Archief Asser Bestuurdersbond

Biographical / Historical Note

De Asser Bestuurdersbond is in 1907 omstreeks 1 mei opgericht door de besturen van vier vakbondsafdelingen in Assen. Het archief van vóór 1940 is tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.

Content

Notulen van de bestuursvergaderingen 1955-1977; krantenknipsels ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 1957 en van het 75-jarig bestaan 1981.

Processing Information

Inventaris gemaakt door Bouwe Hijma