelis Johannes
 • Trim, Frederik Christiaan
 • Ulsen, Willem Frederik Nicolaas van
 • Vaart, Willem van der
 • Vastenhoud, Karel Friedrich (Bob)
 • Vathorst, Antonius van de
 • Vaz Dias, Isidore
 • Veen, Johan George Petrus van
 • Veen, Willem van 't
 • Veldman, Harm
 • Verharen, Frederik Gerrit
 • Vermij, Gerrit Willem
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, Vi-We. 1 map
1945-1946.
 • Vierveijzer-Zegerius, Magdalena
 • Vinju, Christiaan Johan
 • Visser, David
 • Vlasman, Aloisius Cornelis
 • Vreeken-Groennou, Elisabeth
 • Vries, Eric de
 • Vries, Hendrik de
 • Vries, Joseph de (Jopie)
 • Vries, Marten de
 • Vries, Mathilda Nelly (Tilly) de
 • Vries, Nico de
 • Vries-Druiff, Esther de
 • Vroome, Pieter Cornelis de
 • Vulpen-Delsman, Maria Christina van
 • Waalewijn, Antonius Hendrikus
 • Waas, Elias.
 • Waert, Adrianus van
 • Walet, Karel Jacobus
 • Wateringen, Johannes van de
 • Webeling, Willem
 • Weeling, Christiaan Cornelis Johannes
 • Weenen, Samuel
 • Weenen-van Bever, Saartje
 • Weerdt, Johannes van der
 • Weeren, Gerrit Abraham van
 • West, Aron van
 • Weezel, Joseph Jacques van
 • Wever, Klaas (Nico)
 • Werst, Arnoldus Hermanus Johannes
Loading...
Amsterdam en landelijke leiding, Wi-Z. 1 map
1945-1946.
 • Wiesebron, David
 • Wildbret, Hendrikus Johannes
 • Winterink, Antonie
 • Wit, Marinus Hendricus de
 • Wittenberg, Albert Leonard
 • Wolfswinkel, Antoon
 • Wolfswinkel, Bertus
 • Wortel, Eva Cornelia(gehuwd met Vermeulen)
 • Wijman, Simon
 • Wijnkoop, David
 • IJisberg, Johan Frederik
 • IJzerman, Marietje (gehuwd met Harthoorn)
 • Zadel, Hendrik Wouter van
 • Zagorski, Löbl (Leo)
 • Zandbergen, Harm
 • Zevering, Rienk
 • Zomeren, Andreas Johannes Leendert van
 • Swarte, Isaac de
 • Swarte-Bak, Lena de
 • Zwebe, Johan Hendrik
NB. Uit later onderzoek is gebleken dat de namen Joop Zwarte en Klaartje de Zwarte-Walvisch die eerder in deze lijst stonden onjuist zijn; de formulieren hebben betrekking op Isaac de Swarte en zijn vrouw Lena Bak; correctie op basis van informatie van Joop IJisberg 8-2-2022.

NB. Uit later onderzoek is gebleken dat de namen Joop Zwarte en Klaartje de Zwarte-Walvisch die eerder in deze lijst stonden onjuist zijn; de formulieren hebben betrekking op Isaac de Swarte en zijn vrouw Lena Bak; correctie op basis van informatie van Joop IJisberg 8-2-2022.

Loading...
Brabant. 1 omslag
1945-1946.
 • Baas, Cornelis
 • Doedee, Josephus Maria
 • Draken, Gerhard Johannes (Hans)
 • Lepper, Joannes Franciscus Maria de
 • Schoonbeek, Bernard
 • Snoek, Jacobus Johannes Hendricus
 • Sterkens, Jan
 • Swolfs, Franciscus Joannes Cornelius
Loading...
Delft. (district Den Haag)1945-1946. 1 omslag
 • Beck, Karel Frederik
 • Etten, Frederikus Franciscus van
 • Gaemers, Petrus Cornelis Adrianus
 • Grinsven-Van de Burgt, Anna Maria
 • Hakkert, Dirk Martinus
 • Hoog, Huibert de
 • Kam, Pieter Franciscus van der
 • Kok, Cornelis
 • Meijer, Willem
 • Mulhuijzen, Johannes
 • Mulhuijzen, Leendert
 • Os, Isaac den
 • Os, Johannes den
 • Os, Leendert den
 • Steijger, Jacobus Johannes
 • Wijnmaalen, Mees
Loading...
Drente. 1 omslag
1945-1946.
 • Laferte, Harm
 • Lippold, Johannes Antonius
 • Meulen, Klaas van der
 • Poeder, Heine
 • Trip, Johannes
 • Vries, Hendrik de
 • Weidgraaf, Diele Jacobus
Loading...
Friesland. 1 map
1945-1946.
 • Bos, Siebe
 • Dalstra, Frans
 • Faber, Dirk
 • Keverkamp, Petrus Antonius Bernardus.
 • Rook, Jacob de
 • Schiphof, Foppe.
 • Tulp, Haring
 • Wacht, Jacob de
Loading...
Gelderland/'Gelderse vallei'. (district) 1945-1946. 1 map
 • Arends, Gerrit
 • Beverwijk, Roelof
 • Dam, Hendrik van
 • Diest, Jan van
 • Eldert, Johannes Antonie van
 • Endeveld, Jan Cornelis
 • Frankena, Lammert
 • Gerritsen, Evert Martinus
 • Graaf, Albert Jan de
 • Harst, Matthijs Hendrik van der
 • Houtman, Johan Hendricus
 • Huijink, Heinrich Gerhard Cornelius
 • Jacobs, Hubertus Antonius
 • Klein, Simon
 • Kromdijk, Bertus
 • Paanakker, Willem
 • Proper, Hendrik
 • Reijmerink, Jan
 • Schouten, Jan Willem
 • Span, Petrus
 • Tamboer, Gerrit
 • Tillemans, Karel Cornelis
 • Treijtel, Petrus Laurentius
 • Vries, Adrianus de
 • Wagter, Arp
 • Weertman, Albert Jan
 • Werven, Hermen Jan van
 • Willemsen, Anthonie Johannes
Loading...
Het Gooi. (district) 1945-1946. 1 map
 • Berg, Cornelis van den
 • Bolderdijk, Arnoudt Willem
 • Breeman, Hendrik Adriaan Johannes
 • Brinkman, Arend
 • Broeckman, Antoine Theodore
 • Bruin, Martinus Frederik de
 • Corper, Jacob
 • Corper, Levie
 • Drunen, Jan van
 • Dupont, Adriaan Wilhelm
 • Goubitz, Jan
 • Haar, Johannes ter
 • Koekebacker, Christiaan Frederik Wilhelm
 • Kronselaar, Jan
 • Lammes, Dirk
 • Letterie, Martinus
 • Majoor, Jacobus Johannes
 • Mulder, Bernardus Gerardus
 • Nobbe, Jan Douwines
 • Rooijen, Pieter van
 • Sauer, Alfred Karl
 • Scholten, Johanna Berendina
 • Uden, Johannes Wilhelmus van
 • Veer, Wilhelmus Jacobus van der
 • Weijden, Teunis Bartolomeus ter
Loading...
Groningen, A-K. 1 map
1945-1946.
 • Aalders, Wolter
 • Alberts, Jan Stoffer
 • Baas, Kornelus
 • Balk, Antonius Johannes
 • Barla, Harko
 • Bekkering, Enno
 • Biel, Popko
 • Bos, Albert
 • Bos, Klaas
 • Brik, Elle
 • Bruintjes, Geert
 • Buurke, Zwiert
 • Duursma, Jan
 • Dijk, Adam van
 • Dijken, Aalf van
 • Eisinga, Daniel
 • Gernaat, Gerrit
 • Gooijert, Arend
 • Grave, Reint
 • Groot, Tjabbo de
 • Hazenberg, Enne
 • Hollander, Bartus
 • Huizinga, Luitje
 • Hulsing, Harm
 • Jager, Hindrik
 • Kaspers, Kasper
 • Kip, Frederik Berend
 • Klein, Jacob
 • Koehoorn, IJbele
Loading...
Groningen, L-W. 1 map
1945-1946.
 • Land, Geert
 • Liemberg, Jacob
 • Luppens, Harm
 • Meijering, Berend
 • Mulder, Eltjo
 • Mulder, Matteus
 • Nanninga, Harm Nanno
 • Nap, Engel Etsko
 • Nap, Etsko
 • Nuus, Jan Poppo
 • Oldenbeuving, Arend
 • Oldenzeel, Lammert
 • Oosterhuis, Jan
 • Pals, Jans
 • Pathuis, Jacob.
 • Raap, Gerrit.
 • Remmers, Hiebo Roelf
 • Rode, Anne Marten Tjakko
 • Schipper, Renke
 • Schweertman, Berend
 • Schwertmann, Willem Baud
 • Seijffers, Joseph
 • Siemons, Harm Jan
 • Smith, Klaas
 • Steinfelder, Georg.
 • Stek, Luppo
 • Sterringa, Geert
 • Stofkooper, Alfred
 • Swint, Johannes Franciscus.
 • Topelen, Geert
 • Vegt, Roelf
 • Visser, Benedictus Johannes
 • Visser Sipke
 • Vorenholt, Geert
 • Wagenaar, Johannes
 • Weessies, Wildrik
 • Westman, Jan
 • Wiekens, Hindrik
 • Wolff, Geert de
 • Wolters, Durk
 • Wolters, Wolter
Loading...
Den Haag/"stad" (district Den Haag), A-L. 1 map
1945-1946.
 • Aalst, Gerrit van
 • Bakvis, Dirk
 • Barriel, Willem
 • Beelen, Leendert van
 • Beijer, Jan
 • Bleijie, Wilhelmus Theodorus
 • Blom, Cornelis
 • Bommel, Johannes Franciscus van
 • Buijzer, Balt de
 • Chef d'Hotel, Cornelis
 • Chef d'Hotel, Hendrik Johannes
 • Chef d'Hotel, Isaäc Jacob
 • Chef d'Hotel, Krijn
 • Compter, Cornelis Hendrik
 • Dormits, Samuel Zacharias (Sally)
 • Driel, Johannes Franciscus van
 • Duin, Johannes van
 • Dijkhuizen, Nicolaas
 • Flaman, Johannes
 • Geluk, Jan Jacob
 • Goede, Nicolaas Wilhelmus Gerardus de
 • Gritter, Andries
 • Guit, Gerrit
 • Haas, Abraham de
 • Heskes, Johan
 • Holstege, Herman
 • Holstein, Hendrik Cornelis
 • Hoorn, Cornelis van
 • Hoorn, Pancras Petrus van
 • Horst, Hendrik Johannes Wilhelmus van der
 • Jansen, Christiaan
 • Jong, Hendrik Theodorus de (Henk)
 • Kalsbeek, Jan van
 • Kastein, Gerrit Willem(ook in Amsterdam 132)
 • Klein, Jan
 • Kleingeld, Rokus
 • Kloostra, Tjerk
 • Knoester, Arie Dirk
 • Kommer, Evert van
 • Kuiper, Johannes
 • Laan, Gerard van der (Bob)
 • Letterie, Mozes
 • Lintelo, Johannes Bartholomeus
 • Logt, Henri Christiaan van der
Loading...
Den Haag/"stad", M-Z. 1 map
1945-1946.
 • Maanen, Hendrik van
 • Meester, Gerrit
 • Middendorp, Dominicus Hendrik Cornelis
 • Neven, Cornelis Johannes
 • Niese, Gerardus Wilhelmus
 • Niessen, Cornelis Gerardus Louis
 • Nijhuis-Janssen, Jansje (Annie)
 • Oort, Dirk Maarten
 • Ophem, Franciscus Petrus Wilhelmus
 • Paape-Buskens, Jannetje(tante Jans)
 • Peeters, Nicolaas Bernardus
 • Polak, Hans
 • Polak, Samsom
 • Pouderoyen, Bastiaan van
 • Rademakers, Cornelis
 • Rens, Jacobus Johannes
 • Ruivenkamp, Evert
 • Rustemeijer, Johannes Frans
 • Rijswijk, Marinus van
 • Schalker, Cornelis Johannes Pieter
 • Simonis, Cornelis Hermanus
 • Spoor, Hendricus
 • Spoor, Lucas
 • Stal, Franciscus van der
 • Tent, Jacobus Johannes Bouke van
 • Theil, Willem Cornelis
 • Veen, Hans Antonie van 't
 • Visser, Louis Leonardus Hendrikus de
 • Wandelen, Paulus van
 • Willems, Frederik Gerrit
 • Wingerden, Anna Antonia van
 • Wouw, Alexander van
 • Wühl, Ulrich Cornelis Hendrik Godlieb
 • Ziekenoppasser, Eliezer (Leo)
 • Zwan, Jacobus van der
Loading...
Haarlem. (Ook Beverwijk en IJmuiden) (district Kennemerland) 1945-1946. 1 map
 • Berg, Cornelis van den
 • Berg, Theodorus Johannes van den
 • Beukman, Hermanus Hendrik
 • Boekman, Jacob
 • Bonekamp, Johannes Lambertus
 • Bonte, Marinus Gerardus
 • Bruijns, Johannes
 • Burgh, Martinus Anton van der
 • Burgh-Loman, Anna Margaretha Maria van der
 • Eck, Cornelis van
 • Geldorp, Jan Abram
 • Hartog, Cornelis Christiaan
 • Hissink, Johan
 • Hoebeke, Marinus
 • Hoogendijk, Cornelis Johannes
 • Jager, Hendrik de
 • Kok, Antonius Waltherus
 • Kretzschmar, Karl Ernst
 • Kuijper, Willem Franciscus
 • Latum, Willem van
 • Lebbe, Johannes Theodorus
 • Maarschalkerweerd, Cornelis Petrus
 • Mark, Cornelis Jacobus van der
 • Meure, Petrus Johannes Willebrordus
 • Mol, Johan
 • Mutsaers, Leonardus
 • Nieuwkoop, Nicolaas van
 • Oosten, Andreas Johannes van
 • Peper, Levie
 • Pligt, Hendrik Pieter van der
 • Polak, Jacob
 • Reumann, Karel Frederik
 • Rie, Wijnand de la
 • Ronde, Hendrik de
 • Schaft, Jannetje Johanna (Hannie)
 • Sieraad, Johannes
 • Singer, Muus
 • Stoof, Johannes Marinus
 • Strengholt, Roelof Gerard
 • Vaars, Franciscus Johannes Adrianus
 • Vooren, Johan
 • Vos, Hermanus Bernardus de
 • Warmenhoven, Simon Nicolaas
 • Weij, Pieter
 • Winterink, Carolus Johannes Jacobus
 • Woensel, Adrianus van
 • Zee, Lolke van der
 • Zwaag, Jan van der
 • Zwanenbeek, Cornelis Jan
 • Zwanenbeek, Iwan Ferdinand
Loading...
Leiden. (district Den Haag) 1945-1946. 1 map
 • Boom, Jan
 • Cornet, Cornelis.
 • Egmond, Adrianus van
 • Egmond, Johan Philip van
 • Filippo, Izaak
 • Hal, Abraham van
 • Koch, Hendrik
 • Lepelaar, Jan
 • Lezwijn, Jacobus Johannes
 • Nie, Johannes Jacobus de
 • Olivier, Nicolaas
 • Onvlee, Johannes Cornelis
 • Paalvast, Henricus Joannes Gerardus
 • Pennenburg, Johannes
 • Roijen, Denijs van
 • Staveren, Cornelis van
 • Teske, Johannes
Loading...
Limburg. 1 map
1945-1946.
 • Beers, Adrianus Hubertus van
 • Benedic, Nikolaus
 • Bos, Andries
 • Brinkman, Jan
 • Busch, Elbertus Frederikus
 • Dost, Mans
 • Gerards, Wilhelm
 • Gronden, Gerrit Jan van der
 • Hendriks, Johannes Hubertus
 • Heuts, Kristiaan
 • Holtij, Bernard Theodoor Adolf
 • Jansen, Gerrit
 • Jongen, Hubert
 • Keesman, Hendrik
 • Koenders, Albert
 • Kraft, Lambertus
 • Krol, Johann
 • Rinzema, Sjoerd
 • Smid, Hendrikje
 • Snippe, Derk
 • Soesman, Gerard Lodewijk Robertus
 • Sijbers, Peter Johannes
 • Tersteeg, Johannes Arnoldus
 • Tholen, Heinrich
 • Veldhoven, Johan Theodoor van
 • Vienerius, Engelbert Joseph
 • Vusschers, Maria Magdalena
 • Wetering, Maricus van de
 • Witvoet, Marinus
 • Zanders, Johan
Loading...
Noord Holland-Noord. (district) 1945-1946. 1 map
 • Amelsbeek, Jan
 • Baas, Dirk
 • Buijs, Jan Willem
 • Darphorn, Joseph
 • Doorn, Adrianus Johannes van
 • Handgraaf, Hendrik
 • Jongebloed, Frans
 • Kolk, Jan
 • Lievendag, Theodorus
 • Meeldijk, Gerrit
 • Munck, Pieter Adriaan de
 • Rempt, Rens
 • Riel, Jacobus Antonius van
 • Smith, Marten Hendrik
 • Wijk, Gerrit van
Loading...
Rotterdam (district), A-K. 1 map
1945-1946.
 • Andriesse-Sanders, Aaltje
 • Antes, Leendert Cornelis
 • Baarle, Maarten van
 • Baarle, Tonis van
 • Baas, Antoon
 • Bazuijnen, Hendrik
 • Berge, Leendert van den
 • Bloemendal, Abraham Hartog Marcus
 • Bolkenbaas, Leendert
 • Boogaard, Boudewijn Leendert
 • Boezaart, Johannes Jacobus
 • Borst, Martinus de
 • Boven, Pieter van
 • Briedé, Anne Theodorus
 • Broekhoven, Cornelis Antonius van
 • Brugman, Jacobus
 • Bruin, Johannes Adrianus de
 • Bruijn, Dirk de
 • Bruijn, Leonardus de
 • Clerck, Arthur Franciscus de
 • Clerck, Deodatus Edmond Phielmondus de
 • Diephout, Arie
 • Dillen, Willem van
 • Donker, Arie
 • Dooren, Joseph van
 • Drost, Theodorus Bernhardus
 • Emmerij, Louis Johan Hendrik
 • Ende, Johannes Petrus van den
 • Florijn, Jacobus
 • Geuvers, Bernardus Eduard
 • Gils, Hendrik van
 • Golbach, Hendrik Antonius
 • Gomes de Mesquita, David
 • Graaff, Willem de
 • Griese-Goudkuil, Anna
 • Haan, Arie de
 • Haar, Christiaan van der
 • Hameete, Jan
 • Harte, Pieter
 • Hazenkamp, Barend Gerrit
 • Heijt-Wooning, Cuniera Johanna Maria
 • Hessels, Lucas
 • Hoek, Frederik Willem
 • Hoek, Jacobus Philippus
 • Hoek, Johannes Hendrikus van der
 • Hoekstra, Jan
 • Houtepen, Robertus Justinus.
 • Huijser, Frans
 • Jagt, Willem van der
 • Jaspers, Wouter
 • Jong, Cornelis de
 • Jongebreur, Jan
 • Jongh, Willem Karel de
 • Jorritsma, Willem
 • Kadt, Herman Henri de
 • Kadt-van Aalten, Betty Bernardine de
 • Karstanje, Hubregt
 • Keizer, Adrianus
 • Kik, Jan
 • Kint, Emilus
 • Kleef, Hendrik van
 • Kleef, Johannes van
 • Kleij, Antoon van der
 • Kleijnjan, Pieter Adrianus
 • Kloet, Dingeman
 • Kloosterziel, Jacob Gerrit
 • Koopman, Anne Willem Arie
 • Koopman, Cornelis
 • Kooren, Willem
 • Kraats, Cornelis van der
 • Kriek, Abraham de
 • Krimpen, Arie Cornelis van
 • Kruijd, Gerrit Jacobus
 • Kuipers, Hendrik
Loading...
Rotterdam, L-Z. 1 map
1945-1946.
 • Lugt, Jan van der
 • Lupker, Bartholomeus Johannes
 • Man, Cornelis Willem Leendert de
 • Meijer, Karel
 • Meyer, Johanna
 • Mil, Remmert Huibert van
 • Muilwijk, Cornelis
 • Mulder, Nicolaas
 • Muuren, Willem Frederik
 • Muije, Hendrik
 • Muijsson, David Antonius
 • Nas, Adrianus Reinardus
 • Neef, Daniel Jan George Hendrik de
 • Nederlof, Jan Dirk
 • Noble, Pieternella Jacoba le
 • Oers, Cornelis van
 • Oort, Willem van
 • Overmeire, Bernardus Cornelis
 • Pelt, Jan van
 • Peters, Hermanus Martinus
 • Petronia, Johannes Teburcio
 • Polder, Willem van de
 • Ponte Jr., Simon
 • Ponte Sr.,Simon
 • Pors, Bastiaan Cornelis
 • Proost, Johannes
 • Reuderink, Willem Hendrik
 • Ridder, Johannes Theodorus de
 • Put, Antonius van der
 • Romijn, Cornelis
 • Rost, Andries Adrianus
 • Roukens, Gerrit Joseph
 • Rozendaal, Joseph Jacob
 • Rueb, Cornelis Hendrikus
 • Ruighaver, Bouwen
 • Rulo, Franciscus Martinus
 • Ruppert, Izaak Hendrik
 • Rijken, Martinus
 • Schans, Jacob van der
 • Scheuierman, Gerardus Franciscus
 • Schippers, Cornelis
 • Schriek, Carel Marinus
 • Sies, Izaak
 • Slooten, Jannes van
 • Snelleman, Petrus Gerardus Frederik
 • Soolingen, Lucas van
 • Speksnijder, Casper
 • Speksnijder, Hendrik
 • Speksnijder, Jacobus Gerrit
 • Speksnijder, Marinus
 • Steen, Adrianus Anthonie van den
 • Stelten, Maarten
 • Ster, Pieter van der
 • Stokker, Cornelis Johannes van der
 • Stuyt, Jan Lourens
 • Swaneveld, Abraham
 • Tazelaar, Cornelis Jacobus
 • Thomassen, Arie
 • Urbanus, Frederik Bernardus Wilhelmus Maria
 • Velleman, Samuel
 • Velleman-Kat, Vogeltje
 • Verbrugge-van Asch, Magdalena Lothera
 • Verheul, Huibert Jan
 • Vleugels, Gerardus
 • Vlieger, Willem
 • Vogel, Jacobus
 • Vos-Kikkert, Elisabeth de
 • Vreeswijk, Willem van
 • Vries, Wilhelmus de
 • Weelden, Johannes van
 • Willemsen, Adrianus Maria
 • Wilschut, Gerard
 • Wit, Anthonij Martinus de
 • Witte, Willem de
 • Wolvekamp, Leendert Huibert
 • Wijntje, Nicolaas
 • Zutphen, Andries van
 • Zwijnenburg, Cornelis Johannes
Loading...
Twente (district) 1945-1946. 1 map
 • Bornebroek, Gerrit Jan
 • Bornebroek, Hermann Johann
 • Brugge, Hein Egbert ter
 • Bruin, Machiel Paulus de
 • Buld, Arnoldus
 • Fraterman, Gosse
 • Frederiks, Gerrit Willem
 • Froom, Theodorus
 • Genugten, Henricus Johannes Maria van
 • Geusendam, Johannes Mathias
 • Gorel, Bernardus
 • Groothuis, Johannes
 • Häberlein, Johannes Carl
 • Haeck, Jules
 • Hartgers, Henderikus
 • Hondebrink, Hendrikus
 • Jong, Geert de
 • Jonge, Jan de
 • Kempers, Wilhelm Johan
 • Kok, Lambertus
 • Kolk, Frederikus Antonius van der
 • Langkamp, Herman Andreas
 • Loosdrecht, Abraham van de
 • Moquette, Henri Herman
 • Nieuwenhuis, Bernardus Franciscus
 • Prins, Gerrit
 • Prins, Jan
 • Ruijter, Gerrit de
 • Smienk, Anthonie Adolf Ferdinand
 • Struik, Gerrit van der
 • Veen, Jacobus van
 • Vries, Klaas de
 • Wezel, Hendrik van
 • Wilmink, Gerrit Willem Eduard
 • Wobben, Jan Ferdinand
 • Wolf, Johannes Antonius
Loading...
Utrecht (stad) (district). 1 map
1945-1946.

