Archief CPN

Access

Beperkt

Vrij te raadplegen met uitzondering van de inv. nrs. 40, 42-43, 45, 48, 131-199, 737-741, 744-748, 780, 1292-1302, 1783 en 1787. Voor deze stukken is toestemming nodig van de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN. Voor publicatie van documenten uit de inv.nrs. 131-199 is speciale toestemming vereist van deze Stichting. Zie het Reglement van de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN.

Restrictions on Use

Gebruikers gaan ermee akkoord dat de Stichting tot beheer van de archieven van de CPN inzage heeft in de informatie over de raadpleging van het archief.

Directe toegang tot digitaal materiaal is op dit moment nog niet mogelijk, neem s.v.p. contact op met de studiezaal: ask@iisg.nl

Preferred Citation

Archief CPN, inventory number ..., International Institute of Social History, Amsterdam