N.B.Utrechtse provinciesteden zijn onder Het Gooi en Gelderse vallei ondergebracht.

 • Adan, Franciscus Cornelis Hendrikus Hubertus
 • Bastiaanse, Hendricus Adrianus
 • Beek, Daniël van
 • Berkel, Cornelis Johannes van
 • Besamusca, Hermanus
 • Brouwer, Wijnand Cornelis
 • Chambone, Cornelis Antonius
 • Heij, Cornelis (Kees)
 • Hoogendoorn, Willem
 • Joosten, Arend
 • Klein, Hendrik
 • Kloot, Louis Albertus
 • Linnenbank, Martinus
 • Mater, Gerrit Pieter
 • Mekking, Klaas
 • Mol, Willem Hendrikus Joseph de
 • Molenkamp, Hendrik
 • Pennings, Antonius
 • Rabuse, Richard
 • Roeden, Wiebe van
 • Rooij, Antonius Maurits de
 • Ruiter, Johannes de
 • Schaik, Gerardus van
 • Schoonhoven-Loozekoot, Johanna Maria
 • Steenwijk, Johann George
 • Stoffelsen, Albertus
 • Veen, Elias Jan van der
 • Visser, Jacques Martinus
 • Waal, Gijsbertus de
 • Winsum, Willem Petrus van
Loading...
Waterland. (district Amsterdam) 1945-1946. 1 map
 • Korver, Jan
 • Eskens, Johan Gerard
Loading...
IJsselstreek. 1 map
1945-1946.
 • Bannink, Antonie
 • Bannink, Dirk Johan Hendrik
 • Bosman, Gerrit
 • Dongeren, Gerrit Johannes Hendrikus van
 • Einde, Gerrit Jan van `t
 • Gerritsen, Aaldert Jan
 • Gerritsen, Albertus
 • Hendriks, Andries
 • Kleinbussink, Anton
 • Koopman, Berend Jan
 • Lagerwaard, Gerrit Pieter Cornelis
 • Lammers, Hendrik Jan
 • Lugthart, Cornelis
 • Maten, Wilhelm van der
 • Meulen, Daniël van der
 • Nales, Arend Jan
 • Nieuwenhuis, Gerrit Jan
 • Plette, Egbert
 • Prinsen, Johan
 • Renshof, Otter Theodorus Johannes
 • Rodert, Johannes
 • Schegget, Willem Jan ter
 • Stam, Jan Cornelis
 • Teunissen, Johan
 • Veldhuis, Willem
 • Vlastuin, Jan Willem
 • Werven, Gerrit van
Loading...
Zaanstreek (district). 1 map
1945-1946.
 • Achterberg, Jacob
 • Boschman, Cornelis
 • Glijnis,Teunis
 • Groot, Jacobus Johannes de
 • Heijningen, Gerardus Hendrikus van
 • Huisman, Albert
 • Korte, Dirk de
 • Kuijper, Jan
 • Kwadijk, Simon
 • Stolp, Jan
 • Swolfs, Josephus
 • Tongeren, Lambertus Theodorus van
 • Tromp, Jacob
 • Tromp, Marinus
 • Twisk, Cornelis
 • Twisk, Simon
 • Vries, Hendrik de
 • Willemszoon, Jacob
 • Wit, Gerrit Jan de
 • Zwart, Cornelis
Loading...
Nagekomen stukken en kopij voor het nooit gepubliceerde Gedenkboek. Met brieven en artikeltjes, ingestuurd door partijgenoten of familieleden, afschriften van afscheidsbrieven en resumé's van de verzetsactiviteiten per district, inclusief gegevens over verzetsmensen die de oorlog overleefden. 43 omslagen
1945-1946.
Algemeen en onbekend.
Loading...
Amsterdam.
Loading...
Drente.
Loading...
Friesland.
Loading...
Het Gooi.
Loading...
Groningen.
Loading...
Den Haag.
Loading...
Kennemerland.
Loading...
Limburg.
Loading...
Noord-Holland-Noord.
Loading...
Rotterdam.
Loading...
IJsselstreek.
Loading...
Berg, Cornelis van den
Loading...
Boissevain, Jan Karel en Gideon Willem
Loading...
Cozijn, Barend
Loading...
Donker, Arie.
Loading...
Dormits, Samuel Zacharias (Sally)

N.B. De map met stukken betreffende Sally Dormits is al sinds ca. 1992 zoek.

Duinen, Jan van
Loading...
Dijk, Johannes Hendrik (Jan) van
Loading...
Gerritze, Johannes Geerbertus (Joop)
Loading...
Griese-Goudkuil, Anna
Loading...
Haspels, Abraham (Bram)
Loading...
Henriët, Hendricus Antonius (Henk)
Loading...
Kastein, Gerrit Willem
Loading...
Kuiper, Abraham Kornelis (Bram)
Loading...
Munster, Gijsbert Jasper Gijs van
Loading...
Niessen, Cornelis Gerardus Louis (Cor)
Loading...
Nijhoff, Jonathan Bastiaan
Loading...
Oosten, Andreas Johannes (Andries) van
Loading...
Peeters, Nicolaas Bernardus
Loading...
Pooters, Petrus Antonius Martinus (Pam)
Loading...
Postma, Jan
Loading...
Prins, Hendrik
Loading...
Prinsen Geerligs, Reina
Loading...
Schaft, Jannetje Johanna (Hannie)
Loading...
Schrijver, Adriane (Jeanne)
Loading...
Stam, Jan Cornelis
Loading...
Struik, Thomas Antonie (Anton)
Loading...
Veldman, Harm
Loading...
Vlaar, Martinus
Loading...
Vries, Wilhelmus de

N.B. Omslag op 9 oktober 2018 leeg aangetroffen.

Weezel, Joseph Jacques (Joop) van
Loading...
Wijnkoop, David
Loading...
Lijsten van gevallenen, opgesteld voor het nooit gepubliceerde Gedenkboek. 1 omslag
1945.
Loading...
Lijst van Amsterdamse bedrijven, lijst van 'Oom Piet', behorende bij de collectie Gedenkboek. 1 stuk
Z.j.
Loading...
Verklaringen betreffende J.A.C. Malchus en zijn bedrijf E.F.A. Produka te Amsterdam en Breukelen. 1 map
1946.
Loading...
Ingekomen brieven van het Nederlandsche Rode Kruis, J. Brandenburg, C. de Rover en P. Vooren betreffende het Gedenkboek. ( 1950 ). 1 omslag
1946,
Loading...
Verslagen van de verzetsactiviteiten van groepen, verzameld ten behoeve van het nooit gepubliceerde Gedenkboek/eerelijst van gevallenen. 4 omslagen
1945-1946.
Groep G. v.d. Bosch e.a. Amsterdam
Loading...
Proces F.A. Kolder e.a.( 1942 ).
Loading...
Verslag sabotagegroep Hazemeyer Signaal, Het Gooi.
Loading...
Schrift met aantekeningen uit de kampen Schoorl, Amersfoort en St. Michielsgestel en de houding van communistische medegevangenen aldaar. Z.j.
Loading...
Stukken betreffende partijcongressen. Met verslagen van districtsconferenties ter voorbereiding van het congres, discussiegrondslagen, redes en resoluties, stukken van de Mandaatcommissie, de Kandidaat-besprekingscommissie, de Financiële Contrôlecommissie, begroetingen van buitenlandse delegaties en persberichten. 44 dozen
1946-1991.
1946-1947, 1950.
1952.
1955, redevoeringen en verslagen.
1955, overige stukken.
1956, voorbereiding in de districten.
1956, overige stukken.
1958, voorbereiding in de districten.
1958, overige stukken.
1961.
1964, voorbereiding in de districten.
1964, overige stukken.
1967.
1970, discussiegrondslag en verslagen.
1970, overige stukken.
1972, verslagen.
1972, overige stukken.
1975, verslagen.
1975, overige stukken.
1978, verslagen.
1978, organisatie.
1978, overige stukken.
1980, organisatie.
1980, verslagen.
1980, overige stukken.
1982, voorbereiding in de districten.
Deel 1.
Deel 2.
Deel 3.
1982, organisatie, verkiezing Partijbestuur.
1982, verslagen, resoluties, amendementen.
1984, buitengewoon congres inzake partijprogram.
Deel 1.
Deel 2.
Deel 3.
Deel 4.
1985, organisatie.
1985, voorbereiding in de districten, redevoeringen.
1985, congrescommissies.
1986, voorbereiding.
1986, overige stukken.
1989, organisatie.
1989, amendementen en discussiebijdragen uit de districten.
1989, enquêteformulieren.
1989, overige stukken.
1990.
1991, opheffingscongres.

N.B.Zie voor de Juli-conferentie 1945 inv. nrs. 781-783, 803-805.

Stukken betreffende de partijconferentie over het partijwerk. 1 map
1946.
Stukken betreffende de partijconferentie over de organisatievorm, met name het werk in de bedrijfsafdelingen. 2 mappen
1949.
Discussieverslag.
Overige stukken.
Stukken betreffende de kaderconferentie (gehouden naar aanleiding van de tegenvallende verkiezingsuitslag 1953 ) over de plaats van de partij in het binnen- en buitenlandse politieke bestel. 1 pak
1953.
Stukken betreffende de partijconferentie met het oog op de verkiezingen. 1 map
1957.
Stukken betreffende de partijconferentie 'Voor een regering van de arbeidersbeweging'. 2 mappen
1962.
Discussieverslag.
Overige stukken.
Stukken betreffende de partijconferentie over politieke en economische problemen in binnen- en buitenland en de taak van de partij. 1 doos
1973.
Stukken betreffende de Nationale partijconferentie [met het oog op de Tweede Kamer-verkiezingen]. 2 dozen
1977.
Deel 1.
Deel 2.
Stukken betreffende de partijconferentie met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen 1982. 1982. 1 doos
Stukken betreffende de partijconferentie met het oog op de Europese verkiezingen 1983-1984. 1 doos
Stukken betreffende de organisatieconferentie, onder meer betreffende nieuwe statuten en reglementen. 1 doos
1984.
Stukken betreffende de partijconferentie met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen 1986. 2 pakken
Organisatie.
Overige stukken.
Stukken betreffende de partijconferentie 1988. 1 pak
Stukken betreffende de partijconferentie met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen 1989. 1989. 1 pak en 1 map
Amendementen.
Overige stukken.

N.B.Vanaf eind juli tot oktober 1945 fungeerde een interim-bestuursorgaan onder de naam 'Partijraad'.

Notulen van de Partijraad op 2 en 30 Augustus 1945. Met concept-brief aan de SDAP als bijlage. 1 map
1945.
Handleiding voor de organisatie, bestemd voor een zitting van de Partijraad. 1 omslag
Z.j. [1945]
Brief van de SDAP aan de Vereniging van Vrienden van de Waarheid met afschrift van officiële brief aan de Partijraad. 10 september 1945. 1 omslag
Rede van P. de Groot voor de Partijraad van 11 Oktober 1945. 1 omslag
Agenda's, bijlagen, notulen en/of besluitenlijsten van de zittingen van het Partijbestuur. 28 dozen, 3  mappen en 2 omslagen
1946, 1948-1990.

N.B.Zie voor een ingang op deze stukken kaartsysteem Porck.

[1948], uitsluitend bijlage betreffende Verbond van Oud-Verzetsstrijders. 1 stuk
1946, uitsluitend redevoeringen P. de Groot. 1 omslag
1948, januari. 1 map
1948, mei-december, zeer incompleet. 1 map
1949, zeer incompleet. 1 map
1950-1952. 1 doos
1953-1954. 1 doos
1955. 1 doos
1956-1958, zeer incompleet. 1 doos
1959-1960. 1 doos
1961-1962. 1 doos
1963-1964. 1 doos
1965-1966. 1 doos
1967. 1 doos
1968-1969. 1 doos
1970-1971. 1 doos
1972-1973. 1 doos
1974-1975. 1 doos
1976-1977 (februari, mei). 1 doos
1977 (augustus, oktober, november)- 1978. 1 doos
1979-1980. 1 doos
1981, januari-september. 1 doos
1981 (oktober-september)- 1982 (januari-februari). 1 doos
1982, april-september.
1982 (november-december)- 1983 (januari-mei). 1 doos
1983, juni-september. 1 doos
1983 (oktober-december)- 1984 (januari-maart). 1 doos
1984, april-december. 1 doos
1985, januari-juni.

N.B.Juni samen met districten-overleg.

1985 (augustus-december)- 1986. 1 doos
1987-1988 (maart-mei). 1 doos
1988 (juli-december)- 1989 (januari-mei). 1 doos
1989 (juni-december)- 1991. 1 doos
Kladnotulen van de zittingen van het Partijbestuur. 3.11. 1962 en 16-17 Juni 1963. 1 map
Kladnotulen van de zittingen van het Partijbestuur. 4 mappen
1979.
10-11 februari.
3-4 maart.
22 april en 30 juni-1 juli.
22 september.
Resoluties van het Partijbestuur. 1 map
1948, 1955.
Agenda's met notulen en bijlagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 26 dozen, 2 pakken en 10 mappen
1948-1990.

N.B.Zie voor een ingang op deze stukken kaartsysteem Porck.

1948. 1 map
1949. 1 pak
1950. 1 map
1951-1952. 1 map
1953. 1 map
1954. 1 map
1955-1956. 1 doos
1957. 1 map
1959-1960. 1 map
1961. 1 map
1962. 1 map
1963. 1 map
1964-1965. 1 doos
1966-1967. 1 doos
1968. 1 doos
1969. 1 doos
1970-1971. 1 doos
1972-1973 (januari-juni). 1 doos
1973 (juli-december)- 1974. 1 doos
1975-1976 (januari-juni). 1 doos
1976 (juli-december)- 1977. 1 doos
1978. 1 doos
1979. 1 doos
1980, januari-juli. 1 doos
1980, augustus-december. 1 doos
1981, januari-juni. 1 doos
1981, juli-oktober. 1 doos
1981 (november-december)- 1982 (januari-april). 1 doos
1982, mei-oktober. 1 doos
1982 (november-december)- 1983 (januari-juni). 1 doos
1983 (augustus)-december)- 1984 (januari-maart). 1 doos
1984 (april-december)- 1985 (januari-maart). 1 doos
1985 (april--december)- 1986 (januari-mei). 1 doos
1986 (juni-december)- 1987 (januari-oktober). 1 doos
1987 (november-december)- 1988 (januari-oktober). 1 doos

N.B.Met stukken betreffende de Ronde Tafel Conferentie met vertegenwoordigers uit de districten, 1988.

1988 (november-december)- 1989 (januari-september). 1 doos
1989 (oktober-december- 1990 (januari-juni). 1 doos
1990, juli-december. 1 pak
Kladnotulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur [?]; auteur onbekend. 1 map
1956, 1970 en z.j.
Fragmenten van redes door P. de Groot, vermoedelijk voor het Dagelijks Bestuur. 1 omslag
Z.j.
Kladnotulen van enige Dagelijks-Bestuursvergaderingen en districtsvergaderingen met dagelijks bestuurder, opgemaakt door H. Hoekstra. 1 omslag
1961-1963.
Kladnotulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 2 dozen en 2 pakken
1979.
Maart. 1 pak
April. 1 pak
Mei-augustus. 1 doos
Oktober-december. 1 doos
Klad-inleidingen van T. van Hoek als lid van het DB voor diverse partijgeledingen. Z.j. [c. 1 doos
1979].
Klad-inleidingen van E. Izeboud als partijvoorzitter voor diverse geledingen. 1 doos
1982-1987.
Memoranda, notities, voorstellen en enige correspondentie, bestemd voor de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur. Stukken afkomstig van Jaap Wolff en/of Paul de Groot. 1 doos, 5 pakken en 23 mappen
1945-1946, 1948-1983.
1945-1947.
1948.
1949.
1950, brieven aan J. Brandenburg betreffende het 'partijleven'. 1 pak
1950, overige stukken.
1951-1952.
1953-1954.
1955.
1956-1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964, uitsluitend discussie ontwerpstellingen 21ste congres. 1 pak
1964, overige stukken. 1 pak
1965, uitsluitend betreffende de internationale situatie.
1965, overige stukken. 1 pak
1966. 1 pak
1967.
1968.
1969.
1970.
1971-1972.
1973-1974.
1975-1978.
1979.
1980-1983. 1 doos
Agenda's met notulen en bijlagen van het Secretariaat, met lijsten van binnen de partij lopende besluiten. 3 dozen, 11 pakken en 16 mappen
1948-1949, 1952-1957, 1959-1969, 1972-1990.
1948 (oktober)- 1949 (september).
1952 (december)- 1953.
1954.  
1955, januari-juni.
1955, juli-december.
1956 (tot oktober).
1957 (uitsluitend oktober).
1959.  
1960.
1961 (zeer incompleet).
1962-1963 (zeer incompleet).
1964.
1965. 1 pak
1966. 1 pak
1967. 1 pak
1969 ('Coördinatiecommissie').
1972, juli-december.
1973. 1 pak
1974. 1 pak
1975.
1976.
1977. 1 pak
1978. 1 pak
1979, januari-juli. 1 pak
1979, augustus-december. 1 pak
1980, januari-juni. 1 pak
1980, juli-december. 1 pak
1981. 1 doos
1982-1985. 1 doos
1987-1991. 1 doos
Uitgaande circulaires van het partijbureau aan diverse partij-organen. 2 mappen
1969-1971, 1974.
1969-1971.
1974.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven, alfabetisch geordend op afzender of geadresseerde, direkt afgehandeld door secretaris onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur. 10 dozen, 4 mappen en 2 omslagen
1949, 1958-1967, 1969-1990 en z.j.
1949. 1 omslag
1958. 1 omslag
1959-1960. 1 map
1961-1962. 1 map
1963-1964. 1 map
1965-1967.
1969-1972.
1973-1974.
1975-1976.
1977.
1978.
1979.
1980-1981.
1982-1984.
1985-1986.
1987-1990 en z.j. 1 map
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven uit de 'postmap Partijbestuur'. Met notities van het secretariaat over de wijze van afhandeling door Partijbestuursleden. Chronologisch geordend op datum van binnenkomst. 9 pakken en 9 mappen
1982-1983.
Deel 1.
1982, februari/maart, nrs. 24-66. 1 pak
1982, maart/mei, nrs. 67-79. 1 map
1982, mei/juni, nrs. 82-96 en ongenummerd. 1 pak
1982, mei/juli, nrs. 97-126. 1 pak
1982, augustus/september, nrs. 127-170 en ongenummerd. 1 pak
1982, november/december, ongenummerd. 1 map
1982 / 1983, december/januari, nrs. 1-44. 1 map
1983, januari/februari, nrs. 45-64 en ongenummerd. 1 map
1983, februari, nrs. 66-83 en ongenummerd. 1 map
1983, februari/maart, nrs. 83a-114. 1 map
1983, maart, nrs. 115-138 en ongenummerd. 1 map
1983, april/mei, nrs. 139-186 en ongenummerd. 1 pak
1983, mei/juni, nrs. 187-235 en ongenummerd. 1 pak
1983, juli/augustus, nrs. 236-306 en ongenummerd. 1 pak
1983, augustus/september, nrs. 307-343. 1 map
1983, september/oktober, nrs. 345-385 en ongenummerd. 1 pak
1983, oktober/december, nrs. 386-435 en ongenummerd. 1 pak
Lijsten van ingekomen poststukken voor de 'postmap Partijbestuur', genummerd naar volgorde van binnenkomst. 1 map
1982-1983.

N.B.Dit vormt een ingang op de inventarisnrs. 437-454.

Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven namens het Partijbestuur, chronologisch geordend. 4 pakken en 4 mappen
1984-1985.
1984, januari-maart. 1 pak
1984, april-juni. 1 pak
1984, juli-september. 1 pak
1984, oktober-december. 1 pak
1985, januari-februari. 1 map
1985, maart-april. 1 map
1985, mei-juni. 1 map
1985, juli-december. 1 map
Correspondentie en notities van secretaris J. Geelen. 1 doos
1985-1986.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven namens het Partijbestuur, chronologisch geordend en per maand genummerd naar volgorde van binnenkomst. 1 doos, 14 pakken en 4 mappen
1987-1991.

N.B. Zie inv. nr. 484.

1987, januari, februari. 1 map
1987, maart, april. 1 map
1987, mei. 1 map
1987, juni-september.
1987, oktober-december.
1988, januari-maart.
1988, april-juni.
1988, juli, augustus.
1988, september, oktober.
1988, november, december.
1989, januari-maart.
1989, april, mei.
1989, juni.
1989, juli-september.
1989, oktober-december.
1990, januari-maart.
1990, april, mei. 1 map
1990, juni-december.
1991. 1 doos
Lijsten van ingekomen poststukken 'voor het Partijbestuur', per maand genummerd naar volgorde van binnenkomst. 1 map
1987-1991.

N.B.Dit vormt een ingang op de inventarisnrs. 465-483.

Kantooragenda's van het Partijbureau.   10 delen
1982-1991.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
Vergaderstukken van de Werkgroep Verenigingsrecht, opgericht in verband met een mogelijke aanpassing van statuten en reglementen door de gewijzigde wet op het verenigingsrecht. 1 map
1978.
Vergaderstukken van de Werkgroep Partij-organisatie, ter voorbereiding van de Organisatieconferentie 1984 en het ontwerpen van nieuwe statuten en reglementen. 1 map
1984.

N.B.Zie ook inv. nr. 264.

Vergaderstukken van de Statutencommissie. Met ontwerp-statuten. 1 map
1988-1989.
Financiële verslagen, begrotingen en tussentijdse berichten over de financiën van de partij en haar onderdelen. 2 dozen en 3 mappen
1947-1963, 1967-1988.

N.B.Zie voor de verslagen van de Financiële Contrôlecommissie ook de rubriek 'Congres'.

1947-1957. 1 map
1958-1963. 1 map
1967-1979. 1 doos
1980-1985. 1 doos
1986-1988. 1 map
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven van de penningmeester. 2 dozen en 4 mappen
1949-1950, 1954-1959, 1963-1967, 1972-1983, 1985-1990.
1949-1950. 1 map
1954-1956. 1 map
1957-1959. 1 map
1963-1967. 1 map
1972-1983. 1 doos
1985-1990. 1 doos
Stukken betreffende donatiecampagnes. 3 dozen en 1 pak
1956-1957, 1970-1980, 1982-1983.
1956-1957, 1970-1976. 1 doos
1976-1978. 1 doos
1978-1980. 1 doos
1982-1983. 1 pak
Financiële overzichten per maand, bestemd voor het Partijbestuur. 1 pak
1971-1979.
Diverse deel-begrotingen voor speciale activiteiten. 2 pakken en 2  mappen
1972-1973, 1979-1985.
1972-1973. 1 map
1977, betreffende verkiezingen. 1 pak
1979-1980. 1 pak
1980-1981. 1 map
Grootboeken. 28 delen
1976-1983, 1985 en z.j.
November 1975- Januari 1976.
Januari- April 1976.
April- Juni 1976.
Juli- Oktober 1976.
Oktober-december 1976.
Maart- Mei 1977.
Mei- Augustus 1977.
Augustus-november 1977.
November 1977- Januari 1978.
Februari- April 1978.
April- Juni 1978.
Oktober-november 1978.
December 1978- februari 1979.
Februari- Juli 1979.
Juli-december 1979.
December 1979- Mei 1980.
Mei- Oktober 1980.
Oktober 1980- februari 1981.
Februari- Juni 1981.
Juni-november 1981.
November 1981- Maart 1982.
Maart- Juli 1982.
Augustus- Oktober 1982.
Oktober 1982- Juni 1983.
September- Oktober 1983.
Januari- Februari 1985.
Z.j.
Financiële overzichten en ontwerp-begrotingen. 1 doos
1977-1983.
Balansen. 1 map
1979-1984.
Stukken betreffende uitstaande leningen. 1 omslag
1982-1983.
Vergaderstukken van de Financiële Werkgroep. 1 omslag
1983.
Verslag van de Commissie 'Doorlichting' [van de Bepenak]. 1 map
1983.
Dossier betreffende de financiering van het Emancipatieproject. 1 map
1984-1986.
Notitie van de Werkgroep 'Overlevingsscenario' en andere stukken betreffende de organisatie, afkomstig van T. van Hoek. 1 map
1984-1985.
Stukken betreffende een 'Financiële Conferentie'. 1 map
1986.
Aantekenboekjes van penningmeester of secretaris. 1 map
Z.j.
Kasboeken met afdrachten uit de districten. 2 delen
1946. 1960-1963.
1946.
1960-1963.
Ingekomen rapporten betreffende de financiële toestand en de ledenstand in de districten. 2 mappen
1950, 1958.
1950.
1958.
Uitgaande circulaires van de penningmeester aan de districten. 1 map
1969-1971.
Financiële overzichten en begrotingen uit de districten. 5 dozen
1975-1983.
1975-1977.
1977-1978.
1977-1980.
1979-1981.
1981-1984.
Gegevens betreffende ledenstanden in de districten. 2 dozen
1978-1987 en z.j.
1978-1980.
1980-1987 en z.j.
Stukken betreffende contributiegegevens uit de districten. 1 map
1979-1981, 1984-1985.
Correspondentie van de penningmeester betreffende de financiële toestand in de districten. 1 pak en 1 map
1980-1982, 1984-1986.
1980-1982.
1984-1986.
Kasboekje met afdrachten van de Tweede Kamerfractie. Met bijlagen. 1 map
1962-1963.
Stukken betreffende afdrachten van leden van de Tweede Kamerfractie, gemeenteraden etc. voor het Persfonds. 1 map
1975-1979.
Stukken betreffende de financiën van de Tweede Kamerfractie en de BIK-regeling. 1 pak
1978-1981.
Stukken betreffende financiële afspraken en regelingen met raads- en statenleden. 1 map
1982.
Vergaderstukken en enige correspondentie van het Personeelsoverleg/de Personeelsraad. 1 map
1982, 1984-1985.
Stukken betreffende het personeelsbestand. 1 map
1982-1985.
Stukken betreffende een organisatie-onderzoek naar het functioneren van het partij-apparaat. 1 map
1985.
Reorganisatievoorstellen in verband met de personele bezetting van het Partijbureau. 1 map
1985-1986.
Stukken betreffende een automatiseringsonderzoek voor het Partijbureau. 1 map
1985-1986.
Inventarislijst van roerende goederen in gebouwen van de CPN en neveninstellingen, in het kader van de Schade-enquêtecommissie. 1 map
1947.
Stukken betreffende de Stichting Het Kamphuis en Spandershorst te Hilversum, in het kader van schadevergoeding voor geleden oorlogsschade. ( 1940 ), 1947-1954. 1 map
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Zonneschijn tot exploitatie van kampeerterreinen. 1 map
1951.
Bouwplannen, plattegronden, begrotingen. 1 map
1964, 1978.
Stukken betreffende gebouw en pers aan de Hoogte Kadijk 145 te Amsterdam. 1 doos
1980-1981.
Vergaderstukken en correspondentie van de Archiefcommissie. 5 mappen
1982-1991.
1982-1985.
1986.
1987-1988.
1989.
1990-1991.
Stukken betreffende openbaarheid, toegankelijkheid en reglement voor raadpleging van het archief. 1 pak
1982-1985.
'Voorlopige inventaris' van een gedeelte van het partij-archief, gebaseerd op de ordening, afgerond op 31.12. 1 stuk
1984. 1985.
Lijst van CPN-brochures, behorende bij het partij-archief. 1 stuk
Z.j.

N.B.Zie ook inv. nrs. 841-844

Circulaires en enige uitgaande post van het Partijbestuur aan de functionarissen in de districten. 2 dozen en 4 mappen
1958-1961, 1963-1965, 1967-1974, 1980-1981, 1983-1984, 1989.
1958-1959.
1960-1961.
1963-1965.
1967-1970.
1971-1974. 1 doos
1980-1981, 1983-1984, 1989. 1 doos
Circulaires van het Partijbestuur aan de districten: 'Distriktenbrief'. 1 doos
1986-1989.
Overzichten van de samenstelling van districtsleidingen. 1 map
1951-1953, 1973 en z.j.
Rapporten van ledenvergaderingen in de districten, geconsulteerd over de partij-organisatie en de landelijke leiding. 1 map
1951.
Organisatierapporten uit de districten. 1 map
1954.
Verslagen van de gebeurtenissen in Groningen en Den Haag op 4, 5 en 6 november 1956 naar aanleiding van de 'Hongaarse furie'. 1 map
Verzamelstaten van ledenaanwas, uitgaven, donaties etc. per district. 1 map
1966.
Rapporten van J. Maliepaard betreffende zijn werkbezoeken aan de districten. 1 map
1967.
Stukken betreffende de sociale samenstelling van districtsbesturen. 1 map
1981.

N.B.Tot het district Amsterdam behoren ook: Aalsmeer, Amstelveem, Diemen, Edam, Haarlemmermeer, Halfweg, Landsmeer, Monnikendam, Purmerend en Volendam.

Inleiding van P. de Groot op de districtsconferentie Amsterdam 1948 en presentielijst van een districtsconferentie 1949. 1948-1949. 1 map
Verzamelstaten van de sociale samenstelling van de partij en andere cijfermatige gegevens van het district Amsterdam. 1 map
1955.
Verslagen van consultatieve vergaderingen in de afdelingen Amsterdam naar aanleiding van de 20ste congres van de CPSU, de persoonsverheerlijking, de verkiezingsuitslag en de plannen om bedrijfsgroepen op te heffen. 3 mappen
1956.
Juni/juli, met aantekeningen van de inleider.
Juli/augustus.
September/november.
Presentielijst en inleiding van de districtsconferentie Amsterdam. 1 map
1957.
Verslagen van consultatieve vergaderingen betreffende nieuwe organisatievormen in district Amsterdam. 1 map
1958.
Stukken betreffende districtsconferenties en ledenvergaderingen Amsterdam. c. 1973, c. 1 map
1980.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aan het district Amsterdam. 2 pakken en 1 map
1958-1991.
1958-1967, c. 1 map
1971-1975.
1980-1982. 1 pak
1983-1991. 1 pak
Verslag van en inleiding bij een 'werkersbijeenkomst', Nieuwendam/Amsterdam-Noord. 21 Juli 1945. 1 map
Foto-album, aangeboden door de leden van Amsterdam-Noord aan het Partijbestuur. 1 deel
1955.
Verslagen van besturen- en ledenvergaderingen en correspondentie met het district Brabant. 1 omslag
1954-1988.
Rapporten betreffende de relatie van de afdeling Tilburg tot de Bruggroep. 1 map
1959.
Onderzoeksrapporten en correspondentie betreffende vermeende fractievorming in het district Brabant. 1 map
1954-1955.
Stukken betreffende de BVD en de Sociale Academie Den Bosch. 1 map
1978.
Verslagen van leden- en districtsvergaderingen en correspondentie met het district Drente. 2 pakken en 1 map
1949-1990.
1949-1967. 1 map
c. 1 pak
1970-1980.
c. 1 pak
1981-1990.
Verslagen van leden- en districtsvergaderingen en correspondentie met het district Friesland. 3 mappen
1950-1987.
1950-1971.
1974-1982.
1984-1987.
Verslagen van leden- en districtsvergaderingen en enige correspondentie met het district Gelderland. 4 mappen
1948-1983.
1948-1961.
1962-1973.
1974-1976.
1979-1983.
Dossier betreffende conflicten in de afdeling Nijmegen, afkomstig van T. van Hoek. 1 map
1978-1980.

N.B.Tot het district Gooi/Eemland behoren: Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bussum, Harderwijk, Hilversum, Huizen, Loosdrecht, Nederhorst den Berg en Soest.

Verslagen van leden- en districtsvergaderingen en enige correspondentie met het district Gooi/Eemland. 1949- c. 3 mappen
1983.
1949-1961.
1962- c.
1979.
c.
1983.
Verslagen van leden- en districtsvergaderingen en enige correspondentie met het district Groningen. 1949- c. 1 pak en 2 mappen
1987.
1949, 1954-1966. 1 map
c. 1 map
1970-1979.
c. 1 pak
1980-1987.
Notulen van de vergaderingen van B&W Finsterwolde en knipselcollectie betreffende de CPN in Finsterwolde. 1 doos
1949-1951.
Correspondentiedossier betreffende een volksgebouw in Finsterwolde. 1 map
1954-1961.

N.B.Tot het district Den Haag behoren ook: Ammerstol, Alphen aan den Rijn, Delft, Gouda, Leiden, Loosduinen, Rijswijk, Scheveningen, Voorburg, Voorschoten en Zoetermeer.

Rapporten over en verslagen van districtsvergaderingen Den Haag. 1 map
1949-1961.
Rapport van de ledenvergadering Laakkwartier, Den Haag. 1 stuk
Januari 1957.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aan het district Den Haag. 1958- c. 3 mappen
1989.
1958-1971.
c.
1973-1978.
c.
1982-1989.

N.B.Tot het district Kennemerland behoren: Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Santpoort, Velsen, IJmuiden en Zandvoort.

Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aan het district Kennemerland. 1958- c. 1 pak
1988.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aan het district Limburg. c. 1 pak
1954-1980.
Rapport van een ledenvergadering in Heerlen. 1 stuk
Januari 1957.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aan het district Noord-Holland-Noord. 1 pak en 2 mappen
1949-1990.
1949- c. 1 map
1969.
c. 1 map
1970-1979.
c. 1 pak
1980-1990.
Rapport over de afdeling Alkmaar in verband met de Knuistingh-affaire. 1 stuk
Februari 1957.

N.B.Tot het district Rotterdam behoren ook: Alblasserdam, Dordrecht, Gorcum, Hendrik Ido Ambacht, Hoogvliet, Krimpen aan de IJssel, Leerdam, Lekkerkerk, Schiedam, Sliedrecht en Vlaardingen.

Rapporten en correspondentie betreffende organisatorische problemen in het district Rotterdam. 1 map
1956-1960 en z.j.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aan het district Rotterdam. 1949- c. 3 pakken en 1 map
1989.
1949-1956. 1 map
1958-1967. 1 pak
c. 1 pak
1970-1979.
c. 1 pak
1980-1989.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aan het district Twente. 1954- c. 2 pakken en 1 map
1987.
1954-1968. 1 map
c. 1 pak
1970-1979.
c. 1 pak
1979-1987.
Rapport betreffende de instructie in het district Utrecht. 1 stuk
1956.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aan het district Utrecht. 3 mappen
1948-1987.
1949-1969.
c.
1970-1979.
c.
1979-1987.

N.B.Tot het district Vecht/IJsseldelta behoren Hattem, Lelystad, Steenwijk en Zwolle.

Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande brieven aan het district Vecht-IJsseldelta. c. 1 pak
1970-1990.

N.B.Tot het district IJsselstreek behoren Apeldoorn, Deventer, Lochem, Vaassen en Zutphen.

Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande brieven aan het district IJsselstreek. 1 pak
1955-1990.
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande brieven aan het district Zaanstreek. 1952- c. 1 pak en 1 map
1986.
1952- c. 1 map
1969.
c. 1 pak
1970-1986.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aan het district Zeeland. c. 1 map
1958-1987.
Stukkken betreffende het CPN-jongerenoverleg. 1 doos
1988-1990.
Vergaderstukken, verslagen en correspondentie van de landelijke vrouwenconferenties. 1981-1985 (januari). 1 doos
Vergaderstukken van de coördinatiegroep van het Landelijk Overleg van CPN-vrouwen. 1 pak
1984-1988.
Agenda's, bijlagen, notulen en besluitenlijsten van het Landelijk Overleg van CPN-vrouwen. 3 pakken en 1 map
1984-1989.
1984. 1 pak
1985. 1 pak
1986. 1 map
1987-1989. 1 pak
Stukken opgemaakt en ontvangen door de coördinatiegroep van het Landelijk Vrouwenoverleg. Afkomstig van J. van Beuzekom. 1 doos
1985-1990.
Verslagen van het overleg van vrouwen in het Partijbestuur. 1 map
1985-1989.
Vergader- en discussiestukken van de werkgroep Herverdeling van Arbeid en Inkomen van het Landelijk Overleg van CPN-vrouwen. 2 pakken
1984-1986.
Deel 1.
Deel 2.
Jaarverslagen van de emancipatiewerkster en vergaderstukken van de Begeleidingscommissie Emancipatiewerkster CPN. 1 doos
1984-1987.
Stukken betreffende emancipatieprojecten en correspondentie van de emancipatiewerkster met verwante organisaties. 1 doos
1984-1989.
Ingekomen stukken, uitnodigingen en adressenbestand van de emancipatiewerkster. 1 pak
1986-1989.
Stukken betreffende de financiering van emancipatieprojecten. 2 pakken
1984-1989.
Deel 1.
Deel 2.
Stukken opgemaakt en ontvangen door de emancipatiewerkster, met name betreffende een project Positieve Actie. 1 pak
1988-1990.
Vergaderstukken en enige correspondentie van de Werkgroep Positieve Actie in de partij. 1 map
1988-1990.
Stukken betreffende de activiteiten van CPN-vrouwen in de districten en afdelingen, met name in district Utrecht (afkomstig van J. van Beuzekom). 1982-1985. 1  doos.
Stukken betreffende internationale vrouwenconferenties. 1 map
1980, 1982.
Vergaderstukken van het vrouwenoverleg CPN, PPR en PSP 1984-1986 en het Politiek Vrouwen Overleg[van CDA, PvdA, VVD, D'66, PPR, PSP en CPN] 1987-1990. 1984-1990. 1 omslag
Notulen en discussiestukken van het Landelijk Steun Punt Emancipatiewerkers. 1 doos
1984-1989.
Vergaderstukken van het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid. 2 dozen
1984-1989.
1984-1985.
1987-1989.
Stukken betreffende de deelname aan en acties van het comité Vrouwen Blijven Eisen (i.c. de gezondheidszorg). 1 map
1987.
Stukken betreffende de deelname aan en acties van de Associatie voor herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. 1 pak
1987.
Stukken betreffende de deelname aan en acties van het Landelijk Platform Kinderopvang. 1 map
1988.
Stukken betreffende scholingsdagen en weekenden van CPN-vrouwen. c. 1 doos
1981-1986.
Gestencilde uitgaven van CPN-vrouwen. c. 1 doos
1981-1989.
Stukken betreffende een discussiedag Feminisme 1987. 1987. 1 map
Vergaderstukken en enige correspondentie van de groep Compot [Communistische Potten]. 1 pak
1982-1986.
Vergaderstukken, stukken ingekomen bij en kopieën van uitgaande stukken van het Fliko [Flikker-Overleg] van de CPN. 6 dozen
1981-1990.
1981-1984 (januari).
1984 (februari)- 1986 (februari), met internationale homoconferentie Maart 1986.
1986 (maart)- 1987.
1988.
1989.
1990.
Levensbeschrijvingen, opgesteld op verzoek van de Kadercommissie of de landelijke leiding en informatiemateriaal over de betrouwbaarheid van aspirant-kaderleden of ex-kader. Alfabetisch geordend. 1 map en 26 omslagen
1945-1976.
Bertus Brandsen, 1945.
B, overigen.
C.
Co Dankaart, 1945.
W. van Exter, 1976.
E, overigen.
F.
G.
G. Harmsen. 1 map
H, overigen.
J.
W. Klinkenberg.
A.J. Koejemans, 1945.
K, overigen.
L. Lammerts, 1945.
L. overigen.
D. van der Meer, 1950.
M, overigen.
N.
Oerlemans.
P.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
'Kaartsysteem' met gegevens over de oorlogs-activiteiten van enige partijgenoten. Afkomstig van Annie Averink. 1 omslag
1945.
Rapport van de werkzaamheden van de kaderafdeling en de landelijke kaderfunctionarissen. 1 stuk
1947.
Stukken betreffende persoonlijke aangelegenheden van partijgenoten. Alfabetisch geordend op naam. c. 4 mappen
1951-1982.

N.B.Voor deze stukken is toestemming nodig van de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN . . Als ingang fungeert inv. nr. 741.

B, C, E-J.

Toestemming vereist.

K-R.

Toestemming vereist.

S,T, V.

Toestemming vereist.

W-Z.

Toestemming vereist.

Fiches, alfabetisch geordend, als ingang op de in inv. nrs. 737-740 opgenomen stukken. 1 map
1983, 1993.

N.B.Voor deze stukken is toestemming nodig van de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN .

Brief betreffende de activiteiten van enige (ex)-partijgenoten. 1 stuk
1951.
Rapportje van een onderhoud met B. Riezouw en G. Blom, onder meer betreffende Ben Polak en Daan Goulooze. 1 stuk
1953.
Stukken betreffende mogelijke BVD-activiteiten van partijgenoten. Op nummer geordend volgens kaartsysteem in inv. nr. 748. c. 4 mappen
1953-1962.

N.B. Voor een ingang zie inv. nr. 748.

Tostemming vereist.

Fiches, op nummer geordend, als ingang op de onder inv. nrs. 744-747 opgenomen stukken. 1 map
1983, 1993.

Tostemming vereist.

'Verzamel'-rapporten betreffende verscheidene kaderleden in de districten Drente, Groningen, Den Haag en Utrecht. 1 omslag
1955, 1956, 1965.
Rapport betreffende discussies over China in 'het bedrijf'. 1 stuk
1963.
Stukken betreffende de doorvoering van de 'autonome politiek'in de neven-organisaties (VERNU-reizen, Pegasus en Nederland-USSR) en daaruit resulterende conflicten en royementskwesties. 1 omslag
1965-1970.
Naam- en adreslijsten van kaderfunctionarissen. 1 map
1981.
Notitie van Annie Averink over de samenstelling van de Kadercommissie in 1945. 1981. 1 stuk
Ingekomen dreigbrieven aan leidende functionarissen. 1 omslag
1983-1984.
Stukken van en betreffende (ex-)leden, kwesties, royementen en gemotiveerde opzeggingen van het lidmaatschap. Alfabetisch geordend op de betreffende persoon. 1945- c. 1 pak en 23 mappen
1982.
A.
B.
D.
Ebels-Dolanova, 1978-1979. 1 pak
E, overigen.
F.
G.
Hermine Heijermans, 1949, met als bijlage een brief aan Herman Heijermans, z.j. [c.
1922]
H, overigen.
J.
K.
L .
M.
N-P.
Roele, Van Rijn en Algemene Bond van Werkers in de Bouwnijverheid, 1956-1961.
Deel 1.
Deel 2.
R, overigen.
J. van Santen, 1953.
S, overigen.
T.
V.
G. Wagenaar, onderscheiding van Eisenhower.
W, overigen.
Z.
Correspondentie betreffende overlijden en jubilea van partijleden. 1 map
1960-1969.
Opzeggingen van het lidmaatschap van CPN/Groen Links, direkt gericht aan het Partijbestuur. 1 doos
1986, 1990-1991.

Toestemming vereist.

Leidraad voor de discussie op de partijconferentie van 21, 22 en 23 Juli 1945, uitgegeven door het illegale partijbestuur. 1 stuk
Notitie van F. Baruch over de vooravond van de Juliconferentie, opgesteld ter beschuldiging van de 'fractionistische groep' Koejemans/ Goulooze. Z.j. 1 stuk
[1958].
Stukken betreffende de Juliconferentie, verzameld door en met een resumé van J. IJisberg. Met onder meer manifesten van de Waarheidbeweging, ontwerp-beginselverklaring ingediend door de afdeling Eindhoven en een gestencilde brief van W. van Exter d.d. 24 Augustus 1945. 1945 ( 1981-1982 ). 1 omslag
Circulaire 'Het geval Plantinga', door een anonieme oppositie. Z.j. [c. 1 stuk
1945].
Brochure 'Offensief voor het socialisme', oppositie door J. Winters, J.A.N. Knuttel, J. Eekman e.a. Kopie. 1 katern
1945.
Circulaires nr. 1-3 van het Nederlands Communistisch Comité. 1 omslag
Z.j. [1948].
Circulaire 'Oppositie tegen de politiek van de Cominform in Nederland' ( 1951 ) en stukken betreffende de oprichting van de Socialistische Unie en de betrokkenheid van de groep-Roorda daarbij. 1 omslag
1950-1951.
Verklaring van verontruste partijleden naar aanleiding van het communiqué van het Partijbestuur van 23 november 1956. Met enige documentatie betreffende het 20ste partijcongres van de CPSU. 1 omslag
1956.
Rapporten van de Kleine Commissie betreffende de kwestie Brandsen/Usco van der Schans en de Bond van Land- en Zuivelarbeiders. Januari- Mei 1957, ( 1960 ). 1 map
Verslag van een bespreking tussen leden van het Verbondsbestuur van de Eenheids Vakcentrale( EVC) en het Partijbestuur betreffende de moeilijkheden rond de EVC. Met een ontwerpresolutie. Mei- Juni 1957. 1 map
Anonieme circulaires betreffende het democratisch centralisme en de kwestie rond de Eenheidsvakcentrale. April en Augustus 1957. 1 omslag
Tekst van de rede van Frits Reuter voor de Hoofdbestuursvergadering van de EVC. September 1957. 1 stuk
Verklaringen van instemming met het beleid van het Partijbestuur inzake de groep Brandsen/ Geugjes uit de ledenvergaderingen. December 1957- Februari 1958. 1 map
Stukken betreffende de scheuring in de Eenheidsvakcentrale. 1 map
Februari 1958.
Stukken betreffende royementen van B. Brandsen, R. Lips-Odinot, F. Reuter, G. Wagenaar en anderen. 1 map
April 1958.
Discussiebijdrage van Th. de Vries betreffende de royementskwesties, bedoeld voor De Waarheid maar niet geplaatst. 1 stuk
Mei 1958.
Verklaring van het Dagelijks Bestuur betreffende G. Wagenaar, de Bond van Nederlands Overheidspersoneel en G. Groot Roessink. Z.j. [1958 ?]. 1 stuk
Ingekomen stukken betreffende al-dan-niet 'rechtsen' onder de partijgenoten. 3 mappen
1958-1960.
1958.
1959.
1960.

N.B.Onderstaande dossiers (inv. nrs. 801-830) vormden tesamen de bronnen, verzameld en gebruikt voor de samenstelling van Het Rode Boekje. Het betreft een schenking van Marcus Bakker.

Dossier 'Algemene stukken illegale samenwerking'. Met onder meer memoranda aan en van de Contact Commissie en subcommissies, van de Waarheid- en Trouw groepen, alles betreffende de instelling van een Raad van Advies voor het overgangstijdperk na de bevrijding. 1 omslag
1944.
Dossier 'GAC etc.'. Met onder meer nota's van De Waarheid-groep betreffende de instelling van een Raad der Illegaliteit. 1 omslag
1945.
Dossier 'Politiek laatste oorlogsjaren I'. Met onder meer manifesten van De Waarheid, instructiebrieven aan de leiders der secties en cellen, 'politieke brief aan de Amsterdamse partijgenoten' ( Augustus 1944 ), urgentieprogram 1944, notities van F. Baruch over de juliconferentie. 1 map
1944-1945, 1958.
Dossier 'Politiek laatste oorlogsjaren II'. Met onder meer een rapport van een bespreking op 27 Juli 1944 te Zaandam met vertegenwoordigers van het verzet en verklaringen ( 1958 ) in verband met de opheffing van de partij van P. Vooren, verklaringen van F. Baruch, B. Gilliéron, rapport over de illegaliteit in Groningen, verslag (van Jaap Wolff) van een bespreking op 10 september 1957 tussen P. de Groot, H. Verheij en G. Wagenaar. 1 map
1944-1945, 1957-1958.
Dossier 'Partij en krant'. Met een 'catechismus' betreffende de Juliconferentie ( Augustus 1945 ), leidraad voor en discussiebijdrage op de juliconferentie, een verslag over het partijwerk door J. Schalker( 1946 ) en een Reorganisatierapport voor de redactie van De Waarheid( 1946 ). 1 map
1945-1946.
Dossier 'Program Seegers, Ritmeester, Pieck': een conceptbrief aan Koningin Wilhelmina opgesteld door H. Pieck, L. Seegers en G. Ritmeester vanuit Buchenwald. Met een begeleidende brief van J. Schalker aan P. de Groot. 1 omslag
Juli 1945.
Dossier ''43-'45 persoonlijke verbindingen'. Met verklaringen van W. Puister, D. van der Meer en J. Brandenburg over J. van der Gaag, Daan Goulooze, B. Brandsen, K. Holshuyzen en een typoscript "Onderzoek over de Juli conferentie 1945 '. Z.j. [na 1950]. 1 omslag
Dossier 'Verklaring P. Vooren e.a.': verklaringen van A. Averink, J. Geerligs, H. Kleuver, K. Metz, M. Meijer, Chr. Smit over de verzetsactiviteiten van G. Wagenaar, F. Reuter e.a. 1 omslag
April 1958.
Dossier 'Medewerkers Goulooze': met onder meer een verklaring van B. Koehler en van A. Veltman en een rapport betreffende de direktiewisseling bij de Republiek der Letteren ( 1951 ). 1 omslag
1950-1953.
Dossier 'Arrestatie Goulooze'. Met verklaringen van Nederlandse en Duitse autoriteiten, betrokken bij de arrestatie van Schalker, Postma en Goulooze. 1 map
1945-1946.
Dossier 'Laatste brieven': drie brieven van J. Postma, gesmokkeld uit gevangenschap, een blocnotevelletje van D. Goulooze en een anoniem briefje betreffende het verblijf van J. Postma. 1 omslag
1943.
Dossier ' Meyer Schwencke': verklaringen van H.S. Bakker en W. van Norden, direkteur van Het Parool, over de verzetsactiviteiten van Arie Meyer/ Meyer Schwencke. Afschriften. 1 omslag
1945.
Dossier 'Raad van Verzet': kopij voor een artikel over de Raad van Verzet, Het Parool en Meijer Schwencke ( Politiek en Cultuur Juli 1958 ) en 'Anklageschrift' A. Huisman e.a. ( 1944 ). 1944 en Z.j. [1958]. 1 omslag
Dossier 'Voorstel opbouw krant': voorstel tot vorming van een speciaal fonds ter financiering van een modern dagbladbedrijf. 1 omslag
Z.j. [1944].
Dossier 'E.V.B.', met onder meer Beginselverklaring en program van actie, pamflet 'Een belang, een vakbond' en enkele afleveringen van de illegale Waarheid. 1 map
1944-1945.
Dossier 'Indonesië': aflevering van De Vrije Katheder, Augustus 1944. 1 omslag
Diverse losse verklaringen en stukken verzameld ten behoeve van Het Rode Boekje. 11 omslagen
1957-1958.
Lijst van stukken' 'ontvangen van P. de Groot'.
Betreffende B. Brandsen
Betreffende J. van der Gaag.
Verklaring van Barend Kieboom.
Betreffende de Poolse ambassade.
Betreffende F. Reuter.
Betreffende afdeling Rotterdam.
Betreffende de Rote Kapelle.
J. van Santen betreffende zijn broer.
Betreffende B. Stokvis.
Kaartsysteem met diverse aantekeningen van M. Bakker, 2 foto's en bulletin van verontruste CPN-leden in verband met oprichting van de Bruggroep, opgave van personeel en bestuur EVC met loonsom.
Uitgewerkte aantekeningen en concept-versie van het rapport 'Onderzoek betreffende de verhouding van partijleiding en afzonderlijke personen uit de partij tot de Londense regering in de laatste oorlogsjaren' . 34 pp. typoscript met aantekeningen. 1 map
[1958].
Typoscript van het uiteindelijke rapport 'De C.P.N. in de oorlog'. 45 pp. met aantekeningen. 1 omslag
[1958].
Ondertekende verklaring van instemming door de Commissie van onderzoek [...]aangaande het rapport 'De C.P.N. in de oorlog'. 1 omslag
[1958].
Ingekomen brieven van P. Boezeman en A.H. Lammes-van Eysden als reactie op 'De C.P.N. in de oorlog'. 1 omslag
1958.
Rapporten van de Commissie van onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van het oprichten van een nieuwe partij op marxistisch-leninistische grondslag [van de Bruggroep]. 1 omslag
1959.
Circulaires en andere uitgaven van de Bruggroep. 1 map
1959.
Anoniem berichtje betreffende contacten tussen 'kopstukken' van de Socialistische Werkerspartij (SWP) en PSP. 1 stuk
1961.
Verslag van een CPN-'infiltrant' op een vergadering van de SWP. 1 stuk
1962.
Klad-aantekeningen en andere stukken betreffende een oproep aan voormalige Bruggroep-aanhangers. 1 omslag
1963.
Circulaires van het Marxistisch Leninistisch Front en een anonieme oppositie in het zicht van het 21ste partijcongres. 1963. 1 map
Stukken betreffende de oppositie, de schorsing en het royement van F. Baruch. 1 pak
1964-1970.
Stukken betreffende het royement van N. Schrevel en de oprichting van maoïstische groepen (onder meer De Rode Vlag) te Rotterdam. 1 map
1964-1967.
Circulaires betreffende de conferentie van communistische en arbeiders partijen van Europa op 22 April 1967 te Karlovy Vary. 1 map
1967.
Verslagen van ledenvergaderingen, belegd ter bespreking van de verkiezingsnederlaag 1977. 1977. 1 pak en 3 mappen
District Amsterdam. 1 pak
Districten Brabant t/m Limburg.
Districten Rotterdam t/m Zeeland.
Diversen.
Ingekomen brieven, bedoeld voor de partijdiscussie in De Waarheid naar aanleiding van het verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1977. 1977. 2 pakken en 1 map
Niet gepubliceerd.
Gepubliceerd.
Diversen. 1 map
Stukken betreffende het conflict van Paul de Groot en de partijleiding over het niet-verspreiden van het door De Groot geschreven 'Ontwerp voor een beknopt program en nieuwe statuten van de C.P.N.' Met een exemplaar van de brochure. 1 pak
1977.
Brieven van P. de Groot en M. Bakker aan Le Monde en informatie betreffende de kwestie De Groot, verstuurd aan buitenlandse broederpartijen. 1 pak
1977.
Integrale tekst van een interview van Paul de Groot met Panorama(typoscript 63 pp.) en ingekomen brieven van P. de Groot en zijn advocaat. 1 pak
1977-1979.
Enige documentatie betreffende de kwestie Paul de Groot. 1 map
1977.

N.B.Zie ook inv. nr. 1675.

Stukken betreffende het Horizontaal Overleg van Communisten en het Verbond van Communisten in Nederland. 3 pakken
1982-1987.
Deel 1.
Deel 2.
Deel 3.
Stukken betreffende de Werkgroep Marxisme en Klassenstrijd. 1 map
1986-1987.
Scholingsmateriaal, meest gestencilde of gedrukte teksten, chronologisch geordend. 87. 5 dozen en 1 pak
1945-1955, 1958-
1945-1947, onder meer Marx-Instituut.
1948-1955, onder meer Centrale Kaderschool.
1958-1979.
1980-1981, onder meer Zomercursus.
1982-1983, onder meer Zomerscholing.
1986-1987. 1 pak
Scholingsmateriaal, meest gestencilde of gedrukte teksten, geordend op trefwoord. c. 1949- c. 2 dozen, 5 pakken en 18 mappen
1982.
Actiecomité's in sociaal-economische strijd.
Coalitievorming.
Communistisch manifest.
Democratie.
Economie. 1 doos
Fascisme, Filosofie.
Imperialisme. 1 pak
Internationale beweging en solidariteit.
Jeugdbeweging.
Kerk en geloof. 1 pak
Klassen en klassenstrijd.
Kolonialisme. 1 pak
Lonen, Middenklassen. 1 doos
Milieu.
Nationale zelfstandigheid. 1 pak
Onderwijs, Openbare lichamen.
Partij en communistische theorie.
Pers, Pseudolinks [ G. Harmsen, SUN Nijmegen].
Sociaal-democratie.
Sovjet-Unie.
Staat.
Tweede Wereldoorlog.
Vakbeweging. 1 pak
Volkshuisvesting.
Vrede en veiligheid, vrouwenstrijd.
Enige afleveringen van Scholing en Strijd 1945 en diverse stukken betreffende scholing. 1945- c. 1 map
1950.
Klad-aantekeningen voor een inleiding van P. de Groot bij scholingsbijeenkomsten 1954-1955. 1 map
Inleidingen van Jaap Wolff voor scholingen. 1 map
1956-1967, 1978-1980.
Rapportje van J. op 't Ende betreffende scholingservaringen in Moskou. 1 stuk
1961.
Rapport van G. Maas betreffende het scholingsseizoen 1961-1962. 1963. 1 stuk
Teksten voor scholingen en doorslagen van uitgaande brieven van F. Schoonenberg, geordend op trefwoord. 2 mappen
1966-1974.
Deel 1.
Deel 2.
Rapporten van scholingsleiders, overzichten van scholings-onderwerpen en enige correspondentie. 2 dozen
1974-1989.
1974-1978.
1978-1989.
Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande brieven van de penningmeester van de Stichting Centrum voor Politieke Vormings- en scholingsactiviteiten van de CPN. 2 dozen
1980-1986.
Deel 1.
Deel 2.
Circulaires, uitgaande van de Stichting Vorming en Scholing. 1 map
1987-1988.
Ontwerp van en correspondentie betreffende een brochure over de betekenis van de partij na de partijstrijd door M. Bakker en H. Verheij, met aantekeningen van Paul de Groot. 1 map
1959-1960.

N.B.Zie ook inv. nr. 1688.

Ontwerp voor een scholingsbrochure 'Een nieuwe oriëntering voor de CPN', niet verschenen. 1 pak
1964.
Kritische notities naar aanleiding van de publikaties bij de herdenking van het 45-jarig bestaan door Hans van Maren en een brief van P.S. Westerkamp naar aanleiding van 'De dertiger jaren' van P. de Groot. 1 map
1964 en z.j.
Ontwerp-tekst voor een niet-uitgegeven brochure over de PSP, door W. Kremer. 1 map
[1966]
Ontwerp met aantekeningen voor de brochure 'Strijdend Vietnam'. 1 map
Z.j. [1967].
Commentaar van Paul de Groot op het manuscript van Gerard Maas'Ter dood veroordeeld'. 1 omslag
1970.
Conceptteksten en opzet van een brochure 'Communisten, wat heb je d'r an'. Met ingekomen brieven van partijleden over hun motivatie voor het lidmaatschap. [uiteindelijk 'Smeedt de eenheid'?]. 1 omslag
1976.
Typoscript van G.G. Bauman, 'Tribunisty - revoljucionnye social-demokraty niderlandov' (Rostov a/d Don 1978 ) met begeleidende aanbiedingsbrief. 1 pak
1979.
Conceptteksten voor een als zodanig nooit verschenen 'jongerenbrochure'. 1 map
1979.
Concept voor de brochure Vakbeweging-Vredesstrijd. 1 stuk
Z.j.
Ontwerpteksten van brochures. 1 map
Z.j.
Lijsten van brochures en andere uitgaven. 1 map
Z.j.
Overzichten van het aantal abonnees van Politiek en Cultuur. 1 map
1956-1960.
Twee brieven en een concept-artikel van S.J. Rutgers betreffende de invloed van de Oktoberrevolutie, ingekomen bij de redactie van Politiek en Cultuur. 1 omslag
1957, 1958.
Brieven van J. Knuttel betreffende partijgeschiedschrijving naar aanleiding van een artikel in Politiek en Cultuur. 1 omslag
1957.
Handgeschreven artikel van J. de Ronde betreffende onkerkelijkheid. Met twee brieven van J. de Ronde aan de redactie van Politiek en Cultuur. 1 omslag
1964.
Vergaderstukken van de redactie van Politiek en Cultuur. 1 map
1987-1988.
Concept-artikel voor Politiek en Cultuur[?] over Lenin. Z.j.
Stukken ingekomen bij de redactie van Politiek en Cultuur. 1 map
Z.j.
Stukken betreffende de partijconferentie inzake De Waarheid. 1 map
1950.
Stukken betreffende het functioneren van de redactie van De Waarheid. 1 map
1952.
Voorstel voor een schema voor de redactie van De Waarheid. Z.j.[c. 1960 ?]. 1 map
Stukken betreffende een kort geding tegen De Waarheid, aangespannen door de heer l'Ecluse na beschuldiging van collaboratie. 1 omslag
1963, 1965.
Concept-artikel over Rosa Luxemburg voor De Waarheid. 1 omslag
Z.j. [1970].
Stukken betreffende een partijconferentie inzake De Waarheid. 1 map
1981.
Notulen van redactievergaderingen en discussiestukken betreffende het functioneren van de redactie van De Waarheid. 2 mappen
1981-1984, 1986.
1982-1983.
1981-1984, 1986.
Stukken betreffende het redactioneel profiel van De Waarheid. 1 map
1983-1988.
Stukken verzameld door J. Geelen betreffende de positie van De Waarheid-redactie ten opzichte van het partijbestuur en de rol van De Waarheid in de Nederlandse pers. 1 pak
1983-1990.
Stukken betreffende de politieke en journalistieke formule van De Waarheid, onder meer naar aanleiding van een open brief van G. Harmsen e.a. Afkomstig van T. van Hoek. 1 map
1983-1984.
Vergaderstukken van De Waarheid-commissie en stukken betreffende de Waarheid-conferentie. 1 map
[1983], 1985.
Stukken betreffende het vertrek van Paul Wouters bij De Waarheid. Afkomstig van T. van Hoek. 1 map
1988.
Stukken betreffende de opheffing van De Waarheid en de oprichting van Forum. 1 pak
1989-1990.
Stukken ingekomen bij J. Brasser betreffende de uitgave van ' Communistische Notities' als schotschrift tegen de 'Communistische Notities' van Fr. Baruch. 1 map
1972.
Overzichten van het abonnementenbestand van het Kaderblad. 1 map
1955-1956.
Stukken ingekomen bij de redactie van de Ledenkrant(F. van Liempt). 1 pak
1982.
Vergaderstukken en enige stukken ingekomen bij de redactie van de Ledenkrant. 1 map
1989.
Stukken ingekomen en kopieën van uitgaande stukken aan de redactie van Vraagstukken van Vrede en Socialisme te Praag. 1 map
1958, 1962-1965, 1979-1981, 1987.
Oprichtingsacte van de Stichting Progressief Algemeen Vertaalbureau 1950, uitgever van Vraagstukken voor Vrede en Socialisme. Met enige vergaderstukken. 1 map
1950, 1958, 1961.
Overeenkomsten met drukkerij Heiermann en drukkerij Dijkman en andere financiële en organisatorische stukken betreffende de exploitatie van de partijpers. Met bijlage Stichtingsacte van de Bepenak ( 1933 ). 1 pak
1945-1951, 1963, 1978.
Register van het abonnementenbestand van De Waarheid, onderverdeeld naar afdeling. Met bijlagen. 1945 (mei-december). 1 deel
Rapport betreffende de exploitatie van De Waarheid. Z.j. 1 map
[1947].
Rapport betreffende de centralisatie van de Haagse en Meppeler edities van De Waarheid. 1 map
1947.
Begroting van de exploitatie De Waarheid. 1 map
1951.
Stukken betreffende de financiële toestand van De Waarheid. 1 map
1954.
Stukken betreffende werfcampagnes voor abonnees van De Waarheid. 1 doos, 3 pakken en 5 mappen
1961-1978, 1981, 1984-1988.
1961-1966. 1 pak
1966-1969, overzichten.
1967-1974. 1 pak
1968-1978. 1 doos
1974, uit enige districten. 1 pak
1977. 1 pak
1981.
1984.
1986-1988.
Stukken betreffende onderzoeken onder abonnees van Forum en De Waarheid. 1 doos
1984-1985, 1990.
Stukken betreffende de [oorlogs-]schade-enquêtecommissie van Uitgeverij Pegasus. 1 map
1947.
Rapporten betreffende en enige ingekomen stukken van Uitgeverij Pegasus. 1 map
1954-1959, 1963-1965.
Stukken betreffende de planning van Pegasus-uitgaven. 1 map
1970, 1977-1979, 1984.
Manuscript van 'Het gebed van een waanzinnige' door W. le Comte, met een brief aan Pegasus. Afkomstig van M. Bakker. 1 map
Z.j. [1949].
Ontwerp voor en Duitse vertaling van een aflevering van 'Leerboek' etc. Met een briefje en aantekeningen van A.J. Koejemans. 1 map
1949.
Kopij voor een door Pegasus te publiceren boek 'Het socialisme van theorie tot practijk' , verzorgd door het Marx-instituut. 1 map
Z.j.
Typoscript met aantekeningen van een hoofdstuk uit P. de Groot, 'De dertiger jaren'. 1 pak
Z.j.
Uitgaven van het Propagandabureau, met uitzondering van verkiezingsuitgaven. Met vermelding van oplagen. 5 dozen
1945-1979.
1945-1959.
1960-1966.
1967-1973.
1974-1978.
1978-1979.
'C.P.N. Informatiedienst'. Gestencilde uitgave van de Afdeling Propaganda. 1 pak
1950-1953, 1958.
Folders, zegels en andere kleine uitgaven. 3 mappen
1958-1989.
Deel 1.
Deel 2.
Deel 3.
Stukken betreffende ledenwerf-acties. 3 mappen
1959-1961, 1970-1971.
1959-1961.
1966-1967.
1970-1971.
Stukken betreffende de organisatie van het propaganda- en scholingsapparaat. 1 map
1970-1971.
Stukken betreffende de opzet van de partijpropaganda in het algemeen. 2 mappen
1974-1979.
Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande stukken van de afdeling Propaganda en Informatie. 2 dozen
1974-1982.
1974-1979.
1979-1984.
Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande stukken van de secretaris Propaganda (J. IJisberg). 1 pak
1975-1977.
Vergaderstukken met bijlagen van het 'Propaganda-kollektief'. 3 mappen
1979-1981.
1979.
1980.
1981.
Stukken verzameld door T. van Hoek als deelnemer aan het Propagandakollektief. 1 map
1979-1981.
Begrotingen, adreslijsten. 1 map
1979.
Persberichten en andere uitgaande stukken van het Bureau Pers en voorlichting. 2 pakken en 3 mappen
1981-1984, 1988-1989.
1981, betreffende verkiezingsprogramma. 1 map
1982 (vanaf juni). 1 pak
1983-1984 (mei). 1 pak
1984, betreffende Linkse Doorbraak. 1 map
1987-1989. 1 map
Stukken ingekomen bij de Landelijke Propagandagroep (D. Engelsman). 1 map
1985.
Vergaderstukken van de Werkgroep Propaganda/Landelijke Propagandagroep. 4  mappen
1985-1990.
1985-1986.
1987.
1988.
1989-1990.
Klapper en aantekenblocnotes van de propagandaverantwoordelijke. 1 map
Z.j.
Ingekomen stukken uit de districten naar aanleiding van een enquête van de secretaris Pers en Propaganda (H. Verheij) betreffende buurtkranten. Met 'bewijsexemplaren' van buurtkranten. 1 doos
1953-1956.
Stukken betreffende de propaganda in het district Utrecht, verzameld door G. Geelhoed. 1 pak
1953.
Stukken betreffende de propaganda in het district Amsterdam. 1 omslag
1956.
Verzameling buurtkranten, aangelegd door de secretaris Propaganda. 1 map
1966-1971.
Bulletins van districten en afdelingen, uitgegeven naar aanleiding van acties, waaronder huurharmonisatie, Vietnam, Waarheidfestival. 1 pak en 4 mappen
1969, 1972, 1974-1975.
1969.
1972. 1 pak
1974.
1975.
1980.
Bulletins van de afdeling Propaganda aan de propagandaverantwoordelijken in de districten. 1 map
1976-1979.
Stukken betreffende de opzet van de verkiezingscampagnes in de districten. 2 mappen
1977-1978.
1977.
1978.
Begrotingen van de Filmdienst en stukken betreffende de liquidatie van N.V. Filmadvies i.o. 1 map
1949-1950.
Accountantsrapporten inzake de administratie van de N.V. Actueel Film te Amsterdam. 1 omslag
1948-1949.
Rapporten en enige correspondentie betreffende de Filmdienst van de partij. 1 map
1955, 1958-1961.
Stukken betreffende de officiële vertoning van de film 'Het leven van Karl Marx'. 1 map
1958.
Stukken in verband met uitzendingen van de CPN voor radio en televisie. Met correspondentie en enige scripts van uitzendingen. 2 dozen en 1 map
1965-1983.
1965-1974.
1976-1981.
1982-1983. 1 map
Grammofoonplaat 'Het signalement van de C.P.N.', de eerste radio-uitzending op 3 september 1965. 2 ex. 1 map
Integrale teksten van radio-en televisie-uitzendingen in het kader van de zendtijd voor politieke partijen. 3 mappen
1965-1970.
1965-1967.
1968-1969.
1970.
Lijst van beeldmateriaal, gebruikt voor televisie-uitzendingen. Z.j. [c. 1 map
1981].
Ingekomen stukken met verzoeken om sprekers op landelijke forums en dergelijke. 2 dozen en 1 map
1966-1968, 1977-1981.
1966-1968. 1 map
1977.
1979-1981, 1983-1984.
Lijsten van openbare vergaderingen en sprekers. 1 omslag
1974-1979.
Stukken betreffende een landelijke conferentie van sprekers. 1 map
1976.
Teksten met redevoeringen van partijfunctionarissen bij diverse aangelgenheden. 1 map
1987-1988.
Stukken betreffende de verkiezingen 1945-1946. Met redevoeringen van P. de Groot voor afdelingsvergaderingen. 1 map
1945-1946.
Stukken rond verkiezingscampagnes. Met plaatselijke uitgaven, sprekersmateriaal, manifesten. 4 dozen, 5 pakken en 1 map
1946-1956, 1958, 1962-1963, 1966, 1970-1971, 1974-1982, 1987.
1946-1952. 1 map
1953-1956. 1 pak
1958. 2 pakken
Deel 1.
Deel 2.
1962-1963. 1 pak
1966, 1970-1971. 1 doos
1974-1976. 1 doos
1977-1978. 1 doos
1979, 1981. 1 doos
1982. 1 pak
1987. 1 pak
Kasboeken met inkomsten voor de verkiezingspropaganda. 3 delen
1960-1969.
1960-1966.
1962-1963.
1965-1969.
Tekst van een redevoering van P. de Groot in het kader van de verkiezingen. Z.j. [c. 1 map
1968].
Stukken betreffende kosten en organisatie van verkiezingspropaganda in de districten. 1 map
1971-1975.
Teksten van redevoeringen van P. de Groot bij 1- meiviering en herdenkingen van de Oktoberrevolutie. 1 map
1957, 1958 en z.j.
Ontwerp-manifest voor een Waarheidzomerfeest 1959 door P. de Groot en enige documentatie betreffende Waarheidzomerfeesten. 1 map
1959, 1964 en z.j.
Correspondentie betreffende Waarheid-zomerfeesten en -festivals. 1 map
1960-1966.
Plakboek van het Waarheid-Zomerfeest 1966. 1 deel
Stukken betreffende het Waarheidfestival 1972. 1 map
Stukken betreffende het Waarheidfestival 1974. 1 map
Stukken betreffende de organisatie van de Nationale manifestatie 'Smeedt de eenheid - bestrijdt de crisis'. 1 pak
1976.
Stukken betreffende de nationale manifestatie 'Voor eenheid van actie'. 1 map
1977.
Stukken betreffende de herdenking van de Oktoberrevolutie. 1 map
1977.
Stukken betreffende de organisatie van het Waarheidfestival 1979. 1979. 1 pak
Stukken betreffende de manifestatie 'Geen nieuwe kernwapens'. 1 map
1979.
Stukken betreffende de organisatie van het Waarheidfestival 1980. 1980. 1 doos
Stukken betreffende 1-meibijeenkomsten. 1 pak
1981-1986.
Stukken betreffende de organisatie van het Waarheidfestival 1983. 1 map
Stukken betreffende de landelijke manifestatie 1985. 1985. 2 mappen
Deel 1.
Deel 2.
Stukken betreffende een landelijke manifestatie in het kader van 40 jaar bevrijding. 1 map
1985.
Stukken betreffende de organisatie van de landelijke manifestatie 'Voor eenheid van actie...'. 1 map
1986.
Stukken betreffende een landelijke manifestatie ter herdenking van de Oktoberrevolutie. 1 map
1987.
Stukken betreffende een landelijke cultuurmanifestatie. 1 pak
1987.
Ingekomen felicitaties bij het 40-jarig jubileum. 1 map
1959.
Voorstellen voor de viering van het 45-jarig bestaan. 1 map
1964.
Aantekeningen betreffende partijgeschiedenis in verband met de viering van jubilea (?). 1 map
1968.
Stukken betreffende de viering van het 50-jarig jubileum. 1 map
1969.
Stukken betreffende de viering van het 60-jarig jubileum. 1 doos
1978.
Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande brieven van C. Borst, leider van het Agrarisch Bureau. 1 doos
1953-1955.
Brieven ingekomen bij C. Borst, voornamelijk betreffende landbouwkwesties. 1 map
1959-1960.
Rapporten betreffende het boerenwerk. 1 map
1963-1964.
Stukken, ingekomen bij het Landelijk Bedrijfsbureau. Met rapporten betreffende het bedrijvenwerk, ingekomen stukken van bedrijfsgroepen uit met name Rotterdam en Amsterdam, overzichten van bedrijfskranten en enige uitgaven. 2 mappen
1948-1954.
Deel 1.
Deel 2.
Klappertje met gegevens ten dienste van het Landelijk Bedrijfsbureau. c. 1 katern
1955.
Notitieboek met gegevens over bedrijfskranten. 1 deel
1955-1962, 1971-1974.
Stukken betreffende het bedrijvenwerk, verzameld door door G. Hoogenberg, partijbestuurder verantwoordelijk voor het bedrijvenwerk. Met onder meer ingekomen brieven van 'bedrijfsverantwoordelijken', notulen van Ondernemingsraden en bedrijfsuitgaven van de CPN. Districtsgewijs geordend. c. 22 dozen, 9 pakken en 8 mappen
1956-1982.
Amsterdam, algemeen.
Amsterdam, overheid.
Amsterdam, overheid en dienstensector.
Amsterdam, havensector en scheepsbouw.
Amsterdam, grootmetaal.
Amsterdam, overige industrie.
Deel 1.
Deel 2.
Deel 3.
Amsterdam, bouwvak. 1 map
Amsterdam, grafische sector. 1 map
Amsterdam, overige sectoren en werklozencomité's. 1 map
Brabant.
Drente. 1 pak
Friesland. 1 pak
Gelderland. 2 pakken
Deel 1.
Deel 2.
Gooi-Eemland. 1 map
Groningen.
Den Haag, algemeen en diversen.
Den Haag, overheid en onderwijs.
Den Haag, industrie.
Den Haag, bouw, tuinbouw, visserij. 1 map
Den Haag, werklozencomité's. 1 pak
Kennemerland, Conrad-Stork. 1 map
Kennemerland, Hoogovens en overigen
Limburg en Noord-Holland Noord.
Rotterdam, algemeen, overheid en scheepvaart.
Rotterdam, haven.
Rotterdam, overige sectoren.
Twente.
Utrecht, Bronswerk.
Utrecht, overige.
Vecht-IJsseldelta. 1 pak
Ijsselstreek. 1 map
Zaanstreek.
Zeeland, De Schelde. 1 map
Zeeland, overige. 1 pak
niet-districtsgebonden: spoorwegpersoneel. 1 pak
niet-districtsgebonden: personeel Estel. 1 pak
Stukken betreffende landelijke bijeenkomsten met partijgenoten uit ondernemingsraden en personeelscommissies. 1 map
1961-1962.
Uitgaande circulaires aan de bedrijfs- verantwoordelijken. 1 omslag
1970.
Kladaantekeningen betreffende een Overleg gezondheidswerkers. 1 omslag
1974-1975.
Stukken betreffende de activiteiten van partijgenoten-vormingswerkers. 1 map
1974-1976.
Stukken betreffende een overleg van werkers in het onderwijs. ( 1977 ). 1 map
1974-1975
Stukken betreffende partijgenoten-gezondheidswerkers, afkomstig van C. Galesloot. 1 map
1978.
Stukken betreffende de oprichting van een adviesbureau voor bedrijfswerk en sociaaleconomische vraagstukken door S. Geugjes. Met Platform, gestencilde uitgave. 1 map
1979-1982.
Vergaderstukken van de Werkgroep OR/ Zeggenschap. 1 map
1985.
Vergaderstukken en stukken, uitgaande van de Bedrijfsgroep CPN. 1 omslag
1989-1991.
Overzicht van acties voor 'looncorrecties' 1948. 1 omslag
Stukken betreffende de staking van gemeente-arbeiders te Amsterdam. 1 omslag
1955.
Rapport van J. Haken van de actie bij de Haagse Tram. 1 omslag
Z.j.
Stukken betreffende de Amsterdamse bouwvakstaking. 1 omslag
1966.
Stukken betreffende acties bij Banero. 1 map
1968.
Stukken betreffende de actie Bestek '81 moet van de Baan. 2 mappen
1978-1980.
Deel 1.
Deel 2.
Stukken betreffende acties voor A.A.W.'ers en W.A.O.'ers en circulaires van het Landelijk WAO-Beraad( J. Mantel). 1 pak
1979-1980.
Syllabus van het Cultureel Bureau voor partijgenoten-kunstenaars. 1 stuk
1948.
Rapport betreffende de verhouding van partij en intellectueel/kunstenaar. 1 stuk
1948.
Rapport betreffende een poging tot wederoprichting van De Vrije Katheder. Met adreslijst van abonnees. 1948 en Z.j. [1950]. 1 omslag
Enige ingekomen brieven betreffende het wederoprichten van de Vrije Katheder. 1 omslag
1950.
Tekst van de inleiding 'De CPN en de intellectuelen' door Paul de Groot. Z.j. [c. 1 stuk
1952].
Voorstel voor de oprichting van een 'Intellectuelen Bureau'. 1 stuk
1952.
Verslag van J. van Santen van de bespreking met de hoogleraren Pos, Wertheim en Presser betreffende de oprichting van een nieuw blad. 1 stuk
1952.
Stukken betreffende de activiteiten van partijgenoten-studenten. 2 mappen
1973-1980.
1973-1979.
1980.
Stukken betreffende partijgenoten-studenten in de afdeling Nijmegen en rond een conflict bij de ASVA. Afkomstig van T. van Hoek. 1 map
1978.

N.B. Zie ook de stukken onder 'Congressen'.

Ontwerpteksten voor het partijprogram van Jaap Wolff, lid van de Commissie Partijprogram. 1 doos
1979-1983.
Verslagen van ledenvergaderingen naar aanleiding van het hoofdstuk 'De CPN en de democratie' in het concept-partijprogram, afkomstig van R. van de Velde. 2 mappen
1979-1983.
Deel 1.
Deel 2.
Vergaderstukken van de Programcommissie. 2 pakken
1981-1983.
1981-1982.
1983.
Kladversies van hoofdstukken van het concept-partijprogram. 2 pakken
Z.j. [1983].
Handgeschreven.
Typoscript.
Ontwerptekst van het ontwerp-program en reacties op thema's hieruit van verschillende groeperingen binnen de partij. 1 pak
1983.
Stukken verzameld door R. van de Velde als lid van de Programcommissie. Met ingekomen verslagen van leden- en districtsbestuursvergaderingen en andere reacties op concept-hoofdstukken uit het partijprogram. 1 doos
1982-1983.
Stukken betreffende de amenderingsprocedure van het programdebat. 1 map
1983.
Stukken betreffende de vertaling in het Engels van teksten rond het partijprogram. 1 map
1982-1983.
Stukken betreffende werkloosheid. 1 map
1972.
Stukken betreffende bouw- en huurbeleid. 1 map
1977.
Stukken betreffende acties voor verlaging van woonlasten en gasprijzen, afkomstig van K. Hoogkamp. 1 map
1981.
Stukken betreffende de ' Dialoog van Driebergen', werkcongres over sociaal-economische alternatieven. 1 doos
1981-1984.
Vergaderstukken van en stukken ingekomen bij de Werkgroep Maatschappij-vernieuwende Krisisbestrijding, onder meer ter voorbereiding van een conferentie en congresthema over dit onderwerp. 1 map
1982-1983.

N.B.Zie ook inv. nrs. 23236.

Vergaderstukken van de Sociaal-economische Werkgroep. 1 pak en 4 mappen
1983-1986, 1988.
1983.
1984. 1 pak
1985.
1986.
1988.
Vergaderstukken van de Werkgroep Sociale Zekerheid/beweging van uitkeringsgerechtigden. 3 mappen
1983-1985.
1983.
1984.
1985.
Vergaderstukken van de Voorlopige Woonlastenwerkgroep. 1 map
1983, 1985, 1987.
Vergaderstukken van de Werkgroep Arbeidstijdverkorting. 1 map
1983-1985.
Ontwerp-manifesten en redevoeringen tegen de atoomwedloop en een multilaterale kernmacht. 1 map
Z.j.
Stukken betreffende een teach-in te Leiden over de 'Duitse Kwestie': de niet-verspreiding van kernwapens in Duitsland. 1 map
Z.j. [1966].
Adhesiebetuigingen bij de Anti- NAVO-betoging. 1 map
1968.
Vergaderstukken van de Werkgroep Vrede en Veiligheid. 4 mappen
1983-1988.
1983.
1984-1985.
1986.
1987-1988.
Aantekeningen, vergaderstukken en ingekomen stukken van de Commissie Vrede en Veiligheid, afkomstig van Partijbestuurslid T. van Hoek. 1 doos en 1 map
1982-1985.
1982. 1 map
1983-1985. 1 doos
Vergaderstukken en ingekomen stukken van het Overlegorgaan tegen de Kernbewapening, met de CPN( T. van Hoek) als deelnemende instantie. 3 mappen
1979-1984.
1979-1980.
1981-1983.
1984.
Programma en deelnemerskaarten van de Culturele manifestatie Wij tegen de Neutronenbom. 1 map
1979.
Stukken betreffende de F 16 en Stop de Neutronenbom. 1 map
1980.
Vergaderstukken van het Organisatiecomité 21 november, met de CPN( T. van Hoek) als deelnemende instantie. 1 map
1981.
Vergaderstukken van en ingekomen stukken bij het Komitee Kruisraketten Nee, met CPN( T. van Hoek) als deelnemende instantie. 2 mappen
1983-1984.
1983.
1984.
Vergaderstukken en stukken ingekomen bij de Anti-racisme werkgroep/werkgroep Buitenlandse arbeiders. 3 mappen
1983-1986.
1983.
1984.
1985-1986.
Stukken betreffende de oprichting van de werkgroep Mozaiek [ anti-racisme]. 1 map
1988-1989.
Vergaderstukken van de Cultuur groep. Stukken afkomstig van S. Legêne. 1 map
1983-1985.
Stukken betreffende de conferentie van de Cultuur groep. 1 map
1985.
Diverse stukken betreffende energiepolitiek. Z.j. [c. 1 map
1975].
Stukken betreffende de conferentie'De CPN en de Kerk'. 1 map
1978.
Vergaderstukken van de Milieu commissie. 2 mappen
1982-1985.
1982-1984.
1984-1985.
Stukken betreffende een Ronde Tafel Conferentie over het Bijzonder Onderwijs. 1 map
1979.
Vergaderstukken van de Voorlopige Onderwijs groep. 1 map
1983.

N.B.Zie voor propaganda rond de verkiezingen inv. nrs. 1024-1040.

Stukken van R. Kleuver met vergelijkende verkiezingsuitslagen 1946-1974. 1974. 1 map
Stukken betreffende kandidaatstellingen. 1 map
1950-1963, 1966.
Stukken betreffende het ontwerp-verkiezingsprogram 1952. 1951. 1 map
Stukken betreffende de registratie van de partijnaam bij verkiezingen. 1 map
1956-1974.
Ontwerp deel-teksten van het verkiezingsprogram 1981. 1981. 1 map
Werkteksten van de Werkgroep Verkiezingsprogram 1986-1990 'Met Alle Macht'. 2 mappen
1985.
Deel 1.
Deel 2.
Stukken betreffende het CPN-verkiezingsprogram 1989-1993. 1989. 1 map
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer-verkiezingen. 1 map
1977.
Stukken betreffende lijstverbindingen voor de Tweede Kamer-verkiezingen 1982. 1981-1982. 1 map
Stukken betreffende het verkiezingsprogram voor de Tweede Kamer-verkiezingen. 1 pak
1982.
Stukken betreffende de samenwerking met progressieve partijen en groeperingen in verband met de Tweede Kamerverkiezingen 1989. 1989. 1 map
Stukken betreffende de Provinciale Statenverkiezingen. 1 map
1954.
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten-verkiezingen. 2 pakken
1970.
Deel 1.
Deel 2.
Stukken betreffende de kandidaatstelling bij verkiezingen voor de Eerste Kamer. 1 map
1971, 1974, 1977, 1980.
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten-verkiezingen. 1 map
1974.
Stukken betreffende de Provinciale Staten-verkiezingen. 1 doos
1978.
Stukken betreffende de lijstverbindingen bij de Provinciale Staten-verkiezingen 1982. 1982. 1 map
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten-verkiezingen 1987 en correspondentie met het district Noord-Holland-Noord betreffende de bezetting van een statenzetel. 1 map
1987.
Stukken betreffende de kandidaten voor de verkiezingen van de Eerste Kamer. 1 map
1987.
Gegevens betreffende lijstverbindingen bij de Gemeenteraadsverkiezingen 1982, vergeleken met 1978. 1982. 1 map
Stukken betreffende de registratie van de partijnaam bij de gemeenteraadsverkiezingen 1982. 1982. 1 map en 1 pak
Deel 1.
Deel 2.
Ingekomen stukken betreffende de registratie van de partijnaam in verband met gezamenlijke lijsten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 1986. 1986. 1 pak en 1 map
Deel 1.
Deel 2.
Stukken betreffende de lijstaanvoerder van de Europese verkiezingen 1979. 1978-1979. 1 map
Stukken betreffende de lijst voor de Europese verkiezingen 1984. 1983-1984. 2 mappen
Deel 1.
Deel 2.
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Europese verkiezingen 1989. 1988-1989. 1 map
Enige correspondentie met de Tweede Kamerfractie en de tekst van een rede van P. de Groot over de Nieuw-Guinea-kwestie. 1 map
1955-1957, 1962, 1969.
Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande brieven van het secretariaat van de Tweede Kamerfractie, alfabetisch geordend. 3 pakken
1973-1974.
A-H.
I-N.
O-Z.
Ingekomen stukken bij en originelen van uitgaande stukken van de Tweede Kamerfractie, uitsluitend betreffende het functioneren van de fractie. 1 pak
1971-1977.
Stukken betreffende de parlementaire fractie en de kabinetsformaties. 1 map
1972-1977.
Vergaderstukken van de Parlementaire Werkgroep. 2 mappen
1983-1984, 1987-1988.
1983-1984.
1987-1988.
Lijsten van raads- en statenleden. Z.j.[c. 1 map
1955].
Stukken betreffende een conferentie van raadsleden. 1 map
1957.
Correspondentie met raadsleden uit verschillende gemeenteraadsfracties. 1 map
1960.
Stukken ingekomen betreffende het al dan niet aanvaarden van het lidmaatschap van gemeenteraadsfracties en dergelijke. 1 map
1964-1965.
Uitgaande circulaires van het partijbureau met adviezen aan raads-en statenleden, 1968-1971. 1 map
Ingekomen stukken van de Statenfractie PSP- CPN Gelderland. Met verslagen van fractievergaderingen. 1 map
1985.
Ingekomen stukken van gemeenteraadsfracties. 3 mappen
1962,1986.
Beverwijk, 1986.
Eindhoven, 1986.
Rotterdam, 1962.
Stukken betreffende PSP- en PPR-congressen. 1 map
1983.
Statuten van de Stichting Groen Progressief Akkoord en discussiestukken betreffende de samenwerking bij de Europese verkiezingen 1984. 1983-1984. 1 pak en 1 map
Deel 1.
Deel 2.
Vergaderstukken van het Groen Progressief Overleg en ingekomen stukken van het Groen Progressief Akkoord. 1 doos
1984-1988.
Vergaderstukken van en stukken ingekomen bij het Groen Progressief Overleg, afkomstig van T. van Hoek. 2 mappen
1984.
Deel 1.
Deel 2.
Vergaderstukken van het Groen Progressief Akkoord, afkomstig van J. van Beuzekom. 1 pak
1987-1988.
Stukken uitgaande van de campagneleiding van Groen Progressief Akkoord, afkomstig van J. van Beuzekom. 1 map
1988-1989.
Stukken betreffende de CPN-conferentie 'Hoe nu verder met Groen Links'. 1 omslag
1989.
Vergaderstukken van en stukken ingekomen bij het Voorlopig Groen Links Bestuur. 2 mappen
1989.
Juni-september.
Oktober-december.
Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen van Groen Links. 1 map
1989.
Ingekomen verslagen van de vergaderingen van de Tweede Kamerfractie Groen Links. September-december 1989. 1 pak
Ontwerp-reglement van en stukken betreffende de oprichting van de Groen-Linkse Raad. 1 map
1989.
Vergaderstukken van en stukken ingekomen bij de CPN-delegatie in de Groen Linkse Raad. 2 pakken
1990-1991.
1990.
1991.
Vergaderstukken van de congrescommissie ter voorbereiding van het oprichtingcongres van Groen Links. 1 map
1990.
Campagneplannen en andere ingekomen stukken van Groen Links Raads- en Statenwerk. 1 map
1989-1990.
Stukken uitgaande van de Campagnecommissie, de Werkgroep Kerk en Milieu en de Scholingsgroep binnen Groen Links. 1 map
1988-1990.
Stukken betreffende de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. 1 map
1989.
Notulen en stukken uitgaande van het Groen Links Vrouwenoverleg. 1 map
1990.
Notulen van het medewerk(st)ersoverleg van Groen Links en andere stukken betreffende de integratie van de verschillende partijbureau's. 1 omslag
1990.
Vergaderstukken van de Werkgroep Publiciteit van Groen Links. 1 map
1990-1991.
Stukken ingekomen bij en kopieëen van uitgaande stukken van de Groene Alternatieve Europese Alliantie in het Europese Parlement, Vrouwenbureau, afkomstig van A. Onstenk. 1 pak
1987-1989.
Stukken ingekomen bij de Regenboogfractie ( CPN, EVP, GPN, PPR, PSP). 1 map
1989.
Stukken uitgaande van de campagneleiding van de Regenboogfractie. 2 mappen
1987-1989.
Deel 1.
Deel 2.
Stukken uitgaande van de Stichting Groen Links in de EG. 1 map
1989.
Stukken betreffende de Revolutionair Communistische Partij. 1 map
1945-1949.
Stukken betreffende de Socialistische Unie. 1 map
1956.
Tekst van een redevoering op een debatbijeenkomst met de PSP. Z.j. [1959 ?]. 1 map
Stukken betreffende contacten met PSP en Comité 63 voor de Vrede. 1 map
1961, 1963.
Stukken betreffende de Vierde Internationale en de zaak Santen-Raptis contra De Waarheid. 1 map
1964.
Gegevens betreffende linkse splintergroeperingen. Z.j. [c. 1 map
1972].
Stukken betreffende contacten met de Partij van de Arbeid. 1 map
1981-1982.
Vergaderstukken met bijlagen van het Progressief Overleg (van PvdA, PPR, PSP, CPN en EVP), afkomstig van T. van Hoek. 2 pakken en 1 map
1982-1985.
1982-1983.
1984-1985.
1986. 1 map

N.B.Zie ook inv. nr. 1672.

Rapporten van het Bureau Nationale Veilgheid betreffende mogelijke collaborateurs in oorlogstijd. 1 omslag
1946.

N.B.Zie ook inv. nrs. 1448-1449.

Stukken betreffende oppositie binnen de Eenheids Vakcentrale, gericht tegen fusie met het NVV en tegen een te grote invloed van de CPN in de EVC. 2 mappen
1945-1946.
Deel 1.
Deel 2.
Notulen van een bespreking van enkele EVC'ers met G. Wagenaar en P. de Groot. 1 omslag
1954.
Gegevens betreffende bestuurders en leden van NVV-bonden. 1 omslag
1954.
Rapporten uit de districten betreffende partijgenoten/ EVC-bestuurders en de rol van de partij in de lokale vakbeweging. 1 map
1955.
Ontwerp-ledenbrief betreffende de vakbondskwestie. Met enige documentatie betreffende de EVC. 1 omslag
1958.
Rapport betreffende de mogelijkheden tot oprichting van het Centrum van propaganda voor eenheid in de vakbeweging en klassenstrijd, met gelijknamige krant voor voormalige partijgenoten/ EVC-leden. Z.j. [1958 ?] 1 omslag
Rede van de EVC-afgevaardigde Verduin op een internationale conferentie van vakbonden in Wenen betreffende de 40-urige werkweek. 1 stuk
1961.
Samenvatting van een gesprek van S. Geugjes en J. Wolff met de Industriebond NVV in verband met de Scheepsbouwconferentie. 1 map
1976.
Protocol van de bespreking van A.J.C. Rüter(RIOD) en G. Wagenaar over de spoorwegstaking 1944. 1947. 1 omslag
Briefwisseling met het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, onder meer betreffende het niet meewerken aan het RIOD-onderzoek naar de Februaristaking. 1 omslag
1950, 1951.
Notitie ('Document A') van P. de Groot over de Februaristaking, opgesteld naar aanleiding van de publikatie van B. Sijes. Met manuscript van J. Duveen, 'Document B', z.j. [na 1959]. 1954 en z.j. 1 omslag
Correspondentie met de Stichting '40-'45 in verband met de aanvraag van buitengewone pensioenen. Met informatie, ingewonnen bij partijgenoten betreffende het verzetsverleden van de aanvrager. Alfabetisch geordend op aanvrager. 1946- c. 9 mappen
1982.

N.B.Voor deze stukken is toestemming nodig van de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN . .

A-B.

Toestemming vereist.

E-F.

Toestemming vereist.

G-J.

Toestemming vereist.

I-L.

Toestemming vereist.

M-P.

Toestemming vereist.

R-S.

Toestemming vereist.

T-U.

Toestemming vereist.

V-Z.

Toestemming vereist.

Diverse aantekeningen.

Toestemming vereist.

Stukken betreffende de 'Utrechtse 'potjeskwestie', de administratie van het district Utrecht van de Stichting '40-'45. 1 map
1946-1949.

N.B. In 2012 overgedragen aan de Stchting '40-'45.

Correspondentie van A. Veltman betreffende buitengewone pensioenen en stukken betreffende G. van der Heide en de problemen met de Stichting '40-'45 rond diens buitengewoon pensioen. 1 map
1947, 1950.

Toestemming vereist.

N.B.Zie voor landen-actiegroepen onder de rubriek Buitenlandse politiek en internationale contacten.

Vergaderstukken van, ingekomen stukken bij en stukken betreffende het Comité Recht en Openheid in de zaak Menten en de Werkgroep Menten. 1 pak
1977-1978.
Stukken betreffende het Februari-Herdenkingscomité, herdenkingen van de Februaristaking in het algemeen en de oprichting van een monument ter nagedachtenis aan W. Kraan. Met de originele bulletins van het ANP op 25-26 Februari 1941 en andere documentatie, verzameld door het Documentatiebureau De Waarheid in verband met artikelen voor de krant. ( 1941 ), c. 1 pak
1947-1979.
Ingekomen stukken van Verenigd Verzet 1940-1945. 1950, 1956-1958, 1962. 2 mappen

N.B.Zie ook inv. nr 1464.

1950, 1956-1958, betreffende een conflict tussen Jan Brasser en Cor Fels versus Gerrit Blom en Chris Smit. 1 map
1962, betreffende het kinderwerk.
Stukken betreffende de activiteiten van de Wereld Vredesraad, de Nederlandse Vredesraad en andere vredesinitiatieven. 1 map
1950, 1961-1963.

N.B.Zie ook inv. nr. 1710.

Herinneringen aan en enige documentatie over het Wuppertal-Comité, naar aanleiding van een verzoek om informatie van het Institut für Marxismus-Leninismus te Berlijn. ( 1936 ). 1 omslag
1959
Correspondentie met verwante organisaties in het buitenland en in Nederland opererende landen-actiegroepen, reisverslagen en verklaringen betreffende de politieke situatie, alfabetisch geordend op land. c. 1950 - c. 4 dozen, 40 pakken en 36 mappen
1983.
Afghanistan, Albanië. 1 map
Algerije, Angola. 1 map
Argentinië. 1 map
Australië, Bahrein, Bangla Desh. 1 map
België, c. 1958 - c. 1 pak
1969.
België, c. 1970 - c. 1 pak
1980.
Birma, Bolivia, Brazilië. 1 map
Bulgarije. 1 pak
Canada. 1 map
Chili. 1 pak
Chinese Volksrepubliek. 1 map
Colombia, Costa Rica. 1 map
Cuba. 1 pak
Cuba, betreffende bezoeken 1980-1984. 1 map
Cyprus. 1 map
Denemarken, Dominicaanse republiek. 1 map
Duitse Bondsrepubliek, 1955-1976. 1 doos
Duitse Bondsrepubliek, 1977-1978. 1 pak
Duitse Bondsrepubliek, 1979-1981. 1 pak
Duitse Demokratische Republiek, 1954-1960. 1 pak
Duitse Demokratische Republiek, 1961-1982. 1 doos
Ecuador, Ethiopië, Finland. 1 pak
Frankrijk, 1954-1961. 1 pak
Frankrijk, 1964-1971. 1 pak
Frankrijk, 1972-1982. 1 doos
Ghana, Griekenland. 1 pak
Groot-Brittannië. 1 pak
Guatemala, Guyana, Honduras. 1 map
Hongarije. 1 pak
Ierland, ook Noord-Ierland. 1 map
India. 1 map
Indonesië, 1946-1950. 1 map
Indonesië, fotoalbum PKI-congres 1954. 1 map
Indonesië, 1955-1966. 1 pak
Indonesië, 1966-1969. 1 pak
Indonesië, 1970-1980. 1 pak
Irak, Iran. 1 pak
Israël. 1 pak
Italië, c. 1 pak
1955-1969.
Italië. c. 1 pak
1970-1980.
Japan. 1 doos
Joego-Slavië. 1 pak
Kaap-Verdische eilanden. 1 map
Korea, c. 1 pak
1970-1977.
Korea, c. 1 pak
1978-1983.
Libanon. 1 map
Luxemburg. 1 map
Marokko. 1 pak
Martinique, Mexico, Mongolië, Mozambique. 1 map
Nederlandse Antillen. 1 map
Nicaragua. 1 map
Nieuw Zeeland, Nigeria, Noorwegen. 1 map
Oostenrijk. 1 map
Pakistan, Palestina, Paraguay, Peru. 1 map
Polen. 1 pak
Portugal. 1 pak
Roemenië. 1 pak
El Salvador, San Marino. 1 map
Sovjet-Unie, publikaties van Paul de Groot in de Pravda, 1954-1963.
Sovjet-Unie, 1957-1963. 1 pak
Sovjet-Unie, verzoek om informatie betreffende H. Sneevliet en reactie, 1962. 1 map
Sovjet-Unie, 1970-1978. 1 pak
Sovjet-Unie, 1979-1980. 1 pak
Sovjet-Unie, 1981-1982. 1 pak
Spanje, c. 1 map
1960-1970.
Spanje, 1978-1979. 1 pak
Spanje, 1980-1982. 1 map
Sri Lanka, Suriname, Syrië. 1 map
Triëste. 1 map
Tsjechoslowakije, c. 1 pak
1950-1969.
Tsjechoslowakije, c. 1 pak
1970-1980.
Tunesië, Turkije. 1 map
Uruguay. 1 pak
Venezuela. 1 map
Verenigde Staten. 1 pak
Vietnam. 1 pak
Zaïre, Zimbabwe. 1 map
Zuid-Afrika. 1 map
Zweden. 1 pak
Zwitserland. 1 map
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven van de Buitenlandcommissie, chronologisch geordend en deels genummerd. 4 dozen, 21 pakken en 14 mappen
1982-1991.

N.B.Zie de lijsten van genummerde poststukken, inv.nr. 1428.

1982. 1 map
1983, mei. 1 map
1983, juni, juli, nrs. 90-132 en ongenummerd. 1 pak
1983, augustus-oktober, nrs. 133-208. 1 pak
1983, november, december, nrs. 210-258 en diversen 1983 ongenummerd. 1 pak
1984, januari, februari, nrs. 1-73. 1 pak
1984, maart, april, nrs. 74-135A. 1 pak
1984, mei, juni, nrs. 136-189. 1 pak
1984, juli-september, nrs. 190-241. 1 pak
1984, oktober, nrs. 242-278. 1 pak
1984, november, december, nrs. 279-283 en diversen 1984 ongenummerd. 1 pak
1985, januari. 1 pak
1985, februari, maart, nrs. 1-47. 1 pak
1985, april, mei, nrs. 48-126. 1 pak
1985, juni-augustus, nrs. 127-215. 1 pak
1985, september, nrs. 216-251. 1 map
1985, september, nrs. 252-259. 1 map
1985, oktober, nrs. 259A-283. 1 map
1985, oktober-december, nrs. 285-331. 1 pak
1985, diversen. 1 pak
1986, januari-maart, nrs. 1-87A. 1 doos
1986, april-september, nrs. 88-245A. 1 doos
1986, oktober, nrs. 247-268. 1 map
1986, oktober-december. 1 pak
1986, diversen ongenummerd. 1 pak
1987, januari, februari. 1 pak
1987, maart, nrs. 1-30. 1 map
1987, april/ mei, nrs. 1-31. 1 map
1987, mei/juni, nrs. 1-50. 1 pak
1987, augustus-oktober. 1 map
1987, oktober, november. 1 map
1987, diversen ongenummerd. 1 map
1988, januari-augustus. 1 map
1988, september-december. 1 map
1989, januari-april. 1 map
1989, mei-december/ 1 doos
1990. 1 doos
1991, januari-september. 1 pak
1991, diversen. 1 pak
Lijsten van ingekomen poststukken bij de Buitenlandcommissie, chronologisch geordend en genummerd op volgorde van binnenkomst. 1 map
1983-1990.
Kopieën van uitgaande stukken van de Commissie buitenland, met rapporten van gesprekken met buitenlandse delegaties. 4 mappen
1985, april.
1985, mei-juli.
1985, augustus-september.
1986, januari-mei.
Legitimaties, stukken betreffende buitenlandse reizen en vakanties op uitnodiging van broederpartijen. 1 map
1959-1960, 1963-1964, 1975-1980.
Informatiebulletins van de CPN, bestemd voor de buitenlandse broederpartijen. 4 mappen
1960-1964, 1967.
1960-1961.
1962.
1963.
1964, 1967.
Stukken betreffende samenwerking van Nederlandse politieke partijen met politieke groeperingen in ontwikkelingslanden. 1 map
1980-1981.
Vergaderstukken van de Commissie Buitenland. 1 pak
1983-1984.
Stukken verzameld door A. de Boer, lid van de Commissie Buitenland. 1 map
1988.
Schrift met ingeplakte resoluties van de Cominform, met commentaar in de kantlijn. Z.j.[c. 1 katern
1949].
Verslag van Gerben Wagenaar en resoluties van de Comisco [Comité voor Internationale Socialistische Conferenties]. 1 stuk
1949.
Stukken betreffende internationale bijeenkomsten van de jeugd. 1 omslag
1957, 1970.
Bericht over de bijeenkomst tegen het imperialisme van communistische landen in Moskou. 1 stuk
1957.
Stukken betreffende een internationale bijeenkomst te Berlijn over de vrede. 1 map
1958.
Stukken betreffende een internationale conferentie te Brussel over de gemeenschappelijke markt. 1 map
1959.
Stukken betreffende een internationale bijeenkomst te Moskou over de vrede en veiligheid. 1 pak
1963.
Stukken betreffende de internationale conferenties te Ostende en Parijs over de gemeenschappelijke markt. Met stukken van een Wereld Vak Verbond-conferentie te Leipzig 1962 over het zelfde onderwerp. 1 pak
1963-1965.
Aantekeningen over een delegatie van het Wereld Vak Verbond in conflict met een 'rechtse' groep. Z.j. [1963 ?]. 1 omslag
Stukken betreffende de internationale conferentie te Brussel over Vietnam. 1 map
1965.
Stukken betreffende de internationale conferentie in Wenen over de strijd tegen de monopolies. 1 pak
1966.
Stukken betreffende de internationale conferentie te Boedapest over het imperialisme (Vietnam). 1 map
1968.
Stukken betreffende de internationale conferentie te Londen over de multinationals. 1 map
1971.
Stukken betreffende de internationale conferentie te Saint Denis over de monetaire crisis. 1 pak
1973.
Uitnodiging en protocol voor de internationale bijeenkomst te Rome betreffende de arbeidersstrijd. 1 map
1973.
Stukken betreffende de voorbereidende bijeenkomst te Stockholm en de internationale bijeenkomst te Brussel over vraagstukken van de communistische beweging. 1 doos
1973-1974.
Verslag van Max Meijer en andere stukken betreffende de internationale conferentie te Parijs over de internationale communistische beweging. 1 map
1975.
Stukken betreffende de ronde tafel conferentie te Belgrado over ontwikkelingshulp. 1 map
1975.
Stukken betreffende de internationale conferentie te Straatsburg over de Berufsverbote. 1 map
1976.
Stukken betreffende de internationale conferentie te Düsseldorf over de strijd tegen de multinationals. 1 map
1976.
Stukken betreffende de internationale conferentie over vrede en veiligheid in Berlijn. 1 doos
1976.
Stukken betreffende het internationale forum te Amsterdam 'Wij tegen de Neutronenbom'. 1 pak
1977-1978.
Stukken betreffende een internationaal colloquium te Brussel over samenwerking in verband met de Europese verkiezingen. 1 pak
1977-1979.
Ingekomen stukken van de Internationale Föderation der Widerstandskämpfer te Wenen. Afkomstig van Chr. Smit, Verenigd Verzet. 1 doos
1979-1981.
Stukken betreffende het internationaal congres te Parijs over vrede en ontwapening. 1 map
1980.
Stukken betreffende het internationaal congres te Brussel over crisisbestrijding. 1 pak
1980.
Stukken betreffende internationale bijeenkomsten te Wenen en Berlijn over vrede en ontwapening. 1 map
1981.
Stukken betreffende een internationale bijeenkomst te Sofia ter herdenking van Georgi Dimitrov. 1 map
1982.
Stukken betreffende de internationale bijeenkomst te Amsterdam over homoseksualiteit en communisme. 1 pak
1985.
Teksten van redevoeringen van Marcus Bakker en Elli Izeboud op de informele bijeenkomst van communistische partijen te Moskou, 1987. 1 map
Stukken betreffende het Grenada-comité en het Amsterdamse duo-raadslid Tara Oedayray Singh Varma. 1 omslag
1985.
Stukken betreffende het Comité tot terugroeping van de 7 december divisie uit Indonesië. 1 omslag
1949.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven van de Indonesië-commissie van de CPN/Stichting Indonesië Commissie. 2 mappen
1983-1991.
1983-1987.
1988-1991.
Notulen met bijlagen, ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven van de Zuid-Afrika Werkgroep van de CPN. 1 doos
1986-1989.
Ingekomen brieven, incidenteel met kopie van uitgaande brief, alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde. c. 1946- c. 1 map en 77 omslagen
1988.
S. Adema, 1964.
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond, 1985.
P. van Anrooy, 1953-1954.
A, overigen.
J. Baas betreffende Boerenpartij, 1966.
S. Baracs betreffende Hongarije 1956, 1981.
F. Baruch, 1969.
Chr. Beekman, 1952, 1962.
Fr. Behrendt, 1946, 1948.
Ingrid Blekman, 1985.
A. van Biemen, 1957.
B. Blokzijl, 1980.
O. Bosma, 1967.
B, overigen.
C.
Ali van Dijk, 1989.
D, overigen.
betreffende V. Ebels.
E, overigen.
M. Ferguson, 1980.
Ruth First, 1957, 1960.
F, overigen.
J.G. Gaarlandt, 1985.
S. Goudsmit betreffende antisemitisme, 1952-1953.
A. de Graaf, 1967.
P. de Groot, van en betreffende.
G, overigen.
prof. van Hamel betreffende hof-kwestie, 1959.
B. Hartstra, 1979.
afdeling Hillegom, c.
1982.
E. Hoornik, 1967.
H, overigen.
H. Jagersma, 1984.
Th. Joekes, 1985.
A.A. de Jonge, 1959, 1962.
J, overigen.
W. Klinkenberg, 1964, 1979.
K, overigen.
betreffende Leo van Lakerveld, 1989.
Rie Lips-Odinot, 1990.
L, overigen.
betreffende M. Minnaert-Coelingh, 1986.
Le Monde, uitgaand, 1977.
J. Morriën, 1985.
M, overigen.
Nederlands Palestina Komitee, 1980.
N, overigen.
O.
Pegasus, Uitgeverij en Boekhandel, 1963.
Perikles, 1959.
C. Porcelijn, 1985.
J. Presser, 1952.
P, overigen.
W. Romijn, 1964.
S.J. Rutgers, 1950.
R, overigen.
J. van Santen, c.
1952.
J. Schram, uitgaand, 1960.
J. Smiers, 1981.
Chr. Smit, 1978.
D. Struik, van en betreffende, 1952.
S, overigen.
T.
J. den Uijl, van en betreffende.
H. van der Vaart Smit, 1978.
J. in 't Veld, 1955.
R. van der Velde, 1960.
Th. de Vries, 1966.
V, overigen.
betreffende Roel Walraven, 1988.
Jaap Wolff, uitgaand, 1984.
C. Wttewaall van Stoetwegen, 1981, 1985.
W, overigen.
Zaandam, gemeente, z.j.
Zaanstreek, partijdistrict, 1976.
H. Zegeling, 1986.
Z, overigen.
anonieme (dreig)brieven en brieven van wereldverbeteraars.
Diverse losse notities of aantekenschriften met uittreksels, overpeinzingen en invallen. 9 mappen en 8 omslagen
1945, 1953-1954, 1959-1960, 11962, 1966, 1968, 1972, 1978-1985, 1992.
1945 (december)en 1960, dictaatcahier met onder meer een toneelschets.
1953.
1954.
1959-1960.
1962, betreffende program CPSU.
1966.
1968.
1972.
1978. 1 map
1979. 1 map
1980. 2 mappen
Deel 1.
Deel 2.
1981. 1 map
1982. 1 map
1983. 1 map
1984-1985. 1 map
1986-1987, 1990, 1992. 1 map
Correspondentie betreffende deelname aan forums, bijdragen aan tijdschriften, interviews, schriftelijke enquêtes naar standpunten en dergelijke. 1 doos en 12 mappen
1959-1990.
1959-1963.
1964.
1965-1967.
1967-1968.
1969.
1970-1971.
1973-1975.
1976-1979.
1980.
1981.
1982-1983.
1984-1985.
1985-1990. 1 doos
Lijstjes van ontvangen brieven en opgemaakte stukken per jaar en aantekeningen betreffende de ordening van stukken. 1 map
1964-1967, 1985 en z.j.
Identiteitsbewijs als ordonnans van het Openbaar Slachthuis Zaanstreek. 1 stuk
1940.
Anoniem briefje 'Wat in Rotterdam verwoest werd', bij wijze van nieuwsbulletin. Z.j. 1 stuk
[1940]
Schema van de Zaanse partijsectie, instructies van de partijleiding te Zaandam aan werkers en krantenbezorgers en andere stukken afkomstig uit het Zaanse verzet. 1 omslag
1944.
Opgaven van de werkzaamheden van illegale Waarheid-abonnees in de Zaanstreek. Met een briefje van Cor Geugjes. Najaar 1944. 1 omslag
Verslag [door Piet Kaper] van het illegale jeugdwerk in de Zaanstreek. 1 stuk
April 1945.
Aantekeningen voor inleidingen bij ANJV-bijeenkomsten. 3 mappen
1948-1950.
1948.
1949.
1950.
Notulen met bijlagen van Dagelijkse Leiding, Hoofdbestuur en Nationaal Bureau van het ANJV. 1 map
1947-1949.
Congresmappen. 1 map
1948, 1950.
Ingekomen brieven en stukken betreffende het ANJV. 1 map
1947-1949.
Kantooragenda met aantekeningen. 1 deel
1948.
Agenda en aantekenboekje. 1 map
1948 en z.j.
Aantekeningen tijdens vergaderingen van Partijbestuur en/of Dagelijks Bestuur en aantekeningen voor aldaar gehouden inleidingen. 1 pak en 23 mappen
1948-1984.
1948-1949.
1951.
1955-1956, betreffende Nieuwe aanpak.
1957-1958.
1961-1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968-1969.
1970-1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1975-1976, losse notities.
1976, agenda met aantekeningen.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981-1982. 1  pak.
1983-1984.
Aantekeningen voor inleidingen bij congressen, districts- en afdelingsvergaderingen, bij verkiezingen en diverse andere bijeenkomsten. 9 dozen en 14 mappen
1945, 1950-1951, 1953-1984.
1945, omstreeks juni.
1950.
1951.
1953-1955.
1956, onder meer met partijgenoten-intellectuelen.
1957.
1958, districten.
1958, congres, redactie P&C.
1958, verkiezingen en congressen buitenlandse partijen.
1959.
1960.
1961-1963. 1 doos
1964-1965. 1 doos
1966. 1 doos
1967-1968. 1 doos
1969-1970. 1 doos
1971-1972. 1 doos
1973-1974. 1 doos
1975-1976. 1 doos
1977-1978. 1 doos
1979.
1980-1981.
1982, 1984.
Stukken betreffende partijconferenties- en congressen. 2 pakken en 3 mappen
1946-1947, 1970, 1976-1978, 1984, 1986.
1946-1947. 1 pak
1970.
1975.
1977-1978. 1 pak
1984, 1986.
Concepten voor brochures, resoluties, manifesten en andere partijpublikaties. Met bijlagen. 13 mappen en 3 omslagen
1957-1982.
1957, Russischtalige brochure betreffende de invloed van de Oktoberrevolutie, samen met F. Baruch.
1958, kernwapens.
1960. 1 omslag
1962. 1 omslag
c. ' Lenin en de vice-admiraal b.d.' 1 omslag
1964,
1964, onder meer betreffende atoomwedloop, parlementaire commissies.
1965, onder meer betreffende I. Maisky, nooit geplaatst.
1967, Oktoberrevolutie toen en nu.
1967, Kiezen of Knoeien.
1968, onder meer concept-manifest Tsjechoslowakije.
1969, politieke toestand.
1970.
1972.
1975, betreffende bezettingstijd.
1976, lonen.
1977-1981.
Enige lidmaatschapskaarten, benoemingsbesluiten, congres-deelnemerskaarten en dergelijke. c. 1 map
1951-1987.
Stukken betreffende het ontwerp-beginsel-program. Met stukken ingekomen bij de Commissie van redactie, wijzigingsvoorstellen en concepten. 1 pak
1951-1952.
Stukken betreffende het conflict met de Bruggroep, met aantekeningen van Paul de Groot bij een ontwerp-brochure over de partijstrijd door M. Bakker en H. Verheij. 1 map
1959-1961.

N.B.Zie ook inv. nr. 1899.

Enige documentatie betreffende 'rechtsen'. 1 map
1959.
Voorstellen en aantekeningen betreffende de propaganda en documentatie betreffende de verkiezingen van 1977. 1960-1964, c. 1 doos
1975, 1977.
Aantekeningen voor scholingen en betreffende de opzet van scholingen. 1 doos
1962, 1967, 1969, 1971, 1975-1976.
Stukken betreffende de Binnenlandse Veiligheids Dienst en de ervaringen van enige partijgenoten daarmee. 1963- c. 1 pak
1982.
Knipsels en diverse aantekeningen betreffende de partijleiding. 1 map
1964-1969.
Documentatie betreffende de rol van Paul de Groot en de geschiedschrijving dienaangaande door Sovjet-historici. 1 map
1972.
Documentatie betreffende de tegenvallende verkiezingsuitslag en het vertrek van Paul de Groot. 1 pak
1977.
Stukken betreffende de Commissie partij-program. 1 doos
1978-1983.
Stukken betreffende de geschiedschrijving van de CPN door de partijleiding, onder meer het 'Rode Boekje'. 1 map
1980-1982.
Stukken betreffende de verhouding tot de Partij van de Arbeid. 1 omslag
1981.
Stukken betreffende de Marx-herdenking. 1 omslag
1983.
Aantekeningen voor redevoeringen en interpellaties in de Tweede Kamer. 7 mappen en 6 omslagen
1962-1982.
1962 betreffende Nieuw-Guinea. 1 omslag
1963. 1 omslag
1964. 1 omslag
1965.
1966-1968.
1969, onder meer Thomassen/Drijver/Verblifa.
1970, betreffende Soeharto. 1 omslag
1971.
1973-1975.
1976. 1 omslag
1977. 1 omslag
1979.
1980-1982, ook betreffende werkwijze van de fractie.
Correspondentie met de Kamervoorzitter, ministers en/of ministeries en het Kabinet van de Koningin. 5 mappen en 4 omslagen
1956-1982.
1956. 1 omslag
1958. 1 omslag
1962-1965.
1966-1968, onder meer betreffende de zaak-Moorman en het afwijzen van een decoratie.
1969. 1 omslag
1971-1972. 1 omslag
1973-1975.
1976-1979.
1980-1982.
Ingekomen brieven bij het afscheid als Tweede Kamerlid. 1 map
1982.
Stukken ontvangen als lid van de hoofdredactie van De Waarheid, onder meer vam Hans Nannen. 1 map
1955-1960.
Stukken betreffende de organisatie van De Waarheid. Met congresresoluties dienaangaande. 1 map
1956.
Stukken betreffende het oorlogsverleden van toonaangevende bestuurders en politici, aangelegd ten behoeve van De Waarheid. 1 map
1956.
Stukken ontvangen als lid van de redactie van of medewerker aan Politiek en Cultuur. 4 dozen. 
1974-1987.
1974-1980.
1980-1981.
1982-1983.
1983-1987.
Stukken betreffende de organisatie van Wereld vredes congressen en een Nationale Vredesconferentie en een initiatief tot een intellectuelen-beweging voor de vrede. 1 map
1949-1952.
Stukken betreffende het Zaanse bedrijvenwerk, de vorming van Zaanstad en een communistische burgemeester voor Zaanstad. c. 1 map
1959, 1973, 1985.
Stukken betreffende het Steuncomité Philip Agee. 1 map
1978.
Concepten voor publikaties. 1 doos en 2 mappen
1982, 1985-1990.
1982, onder meer concept 'Wissels'.
1985, betreffende Arnoni.
1986-1990. 1 doos
Gegevens van het Republikeins Spaanse Ministerie van Defensie betreffende Nederlandse Spanjestrijders, na verzoek van familieleden in Nederland opgesteld. Verstuurd als bijlagen bij een brief van André Marty (PCF), 1950. Met een lijst van oud-Spanjestrijders.
1937-1938, 1940 en z.j.
Oprichtingsakte, jaarverslagen , notulen en enige ingekomen stukken van het Voorlichtingscentrum Zaanstreek [anticommunistische organisatie van werkgevers]. 1 omslag
1950-1955.
Informatie over van linkse sympathieën verdachte personen, ingewonnen door 'C.V. Latenstein's Fabrieken' te Koog aan de Zaan [onderdeel van Voorlichtingscentrum Zaanstreek]. 1 pak
1950-1955.

N.B. Microfiches, c.q. kopieën uit het Komintern-archief onder beheer van het Russisch Centrum tot behoud en bestudering van documenten voor de moderne geschiedenis, verkregen in mei 1992.

Rapporten van J. Zuidema aan de vertegenwoordiger van het EKKI in Valencia cc het Centraal Comité van de CPN. Met begeleidende brief. Duits. 24. 12. 1937 en z.j. Microfiche no. 399.
'Bericht über die 'holländischen Freiwilligen in der Zeit vom November 1936, bis zur ihrer Zurückziehung', z.j.; 'Bericht über den 'holländischen Personalbestand in Spanien', z.j.; 'Material über 'Holländische Parteimitglieder' [betreffende sociale herkomst, politieke achtergrond, leeftijd en dergelijke]; brief van 'Jan' [ Zuidema] aan kameraad, 9.11. 1938. Microfiche no. 400.
Inventaris van de kartotheek van Nederlandse leden van de Internationale Brigade. Met addendum. 1938. Microfiche no. 401.
Lijst met bijzonderheden betreffende Nederlandse leden van de Internationale Brigade. [1938]. Microfiche no. 402.
Lijsten met korte karakteristieken van de Nederlandse leden van de Internationale Brigade; lijst van vermisten, gevallenen, gerepatrieerden en deserteurs. Nederlands, Spaans, Duits en Frans. 1937 en 1939. Microfiche no. 403.
Lijst met korte karakteristieken en biografische gegevens van de Nederlandse vrijwilligers, samengesteld door de leden van de Buitenlandse afdeling bij het Centraal Comité van de Spaanse partij. Duits. April 1940. Microfiche no. 404.
Lijst met korte karakteristieken over Nederlandse communisten door de Buitenlandse afdeling van het Centraal Comité van de Spaanse partij. Frans. November 1938. Met een begeleidende brief van André Marty aan een aantal communistische partijen. Duits. 1938. Microfiche no. 405.
Korte karakteristieken van repatriërende vrijwilligers, niet-leden van de partij. Frans. 1938. Microfiche no. 406.
Korte karakteristieken en biografische gegevens betreffende 'schlechten Elemente, Trotzkisten, Poumisten, krimineller und konterrevolutionärer Elemente' van Nederlandse nationaliteit in de Internationale Brigade. Duits, Frans. 1938. Microfiche no. 407.
Karakteristieken van Nederlandse vrijwilligers, waaronder die in hospitaaldienst. Spaans, Frans, Russisch, Duits. 1937, 1939. Microfiche no. 408.
Stukken betreffende P. Laros; stukken betreffende Jef Last. Met een manuscript van Last 'Wij smeden een leger' en tekeningen. Juli-september 1937. Microfiche no. 409.
Karakteristieken van Nederlandse vrijwilligers, alfabetisch op persoon, M-Z. Z.j. Microfiche no. 410.
Telegramwisseling van D. Goulooze met Dimitrov en andere leden van het Executief Comité van de Komintern betreffende de partijlijn, illegale activiteiten voor en tijdens de bezetting en de situatie van bezet Nederland. 7 mappen
1933-1943.
1933-1934.
1935-1936.
1937-1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
Agenda's van vergaderingen van het Partij Bestuur met notities, voorstellen en andere vergaderstukken en met door Joop IJisberg zelf vervaardigde handgeschreven notulen. 7 mappen
1975, 1977-1982.
1975.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.
Agenda's en door J. IJisberg zelf opgestelde handgeschreven notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.   2 pakken en 2 mappen
1977-1980.
1977.  
1978. (pak)
1979. (pak)
1980.  
Stukken betreffende verwante organisaties in het buitenland. Met al dan niet handgeschreven reis- en congresverslagen van de hand van J. IJisberg en anderen. 1 map
1977-1979.
Kopieën van stukken uit het BVD archief zoals de stukken in 1997 bij de Stichting tot Beheer zijn binnengekomen. Ongeordend met vermelding van de opschriften op de dossiers. 20 mappen en 1 pak
1948-1988.

N.B. Regeringsbrieven, soms ook Panorama geheten, zijn BVD benamingen voor samenvattende beschouwingen en notities over de CPN, bestemd voor de minister van Binnenlandse Zaken.

Regeringsbrieven met betrekking tot stukken uit de jaren '80. 1982-1985 ; -antikernwapencampagne. 1982 ; -samenwerkingsverband N-Bom; -NL Plaatingsbesluit.
1985.
Regeringsbrieven met betrekking tot communistische vredesacties.
1949-1954.
Regeringsbrieven met betrekking tot belangrijke ontwikkelingen in de CPN. ;
1949-1969
 • beginsel programma CPN
 • handleiding lager partijkader; -illegale partij-organisatie; -wending in de CPN
 • mogelijke illegale situatie (na nov. 1956 )
 • partijcongres 1958 ( Brug -kwestie);
 • districts conferentie 1959
 • CPN taktiek in de gemeenteraden; - CPN agitatie kwestie Berlijn; -protest legering Duitse troepen; -is de CPN een zelfstandige en onafhankelijke partij?
 • CPN-internationaal communistische discussie (brief aan CPSU)-toenadering tot Moskou
 • buurtbladen in Amsterdam; -openbare vergaderingen van de CPN
Regeringsbrieven met betrekking tot de CPN en de verkiezingen.
1951-1956.
Panorama's. 1952-1988. (pak)
Stukken betreffende visa en emigratie (Doorgeef-Beleid).
1950-1987.
Stukken betreffende de toepassing van het ambtenarenverbod.
1933-1970.
Stukken betreffende de 'Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag'(WBBBG).
1972 en z.j.
Stukken betreffende de operaties 'Diepvries' en 'Porselein' als onderdeel van de WBBBG.
Stukken betreffende de registratie door de BVD van lijsten van ongeorganiseerden bij verkiezingen van ondernemingsraden.
1979.
Stukken betreffende de financieën bij de CPN en het verlenen van zendmachtigingen.
1950-1978.
Stukken betreffende het protest tegen kernenergie en de ( CPN) protesttocht naar Kalkar.
1974-1979.
Stukken betreffende de doelstellingen, taak, organisatie en werkzaamheden van afdeling B (Binnenlands Extremisme) van de BVD. Z.j.
Stukken betreffende diverse onderwerpen. 1970-1981 ; -de BVD en de bemoeienis met de CPN; -lijst van aandachtsgebieden van de BVD; -benoemingen communisten in openbare functies.
Stukken betreffende diverse onderwerpen. 1960-1967 en z.j; -interne normstellingen van de BVD in zake het begrip "extremistische" stromingen; -beschouwing over enige politiek extremistische c.q. extreme groeperingen in Nederland uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid; -de CPN en de conferentie der 81 communistische partijen in Moskou (nov. 1960 ); -de grondslagen van de organisatie van het communisme.
Stukken betreffende diverse onderwerpen. 1975-1981 en z.j; -leidraad bij de vaststelling van de betrouwbaarheid uit veiligheidsoogpunt; -beleid BVD ten aanzien van de CPN(Waarheidsabonné's); -overzicht van organisaties en comité's waartoe belangstelling c.q. behoefte aan informatie bestaat.
Stukken betreffende diverse onderwerpen. 1948-1956 ; -overheidspublicaties in de Waarheid; -het systeem der arbeidscorrespondenten (regeringsbrief); -reorganisatie van publiciteitsorganen van de CPN(regeringsbrief).
Stukken betreffende verschillende onderwerpen. 1953-1970 ; -leidraad bij de vaststelling van de betrouwbaarheid uit veiligheidsoogpunt; -nota 24.5.55 t.a.v. lidmaatschappen/abonnementen; -regeling betreffende het gebruik van oude politieke gegevens; -aanbevelingen inzake het verstrekken van politieke antecedenten door de politie; -voorbeeld van een verjaringstabel + notitie d.d. 9-4-74; -handtekeningen op de CPN kandidatenlijst; -taakverdeling BVD-ID (inlichtingendiensten); -wettelijke regeling van de politieke partijen.
Stukken betreffende diverse onderwerpen. 1952-1957 ; -communistische propaganda door middel van de film; -de CPN en de kwestie rondom het koninklijk huis; -toepassing van het z.g ambtenarenverbod bij het gemeentepersoneel van Amsterdam; -communistische activiteit in overheidsbedrijven te Amsterdam; -communistische maatregelen tegen het ambtenarenverbod.
Stukken betreffende verschillende onderwerpen. 1949-1965 ; -bestrijding van het communistische gevaar in het bedrijfsleven; -zendtijd van de CPN op televisie; -praeadvies over de vraag op welke wijze er in Nederland onder de verschillende lagen van de bevolking propaganda gemaakt zou kunnen worden tegen het communisme.
Stukken betreffende verschillende onderwerpen. 1956-1979 ; -structuur karthotheek met betrekking tot de CPN; -bewerking z.g. lijstgegevens (PID's); -aanbevelingen inzake het verstrekken van politieke antecedenten door de politie.
Inzagedossier Inhoudsopgaven Maandoverzichten 1949-1951. z.j. 1 map

N.B. Zie ook inv.nrs. 208-251; hier zijn de stukken opgenomen die in deze inv. nrs. ontbraken.

Wijzigingen betreffende het ontwerp-program voor het 25ste congres. 1 map
1970-1971.
Stukken betreffende het 27ste congres. 1 map
1977.
Stukken betreffende het 28ste congres. 1 map
1982.
Stukken betreffende het 29ste congres, opgemaakt en verzameld door Dik de Boef. 1 map
1985.
Stukken betreffende het 30ste congres. 1 map
1986.
Stukken betreffende het 31ste congres. 1 map
1989.
Stukken betreffende de landelijke conferentie over 'het bedrijfswerk'. 1 map
1967-1968.
Correspondentie, verslagen en andere stukken van het partijbestuur en andere bestuursorganen. 5 mappen
1968-1994.

N.B. Chronologisch geordend.

1968-1978.
1979-1981.
1982-1984.
1985-1987.
1991-1994.

Toestemming vereist.

Stukken betreffende concept-statuten (1984), de werkgroep Statuten (1986) en de notariële vaststelling van statuten (1989). 1 map
1984-1989.
Notulen van vergaderingen van de Financiële Werkgroep, verslagen, overzichten en andere financiële stukken. 1 doos
1981-1992.
Financiële stukken betreffende de districten. 1 doos
1977- 1986.
Stukken betreffende nalatenschappen van een aantal leden. 1 map
1975- 1990.

Toestemming vereist.

Financiële stukken betreffende het Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek(IPSO). 1 map
1985-1991.
Stukken betreffende het Pers Fonds, gevormd uit schenkingen van de gekozen partijleden in openbare funkties aan de CPN. 1 map
1986-1988.
Deposito rekeningen. Met correspondentie. 1 map
1987- 1992.
Arbeidsovereenkomsten en ontslagbrieven van bij de partijinstellingen werkzame personeelsleden. 1 map
1985-1990.
Kopie van de stichtingsakte van de Stichting tot Beheer van de Archieven van de CPN. Met een inleidende brief van Joop IJisberg. 1 map
1991.
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven. 1 map
1966- 1980.
Notulen van districtsbestuursvergaderingen gehouden ter toelichting van de stellingen voor het 26e congres. 1 omslag
1977.
Notulen van ledenvergaderingen van districten ter voorbereiding van het 26ste congres. 18 mappen
1977.
Amsterdam.
Deel 1.
Deel 2.
Brabant.
Den Haag.
Drenthe.
Friesland.
Gelderland.
Gooi en Eemland.
Kennemerland.
Limburg.
Noord Holland Noord.
Rotterdam.
Twente.
Utrecht.
Vecht / IJsseldelta.
IJsselstreek.
Zaanstreek.
Zeeland.
Stukken betreffende districtsconferenties ter voorbereiding van het 27ste congres. 1 map
1980.
Notulen van ledenvergaderingen van diverse afdelingen, betreffende de districtsconferenties ter voorbereiding van het 27ste congres. 21 mappen
1979- 1980.
Amsterdam.
Deel 1.
Deel 2.
Brabant.
Den Haag.
Drenthe.
Friesland.
Gelderland.
Gooi en Eemland.
Groningen.
Kennemerland.
Leeuwarden.
Leiden.
Limburg.
Noord Holland Noord.
Rotterdam.
Twente.
Utrecht.
Vecht / IJsseldelta.
IJsselstreek.
Zaanstreek.
Zeeland.
Notulen van ledenvergaderingen van diverse afdelingen betreffende de voorbereiding van een nieuw partijprogramma. 1 map
1979- 1980.
Notulen van ledenvergaderingen van diverse districten betreffende de beoordeling van de verkiezingsuitslag. 1 map
1986.
Notulen van vergaderingen, correspondentie, verslagen en overige stukken betreffende district Amsterdam. 1 doos
1979-1990, z.j.
Notulen van vergaderingen van het Districtsbestuur. 1 map
1983.
Stukken betreffende de districtsconferenties. 2 mappen
1979- 1980.
1978.
1979-1980.
Notulen van vergaderingen van de Sociale Raad. 1 map
1966- 1970.
Identiteitsbewijzen en partijboekjes van Dik de Boef, bestuurslid van het district Amsterdam. 1 map
1961-1989.
Stukken betreffende overige districten. 14 mappen
1965- 1981.
Almelo.
1971-1974.
Brabant.
1979-1980.
Den Haag.
1969-1980.
Drenthe.
1978-1980.
Groningen.
1965-1980.
Huizen.
1980.
IJsseldelta.
1979.
IJsselstreek.
1968-1979.
Limburg.
1979.
Noord-Holland-Noord.
1979.
Rotterdam.
1979.
Twente.
1979.
Zaanstreek.
1967-1981.
Zeeland.
1979.
Stukken betreffende studenten en jongeren, afkomstig van Dik de Boef. 1 map
1964-1970.
Stukken betreffende het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. 1 map
1965-1968.
Briefwisseling tussen de Democratisch-Socialistische Studenten Vereniging Politeia en het Partijbestuur van de CPN. 1 map
1968- 1974.
Stukken betreffende de vrouwenbeweging, afkomstig van Elli Izeboud. 2 mappen
1960-1982.
Deel 1.
Deel 2.
Stukken betreffende de homostrijd, afkomstig van Dik de Boef. 1 map
1981-1987.
Stukken over de partij-oppositie, geschreven door R. Sierksma. 1 map
1980-1981.

N.B. Zie ook inv.nrs. 856-886; hier zijn de stukken opgenomen die in deze inv. nrs. ontbraken.

Scholingsmateriaal, voornamelijk gestencilde of gedrukte teksten. Chronologisch geordend. 6 mappen
1948-1982.
1948-1955.
1956-1960.
1962-1969.
1972-1980.
1980-1982, onder meer Zomerschool.
Deel 1.
Deel 2.
Scholingsmateriaal, voornamelijk gestencilde of gedrukte teksten. Geordend op trefwoord. 4 mappen
1951-1978.
1951-1958, 'Vijftiger jaren'.
1954-1964, '21ste Congres'.
1975, 'Dertiger jaren'.
1978, 'Mondiale crisisbestrijding'.
Stukken betreffende de compensatieregeling voor dagbladen. 4 mappen
1977- 1989.
1977-1982.
1982-1983.
1984-1985.
1986-1989.
Financiële en organisatorische stukken betreffende de exploitatie van De Waarheid en andere partijpers-activiteiten. 6 dozen
1943- 1990.

N.B. Chronologisch per map/per jaar geordend.

1943-1958.
1959-1968.
1969-1972.
1973-1980.
1981-1984.
1985-1990.
Stukken betreffende de distributie van De Waarheid. 1 map
1957-1972.
Stukken betreffende de Waarheid-festivals. 1 map
1963- 1980.
Stukken betreffende de Waarheidconferentie. 1 map
1981.
Printversie van de briefwisseling tussen Nico Dunnebier, secretaris van De Waarheid en vermoedelijk Martin Bekker. 1 map
1987, 1997.
Stukken betreffende de uitgeverij/boekhandel Pegasus. 1 map
1966-1983.
Stukken betreffende de bouwwerkzaamheden aan het gebouw (Prinsengracht perceel 473) van de Stichting tot Bevordering van de Pers van de Nederlandse Arbeidersklasse (Bepenak). 1 map
1947-1953, 1974.
Vergunningen en inspectie-rapporten van de Stichting Bepenak. 1 map
1954- 1972.
Stukken betreffende de aankoop van het Felix-Meritis gebouw. 1 map
1955.
Stukken betreffende de ondernemingsraad van de Stichting Bepenak. 1 map
1983-1989.
Huishoudelijke instructies van de Stichting Bepenak. 1 map
z.j.
Overige stukken betreffende de Stichting Bepenak. 1 map
1982-1990.
Interviews en toespraken van Dik de Boef. 1 map
1963-1987.
Stukken betreffende het Donatie-propagandafonds. 1 map
1967- 1971.
Ontwerpen en teksten van verklaringen, oproepen en manifesten van het partijbestuur. 1 map
1975-1977, z.j.
Stukken betreffende discussies rondom het ontwerp-partijprogramma, afkomstig van Dik de Boef. 1 map
1982-1983, 1986.
Stukken betreffende de pre-advisering voor het ontwerp-partijprogram van de CPN. 1 map
1983.
Stukken betreffende de Programcommissie voor het partijcongres. 1 doos
1983.
Amendementen op het ontwerp-partijprogram van de CPN. 1 map
1983.
Stukken betreffende de amenderingsronde in het partijbestuur m.b.t. het partijprogram. 1 map
1983.
Stukken betreffende de vredesstrijd. 2 mappen
1962- 1986.
Deel 1.
Deel 2.
Stukken betreffende de strijd tegen het racisme. 1 map
1984- 1986.
Stukken betreffende het ontwerp-program voor de Tweede- Kamerverkiezingen in 1971. 1970-1972. 1 map
Stukken betreffende de Tweede-Kamerverkiezingen. 1 map
1981.
Stukken betreffende de Europese verkiezingen. 1 map
1983- 1984.
Stukken betreffende het debat over het verkiezingsprogramma. 1 map
1985.
Stukken betreffende de CPN-fractie in de Tweede Kamer. 1 map
1969- 1974.
Stukken betreffende de betrekkingen met D66, PSP, PPR en PvdA. 1 map
1968-1984.
Stukken betreffende het Horizontaal Overleg Communisten. 1 map
1982- 1984.
Stukken betreffende het partijenoverleg (vergadering van partijvoorzitters) tegen het racisme. 1 map
1983.
Verklaringen betreffende het Verbond van Communisten in Nederland (VCN). 1 map
1983-1984.
Stukken betreffende het Progressief Overleg en het Links Overleg. 1 map
1984-1985.
Stukken betreffende de statuten van de Stichting Groen Links in de Europese Gemeenschap. 1 map
1984-1989.
Stukken betreffende de rechtszaak tussen de CPN en De Nieuwe Communistische Partij (NCPN). 1 map
1992- 1994.
Stukken betreffende het Verenigd Verzet 1940-1945. 1 map
1967-1977.
Stukken betreffende de Commissie Buitenland. 1 map
1980- 1984.
Stukken betreffende de Vereniging Culturele Uitwisseling (VCU). 1 map
1965-1977.
Stukken betreffende het Comité Hulp aan Vietnam. 1 map
1967-1973.
Stukken betreffende acties tegen de dictatuur in Spanje. 1 map
1968- 1976.
Stukken betreffende solidariteit met Indonesië. 1 map
1973- 1975.
Stukken betreffende solidariteit met Chili. 3 mappen
1973- 1977.
Deel 1.
Deel 2.
Deel 3.
Diverse losse notities, aantekenschriften en agenda's. 8 dozen
1952- 1997.
1952-1960.
1961-1968.
1969-1979
1980-1981.
1982-1983.
1984-1985.
1986-1988.
1989-1997.
Overige stukken afkomstig van Marcus Bakker. 1 doos
1960-1995 en z.j.
Documentatie. 2 mappen
1947-1984.
Deel 1.
Deel 2.
Kopieën van documenten uit het Bundesarchiv, verzameld door de Belgische onderzoeker Claude Coussement, betreffende de groep Goulooze. 1 map
1943, 2001.
Stukken betreffende de CPN-Werkgroep Marxisme en Klassenstrijd. 2 pakken
1987-1991.
Deel 1.
Deel 2.
Stukken betreffende de Stichting Bepenak. 1 doos
1981-1992.
Kopieën uit het archief van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en brieven van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Groen Links. 3 pakken en 1 map
1957-1987, 2004.
Deel 1.
Deel 2.
Deel 3.
Deel 4.
Stukken betreffende de CPN in de provincie Gelderland, in het bijzonder de afdelingen Nijmegen en Wageningen. 1 map
1972-1974.

De aanvulling is in 2021 door Rob van der Molen uit de nalatenschap van zijn schoonvader Piet Vooren (1905-1982) aan de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN geschonken.

Stukken 1943-1945. 1 map

- Handgeschreven aantekeningen van de CPN-Partijraad, aug. 1945.

- Handgeschreven aantekeningen van een CPN-ledenvergadering, 1945?, inclusief kandidaten voor een partijconferentie.

- Handgeschreven aantekeningen voor een toespraak bij het overlijden van Rinus Hoebeke, 1945.

- 'Urgentieprogam', 1944?

- 'Nederland, democratisch, welvarend, vrij'

- 'Oproep: Aan alle illegale organisaties in Nederland' (door de CPN), jan. 1944.

- 'In afwachting van de invasie'.

- 'Oproep Aan het spoorwegpersoneel'.

- 'Om de opbouw van de arbeidersbeweging', (eenheidsvakbeweging).

- 'Aan de districten' Over de vorming van een landelijke leiding, aug. 1945.

Brochures van De Waarheid:

- Naar de bevrijding, eind aug. 1943

- De dag der vergelding, voorjaar 1944

- Nederlands wedergeboorte, voorjaar 1944

Brochures uit de kringen van de SDAP:

- De nieuwe vrijheid. Niet gedateerd. Gestencild.

- De politieke taak der illegale beweging. Uitg. De Nieuwe Vrijheid. Niet gedateerd.

Stukken van na 1945. 1 omslag
1946-1964.

- Partijraad der Communistische Partij Nederland "De Waarheid" – Handleiding voor de organisatie.

- Voor vaderland, democratie en socialisme! Manifest van de Partijraad der CPN ("De Waarheid").

- Punten voor een inleiding over de taak der "Waarheids"groepen.

- Ontwerpresolutie Partijconferentie 23-12-1949. 15 p.

- Een aantal zeer diverse stukken uit communistische kring, o.m. over Haarlem.

Lidmaatschapkaarten van Rob van der Molen, schenker van de aanvulling. 1 omslag
1990-1991